Skip to main content

Full text of "Catalogus codicum MSS. bibliothecae bernensis"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| JWC^ '<"'■». "^^ * Vi^-** CATALOGUS 

CODICUMMSS. 

BIBLIOTHECAE 

BERNENSIS. 

Annotationibus Ckiticis 

itLUSTRATUSJ 

Addita sui^t 

SPECIMINA SCRIPTURAE 

EX 

CODICISVS VARIAE AETATIS 

TABVLIS SCULPTIS EXHIBITA^ 
P&AEFATIO HISTORICA. 

"CVllANTS 

J. R. S I N N E R> 

BlStIOTfi£CA&IO» 
BERN AE. £x QScaoi Typographica Illuftr. Reipublicae. 

MDCCLX. 


'} 
t. 'kG2J 
UJ <j" 
■• I 
4 • • »» 


V- • •• ^ r 


• V- 'JS L.i / 4 


• • f • 

' ■ 'I I . — «1 ' *' ■ • '■wr*! ^ ■ "• f r , . . ' « t^ C o) l^ iii w'5j^<*53w.J^?3BtJ^.#.J^J39ts^3Qy^>3fls :^: 

r r Leiftori S, 
£b'ita jamdiu publicae utilitas 
ti prodit de&riptio codicum, 
quos non minus commendat 
anttquitas , atque utilitasy 
quam virorum illuftrium et 
coenobiorum, unde per varios cafus in 
Bernenfem pervenere Bibiiothecam , no^ 
men, atque celebritas» Quod enim funt 
viris fummis magno in pretio habiti, id ei$ 
non parvum quoqpe apud omnes pre- 
tium conciliare debet Hiftoria Codicum 
noClrorum , et piaedpue Bibliothecae 
Bongarfianae , quum ante nos parum, 
accurat^ tradita fuerit » in Didionarus Mo* 
reri, Baylii, llelini, artic. Bongars., in Mu- 
iaeo Bremenfi, Clafs. 6, fafc. 4, cap. 7. ia 
voyage de deux Benedidins de la Con- 
gregation de S». Maur , eam nunc breviter . 
exponere , et ex ipfis Bongarfianis reliqui- 

J[ 2 is, 202Sf i 
IV l^ (o) 

is , qiiaS ab eiusdem manu Hiabemns » illuS^' 
trare nbii erit inutile , nec a noflxo oipere. 
alienum. Inter alia enim noftri theuiurl 
anecdota, invenimus in codicibus 141, et 
149. b. colledionem haud exiguam epifto- 
larum a Principibus et illuftribus viris , ad 
Bongariium f^SiptarumT j , Jmt inter eas 
multae autograpnae. Altefa pars conftat 
epiftoiis, qulis ipfe Bongarfius ad varios 
yel. Principel, vel Minmxos,-vel. EauU% 
tbs fcripferat. / Harum apogtaplia rapuo», 

et utinam non propriis tantum nfibus, k 
Bongarfii manu defcripta h^bemustam ne- 
gb*genter , ut defperandUm fit quemvis , 
praeter Bongarfiuni ipfum, 'ca uuquam 
legere pofle, ilius coUeiflJonis pars jani 
^continetur in editionibus eptflx}Iarum Bon-» 
igarfii, Argentinae 1666., et ttagaeComi 
1 69^. , latino -^Uice. lilaidr tamen pars , 
quam favente Deo, aliqviandb in pubucam 
lucem emittemus , ignot^ haftenus, mul- 
ta ad negotia publica exeuntis feculi 
'XVI. et ineuntis XVII; ptaedpue ad 
rerum germftnicarum flaitpm , multas etiam 
virorum Eruditorum, Bongarfii, Danielis, 
Giphanii, Scaligeri, Vineti, Cafauboniin 
audores veteres animadyerfiones continet. 
Nunc ad Hiftoriam noftraati : Fuit jaco, 

• bus m co) ^ V- 

bus Bongairiius, Aurelianenns, Nobill &- 
niilia oriundus« Dominus io. Bodry, vel 
fiiuldry, et la Chesnaye. De eius re femi- 
liari varia invenimus in codiqe 458* , etuS' 
dem manu fcripto, ubi extat haereditatis 
patemae , et bonotum Bongariii brevis 
^uaedam enumeratio, In eodem Codice 
reperimus ftipendia, quae Regis Henrici 
tunc j>gatus ad Germanicae Princi] 
(annp ifPfO obtinebatj defignatay 
«erbis; 

> ■ 

. :j>Le Roy me doipt jpour c.quartiers de 
^ ma pention i f oq.L.„ lingulis nempe men- 
fibus; .centum Ubras habebat. Miferum 
certe t^ti viri , k tanto Rege munufcti» 
lum ! Si . fides habenda di(^onariis Mo- 
leii,; Baylii .&c Bongarfius nofter prae- 
terea fiindus eft munere Confiliarii pri- 
vati Regii, et Mmjire, tPHotel du Roy^ 
Eundem natum effe ferunt i f f 9. , defu»- 
dum Parifris i6i2, Adolefcens politiores li- 
teras et artes , Aiigentorau , et fub Jacobo 
Cujacio, Praeceptore, Biturigibus, exco- 
luit» Regi Navarrae Henrico addidlus, 
et cidtui reformato quem nunquam 
deferuit; Legatus Principis fui in Germa- 
oiam fuitj iri eo niunere , poflquam Hen^ 
; ];[ i ricus yfiiir W^ ( o ) ISSt 

'9,'gai9> qni fe trouvoit k Strasbourg ett ce ^fcrips. .^ '.■. : 

' De BibiibtJieca. vero Petri Danielis^' 
q^uae tradita: funt a Baylio artic* Bougars^ 
q^uon^rn ad hbc argamgntLun. pertinent^ 
eab non.nibi^ue cum narratioae^ quam^fubjv 
<|emu&$i qpn^ntiunta 'hlc adfcribere lubet^ 
qI; 'Qbleryi^tioiajibi3S npftris iUnllrare. ,. «/IiiTicli^ .en I6bj, conjointemcln^ 

•» aivec Pauf . Petau les manufcripts d^ 

•n Pierre iDaniel. La portion, qui hii echut 9. 

ti ed tombee enfin dans k Bibliotheque du 

«I iVaticaiu Note D,. lorsqu^en i f 62. le » 

^Huguenots pillerent PAbbaye deFleury>!; 

» its y tr(Hiver€nt quaniajt^ ^ bons manu^ 

M fcripti vil^ierre Damdl Avocat a Orleans,, 

» et BaiUyd& ^Abbaye dePleury, fe fer^ 

^ vant adroit^ment de la^&veur , ou il etQit 

«.-;,aupr^s du ;^^dinatr<^ Cnaftillon,, Abb^ 

4f,pommen^feaire de cette Abbayie, reti^ 

n .i^ d*^ntre lesmaius des Sbldats plulieursi 

^ de ces JVISS.^ et.entre • autres un Ser^ 

>y vius fur "yii^e^ qu*il.publia en ifioo. 

„ Apr^famprt arrivee en i5o2., fe&h^ 

„ ritiers vendircnt les MSS. pour iirook li-^ 

„. vres^i^PauiPetau, et aBongars» Lapor^ 

tion 


;, tipn de Patd Petau fut JaUTee a-Mexandre 
„ fon lUsv qui la vendit'^ laReine deSue- 
„ de ; celfe de Borigarj; fut portee k Sti^ 
^ bourg^ ou il faif^it fk irdtdence^ II la laifia 
s, par fi)n teftament , a un nomme Grani- 
ji, cet Til faut lireGraviflfet ) qui ^toit fils de 
3, fon noteiTe) Npta. Elle etoit de Lyon , 
„ «tFemmedun Jouaillier^Gruterus Biblio- 
,, th^jaire de rEledleiir Palatin perruadaS 
„ ^cePrince d'achetei: les MSS. , 'qu6. Bon^ 
„ gars£^voit lai0e ^Grahicet, et airiii ils fu- 
^ t&aji i^^{|)ort^s i {leidQlberg, et de \k a. 
„]ipme, 

Qv A E de Gravifleto , et de translatis 
|n Bibliothecam Palatinam Codicibus Bon- 
garfii liic di(^a funt, nonex optimae fidel 
^ocum^ntis haufta efle j. nec ita accuratS 
txadita , ut his tanquara Indubiae fidei te^ 
itimoniis niti poflimus , ex fequentibus 
judic9^hit le£tor , quae ex autographis Bont-L 
garrii, et aliorum emffolis ^ qt ex ipfa no- 
}lr^ Bibiiotheca conftant Bongarfius iiem-» 
pe, dyrain Germania I>gati raubei^e fijn^ 
geretur, Heidelbergae diu conimoratusji 
cum Renato Gravifleto , cive Argentineri- 
iij qui in Gerraania mercaturae operani 
^febat, Qraicitiac nodos juaxit;, quosjmorsi 

3:[ I - demum •„ tum Graviffqtum IlUuftr* Magnif. ve*. 
„ ilm& commendavimus, aere alieno pre& 
„ Tum \. et tum certe commendattonen^ 
y, noftram, non mpdo non ingratam tibi» 
,» fed et /ipfi utilera foifle, ipfo referente, 
„ cbgnbvimus* Cum autem Regno bellis 
„ civilihus olim afflido » liecdum ege^ 
„ ftateplebis depulfa, tumperfolvi ei to^^ 
„ ta, quae debebatur , fumma non pottie* 
„ rit, iVlagnos ille oUm fumptus botiqf 
„ Kegiae Maj. fecit, et fua hodie perfe- 
„ quens crebris in aulam Regiam profe-^ 
„ oionibus facere non minores cogitur, 
„ quod, quam incommodum , etnegotia-» 
,, tori, et patrifamilias^accidat, per fe jiK 
„ dicare lllu^lr* tua Ma^ni^centia pot^ 
„■ et]t.&,?. 

' 'In' hac epiftQla 58ngarfius Grar- 
vifletum' Civem Nojirum nuncupat , exinde 
judicamus, vel ,civem Argentinenfem , ia 
qua Urbe tunc di^ebat Bongarfius, vel aa- 
tione GaUuni fuifle. 

E X c E R p T u M Epiftiolae di. de Fresy- 

I3|es Canaye ^ u. Febr. if^i. , inveni- 

inus in eodem codice a manu Bongarfii> 

^nod.de j-Qbus. poUticis' totum eft; in eo 

' ■ ' fequett. ^ ( o ) i&^ xiii 

fbqueDtia ituit , quae ad Gravijfretum fgo- 
dantia hic addimus: 

„ Achapt d'Armes fait par Mr. de SatW 
i, cy pour refperance au*il avoit d*une fe- 
conde levee, lesquelles font engag6es 
au nom du Roy , au Sr. Ren6 Graviflet 
k Strasbourg pour leur prix. Que le Roy 
y eft obUge, qu'^ cett' heure que Mr. 
de Sancy a paye les ihterets du prix, 
qii'il n'eftoit poffible d'en trouver ailleurs 
a meilleur march6. 

ExT AT in alio Codice epiftola Ducis 
BuUonii adBongarfium, ubideGraviflcto lo- 
quens, titulo, kSiredeGrwoijJet^niitm ; quo 
eos tantiim delignare mos erat , qui gene- 
re erant, vel jjonoribus conlpicuL Ex his 
fiitis conftat Renatum noftrum res magni 
raomenti tranfegifle ; Huius Avum Antoni- 
um, fuifle Gubematorem in EipinaJ (op- 
pidoLotharingiae) accepimus k Do.Graviire- 
to, Ecclefiae Thunenfis raftore, qui mecum , 
quae de majoribus fuis noverat,communica- 
vitNominisftrudura etiamindicathuic Fa- 
miliae Galliam fuifle patriam. RenatusGra- 
vifletus initio feculi XVII. Filium fuum , 
Jacobum,puerum adhuc,aiuio i f 54,natum , 

mife- Vvi i^ (b) m 

re rem efle dif)iciHimam et magni momeflR 
ti , nerao negabit artis crtticae gnaruSi' 
Dlfficultatem fatis teftabitur nomen et ex- 
emplum dodiffimiCddicumet lcriptUfafuni , 
indagatorfe D. Mabillonii, qui in fcrudlto 
opere de re Diplomatifca , non tamen eft 
aufus ciriteria tradere confidenter, qui- 
bus tanquam canone antiquitatis uti et 
aetaitem fingulorum Codicum certe at- 

?ue accurate femper eruditi eruere poffint. 
'rimo enim loco varietas Alphabetorunl 
Gothici , Lohgobardici , Romani , quae va- 
riae gentes eodem aevo Ufurparunt, id eF- 
ficit, ut non eaedem regulae, omnibus codi- 
cibus eiusdem aevi conveniant, qtiod eX- 
emplis aliquot fcripturafum variae aeta» 
ris , ex noilris Codicibus , editis in fine 
Catalogi patet : nempe ejusdem fecuU 
non femper easdem ufurpatas fuiHe . li- 
teras. 

I N T E R charadkeres , feti critetia , quae 
indicat B. Gott Struvius in Diifertatione 
de ae.tate Codicum dijudicanda , edita cum 
Baringii clavi diplomatick, de diphtongo 
ue fic loquitur. ,, Codices anriquqs om- 
„ nes, ante faeculum X, exaratosi di- 
I, phtongum , ae , feparatis literis,nempe, 

„ a« ^ ae^ exhibere, „ quum tamen, faten- 
te Mabillonio,in Codicibus antiquiflinme no- 
laeliterae, fuppofito accentu, pro dipiiton- 
50 ae ponatun Idem teftatur Codex conci- 
Jorum , fecido VII L exaratus, de quo 
fijpia jamdiximus, et alii ante feculumX^ 
fcripticompiures^Prodiphtongo, ae, faepe 
liter^ e , fine accentu , utebantur amanu- 
enfes. Tribuendura hoc ignorantiae Mona- 
diorum , qui ed aetate Ccribebant oodices 
nuUa ratione habita orthographiae. Inter- 
pundionura Regulae, ex quibus judicare 
lalent aetatem codicum Critici, faepiffi- 
me fallaces funt; Critid plurimi in Codici- 
bus antiquis , et ante fecuium X* nullas 
praeter punda varie pofita, diftindiones 
la ufu fuiife afierunt : Nempe pun- 
dum in apice ultimae literae , qua 
fententla deiinebat, vel periodus, diceba- 
tur «Aeiflft iiyjt^t; feu pundum finale. Pua-, 
{bam in ima parte literae pofitum wrciiyiiai 
five fubdilHndio , et fufpendebat fenten- 
idara. Pundum in meaio pofitura, five 
mediana j6W(r<* etiam fufpendebatfententiam , 
fed alia tamen vi , quam vTrcglyi^ Prae- 
ter haec tamen punda, in antiquis codidbus 
invenies femicolon fic. (0 wt haec eriani'. XVIII m co) m^ 

regula, exinterpuntoioneduda, fit excepi 
tioni obnoxia. CertiGBma oninium milii 
videtur ratio judicandi codicum aetatem ^ 
fi eorum in quibus extat nota anni, qud. 
de fcripti fuerunt , fiat comparatio cum aiiis 
Codicibus , et ex firailitudine fcripturae, 
horum aetas eruatur» Habemus Codicem 
Chronici Eufebiani , a Hieronimo translati ; 
ubi initio leguntur haec , literis initialihus^ 
vel utvulgo nuncupantur, ««^/a/i^a/fcripta,. 

■ „InannumV. Childeberti Regis Franco- 
„rum, Pipino jubente ab Adam funt anni 
a V D c c c c. five. f 900. quo fuit Pafcha x. 
„KaL April., AfcenfioDi. fuit KaL Madias 
,Vper Gyclum numerum annorum CXL. „ 
Annus ifte incidit in annum Chrilti 
700, quia Era Chriftiana nondum erat 
in ufu per Galliam , tempore quo Codex 
nofter fuit exaratus , inde ab Era creatio- 
nis defigtiatus eft numerus annorum. De 
Erae Cliriflianae ufu haec Mabiilonius 
opere citato/edit 1709. pag 175. 

„ PoiJVitoiumDionyfius, cognomen- 
'„ to E^^iguus , alium cyclum ab incarna- 
I). tioQe condidit anaorum f^2. Hic cal' 

„ culusi 
'^. ^ Kxlt&^i etll ab anno Chrifti m^ a Dio. 
^ nyfip <c6t)f^€tus> ifion tamen Ibtim, 
y, fed iofigo poft tempore admifTQs eflv 
), iEx feiftorids Ven. Beda, lianc £|)0chani 
^^ {nifl&QS ©Mbrvaffe videttft, in Cua bifto» 
^ ria>. Esm e:^ Anglia in Gailiam induxit 
y) S. Bon&Cios, ^cnjirs apQtA Lepfinen^ey 
^ ac Sd^otienfe (Goncilia '<osi&si fmt<, 
Yj dlsqne anM '«b incatnatiofie > %t!i) ipfd 
^ praefisd, Leptinenfi^tititi^ 74 ^, SQemo^ 
), 'nenfi anntis 744. Inde «d hiftoiico^ 
), {•lancos firaniriit Mos ifte > itt pate^ ex 
^ ijiirti(|nis I^^ncorum annalibus> ^eo %em>- 
^ |»6ir^ SbiiptiS) ^ tes gefl;as> amiis in» 
^ ^cifirdatfonis, diOiffgtiere folent. Afitd 
), ^os omnes Vidor^ ^ifc<^iss Tannunen- 
^ liS) infufnnia^annottim, qMm Chroni» 
^) -co ifoo &biedtj, annum '« tiativitate D. 
^, R jEfii OrriiK-, inumerat $^7; at iii 
^ i]£o Clii^ici ^ ^nt6M ) a ConftiH» 
^ bas, ^kulun^ tmtn ^dAV; Cum Beda> 
iff ^ ifequ^t^ {•"rancoYUrn liiftorici) annoft 
^i dblncarnatione^tingGdatim^en&nKrer^,^ Dfi ^onvdi^entia irttei: Mabilloni| 
loctiitt dtsiti!im> & Codices tioflrae Bib- 
liothecae > juditet le6bot i Nempe Co* 

' jiex Eo&bu aaao 700« ^ <^ N- fcriptos 

JQ:[ g babet habet numerum annorum ab Orbe condir, 

to. vDCCCC.f. f900. -' \\ 

CoDExConciliorura, jubente Rachio*, 
ne , Argentinenfi Epifcopo , fcriptus., ba-^ 
bet numerum annorum a Nat. Ghrifti 787,,' 

• ■ ■ » 

Ipso enim intervallo temporis, qupd[ 
inter hos Codices fcriptos ^elapfum eft» mu- i 
tata fuit Era , et nova pro veteri fubftitu-. 
ta. Notandum tamen in Anglia, jam fe-. 
culo VII* poft Chriftum natum , invaluifle, 
computum annorura ab Era Chriftiana, , 
Ejus Teftimonia inveniuntur plurima, in-^ 
ter fpeciraina chartarum, pt documen- 
torum, quae dod:. Cashley, Catalogo Co- 
dicum Bibliothecae Londinenfis addidit. 
Sunt ibi chartae quaedara feculi VII , nu- 
merura annorum a Chrifto nato praeferen- 
tes, Eundem calculum ufurpaffe dicitur 
Beda; Hunc deinde Boni&cius feculo 
VIII. in Galliam tranftulit * Inde per om- 
nes fere regipnes receptum,- Ex notae an- 
tiquitatis Codicibus itaque , de aliorum aeta- 
te judicare utilis erit regulq;. Hancpie- 
rumque {ecutus fura; Attamew exlnfcripr . 
tionibus quae aetatem codicijs defignant 
non ftatim judicaadun) elfe, ^o^jait exem- . ' 

r: pluHi ^ (o) m XXI 

^lum codicls No. 109, qui continet 
Prifciani Grammaticam. Hunc codicem 
€X fcripturae ratione, ftatim feculi X, 
vel exeuntis feculi IX. efie judicave- 
ram ; dum aut6m Codicem perluftro ^ in-i 
cidi in finem libri XVII, ubi hanc infcrip^ 
tionem , literis majusculis, expreflam vn^ 
veni: 

„ Artis PrisQiani V. D. , Grammatict 
,, Caefarienfis , DoiSoris urbis Romae, Con- 
„ ftantinopolitanae, Lib* XVIL de conftru- 
„ dione explicitus feliciten Fl. Theodorus 
„ Dionyfii V^D* memoriale facrifcrinii Ep- 
,, krum adjutor magni virl, quaeftoris la- 
„ cri Palatii, fcripfi manu mea in urbe Ro- 
^, ma Conft9:ntinopoli III. KaL Jun., Ma- 
I, vortio V* Cl. Confule , Imperantibus Ju^ 
„ ftiniano , et Juflino P. P. (*) 

QjjoD praeterea hanc Inftripttc nem 
confirmat et Codicem noftrum feculo VL 
aflerere videtur, eft quod in variis ejus- 
dem paginis fcriptum invenimus. Ijk liber 
e/i S. Bafati, Confeflbris ChriftL At SL 

]:[>[ 3 Bafo- 

* (*) Eandef» fere Ihrcriptionem cx Codice PrifciaaJ BibKothe* 
cae Joannaeae Hanilmrgenfh Nam^ 9%, citat. BibU lat. Tonu 
h pag* 7%3' t^ntum quQ<i pra l^voitio Confulc habeat 

' 01ibrio'Y,C.Confule^ vero [qutbus nunc utimur] omnino ittteir 
fe diverTae» fequitur literas njinutas nott 
extitifie ante feculum VL Codex Evahg€f* 
liorum Bibliothecae pubHcae BafileenQs ob^ 
tinuit olim famam antiquitatis remoti{G« 
mae» donee Jac. "Wetftenius eum fecula 
^, vindicavit, Invidit nobis tempus edax 
rerum» onuiium maxlme vero Codicumj;, 
ne in toto Orbe fuperlit untcum Mecnbf a« 
naceum monumeatum > fecuto V« antiK 
quius» Nam quod de Evangelio S» Mar* 
ct^ tn Bibliotheca S* Marcl Veaetiis. 
adiervata narrant , fabulam effe ho^ 
die iatis conftat^ poil:quam> nl ^ioF|i 
Do^. Montefakonius bunc Codicem lke<k 
ris latinis feriptum efie obfervavit. Circ^ 
aetatem aliorum in variis Bibliothecis Cck 
dicum fimiltter erratum fulE^ ItudtQ ai^ 
tiquitatis. nimio^ coaftatL (»■ T> D E s G R I PT I ON I fingutorum Cddkwn , 
adieci nom tna Coetrobior um , vel Virorun* 
JUoIbrtnm ^ quae Codicibus inlcripta reperit 
Occorrunt faepiffim^ Codiees S. Benedidi 
Floriaeenfis? quos^ ut fupra narravimusj, 
Petrus Daniel inde comparaverat» Ec=» 
cleftae itent Argentinenfis, Coeleftinoruni: 
de Metis , alii cum nominibus , Petri Da* 
luelia» Cujacii % Bon&arfii luter eodiee& 

no« ^ ( O ) 'l^ XXYM 

noftros extat baud exigoa eopia anecdoto- 
rura, quaelttcena afpkere (Jignafunt. i^C 
iis quaedarn » fi detur veniaj et tempust 
edere antmus eft^ Emkant inter Codices 
noftros , Grammaticijlatinji ^ quos olira cuni 
Putfchio communicaverat Rongarfius ; non 
tamen oronia in editis inveniuntur ; Plora 
forfen^ fi quis novam Grammaticomm 
Editionem moKatur, inveniet baudafpeit 
nanda in Codicibus noftris $ Qloftaria la« 
tina, praeter illud , quod fuh Ifidori noA 
mine, non femel, fuit editum , atia quaew 
*4am 9 poft IBdorum forfan compitata , Ltt* 
canus cum lcboliis antiquis^ fecula X^ 
fcriptus^ quae lchotia nunquam integra 
)ucem videre. Martianus Capelk, cum 
fcholiis antiquis, fecuto etiam X, fcriptijsi 
Juvenatis eum lctioliis antiquis ^ itsdem for* 
fan 9 quorum meminit Fabritius BibL Lat^ 
Tom, L pag,, 45-?. Lexicon Graecura^ 
quod vutgo putant Jolian. Damafceni , ^ 
culo XIV , fcriptum ^ nunquam^ editura^ 
Prudeptii C«dex nitidi0im€J fcriptus^ i» 
quo pi(3;urae plurimae antiquitatem haud^ 
parum iltuftrant^ Petri de-Bullo^nr 
Carmen ^ quod Doft. Sara* Engel ante^ 
ceflbr meus edidit ^ fcriptum anna i »9f . «; 
<;umpi(3;uris> qua& ed editione aeriipct&s^ 
xxvrii ^ ( o ) 

€xhibuit. r/iS/V/ grasclLeo, Arrianus, curtl 
aliis , qijrae non omnia funt edita^ Nempe : 

De hoftium perditiona Problemata mili- 
taria. Et alia quaedara \ enumerata m Cata-. 
logo. Arati Phoenomena , et Prognoftica , 
cum pifturis, quae non oranes in editibne 
JoC Scaligeri extant. Exhiberaus fuo loco 
Carminis hexametri fragmentum ex noftra 
Codice, quod non extat in editione lauda- 
ta , auftoris, uti videtur , Chrifliani, quocj 
ex ultimo verfu conftat. Continet hoc. 
fragmentum prognoftica quaedara terape- 
ftatum. Inter Codices recentibris aevi re- 
pCTiuntUr coUeftanea epiftolarum autogra* 
pharura Bongarfii , et araicorura , de qui- 
bus jam fupr^ dixiraus. Epiftolae autogra- 
phae Theologorura Helvetiae , feculi XVI. ^ 
et XVII. 5 BuUingeri, Calvini, Aretii, 
Arapelandri et aliorura. Nuper in Biblio- 
thecatn noftram concefiere opera duo 
ariecdota Celebr. Ruchati Hifl:orici Helve- 
tici: Nempe: Hiftoire Generale de la &njje j 
depuis Porigine de la nation ^jusques en l jo8. , 
contenant nombre de cbartes , et d^ infiruraents 
publics^ dumoien age. Thefaurus imo po- 
tius^ quam hiftoria , quam ex i^riniis 

' pubiis^ ( O ) Ig^ XXIX 

publicis collegerat author nulli taedio 
impar, qualem effe decet j qui tenebras me- 
dii aevi diffipare aggreditur/ Conftat Ce- 
leb, Bochatpm hoc Codice ufum fuifle , et 
praecipue in originibus Cefcitis pervefti* 
gandis ; Aliud Ruchati opus j quod a« 
necdotum habemus , id eft : Suite de 
rhiftoire de la Reformation de la Suijfe 
depuis i^iS^ jusques en 1^66^ Seddehis," 
et *aliis Codicibus , ad hiftoriam Helveticam 
pertinentibus, accuratius aget juvenis eru- 
ditus Theoph. Haller , qui jam edidit fpe- 
cimen Bibliothecae Helveticae. Interim 
et illi, etaliis gratulamur, qui hiftoifiara 
Patriam illuftrare conantur, 

A N I M u s erat exhibere in Tabuhs fpe- 
cimina quaedam ex piduris Atati, Pruden- 
tii et ahorum Codicum. Sed Catalogum, 
non tabulam pidlam edere , inftituti mei 
elTe duxi. Inter pidluras Prudentii erat 
una , quae ad rem literariam veterum quo- 
damodo pertinere videbatur. Exhibet iila 
hiftoriam B. Caffiani Martyris Foro corne* 
lienfis, ad Hymnum Prudentii IX. Erat 
ifte Caffianus Ludi • Magifter , feverus ad-' 
modum in difcipulos ; Hic cum Deorum 
Gentilium cultum recufaret, juffi) Impera- 

toris 
toris CJuliatii!) dircipulis traditur, tlt Si 
magiftro fupplicium exigerent Hane hU 
ftori^m Prudetitius Hymno , Pidor dtia» 
bus paginis carmini adpofitiSj exhibuit» 
Prima nerape Caffianus ad pulpitum fedens» 
pueros docet; Hi Jcamnis infidentes ftilos 
una manu, altera libros geftantv Fornm 
librorum noftris eft fimilis. Unde eflicitur » 
quodctiam faepd laudatus Cashley prae» 
fetione Catalogi MSS. Lond. affirmavit» 
jamdiu ante feculum V- invaluifTe formam 
librorum , quam hodie ufurpamus , et fuc» 
ceflifle inlocum voluminum, quamvis Mon* 
tefalconius, Palaeographia grascaeo tantum 
feculo, nempe V' » hunc morem incepifl^ 
dicat. Pidor enim , qui noftrum Codicem 
ornavit, morem» qui feculo Cafliani ob» 
tinebat, haud dubie effinxit. In fecunda 
tabula piifta Pueri Caffianum ftilis mifetd 
cruciant* 

D E labore meo in defcribendis flngulis 
Codicibus, pauca tantum monebo* Velim ut 
aequusledor, fi inerrores meos pafllminci* 
derit, aliquidlaboris, qui exantlandus erat) 
moleftiae indulgeat. I5 certe eft , in qud 
facile obrepere fomnus poflit Comparare 
fcripta cum editis, Gonferre Codices cum 
f^dici^us. anecdota ab editis difcerneret I^ (O) i^ XXXI 

imiiimef0S Saspe tradatus in eodem Codi- 
ce , quamvis diverfi admodum argumenti, 
promifcue poiitos enumerare, et diftingue- 
re, titulos accurate defcribere*, fcriptura- 
rum, et notarum iabyrinthum evolvere, 
nec exiguus nec jucundus erat labor. Ejus 
tamen praemium me haud impar reporta- 
turum arbitror > fi opes hadenus incogni- 
tas in publicam lucem protulifle dicar. 
Quae fcintiila , ubi femel eluxerit , et in 
feliciores inciderit manus, majus foriitan 
lumen excitabit. 

DuBiTAVi diu , quem ordinem in 
Catalogo fequerer; poteram nempe Codi- 
cesfmgulos defcribere, et quae cunque in 
eodem Codice continebantur , varii quam- 
vis argumenti, continu^ lerie recenfere. 
liKte vero non poterat non nafci rudis in- 
digeftaque mbles, ingrata futura leftori- 
bus» Conftitui itaque , quamvismajor in-> 
de mihi labor exoreretur , in quatuor Glaf.. 
fes dispungere Catalogum , lingulaque 
Opera liiae clafli inlerere fervato' prae* 
terea ordine Alphabetico. Claflis itaque 
prima exhibet Bibliorum Codices, et om- 
nes Libros qui ad Theologiam pertinent, 
additis fcriptis Judaeorum et Muhameda* ^ XXXII l^ ( o ) 

norum, quae de Cultu Dei et Religiono 
agunt Secunda Claflis amp ledHtur au^ 
tores graecos et latinos , qui vulgo Claffi* 
corum nomine veniunt, et vixerunt ante 
tempora Caroli M* Inter hos faepe inv&» 
niet le(9:or autores, quos, fi rationem tan- 
tum habeat argumenti, ad primam Claflem 
pertinere judicabit. Ifidori nempe varia^ 
Cafliodori , Boetii. Hi vero cum piura 
adhuc fcripferint vel ad artem Grammati- 
cam vel ad Piiilofophiam , vel ad Hifl;oriam 
pertinentia j eos in Claflem fecundam po- 
tius collocare decrevi. Eadem ratione Au- 
guflini , Bedae , et aliorum Patrum vel 
Ecclefiae Doftorum fcripta , quae non ad 
Religionem pertinebant , tanien in primam 
Claffem dispofui. Autorum enim varia 
fcripta in Clafles diflrahere varias , minus 
commodum videbatur. 

' Tertia ClaflSs efl: operum Hift»ri- 
corum a Carqli M. aetate ufque ad recen- 
tiora tempora. Extant hic monumenta 
varia ad hifl:oriam Expeditionura in Ter- 
ran^ S. Seculorum X I. X 1 1. et X 1 1 1% 
quorum pars inedita hadlenus permanfit* I ClUAR» Qv A R T A ^ quae eft^ltima Qaffis cont» 
tiaet omnia vel ad fcientias, vel ad artes 
Liberales, omnium linguarum & geiiti^ 
um £^ta, quae extant innoftra CodiainD 
MSS. Juppelleaile. Eminet; ' in hlc aaffi) 
cdpia Poetarum Gallorum, medii Aeyi>' 
praedpue coaevorum S. Ludovidv Regis y 
qaorum jam notitiam edidi in Opufcuicx 
Extraits 4e P^Jies Laufannae< i^y^s^^cdHlEiXf 

P L u R E s 0a(les , renim divifiones ^ 
qtiehdo, in numeroCodicum haud ita magtiof 
oblervare inutile foiet. ' • / < Restat Aiinc, ut ^ fteciminibus 
fcripturae, quae ex variis Codicibus tradidi, , 
pauca moneam. Exhibui nempe ferietirj 
Scripturarum a feculo VL uique ad feciif- . 
lum Xiy. Praemifi^ Tabuli I. Fragm€ini<; 
tum hifcriptionis aeri incifae, quod iaiisi^ 
varias antiquit|tis reliquias Aventici prope 
pulcherrimumllludPavimenttliti ^x mufivpi: 
opere repertas, cum aliis Inlcriptidnum frag*! 
mentis., in Antiquaria Bibliothecae h(K> 
ilrae fttppelle^le habemus. Sed de kis 
adeat Leuor opus jperelegans de Aventi«{ 
co amid md Sam. schmidt, cui hanc t<h 
tam Provinciam bene merenti lubens re^^ 
lihquo. Fragmentnhi hoc InfcriptionSr i xxxiY sBSi ( o > nm 

quam adinitium feSuli HL pofl: N. C perti-i 
fleie exiftimo , propter limilitudineaj Cha* 
ladfirumcumforma Scripturae Codicis ex 
quo fpecimen iecundum ejusdem Tabulee 
ochibeo, publicare conftituL Apicesoem-- 
pe Literarum inlnfcriptione et in Codice li- 
militer circumducuntur , magnitudo litte- 
isarum ea ei3: quaiem in Tabula exliibui^ 
Codids tamen ejus Fragmentum feculo 
VL non effe antiquius, cenfeo^ quia lite- 
lis minoribus rotundis icriptum eft, tttn- 
li vero Capitura tantum Litteris quas vo- 
cant Semiunciales examtL Hi Similes iiint 
Inicriptioni AventicenQ ; Litterae autem 
nunores, ut fupra monuimus non ante {e- 
oolum VL foerunt receptae. Codex ifte 
eft argumenti Medici^ in quo frequenter 
Galenns citatur, ex Veriione icHicet antiU 
qoai» 

,SEQ.uiTtR Specimen ex Codice Cl&i 
donii Grammatici : Scriptus eft ifte Litte- 
ris romanis rotundis» Atramenti color, 
forma litteramm , nulla adhibita vocuin 
intervalIa,continua ferie currente ad finem 
lententia, nuUae praeter puncbi difHndtio- 
nes , color membranae vetuftate nigrescen-i 
tiis, omnia haec Codicem feculo VIL via<^ 
dicanL 

Ter. m (O) ^ XXXV 

Tertium Specimen, ex Codice chro- 
nici Eufebiani edimus, cujus Infcriptio de« 
fignat annum f. Childeberti Regis Fraq- 
corum , quo Codex jubente Pipino ( Ma-- 
giftro Palatii) fcriptus fuit Incidit hic 
annus in annum a. C. N. 700 Infcriptib 
Litteris uncialibus exarata eft. Codex fcnp- 
tus eft littera roman^, paulum tamen 
ab illa Romana , ad FrancogalUcam ver- 
gente* Paginae continent duas columnas. 

duARTUM Specimen ex Codice Ar- 
gentinenfis Epifcopi , Rachionis juffu fcrip- 
to A^ D. 787. editum eftj ut fert infcrip- 
tio etiam litteris uncialibus exarata. 

Specimen quintum ex Codice Virgi- 
lii erutum eft , qui nitidiflime fcriptus et 
ad feculum IX. ex Criteriis notiffimis per- 
tinere vifuseft, nulla addita ex qua de eo 
conftet, infcriptione. 

Speciivien fextum ex Codice Glof 
faria aliquot latina continente editum eft. 
Fhijus aetas comprobatur infcriptione pri- 
mae pag. „ anno Incarnationis Domini 
,, DCCCCXL fui inchoatus et fecit nie 
,, HPTOA4>oc AHOTTA. ( Littcris cnim 
,, Graecis fcriptum eft nomen) Eriulphus 
9, Levita. 

Sep- XXXVI *^ ( o ) 

Septimum fpecimen ex Codice qiii 
continet Boetii Geometrica et fragmenta 
quaedam autorum de limitibus agrorum, 
Aggeni vrbici , Frontini , edidi^ Adpic- 
tae funt vel delineatae variae figurae Geo- 
metricae^ Inter has inveni terminorum, 
quos veteres in agris ponere folebant , fi- 
guras varias. Unam ex iis acutam,.& 
in roftrum definentem, etiam in num- 
mo Familiae Terentiae, jux{a Caput Jovis 
Terminalis, obfervavi. 

WiLHELMi Gemmaticenfis, qui hi- 
ftoriam Anglicam fcripfit feculo XIl. , Co- 
dexnobisad illud feculum pertinere vifus eft:. 

U L T I M u M fpecimen decerpfi ex chro- 
nico Comitum Habsburgenfium auctore 
quodam Magiftro Mathia a Nuvvenburg, 
Clerico Berchtoldi de Buchegge Episcopi 
Argentinenfis , feculo XIV. exarato. Hoc 
opus idem efle cum chronico M. Alberti 
Argentinenfis, edito inter fcriptores germa- 
nicosUrftifii , ad marginem chronici editi no- 
taveratBongarfius,et ipfi ita efle comperimus. 

MoNENDUS eft denique ledor ut, ante- 
quam ad legendum hunc Catalogum acce- 
dat, ad indicem mendorum typographi- 
corum, infinelibri additum, oculos conver- 
tat, quae cautio, ne in errores paflim in- 
cidat, haud inutilis erit. 

Theo- TOMUS PRIMUS ¥-'■ 

t » > »' ' .* • / # $«;S«SMi*^^^St^S«^S«SI*^9«^^ 

^^^^^^ hr^' 


fii*ii*ii^X^ ^^ ^36s^s^s«2i i*»^"""^ 5««*S«*5}*?WS*5J««^SH^S^5^8^S««»5S»Ji»^^ 

TjttEOLOGIAj 

• ■- • • Seculhi dex Chartac^ in4to< -^ 

Abd Akw^id Ib» Alafchir 
Compendima Religionis Ayth^ 
micuni, 

ubipoft partem-theoretioam obrter traAatant 
.pradica l^tius pcr capita ti^adunfciir , prae« 
niiiQrae funt hxlic opuiculo Preces Magicaft 
cum> F^^urisi 9 item cxemplum Precum quas. 
Mohammedes a Gahriele Angelo accepifle 
tra(iitur> cum narratione ad hoc argumeni» 
tnm , additae aliae^ Preees , notatur Annuai 
Hegira^ 1129^ Addita. fimt alia quaed^ 
Brolaica et mctrica^ 

U^ i!i:4to Codex Membran*. 

Aben: Efra Perufch al Hathorab, 
five Gommentarius in Pentateuchum ,. 

fbit olim Theodon Bczae , acceiunt dnabqi- 
pofhemis paginis ejusdcm ex ore Collei^ 
mgmenta y**" fub Titulo Likkuttm ia quae^ 
dam eorundevi Ubrorum loca* 

$^7^ itt 4ta, Codex. Chartac; l 

Abu Mohammedis. Abd Aill^ Ihn 
Abj Zeid Kithabo rrifalathi phil/ 
Madchale ila ikni giomalt mirravagibi 
omuri PrajanathL 

£ft compendinm Thec^ogiae Mohammcdicatt 
yra^cac UugpH Arabica 9. paginas continet 17^« 

A ^ Aegi- Aegidit Bibria Metrica: vidfe Petnmi 
Riga;: 

AlanJ Magiftri quadr^artitar Editio con- 
tra !teretuco& Vaukknies, Judaeos ^ Pciga- 

4vj« in ,4ia Co4ex MemBraitv 

Alani de InfuKs Carmm AntfclarKlm- 

LiBee f tus OTnoftco-Coilice divrdrtur fta ut Car^ 
jnen ultimum pro HC dicatur X* in fi-> 
ne M Verftts additi- Anti Hber CtodS 
fellcTtei explieS: Anus. ChrSfe tue kudi 
0nem dodlor fcriplit Alanus Mille qiiater 
verfus in. eo.funt atqne trecentL £t decie» 
^uinque cum Monade cun£ta regenti» Trans-^ 
pofitus eil Verfu& primus cujus {ententi^ 
Baec : LiBer Antr-CIaudianns feliciter e^ 
plicit» 

lao. FoL Codex MemBraitK ^j 

Albonis\& Abbonis^) FlOTiacenfis. E& 
cerpta Ramanornm Pontificum, ex li- 
belk) qui continct gefta poruni, bre- 
viter defcripfit Albo fecutus veritateni 
Damafi Romanac Ecclefiae Pontificis ^ 
qni ewidem^libellum fcripfit rogatu Hie- 
ronymi. 

Fuit Bfc Codex olfm, tcfle infcripfione , quani 
in eodcm invenimus , S» Maximim Abbatiae y 
vel' prop^e Treviros, vel S^ Maximini prope 
aquas Frovincia GaUiae: deia Bongariii<. 
»• • • 

i6i^ Fot p ;% •^ S4?2; FoL Cddex.Mofn^nuiK 

AlcGframis ' ' ' ; 

Litteris majurculis } ewxt pun^lii 
vocalihus ictif^ti^ 

^tU in 4to Codex Chartaf« 

Alcorani pars, 

ex eai diiUaftioQe ,. tigefim tertu^ contiiieii* 
Storataa ^7, jg» 33*' 

f^ in 4to Codex Chartac^ 

' Alcorani pars ;* 

ex ea dtlHnftioae Vigefina q^arta^ conttiism Sit^ 
rata$ ^9^ 40*41» 

^^4» in fro Codex Chartac». 

Alcprani pars , 

daodecima» tres fiiratar complexa nemp^ d ^ 
i^,etz4» ^ 

€^6* in Sve C«dex Chartac^ 

Alcoiani pars , 

continens Suram Cotaniunicamr abr fnitio paucf 
Verfus deficiunt^ nitidifiime fcriptus Codex^^ 

)»I7«. Fol^ Codex Membran.. 

Alcuipi Abbatis Verfus ^ 

exhibentes figuram Crucis*. 
— — Camen, vWfe* Prudentixim» ^^ 
s^«. in 4to Codex Membran» ' . XIJ^ 

S, Alexi vita : AnoaymL 

5Ji# 4to Codex Chartac» XF. 

Petride Alliaco, meditatio iit icptent 
Pfalmos poenitentiales. 

51S. 4^0- Codex Chartacv XFIl 

Altingii Theologia Methodica et refu^ 
tatio Lutheranoruni. 

A A ii4t FoU /X A MMmM N/h M SecuiK 

XI4» Toh Godeac Mcmbnm^ ^ . X/ii.' 

Atobrofii Omeliae in fefljs &a£lorum^ 

rjTS ia 4to Codiex MembiQii»^ ^^ 

AmJbrofii de Officiis Mimftroram Mbri j*^ 

in prima pi^na fegitur.) huae Codicei» 
Mabba £p^«opiis dedlt^ ;SL Benedi&o im« 
preoans^ ut fiquis eum . abfialerit Anathe«. 
nta iit , fnit we^t hia Codex S. Beofi-^ 
di^ Fbriaceniis » deindc Bongaifii^ 

tjfji. ik^to- Codtex Membranv jj; 

Amteofii de fpirituS. Libri gf, ' 

EJHsdk de InearBationit , liber 1«, Ejusd» 
de fide eontra Arrianos^ libet. i» Ejusd*. 
Geil» Epilboporuni Aquiletae eontra hereit* . 
eos Arrianos s £ius£ ia natale S» Kicolai 
£piftopi k^ S» Evangjelii {ecunduoi liOt^ 
« «anu 

f 25V ^ 4to Codex Menybtan* X^ 

Ambrofii Epifcopi Medlolfmi^nfis Liber^ 
qui vocatur Exameroa 

5^5^ in 4to Godex Membnui. X/JS. 

Ambrofii Exameron 

deeil initium libri t* et Sms libn €m 
#124. m 4ter Godex Membran*. 

Ambrofii liba: de SaCramentis^ 

•iif.-Fol. Codex Chartac» ^ XP^X 

Guilielmi dc S Amore, .CoBeftio Catho- 
itcae et Canonicae fcripturae ad defen- 
fionem ^cdefiaOicae luerarchiae. 

74. in FoL Godex Membran*. 

AmpliiIoduu& de Vita et MiracuEs Sw Ba- 
filii.' 

^ 4<l^ia f^ 4d4..iii4t« CodfeifeChaiiac^ ; . ; SHTl, 

Anateptil^arum Opiifcufe Gemiaiiica ^ Sk . * 

eptfiUtt itn^ @MAtvtftn/ ttie mtc^ an^r. * 
'^ild&tin ber wtneftmfrm Jtauffbhlbeipen , (• 
xinottr nvmt SS^ettouf er / gefe^riebfn unb d»» • - 

enbet a<? Septemb. i^^u 9eord t)on &ud^. . 

bttrg /. pluiima Opufcula huju» Co4icguii iTivili: ' 
aujusdam FUgraiui Marfieclu. 

-6 

4j^U in 4t»^ Cpdex:. Monibratt;: ' • X-Xi; 

Aqacleti Fapae». de Sacerdotibss S^k 
ftohe quaedW - 

412«. ]tt> i^ Ced^ Membnuh. 2&/ZC 

Analtaiii de Vitis Pontift(;am Romaiid- 
rum fragmentum. 

M Sxarcfaom vet' ^ eum direxerat , ,». Uf^. 
j[ue ad haec verba in Vita Stephatii IV* „ Ett 
„ ceiTavit Epifcopatus dies ttovem. AiaeQ* ^, 

^^ in ^t^> Codex^Memiiran;».. XlfL 

Anfelmi Archiepifc. dialogus in parabcK -" 
lam Patris famillasy 

^ui: noaa vigUat oontra ium^ Mathaei» ^4» 
^u Cbdeit Memhram. XLT^ 

Anfelmi Epifcopt ( Cantuareniis) Hiber 
de intelligefldo et videndo Deo. 

^^mm Roa ad manus ^erit editiA operum Atw. 
elmi anni 172^1« nelciO' aa^ Tra^tus iite 
inter ea editus foerit» 

tip ih 4to Cottex Chartac» XFii 

SlnucDtitlettf flate S&tf6^wXbnm c^f^ 

[2(iiticl&rt(hnJ An. 1591. gefcJrielenAaouymU 

^7^. io 4to> Codcc Membratt» J?ZQ& 

S. iiiitouii Vita, authore Athanafio. . ^ ^h FoL Codex MeH9])nuu XI L 

Aquisgrarreiife Cotiain Juffa Impera- . 
toris Xadovid celebrati Anno 8i5* Ca* 
nones contioentes^ Regulas Canomco-^ 
runt 

|c^. ia 4tcr Codex Memtoir» IX^ 

Aquisgranenfe ConciUum II. five Sy- 
nodtts habita tenipore Pipini Regis Aqiii- 
taniae, infcripta Pipino , a^Bi83<?. 

hanc vide Conciliorum Ed» Reg»Tom» XXI». 
Canones tamen, qui in Editione Conciliorant 
praemittnntur , in.noilro Codice defunt, qui 
V t^intam: hahet Synodi libro& g* dee& fiiiis< iii» 
bri j. 

Aquinatis 

^ Yide THomaxm 
^)* FoK Codex Membran.. I XZI^ 

Argpntinenfis Ecclefiae Ttefiuhis , 

fempore quo Eberhardus Cuftos adeptus ek 
euftodiam Do* H«. Venerabili Epifcopo et 

• Cftfloniois et Miniftenalibufr ac burg^nli- 
bus expofitus , praemiffis nominibus Fra« 
trum» iJnico folio continentur. nomina Ca-i> 
nonicoram Capituli Argentinenfis , et enu* 
meratio vaforam , veitium etc» Thefauri ejnr 
Capitnli* 

JDefcnptio illorum , qui propter* Animae reme- 
diunt praedia. fua^ dederunt ad ufus Fratmim 
Argentinenfium , per dierum Anniiieriem^ 

De omciis Fratram a quatuor praepofitis ammi* 
niftrandis , 

hic-Codex olim Capituli fixiire Argeatinenfis videtun, 

4j. Fol; Codex Membram XIII^ 

Ave Maria, in illud Explicatia> Ano- 

nynii , 

Codex olim Br Mariae Cekftiaorum de Me* >. T3; i^ FbU Codcx Membnuu ^ ' ij^ 

Auguftinf (Te CmtateDei^ KBn XX IIL 

m fineprioris Voliuniiiis legitur. 

Hic fibtfr dF S: . ♦ ^qjiem H«6 fttftar,, 
quem fi quis fbrto abihilbiit Aiuthema m,: 

^ FoU Cdcfcr Membran; X/» 

Augnftini irermones diroe 

jj^ FoU Codex Membran. ' XV^ 

Auffuftini Sermdnes fupei?\Flalinosi>. a; 
Pfakn C aif Praltn CE. 

4Qt FoU Ccdex Merabrvu, . . 

Auguftini TtadatUs de Ibcotibiie Rx&^ 
mae ad Creatorem fuum 

' vel gotius ftcundbm Ani^fKniiim 

Auguftinf meditationum pars.. 

ifte. Codex. erat olim Comrentus B; H&rfav- 
Ccleftihorum de Metfi«. 

4ff;y FoL Cpdex Membran* 

Auguftini Homiliae in Feftis SandlbnraL 

in^ printa paglna- legitur Liber F«> Mkriae* 
forfaii Cereftinomm de Metisi 

|t)J. FoL Codex Membran. dF ^. 

Auguftini Sermones in E^sangcL JoI»ni. 

«oeteri' defunt^- 
j^ Fol. Co'tc< Menibran; X- 

Auguftini SernioneS' i» Eyang^num Map- 
tkael^ 

.^tit^ ninttlm,* hio-Codex erat ofim B^ Ma^ 
riae| C etsftinocum de Metis,. 

«4» Fot Codex MemHran; ' X^ 

AugulBAiHomiliae in'. Feftis Sanflformn: 

A4 ii7«^Fol^ «: iriiiriMBWkl 2fff*A ^- Seculu, 

jxr^ FoL Godex: Membraiu . . j[^ 

Auguftim Expofitio in Pi^Iteriimi a^Pfe^^ 
mo 74. ad finem . 

aifdkis caotids I&jae ,, EzechiH » Aniuie ^ 
.Mq¥fi$«u / ' 

/Quaefliones ab Orofio propofitaa ct % 
B. Auguflino expofitae. 

1^4» FoL Codex Mi^mbraiu - & 

Augpfljni de Civitate Dei Libri; 

Mtc Codex oHm S» Benedidli Ftoriacenll^ 
^2% ^oU. Codex Membran*. , ' jy^ 

Auguflini. Dbri de Opere MonachOi: 
rumY'cte Fide et? Ob0ribus% contra» 
Donatifl:as :: De Bono Virginitatis :. De * 
Bona Conjugat:- De Bono Yiduitatist 
De Symboto : De Oratione Dominica.. 

Hic Codex nttidiffime. icriiitas olim^^^ fuit £cp> 
tri Danidis.. 

iTcr. Fol« Codex Membran». 2^2^ 

Auguftini libri de perfe(5ione ^fiitiaew 
de Natut:a et Gratia, de Gratia et Li^^ 
bero Arbitario, de Corruptione ct Gra- 
tia. £piftola Frofperi ad Auguftinum de> 
querela Gallorum, Epiitola Hilarii ad 
eundem ejusdem argumenti. Auguftini 
Liber de PjFacdeitinatione Saui^orum»^ 
idem de bono.perfevcrantiae. 

^u* Foi. Codex Membran.. . Xi 

Excerptum ex Libro 2. Auguffiini de 
Clirifliana doifbrina., de Sopnisitiatibus % > 

' laUae condufionis , €t ex ejusdcm Iji^is • ^ 
contra Prifcaiianitas , ;^ de i\lufica\ dc ' 
'Ordiiie, de Civitate Dciv de GcnQU. 

^^ 4to Codcx Membraiu 

Auguftim Manuale, ejusdeni lKpfft6« 
laSi Cyrillum, de Magnificentiis Jek 
ronimi , et CyriUi Epiftola ad Atigu*' 
(tinum qusdem argumenti. 

«45. i^ Codex Meiftbraii» L - ' "S^J^v 

Auguftini Enchirididn £-Mariiiale/ - • :u ! 

i^^«4to Codex Membraii. ^ : . Ji^-Ii^ 

£x Auguftino Excerptum de Videi»^ijt!.: ^ 
- do Deo. 

515. 4to €od€9c Membraa. .r.-^-r.AK 

Auguflini Confeffionum litei XI I JV 1 i ♦ >' . ; ?; 

8|ft. 4to Cotec Membran». -'^ r i * ^ 'flKV 

Auguftini de Civitate Dei Libri XiX^: ' : •: 
.XXII. 

fdit luc Codex olim Petti Daajelk v 

1 « 1 » T *v 

itti. 4to Cedex Membran» ^ ' A 7/«. 

Auguftinide Dodrin^Chr^atiafeBtentiae^^t». . ^ 

j^j> 4to Codex Membran» '■' '^ ^S?*/^ 

Auguffini de Rhetoriat et Dialeafca^ ; '^^ ' 
liber. 


r J * > .■ - « 41S. 4to Codex MembrAiiv ' ^IK 

Auguftini Martyrologium a 

idem com ^19^ -■ ■ 

*■ . A f «H» 4t* IC» 434. 4to Codex Membsan» • v / 

Auguftinl Sermo de Verbis Apoftoli ; 
omnds; * rtdk manifeftari oportet ante 
Tribixnal Oirifti: Ejnsd. liber E^or- 
' tatienis ad quendam Comitem kariffi^ 
laum fibij» et de caftitate fervanda cum 
uxoribus: Ejusdem liber de difciplina 
Chiiftlanoiura. 

54J^ 4to Codex Membran. . i .« X/P, 

Al^guftim fententiae de poenitentia Sa* 
lomonis et de Antindidfta 

4<9^v4to Codex Membtan^ X^^ 

Idem-dc&io. » ; . i..' 


4([l^4to Oodex Mcmbnow X^^ 

'^uguftini Liber foliloqulorum : Ejusd. 

Meditatib de Spiritu S. Ejusdem Ser* 
:tao deX.plagis Egypti et de X, precep^ 

tisDd.Vl ; t'^ 

54^ 4to Codelt MembrMW . 

Auguftini DialeaiCa» 

Aftgaftini Andoram Epifcdpi inlerro* 

fatiOr, ati Mulier ptaegnans debeat 
aptixafii, cura re^dnfione Gre^orii 
Rpae* 

432, 4to Coiei MemiraA^ . . . Xltt. 

£x Auguftino et auis Patribw Exsefjpta. IK 
4^0* 8V0 Cetet Memfcraa»- Xlfjt^ 

Auguftini de Dodrina Chriftlana fech 
tentiae. 

^IO* svo Codex Memhraiu jr^ 

Auguftini Enchiridion. 

Hic Codex olim fiiit Beiisftdil»,' t 

C99» Sro Codex Membcaik j^ 

Auguftini £nchiridion. 

^vo ^^t>ie* Memlbrftiu » Jjf^ 

SJott bem racWe» 9tpoftoRf($en S^onii ^ 
tt)oe ber i» bev j^plclett iSOiUi foH 
gewiic|)t n)erl)em grttMaffte IMte^ 
ttttts DOtt bett ft^ett 00aiett M sefto^ 
ntent^, »0» beni @(&Ittfia 2>aK)ibS wib 
^amm ®Cttee; ^tt t>et waren f&^ 

^en ©lattl&ett. Opus AnonymL 

5J1* 4to Codex Chartac, • XV^ 

Bafilii Oratio de Laudibus, Vitae fd^* 
tariae. ' ' 

47* ¥oU Codeit Meftttbran» X 

Homiliae Bedae in feftis fanftorum. 

Codex olim S. Mariae vel Argentiaesifis vel 
Meteiifis. 

^«Fol^CodexMembtaii^ Jjfi; 

Bedae Presbyt hiftoria Ecclefiaftica An- 
filoram. 

^'-•' - Hic podcx €^m Mt Co^nobU S. BWdtdi ^^ ^ 
£46daceiifis , m fiit« ai£9fti^tui6 eft Anathe^ 
jna in eum , ^ui Oodicem abfhileriU 
XIO» FoU Codex Mendyraiiv Slf^ 

:Bedae Presbyt Tradatus de ComfJuto -' 

f. loquela digitO|«ura ec 'de ratibne uncia- 
rum. 

fuit ifte Godex «Um B^ Mariae Celei&omai - ' ' 
de Metis^ .'■■■^ ■'..'_• 

it4**P»li Co4ex Meml)rai!; . . ,x;. 

Bedae Homiliae in Natalibus Sani^oruiti* 

rfSU Folt-Codex Membran» ^. JTtt 

Bedae Expoiitio in Marcum^ 
Ejusdem vita B. Arnulphi. *' 

304. 4to CoiUll MenAratu "^ 'jtll* 

Bedae presbyt: Hotfl^eln LfedfoneM - ' 
Evangeuf Johannis. 1; ^x; . , . . 

50^ 4to Cttl» 3^«t*taaj. J '^^^ ; ;, ::: ^ ' /^** 

Bedae |wp6.ftyit. Tffa^tUB m ProYcrbia 
Salomonis • .'^ . i '•: 'i ' " I lit^ris imtialibttS pi^s fcriptus», **»♦•' 

fl92»4toCodeJt Membran^ . ,,; ' »- *». * 4». XIIT^ 

Bedae Presbyt Vtta "er Miracula B. . 
Cuthberti. 

Tnuicus eft afol. ^4« ^d J5» ft^t Codeit ojim 
S» Viftod^ Farifte^» dein Bongarlii. 

ij. FoL Cbdex Cliartd6. »* . v "^^ 

Bernardi Abbatis Clarevall Eicpdritid irt 
Cantica Canticorum et Expofitio Gii* ^ 
berti Forretani in eadeni. 

Hic Liber olim Coenobii Fortae Moiltis j^KcK. 
|e JBemamfr 

4?* ^o^ / 13 
- * t 4^» toL <Jodex MembraiK XIJZ^ ^^ 

D. Bernardi Omeliae qiiatuor in laudi- 
busVirginis Matris, praemiflk eft ge-. 
neratio Domini noftri et J>, Johanniis . 
JBaptiftae , Jacobi et Johannis Evange- 
lift^e, Servatii et Jacobi Fratris Po^ 
CQini» ,." V . ~ — N 

^ ■ - « ■ 

43. Fol B. Berriardi Lamerititb' faper ; . 

Faffionc Chrifti. ' : -;:: , :j.; 

Tradlatus de^^revelationc feiai^ jPi!,<- -'' 
Bernardo a B, Vifgine» 

cui in editis titulas cfU De Lamentafcione B^! 
Virginis» "* ■ ' •■"■■.• B.Bernardi Qarevall. Meditati&nfeS» < ^ .-t 

iiitiplcittes iip»*,^ Multi mttlti Ibiant et&;' •',:i ^i^os |iefciimt*>f . . . ^ , r • • •' ■ , W» Pol Codex Memtran. :»,',.;. -^^'//^ 

Bernardl ClarevalL Vita S. Maiachiae 
etSermo de Vita ejusdem ' * ' ^ • I ?J. Codex 'MeinbraiW ^ --' i!^//Z 

Bernardi Abbatfs ' Clarevalleiilis Vita. »1 ■! ■ I B fc7i> Fol» mmmmmmmmm BS9 2ie. -4. SeculL 

st7u FoL Codex Membran^ Xllt^ 

Bernardi ClarevalL Tradatus cje PafHo- 
ne Domini noftri JEfu Clurifti 

habet FoU ^ 
J74. Fol. Codcjc Membrtii» * . XII4 

Bernardi Clarevall. Tradatus de dili- ' 
[endo Deo, de praecepto et Dispen- 
ationcij jjftradlatio in Libr<| jde fracti- , 
bus humilitatis. Omelia in l(^um £- ^ , 
vangeliJT ^^lntravit in quoddam Ca-» 
5, ftelltrfh. Omieliae qaatuor in Evange- ^ » 
ijjlium Lucae Miffus cft Ahgelus Ga- ■ 
„ brieL** ' > 

?95:» 4to Codex M^mtifati» XIH 

Bernardi Portarum Priaris., Joh*nnis 
de Monte Medio et Stcphani de Chal- 
meto, Epiftolae de contemptu mundi, 
de gratiarum Aftione , etc. . 

Eictant ih Biblioth. Patnim tomo KXIV^ 
pag» lyoi. feqq* 

277. 4to Codex Membfaii» XIIL 

Bernardus de Paflione Chrifti et La- 
mentatione B. Mariae. 

hic non extat inter Opeia QdiU Gl &rn9]ri> 
dit Fait olim Celeftinonim de Metis. 

7io» gvt Bntiardi SUveftris MegacosnxiW 

Cs^intte ii^fAAeU'0* 

Bibtia et Bibliornm Ubri Ilagalaret» 

Bibliorom HebtaicorQm tm pattem con* 
tinet« qaae ftilo RabbinorQm prophe* 
l>spripres& poffaiores tompleaiturj 

.Jt^iiain-, JudicM v titrumniie ^amuclis iteiti^ 
^qiie RegQm libros ; demnc primo loca fe^ 
■qiiitnr Jeremias , nnem exdpit Ezechiel , 
ittque hnnc Gfajas : Subjungnntur dcodeciiA 
'quos nos minores diccrc folcmus Pr^phetae , 
Vnlgato orUine : Servat ergo COclex noHet 
«ntiqnnm ordinem jam a TalmUJicis tradi» 
iuBi in 8«W Bah-a foU la, co!. i. Mqu» 
iis annnmeranilus eft , de fluibus idh. Cbrii' 
Koph. Wolfius exponit Biblioth. Hebr. T. II.. 
Seift. I. f. ij. p. 47, Scriptioni* haec cft 
kitio : SuignlaB membriinac Quadratao teri 
WgTOae in j. cohimna» lincis tluais JiiHnaa*' 
lunt , ([uarnni finguUe hon lufi dco) traftW 
"verros pollices latae funt, quo feaura s!l ttt', 
'tabiqne tere Vocabula fecaniU fucrint, ita t» 
bien ut quaelibet rox cocpta.et noii 'abroltli 
la fcquenti linea denuo a capite rcpetatm'! 
Chara^rcE literamm grandes funt , cnUS , 
litii elcsantei , fcriptur taraeit hujus textui . 
Vel imperitns vel fupine negtigens ( tinUlia 
mei; non pro IblJta accuratiane Judaeanun 
.., in libris facris exarandis. Multi coiffl a pri^ 
ma manu fiierant petpcrani fcripta, lcTilins 
dehinc lituris enMn^ata, multa otn{fiai ml- 
huto ch.iractete ad marginem fuppleta : Ul 
Optimis Codicjbus in amaifaus jam refpondeat. 
FmSeoraPi VflcUinm .itqta accnttmia qui pei: 
totum libipin. A^^ flut .naior .di accHct.i 
tWa.Jtinr* qnid mendari hierit uecelTe t 

9* h»rt : M4«ri -I*. haec a fcainiia atqiie p^ritioft , )rt Vliirtiii j 
manu adjeiJa.Jueouit : Codietra ,,t»roen , eo 
coufilio fcifpttffl faifle.Tit ' ilrftiS "VtoliduS 
■ tiubiiiln haujjl..viMii[:> Accfc. , 
mioutis Ijteris' cum ad Ittera, 
I atqbc Ima iiiia ^ti^n# ^plila , e3- 
Uem rationc qua in Bibliis_ Bustoffianis fuit 
excuia; cuq^.qiiVrc ipra ^n^^tW,' quamTis 
in forma wati inde ilifFeraU - Laiius Jofuai 
c.'-ai:'^'.''^J*.'S7; Cilc quo''conf. IVctfus 
U ci g. 9< piri40 in ■rafitq (Aiiii &it<di<. 

tibas hlctibiilGs, tt addltaeailtm iiota', quae 
iil Eilil. Biixt. iL-gitiir Viri Jocli qtli iiupw, 
fe de re Cliriftjgu^ ct Iiteraria..,pgri-^e nnmtu-.; 
ros e!Ib_fibi B^tiUti^^iiat , fi "vMJaS;^|(;i!liQBe»,, 
eK; Codidhus ,a'nEii|uii) cOni^uirerqiit,,,,^ no*' 
ftro Coilice hiiiiil iMiiua ileinrlicLiderc.nt ,' qu^a,! 
cum fjjccic vcri :.i u,..ii uilitm referreut, , 
foreuf Umcn i . : ■ \ " ■ ■ . ■.. ul-s ftriptio, 
firiptor.s iK-,i ..■,.■. . Li..jiem ,ina.- 
iJii , klix inirj ^i .1 !■ i-u ,1 1 r, (;ui Jilovu-, 
ri^.leiiiouB polLt niiLuun, LiLfui, nojj ine- ■ 
liori CoJiri ili;ijctuc , tujus HuclDrit.it^ rao-:. 
— iit^Ccriptor ; mnlc cr«o Coile!!; --"— " iuferpolato. habLTetiir. Unuin notanjuni 
pereft hunc ■ Buiicliijn ^clTe Coiikera ciiius,-, 
L #»;%, Bibt. Hcbr.-''1\ Jl.Seft. j.' ,i». .". 
iQoneift faiiit , < cuius defcriiitii) ex 
s fimeivl«i^3 elt. LLim iiulla 'iici(uc ,. 
fchptofis neque tempnris uuta ullibi occur- , 
rat , te;iiieraria fttis .roret ajtitij hujtis Codicis , 
aeftimatio ,' anti^uioribus tamen cenaiifflerai^ 
Jum ciTe conilat. hSs, no^ri^ 4. FoL Coaex Mrt«briui,i' -■■■'■■ 

Biblia Latirf; H«Miiiqii;' ■ '"^, 

Friorl TlmoTjiabBtiii Pentatniclite. Liber 
Genefia divi&i^. tft in Xapttn XXKXir. de<- 
fiuit a Cafite. GtnefeoR LXXVI, u 'mhaoii' 17« iMbi Nif^ JU Seculi^ 

Exodi Caput XXXIX» Liber Exodns ha- 
bet Capitft C XXX IX. dceft fihis LiBri uu- 
merorum. Fentateiichum fequuntiir , Liber ' ' 

iofue , Judicum , Kuth , Samuelis duo , vel 
egum duo priores , Regnm 2« et, 4» J?rophe- 
ta« majores et minores, Joo , Pialterium ^ 
ciii additur F£ilnius C L L 

Tomus fecundut contioet , Proverbia, Ecclcfiaften , 
Canticum , Librufa Sapicntiae 9 Ecclehafticum , 
Paralipomenan.Ltbros 2« Esrg, Efter, To* 
bia, cui fiuis deeft» Judith-, cui initium 
deeft, Maohabaeorum Libros 2» Evangelia, 
.praeminb Canone. Evangeliorim et Indice 
Capitum , Ada Apoftelorum, Epiftolas Jacobi , 
Petri , Johannis , Judae , Pauli ad Roma-^ 
nos, ad Galatas , ad Ephehos, quae iu 
fine mutila , ad Timotheum , quarum prio« 
ris deeft initium, ad Titum, ad Pfailemo-' 
nem, ad Hebraeosi * Apocalypfifl,*tifque ad^ 
haec Ve^ba^ „ E^ Angclo Ephefi Ecclefiae 
fcrihcn caetefTa defijnt»* 

Sub Titulo Efl-acL in priori Tomo exfsant Libet 
Eb^e I. et 2«. qui ftiapi Nehemia^ dicitui:» 
coeteri duo, ybti Efrae ncc in hoQ Codics > 
nec ia Aiip A» ^* e^rtantt 

* . ■ 

k* 9* T(A. Codex \Menitbk«ni IX^ 

.(■■I 

Biblia Latina Hieronimi. / ( ■ ■ I . • 1 1 Eodem Lib^nim' <irdine , quo Coielt , f, 4^ 
cxceptis his^. Danicl non cum Propheti&s 
fed poft Librum Jcfu Sirach invenitur , decft 
ab Evangelio Johannis a Capite X I I.L vers. 
8, usque ad i. EpiftoU PauH ad- Corinth» 
VIL dccft nempc Pauli Epiftola integra ad 
Romanos , quae in hoc Codicc Evangeli» f©* 
quebatur» Poft Spiftolas ad Corinthios , co©* 
terae PauH ^piftolae , poft has Epilkohe 7* 
Canonicae , deiu Ada Apoftoiorum et Apo* 
«al^piis» Codicem- chudit : 

B a Vita Ift. Viia S. Jo&aaBis. Apoftoli ct Erau^e* 
liftae. 

U Uiitvew&.Ecclefiis Cathduoniin aeternam in 
u Chiifia laluteok Voio foUicitDEa rOe tra-> 
„ terDita.tt velboe de LeuEio quodam i qtii 
„ lcnpfit Apoltoloniin AAu, JohiuinisExWi 
u, eeUQw , S. Andreae et Thomae Apoib^; 
o eto> Sub nomine MeUJti hai}c vitam cili-. 
tun ait Fafarieios Codv i^aoryph. N. T. p^ 
P_i'. ^ i^9ti»et 4.. ^. iii noSro Co^.. 

II. j>. Fqt Gmltx Membran» 

BibJia LatiiU Hieronimt. 

In boe CodiH eido UJ^BorDV dlvetflii i 
ftiotibiu. Folt Libras Beei)ni.f Libri Pa- 
Talipomenoji , ileiu Libri Ebae tt» , quifau9L 
dceft initium ufqiie ad' Ciqi. V. LioH i.. 
deifl Tobia ,. Jmlith , Esthcr , (tnijus initiun^ ___ ___ , . , . , Sipieniiae,, 

tfeiiatiicus , f. Jefus ^irach, Evangelia., R* 
piHolae C^nonicae , Aso0il;y&i } in fin» 
Jiitetpr«tatiooBf. tlabraicoium 
dine; A^htbftico., ir- «S. FoL Codex.JAonbmk 

Siblia GalUcae Veriioiiis. 

Tomas primus continet, PeidBteachimi , Ja». 
ta, Ju#cea, Beeiim 4, faralipomtna 9, 
Efrae j. Tobiaiii , JwJiA >. £fier , Job, Fial^ 
teriun. 

("^ IJW MtlHtus legitui. ' lonuut IS>. <2q- Tomns fecnnilus eontixiet; Froverbiat £cclelia£^ 
ten , Cantica Sapientiae , EccleflafHciim , Pro«* 
phetas, Machabeorum t* Evangelia, £pifto« 
las Canonicas, Apoealypflm In Libros 6e« 
nefis, Jo£u!Le 9 JjndiCum et Ruth, inCnrtae 
(ant GlolTae ejufdem fcripturrte cum Textu} 
in coeteros Libros nullae* Specimen hujus 
Veriionis exhihemus Genefeos verfu$4» ptio^ < 

res^ 

„ Teuxte, £U comencemeot cria dex le ciel e b 
r% terre la terre ciloit noirement vainne et 
i^, vuide» E Tenebre eltoient fur la &ce d*a- 
9, bisme. Li Esperts Dame Deu eftoit portez 
I, fus eues« 

„ Glqfe. Ouant la faintc eeriture ccmience a de^ 
„ nionftrer en la prim^re parole que diex 
„ eft perdurables et tout poiflans , que par^ 
„ ce que ele dit que il cria le munde au 
,9 comencement devons nos entendre que dieK 
„ fn tot JQf s encore que li mondes lut fez^^ 
haec Verlio eadem elle videtnr .<mi Co4« 
Bibl» Reg. 67(H* cujus autor coaevus Philip- 
pi PukrL Vide P. k Long BibUoth* &araQ 
Cap» f» 

tl.4» Fol, Codex 2V|embnisn» Xlll^ 

Bibliomm Gallicae VerCoim 

L^li, PentatQUchus , Jofiii^ el. Jodicaiiit 
defiuit iu Judicum capite XVt eadem vide^ 
tur verfio cum praecedenti; hio tamea Co« 
dex in omnes Libros glQlia& exhibsfc^ «t Wti- 
^uiorem fcripturam* 4^f«, in 4.ta Codex JMembraiu 

jgiblia latina Hierommi > 

c;»4Qai QXiiiae y qua A* |^ xr^ kt^ ^a ^/' Bi SbcuU^ 

A* 72^ 8va CotTex Membrait. XIF\. 

BibKa latina Hieronimi> 

'«)dein Ordln^ quo- A^ }2w 

Biblia latina Hieronimi» 

eodem Qrditft^ quo A* ja* 
B. ^r* tii 8v» Codex Membran^ JSTi?^ 

Biblia latina Hieronimi ^ 

eodw QrdiiuB > qtio A. ^ ncmpe poft Evim«* 
gelia fequuntur Ad:a Apoftolorum.^ deiji £U 
piftoiae PauU ^c^ 

^47. in «vo Codek Membl^ XIT^ 

BibHa latina Hieronimi » 

eodem Ordine » quo ^^t» 
A. I. Codex Membraa^ XVIIL 

Pentateuchus» nebraicc, finc pun(fiiR» 

iA Votumine » nitidiflime» 
A» 2*. Codex Membran* XVItt^ 

Libri Legis, iine pundis, 

in Volumine , nitidii&me«. 
. ' V A» 24» Zf^ A* 44. Fol* CodeK MeffibFan,. 

Cantica canticormji ,. hebratee , fine 

Verfio fetina Tremettto • Juniana> 
Ifaiae , Jeremiae , Ezechielis ; Jobi , 
Pfalmoruih» Eccleftaftes, Canticij a uku 
nu Junii , cum annotatis ipfiuSi. 

1» loj» Fbh Codex MembnuK [JT» 

Pfalmorumf fragmentunK 1 

127, FoL Codex Chartac.. XV IL 

Hofea ctun Interpretationc JRedack^ 
latioe , 

adeft tantum praefatio^ 

Joel cum Interpretationc Dav. Kimctii>. 
latine. 

Jona , cum Interpretatione Redack^ 

adefir tantum Ca^ut u 
J4J* in 4to Codcx Membran* THXi 

Efira et Chamefch Megilloth , f. Libri 
Ruth , Efdras, Cantica, Ecclefiaftes, 
Lamentationes Jeremiae , Etter , he- 
braice ^ 

fi t ^^ 22. 

M«aa*iM 


fitteris snajoribus cum pon^ » foriptus, Ad 4|9j» iix 4to GoiJex Membraiu tX< 

Libfi Job 5 Tobiae , Judith , Esther ^ la* 
tiiae % cum prs^&tioQe Hieronioii 

Sxcepta Vbra. Ju4ith«. cui nulb praemiira^ 
eft praefatio , nec incipit uti in vulgata > fed 
in noftro €01%«. his verbis $t initiunw 

)i^ Am0 dnodecimo pegnantct t^abncodonofer ,. 
„ qui regna^it in Afliriis« ,, Varias etiam le-«. 
^iones obfervayivius in Judith k vulgat^ 
diver&s 9. e*, gj» In Bxx^ fic hatjet uofter Co^ 

„ £t fW^a eft clar% in onmi tenra et mult£ 
„ concupierunt. eam , et nefcivit yir illam ck: 
M 0010 mortuus eft ManaiTes Maritus ill^us^ 
^, Et proqedente tempore clara h^ eft ct: 
Mr fennit in domo manti annes agens vitae 
tt, loj et mortua eft in BetuUam etc» ^ 
^uae noa Ita; in. vnlgaUu 

|4^v in 4t« Codex Memhran^ 2 /^? 4 

Ex Prophetis ^ Job , Pitjrerbiis, Sapien- 
liae, Sirach», Lpiftolis Pauli exceipta. Ai #:^» ^o Codfex Mcmbran^ X F TP^ 

•PCilnu I et 2 Caifmioe Graeca 

415> C»-L 21 43^^ Codex Mjtmbtaiv 

P&Inu Qt Orsijtiones hebraieQ^ 

*5o. 8vo. Codex MetfjbrajEi» XIII^ 

CsuGrticum Caoticoriiiiii fcholWA CBP^^n 

pfalmi feptenj PoenitQJ^iates Qisn Ekh 
pofitK)ne< 

#0$. 4t9 Cpdexj Membia^ \X'//7, 

Pfakni Dayidis et o^ ato® ikraft £ 
precefe. 

pfalteriw» notia Tycojaiaiii? fiii^iptuiit. 

Beclb ii>itinm. et tituk» Codiols eum- Pfalmit 
f « priqribus* Fcaemjtti^p riQgiili« F&lmi$. tk 
tulas, numeru$ et iiiitiaila yc.rha^. 

f oib Ffafanum LXXL kguntur haec^ 

~„ Uuai^que fe^ndus Libep , et hoc qnod; 
^, ft^ribitur , deffcemigrt laudefi E^vid filii JeO*. 
^, fe , ad finem: ejusdfiim I^ibd pertinet« PfaU 
^, vms yo}c^ Afa^ prineipium eil tertii hbrti^^ 
IfLaec eadem. legiuitur in Commentariis Hier- 
^onimi in JPfalmos» Tituli npitri Codicis cum. 
^j:ajk H^eroninu maxjmam partem oonvenlunt. 
^liquan^io tamen obfcrvavimus differen^ias 5. 

vcluti iu Pfalmo XC: Koftcr Codex.habeit<. 
)g;^s Cantici if/t Dayi4i. 11^ H< '■ " ■»'■ JN-o. B. Secul^ 

In fine Pfalterii additus eft Pfalmus CXL 
praemiflb hoc titulo Utteris initiidibus: 

„ Hic Plahnus proprie fcriptus David et extra 
„ numerum, cum pugnavit cum Goliath^ 
yt Hic Pfalmus in hebraeis. CodicibUs naqi 
„ habetur, fed ne a LXX. in quid Interpre*^ 
«V tU^us e.ditu& ^ et idoirco repu4iaodu^» 

Poft Pfalmps , notis etiam Tyronianis , extant* 

Canticum Prophetae Ifajae. Scripturae 
Ezechiae Regis , Caiiticum Annac , Moy- 
fi, AhaeuG, Moyfi ad filios lfi:ael, Be- 
nedidlio trium puerorum ad mat. fequi- 
tur: 

Fragmentum Lexici Tyroniani , 'five notarum Ty-* 
ronis , cujus tantum 7» reftant folia : Characi. 
teres iid^m cum ei», ciuos Gniterus ad Cal-^ 
tem Infcriptionum edidit , fed non eodem. 
Ordine» Hic Codex olim fait BongarfU. 7o<^ 8vo Codex Membrattv. Xlf^ 

Parabolae, Sapientiae, Canticum , Ee- 
clefiafticus, Prophetae, Miaores, Job, 
Tobias , ex Verfione latina Hieronimi. tf. Fol. Codex Membra». 

Evangelia quatuor Jarine Hfierommi , 

praemiiTo- Canone Evangtlionim et indice ca* 
• pihilorum, diverfo ab imiice Codicis j» Ju 

priori pagina pidae funt Icones quatuor 

Evangeiiftarnm cum Capitibus Animalinm , 
. yiae vulgo pro eonim typis pofita funt , cor* 

(oi;! Iwmaao impofitis» ixi 57. Glofla Drogonis. 

^^Quoddicit ex operibus legis,ndfl, uo.c^t^ 
^, Ck. ill^ vera et plana (ententia , five oper^ 
^, legum carnaies obfetvantias accipias fiive 
^, adhis morales, live utrunique. Ratioautem^ 
), quam fujbjungit , null6 modo videtur cohae* 
^, rete, per Iq^em enim cognkio feccati^ qood 
))iilegatur mie fuppletione tmitum^ verum 
^, qiiidem eii; , fed {bperiori Ceatentiae non 
„ vid^tuf annexUmw Siy6 autcm tantum intel* 
^, li^tur, falfa jam videbitur fententiii, heque 
,> enim per legem tantutti cognitto eft peccati^ 
„ cum per candem (it cognitio jufticiae et di> 
,)ledioiiis lUi etc^^i 

Long^ir eft feci» , ^ofim nt iilteget lii6 infehturi: 

jkfnguiis Epiftolis praemittunhir argumentl, qqat 
etiam ^tant in fupra itndafta Editidne glofTa» 
ta bibliofum. Extant gloflae in noibo Co^ct 
diverforum Patrum , Ambrolii , Auguitini » 
LanEranci $ Drogonis vero in E^iflolam tantum 
ad Komanos*. Sequitur Auguftini fragaientum 
de Pafcha, et idem de if» annis vitae £z^« 
chiae additis* 

In eodem Codic6«. XHt^ 

Canticum Canticortim> 

y 

praemiflb B«. Gtegorii Prologo, eum gloffit 
interlinearibus et marginalibus* 

Lucae Evangelium 

cum gloms interlineaHbus et nlarginalibul^ 
denuo^ 

Lucae Evangelium 

cum gloflis interlinearibus et marginalibu^i 
hae ^iTae funt eaedem ^tfue in cdttioni* 28- m^ B: SeciUi. 

lauikta^ Deeft a Capite ao^ ad finem Evai^« 
gelU. 1^4* 4to In eodem Codieev /^ 

Pauli Epiftolae i, ad Homatioso Corin- 
thios , et reliquac ;; 

cuin f)raefktiotii!)i^$ ^t eaiionibusitieasdem^ 
&tte gtoifis^ 

• '.■.. ■ • . ■ . . 

Epiftolae ad Laodiceiifes fragmentum > 

Ab initio usqne ad haee verba „ Gaudetein 
Chrifto , et praecavete (brdibuS in lucro „v 
hie locus aliter extat in Fabritii Codice A^o* 
erypho N« Teftam. ' mbi haec Epiibla contt?* ' 
Hetia:» 

J4J 4to C6iei Memibraft^ iX^ 

' Evangelia quatuor, latine Hieronimu 

; cum ejusd» praeftitionibus , pracmifTo Canohe 

" Evangeliftanim , capitulis lcdliomim 'fiVe 
tituiorum in fmgulos Evangeliftas , et Ca- 
pitulis Evangeliorum , ^h^e a le^ioiiibns 
diveij^ funt. Singuke paginae duabu$ 
columhis fcriptae fuiit» Frima Evangelii 
Johannnis pagina litteris Initialibus tota^ 
£ vangeliis praemittuntur Icones 4. AnlmaUmd» 
Vel fymbolorum Evan^eliftahim^ 

l^ii* 4to Codex Membrah^ iCIL 

Evangelia quatuor latina llielroninii > 

Oharadere^^dem fcripta « quem Mabillio- 
aiiis. Saxonicum vocat , et fpecimini qiiod ^9- ■Ma }r4^ B^ Secuik 

^ Ifijori Codicc Corbeieiifi exUbet JVla* 
. hfllonitts in arte diploinatica» NuUa in noftro 
Codlce vei capitum vel verruum difU^i^Q. 

l^. u 4I0 Codex Chartoc. X F T^ 

Tfaeod. Bibliandri Expofitio in Efajaau ^ 

hk Akargine lcgitip:> 

A. 15:9^. Theodonis Bibliand^r diffam ekortns 
eft ab Eiaja ma|:na cum admiratione Au- 
ditorum, vix enim aixnonim 3;. fuit , al- 
tera fere vice abfolvit tota Biblla« • f 1 1 'f ■ • "/•«•f *i B. It^ !!♦ li» JVO* 

Ejusd. expofitio itt Pfophetal 

B. ^O* %VQ„ 

Ejusd. expofitio in Apocalypfin > ■ 

abfelvit A« 1544« 

Boetius de Trikitate , hujus opera omnia inter Autores Vet^ 
res Latinos. ' ;-i B» i^. jftvd. 

Ejusd. Eitpofitio in Librum Job. Cafttica^ -.^ 
Paralipomehon I. » -> 1 Iv ■ ■ . - *. ■t ^"^ A» SSt m gvo CodeK Chartacv : * '^ < • i'^» 

C * Bonar f / ; t I I 3Ch ■^s Bonaventurae Tradatus de fliodo pro- 
ficiendi, ejusdem. Alphabetum rdigio-. 
fum y et orationes variae. 

Codex plim Carthus Bafil'. -...*: 

47^* Fontta tiiiimt» Codex- Chaftac. " X'jp>; 

Bonaventurae Epiftola detfiodaprofldendi. 


Olim Carthus BaflL < .: ; i.. 

■ «^ :. •• . . 

■ - 4 • 

2X9. FoU Codex Meml)irtm jr Jf^ 

Breviarium Apoftolorum ex nomine vej, 
locis , ubi praedicaverunt 5 . nati, vd 
obiere/s^qiii^tnr Fefta Satidfdf-iim. 

Breviario Apoftolonim praemittitur Epifto- 
la Chromatij et Holiodori ad Hieronimupi , 
et ejusdem Refcriptum , nbi haec legutittft" , * 
„ prima in parte oimiiiif Ap^ilolorum Fefta* 
5, confcripfimus , ut Jifey vSfii iibn VWean- 
„ tur dividere , quos una dignitas Apoftola- 
„ tus in coelefti gloria fecit elTe fublimes^. 


» •! $2\, 4to Codex M%«i)ran* - \XV, 

Breviarium et Lediones ciim Pafliorii- 
bus SanaoruHL /- ■> I • \ 5-24^ b, 4to. 

- Idem fere Breviarium J \ ejrisdem atcvi 

et fcripturae. 

- » "^ 

Cod* 3^ 

if^* ^ SecuU. 

Codex Chartac» XVIl^ 

I04. in 4to» 

53^* Jac. Broc^di Expofitiones m 
$7u Prophetas , in Evahgelia , in Adus 
^^ Apoftolorum , in Pfalmos, trada- 
tus de coena Domini, «pitome 
fententiae Propheticae S. Biblio- 
rum perficiendae, in fecundo Ad- 
ventuDomini in Jobum, de certi* 
tudine Prophetiac , quae nunc 
compleatur liber alten 

P'* FoL Codex CartiCv AT/» 

Mart Buceri Tradatus de Rcgni Chri- 
fti reftitutione in AngUa ad Eduardum 
Regem , additum ejusdem Buceri Te- 
ftamentum Argentinae editum, ante* 
quam in Angliam proficisceretur. 

fc. i^-s7« Codices Chartacei SVo» XV L 

Henr. Bullingeri Conciones in Matheum, 
Lucama Johannem Evangeliftam, in 

C a Epi^ 32. iio^ B. Scctiiu 

Epiftolas Pauli , in Rfajam , in Apoca- 
lypfin , in Jeremiam , et memorialia 
concionum in Genefin et jfofua, 

Germaiiice , maximam partem , quacilam lar- 
-tine» . . : 

I 

^57* 8V0 Codex Chvtapv :,. ,) ^VI^ 

Henr. BuUitigerus de rationfe ftudionim 
ad Wernerum Lithonium Presbyt. ; e- 
jusdem operig epitome ad fierchtoldum 
Hallerumu 

No^ C Seculi. 

8vo/^^o<lex Membran» XV lU 

Cabbalifticus Liber j Italice fcriptus 
cui Titulus. 

Vere virtu de Salmi di David Ri 
dlfrael , tratti dagli Antichi Cabbalifti , e 
dall Ebfaica lingua con fedeltd tradotti. 
Con imtellig^nza e caratteri , ed ogni • • 

Saimo ferve^ per dimoftrare qiiali vir- 
tu fiano , poflbno effere ne Salmi 
di David» Quefto dunque e ij vero no- 
me di Elim , cioe virtu ^e Salmi di David , 
tratti dall Ebraico di mano propria di Ja- 
bacadei Gietigia gran Cabbaufta fideliftimo 
nella cognizione delle Litelligenze e carat- 
teri del ch^ fiibno vedute molte efperien- 
;BCy e lo vedifii fimiUmente in ciaschedu- 

no. 33 ^i^MM tio 9 ed a tempp , luogo , ed occafionc do- 
vendo fefvir le ne 9 con fenno , et mo- 
aeftia, 

Primum Exemplum artis hujus, hoc cft. ^ 

Beatus Vir» PfaU i* 

„ QueftO falmo e ainmirabile per acqtiiftar la 
„ fcienza della Teologia , cd il modo vit- 
„toriofo di prcdicare, liberandoancora 11 
„ dicitore di eflfo dalle cattive perfone , ed 
„ aflfociandolocoji le buone. Scriveraj qnefto 
„ Sahno con inchioftro e penna nuova in car- 
, „ ta bcnedetta , in giorno ed ora di Domenica 
yyXuna crefcente «l in ultimo il npme del 
.„fuo Angelo, el fuo carattere, e fcrittoi 
„lo fumigarai con incenfo bianco, mirra 
„ e legno Aloe , e con j^ran d^yotiQoe di^ „ rai. Adjuro et deprecor te fanfte Michael , pcr rio- 
men magnum Adonay , et per diem tre- 
mendum judicii , per nomen Tctr^amma.- 
ton , et J o H E M hoc ftante , ut citius ct 
ftatim vclocitcr , hnnc Plalmum et chara- 
ftcrem in nomlHc tui confefturfi confecrare 
digneris , ut vcrifTimum experimentum 
femper tribuas „ e.quefto fi dice nove vol- 
„ tc fumis^ando , e- cofi prepareraj ogni 
„ altro Salmo che deve fcriverfi , e fappi 
„ ancora , che quefto puol ferfi nel giomo 
„ parimente di Mercurio e volendo tene 
„ fcrvire , lo dirai cofi fcritto venti 
,, volte il giorno per lo fpazio di quaranta 
„ giorni cnn gran fiducia ^d invocando S. 
„ Michcle ncir ultimo con guardare il 

' „ fuo carattere , e con farc la petitione fe- 

,, cop !o h virtu, e propricta del Salmo, 
,, ali uittmo ti compadra rAngeto del 

C 3 »> Sig* 34< 2io^ ^- SeculU 

I 

„ Signore , e t*infegnera il tutto c precifa« 
„ mente le particulari virtu di {almi 
„ [di che devi fer dimanda] ma averti in 
„ detto tempo di vivcr fen^re calbmente. 

Charadere. 

Additus hic charader quidam magicu^» 

Invocazione^ 

59 Jo ti prego , o gloriofo Prencipe S* Mi* 
„ chaele , per tutti li fanti e veri ntmi di 
„ Dio, che fono in quefto Salmo, ehe tu 
„ mi doni rAngelo del Signore , che m*infeg^ 
„ ni in tutto e per tutto , fecondo la virtii 
,,di quefto Salmo , a maggior gloria dcU 
' „aitimmo Iddio Amen. 

Adfunt alia exempla, per liberarfi daprigoueji 
per aver rifpofta in fogno etc. 55» Fol. Codex Memhram XH 

Calendarium Sandlorum, 

poft regulas Canonicorum quas vide fuprfl 
in Aquisgranenft Cpncilio^ 

to, Fol. Codex Chartac* JJTiJ^ 

Calcndarium Ecclefiafticum £ San- 
dorpm. 

A. 75* Forma minutifl; Codex McmbraiL / XP\ 

Calen* ^f. ifo* C Calendarium Ecclijfiafticuni et fcaurae 
ex S. Scriptura. SecuU^ Hic Co4cx oUm fiiit §♦ G^Ui Ccenobii^. 
«)|^t» 4to Codcx Mcmbrant Xlt^4 

CalenjdajTium Sandorum. 

Ad Idus Novcmbr* legitu» 

„codcm dic obitiis fororis Magdalenae de 

C^ Abb^tiflac hujus Monailcrii de Cah^ 

Calendariuni, defijnftorum. 

Ad KaU Januar* obiit Margarcta de Nerf 
Abbatifla de Kala. Obiit Beldonius milcs 
et Hermenfcndis Mo [Monialis] et Andreas 
Canonicus. Obiit R6beftus de Gcniaco 
laipus , iQal^t^s, milcs de Aln^o, obiit 
Bcatrix. laica»^ 

Fuit ifte Codcx Moimftcrii de Calli, quod hodie 
Chelles dicitti^^^ 

.11^^ FoU Codex Membran» XI* 

. Cal^pium Sandorum, 

cui decd initium , addita eft in fine Tabuta y 
boc titulo* 

^ Henricus Monachus iftam coilegit Tabulam 
„ verbis indo<9is admodum comulcns» Op6r- 
„ tet igitur quemiibct ftudiofe iihim retine- 
„ re numcrum Httcrarum docentem cun- 
„ ft')s Chrlftiani nominis , quando ufua- 
^ lite;: d-cbeant carere cariiibus fcptcm eb- 

C 4 „doma- 36. •^«•Mrfy „ domadis vniverfi popiili , Etotfoopi , De- 
„cani, Canonici, Diaconi, fub Diaconi. 

Additum opufculum de Monachorum reju- 
lis y, fine tltulo, 

J^. 5t. FoU Codex Membran. X l^ 

Calendarium Ecclefiafticum , £ Befta 
Suidorum, additum IVIiirale et Brevia- 
rium f^ 

nitidiffime litteris initialibus inauratis et. 
pidis , in fine haec ibripta» £t fic eft fims 
per mc Johannem Keiler de Campidona 

A* 84» 4to . Codq^ Membran» A7 rV 

Calendarium Ecclefiafticum , additis 
horis s mifsis , et homiliis. 

Jn fine oratio Ikigua Batayft : nitidiffimt 
fcriptus , et coloribus diiluiftus Codex. 

' A; 50» %vo Codex Membran» xp^^ 

Calendarium Ecclefiafticum » HoraCi 
Pfahiii Poenitentiales , Orationes j 

in Codice legitur. 

„ T)ii fittb anbec^ttge ©ebett ^tfd^tibm n§ 
. j» iJeijfer Carolus etgen 35ettbilc^(t „ 

Canonicorum Regulac , vide Regulae. 

17^ 57. N^* ^* SecuU* 

379* iu 4<o Coitex Mcmbran» . X^IF, ct X F^ 

Calendarium continens nomina defun- 
florum , 

gnod Tidetur pertinuifie ad HofpJtale XV» 
X X. Cacorum in Parifiis» Legitur cnim, 
in Codice« 

„ Nos Magiiler miniftei: Jurati Fratrcs ct So- 
„ rores Domus {eu HQfpitalis quindec^ 
„ viginti pauperum' c^corum tenemur fece- 
„ re celebrare unam mifTam bafTam de de- 
^, funftis pcr ^uamlibet - feptimanam poft 
„ miflam S. Spiritiis inter % et 9. horam 
„ in Altari B» Virginis Mariae in Eccldia 
„ di(ftorum paupemm c^cornni, pro remc-* 
„ dio et falute dcfiia^ Colcte v do Pratis 
l, etc* ' 

Ad Caleftdas Januar« adfcrfptum' efh 
« 

„ Eodcm die obitus Dni. nri. Karoli V«. qiii Ic- 
„ gavit Jiobis Capellanis pro fervicio fa« 
„ ciendo tres folidos« 

Ad X 1 11 L Kal. Mart. 

. I, Eodem dfe obitus Johannis de Senlis qui lcgayit 
„ nobis C. ftlidos Parifi Capcllanis pr* 
,,fervicio 4» folidos« 

Ad III* nonas^ 

Obitus Dm\ Regis KaroU VI» . M^o, FoL Codcx Membrai!* A^/r* 

Calendarium Ecclefiafticum , cum Fe- 
ftis' Sanclorum , 

C 5 prac- V 4Pi 

Aequat et Odobcr feroentis tempore , Libram 
Scorpius hibernum pces jubet ire Novembrem 
Germinat arcitenens medio fua-figna Decembri.' ^m. N T A* Fehruarium Menfem hicvocari Numae Men^-' 
fem , quia Rex Numa hunc cum Jannario 
in CaUndarium ad4idH , quod fnb Romuta 
decem tantum menfes habebats folem etiam 
Aprili Menfe in Jt^o Arietis , OMri in 
Libra collocariy quod a praec^ne aequi^o^ 
iliorum natum patet , antequam jujfu GregOm 
rii Calendarium reform^retHr. ^ 

5«4» Codex Membran. «XTi, 

Calendarium Ecclefiafticumv . 

cui praemittitur Traftatus dc fole » 
Luna et Planetis , de Tempcftatibus , de morbh, 
Ad Kllen^. Martii legitur. 

Clara de Arberg foror mea dileAa obiit in Anna> 
Dni. 1440.. unde patet Codicem a quadam 
moniali fcriptum niiffe. Add^tum eft Brew 
viarium , Ledtiones ex S* Scriptura, Paf-v 
fiones Sandlorum^ Ltjcum d« diebus Aegyptlacis exfcfibam qut ift 
Tradlatu illo praelimiuari legitur» 3> Secun- 4r; tiiii 'iS[9. C. SecstlL 

K^ Secundum eft , quod in quolibet menfe funt 
„ duo dies , ^ui dicuntur aegri , mali , et 
„ A^yptiaci» Egri ab effedu , fecundum 
„ enim opinionem quorundam , iiquis inhis 
„ dkbus aegrotaret , vix vel nunquam ev»- 
„deret Mali quia malum erat aliquod 
^^opus incipere in his diebus propter ma- 
„ las eoruih c6nileIlationes. Egyptiaci quia 
^, ab Egyptiis ftienmt invcnti propter dc- / 
.„cem plagas notas» In eodem Codice ex- ^' 
„ tat nomen Martini Blafii Bartholomaei , 
„ additis verfibus , de fanguine mittendo»" 
Jiis Feftis minuas ut longo tempore vivss. 

^i^. Codex Membran* IX^ 

Injeda mentione dierum Aegyptiaco- 
rum, qui ad notitiam Calendarii vete- 
rum pertinent , publicare hoc Icko op- 
portunum videtur fragmentum, quod 
ad Calcem Chronici cujusdam Impera- 
torum et Pontificum fcriptum inveni: 

Id autem lic habet. 

«Incipiunt dies Egyptiaci quos obfervare oportet 

Menf. Jan. die 1 1. et antequam exeat die IIL 
MenC Febr. die 1 1 L et anteq^ exeat die 11. 
Menf. Mart. die 1 1 1. €t anteq. exeat dieVIi. 
Menf Apri^. die III. et anteq. exeat die X I. 
MentMaii. dieVIL et anteq. exeat die VIL 
Menf. Jun. dieVlll. et anteq. exeat die XIL 
Menf. jui. dieXllll.et anteq, exeat die XlL 
Menf. Aug. die V 1. et anteq. exeat die XIL 

MenC 44< •4 No^ B^ SectdU 

Sed nec dies Perficus nec Aegyptiacus un* 
auam dici poterat , ubi de fefto agebatur. Ad 
inperftitiones itaque Aftrologiae pertinent hi 
dfe«, unde etiam mirari nemo dcbct varie- 
tatem in ejusmodi dierum enumeratione , quac 
pendcbat tota ab incertiflima magorum arte. 

5f24 Codex Membram XV, 

Caleiidarium Ecciefiafticum ^ 

fimile priori , paucis exceptis. In hoc emm 
legimus» Canon fuper Calendarriim Magiftri 
Petri de Datia compofitum ad Meridianum 
Parificnfem» 

AdditnmBreviarium, Leftiones et Pafliones San- 
ftornm, multa praeterea defunt in hoc Co- 
dice, quae extant in praeceilenti , veluti lo- 
cus ille de diebus Aegyptiacis , et multa alia» 

ip^ FoU Codex Chartac* X V l^ 

48 Sennons de M^* Jean Calvin , fur 
rEpitre de S** Paul aux Ephefiens, 
Efcripts par Andrc Spitanie. 

Canonicorum Regulae juffu Ludovi- 
ci Imperatoris, Yide Concilium Aquis*' 
granenfe. 

II. Fol. Codex Membran# Vllh 

Canones Conciliorum et Decreta Pon- 
titicum , quem Codicem fcribi juffic 

Rachio 4f« 
Radiio Epifcopus Argentinenfis Annd 
DCCLXXXVIII. ut fcrt infcriptio 
primi folii litteris initialibus exarata. 

Hic Codex Canoninn, et feqnens etitm, 
^efbripti videntur ex Codlce Canonnm, 
quem i Hadxiano Papa accepit Carqlus Im« 
l^erator, inde per C^Uiam et Germaaiam 
seceptonu l^^FoL Codex Membran^ Vllt: 

Canones Condlioruniy 

Jioc Ordine^ 

Fragmenta decreti iadi ad Vermeiiam 
tempore Fipini Regis , item Concilii Romae 
li!d)iti tempore S* Silveftris , item Synodi 
Carthaginenfis , item Synodi Aurelianenfis, 
item Concilii TarraconenHs , kem Decre^ 
tonim Fapae GelalL 

Definitiones Ecdefiafticorum Dogma- 
tum> 

titnli 5^. defunt quatnor ultimi^ 
Vide Dejmitiom. 

Canones Condliorum, 

quorum tituli f. Capitula praemittunturv 
aempe Canonum ApoftoU^onun 

D Conci» 46^ Concilii Niceni 

^ ■» ' > ■ Ancyram • 

< ■ " ■ . r ■ f NeocejEurienfil 

k. ...■." • 

-' Gangreniis 

■■ 1 ■ Afttiocenl 

> ■ • ■ ■ Laodicenfil 

■■ ConftafitinopoiltaaJ 

* Calccdonenfis 

»■ *■ ' ■' ■ < Sardicepfi^ . . . , 

•— — — Cart^inenfe ... 

Canonibus Apoftolicis hic tihiln^ p*ft# 
mittitari. 

»' ^lntapiunt iccleTiafticae Regiike Sanc^fi- 
^y rum Apoftoiorum prolataC per Clemen- 
,)tem Ecclefiae Romanae P.oatificem , quafe 
5Jex <yr&ecis E3temi»iaribuS in ordine po- 
„ nuntur , quibus quam ^iut^mi ^udeAi 
^) confenfum non primo priiebuere facile , ct 
)9 tamen poftea qvaedam conftituta Fontifi* 
^ 9>cum etx ipfis CaHOHilm^ ^fpmpta eSTe vii- 

5, dentuf." Addita in firie pfplicatio vocum 
), difficiliorum , quae iif Canonum libris oc* 
M currunt. 

Scriptus eft Codex nitidiffime et tituli Canonuni 
litteris Majusculis» 

44»» 4to Codex Membran. XJlT^ 

Canones Conciliorum. 

FoUsi IXt Codex fxs inci^it* t ^Quatiior jirihcipalia conftait effe Concilia» 
\^ JPrifHkm eorum Nictna Syijbiius GCCXVITI^ 
-,, £piscoponim Conftantine imperaiitie» 5V- 
^y'cnndit . S^nodns ConftantinafoHtit 'eongtfc^atH ■ 1 
^fijjb TheaJofiq jScniore CL> i*jtrum» -Wer^t I 
yy tfa Synodas Eptifina CC^ £pifcoporum 
^fub juniore Theodofio editar» DUcerta 'e^" ■■.: -1 
•^, Synodu$ Calddonenjfs D C X -XX.. -Sac»*. 
*,, dotun^ MarcianO imperantf*. Haec {unt IV«. 
^y principsdia Concilia^ ^ed -etfi ^uae -fnat 
^,praeterea I Sr« f^atribus Spiritu Dei plenis 
jjlkncita, p&: iilpfum |V. auttiriftcnn id eft . , ^ 
^, quae nihil corum^ demant inconreniens , 
-^, nihil fuper addant , omni reverentia funt - - -^ 
'^y polenda et audienda cum Concojrdantia om- 
:^M modis Shiln» Apoiialfcornm Patriim ve*- 
^^ nerabilibus decretis» 

St autem in Jcric jdperis reif eriui^tui- Tihil4 

fyt i^oahnj '6t Exemplis Epifcap<> 
rum Ifidorus. ..« 

fexcer^ti eS: decretalibus ApoftpHpQtttm ^ 
feflaorum XJrbis Romae* 

* 

In exCerptlone qtiadaift ex Syiiodali- ^ 
bus geftis Sti Silveftri Papae, itfm ex 
Tdecretaiibus Fabiani ^ Anacleti et alio> 
tum > itefn ex CanqXiu^. 

^equu9tur Cahpnes hoc titulb.. 

i,Ex Grecis et Latinis Canonibus , Sjr- 
5,nodis Romanis atque Decretis Prefu- 
„lum ac Principum. Romanorum haee 
^, Cajpitula fpatfim colledta funt et 

^Angflramo Mediomatricae Urbis.J^P*^ 

D 9 fcopd 48. 

fcbpo H^J^s^ ^ B. Papa Adriano tradi- 
talub die XIll. Kal. Odob. India. 
IX. quando pro fui negotii' caufa age». 
batur,27. Folia-: ; 

In fioe le^itur«, ^ 

,,£xpUcit Canon Deo gratias^ Ixicipil» 

Epiftola Formata Attici Epifcopi Ccd^ 
jftantinopoUtanL 

, • • • 

Uldmum horum Capitulonim hunc hshi^ 
titttlum s 

In ConcL Bracharienfi ^e honeflate "hohorum 
et difcipHna , de hujus Condlii A^rum 
finceritate dubitatum fuit , vide Fabritii 
BibC Graeca Tom* XI. .pag.''994« deeil; in 
edit ConciU Regii» 

Eptftolae Forn^tae quid flnt, teftaturinter ^iak 
Mabilldnius Artis Diplomat» iib^ A» c^p*. 

^^Formatas appellabant k forma Ibu XVTTSO C tiM 
gillo^o» 

Attici hanc Epiftolam poft Concilium Chalcedonei»- 
fe edidit Merlmus Edit» Conciliorum , Co- 
lon. 1590. ea non extat inter Concilia 
Regia , nec in Editi» Harduini* Hanc 
fequitur alia Epifbla Forihata 5 ea fic in- 
dpit. 

^ Dominorum egregia ac Sophiftica facundia glorio-' 
5, fo fpiritualique docmate admode florato 
3, Venerandiifimorum praefulum ilio Episco- 
9> po incUto pafcri ille patriacenfis Ecclefiae * 
3) indignus Epifcopus optat in Salvatore pa^ 
licemt 

£t poftea haec. \ « 
» 49« ^ Jdcirco ad vos direximns hos apices , nt 
,,fciat fan£Htas veftra hunc facerdotem nomi* 
9, ne illo nec fiiga lapfum , nec fraude pro« 
„ feftum , fed noftra fpontanea voluntate ad 
yy vos direftum pro perfecutione Nortmanno* 
^yrum quae nobis intolerabilis imminet, utli- 
9, ceat et in veftra dioceii (acrum minifterinin 
,, cslebrare , ^ et poftea* Mitto etiatn 

), vobis pater beatiffime Graecorum Elementa 
3, fecundum fue linguae idioma numeris et 
^fupputationibus adnotata. 

Haec ut intelligas fciendum eft in priori Epiftola 
Attici referri a Fatribus Nicenae Synodi con« 
ftitutum 9 ut in Formatis Epiftolis iitterae ^e- 
cae numeros exprimentes initiales ^ nempe in 
V nomine Patris , Filii , et Spiritus S» prima etiam 
in nomine ejus qui fcribebat Epiflolam, fe« 
cunda ejus cui fcribebatur , item Littera , qnae 
numerum Indidionis exprimebat, in unam 
fammam jungerentur , ut nempe caveretur k 
ibpppiitione harum Litterarunu 401« 4to Cod^x Membran. ■ XF^ 

J[oh; Chryfoftomus , de eo quod non 
editur homo nifi a fe ipfo. Latine 

€9^ Fol. Codex Chartac. ^A'* 

Nicolai de Clamengiis Cantoris Ba- 
jocenfis Epiftolae , , * 

continentfoliafti^» vel pag. 452* Prima ad Cau 
rolum V L Regem Francorum* 

Ejusdem defcriptio fei cujusdam mi- 
, rabilis , quac in Galiiis accidiflTe ferel^- 
tur. 

D 3 Ejusd. fo» Ejusd: ad Henricum Regem Anglorara 
Epiftola Exhortatoria Jid juftitiam. 

Ejusd. Liber de lapfu et teparatioM 
juftitiae ad {ereniflfimum et iiluftri{&. 

niuiti Prinqipem Philippum Ducem 
Burgundiorum. 

Ejusd. deploratio Calamitatis Ecclefi- 
aftic^e, Carmen., 

Ejusd. Defcriptio et Laus Urbisl 

Ejusd Defcriptio Vitae Rufticae y Camm$^ 

Ej. !0efcriptio Vitae Tirannicae J 

Ejusd liber de filia prodiga 

]Ejusd. Libet de feuftu Heremi. 

Ifejusdj tiber de f ro^eritate AdYcrfitati».. 

£j. Liber de hoYis feftivitatibus. 

Ej. Liber de Studio Theologiac. 

fejVJEpiftoIae f^b nomine Uniyerfita- 
tis Stiidii parifiehfis Gompofitae, quaer 
prima illius fuere opufcula. 

Ej. Tradatus contra. Eraelatos. Symojc 
uiaQos. 

lEjv Sermo de fan(3;is ifinoccntibus. tk \ fl UU». I J \'~ "■ I J ' . 1 I * No. & Seeulf 

Ejusd. Orationes. 

4>mnia OLfiti; fiintt 

hiHic Faliritius BibliotK. Med» Aevi Nico* - 
laum de Clamcngiis vocatt 

« 

jM9, Codex M^bran,, XF^. 

Nicol de Clamengus deploratio cala- 
mitatis Ecclefiae , Carmen. 

(6. Fol» CJoJex MembraiK Xii 

& Clementis difcipuli Petri Libri X. 
qui vulgo recognitionum Petri nomen 
babent, additae Clementis Epiftolae 
duae> priorx dc Ordinatione Clerico- 
ruto, altera, de Ordinatione Ecclefiae, 
quae mutlla elt 

1^4 Fol. Codex Membran. X^ 

Clementis hiftoriae ( £ rceognitionum) 
Petri Libri. 

Ejusd. Epiftola ad Jacobum, quac in 
cditfe praemittitur , hic jin fine ex- 
tet» 

S^* in.^to Codcx Membran^. VIIL 

Vita B. Clementis Confefforis et Mcs . 
4iomatricum primi Pontificis^ f2. K(f. ^* SecuU 

451. FoU Godex Membran^. XIL 

Fetri Cluniacenfis Abbatis Liber con* 
tra Fetrobrufiamos. 

^u FoU Codez Membraiu Mi 

Commentarius in Johel, Anonymi, 

deeft finis«- 

Commentarius , f. Expofitio in Apoca« 
lypfin, Anonymi, 

deeft imtium* 
fS* 7^* ^^^ Codices Membranacei» XJ^. 

Commentarius in Pfalterium » Ano-i^ 
nymi. 

ijo* FoU Codex Chartac* XT/l 

Commentarius in Genefin, Anonymi. 

4^0^ 4to Codex Membraiu Xllh 

Commentarius in aliquot Ffalmos, Ano- 

nymi. ' 

}5[4^ in 4to Codex Membran^ X///# 

Commentarius five gloflae in vet. et 
jiovi Teftamenti libros. 

In fine gloflanim legitur» n 
^Expliciant glofle vetcris ct novi Tcfta- 
yy menti, indpiunt glofle in EpiftoUs Jero^- 
„ nimi ad Damafunw 

59^«. 4to Codex Chartac* XF^ 

Defeptem Conciliis Oecumenicis Com- 
pendium , graece » 

habct tria iblid» Ad Calcem; 

Hiftoriae ab orbe condito ad Nicepho-j 
rum Botoniatem. 

De quo in tertia Clitffia* . 
4fp* in gvo Codcx Chartac. ICVI^ 

Gonciones in Orationem Domihicam . 
et S^mbolum Apoftolorum y 

habitae XS5^0» AnonymL 

Conciliorum Epitome, vide Synodiis, 

f5ar 4to Codex Chartac» XFL 

Conciones in Orationem Dominicam 
et Symbolum Apoftolorum , habitae 

$%% FoU Codex Membran» XII L tt XIF* 

Confolationis Theologiae Libri XV. 
Anonymi, quorum odo priores Se- 
culi XI II. reliqui feculi XIV. fcrip- 
turam praeferunt 

D $ pr^e-» f4v Praenfiittimtiir Rubricae fmgulorum Libron. 
nim, deinde Prolpgus ii|cipieiis* 

Incipit prologus libri coi^folatipnis Theolo^ 
jiae* 

55 Ex prologo ih libntttt de Confolation©; 
55 Theologiae , quoniam fecundum Apofto-. 
5^1um quaeamque fcripta funt, ad.noftrant- 
55 doftrinam fcripta fui^t , ut pet: couiblajjio- 
55 nem fcripturarum fpCAi habeamus , qua fci- 
55*Hq^t fpe gaudentes in tr^ibulatiouQ oh quo*. 
55rumque triftium occafienem a fpirituali. gau- 
55 dio in domino continuando minime deficia-^ 
55mus« Jdcirco confideratis'mimdi hujus tri.n. ^ 
55 bulationibus ,ac ^uhiplicibus turbatiomim 
55 caufis feu occafionibus cogitavi de infinitis 
55 confolatienibus contentis .^plicite vel. expli-^ 
55 cite in fbripturis , quasdam redigere in noe 
>j qiiklicUMt^^ <?tpert iifcriplo >il honorenv, 
5, Dei confolatoris optim^ et es^mii et glorio^ 
yjYirgin^sMariae* -«. -^ -». -_ / 55 Sane ficut ohm infignis Ipfe Boctius ifnm* re^. 
^gis Theode^ici favere tyrannllli recufaret;, 
,5 mifliis in exiKum et in carcerem retnifus » 
,5 de confolatione philofophie librum edidit : Sic et 
55 ego ab impugnatoribus juftitia^ pariter et oUe- . 
55 dientie fanSe romane eccTeiie a proprie^ 
^manfionis locp eje^l^is. , qi^andam exilii, 
j^fpem fuftinens praefatUm opus aggreflTus, 
5, ipfnm fi le^^entibus placer^et de Confi»lations , 
55 Theologie appellandum judicavi. 

5, Primus liber continet Gonfolationum rc- 
5) mciiia opportuna contra ilb. turba.tiy^ hpi^ii- 
55 nis quae. opponuntur mundane fue felicitati 
55 et profperitativ Secundus liber continetf. 
55 confolationum ren^edia opportima contra 
55 illa turbativa qyae opponuntiir generaliter pa^ . 
^of ct.traiKiuilla ftatui 

«Xertius. 5ei.Teftiuf ii\jeT oodt^iiet Gonfol^tiop^n re^^ 
^.media opportuna contra illa turbativa quae 
,> opponuntur Commodo et quxetit « ^ 

(^rtus }ihcX' epptiliet <?o;ifolatiqnun| reme^ 
^ dia opportuna (iontra illa turbativa quae op^ 
sy^onuntur gloiie et honori. &c. &e. 

Opufpulum hoj? ]jaryi, momenti videtur^ 
(;ttantur tamen Seneca ^t alil Autor^ /knti^.^ 

agfl^ FdU Cpdex Membrj^i,^ ;if/^ 

Conftintini Imperatoris Romanoruni. et 
Gonftantinopolis Privilegium quod coiXt 
£lituit Romanae Eccl^QaQ SUvellrQ, JPa*' 
jae,. 

inter alia inulta ejusdrm Codicis. 

Gaffiodorus in Pfalmos , Cafliodorumi 
Vide inter A,utores latinpsi Veteres. 

^di. ioi^4to CadiceaCjiartacel^ XVIL 

BartboL Coppenii Iqci CommuMs. 

U6- FoL €odex.Memi}rtn. Xlh 

5. Crucis, d€ ejus inventiontf hiftorw 
4^nymi, habct 3. folia. 

Incipit his verbis: „In fexto aniKV rcgni 
^Conftantini multa Barbarorum gens coa* 
43.1i^,«^&^>. eil fujicr Damibium. ,, 

Qoxh f6. 

GonciKam Laterancnfe, vidc Latera- 
nenfe. 

Gaffiodbri Epitome hiftoriae EccIeC 
vide Theodoreti. 

Ki 77. Forma Minut» Codex Chartac. . X IC". 

Gurfus de Trinital:e. 
> '■ ■ pro defun(fHs fidelibusi; 
— » i de omnibus fandis^ 

Llber obm Carthtifianpnuii Bafil^i. 
61%, in 4to Codex JWWmbran. XIIH^, 

S. CyprianiMartyrisLiberdc XIL 
abufiv. 

25^FoU CodexMembran. , XlZt\ 

Gecilii Martyris Gypriani Epiftolae'13, 
praemifla brevi de eodem narratione. ^ '^ if4- r^ rr- 

^^ D^ Sectdi. 

FotWodex MeaibnUu j^j^ 

Johannis Damafceni Traditio OrtJbo- 
doxae FideL 

iHlc titidus : ^aemittitar^ 

«^ Jolmnius Presbytesi *^Dainafceni , qui Man. 
i^fttr, liber incipit in quo eft; Traditio certt 
te> Orthodoxae Fidei Capitulis divifa et a Bur« 
x99Si^dione Judice cive Pi&ffie de gracco m 
'^latinum Do« II L Eugenitf £♦ memoriae 
v^ Fapi Eugeuio translatus^ 

.^ FoU Codcx Membrsn^ XI V^ 

' Petri Damiani Epifcopi Oftienfis Epi- 
Holae Y. 

3* 4^* Codex Chartac* XF^ 

Fratris David Ord. minorum Trada. 
tus de profeftibus religiofis. 

Editus* in Bibliotlu Patrum. Edit* Liigd. 
Tom. XXV« Ubi vocatur Frater David de 
Augufta^ 

472. 4to Codex Chartac* XVI f. 

Quaeftiones in DecalogunL 

tf jf» 4to Codex Membran^ XI V^ 

Opus Anonymi fine titulo, linguaGal- 
lica; continet. 

Le $•«► ■■■»■• Le decalogue , le credo , iVpDcaty pfe \ 
k Pater nofter etc. avec des fixpUca-^ 
tions Morales: exemplum cx Apocalyp- 
fi, ficlncit)itf •• 

La vifion qua Meffircs fains Jehaite "(iit 
en r-apocalypfe, le» fept Chief de fe 
Befte. LeS VILChref de ia befte d'Ert, 
fer font ies VIL^ ClievetainS pecliicx 
mortcx par coi • ii deabies trct a fc^ 
aufi come tout i^ monde^ 

Deeft fims Codicisv De Pef tecutione Deciaha Carmch AAo- 
cymi , cujus. initium iioc : 

' Tempore quo Deciiis Rointmi jura teiiebai 
. imperii , rabies ab eo progrefTa pretaiebat 
Eccleiiam Chrifti tetum diSufa per Orbeni 
lUa tamen gravius Romatiam tertuitUrbeia 
Audebat nomcn tunc Chriiti nemo ititerx 
terpetuam veUft aifi vitam morte inicrcri 
Namque minax fuerat mundi transmiiTa per omne^ 
Cefareo juffu talis fententia Rnes 
Vt qui Decretis noU«nt parere prophanis . « i I- r^ 
• / 
t ■ 

^irs iB» fcq^» Talla cufii Domihi lervis igertnhit 

in Orbe 

bcila , Dei cultor Romana fioruit lirb^ 
• , . . ... 

Nomen ei fyxtus fiierat qui natus athenii 

>IUa poetairum fiitt urbs famoTa Camenit 

Floruit et variis doftriiiis philofophorunft 

De qua fluxenuit multi rivi ftudiorum. 

Vcrfds 3^. Teqq* Tandein virtutum fedem pfovcclibui 

auetus 

Prefui Apoftolicam meruit coi^cendere fadusv 

m 

Vers 94» fcqq« Celaris ille minas rigidi ftifniilumqa* 

fiiroris 

jdivini ferve;& danuika contemfit amorts. 

Atque fuum Clcrum mArtis calcare timorem 

Pncemonuit propter Kgni celeftis honorem 

* uc numero cujus Laurentius exftitit unus 

X^i Domi&i tdtotum conceffit gratia thunus 

tJt qualn promeruit Romana paiTus in Urb* 

^Gloria Martytij toto celebretulr in Orbe 

niius ut valeam metuo deibribcrc gcfta 

Chrifte piis ejus precibus fenfum milu praelU 

)Dulce mihi fatis eft hujus intendcre gcftis^ 

Cujus eram folitns puer almis plaudere fcftil 

Dum tua non dignus nec quo dccet ore 

Trequcnto 

ja^hiy precesiprvme Laurentt ferri ^nhento 6o^ Sequentes hujus Carminis Verfiis Rythmum 
In dimidio verfu et in ultima ejus voce hah 
)bent«. 

Recitato Martyro Slxti 11« Pontificis. Foe^ ' 

ta fic de Laurentio*. 

„ Non fiiit nlla mora , fjbd eadem vir pius hora 
^ Traditus eft uni fiierat qui lege tribuni 
jy Ordine prolatus , partheiiiusque vocatus 
^y Mox didicit Dedus Ce&r fermonibus hujus 
9, Qnod foret inventus Laurentius atque retcatui 

9,Hunc habuille ferunt Thelauros quos modo 

quacrunt 
) . 
)3 Fontificis Sixti quos modo tradidit ifti. , 

Immoratur autem maxime in Martyrio B,. 
Laurentii , quem poft Decii imperium anno 
nempe 261* dftnum palTum efle conftiat. £r« 
ror autem noftri Poetae vulgaris eft, quem 
Baronius rcfiitavit in annalibus ad annum 
2^1«, et notis ad martyrbloginm Romaniun. ' 
Erratum nempei ^ multis qui Laurentium tenip» 
pore Perfecutionis Decianae paiTum fuiiTe con« 
tendunt» Tota noftri Poetae narratio haufta 
vidctur ex 'D- Ambrofii de officiis libro i. 
Cap. 4X4. et aliis Patribus» Convenit etiam 
cum Frudentii hynmo de eodem B« Lauren- 
tio«. 

Quatuor folia implet hoc Carmen et verfus "^ • 

continet circiter 400, Codex olim fuit Fetri 
Danielis. 

%^, FoL Codex Memhran» VI 11% 

Definitio Ecdell^icorum dogmatum : 

Capi- ^u 
Ca^jta L III. quonnn 4* ultnna defiitit. 
Eorum tituli autem hi funt. Cap* i. de Fi« 
:de«^ ^« de Incamatianeo ^, quod eternus 
'Deusex Virgine natus eil» 4. de Trinitate 
iperfe^ 5. de Omyfio (|»ro omoiuik)}^ 
^. de Tefiifre^onet 

t:ap« de Trinitaite fic incipit^ 

^ l^Khfl creatnm aut {er^iefis in Triiiitate creilen^ 
^ dum 9 ut vult Dionyfius fbns Arrij, Nihil 
99inequale ut Eonomhis» Nihil gratift 
.,9 equide > ut Etius , nikil anterius , po- 
^ fterius , aut minus , ut Arrius > nihil ex- 
^ teaneum aut officiale alteri, ut Maohedonius , 
^ nihil perfuafione vel fubreptione infertum^ 
yy ut Manidieus , nihil coi^reum ut Melit^ 
:^et T«rtiilliaiius &<k Mk ^<!^ Codex Membif^h ^^ 

De&iitio Ecclefiafticorum dogttiatum) 

idenii -eft.cnm pridri , titulus ' tamen pau-. 
lum diverfus eft , aempe : 

vi>Do(9:rina et fides Ecclefiaftici, defini». 
^tio Ecclefiafticorum dogmatum. 

•KumeTHS capitum eft LV. quod a divi(K)n6 
non eiidem natum» Editiim eft inter o^crX 
B. Auguftini, quamvis tribiiatur ho*'^ ^Tcn- 
iiadio Mafiilieim» 62. 2^0^ A AVf»tf» 

Ci2, Codex Membram Xlll^ 

' Dialogus inter virtutes et vitia> Ano* 
nymi. 

E. gr. »9 
9} 

>9 Obduracio dicit : Sed mifericordia re«> 
fpondet 

Ventris ingluvies dicit: Ciborumpar* 
), fimonia relpond^ 

In fine hujiis Codicis , in quo alia Gr^gpo-' 
rii , Augiiftini , Eufcbii contiiientur , lcgi* 
tur« Memorialc Magiftri Egidii» 

19^ Fol. Codex Membran*. tX^ 

• 

Dionyfii Areopagitae Libri cuni praefat 
Anaftafii ad Karolum Ludovici Regis 
Francorum filium , quos Johannes Eriu» 
gena transtulit de Graeco in Latinum. 

Hic Codex olim fuit Petri Danielis» 

•f^ ^B fi^ ^t* i^fe ^ aj w ^ w • ^ ♦ ^Se ♦ c& ^ c& ^ ^ Qc ^* ^ QK 

JVb» £♦ SeculL 

FoL ^^odex Memb^an* /A'* 

B. EfFrem Diaconi (alias Ephraim Syri) 
omeUa de die Judicii: 

Ex VerfioTic vetufH Inteq)retis edita a VoC 
iio intcr opersL latina B« Ephraim. ^u i\^0«. £ Scculif 

j^ 5^« 4^ Oodex jVtembrah. JK^ 

Epifanius Epifcopus de menruris et pon*^ 
deribas S. dctipturae. 

%^ te\ Codex Chaitac» ik^^jlV 

Idem de mendiris 'et ^poiideribtts ^ ex 
Verfione Petri Danielis. Additis emen- 
dationibus Danaei , & Danaei ad Dani* 
tlem epiftola. 

fater alia ftx^\X hjuos Codicisv 
^t. i|^ 'Codex llietiiibriu^ iX\ 

Epiitolae PontiiicuhlRoniaiiOfunl, Am- 
tleti,. Evarifti et aliorum , de Sacerdoti^- 
bus €jt Epifcopia V 

Ethica Chriftiana, AnonymL 

ld>. 4to ICodex Membradv ^/jl^^ 

Eufebii epiilola ad Damafuni, de mdt^ 
te Hieronimi» 

ii3»4to Coddc Membrah*. "Xllt* 

Eufebii Caeferienfis Sernio deSacrameti- 
tis. 

S s 54» Fol» 54. 2^0. E. S^ecuTt. 

54» Fol. Codex Chartac^ X TZ 

Eufebii de vita Conftantini Uber 4. €t f. 

aX5« 4to Majoru Codex Membran. P^Hh 

Eulebii Chronicon Hieronimo interprete. 

pagina prima haec Infcr^tio Utteris majiiscu- 
lis legitur : 

,, In Annum v* Chlldeberti Regis Frftnco^ 
3, rum Pippino jubcnte ab Adam funt Anni 
35 5900. (a) ftjit Pafca X» Kal. Aprilis. Afcen- 
,,fio Domini fuit K» Madias pct Cycium 
3, numerum Annorum CXL* Repeticio a Ca- 
„pite Cychli. 

Annus ifte V. Childeberti incidit in Annum 
a N. C« 700« quo Codex nofter icriptus 
fiiit. 

Titulus Chronici hujus talis eft: 
/ Eufebius Hieronimus, incipit Epitome ile 

Chronicon» 

Quibus generacionis et regna ab Adam us- 
que ad Abraham et imperia vel pal&oni^ Do- 
mini omnes confecuti funt usquc ad finem Va- 
lentis et Valentiani Imperatoris adjccimus in 
nomine Patris et Fiiii ct Spiritus SanftL 

Deindc : 

, , Eufebius Hicronimus Vincentio ct Galli* 
„ eno ialutem : Vetiis ifte diffcrtorum mos 
„ iiiit etc* „ Poft praefatiGncm quam integram 
edidit Jo£ Scaliger pag. 5. Chronici EuSbia- 
ni Lugd» B» \6o6^ omiifo dein toto libro 
primo, qui Chronographia dicitur , cxhibet 
noiler Codex librum pofteriorem, qui dicitur 

Chro- 

N T A : (a) Numeros , quos hic recentio- 
ribus Cifris reprefentawus , in Codice 
noftro notis quat vulgo Romanorum vo* 
<imui% ixhihm. 6f. ITo, E^ Seculh 

Chroiiicorura Canonum. Deiinit iu mortc Va« 
lcntis Imp. Olympiade 288. „ Sepultura quo-i 
que caruit: ab urbc cnndita usque ad eic^ 
;, tremum hujus. operis annum ctc* Sub An» 
,, gulHs et Caelaribus anni 434» 

Poft Chronicorum finem haec extant , quae 
in editione Scaligcri , poft Prospcri Chroni- 
Gon invem*untur. 

„CoIIc^untur omnes anni usque in Confo« 
„ latnm Valcntis ter Valentiniani Jiinioris ite- 
„ nim Augg» a XV» Tibcrii Anno et praedi- 
„catione D, N» J. Chrifti Anni jyi* ab anno 
„ Darii rcgis Periarum , quo tcmporc tem- 
^ plnm Hierofolymis inftanratum cft anni 899«, 
,, ab Olympiade i* qua actate apud H^ebraeos 
^Efaias profetabat anni 11 55'. A Salomone 
„ et prima aedificatioue templi anni 141 1» a 
^captivitatc Troiac, quo tcmporc Sampfon 
,9 apud Haebraeos erat, anni 1^61 a Moyie et 
yy Cecrope primo Rege Atticae Anni 1990. aft 
yy Abroham et rec;no Ninf et Semiramides an- 
„ni 2^xf. coiitinet omnes Canon ab Abraham 
),usque ad tempus fupra fcriptum anni s^pf. 
M [credo hic crratum ct eundem numcrum. bis 
„ repcti dcbnifle a defcriptorc codicis] a dilu-^ 
j>vio autcm usque ad Abraham fupputantur 
„ anui 942. et ab Adam usque ad diluvium 
„annr 3242. fiimt ab Adam usque ad XI in» 
„ Valentis annum, id cft us^uc ail Confula- 
,,-tum ejiis VL ct Valentiniam iterum omnc» 
„ anni SS79^ 

,,£t ad Xnn. ann« Valeutiniani (jui Vju 
,^lentis 'usquc hodie In Dv XIl. die Kal. 
jy Marcias Imp. Keraclio funt anni 248. fiunt 
yomncs anni ab Adam usque hic 58:4» 

Obfervand\im htc inter Codicem noftrum et 
editioncm Scaligcri quaedam diftcrre» 
N(mK>c in hac ultima legitur : 

£ ) „ CoU Ihf^ E^ SfcuUi. 

|2|« Fot Coilex MeH^rftdv. Xk 

Eufebii hiftoriac Eccfefijafticae per Rufir 
num tran^latae, Libri I. Capita X. 

Hic Codex olim. fuit Capituli Argentinen- 
iis , eum V^erinherius Epifcopm dedit S» 
Mariae r nempe Templo Cathedtali , quod 
JB. Mariae dedicatum erat» 

2^0^ K Seculi» 

« 

EoUV^odex Membrr.n» /X 

Fefta oranium Apoftolorum et Sando* 
rum, praemifla Epiftola Chromatii et 
Heliodori ad Hieronimuin. 

14. Fol. Codex Chartec, XIT^ 

Le quatrieme etle cinquicme Livrc de h 
Fortereffe de la Foy, in fine haec ad* 
fciipta funt : 

yy te prefent Volume a efte translate de la^ 
w^n en firanqois par Fierre Richart» dit l*oi- 
felet, Pieftreet Cfur^de marqaes». tlu jns operis , quod vulgo Alphonib de Spi« 
Aa» vel Alphonfo Spinae tribuitur teftibus 
baylio, art«Spina, WolffioBibUUebraeaTom. L 
P^g« . 193* Tom» 4» pag. 1 1 1 ^» editio 
in noiba Bibfiotheca extat , prima om- 
nium , ni fallor , ignota Baylio [qui Norim- 
^«rgcnfem aimi 14.5^4«. (rimam indicavitT 69^ ^•» F* SecuH 

Wblfiio.9 Fabritio , Richi. Simon , qui omnes 
editionem annl H%7* antiquiflimam cenfent » 
funm noifara fit anni 14^^. ut cx infctiptione 
tn fine opcris addita patet» Ea eil in fblio » 
charaderibus Gothicis exnrata, lic vero ha- 
bet infcriptio» 

yy Anno incarnatae deitatis i4Sf • Idus O&o^ 
^bris, Indidlione IIL hic libcr, <)uam fidei 
^ Fortalitium editot intitulavit, imprcUbria arte 
M Nurejnberee « impenfis Anthonii Koberger ini- 
30 bi civis eit comjplietus^ 

Noftrae Editioms anni 148^* meminit autor 
Rccneii dc Littcrature, et poil eum Freytag in A- 
«ftledis Littcrariis LipCi/so* pag. 895. 

AutoreoiL ex Judaeum ait fiaylius» Infcrip- 
tio Frologi in noiba editione fic habet» )>In- 
39cipit. prohcmiunt foitalicii fidei confcripti 
joper quendam Dodorem eximium ordinis Mi- 
3, noris , anno Dnu i^S9* ^ partibus occiden« 
„tis» 

In Libro IL Confidcratione VI. haeres V» 
autor ipfc fic habet hU J2* noftrae edit. 
„Cum pracfentcm libmm fcribcrem in Villa 
yy VaHis. Oletanae anno Dni» 145 S* » De toto 
operc vidc fupra citatum Wolinnm BibL he- 
braea et Whartoni appendicem ad Cavei hi« 
ftoriam litterar* fcriptor. EccleL 

Fortalitii Libcr 4tus ciii titulus de Sara- 
ffcnorum bcllo , fcriptus eft advetfus Religio- 
ncm Muhamcdicam» 

Libcr ^tus eil ultimus , cni titulus , de bct- 
lo Dcmomim contra fidei fortalitium; hos duos 
tantum c«rttuiet noftra vcrfio Galiica. £x 
illo libro 4td qnaedam exccrpcre tibct, ad- 
pofito partim tcxtu latino quatem exhibet editio 
noftra anno i4Sft Initium ejus libri hoc efir» 

„ Apres cc qnc la bataillc des Juifs a cile vail- 
jjlamcnt diirmiie et mifc k ncant commc il 
„ a pleu k Dicu , II rcfte en cc quart Livre 
5, cxpcrimcnter et favoir quclle chofe peut 

B 5 ^avoir 70. * 

5, avoir !a fbrce des Sarrafins contre noftrit 
„ fortereife de la foy» Et pour de cefte chofe 
,, avoir cler entendement donze confideration& 
„ nous viennent att devant de rentendement 
yy k declarer , la fremiei-e fera de la naiflance 
„ de Machomet» La feconde de la vic et des: 
yy metirs de Machomet^ La tierce: de la qua- 
,,lite et meurs, dodrinc et Loy de Macho- 
„ met, La quarte fera du fondcmcnt de la Loy^ 
,5 dc Machomet. La qtiinte fera de la con- 
„ cordfince et difcordance de la loy dc Ma- 
5, chomet, avec la loy^ de JEfu Chrift 
^ yi quant aux articles de la foy et aux facre- 

,, mcns«. L?i Jixieme fcra de la mort tte Ma- 
„chomct» hsL feptieme fera des fucceifeurs dc 
j, Machamet» La buitiewe fera de "la bataille 
„ dcs Sarrafins par raifons et argumens con- 
> „ trc le nom Crcftien et contre la verite dc 
■„* chasGune loy , ceft i fcavoir , de JEfu Chrift 
yy et de MoytCf. La neufvieme fer» dc& ba- 
^tailles et triumphcsdes Sarrafins tt desCreS' 
jjtiens par armes corporelles^ depuis le tems 
y^ de Machomet jusque au tems prefent. La 
5, dixieme f<Kra de la pofleflion de la Tcrre 
'jslainte par les Sarraiitts* Lomieme fera dtt 
55 chofes* auxquelles doivent eftre contraints 
55 les Sarrafins par droit vivans entre les Cre^ 
55 ftiens et des chofes aufli auxquelles ils 
5, doivent eftrc contraints par rordonnance du 
55 royaulme* La douzieme fera de la fin dc 
55 la loy des Sarrafins et de leur fervitude 
9 perpetuelle ijjus les vrais et bons CrefBens» 
Oe la Naii&ncc de Machomet* 
55La.matierc de cc quart Li^e cft de la 
55 Naiflancc de Machomet* Laquellc fcra 
55 declar^c. par trois Articles. Le premier eft 
55 de la naiflancc de Machomet quant k fa 
55 lignie et quant au lieu de ia nativit^* Lc 
55 fecond fera de la naiifance de fa mauldidie 
55 fefte^ Et le tiers fera. de la naiffance quant 
j^aatem^s» 71 ^De tt naiflknce cTe Machomet qiiant ) (k 
^ ugnie ^ et quaiit au licu ou ie * dit Macho- 
y met fut nes^ 

^ Le premier Articte eft de la naiflance de 
j^ Machomet qnant k fa lignie , et quant au 
^ lieu de ik nativite. Fourquoi il eu. ^ no- 
^ ter qne Machorae^ prinft fa nailTaoce dc 
,9 la lignie de Ylhiael fils du Patriarche Abnui 
^ham et de Agar fon ancclle. Ceihii Ylma- 
)9 el fiit tres mauvais ydolatre » pourquoy 
9,Dicu le debouta de la maifon de fon pete 
)9 et renvoia demourer au defert de Pharan , 
^ comme il appert au XXI^ Chapitre de Ge- 
,>nere* Ceftui ainfi debout^ de la maifon pa« 
» ternelle devint trh cruel et s'es2eva en or- 
» gueil et print une haulte baniere en laquel- 
' 30 le il avoit efciipt ^ Juperbia Vitae^ c'eft i 
)} dire , orgueil de vie , fonbs laquelle il mi« 
39 lita continuellement et deceut innumerables 
^horames» Ceftuy Yfmael engcndra Cedar, 
^ du quel eft efcript au XXXV» Chapitrc - dc 
^ Genefe , lequel engendra HameU Hamel 
3^ engcndra Thcbich* Thebich engendra Ha- 
33 mefta , Hamefla engcndra Adecheadeeh , iU 
33 decheadech cngendra Aduc , Aduc engendra 
j^Mehac ung tres mauvais ydolatre, lequel 
^, fit facrifice fl fon fils Nifar y comme il ap-« 
33 pert au livre de la gcncration de Mahurith» 
» Ceftui Nifar fut le iccond Angele de Sathan 
33 apres Yfmael ct porta touta fa vie une tres 
33hanlte banniere en laquclle avoit efcript 
^ Vanitas mutidi , foubs laquclle il milita 
S3 contiuucllement et deceut pluficurs hommes* 
39 Ceftui Nifar engendra Mufar , Mufar en- 
)3 gendra Alicm , Aliem engcndra Madrata « 
>3Ma(irata engendra Heurennia , Heurennia 
33 engcudra Kiiyena, Kuyena cngendraEmophera, 
39 Emophcm cngendra Mclych, Melych engendrii 
35 Fayen , Fayeii engendra Luge , Luge ea- 
^ gciuira Galibcn , Galibcn engendra Kabkatf ^ 
j^KnbJias cngcndra Meora» Mcora engendra 

„ Cuday , 7Zm w K09 F^ Sectdii 

5>Cu(tay, Cuday engcndra Abdemenof, un 
j, tre& mauvais ydolatre, lequel euft Tart de 
^Yfmael et la banicre de Niikr et les Cie& 
yy de tonts les ydoles de Meque comme il ap- 
„ pert au livre de la Generacion de Mahurith. Ab- 
^ demenof engemlra Abdemutalif, Abdemut;ilif 
,9 engendra Abdallas , Abdallas engendra Mocho* 
,9 met en une feme nommee Emina , fille 
yy de fiayus , laquclle concent et enfanta lc- 
„ dit Machomet en^ une Ville nommee Ytraris , 
jycmpres Meque ou Royaulme d'Ar-abe» Ce- 
^ftui Machomet le ticrs Angele dyabolique 
),.poux la confuiion du gcnrc humain, lcquet 
,9 cud; unc baniere tres haulte , en laquclte 
^eiloit efcript Concupifcentia Carnis^ foub.s 
.^laquclle il milita jusques a fa mort, et en 
,,, dcceut plufieiurs hommcs , et tous les^ fedla- 
^teiusde fa tres maulditc {eSte, et n*eil pas 
,, mcrveille s'il fiit tres mauvais , car felon 
}y.rApoftre, fe la rachine eft Ikinte, les rain- 
^yfeaux font fain^, et par roppofite , fe la ra«* 
„ chine fiit mauvais , commc fut Yfmael , foi> 
^ rainfeaii, c*eft d (avoir Machomet , fiit tres 
jymauvais. £t ainfi appert la NaiiTance de 
yy Machomet quant fl ia. lignic et quant au 
)> lieu aui& de fa nativite,. Sic vero noftra Ed,itio tatina: 

• 

yyNotandum quod Machomctus originem 
y^ traxit ex Yfmahele , hic genuit Cedar , qui 
jy genuit Hamel , qut Tebich , qui- Hamefia , 
„ qui Adech , qui Adue , qui Mahack Idola- 
„ tram pefiimum , qui facrificia fecit iiiio fuo 
yyNifar. Hic genuit Muzar, qui Alien, qtii 
„ Emofera , qui Melich , qui Vain , jui Lecie , 
9) qui Gftlibem , qui Caph , qui Mirrha , qui 
yj Coidai , qui Abdemenoph - Abdemenoph vc- 
99^0 genuit Abdemutaiif, qui Abdalam , qiTi 
n Machometum ex £mma uxore , que fiut 
}i( filia Hayop , que concepit et pcperit prae- 

,5 diftuiK 71^ Ar#* F, SevuU 

•,, diGttm Machometum in ViHa ^adam , quae 
5, dicitur Ytntrip* 

Obfenrandum , Verfionem Gallicam fres ge- 
^erationes hab€fte,quae defupt in Editione Latina, 
nempe inter Alien et Emofera vel ut veriio 
^abet Emophei^ -Coetera congruunt; nomi^ 
m quaedam hujus Genealogiae , veluti Cedar , 
Hamel, Melech, Galibem, Caph, Abdeme^ 
-noph, Abdemutdiph , reprefentare videntur 
-nomina , quae in Genealogia Mahomedi ab 
Abulfeda in vitae ejusdem initio traditi occur- 
Tunt, muhis tamen numcris in aiiis nomini- 
-bus abeunt^ ' Nomen Matris Mahomedi , quae 
Abnlfedae Amena , Fortalitio iatino £mma , 
meUus in Gallica noftra Vcriione £mina di- 
citur» 

„ Le fecond Art^cle efi: affavoir par quel 
^^ Auteur ia fe^e de Machomet euft fa nai^ 
5, fence pour qnoy il eft a noter qu© le def- 
•,, fus dit Abdallas pcrc de Machomct avoit 
•5, grande fomiliarite et fociete avec ung trcs 
„ faige Juifs en la fcience d^Aftrcmomic lcqucl 
5, Jiuft eftoit aufli bien enfeigni^ en la loy 
5, des Creftiens comme cn la loy des Juift , 
„ et advint que en Tan que la deifus dide Emi- 
„ na conceut ledit Machomet , en toute la 
„ tcrre d'Arabe fiit tres grande feicherefle , 
„ tcilcment quon ne pouvoit ahaner ne fo- 
„ mer et par diflicultc de pain les homes ne 
„ mcngoient fi uon herbcs ct lcs rachincs 
„qui'is pouvoient trouver aux champs» 
„ tluand donques 1e temps vint que Emina 
„ acoucha dc lun enfknt Machomet , le defliis 
„ dit Juifs regarda et fignifia la concordan- 
„ c^ des Ertoilles et des Planetes fur la nativi- 
,,te de IVnfant ct entendi par icclle conjc- 
„ Auracion et concordance que ceft enfant de« 
„ voit cftre fbrt et puiffant en rovaulme et 
,,en la loy; et quant ccfte nativite advint, 
,, Abdailas fon pere eftoit aie en Jherulalem 

„ pour 


74. 

^, pour faire fonerairoiri Dieu* 'c^tthmc 11 efteit • 
„ de couftume ; car adonc tout le monde pour . 
\i plus part «ftoit Creitien» Quant il fot 
retourne, rAftronomien Juif deflus-dttlui 
recita ce quil avoit trouve ct cntendu en 
\\ la NAtivite de fon Enfant 5 ct tantoft apres 
„ le - dit Abdalias mourut en la - ditte Ville de 
^,Ytraris. An tems que Machomet fiit n^s, 
^, ceulx ^Arabe et d*Auffiique eftoient eil 
^, grande variacioh^ '^flavoit a laquelle cre^ 
„dence ils fe tenroient> xm h la foy des Cre- 
„ ftiens y ou des Jui^ , ou k enfuivre la k&it 
^, des Arriens , lesqnels pour lors lircnt gran^ 
,, trouble en rEglife de Dieu ,. et vomme Ma«- 
,, chomet fuft venu en Teage de quatre ans U 
„ Jui^ Aftronomien deiTus dit f^indy en men- 
„tant que dcux Angeles eftoient venus h. Mai 
„ chomet , et iui avaicnt escrachie fon cuer 
„ et 1'avoient parti a moitti^ ct en avoient oft^ 
„ tout le fang , et que apres ils Tavoicnt U- 
„ v^ d'eaue belle ct nettc ct ravoicnt peK 
„ contre les cuers de dix hommes de la iignid 
„ et apres contre milie iutres cucrs dautres 
„ hommes \ et que tousjours ils avoienl 
5, trouv^ que le cuer de ' Machomet pefoit 
^plus qUe lcs autres et que run de ccs an« 
,1 gels dift d Tautre que ce ceftui cucr eftoit 
3}pefe contrc tous ies autrcs cucrs de tous 
5, ics hommcs d'Arabe qu'il les exccderoit en 
,5prix. Et dift ce Jiufe en mentant, quc 
y^ rAngek Gabriel lui avoit re^el^ toutes ces 
„ chofes en vifion, 

„ Aprcs doncques que Machomet JFiit vena 
^en Teage de huit ans fa Mere Emine morte 
^ et fon Tayon [ Avus , ayeul ] Abdemutalif 
9, mort^ Abutalib fdn oncle, Frere k foa Pere ^ 
yj le print en earde et le bailla d enfeigner 
,, au dit Juif Aftronomien , lequel rinftruifit en 
,y fcience naturelie et en loix des Juifs et «des 
^Crefticns par laquelle doftrine ainfy receue 
j^dn-dit Juifs il commencast croire les chofes 7r. ^ 
m *iv ^* Secuii, 

•^ qae depufs il miifc en fa manldltte fede , la- 
^ quelle 11 compofa k la perditioa de toutes 
y, les ames qui y ont xttn et qni encores y 
9, croient* Lon^ - tems fiit Machcmet intro- 
^^ duit par ceftm Juif et advint que quand tl 
), fiit en Teage de XXV> ans fouvent aloit eii 
,,£gypte pour excerCer marchandife et demoi^ 
), roit iHec aucune efpace de temps chacnn 
'„ an enconverfant avec les\ Juifs et Creftiens , 
^, et eipedalemeHt 11 converfoit fouvent avec 
^, un moyne d'Anthloce , nomm^ Jehan , lequel 
„ 11 tenoit ponr fon efpedal Amy , et eftoit ce 
^, moyne heretiqne , et de ce moyne heretique 
, ^,11 aprinft pluGeurs chofes tant de la nou- 
^,, velle loy comme de raiicienne i fa defcn- 
,, fion eontre les Juift; et Crcftiens , quant 11 
„ difputeroit contre eulx , car tout ce qui^ ce 
,,moyne lui enfeignoit eftoit contre I^en et 
^, contre la Loy. II fuft auili difciple d^un 
), autre moyne , nomm^ Sergius , heretiqnc cn 
,, r«rreur des Arriens , ceftui Sergius pour fes 
,,, erreurs deboute de fon monaftere vint en 
^, Arabe et s'acompaigna de Machomet , auquel 
„ il cnfeigna pluficurs cho{es tant du nouvel 
^, Teibment eomme de Tancicn, par quoy 11 
„appert afles de qui la niauldite (cdt de 
„ Machomet cuft fa NaiflTance , car ce fiift d*utt 
• „ Juifs , etde deux Moynes hcretlques et du 
^, Dyable , qui fut le principal maiftre^ Sequentia funt ex ConGderat» IX« et X> 

Libri IV» 

Creftienfi font vaincus et prinfe Coaftatltip 
moble par ie grand lurc» 

„ La cent et L VL bataille dcntre les Cre- 
„ ftiens et SarraGns advint Pan MIIIL cent 
„ LIIL au tcmps de Nicolas le Quint Pape de 
„ ce nom. Adonc r£mpcrcur des Turcs nukim- 
t, ble graut oft de paycns par mer et par ter» 76. „ re 'en mtention de adnichiler du tont le noxi^ 
„ Creftien univerfel* A fon commencement 
„ doncqiies il ailiega la cite de Pera , laqucU 
„ le apres 'plnfieurs batailies fl prinft le 
), 2g» jour dn mois de May et en en^ 
,, trant en icelle fift cruellement murdrir tout 
„ les Creitiens en deflTus Teage de Vi» ans , le 
,,jour en fuivant il entra au havre de Con<- 
„ ftantiaople par fbrce de bataille "et fubtilHte 
^ de guerre, s*y raflega tr^ puifTamment pat 
^^ mer et par terre et la tint en tclk neceUite 
^, en la travaiilant par affaux <;oaiiinieis que 
„ finalement il la pruift* £t en entrant la 
), nojjile cite il fift une occifion des Crefttens 
), tant grande quon ne le fcauroit bonnement 
,) d^clarer , car rEmpereur de Grece mcisme j 
,^fi]t^cis avec totit lc peuple -de la cite* Le 
„ tyrant en fift accuns deftroitement loger^ 
„ fylesenvoja en captivite» 11 traifta ics Moy». 
,) nes et ies Nonnains tant viiuperieufement 
„ hors de leurs monafteres come ii ce cuftent 
„ efte fiemmes communes ; fy commHt et foufi> 
„fry mettre en elles tant enormes pechies. 
„ que honteufe chofe feroit a les efcripre* II 
„ conftraindoit ies jeunes enfans en deffoubs 
„ de X. ans eftre imitateurs de fa tres mauU 
„ ditte fefte. Oultre ce les Turcs entferenjt 
,,encenoble et glorieux tem^e de (ainte So^ 
„ phie , ou ils pillerent aux pieds hs ymages ' 
„ et reliquiaires des faints, en leur faifant toiit 
„le vitupi^re qu'ils pbuvoient, et iailloient 
„ fur les autels crians k haulte voix loenge k 
^ „ leur prophete Machomet de leur vidloire*. 
„ lis montereat meismes au coupel diniit foleftipf 
„ nel temple , fy tirerentpat terre la croix qui 
„ eftoit au fommet delatour. Ils defchirerent 
„ aufti les reiiquiaires des laints et conculque- 
>, rent les fanduaires et firent maintes vituperes 
„ es croix, calices et aulres aornemens de r£gliA 
„ fe. Leur fiireur fut tant grande et leur raige 
„ tant fourfeoee^ que depuis heure de prime 

„ jUSf. 77« I» jvifiitl a« viq^ ils iic veflewot de perfbqi* 
)9 ter , deftniire et adnnller les Ct^fiiim » taiit 
y qnris ne iaiflerent en la cite ne Ladii , ne 
)»«ec Armtaien Jvif ae aiKfe^ quelconque 
i^des ludNtafis de la cttt inviole,. «omme le 
^temo^gne Tfidoire ..If . Cardinal dt Rnt^ 
^md 4 la dtftnidivn {nt fareient «t franqois 
j^Rtftarii Dne des Venicieas envojes au-dit 
jti Pape Kicolas ^ afia qa'il ponraeift de remede 
^ Ik&c et coovenaUe contre rtmprinfe. de ce 
I, maoldit Emptrtnr des Tarct«ymi & difoit 
lyet dift cncoires «ftre enemi de lar.L^y de JE« 
s>i]i Chrift, tt ^ les Ci:clftiens. tant eft. grant 
>)9 liaiae , qne mnt il en: voit iw . il, ei|f/9iyde 
jt eftr% ca If^dy et torche ies yeulk ». c^iQjne 
)idift le «dit Cardinal* U appartient de noter 
j^dilUgeameat trois chofes fingnlieret qui gd- 
i^vindrent dtvaiit la. dflblation. de Ia-£te 
i^cite dont nn ^fmlitte f^e» aommt Le- 
:.:i»oo ta prtdift dcax-; La premiere fiift teile^com* 
..»9U ma raoonteimg jp^, qat difoic ravoir 
19 vn pliifienrs fiBiSiq^ica<rMlilt faiat de^e* 
i^tiit de la dte.efttit.nne coWnmn^ dc mar* 
isbrc toute paii^ defchequier telltmep^tcdon- 
n nt qu'au prtmier poinA dc 1* dcht|aier tlkoit 
))iids le nom de.rEmpertnr , tt ta l*autre 
j^ettfnivant le aom du Patriarche qui preGi« 
.n.dment co.Grtce» tt predift le*dit Propbe- 
),ttf qae quant totts Its poins dudit eiche* 
>, quer ftroient emplis 4ts nbms dts £mpe- 
K.rtars et : Fatriarchies dt Grece , que adonc 
^ la noble cite de Conftantinoble feroit perdue i 
5^car ou temps de Conftantin r£mpereur et 
^ Gni^oire It Patriarche» regnans Itsquels la* 
Jtf dite cite Iht prinfe, les efches de la colomp* 
II ne furent tous cmplis» 

»■ 

^l^ feconde cho&y que predift ce Pro' 
^rpk^c Leon , fiit 9 que au temps dun £mpe- 
ssrcuTy nomme Conftantin dcvoic eftre per- 
todne la cite, du quel Propheteles paroles 
jt tftment eCcriptes cn la • dite coltmpne , en tel 

k : F . «foruif. 78- 

,, ferme j^CdUftflMtiil «i«'%ft 't^ <>»Aft«intin iisc 
'^jdeftrairifi^'''^ ''-■* ■-■•"^-■♦■' ■■:-•/■':. :^:- -■■.!<* 

)) lAP ti^ dMTe ipBi a«^ dmnt 4a 4e^ 
^ktu€d6n de ladtd^v^dl^iiit tdlMi«nt qd^eUe 

"^fiit vtie ^le» TlBlbcsv^t: f* le&^reftiens 

jj non , car odnMie iiii^^mik' u« Tufcs' :retl- 

,,la(reat en l*bbftilkmik tft >* Mttf cite / en re^ 

3>gardant Velfli f««l!ev i)^ '^efrrtot foubdaine- 

),meqt {^raiit mtettittfde d^ ttimiM:^ k Maiere 

)) d^ dhsMjfdt^ par tettt ftit M trfursf *aftOtirs 

), de fji^ *c{te'j • Laqnelle /cliofr regardans en 

^ mlnt jUMilrfltion , ils craindirent angnrans 

^']^'^^ mifacle Ui'«-dfte Ote ^e foubs^rla. 

i^jpfote^bn divine» Eft cwitile ils racontaf- 

^yient cefte Vlfion au tvtrc Atvt Seig^euir «e il 

5, fe :diffimula , adont la <ntiit '4e<fiieflte -ama- 

jy rdtenv^ dereckief ' IM fhtu)d«Ules fnr *les 

fytimn'ilt toui^ ddNttldl dVtranr, fi filvila 

,,au-Ttirc et h ittda^ CiWhr "qui <$e 'Vitent 

,, qu'elles fe eslevaHbnt ttu^Oiel,' et adoAade 

',, GrantTurcinterpretdiitt (^e tifion viiift^^feS 

,^ens i Leli chimdtilfes '^i f6nt ap^pamcs 

*,j['%&i^ndtos fur ies iliiir& ^gnifient^ etnous 

''!,, demeviftrent que Dieu lu tettips pa{]^ def> 
'^fbidoit celle dte, mais ce^^^fu^^iltes ibnt' esle^ 
9» v^es au Ciel arri^re de nmi^^' denote qn-*il: fe 
5, defifte de la garder <m <teff^#«i 'Pont^aoy 
), dift - il temp» efr'de:M&illir tt^Hfr icittf;' < £t 
),ainri de ce 'IHreiJtri^' par* t^rdant hdge-ihcfaf- 
,,failMrent Ul ^lr cit^ et k prlArent 'Odi»mt 
„dit eft* ' - — , 

' .• • '. ■ ' .^ 

De hrcaiife 'Dourjuoi ieyHat!^afins pofteiV 
fentTerttftitlte^ . 1" * ), Quant doncqucs au premicr point il eft 
„ k rioter , que les Sarrafinsf s^^lievent ,- difans, 
',, qu'ils tiennent la veritfe' de la loy jouf 
„ ce qu^ib' poifefient la Tetre fatnte : I^sjiiifit 
„ dient aux Creftiens , que la loy de J£fu 
„ Chrift:'eft nulle, -et que ^fns de -NaaRueth 
,,Q*<(ft point le viay Meflyas promis en la 

» loy 79» 

^) Terre rainte eux quf font les Serviteurs du^ 
y, dil JEfns ChHft $ et pou^ ttot ^ decl^ct 
^, ce premier ^int y trois raifons foA affignee^ 
), par firere Viilcent en ung Sermon «u*il nft 
)^ lin: le thetune , eiCfe ^cendimtis Hiero&liBiasnv 

,)J«apreniie^e tSt k l^ezeniatfon des Cre*^ 
,, ftlei^: La feconde eft pottr U coniEufton des 
,9 Sarraiins ^ et h, tterce eft poiir la donverfioa 
^9 des Juii&. Q.uant k la premiere talFon nous 
-,,deyOkis ikvoir ^u*il 3*eft Creftien tant faint 
>, qu'il ne peAe , <ou ait peck^ , exic^te J£fu3 
), et fk mere , ik glorieufe Vierge ^Urie , et 
^, Dieu ne veult p^ que les jCieftiens pe« 
>, chent en la terre , en la quelle JEfus Chrift 
^, ibn fils foufiTy pdfiion pour \fis pechies des 
f-^hfAmnes, et tepilteroit te iL grant injurev 
^,11 n*eft p88 ainiy iniufie dleS/^atrafii^Vcarili 
), font chiens/ II dieplaitoit moult au ^oV 
),fi fes Enfims ou Chevaliers piifoient en & 
^, chambre ^ mais qtiant un chien y piiFe il 
1^9 nen tient corap^v 

4^1* 4to Cod^ic MiembhUiv X ^^ 

De Formula honeftae vitae, tiboUui^ ^la- 
Sdmi Dumieniis. 

AdditA ad finem panca^ quae deiUnt in 
BibL Patrum Tom. X» 

4^S* 4to Codex M«mbran. Ihtermixtis foliis JCliahiK;^ ^ X^\ 

B. Francifci Vitaj per Aftonymum 
quendam Ordinis ejusd. im&i^ 

iras. 4to Coilek Cattac» XFlk 

^rottf mtM , futrje ^atttttip itf We 1 3. 
StvM fp a» Stattfettt|)al Ann6 1 572» 

F a difpu. «cr. Nt>,' -'■F. Sieulk 

difputiett h)OM> aefM^ett iT^o. 
465. paginae. ^ 30» FoL Codcx Membran* V XI^ 

• •• X- 

B. Fulgentii Sermo onuSi 
-M?/ <x. SeculL 

FoU V^®^** Mcmbran» X/r» 

Fratris Joannis Galeni ordinis Praedicat 
Traaatus de quatuor Virtutibus Cat- 
dinalibus. 

Hic Codex olim Cdieftiiionuii de Metis » 1 
deinde Bongadii fiiit* 

Jofephi Opera vide inter Autores * 
graecos et latinos. . 

477. 4to Codex Membran, tX^ 

^ S. GaUi vita.autore Walaftido. 

. • • • -xvr ■ .■ . • •■ 

121. FbU Codcx Chartac» r * ^Vll. 

Gaudentii JBrixiani vita et ejusdem 
Tra(^C^ dt rariis "S.. Scripturae locis* 1 • ' 


Si. / — , , — ^^ . — — — 

ijfe* </♦ * SiculL 

A^67* 4to Codex Chartac. XFj. 

S)rtt 0eijlKc&e 6P9l. 2)a« ttft : Pec 

cator converfbs. S)a€ (Mtber: Miles 
Chriftianus. 2)a^ ttttter Miles Chri^ 
ftianus. 

5ll6etttW«t!8eiffftt; AnoHymi 

Gennadius Maflil : vide defihitia Eecle- 
fiafticorum Dogmatum. 

379' 4to Codex Chartac» . ^^*^ 

Gennadij Conftantinop. Dialogus ccm* 
-^- tra Judaeos , graecae* 

Memoratns In Eufeb» ftenandotij Di£« 
iert« de Gennadio. V. Fabritij BibL grae« 
cae* Tom» X» pag. J7i* 

375* 4to Codex Membran» ^ XV0 

B Genove^fae Virginis vita, Anonymi- 

15 St FoL Codex Membran, Xi^T^ 

PauH Gerbneri Vaticinium ex Pfalmo 
XX, in his yerQbus. DoMlne hi 
VlrtVte tVa Laet^ltur reX- 

Qnae continet nnmerum I^#4» in deftm^ 
Aionem (adlionis Gaifianae et Ponttficiorum 
in Gallia, cnm Epiflola dedicatoria ad Ja- 
<obux|3i ^Q^t , data Hamburgi» 

F i Item 825. 

It^ ejiitde» Autoris.: 

^on &^m Siix^m ^tonben ^on ter 
^po^ * 3^ 6i^^ m imMm to^ , un^ 
\jptt jel&en |)otningen uno 7» UwetJ ^ m mt 9tt4»i^()eomid oott bem 8^ff bctf 9(n« 

(ad aSert IVI1»ICIVM H!(ft iOlN Sa^f 
0«<>tn«c^. - Gilberti Porretanj Vi(Jc Beraardutn Q*» 
' revall 

Gisleberti difpatatio Judaei cum ChrU 
ftiano » addita autoris Epii^ol^ «d Arcbi-. 
Epifc. Cantibuirgeafefli^ • -«. 04^. 4to Codex >|embRuw ^ltl^ 

Idem opus, Titulo Gislebjeiti ^J^eftmo-. 
.uafter* difputatioj, etg. 

U8. Fol. Codcj^ M^braa. ^ . XJI^ 

Idem hoe titulo , Gilberti Abbatis Weft* r 
nonafterv cUfptttatio Judaei cum Chri- 
ttiauo.. 9%^ 83 V ? 

f79.4to €odt% Cbartae, -. jf j7^ 

Gregorij Neocae%ieo^ ,- alias Tfeau- ^ 
maturgi ierma de anunaad T^tianum^ 
graece. - r 

if^^To^ Codex MembnuK IXL 

Georgij l^lorentis GFegOrii Twronenfis M- 
ber Miraeulorum in gloriam B. Marty- 
rum., item Liher de virtutibus S. Juliani 
-"^Maftyris, item de vita S, Martim Epi* 
fcopi^ I4bri 4. item de Glori^ ConfeUbk 
rumf 

• ' t t • 

\ 

95^ Fot Codex Membranv XIF* 

' feregorii Turonenfis hiftoriae Francorum, ' 
LibriX 

Deiimt noftfer Codox' lHf llsdcm trefbis , qut- 

in Recueil des htiEort 9auIois» 

- 'Itt fijie legitur, „Liber S^ JVlariiie §♦ que, Petd 
Gemmeticju,^ - 


^ Fot; Codex Membrauv ^A 

^fegprii Turonenfiis de vita S. Martt- Ea 58. ^o^ ' - '•1 
♦ » *. 84. 5f^PaL Codcx Chartac. XV L " 

Gregorij Turonenfk gftfla Franconun V 

fcriptns Codex aimo \%(^^ 
ik%%^ 4to Coticx Mcmbrtn,. /J^ 

Gregorii Papae Magni Epiftolae ^uae- 
dam , vide dc Pocnitcntia. 

tfi3* 4to Codex Mcmbrftiu XIlJU 

Gregorius in Moralibus de vita adiva et 
V contemplativa^ 

£t alia S* Grcgorio cxccrpta» 

♦ ■■■ ' ' " 

79., FoU Codcx Mcmbran. IX^ 

G^egorii Papae Regula Paftoralis. 

In fine Codicis adfcriptm». 

^, Iftc libcr cft Mag2fth>nim de Sourbone*», * 

Y)^. FoL Codcx Membram' X/Z 

Gregorii M. Omeliac in EzedbieL 

ryp. Foi: Codex Mcmbian» > 'XI It 

Gregorii M. Moralia m Jobum , ab 
initio ad Libri 11. Cap. VJIL 

Coetera dcfnnt* 

Bt|. Fol* •;-. «^ 2^9^ ^- SicuM. 

•t|» FoL Cbdes Hteiiibrait» jf. 

GreTOrii Papae Dber Regulae paftora- 
lisad Johannem Ravehnae Ar»i*E{yi« ' 
fcopum. ^ I 

;e4» 4to Codex MhnbrsiL ^ XI^T 

Gregorij Magni et Petri dialogi de tk 

tis et miracuus Sandorum, libri IV. . ^ 

In boc Codice adfcriptum eft a manii dl« 
▼er& ; Feftivitatem omninm Sandontm it 
Monafterio Nantoacenfi renovatam fiisft 
tempore Innocentii Ihegttt ct Petri Mpbatii' 
Clnniacenfis. 

^. FoU Codex Membran» "Xtli 

S. Gregoire fur £zechieL 

Gallica baec Verfio antiqua, 

continet X. tantum priores Homiliae libfl ^ 

L et aliquot Libri IL 

.4^* Svo. Codex Membran» XtlL 

Ex B. Gregorii libro Moralium excerpta. 

mS€^ in 4to Co^ex Membran» Xlm 

Ex Gregorij M. Moralium in jobum 
Dbris, omeliis in Ezechielem, et Evan* 
geliisy Regula Padoralis ofiicij, Excerpta^ 

F I Deeft 
miMm mmmm mmKKmmtmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmL, 

'^. ^ Dccft initiiim, rdlant foli^ 7;^ Mdji/tm * • . 

fuat» 

«i-. . ■ ■ ■* < • 

Allegcmae tt interpr^^dpnes nomimini 
«V. et N. Teftamento, Ifidori, ^ 

phir^ tamen quam in editis continentes« » t It ex eedem Ifidoro originum Lib. XII. 
deanimalibus et alia, exQ^rpta. i 974« 4to Co^; M^bfa^^ XJZ. .T»" S. GregOE^ Nazianzcim Apblogeticus 
Liber i, 

- Idsm de Jeremiae diftis , de reconcilia- 
tiohe Monachorum , de Grandinis vafta- 
tione, de femet - ipfo. 

4H» 4to Fot. tVxlex ChartAC. XFh 

Rod. Gualtheri Concidhum in Matheum 
. -nieinoriaUa. 

^i. 4to Codex M^rs9» XIFi 

Guidonis Ferrarienfis Ecclefiae ^cerdotis 
* Margarita RibKca , S. Argumenta ^ 

in S, Scripturam verfibus hexametris. 

D^ hoc opere [Anecdoto] vide Fabritii Bibl. 
«ledii aevi et Trithcmium de fcri£toribii9^ 
<- {e^«fififticis« 

Brae* 87* B <F^^"BS'"^ V PraefiitiQiiis iiiitinm hoe- eft^ > 

»,|n nomine Domini noftri jEfa ChiilH et^ 
„ gbrio&^ Virginis Mariae , Matris ejns« 
„ Incipit ep^la ii\re prolio^s in libmm » 
»,qui dipitur Mai!garita» 

»» SanftiS&ma et lies^ffima Patri et Domi'^ 
„ no Dno, Clementf divina prodentia faqrQ 
„£qidlae ac uniTcr&lis; Eccleliae fununo 
,,Pontifici ClemeQti V*. Frater Gvido ii^ 
, , Ecol^a Ferrarienfi humiUs faperdps , o- 
^hedieni^iam EdeUffimam ^ pediun otfi\x\^ 
», bealomm. 

In eadfCm praelatii»ne Wc 

„ Fo^et aotem a nonntillis ignorantibns 

„ in:te9tionem meam ttoi^ Infm^erito repre« 

„bendl, cum plures pr^&iwiffimi Vki et 

„^dores nomin^iti deliCfnS "divinis< me« 

„ trice luculentifllmo (ermone con{cripferinfc 

,,et vaiios Ubros edideriat, iacut &it Pe-^ 

,,tru$ Riga in libro qui ^pellatur Auro-. 

„ ra, et Thobias et Anti-Cla^ianus et 

„ alii , . q^od ego poft tantos viros et tam ^ 

,, excellentcs audores qujilibet nuUo motio. 

„ valeo comparari , aliquid ibribcce prae- 

„fiimpli. 

,,Licet autem praedi^ aii&res Kbrosyfto-. 
„ riales biblie , vel omnes vel aliquos eonirm 
„ verfibus txametris ct fefttametris ^ it^ \ 
„ cundum quod complacuit egregio ftilo de> 
„ pinxerint , profiindac etiM abegoviaa et 
4,pulclu:as moraHtates addendo, ficut maxime 
retrus Riga, quinonfbljUnHbfds omntet 
yftoriales ied aliqnoa ali^s difleruit lucu^ 
lenter, nulhifi» tamen reperiri, qn libfos 
«, omncs bibliae metriccr Sconone d^ C 

j, fcripferit * Pfalterium enim » et pror 
^, ^erbiit Salomoiiis , et Sock£>ftett , 

w^ T * »9 
»9 88. r 

J^^« G^ SkuBa 

„et librum Sapi«ntiae et ElpcleriaiUcum , 
„ et tres Prophetas majores , fctlicet Ifki- 
„ am et Jeremiim et Ezechielcm , et iSk 
4, Prophetas imnores^ et £pUlolas PaiiU , 
„ et Epiftolas Canonicas , et ApocalypiiB., 
„ quilibet intermifiiTc vidttur. Servaverunt 
„ etiam praefati aud^ores in libris bibliae 
„magi^ ordinem rei geihiev, ficut fbcitma- 
„ gifter in yftoriis fcholaiticis quam ordinem . 
,4 TibForum et Capitulorum , qui communiter 
,,»1 bfblia obfervatur.Mea vero intentio fin*t,. 
„ de omnibus et fiugulis Capitulis libro- 
„rum bibliae aliquos fiores colligere^ et 
„ ordinem ac modum fervare , qui traditur 
„ in Divina Scriptura , et communiter m 
„ Biblia continentur. £t ideo non laboravi 
„ verbis exquifitis , feu rethoficis et poe- 
„ ticis uti t fed verbJs illis quantum com* 
„ mode potui , quibiis utitur Divina Scrip- 
„tura, ut melius valeat in memoria ren« 
w neri* 

Sequuntur argumenta fingulonim Hbr^ 
rum profa, dein hi verfus. 

^i memor efie cnpit Hbrorum Bibliothecae 

Difcat opns prefens , et retinere veHt 
Kotitiam Hbri iaciunt partes capitales 

Fartis notitiam particuleque notant. 
Ad fbntem rivus , ad ftntam femita ducit, 

£t iiblare decus notificat r^dius» 
^laxima de minimis , ex jpartibus aedpe totumj^ 

Invjenies quod amas , fi ibidiofus eris« 
Margartta* vooor nulto quefita labose 

Eruta.de pelaso, fiilgeo, grata fero :^ 
Farva licet videar , mea virtus grandia claudit 

C<tfK. 89. Contete„ fi:agrat odor, detege, multa fci^l 
Kil iMffitaiti^ habens, diviiiDs coUiso floret 
Scriptnre fpecuium conunemorando lacre» 

tnitittm Geneleos. 

^^Nobile principium. terrae^ Coeli, referatur» 
•), Ordine quove Deus diftinj^uey cunfta creavit ^ 
9, Omnial^erficiens teqdevit pra^*pit » Adae ^ 
;,Nonlina qui rebus dat, de quo fumitur £va«. 
^ Decipit hanc fetpens , Adam conientit eidem » 
„ De fruftu comeduat jaciuntur de Paradifb. 

Canticum Canticotum iategrum XVI. 
verfibus ab(blvitur« 

Libdr Sapientiae his. 
fiilige jttflitiam, judex terre bene fenti» 
Sipiritus eSttgiet » fiftum replevit jet orbem. 
£ft i|ominis tempus, minimum ihiltique fruunturf 
£t circum veniimt , condemnant morteque jnihun , 
In manibus Domini jufti funt , et velut Attrttm. . ». •«/ * m* toY. Codex CWtac» XIl^. 

Guillaume Triple ( Tripolitanus ) du ^ 
' couvent d'Acre de Pordre des freres tre- 
fcheurs, deMahomeC, deia Se£te> et i 
des Sarrafms. • % •« •■ 


•.*.•« msmsBtsB i-'i 1111 II— ■ hoc pltira iil Clajffi hiftotidk iii quam re-^ 
jedani»'t>rafib8r mdiitii v quae contmet ad ht*i 
ftoritoi beUotum injOrienteb 

No. " H^ Stculh 

pjAHtgerius de Pberiitentia. Vide Poc- 
^^ nitentialis. 

660. ^et. ^Vo Code* Chairtac. SCFiL 

Nic Henzii in Evangelium Matthaei 
Analyfis exegetica » Aano i 6q6. 

483. 4to Codeit Chartac^ XV Ih 

Dc Herefi et de fide Cathollca adverfus 
Pontificio^et Anababtiftas Tradlatus. Ano* 
nymi. 

30. FoU Codeic Membran. XU 

Hieronimi in Efajam Libri XI L 

1Q%, FoL Podex Membran^ JJT/ 

Titeroiiiim £xpofitione& in Prophetas mi« 
nores« 9t ^^4-^ ^ Stebi. 

t7l. Fol* Codex Mcmbriaiu . . !) o?f /IjC^ 

Hietonirm exppfitio in Evangelfug^: fl^ 
thaei, cui praemittitiir Sermo cujusaam 
^ Ca^oHd de refurre(^ane* .. oo c*; - * : 

t^% J?oU Codcx MembraMiiii . ., . j ; ;; i '; : • : ' X/^ 

Hieronimi Epiftolae et aliotum ad euri- - ' 
dem, additi interpretatione hebraeorum 
\ fiominum. , . . 

Hic Codex JEuit olim Convent^ r ,*•, ^*r •• 
Fratnim minolram Senon^nfiiuli , tefteW ' ' 
foripttone Codicis^ '■".''...• 

m 

i^^ Fol. Coilex Membran. JTctX/^ 

Hieronimus de illuftribus Vitis. Idaa 
de duodecim Scriptoribus. 

Haec feculi XI. '. - v ovi a :■•• 

Hieronimi vitae Papatttm asque ^dd Li* ' 
berium. 

Idem de Scriptoribus Ecclefiafticis > 

cujus finis deeftr/ * fion enim proCcdft tilfepa ' * " 
Lncam , haec feculi X» 

>ji» F<>i^ Cpdex Membrail^. * . -^ wi- -^//i 

fli^rQijyjmi coqt^ji.jpvmijuium.libti i V, * 

• * ' . ' 


'-i .|0Z# 4to Codex Membran» Xl^. 

HhTonimi in Ezechielem libri IX-XLV. 

J44. in 4to Codex Membfaiu Xf 

Hieronimi fententiae Epiftolarum B. Pau- 
. 'li Apoftoli a Hieronimo expoiitae» ex v 
oputcul^ ejus decerptae, 

S%€. 4to Codex Membran. X# 

Hierpnimus ad Demetriadem , idem ad 
Euilochium. 

)96. m 4to vel Svo Codex Membran« XL 

Hieronimi Liber contra Jovimanum. ; 

4^9* Svo Codex Membran* XIIL 

iEx Hieroninii Epiflolis Flores. 

4^^ 4to Codex Membran. ^ . Xf^^ 

Hieronimus de Trinitate» 

371. foL CoJex Mealnan. Jtlli^ 

Epiftola Cromatii et EUodori ad B. Hie- 
xoQimttm Ftesbyt. de octa B. JMbdae Viri. 

gin» 9h 

mnk et <)ej itij^ntia Wu Chrifti; cum 
Hieronimi ad eosdem Cpiftola. 

£jusd. vita JEfu Chrifti et Mariaei 

Av St' 4to Codex Membrafki. ^ 

Hieronimi Epiftol^ ad l^auUnum de oln» 
nibus diyinae Hilloriae libris. £jusd^ iTranslatiO Origems iti CantiCa 
Qnticormn» et in eadeiii Honiiliae ducid» 

Hieronimi Epiftolae de tnftitutiong Mo- 
nachorum et Clericorum, ad Paulinum, 
Nepotianubii leto. 

I^* Fot (podex Mcmfcraii. "KltU 

Hilarii de Trinitate k Ltbri V. fine usque 
adLibrum XIL 

Libri priores defimt^ 

Ejusd. Libri ad Conftantinuth Itaip. f* 
Spiftolae 3^ 

'<3 ' £jus4 N 94« Ejusd. Liber contra Arrianos et Auxen- 
tium. * 

Ejusd Liber de Synodis five de Fidc 
Orientalium. x ^ 

Ejusd. Vitae Prologus. Sermo in ejus- 
dem nativitate. 

Ejusd. Verfus, quos compofuit in no- . 
viflimis diebus fuis. ^;^. 4to Codex Membraiu ^7/* 

Fragmentum Epiftolarum Hildeberti , 
Cenomanenfium Epifcopi. In noilro Codice hi titull variis Epiftoli» 
praemittuntur* 

„J. Cenomanenfium Sacerdos. J« vinftu» 
Chrifti. ,> 58Q. 4to Codex Membran» XI U 

Ejusdem Epiftolarum aliud fragmen- 
tum. 260. Fol* Codex Membran, XI f* 

S. Hildegardis Epiftola ad Colonienfes 
de futura Tribulatione Clericorum. Ejus- 

deni 9f' 

■ w ^mmmimmmimmimmimmmmmmmmfmiimmtmm 

dem Prophetia de quinque futuris tem- 
poribus ^ quae coeperunt Anno Dni. 
jioo. de eisdem quinqiie temporibufi 
excerptuni ex alio S. Hildegardis Libro i 
qui vocatur Divinorum Operum» 

Oodex olim Celieftinotum de MttisY ddii Bongar Gjv 
tjj. ilVo Codet Cliam&* A'^/» 

Joh. Hdflii Quaeftiones Theologkae, 
confcriptae A. 1551. 

Ejusd. Compendium de Veta et falfa Re- 
ligione, ex Comment Huldr. Zvvingiii 

Fraeinittuiltttr de gratia et dperibus libri 
4. ut videtur ejusdem Hoilii i ab eadem ial* 
tem manu fcripti» 

ti4» l^oU Code^ Membriin^ X 

Homiliae ( C Omiliae) S. Leonis Papae * 
Bedae, B' Cregorii, B* Auguftini, Hiero- 
nimi, Ambrofii^ B« Maximi in Natalibus 
Sandorum» 

A. «4* 4to Codek Mcmbran.. A'/ r#i 

Horae^ novem» Miflfae et Momillae , ad- 
dit& Oratione, Lingua Batavi 

G A Cp-/ 96- Codex coloribiis et aiire pi^s^ 
697. 8V0 Codex Membram X IP\ 

Herae et Orationes latine cum verfione 
Gallica metrica alternis paginis: 

exemplum hoc« 

,,Nifl Dominus edificavcrit domum, in yft« 
„ num hboraverunt» Se Dieu^ la maifon n*ew 
„ difie , en vain meteroit nus daie» 

4^0«. 8vo Codcx Membrail» XI It^ 

Magiftri Hugonis Parifienfis Epiftolac- 

Humberti Sylvae Candidae Epifcopi 
controverfia. Vide Leonem lA* 

(T2o^ 4to Codcx Membran« A''/.& XI I^ 

Hymni cum notismuficis. LecHonesex E* 
vangeliis, additis notis muficis; 

In priori ^uidcm parte Codicis eac notae an« 
tiquiorcs, quae ante (fuidonem Aretinum e- 
raiit in ufu» In altera parte Codicis notae cum li- 
neis muiicis , fed quatuor tantum , quales 
nunc habemus; obfcrvavimus hymnos com- 
plures, qui extant inter Poctns Ecclefiafti.* 
cos , quos Gcorg. Fabritius cdidit j velut ifte , 
qui eic inter a^onymos» JE- S7< mimmm^^mm 1 

„ JEfu corona virginum 
„ Qiiem mater illa concipit **" ' 

„ Quae fola virgo parturit 
„ Haec vota clemens fu^^clpe» etf. 

Hymnus primus , cum notis recentiQiibns , ' 
vqI Aretini talis cft» - 

Cundi potens genitor Deus omnfcreator EleifoQ 
Fons ^t ^rigo. boni , pie luxque petiiennis Eleifo^ 
SaQ^Ifi<^et ;dietas tua! nosbona redtor Eleifon 
Chrif^ Dei (piinitfor^, virtus « pacisquc fophia , Eleifoii 
Pksmads Huittani h&jot , lapfis re^rator , Eleiibiu 
Kec tua dampnctur JEfu &<fluta beiifgnet Eleifon^ 
Ain1>oriuh ik:mn}^yii;ahien nexns ^or^ef £letfoa 
Frocedens' ibmes ^ite fons , purificans vis. Eleifoiu * 
Burgator culpe Vj^nie largitor qpime 
Offenfas del^i 'ftcWhos mun^ra repl^, ' . 4 t . , . . ■ ' :>iiiit Ki ". / Spiritus alfnei ^i^quens ttyinjKifr-tlc lttcipit«" -' * 
prbis &dor» rex aetetne 
Fietatis lux in metif^ , Eleiroht 
* Ko^as omues noflra^ p^^^U*. Eleifon, et(\ 

JLd iltos libros Rituales pertinete videtur, 

^ui gradualium nomine vcniuut. 

<> ■ • 

I}cefi; ioitium^ et finis, " -.- 

Q 5 ^%2, $8* 

>* • 

583. b. 4to. 

JUfi ^meux livre des trois Impofteurs. 

l^itiilus nempe ne&ndi operis , miod multi o^ 
' lim Petrode ViAeisattribuenintallndverodfr 
quo nobis fermo eft, partnm effe SecnH XVII^ 
vql uoftri , ex variis in eo iocis patet. 

|n^ praefatione audoi narrat ^ fe anno. 
^ f o ^. Francofiirti cum amico quem 
Frechtiium vocat , in tabernal. Biblio- 
polae invenifle quendam mUitem nomine 
u :. . Tavyfendorf, Frechdo f^miliarenr ,' qui de- 
pretio triiim lib^llorum com Bibliopola Ita 
«"'■'• contend€tbat,>lit miles foo. Tiialeros/exi- . 
-. , geret ,. Bibliopola vero 450. ta^tum otiferret. 
' '*7Vtfdtto; talipretlo defiderium eX6rtum no-. 
^ . ; 'f|ri& titulos libeUonuQ^ videndi » quos fta-t 
iim miles rogatus exhibuit :. erant hi , 
4''' Specchio delk beftia triumphantef hic^ 
tvpis editus > alteri ti^tis deers^ f praemif- 
fa epiftok Othonis Imperatoris ad amicum. 
iuuni Otl\onem «, his verbis. iipcipjens y 

), jQun4 de tribus famofiffimis nationoni 
^ ifeceptoribus iit ordinem meo juiTn digef- 
), fit doftiffimnr ille vir 1 qno cum fermop 
„ nem de illa. re: in ^mulba meo habuifti , 
), exfcrlbi curavi , atque Codicem illum ^ 
^y ftylo Mique verd a<» pura ibriptmii^ ad te. 
,,primma mitto. etc» « •. Tertius'liber erat fine titulp etiam, in^ 
cipiebat his verbis ex Ciceronis libro de natUf. 
ra deox^ L 

>3 Q.iTi deo<: elfe dixerunt taota funt ii^ 
« varietate ctcl $,t«u«t 99' mIMm 


Secundiim illud opus, cni praemitteba- 
tur epiftola Frulerict tibrum c(rc dc tribus 
impoftoribus , cum ftatim conjicerct noftcr , 
ampHori cum Tavvfendorf inftituto collo- 
quio , quem u^ foeilius voti compos fieret , 
in diverforium abduxerat , compcrit ex e* 
jus narratione, Tavviendorfium hos librof 
/ poft viftoriam ad Hochftctten proftigo Ele- 

dore Bavariac , et occupato a hoitibus Mo- 
nachic, fortc Bibliothccam Palatii ingref»- 
fum in pluteo fcparatihi habitos et fascia 
ferica iavolutos, quia eos ex raFioribu» 
clTe fupicabatur, clam ihde abftulifle, nec 
^e fii^e delufnm. Poft multas tandem 
preces tide data militi , ne Codex defcribe- 
retur, FrechtiuS eum in dnorum diemm 
i^atium iibi traditum, ut tegcret, abftu- 
lit* Sed puiiica fide quem defcribcre non 
licebat in Gallicam Unguam vertere abs-' 
que damno eoQfcientiae fe pofle credidit. 
Raptim abfolut^ verfione librum amico red- 
• didit tempore conftituto, qoem Bibiiopohi 
pretio foo» Thalerorum tandem accepit. 
Totam hanc fabnlam confiftam efle patet ; ^ 
. ca ridicult onmixio pugnat cum totiuc ope- 
ris ftruAura» ubi mtuta ad hiftoriam ie- 
ruli XVI. et XVII, rcperies^. Cit^tur 
Jacobus L Rex Britanuiae, Marcfchallus 
d' Ancre , . Fpf|eilu$ , , Campanelia , Gabr^ 
Naudeus; Chiirrdh, Cartefius» 

A Capit^ 12* ad 17« exfcripti Charroni Ik 
bri, trois Verit^, de la {agefle» et Gabri^ 
el Naud^us des coups d'£tat,. 

Gapitum operis totius Iudex in fino' appo- 
. fitus iuc ctfi> 

Q^p« !♦ de Dieu , pag» 9 j. 

3* Des raifons qiii ont porte les hommes % fe^ 
figurer iin F.tro invifible , ouce qu^onnom- 
nie cbinmuncm.cnt Dieu, pa^;, 4f» 

G 4 Jv Ce 102. ,,n*eft rien , et contre Prafeias, que toute 
,*, fobflance eft un corps , fans que cette Do- 
,) drine ait et^ condamn.ee par les 4» premicrs' 
)> Conciles oecumeniques et generaux. 

Locus Tertulliani, de quo autor nofter lo- 
quitur , hic eft , qualem. ex TertuUiani ope- 
xiun edit. BafiU i j^2. fol. exferipiimus. 

jjAt ega nihil dico de Deo in^ine et vi^« 
'» cnum prodire protuiflTe , ut non de inani et 
')> vacuo prolatunv > nec carere fubftantii> 
s^qtiod de tanta fubftantia procefilt et tanta» 
^fubftantias fccit, fecit enim et ipfe quae , 
,, fafta funt per illum ; qnale eft ut nihil fit 
„ ipfe , fine quo nihil fa6him eft , ut inanis 
^^folkiar, et vacuus plena et incorporalis cor-. 
yy poraiia fit operatus , qnis enim 1 negabit De« 
, y^ um corpus eife , etfi Deus fpiritus eft. 

Noftri Libri imtium iden^ efle videtur cum 
Opufculo Gallica lingua fqripto , de quo in Bi« 
bltotheca Reinmahiiiana pag^ 1029^ haec^tra- 
4mitun 

• » • • 

yy L*Efprit de Spinofa MS. de quo ex Lit^ 
99 tcris anno 1714« ad M« d* A. miffis» 

„ jfe.W. Flrancoisportepour titreyVErprit de 
>, Spinofa , Feu My, Zucas Medecin a la 
' . 5, Haye et grani Spinofifle en eft rauteur, Ceft 
„ Uii qui a iraduit en Francois le TraHatus 
» Thtolog^ polit^ de Spinofa^ &c^ 'Did^o ejus 
» apcrta et fimplex. Mcthodus non optima 
99 et res in VIIL Capita digeftae, quoruxn agit 
^ C^ut L De Deo, 2. De rationibus quae in- 
9>citarunt homincs ail Deum fingendum. 3^ 
ii Qtiid fignificet religionis vocabulum et cur 
» tot religiones. 4. De Politica J. C. 5. De 
„ Ethica Chriftiana. 6. De Vcritadbus fenfi-. 
s^bilibns et evidentibus* 7» De anima» «♦ 
».De fpjritibus ct d^iemonibns^ I» 


1— ^ypwf,.. Mi „,".n,i.i 1 1 , ,„i.,i I 

Hi tituli refpondeot tftulis Capitiim i. i^ 
?.4» 8.9* 1«. IS^* 20. Reliqua Capito,^ re^/ *\ -'-^ 
centiori quodam ifltor^ inferta fuifie proba^^^ 
^ile eft. 

- Hic Codex defcriptiis ftiit ex* Codice', ^''*'^^ 
i&iit olim Stcph» Seignoretiv . ' \ ' / Mdori opera Yi4e inter Autores htinos. A A 431. 4to Codex Membran» ^i/il 

lyonis Carnotenfis Epifcopi PannomiiSi , 
vel Pannorniia^ n " 

424^ 4tp Codex Membran» ',",'' X^ 

Juliani Toletani Epifqv.|ihi?i 3., Prono^ 
fticorum futuri fecuH. 

lj4«4to Codex JVIeiiibran* .. • . ^■** 

Tuvenci Presbyt Liber dfe Evangeliis , 
Metrice. 

Codex plim Bongarfii. , 

Joannes d? Mailliaco. Vide Sanaorum; 
gefta. ' . • 4S^ 4t|». 
I04* 
JVff» X. SecuU^ 

Rabbi Davld Kimchi , Expofitio in 
XI I. Prophctas minore& Latine. 

No., L» Seculu 

4to ^odex Membran, XVa ladlantii divinanun Inditutionum LU 
briVIL 

. "^' Deeft itiitinm ns^e %^ lib* !♦ Caput j» 
hls verbis» , . 

M Ita fit , nt ad regendnm ^iundum unius 
„ perfeda virtute magis opus fit qulm imbe- 
ciUitate multorum» 

Librom VIL fequitur fragmentum AugulHni» 
^uod etiam extat in editione Ladtantii, Paris 
I74S* fic incipiens. 

^ NuUus vel negat vel dubitat per JEfum 
iftetc^ 

Sub titulo Libri VII L {equitiir Laftantii 
liber de Ira Dei» 

Snb titulo librL.TS; liber de opificio homi- 
nis» 

Praemittuntur Operi tcftimonia Hieronimi , 
Auguftini et i^orum de Ladantio. 

Initia Librorum Litter& pidis tt inauratis 
larimitur, 

Hi^ I "^ ■ '" ggg 

. Hic t;odex foit Petri Danielis» ^ 

440, 4to Cbdex Membrdn. XV^ 

Lucilii Laftantii divinarum' InftitutiOi. 
num Libri iX. 

193.* Fol. Codex Membran» Xtk 

Lanfranci ( Archi - Epifc. Cantuarenfis) 
altercatio cum Berengario de corporc 
et faiiguiile Chrifti. 

Defieit nofter Codex in Capite X VII L h^ 
verbis ^^ Non mandiicando cmcifixnm et bi« > 
„ bendo illuminamur. » Huic Lanfranci li- 
bro ftatim annekat eft. 

Epiftola Humberti ad Eufebium circa 
haerefin Berengarii. 

Leonis Papae I X. Liber adVerfus in^u* 
ditas pracfuiilptiones Michaelis Con- 
ftantinopoiitani et Leonis Acridani. 

Item Liber cujusdam Nicetae Preshy- 
teri contra Latinos editus et ab Apocri- 
fariis Apoftolicae fedis Conftantinopoli 
repertus* 

\ 

Item , . 105. ii» a« .wi^ Item Liber Controverfiae Fratris Hurti- 
berti Cardin. et Epifcopi Sylvae Can^ 
« '4idae contra haerefes Michaelis Con- 
(hntinQp. et L^onis Acridani. 

Item brevis commemoratio eorum ^ quae 
[efferunt Apocrifarii fandae Romanae 
icclefiae in Regia urbe ecc* 

Haec omnil, ad eandem Controverfi^m in» 
ter Graecos et Latittos pertinentia , edita ex- 
tant in Conciliorum eait» et in £i!)liothe% 
ca Patrum edit» Lugdun» Tom» ig» 

3. Leonis IX. Papae vita et miracula* 

Eittat in Aftis Sandlorum ad 19» Aprilis et 
tribuitur Wiberto» Praemittitur huic vitae 
in noftro Codice p^ina picla exhibens Leo- 
nem benedicentem et manus imponentem Sa« 
cello vel facro aedificio , quod iptl porrigit 
Warinus Abbas : adfcripta funt nomina» 

Leo Fapa $ Warinus Abb^* 
Poft vitam Leonis in noftro Codice legitur t 

,, Explidt vita B«. mea&oriae Leonis , qui & 

yy Bruiro dicitur«. Prefedit primus Leuchorum 

,) Eccleiiae» Incipinnt miracula ejusdem,, non 

tamen integra in noftro CpdLce adfnnt , quae 

in editis* 

A. $6^ 4to Codex Membran«. I^IIU 

Lateranenfis Concilii fub jMartino Pa- 

pa 107^ pa Anno ^49. celebrati firagmen* 
tum> 

ab Jiuticv 
A. 55- 4to. 

Lateraneniis Concilii ejusdem fragmen* 

tUm y 

A ps^. ^22. Editioms Conciliorum Typogrt 
Reg. 

^. FoU CdUex Chartac«. 

Laurcntii Vallenfis opus in donationem 
Conftantini, defcriptum 1475. 

in titulo hstec* ,) Difertillimi viri Lauren» 
^,tii Vallenfis poetae Laureati etc* 

„ Opns in donationem Conftantini Silveftri 
,, Pontificis fkdam^ » 379. 4to. Codex Membran. XIF. 

Lediones puerorum in fingulos anni 
dies. ^ 

A, ^9* Codex Membran. /^« 

Ledurae ex Prophetis et N. Teftamen* 

to , Germanice. 

• .•■•(• 

Decft initium , exemplum hoQ» 108. 

2fQ^ ^* ^ SuiAu 

5> ^tt tet 3eit teMen tet ^ttten 95ift&pft mit 
a, ^erote^ gilten mibet ^Snim »ie fii lijn ftit- 
„ bvedgtett / 3€fM<l bet entn^ic^ abet mit feinett 
a> SJilndetett ai Dem !Keete. in fine Codicis ad^ 
„ lcriptum eft, 5)i^ Q5u<^ watb §ef(^tiebett iit 
>» bem 3ate ba man §e(t m ei^ti^uil Sebutt 

AtS^ 4to Codex GhartaC* itP U 

Scipione Leiitulo , tniniftro*, libro della 
chiefa di Chiavenna, da notarfi le cofe 
che alla ^giornata fi rifolvano, fattO 
nel 1553* 

A* %S^ in 4to Codex Chartae* kVU 

Ejusdem defcriptio rerum geftaruin a 
David & Salomone , Italice* A» 87. 4to Codex Chartac» ^Vtk. 

EjusdL Libro di giov. CalvinO , delli 
fcandaii , iquali impediscono molti di 
ricevere rEvangelio* 

A^ %%k 4to Codet Ciiartiic. ' XP^t* 

Ejusd. Trattato della vita e della nlorte , 
f di Fhilippo di Mornay« 

A. Sf ♦ 109. jf», Z. SeeuB. 

K S9« 4to Codex Chartac. X Vly 

Ejusd. Hiftoria della morte di Gafp. di 
03ligny. Ed altri Signori , tradotto del 
Francefe. 1575. 

1^8« Fol» Codex MembTaiu XI IL 

Lotharii Levitae et CardinaKs liber de 
viiitate conditionis humanae. 

Hunc Lotharium poftca Pontificem Romannm 
fnb Innocentii III. nomine commemorant Ca« 
veus, Oudinus , et reliqui» lucipitik: 

jjNoftro Patri R. P. Dei gratia Fortunen- 
,, li Epifcopo Lotharius indignus Diaconus 
^ gratiam in praefenti et gloriam in fiituro. 

Modicnm otium quod inter multas anguftjas 
nuper ea qua ^ noftis occafione captavi , non 
ex toto me pervicit ociofum fed ad deprimen- 
dam fuperbiam , quae caput eft omnium vicio-i 
rum , vilitatem humanae conditionis utcunque 
defcripfi. 

iS9* Fol. Codex Membran. IX* 

Ludovici Imperatoris Epiftola ad Ar- 
chi-Epifcopum. 

H 409. 4to IIO* ^o, M, Seculi- c ¥>9* 

4to L.odex Membran. Machfor five Preces Judaeorum, litte- 
ris majoribus et vocalibus minutis 
fcriptus. 

Wolfg. Mufculi , vide Wormatienfis 
Conventus Ada. X14. FoU Codqx Membniu XIL 

• _ _ 

Ledio , in afliimptionc B. Mariae. 

12» Fol. Codex Membran. XF^ 

Marie, les Miracles de la faintc Vier- 
ge, Anonymi, Gallice. 

S7S* 4to Codex» X V. 

De vifitatione , de prefentationc ct 
conceptione B. Virginis Mariae Ser- 
mones et Decreta Concilii^Bafileenfis 
anni 1439« et 1441. Item de ejusdem 
Vifitatione Decretum Sixti IV. Pontif. 

159. FoK III. ijj. Fol» Codcx Membran,. XIl^ 

Anonymi narratio, qualiter S. Maria 
Magdalena vixerit in Heremo per 
XXX. Annos. 

Implet unlcam paginam , incipit £0«^ 

9, Refert Eielippus hiftoriographus 9 quod 
„ Maria Magd» poft afceolionem Dpmioi 
,9 prae ardenti quam erga ipfum habehat 
,, caritate nunquam virum voluit vider)?t 

i^i^ 4to Codex MembraHf Xlf 

Mariae Magdalenae Vita , Anonymi. 

Praemittuntur Verfus Elegiaci in hoc opus , 
dein Prologus, qui fic incipit: 

,, Quuiquam per quatuor mundi climata fidelimn 
,, connexione propagata facratiffimae Mariae 
,9 Magdalenae infignia pio imitationis exempio 
,) Sacrofanda celebret EccleHa etc 

Frologum iequuntur hi Verfos. 

^ Hic Titulus finem Caplet textusque CacniJseii 
,) Conglutinat diftis perpetui jubaris , 
„ Magdalenes mira quae geffit in orbe Maria 
99 Conglomerata facro et cuneata globot 

H 2 Vitn I IS. 

2{(>. M. Seculu 

Vita ipfa lic incipit : 
„ Fuit igitur fecundum feculi faftum clariflimis 
„exorta natalibus beatiflima Maria Magdalena, 
„ quae , ut Fatrum aflerunt traditioues , a Magdalo 
3, Caftello nuncupata eft. 

Continetur hacc vita foliis XIV, 
Addita Omelia in ,, Maria Stabat ,^ 

4dd» 4to Codex Membran^ XL 

B. Mariae Aegyptiacae Vita. 

Prologus fic incipit* 

,9 Secretum Regis celare bonum eft«, Ope- 
„ ra autem Dei revelare et confiteri honori. 
^ficum efto9 

Opus eft idem cufflfequentii. Codex Ifte 
fiiit £ongarfii«. 

70$^ gvo Codex Membran«, IK^ 

Mariae Acgyptiacae Vita. 

In titnlo legitnr: 

Imitabilis converfatio adluum et morum 
vitae . et poenitcntiae tnJighum virileque cer- 
tamen venerabilis Mariae Acgyptiacae , qua- 
Jiter in Eremo expleverit tcmpora vitaej 
de graeco transtuHt in latimun* Paulus , Ve- 
nerabilis Diaconns St Neapplis Ecclefiae*. 

1^0» FoL nj ipo, FoL Codex Chartac. XVI 

Marfilii FiciniTraaatus de Pauliafcenfu 
in tertium Coelum. 10 n Fol. Codex Mcmbran» xtt 

Martini Epifcopi Libellus dc quatuor 
Virtutibus. 2%9' FoL Codex Membran. jjf^ 

■ f 

B. Martini Egi|copi Praedicationis Epi^ 
ftola ad Polemium Epifcopum. 

Bt 49» 4to Codex Chftrtac. 

Martyrologium Aethiopicum. Codex 
Aethiopicus manu Joh. Mich. Wansle- 
bii defcriptus^ Parifiis in Conventu S. 
Honorati. Anno 1671. 

Verfibus rythmicis , per feftos Ecclefiae Ae- 
thiopicae continua ferie decurrit opus , ubi 
praeter feftivitates, quae a fandiffimo Servato- 
rc nomeu habent , ciim Aneelorum , ti^m Ho- 
minum , five Martynim , nve Sanftorum me- 
moria celebratur, eorumque ad fuum cujus- 
que diem laudes canuntur» Ante tria et am- 
plius fecula audlor ejus Maria Zionus vixit 
ct fcripfit , quo tempore apud Habeflinos fum- 
ma Imperii apud Zera Jacobum fuit, regem 
ct rcrum geftarum et pietatis gloria infig- 
iiem , cujus praeter reliqua auftoritate ftiftos 
facros fiiiflje recenfitos , eo fan(ilonim numcro 
atque ordine digeftos et a poeta noftro carmi- 

H j nc 114 iie traditos , ex auftoris prologo colligitar, 
Ludolfiis quanqunm alicubi in Commentario 
Martyrologii Aethiopici MSS» Bibliothecae Se- 
guerianae titulo allegat tt quandam ex eo 
odam exhibet , tamen in confcribendis fuis 
Aethiopicis ufu libri caruit. Hic enim diver- 
fus elt ab illius cncomio coeleftium atque 
terreftrium, unde faftos fuos contexuit Coe- 
terum inter utrumque librum et argumenti 
tt metri ratione fetis convenit, nofter licct 
copia alteri , is autem antiquitate et audori- 
tate noftro concedere videatur. 46}» 4to Codcx Membran* XIII^ 

Magjftri Mathaei Vindocinenfis Carmen 
de Thobia , cum gloffis. 

In fine additur: Farifetus de Donceverlno 
lcripfi hos libros Annd ia84v 

fti» 4to Codex MtmbtaH* XII L 

Magiftri Mathaei Vindocinenfis Carmen 
de Thobia, cum Scholiis marginali- 

bus, 

tn fine legitur ,) ifte liber perfedus fuit , 
Annd 1289« 93 

5^69» Minut» Codex Membrart^ XI lU 

Mathaei Vindocinenfis Equiovoca > ver- 
fibus hexametris et pentametris, cum 
glodis. 

Dc hoc opere , hadenus anecdoto , plurti 
iii Clafli MifceIlaqeonim«. 

A.8?. Ilf. ^o^ ' ,M, Seculi^ 

A» Sj* Svo» Minut» Codex Membnuu XV^ 

Meditationes de S. Hughone Lyncol- 
nenfi Epifcopo, dc S. Hieronimo et 
aiiis fandis. 

In fine legitun 

Scriptus Ann6 14^9. per manum fratris 
Johannis Carthus. in Bafilea^ 

159. FoU Codex Chartac* XV U 

Jehan Menard , des laints Sacremens , du 
Baptesme & de la Cene, enfemble 
la reiponce poui; les Papiftes a ung di- 
zain &id contre eux, par Adam de 
Retour, alias Jehan Menard;.dediepar 
Tauteur k noble, puiffantjmagnifiqueet; 
tres-honore Seigneur Hans Steiguer, 
Confeiller et Bourfier de la tres puiC- 
fante Ville de Berne , Baron de Mont 
le grand , Sgr. d'Oron. 

547* *vo Codex Chartac^ XV Ih 

Menologium Graecum ; contincns Hym- 
nos et Preces ; profa omnia. 

Deeft initinm et finis, Tituli Hymno- 
rum et Orationum minio (cripti (unt«. 

H 4 FoU* tl6. 

No. M, Seculi. 

Follo 9. Codicis hic legitnr titolus^. 

Folio 6^ 
\^ tZ ' auTCd fjLfiv)* y , rS eiyiov TTfioCpvfrou 
co(poykv. 

Folio %. 

^ug f^ Tov oa^hv ^etfr^og ^i*£» iSetaivoU 
Tov Au^fieuTKfjvdv^ 

Titulos fequuntur orationes» De Habbakuk 
oratio iic incipit: 

^) BVi &itct4 ^orei^vog (pv/^ieucTig tru 
(SiettrfJLiog ufi(ieucov[jt» j OKfpcoi XP fwgil^ 
piov TVitr TT^o^ ^[M$ Trecpna^iccg orov 
y.^t\^^ro ciTTOffffTov. De Sanda &arbara incipit: 

) oVg Iv gMtea too (p^iKToo iGv/\Juvfi oiU' (rKOTTU 117. No* M. Seculu 

ivoo^ov (ioL^fiufuv [Mugiy^iv kvctB^/^^Tctv ^CLO^CtVOig T6» 

Hymni , vel oiidcbi iHcuntiir , quibus in- 
fcripti funt tituli e^g. codri g. o (poTlO^fjLog. 
«^jy g^ iv ctfivcra^oo. 

Folio fecundo infcriptum eft : „ Hic liber 
eil fauftae Mariae ab Orto, Initio haec a re- 
centiori manu: ,, Compaftus eft et huic 
5, formae reftitutus hic liber lacer et muti- 
55lus, Venetiis. ij^i* Sandae Mariae ab 
Horto cocnobium extat Venetiis^ 

tLt€. FoU Codex Chartac. X^, 

Expofition de la Mefle , 

en 3|-, Feuilles5 fic incipit: 

3, Ci comance coment notre Seig« 
93 neur par Abraham nous aprent a oir la 
,)Me{re devotement, caril laiflToit fon afhe 
33 au pie de la montagne , quant il aloit 
33 adourer notre Seigneur» £n cefte manie- 
33 re devons nous laifiier toutes penfees et 
3,parole de temporalite pour penfer au fa- 
33 lut de Tame , etc. ^ 

t77* 4to Codcx Membran. XIII^ 

Methodii Martyris liber , quomodo 
relatum fuit ei ab Angelo de fine 
mundi. 

H f Ift« \ ^ 118. Ijle Codex olim Mt CelefHnorum de Metis» 
^4f« %vo. Codex Membnm» XIIL 

Miraculorum libera cui deeft initium et finis ; Scatet rebus ridicuHs^ et Ikbellis monaflicis $ 
exemplum hoc pagina prima extat : 

5) Qui inhonorat matrem , inhonorat fiiium , 
,3^ infeparabiles enim funt honores eorum, 
,,quod beata Virgo miraculofe oflendit in 
,, quadam Angliae Ecclefia , in qua erat imago 
5, beatae Virginis ex argento et lapidibus pre- 
^y tiofis , quae filium fuum tenebat et amplexa^ 
^jbatur in gremio» Quidam autem latro de 
,) noifte ingrciTus eft ecclefiam , ut fiiraretur 
,, imaginem. Cumque in humeris levairet 
5, eam, et prae nimio pondere portare non 
55valeret, cepit jmiginem pueri argenteam k 
5, matris amplexibus aveilere 9 Beata vero Vir- 
„ go Maria , qiiae cum filio fuo prius fe toUi 
)) permiferat , cum vidifTet , quod fur ille fi- 
,5 lium fuum vellet fine matre apportare et 
yy ab ejus brachiis aveliere , una manu tenens 
^filium, alia ita fortiter latronem percuffit, 
,,qilod in pavimento ante ipCim proftraverit* 
9>Unde ille ftupefadlus et dtius r^lid^ imagi- 
5, ne receflit et converfus ad Deum tantiun 
j^miraculum publice praedicavit» 490* 4to Codex Chartac. XV L 

Mifcellanea ad Jus Ecclefiafticum per- 
tineiitia« 119* ^^- ^* SecvB. 

»7i» FoU Codex Membraiu Xllh 

Dc Miferia hominis tradatus Anonytni, 

14» Folia. 
»35 r FoL Codex Membraiu XI L 

De Mifla et nomine JEfu fragmentum 
Anonymi. 

J4^* 4to Codex Membran^ XIIL 

Miflalis antiqui cum notis muficis firag- 
mentum. 

A* 59» FoU Codex Chartac, XV L 

Wolfg. Mufculi Ada ConventAs Wor- 
macienfis Anni i?4o. ubi ipfe Nota- 
rius fuerat. 

6%6. 4to Codex Chartac. XV IL 

Wolfg. MufcuU Arabicae didiones ex 
Pfalterio Arabico , a manu ipfius. ^Jt^^c^ 


m^ 4to 120^ No^ iV". Seculi. 

4to ^.odex Membraiu XllU 

Nicodemi Evangelium , vide Salvatoris 
gefta. 

B* 45» 4to Codex Chartac/ XV L 

Nili Paradifus , Graece , f. Carmina Te- 
trailicha Hexametra et Pentametra. Sin- 
gulis Tetraftichis tituli iingulares. Operis 
initio hic Tituius praemittitur : 

„ ^utrou 

Titulus primi Tctrafticfai ilc habet: 

jy Oti a^cc-oLTog rcig wiayvttaarxj^vi s; 

Tetnilichon ip&im hoc eft: ^ 

y^ lif^fisug z^OMGiis^cg e r&f dyiouy 9m *-— * 121. Secimdum Teixaftichum hoc. 

^jCJr* (Tvyyyaigori^ov ro ihotx^gov 

j5 K<xi roKov ivnrMLrrcAV Kv^iog vy^ifnooov 
^^T:o7a*iy cl[A€t^^ra/<o7g Kcti ox\ov oa^^ifi&i 

jcov o(pAA;v. 
^j uKoyc& rffv TTo^vfiv Kcii rffV da^corov ix^^i* 

Tertium hoc». 

5j ori (pofioo 3-iov K^ /jLOVfi oeoirui ^ y^a^a^cL 

^ avo nix^ 

^^^YiKiv yroifja*cca*» ^ oiyi rctvrx TriPUj 
jjuSi [MV iiTcc(piKO^ ro S-iov Siog 9 dvrac 

iTTOf^U 

^yTnv Ko^ ^* SegtiU 

Tetraftichum fextum fic habet: 

/3«AAey 

^, OfAfMfftCL Kfiii flO^<^V > r^ n KGfJt^V 
9, TOV Ot iOUV Oif OS j U UKiAJOS ^TCOfJUtts 
^y^VfJUoS^iig > <p6ty fJLOif OTO^OV €i)(p/\9JKCC yL 

?^v\ 

Odavum talem Titulum habet : 

^^Orri \^yoig f(^ Xoyoig iyyvfMctgiov. 

Nonum : 

j^ 6n im To gofia f(ff!j ij uorKfjTiKtj, 
5j K^atvia rig e^^j^ cv ro fjfSiViv auh 

Cicci,^ctg „ Tcu. IZl Jfo. ^' SteuW 

5, AAA' iyco 9 h((>' yifcov , in ^ vvv s ^Ie- 
To^v afjtMircov mtoov » aoi to oACpa [mvov» 

Arfenins, de qno in Tetrafticho hocfermo fit , 
idem eft Patricius Romanus , qui Theodolii 
filios litteris graecis et latinis infHtuifTe dici- 
tnr i anno dein aetatis 40« aulam reliquit et 
in defertis Thebaidos vitam monafticam fefta- 
tus eft» Hoc eft argnmentum Te6^ichi; 
•cujus mens ea eft: Vitam afceticam Mo^ 
nacborum praeftare omni doHrinae excellentia» 

Sunt omnia Tetrafticha numero 90» Ci- 
tatur hoc opus k Caveo Hiftor» ScriptOr. 
Ecclefiait fub Titulo TetraiHchorum Par- * 
aenettcorum ^ et extat MSS; in BibU Vin- 
^lobjon* Cpd» TheoU 289^ haiHenus anec- 
dotum» 

No^ ' Op SeculL 

4to ^^odex Membran» ^ XIII^ 

Odonis CluniacenOs Collationes usque 
ad Libri 11. Caput jf. 

460^ %vo Codex Membran. XII h 

£x Collatione B^ Odotus Abbatis fen«- 
tcntiae excerptae. \ I24< 555^ 4to Codex Membran. XJJI^ 

Ordinarium ledurae. Refedorii fecun- 
dum tenorem librorum, qui habentur 
in domo Betrae Caftri. 

» 

>;i«iliaelegitiir; 

^y Kullus hicf aildi»t aliq[iiid addere vel va* 
^riaire fine licentia fpiiituali data in pre-< 
^ fenti Conventu 9 et qui contrarium fece- 
9> rit , prima die fequente careat vino abs« 
,, que ulla mifericordia» £t haec itaordino 
5, ct praecipio ego Frater P* B. humilis Pri- 
,, or hujus domus Fctrae Cailri , fub iig- 
,, neto meo manuali, 

30. Fol. Codex Membran^ XI, 

Origenis homiliae fuper JEfu Nave; 
deficit Codex a homilia XXlll. §. 3, 
usquc ad finem. 

45» FoU Codex Membran» XIII, 

Origenis Expofitio fuper Evangelium : 
Maria ftabat ad monumentum, 

Codex olhn Celeftinorum de Metis. 

.j ■ . 
^^^'^di^ ?>S. 4t9 ( ^zr m 


P. 


SecuUi' 


^ ^odcx Membran» 


• - # 
, Paradifus Heremi , 


dceft finiSr^i' :^ 
Aufto5.f/|Lnflfltjfjiw 


•.^' ■" ■. ■ v^;i..iS. 

nQjQcSilafn yniio^^^cre t*raemio' aWennntfaiihnm S!?ct^I^ 
s^Libellns ifte tni^at et confolatoria converfatKme'uV -^ 
31 knun illins titulus urbane dicitur Paradifus HermL 

\ ' *; » Incipit Tra^btus laudationun|^ •Ifiiidf b(jltft . ^: 

„ Converfionis et Converiationis heremicon^ ^ ^ • ' • • „Quam decora quamque • dulcora ' ftf^lie rttt lg fai um^eoii^' ^ 
), verfatiQ heremitica , multitudinis^mioram eft. cor ^nnm 
„et anima 'i3ht .'! delucidare cixhjdnpifcoT'^^^ 
»mea* •• ^ -' \ " * "" ' . • •-'^"^'■V - '^- '- . 

Sub variis e6!rittuAr^ capititti Ti^ufiii, qnontm 

, ' '■ I !:••'•' i» .■■ . 

f^Heremiticae vitae laudatio , ' » I . . .' . • ■ ..^ Secundus : De legitima lege Heremitaraffl» 
Tertiiis* Lex medicabilis» 
Qoartus* De beata Lege» 
QMintns.j^itaTOl«^iUsift:ViVipQ^^ jC f. 

■ 

|A» FoL Codex Men^ram XF, 

Hiftoif.e de,1.5,P#iondc JEf»TCl|n{tv^ . 
avec "des refleiabns cireiSs cf& ' Peres,/ ,.^ = , 
opus Anonymi, fine titulo. 

.... I Paffio- 12^. Faifionale, vide Sandorum. «^.t^j 

♦^ ». ♦•:(••■ '^. .1 » ^ Oi^ 

514. 4to Codex Membi*/^-^ ^i ''-^i^ . ^^1 :-i ^ * • '-- -•^j^/, 

Patrum diverforura {erftmW^^&eVri^ 
inatu Romanae Ecclefiae ^&l dikjjoJSeiis 
ClpricGruni* partim ex ijonciliis ex- ^ 

CerjPJUSlv*.' ., / «u'..* .".».',. liii.j j:j iu''.li '• .* f' -i.i.l fij 


' 31^ 4to Coiiik^^^ftfti^ta*?»!^'--^;;^^ ^- FIIL 

De ortu et obitu Patrum ab Adam ad 

5,Dei maiuous cx ttTra creatus vikit annis 15.^^« ^ , 
M 9?o» fepultus in C^riath Arbeae , quae 

,5 Aulcralem plagam „ Foriitan compeniUuia;ry»nq 
ex Iliiloro qui fequitiir. 

5, Hic Codex fuit Pctri Oanjelis» 
4J^» Fol. Codex Membran. XF. 

De Vita*f**Wti!fp3Wfuitaii^'iqftiifiCScrip^'^>? 
tura laudibus atferuiitur , l^U^^SiiiidQi^k 

/J"! .n;.idm3y ; . •- .L'i .;8 

4do* 8V0 Codex Membran. XI 11. 

».•■■*■*". FT" -I/I^ 23J» Fo!»- tn* «85« 7pl* Codex Membran» ., , . 'XII 

B. Pauli et SeDecae Epiftolae XIII. 
quas vide in Fabritii Codice apo-*" ^* 
crypho N. Teftam. .■♦••»• XI Eodem Codice, hae Epiftolac iterum 

, extant. . , . 

.... • ^ I • »• 

f 17, 4to Codex Membnm» f • , / X> 

Paulini qui vulgo Burdigalpnfis did- 
tur, Carmen de Vita fua qiiod fiucha- 
rifticifm-appellavit.*: .. . 

.Deri^ poqien au<f|oris 5 praemittitiir X^armijiU j } 
Fraefatio* Himc e JiiUt Chrift. DaumiusLipL 

mi. • -•'^■'"' •■ ■ *^^' 

«71. FoL Codexldembrte. . ; XIIi: 

De Perjurio traftati» anonymi , conti- 
nens folia 3. 

11«. FoL Codex Membran. XIl^ 

Petri Alfonfi dialbgttft Judaei cum' CHrt 
ftiano. , 

Editus BibL Patrum Tomo X X L 
ixi. FoL Codex Membran. " '• - ' XII^ 

Petri Alfonfi dialogus inter Moy fen et 
Petrum , £ inter Judaeum et Ciiriftia- 
num. 

^€7. Fol. Codex Membran» XII^ 

Petri Alfonfi dialogorum cum Moyfe 
Judaco, tituli Vi. priores contraftv. 

I a 54^FoL M8.^ 54» FoL Codex Chartac. • '^ ' • '''i¥Fl^ 

Philofforgi liUf oriae Ecclefiafticae. Epi- . ^ tomegracce. .,.' i. 

Initium divQrfnm ab. etUtione GotHoFrcdi» I 

»9J. Fol, Codcx Mcmbran* • ^N, ^ /A..I ' FTIL r - .* c 

•T 
> l ' Phyfiolqgus de natura ^^inialium , 

C Aiti ftrt Titiilus.. . _. , -^ . . 

Liber FifioloTO. (forfitan Theobddi>^*-;^^ 
ExpofitO ( Expblitio , ) de natura AnL 
malium vel Avium feu Bellianim.. 

Capita libri haec funt ; quoi;^m titolos ta« \ 

les exhibemus , quales, licet corruptc fae- 

jMtts» ki Codice aab^ti^^. . _ . ,/» 

I. De Natura Leonis» ' i :.!*;■ 1 
jr. De Autalops. ,' ^ ^ 
^. De ;Oeti>bolim lapides ifioiiecL '^ 
4. De Scrra in Mare. ■ '»- 
f» De Caladvius. ^ „... 

•^tf. De Pcllicano» ,/ 

7I De Nedi C^race. 
8» D( Aquibu y . .,. ^j" 

9. De Fenex , Phoenix, _ 

10. De Upupa. 

II. De Furmicae natura» 

13» De I **• .wx 129- 

K9. P, Seculi, 

12. De Scrcna et Uno CenUuris» 

13. Dc HtTcnaciis, 

14. De Hibes* 
1$. De Vulpe. 

i^. Dc Monoceras. 

■ 

17» De Caftur y qui in libro cafttis fcribitur» 

18. Dc Hicnna quae bellua. 

19. De Hiliiris. 
20r De Corcon. 
au De Ona^o«. 
93« De Folica, 
33. De Panthcw^ 

34« De Afpedo calonc^ 
35» D6 Perdicc. ' 
8d. De Muftella. 

37* De Aiida ftmftio» 

» • 

sg. De Turture^ 

.. , ■ •• ■ , 

39. De Cervo» 
90. De Salamandra* 
' )!• De Simia bellua« 
33« De Caminm efti vcl pifcium» > 

Ultimi Capitis £criptura tota fere deleta eft. 

Huic ftatim fubjuntrimus CoJiccm fequcn- 
tem, quiidemopus cxhibct, multis ti- 
laen a priori diverfum , atque rccentiorcm. 

I 5 ' 1 51S. 4to I^o^ ' F^ SecuU 

318. 4to Codcx Mcmbraiu /X 

Phyfiologus, 

cui (lccfl tituhis « praemifll ant^m linni* 
lis Capitibus hi funt tituli » quales ex Co- 
dice defcrip&nus'. 

1« De Leonis natura. 

a* De Natiira Animalium Aefaurae > hoc caput 
non extat in priori Codice. 

Defcriptio hujus animalis (ic habet. \ 

9, Eft qui vocatur Aefaurac Elicac, dixit Phy* . 
,9 ilologus , cum fenuerit impeditur dnobus 
yy oculis et excoccatur , non vidit folis lumen. 
)) (iuid ergo facit naturae fuae ? Quaerit pa- 
jy rietem , intrans in fcifluram parietis , adtca^ 
jy dentem ad Orientem et ortum iolis 9 aperien- 
yy tur oculi ejus etc» 

), De Natura volatile , quae dicitur Calatriu^,, 
(in Codice praccedcnti , Caladrius , ) defcriptio 
quae paulnm divcrfe in Codice s^^.- ttlis in^i%. 

), Sicut in Deuteronomio fcriptum eft. Phyfio- 
„ logus narrat de ipfo , quoniam totus albus 
9, eft nullam partem habens nigram. Interius 
ejus femur album,reiiquae multis mendis fcatent*. 

Codex 2^^» melius bunc locum exhibet. 

j^Eft volatile quae dicitur Caladrius. Uoc 
,, fcriptum eft in Deuteronomio non rnahdu- 
^ candum. Ftsiolocus dicit de hoc ; qnia to- 
)>tas albus eft, miliam partem habcns ni« 
• ».grami cujus interius femur currat [curat] 
99 caiiginem oculorum. Si quis «utem cft in 
)>egritudine conftitutus, ex hoc Caladrib co« 
,) gnofcitur , (i vivat ut [aut] moriatur. Si 
9) ergo cft infirmitas hominis ad mortem , mox 
5j ut vitterit infirmnm avertit facicm ab co Ca- 
, j^kdrius, et omnes cogtiofcunt quod moritu- 

rus mmmm$mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

^a., ;. F. Seskb\ 

„ nis eft,,;, 5J «Mte^ infirmitas ew rioir^per- 
yy finet ad mortem , inteniiit fkciem ejus Ca- 
,, ladrlus, ot ^Ufumet qmiies. egritudiric^ infrii 
yy fe et volet in aere folns et^comburet intir- 
jy mttas ejus et dispergit eam et erlt iklviis 
y, intirmus. 

4, Dc Natura node coracis» 

r » 

." " • ■• 

5. De Natura Volatile aquilae« 

6^ De Natnra Ypopc/"^ ,, 

/ - • »1,1 ' ^ 

7. De l^atura Vlpcrae i hoc caput non e^tat in 
,:^3l* incipi^ £c» i . ; . * ., 

^Bene dixit Jphaiinef/ad.Phai^ifacos^; ge|iera* 
yy tio Viperarum quis vohis dixit , etc. Phy- 
„{iolocus monq^ |ie Vapcra, quimiam fariem 
9, habet viri, femina mulieris ufque ad umbi- 
,9 ticttm , jQt ufqn^ ad caudam cdrdo^rit^^^* hsM 
9^ bet t.2uram» Vadnm femiua non 'hahet ih 
jyfexu led nt foramenaciis habet. f)tfi fna^ 
^cnlns^ fiat cum- femina cfFundit fetties 
iy in os teminae et fi bibit ' fcnicM ' fetif&ui 
), praecedit ncccflario mnfcnU, «ct moritmr 
^mafcnhis ftatim» Cum cret erim" SUtcni €lit 
^comcdcnt TentreinF mltris et fic estientpaH 
«^tvueli ct matrneli* • Bene^ergo fitnililfft jjo- 
55 hannes Viperae Pharifaeos , qnt^iam ' ficiit , 
55 occidit vipera patrcm aut matrem , fic Pha- 
99 riG^ir • oociderunt ihtcUigenfiilimck pdt^t^ 
9^prophctas et Salvatorem noihum etc» 

S. Dc Natura Formicae, 

..!•. . r*' ' .'.1 ...'»»,. 

9. De Natura Serenae et uno Ccntnuri. ^ 

lOi. De Naturla Yricii , qni in ajj/ dfciltor 

herenacius , nempe Erinacius. 


in D« Natura Vulpfs. 

I 4 12« D^ 1%. D^ Aniniale qui dicitur P^ntheoiu 

1^« De Ceto magno Aspiilo helunes» 

14. I>e Animde Unicornu* 

if* De Cervo* 

ttf» De Salamandria. 

\ * 

17« De Antelups ^ in i^^* Antelopt. . 

XS* De Natiira pifcis y qui dicitiir Serra. . ^ 

».,.-• • , • . • •■- ■ ' 

19» De £lifauto et de Mandraconi non'in 3|^« 
fo* De lapide acatol' ^'oti tictat in 19;^ 

Sic habet hoc Csrptit • 

* Quando. lapldes quaenmt Margarita s^ aeat 
ujtu^, .inv^innt [invelHttnt] eam in groffio* 
Mrem refticulam dimittunt eam in mare» Si* 
sDJI;. ergo' acatcs fuper Margaretom et non 
«jmovetur» Statim ergo orinaturi [iirinatores] 
sjjecuntur [fequuntur] reftem et inveniunt 
s^ Margaretam» CiMKhos vocatur' pifcis , qui 
jxinmari aperit os fuum et fuscipiet ^uram 
^.et aradio folis ilmulet lunac et fic coHcipiei 
9 Margaretam*. - •-.. 

• - . ! 

• . . • • ' • f 

«U Th lapide In4ico« Non extat in s^f» 

t»^ De Galli Cantu. Kon extat in 39^. 

••T .• r\ ." 

s^» De Caballo. Non extat in i^z* fic habet 

yy Cabalius ante Cabo diftus propter quodgra- 
)).#ens ungula «impreira terram concavat* 

Opus hoc propter Allcgorias ad Religionem 
^rtinentes, inhacClafie recenfui» auAof'igno« 
-.r! tr * * tus. w mb K$. P* StcuU. 

tus. Forfan idetn Theobaldds Eplfcopus cnjns 
PhyGologum , five opus dc X I L Animalium 
naturis citat Fabritiiis-BibL mediiaevi, quao* 

?uam plura quam yilh Animalia , et prae« 
erca res etiam ex regno minerali , ct aliit 
rcgnis in noftris Codicibus citantur. V^^ti» 
Cerobolim, Lapis IfieUcus^ 

Nomina quorundam Animalium Ignota vel cor- 
rupta, quamyis Aniiiiali^ ipfa inveniantnr, 
velnti: . Hildris , Antidopt, Caladtius , .hibe% 

Hil^ris vitiofe fcriptum cffi pro Hydris , quod 
aniitaal idem cft cum Jchneumone , veluti pa. 
tet ex defcriptionc ejus in Codice noftro, et 
loco Euilathii Antiuchibni » i^uem citat 6ochar« 

* his Hierozoici lib* f. Cap. i%. v^oi^ /^f Se Serene [Sircnae] et uno Centauris. 

£&jas Propheta dicit » Serenae et Demonit 
39 Sabbatho in Babylojie et Hereuacii et Uno 
ii Centauri habltabunt in domibus eorum unius 
», cujusque Naturael '^> Fifiolocus , Serene , ni- 
), quit , Animalia funt mortlfera , quae a capi- 
)) te usque ad umbilicos figuram nominis ha-' 
)) bent , extremas vero parces usque ad pedes 
,3 voHtiles habent figura^ , et muiicum duiciit 
9, fimum melodiae carmc^n canentia» 

Verfib LXX* locum Efiijae , de qua hic 
mentio fit» Cap. ^III. Vers ai* 22^ fic cx- 
bibet. . 


■MHk^BAl A^a» P^ SeculL 

, ,, 1(^ iaUfMVKA Ijffi&OVTCU ( C^;i|J>f. 

22« 99 K«^ oyoK^wav^ot hcu KeLTOiKfja^a^ 

k. iro7g oiKolg avTcSifm 
Verfio vulgata, . I 't • . • si. ,„ Seil reqid^ceot flii. . bcftiae , ct reple-. 
' feintur domus ^oi^M (Tfaconibiis ct habi- 

tabunt Ibi ftruthiQfles^.^.pilort ialtabunt; 

ibi. , ^ i 

» . . . r ■• i - 

. ,, ««•«^ *• -.. .» 

• * t_ • 

^3« ^ Et . rcfpona6bt^nt .fbi nlulae in aedibus 
.»ejus, et 'fiWfte$ in dclubris voluptath» 
i:^ Fropc eft iit ^eniafc temjpus cjus , etc. 


Ubi vox gracca 'EitpfjVtg refpondet voci Stru- 

tbiones , "^ox 0ctlu0y)et voci pilofiV vo» 

, ^^epa cvoKiVTUV^g refpoadct voci ululac* 

Vox i^vcg refpondct .. iii vciiu aa. . voci 
firenes» Vidc Bo<fhart,|Iierozoic. 

Iliatavidetnr vox oHKifTeVu^g aLXkl- 

Interpretibus ex fkbulis graecorum , quan- 
quam Hieroaimus initio libri contra VigiLcn- 
tium Centauros vere nafci probare ex fcriptu- 
ra videatur , ait enim «» Multa in orbc mon- 
,j ftra generata Cunt ; Centauros etfirenas , Ulu- 
^ las ct OnocCotalos in £ikja legimiis.,^ 

jSirencs didac a vocc Phocnicum Sir cantio» 
Supenora funt Vtrgmum, inferiora paiTcrunft 
vcl ftruthionnni , non pilbium , ut vulgus pu- 
ttt Piitat Bochartus , translatum fuifib^no- 
«ica ^ruthionum ad fij-cnes, ^uia ftruthiones 

apud M • 

Xi^ A SeculL 

iptid Hcbraeos dicebantiTr a cantn Inftu ofo.* 
Dacmonia didla pro pilofo idem ait , h&sL 

translatione a voce hebraea , *1 9 y \C; 
quae hircnm fignificat, ad Daemones, propter 
religioncm Aegyptionim , qui inter Deos nir- 
cum rctulerant» Lide fadium nt Pan vel hir- 
cus mendefius , Ibuni ct latyri , hir-corum for- 
xna reprefententurk Inde etiam nata opinio 
diabolum hirci formam aflTumere, 

Videtur autcm nofter Phyfiologus praeter 
Verfioncm LXX« nfus fiiifuB vorfione diver^ 
fii a vuigata* 

Caladrius male pro Cbaradrio quem invenies 
in Deuteronomio inter volucres , quas co- 
tnedere vetebantur Hebraei, nomen accepit a 
locis , ubi nidificabat nempe ad torrentes 

vraog rag Xdfiouom^ ct loca faxofa^ • 

Diverfum efle noftr im Phyfiolognm ab opui^ 
culo , quod eodkm fub Titulo cxtat inter ope- 
ra S. Epiphanii^ cx coUationc inter utrumque 
opus inftituta, comperimus \ initium tamcn 
utrumque facit a Lcpne» Autalops noftri 
Phyfiofogi idcm eft cum Uro Epiphanii. Ut 
vero intclligatnr , quautum difFcrat nofter ab 
£piphanii Phyfiologo , illum ex utroque Co- 
dice hic defcribam : 

5, Dc Autalops, 
9» Eft animal acccrrimum nimis ita ut Venatore 
93 poflit adpropiTiquarc. Habct autem longa 
ji Cornua,lcrrc fij^uram habentia-, ita ut poflit 
), ctiam arborcs fccarc altas ct magnas , et ad 
35 tcrram dcponere, Et cum fiticrit « venit ad 
93 magnum fluvuim Eufratcn et btbit* £ft au* 
93 tcm ibi fiutex , [frutex] dicitnr grege [ grae- 

)9ce} Herecine [forfan pro iftm^j de qno 

Pliniut I 1 1 ma^mmmm^mmtmmmmfmr^mmmmmma^^ ———— — ^ ■ i ■ ■ ■ 

,, Flinius lib. 2^. cap» 7. qucm ptope fliivios 
3^iiarci refeirt Diosu;oriJc$ kbre^. cap» 39.) ha? 
„bet autem virgulta fubtilia atque prolixa. 
„ Veuiens autem ibi coepit ludcre cornisl cor- 
,, nibus] fufs ail hcrecinam 9 et lium ludit obligat 
,>cornua fua in virgultis ejus. Cum autem 
,) diu ^ugnahs liberare fe non pollit , excla- 
i^ mat vocc magna. Audiens aiitem venator 
,, vocem ejus , venit ct occidic eum. Sic et 
^ tn homo Def qui ftiides fobrius efle , et 
,5 caftus fpiritoalitcr vivcre , cui dua funt 
^Cornua duo Teflamenta, quem potes rcfc- 
53 care et excidere abs te dmnla vitia corpora- 
yj lia , hoc eft ailulterium , fornicationcm , ava- 
yy ritiam , invidiam , fuperbiam , deftru(%ionem > 
„ aebnetatem , luxpriam. et on^ne iudibrium 
^,'' hnjus faecali pempam* ' Tunc congaudent 
„ tibi et omnes caelorum virtntcs» Cave ^rgo 
^, homo Dei acbrietatem ne obligeris luxoria ^ 

^, et voluntati et interficiaris a diabolo» Vi^ 
y „ num epim et mulieres apoftatar^ Faciunt 

„ homincs a Deo. 

Epiphanii Phynblogus de Uro (imilia quidcm 
habet , fed haec diverfa ; quae cx vcrilone lcb- 
tina dcfcripIL 

,, Pafcitur non longe ab oceano , continuo ve- 
ro ut bibit, veluti' ebrius luciit, cornibus- 


quc tanqiiam bos terram petit. Eft autcm il- 
_ uc arbor dicla Tanus, viti fimilis ct alba 
„ ramis , quos cum Urus capite concutit , cor- 
,, nu vincitur. Tu igitur , fpiritualis horao , 
„ conlidera quanto te uro gcncroGorcm . fece- 
„ rit Deus : loco enim duorum cornuum duo 
,itibi dedit Teilamcnjba etc. 4^. 4to. Codex Membnn. X. 

De Natiir^ Aaimalium varia ex Ifl- 

doro. ss AK*'^ 'JP* SecMli. doro^^d^s ^legdricis mteriH'el^tidl' ' 

6* Folia. 


>^ •■' '■ ■ *'■■■'■■ *'■■■•■ ; j'/.. •.»...-. .u "■» ▼ »9 W r rf. X • ■^ 1 ■■ - •■ - ' •- 

Diverfum tame^ opttfcuHim 4 ' pnorJjifQs^ ;. . , • 

Interpretationnm earum. exemphim hic adv 
diiii.fexino lbco"Jl)j^CdW<».- -^■'^ 

rf.l' «•>• .■'^ .n-. ,rr. »,.. . 

• -^ H I. ., .n .•.....•-._'» 1 . • . • « . »1 J 

,, Camclus autem Chrifti humilitatcth iig^» 
„mficat, qui oncra peccatorum noftrorum .. 
portabat^ aut gentilem potmlum c6AVei'-' 
fum ad fidem Xhriili» Nam quoii jn E« 
vangdio l DoihiJal ' ' iut ^ iacilins ^«ft iC»^ - - - ^ 
_ melum i)er ibramen acils tranfire, quam 
^^.divit^m intrBretln r R^nani Celortim v- oi>rp 
)^ftenditfitciHiis;CltnElioift-pati pro dileftori^v.w 
•99 bus feculi quam<AiledMr€S feouli nddiiaihini'!» 
,^.iK)fire convertti^iauaeli enfin'nomhM^eiiiiteU":Ti 
y^ iigi voluit, qui fponttMmiliatii&^^iMcrtaitajtt 'il 
^, nttfirae onera fu&ilit. • «Fer ac^^^utem''" 
^.pondianes ^nificat^' pe#. pnn^ner do»':i 
ty^ilqircit ip. paflioneCuseepetos^ Foramen ^o<> > 
„ acus dicit anguftias .'p^onis^nacfefilaiatfMrii 
,,ftr^ quaii veiUmenta nature quodammo* 
„ do reiarcire idem recuper^re dignatus 
„ eft etCo9 Eadem in gloifis volgatis ad Nt.T». \ 
reperiuntur. 

■ ./ ■k* » » > «!>••• t k ■ , i r > ■ 

'. ■ \ t ■^ .< • u ».4 j^7. 4to Codex Chartac. KV^ 

«^ ' ■ . •'..■'' ^. •• ; 

Pilati ©cfc^lc^ten. Anpnymi Opu^ fi^ . 

ne titulo. " ' 

Continens hiftoriaiAPitati gcrmaniceVVajpi* 

tum tituli fingullpraemittuntur « ex g;c.. t ' 

„ SBic .Piiatus mit lignSni»?» «^aP*. Wi^ B ■■■•rMMMMMaMIMBMMMMi^ 


99 
99 

99 
99 I • . I ,-• quae Cjuin partim (int-e#tii , i*partim anecdota, Co- 
dicem uofttum per, {tngnlas' paginas recenfiBi^ 
opererpretium duxisiiis i • Munt ps^^inae pn- 
ma^-.Cut-nubi videtur] qnamvis a manu reoeiv 
tioH r.lmgBlis {blii<t liiEtccae cum numeris fint 
adii^ «t folio quod ttune ordine primum^eft 
inicriptnm fuerit A i. Sunt autem folia ^nume* 
rooi^ nempe usque ad foh F^ 4v fingiilji^ 
litteue ofto habent paginas*. ^/ Verfus de Adventu DominL 

Conditor alme fideruni. 

*«j ■-- • • 

Aeterhi luk- * crfedenthlbi 
Chrifte reideniptor omnium. 
Exaudi preces fupplicum. etc. 

)lotii 9V quod ^ini Vtrias fin^Ks lineis coa* 
tinuati Cbfibantaf in hoc Car^e et in »r 

Verfus «tr» ^ott bfttt !^e ^foplN; v^' tetr.> 
i)oU SH^oifet TOartficfiirt bwc^ 3afFet 

SBie Pilatus M ))i>^en ^acoi^ bet ^o^ 
tet wa^ ajflortert 3?acoW «♦ 

• • , ■ 

Finem operi imponit 'biftpria de ,Pilatq ,V!'^ 
emiac in Gallla Julfu Imperatoris vitae fiip-* 
^icium paiTo. < 

45^,4to Cod^x M^mbran. IX, 

Poetarum Cnriftianorum Carmina. •'■ » • m 
Verfus de Natali Domini. _ • ' -^^^ 

Veni redemptor gentiirai ^'^^->^ "^ 

Oftcnde parttim Virginis etc* ^i^'-'"- ■-•' •- ''^'^'^O 
Item aUnm (pro aliud.) ?J'^J->'^- - ^•-'^-''i 4*^ 

A folis <>rtus cardme 

Ad nsque tcrre hmitem 

Chriftum canamus Principem etc:« r,,! ;;.*{ ^f^ ^iihsV 

Verfus in Epiphania- 

Hoftis Herodes impie 

Chriftum venire quid timcs« etf# . .. .^ 

Verfus in Purificatione fandac Mariae* 

Qpod Chorus vatum Venerandus olim^ 

Spiritu Sandio cccinit repletus. xV,'^-- * - i-j... 

In Domini fa^m/gc3ietr!ee^«onftifl^' •"»'^'''-» iu,*.^ « v 
Effe iWaria» etc. / - '• - . - 

In Purificatione S. '^xh^^r 

aliud Carmen» . .. ^ ,„ , » . - i 

Fit porta Chrifti pervia / 

'^feira '^rati; 
Traniitqtii^Jfcid ti- ^tttoaiki^*'^ c ^^J-^^t 

Clauia 9 ot £uit per fecnla et0> 

CTrtrnU 

Pol. A, ?r Referta 5}Kir3 '^ratia * •• . .. . . . ►*• . 1 • 
•■« • x^.i MQ- In Q.uadragerima. ^^^,^ . , ,„ , „ , ^ , 

Omni fide qna vivimut .-»,...;;;;•. - jTra c-i.'.vO^ 

Spe perenni qua cretUimit i. . . , ;., „ ,r 

Per charitatis gnitiam ^ v 

Chrifta canamas gloriam etc , 

Verfiis de Pafcha. - ^ ; - ^ '/?- r r; ;jf;i 

Bxtant in Fabritii Poetis ChrilL pag, goy. ^ | j^7 Ail cenam agni pavidi 
£x ftolis albis candidi \ * ' « : ^ , , V ■ Poft tranfitnm maris rnbri 
Chrifto canemus pnncipi etc^ 

45^ FoU A. 4. iterum ., ,, . .,^ 

Alium de Pafcha , ^ .,.:, ^ 

eujus primus Verfus non integer legi poteft»^ i : v; 
- - - - Quis tribuat :- ^ .. ..': i 

Indulge quia potens es 
Si corde rogaoAismuWo 

Certe debes ex promifTo etc» '■' " 

"A ... .'■ . ,- .. .. 

Aliud eodem folio extat Carmen Pafchali'» cuJH? \ 
ultimi tantum verfus legi pofTunt, in qmibhs ^' " 
Qxtat nomen, ni fallor, Kai;o}f Magni Impc^^,.aM..i i 
tons. 

Omnes ■■■..'•' ' •• 1 1 ; ; . U -1 Mb l^t 
Cmnes ergo recfeati Vidimis pafchalibDS^ ' 
Exfultemiis fociati gaudiis regalibus 
In guibus fub Chrifto poU^t; ofbis amor Karoli 
Omnis aetas atque Sexusdicet voce confona 
Vive vale rex preceUe plurima per temponu ttc« FoU A* $t 

Verfus de Afcenfione DominL 

Aeteme rex altiilime 
Redemptor et iideHum 
Quo mors foluta deperit 
Datur triumphus gratiae 
Scandens tribunal dexterae 
Patris poteftas omniunt 
Conlata eft JEfu Coelitus 
Qpae non «rat humanitus« etc» f 


' ■ 4 De S. Johanqe Baptifta. • 

[PrudentiiJ 

Ut queant laxis relbnare fibris et«» 

FoU A. tf. 

ycrfus de S. Petro et Paulo^ 

Aurea luce et decdre roiS^» 

K ' f • "< • las im » 

Lva. luds omne perfudifti iecnlnm 
Beconms celos inclyto martyrio 
r< Hkc lacra die qiMie idat reis venlfuiu etc» 

Fol. A/7/ . . * ^ 

■ ••,«« ... . , . 1 . , . - 

Verfus de S. Germano. 

Ifle Confcfibr Domini facratns ' 

Feila plebs cujos cdebrat ped Orbem^ eto^ ; -^ / 

Verfus de S. Dionifio. 

Coeli Cives adplauJite 

Mundi JHCundo Inmini 

•/1 • "• 

Quo inlufbratiir coelitns 

•■■.•. ^y ^ • ! 

Diei hujus gratia« etc^ -.> Verfus de Virginibu^. ^ ' 

Virginis prolcs* bpifcxqufe Mdtrf' 

V 

Virgo quae geflSt peperitque ViijfO Virgim*s ieitum canim^ ^iH^w^im ' ' 
Accipe Votum. ctc. / »• ,','j') - ■'■'t.Kjl'. . :'i4. .A Z FoL A* 8^ 

Vcrfus in Natali Apoftolorum» 

Apoftolorum Frinptpem - -" 
CeUam columnam Ecclcf^ae 

Fortem t "^i .1 I4J Fortem Fetnim fimdamifie ) 

^ Pethim fideles concrepoit^ ttc^ 

I r 

ItemaliucL ^ ■ . , : ,v Apoftolorum paffio % . ; ^ 
Diem (acravit fecuH» 
Petri triumphum nobilem 
Pauli coronam proferens^ etc^ 

• t . I • .1 J i i< PoU B. !♦ 

Verfus in Natali S. Benedidli. 

Chrifte fandorum decus atque virtus 
Vita et fi)rma« via» lux, et ;iu6lor > r -t 

SttppUqifn.votapari^rgu^, hymnum / . . ,^.., r ' 
Sufcipe clcmens. etc» 4'J •« Verfus de Martyrftms. 

Aetema Chrifti munert 

« 

£t Martymm Viftorias 

'•* 
Laudes canentes debita^ 

Leti canamus mentibtts etc» FoLB.s. 

n - f - ■• '* • 1 - •.-ri/ ; j.' r>^ Aliud de Martyribus. . 

Rex slotiofe JMUrtyrttjni Ka • - 1 • 

• >^ ■ y.. 


:Uh'jV 


• .i 
» ' 


1 


•r 


• 

- , . 


if.-' .■.-■ ■ 
. 1 = T • • 
Goro« 

- 144» 

Coronam confitentiuin*: letc» . ': A 

Verfus de uno Maftyto, 

Martyr Dei qui iiniciim » •■j; n*jil 

Patris fequendo filium* ctc# cf:i/^ - ;. 'a;;;!', 

■ * 

Item aliud "i 1 , .... 'i Deus tnorum IVIilitnm* etcw 


Verfus de Confeflbribus. 

JEfu redemptor omnium 

Praepes corona Jtaig&ltim* ctc» ' iii ilJii:?/ ' .' '< 


Verfus inNafkB otnriittrii Sariaorutti?'^"^ 

■ • • . ' * 

Sandorum meritis iridita gauilia 

Pangamus focii geilaque.dGw?|i«j.^» 'j * .? ,; / 

Verfus de Virginibus. "^ ^^''^** -' 

JEfu Corona Virgmum 

Q.uem Mater illa concepit. ctc* 

•:A'i 2y<Jii*.wm iu''.u ;j ;";:.i 

FoU B^ 4» 

Verfus in Natale S. Michaelis. *' '^ ;'"'' 

Chrifte fanaorum Deus 'AngelorkW' '' ^^ >'"-^ • 
Rcdlorhumani generis^lf^AMt.-ttt?:^'^ "'^ 

■^"' =^ Ver- i:4T- ypk ^ Seculi, 

Vcrfus in dedicationc Ecclefiae. 

Chrifte cundorum dominator alme 
Ftfcris aetemi ^nkus ab ore« etc» 

Verfus de Accipitre et Pavpnc. 

Avis haec magna ad aftra tendit 

Alta fublimes afpergens veces 

^gouin poolaudat au^em cundis» etei. 

Verfus Fortunati in honore S. Cruds. 

Ferge lingua gloriofi prclium certaminis etc. 
FoL B. 7. 

Verfus Fortunatl ad Chilpericum Rcgem. 

Afpera conditio et fors irrevocabilis hore 

Qiiam gcoeri hnmano triiHs ortgo dedit 

Ciim fuadens coluber projeoit ab ore venennou etcJ 

■ -..-.. - - - •• 

Fol. Ci I. 

Verfus de Jacob et Jofeph, 

Tertio in flore mundiis adhuc cnm pubefceret 

In derore juventntis feculum pulcrefceret* ete» 

K j Fol. C. I > I4^< ^i^ FoL C» 9. C» f . 

Verfus de HeriGO* ^ 

Hoc Carmen primns ex Codice S* VHbtft 
Lemavicenfis edidit Ab*9» le Boeuf in Diflrerta- 
tlons fur la Ville de Paris» tom. I* pag* 41^. id- 
qae (a) Paulini Aquilegienfis Patriarchae » cUi* 
ri, temporibus Caroli Magni, Poetae , ^ 
Herico , de quo cecintt , conjunfliifimi , fertur » . . / 
quamvis noAer Codex nuUum exhibeat au^o* 
ris nomen. 

Id vero Qarmen quum nobis multa ad 6eo>» 
grapbiam veteris aevi pertinentia contincre 
videretur nomina, nempe urbium, et iluvio- 
mm , quae negligenda paflim vel ignorantii 
Amanucnfium, qui codlces fcripferunt , cor« 
rupta, vix priftinae veritati refl&tiii poterant; 
operae pretium fore cenfuimus, fi ex codice 
noftro 4enuo ederetnr, additis hinc et illine 
emfrndationibus , ex Geographia et Hiibria ve- 
teri^, .a^vi, erutis, et nominum interpretatio>* 
nc ; Addidit quidem Abbas le Boenf aliquot 
notulas , fed non omnia , imo exiguam partem 
earminfs illuftrantes* In iis autem plerumque 
mihi a mente Auftoris aberrafTe videtur» No- 
mina enim vel Urbium , vel Regionum , quae 
• ^inifto carmine obveniunt, ex toto Orbe ter- 
rarum , et ex Geographicis lexicis , ita undt- 
que decerpfit', ut mlnime inter fe cohaerere 
poffint. At opus erat ex ipia Herici vel Henrici , 
cui carmen inlbriptum eft, hiftoria, regulas emen- 
. ^an^i..iiirumere , quas .Qt ledtor intelligat , hie 
praemitterc pauca de Herico opus erit. 

N o T A (a) De Paulino Aquilegien et- 
«r Erico Forojulienfi noihoque Carmine, 
vide, Hiftoire litteraire de France Tomc 
IV. pag. 284. feqq. et Tome V. pag. i j» 
ubi male Comes Forojulienfis dicitur» 
pro Duct„ 

S(^ioep> . 147^ Sclidepfliaiis Aliktiae illaftnitae Tomo L pag;. 
666. 67^ Hcrici ducis Forojulieniis , de qoo 
nnac ^itur, mentionAn facit* Patria Argen* 
tineniem foifTe tefbtur Carmen noftrum, cu* 
« jus fraj^entum citat illuftr» AuAor ex edi- 
^one Abb. le Boeufir Sub Carolo Magno yixi^ 
fe et coaevum fuifte Pauliai, conftat, quod, 
ne multis fuperfluis teftimoniis utar, ,ex Ge- 
•mi ab Eckart commcntariis Franciae Orien- 
taOs Tomo I. Lib. XXV* Cap» 7^. 85. ii/^ 
edifcere iat erit , habet autem hacc de £ricOr 
)9 Cap. 75. nc tamen Hunni ierocirent , Ericum , 
9,quem Alcuinus Aericum, Anonymns in vi- 
M ta Caroli M» et Annales Eertiniani Heiricum , 
^oMetenfes Hericum , Fuldenfes £hericum, 
S9 £g;elismeafes Eenricum iive Hcnricum apel- 
yylant, Forojulieniium duccm conftituit, at« 
)9'aue in Proviuciam hanc ad Hiinnos coercen- 
, yt dos miftt* <(Carolus M.) 

Idem Cap* %^. „ Ericus intcrea Dux Foro- 
yi julienfis , ct^m audiret Principes Hunhorum 
„ civili Bcllo fatigatos eftc , mcdia hieme mi- 
,,litem leftum in Pannoniam ablegavit, qui 
^tantae felicitatis fnit , ut fortiftimum {lunno- 
,>rum munimentum, quod Ringiim dice- 
tybant, intraret, diriperct, et Thefauro pris- 
,9 cornm regum ibi ctiftodito potiretur«. 

Idem Cap. 117* „ Inter haec fatis laeta tamen 
^ Rex triftem nuncium recepit de caede Erici 
yy ducis Forojulii : Ericus vel Henricus , ut 
^jEginhardus , ceterique Annales teftantur, 
9, in Liburnia juxta Tarfaticam , maridmam 
9)Civiiatem, inGdiis oppidanorum interceptus 
9t eft et opprefius» 

- Hiiu; patet , locorum , urbium , fluviorum no- 
mina , qnae in noftro carmine occtlrrunt , 
qnaerenda efte in iis regionibus , quas Hericu» 
nominls fui gloria implcvit , dum ge^tes , (ut 
Foetae noftri verbis utar ) domuit Sievilfimas , 
et Caroli M* nomine jura dcdit populis. Eae 
regiones funt Hiibia, £. Iftria, Pannonia, 
Moefia, Scythia ufque ad. Pontum Euxtnum 
ct Faludes Meotides , atque Fortas Cafpias , 

K 4 quos I4& •mm» qpos litnites Hunnorum vtl Barbararnm gen* 
tium defignat Foeta nofter : eum nunc audilt- 
mus» 

Foft abfolutas qfiinque verfus in noftro Codi* 
cc obfervantnr intervalla, nt Stropbas (ingii« 
las 5. Verfuum diftinguas^ Mecum (a ) Timavi faxa novem flumina 

Flete per novem fontes redundantia 

Quae (alfa glutit unda Ponti Jonici 

C^)Ittris ■• (a) Dc Timavo Virgilius Aencidos i» w 247» fcq» 

Antenor potuit mcdiis elapfus Achivis 

Illyn>os penetrare iinus atque intima teftus 

Regna Liburnorum et fontes fuperare Timavi : 

Undc per ora novem vafto cum murmure monti» 

It mare proruptum et pclago premk arva fonantu 

Idem Eloga Vllhv,6^ 

Tu' mihi feu magni fuperas jam faxa Tinuivi,. 

De Timavo flnvio certatum inter Gcographos » 
nec dnm nbi fit, conftat. Si Geographis vete« 
ribus iides habenda, ille Aquilciam praeter* 
fiuebat» Si fcquamur Poetas, Virgilium, Si- 
lium Italicum ,% prope Patavium quaerendus 
erit^ Dubitatiir etiam , an illi Virgilii verfus 
Aenddos 'fint intelligcndi de oftiis Timavi , 
quibns^ infuoditur mari Jonico , vei de no- 
yem ejusdem ibntibus , quam fententiam tue- 
tur Scrvins in Virgilitim, et nofter Poeta 
conlirmat» Fluvius , qui olim mn^i nomen 
meniit , hodic vix veftigia fua rcliquit« 

(Olftri 149- 

(t)iftris, (c) Sausque, (,d) Tifla , (i) 

Culpa , (/; Marua , 
(^)Natifla, (i) Corca, (i>gurgites 

Ifoncii. *««i (0 Iftris, Iftrus, Iftett Danubius» 

(c) Sans 9 hodie Sava^ 

(d) Tifla , vcteribus Tibiscus , hodie Teifs^ 

fluicius Pannoniae , ibidem Sava« 

(0 Culpa lUtfAo^/ Dioni Caifio lib* 49* PK- 
uio Colapis in Sanm influens. 

(/) Marua, Marus, hodie Morava, vcl 
March, Moraviam irrigans, cui nomen 
dedit 

f^ g) Natifla , lege Natilb , fluvius qui Aqui- 
kiam praeteinuit» 

(ib) Corca, Corcora, fluvius Pannoniae, ho- 
die Gurck. 

(1) Gurgites Ifonici* Codex nofter habet In- 
foncii , hic fluvius allas Soncius , hodie 
Ifonce, Italis Soncio propc Aquilciam* 

(d) (F) Abb. le Bocuf. Sic „ TilTa arx inter Cepho. 
ietum et Amcftratum , citat Silium Italicum lib» 
IV» V. 2 <J ^. Marua , Mamivium , nunc Mar^e«. 
Caftellum Aprutii intcrioris prope Lirion flu- 
vium; Kl la If<X K9^:l fi StcvJu 

. In liac ftrophe, qanm Poeta nofter nihil 
' pneter fluvios commemoret , quos iavocat « 
nt uitdas lacrymis fuis misceat , non agi pot* 
eft de CaftcUis, v^l Arcibus; Aberrat louge 
praeterea Abbas le Boeuf d regionibus, 3e 
quibus fermo eil , ut jam monui* 

Hericum mihi dulce nomen piangite 
id) Sirmium, (^) Polla, Tellus Aquileiae. 
(c) Julii Forus, (^ Cormonis ruralia 
(0 Rupcs Ofopi (/) juga Cefenenfium 
ig) Abdenfis humus , plorat et Albenganus. 

( « ) Simiium , urbs Pannoniae notiflima^ 

ih) PoUa, Pola orbs Iftriae» 

(c) Julins Forus , Forum Julii , hodie Ciudad 
di Fripuli , rrgio ipf* Frioul , quam He- 
rico regendam trailidit Carolus M* Inco* 
las Plinius libro HL cap, 19. nuncujnit 
Forojulicnfes Transpadaiios» 

(if) Gormonis ruralia , codex nofter habet» 
rugaliavi male» Cormonis citatur a P. 
Diacono inter Aquileiam et Julium Cac* 
nicum, libroIV. cap« 99* 

(e) Rupes Ofopi , Ofopum Caftellum in eodem 
tradu nominat Paulus Dfacouns 1« c» 

(/ ) Lege , Ceteoenilum , ficut habet Codex 
Lemovicenfis , eft nempe moiis Cetius , 
qni Paunoniam a Norico dillerminaL 

(|[) Codex Lemoviccofis legit 5 NaftenGs 
hanuis , de qiio . oihii tentavit Abbas irr fSBsm Jt^mmmiimmimfiiim JiJiu.\ iV: SeeuS^ <i le Bbeiif 5 iHe e6h}e^i^m quidem $ ^!d li le* . 

ftuc, Alhenfis humus;^ immutatis htteris no- 
i Codicis; quid autem erit Albenfis hunins? 
Si in Liguriam traiifeainf cum Abbate }e Boeuf , 
invenio ad mare LigufHcum Albitnn Inteme- 
lium et Albium Ineauntim ; fcd vcrcof , ne 
interpretem Gallum fequendo , nimium a Pa* 
triarcha Aquilegicnfi abeam» Videtur mihi 
4taque hic Albenjis buinus potius quaerenda eiTe 
ad montem Albium , limitem Pannoniae et 
• lUyrioi , Straboni libro IV. citatum , quem ' 
Ptolomeus Albanum montem vocat* Albenganum forfan extitit in illa regfone, 
quamvis nuHum eius apud • yeteres, Geognu 
phos veftigium permanferit , five lirbs , fivc 
Caftellttm tantum iuerit. ia) Nec tu ceflare de cujus confinio 

Eft oriundus urbs dives Argentea 

Lugere multo gravique cum gemitu 

Civem famofum perdidifti nobili 

Gerniine ,natum claroquc de fanguiiie. 

Barba* ( a ) Ori^ine Argcntinenfem vel Stratobur- 
genfem finirc Hericum docct Paulinus 
his duabiis ftrophis ; undc ct Dbt^fs» 
ISchoepflinits loco cit. Alfat. niuf!r» 
hos vcrfut inferuit* , ' IS2. Barbara Jingua Stratiburgu; diceris ^ 
Olim quod nomen (h) amififti celebre , 
Hoc ego tibi reddidi melli fonum 
Amici dulcis ab amorem qui fuit 
Lade nutritus juxta flumen Cc) Quirnea. 

(fc)Nofter Cotlex, admififi. 

(c)^ Quirnea nomcn fiuminis Argentorato 
vicini, five Eilus, five Brufca, five 
Argitia, five Sorna id nominls tam . 
habueritf vide eundem Schoepflinum 
• 1* cit, 

■^— ^— — ■ ■— — — 1^— ^ — — — — ^1IM^1^^iJB^„^ 

Ecclefiarum largus in ^ioaariis 
Pauperura pater j miferis fubfidium 
Hic viduarum fumma confolatio 
(a) Erat, quam mihi, karus facerdotibus 
Potens in armis , fubtilis ingenio. 

[b) Bar- 

( a } Abbas le Boeuf legit : Fraeter quam mul* 
tis cams Sacerdotibus. (F) Barbarai gentes domuit feviffimas 
Cingit quas Draya , cecludit Danubius 
Celant quas junco Paludes Meotides 
Ponti coartat quas unda falfi fiui 
Dalfliatiarum quibijs obftat tertBiniis; j ' ■Mi^^M^vMMMMBMM^^ (2r,) :Hie de Huniioriim geitte , qiiae Pan- ' 
. . Aonlam, et Scythiam 'atqne- Pomi En» ^ 
xini confinia occupabat» •f I •' ; . (!'•■' t 

{a) Turres, Stfat^^rlimitis principium , 

ScitKae metas , Traciaieqite ' cardineiit . 

A fe fejiueftrai: p utta(jue^ coi^hia 

Haec auftro reddlt ,' Kjlfed refundil 1>&reac 

(*>Ten. mmmttmt Mb (a) Nottet Cddex fic legebat. 

Tiii^fite-^ttatoiiis limidis {iHncipium 
Sitiie mi^ Stfatiae qui Cardinem, 

Quod etat corniptimmnm. 
Abbt le Boenf vero fic' edidit» 


Turm J^o^ :. A SecOL 

ib) Teiidit ad portas qua^ dicuntujj Cjfpiae. ^ml- ^ i • J > J ■ ' Tiltres Sfratdhi^ Tfiiiilis' prihcipium ' ' '«■ " 
Sdt Hiemethis Straciae qui Cairdinemj "^ ' ) 
A fe %ueftrat. .e|5JL. ■ ; ; ., • : *T ' \ Tu^re& Stratonis , = ait ,, ^idori cfle Caefaream 
Palatttmae; fed , lione tffeus , quid nobis hic 
^. • «.-•llfigfttii eft cum. Palaeftina» De fccundo yer- 
fu nihil omnino addit , ut unicuique libenim 
fit . <juiHcium. Ko& ;irenif < eiaendlvimin r ita^,<> ut 
quamvis barbare, tamcn haud temere Pauli- 
mim reftituifle Vldi^fflur. Qbippe hobis non 
cum aurcac actatis yate nc^otium eflfc , om- 
nes cmuudlac naris ledores facile percipiunt» 

Turrcs , eft urbs Myfiae fuperioris , quam 
:.'l.citat Antonini Iti{i|er^n^nnk> ' Stratonis ^ .urbs • x \ 
Scythiae five Ponti , ad rontum Euxinum. 
HMi ncmpc crant ^liitHt«^^Hunuu£un^ i^)tr?(*;^? 
Europamj inter^has * urbes linea du&a , ^cy- 
thiam ct Tluraciam -dividit , «t jit Ppet^e .. • 
verbis utar, a fe fequfefti-at , iit Thrabia ad-^^ ^* 
^.^ Auftrum, Scythia YjJW ad ,Boream ver^U, .^. ,.j 

(t) Tfndifc a1 Portas ^ qiiag difiiin^iir Cafpiapz 

Scilicet limes Hunnorpm procedit inter.Pon- 
tum Eaixinum et Mare Cafpium •, quas; sc&Q*. -« • 
nes ctiam occupalTe- Hunnos. coAftat, yl« , 
de Ammian, Marcell. Lib. XXXI. Procop* 
Bellt Goth. lib. IV* Cap* ^ 4, j» 

c. 3. ^« t Uf< C 3« ( ^ ) Libicum litus quo redundant maria 
(^ ) Mons inimice Laurentus qui diceris 
Vos fuper unquam imber, ros» nec pluvia 
Defcendant, floresnec terra purpureos^ . 
Germinet humus nec frudus tridcos. 

(a)Libicumlitus^ hk iatelligejicium pro, Libur* 
nicum Littus» 

{h^ Montem Laurentum , quamvis tie eo a^d vcn» 

teres Geographos nulla fit mentio , tamen 

eundem locum effe pnto ^ qui liodie S« Lo« 

renzo ^licitiir^ nec multum diilat a fita 

Tariatiaie « in eujus oppidi Vicinia cecidi£> 

fe HeriCum conftat* 

Hic etiam Abb. le Boeuf ^Laurcntum Civi« 
t;atem Latii , fex miliiaribus a Lavinio di- 
ftantem^ fruftra quaeHvit* 

Uimus itiec vitem gemmato cum pampino 

Suftentet , uva nec in ramis pendeat , 

Frondeat ficus iiccofaepe ftipitc, 

Ferat nec rubus mala granis puiaica , 

( j) Premat irfutus nec globus caftaneas. 

Ubi (4) Abb« le fioeuf legt Fro matrefutus nep 

globus caftaneast 

(*)Abb, - r I 

Ubi ceddit vir fortis in praefio 
Qypeo fiado > coartata nmiphea 
:. Lanceae fummo (i) retonfonam j] 
Sagitds foffum , fundis &xa fortia 
Corpas ingefta contriviffe dicitur. t (») Abb« le Bocuf* Retntifona. ♦ ■ Heu mp quam durum quamque trifte Qt) 

nuncium 
Illa ^h) fub die deflenda percrepuit; 
Nam clamor (c) inde horrendus per pla- 

teas 
(i) Lacrymis dignus fonuit , quum~ triftiz 
£jus per verba mors eflet expoGta. ( a ) No&er Codex , nofcitur^ 
(l>) Nofter Codex, fed dies« * 
(r) Nofter Codex , ante orrendas» 
(i) Abb. le Boenf legit: 

Gennitqne trilHa 

Ejiis per verba mors — expofita» If7^ Matres, niariti, pueri, juvenculaei 
Domini, fervi, fexus oninis, tenera 
Aetas, pervalde Sacerdotum inclita 
Caterva, pugnis fauci^ita pedpra 
Crinibus vulfis ululabant pariter^ 

' ■ ■ *. *^ ■ 

4 

Deus aeterne limi qui de pulvere 
Flasniadi tuam primos ad imaginem 
Parentes noftros , per quos omnes mori- 

miy: 
Mififti tuum fed diledum filium 
Vivimus.omnes per quem mirabiliter. 

Sanguine cujus redempti purpureo 
Sumus , (^) facrata cujus carne pafcimur 
Herico tuo fervulo melliflua 
Concede (quaefo) paradifi gaudia 
£t nunc et ultra per immenfa feci;da. m '■• ■ ..i («) Abb. le Boeuf, Sumiisy facratam cujus car- 
nem fumimus* L Poft K8. Jf«. P. StcuS. 

Poft Carmen de Herico, invenimus nomen 
Foetae Zmaracdirquisille Zmaracdus fne- 
rit, ignoramus, tre:i bujus nominis Caro- 
li M* Coaevos memorat Fabritius BibU me- 
dii aevi« FoU C. 4* 

Verfus Zmaracdi. I Sume pteftrum lingud metri tange chordas trocbei^ 
Aureum deprome carmcn aurea de patria 
£ft ubi beata vita et percnnis gloria. 
Fige ftilum dicque primnm itimpe Chrifte vin« 

■ cnlum etc« etc«. 

Jn hoc Carminc incipiunt notae muiicae 
*dft;centibus timiles verlibus impofitac, quae 

frcqnenter in fequentibus Canninil^us hii» 

jus Codicis occurrunt» " • ; . r 

• I. FoU C» $♦ 

Item AHum. ^ 

Qui cupis efTe bonus , qui queris vitam ho» 

ncftam 
Dilige munditiem 'Corporis atquc Ani* ' '.i 

iftae. ett.. -. ' j 

Fol. C:'(^. ' ...-.':■'.'■ ' ■' ..j iZ 

Verfus' Engenii [fuperfcriptum] eatonis; — 

Exftant inter Eugenii^Tolethni opufcula , 
quae edidit Sirmondus» . ... 

Omor- If9- O mortalis homo mortis remimTcere cafas 
Kil pecnde diftas fi tantum profpera captas 
Qmnia quae cernis vanarnm gaudia rerum 
Umbra velut tenuts velori finc rccedunt 
Praecave non felix ne te dum nefds et audes 
Quaflrans praecipiti diflblvat turbine finis 
Dilige paupericm , mordaces «fiiige gazas 
£t te poft obitum fic talia faAa beabunt 
Quamvis perfpicuus auro gemmisque nitescas 
Pauper et exiguus ibis , et nudus ad umbras 
Id folum tecum poft mortis iad^a manebunt 
Qpod bene quod jufte, quod redle feceris ipfe» 

Verfus Juvenci ; nempe ejusd. in hiftoria 
£vangelica , prae&tio. 

Immortale nihil mundi compage tenetur 
Non orbis, non regna hominum, non anrea 

Roma etc, 

FoL a 7* 

Verfus Sedulii , f. ejus V. et N. Teft. 

coUatio. 

Cantemus ibcii Domino, cantemus hofloremt 
FoU C %. 

Verfus Virgilii , Ecloga pnma. 

L 3 Tity* 16Q^ 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammtmmmmmi^ 
Tityre tn patulae etc^ deeft finii*. 

Fragmentum Carminis Chriftiani » 

cnjizs inhiuin deeft*. 
Ultimi duo Vcrfus hi {imt; 

Tlbi Isns Chrtfte reikmptor, %m es onaanm 

protcftor 
Kunr et femper et in eTum , per fecula {eculannB» 

Anicii ManKi Sever. Boetii Metnim 

Dadilicum. 

Ex eftts confol. philofophica. 

Tetrametrntn. K^ota, qxiodi hoc carmine metni 
in tituio indicantux litteris majnsculis. 

Hen quam praccipiti mcrfh ^rofundd 
Mens hebct^tt propria luce rclifta 
TenJit in extcrnas ire tcncbras. eti^. 

JBinc ufque ad D. 7. extant alia, Carmimi 

cx Boetii Cottfo). Philofophiae^ 

Verfus Frodentii , nempe Praefatio Ca« 

themerinon. 

Fer ^inqnennia jam decem 

' Ni ^■■■■^■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MBi 

itfW P. SecuU. 

Ni (allor fulnnis, feptiimis infuper. eto* 
Hinc usque ad E. 8* cxJbnt Hynui varii 
Prut1cntio«. Verfus de poenitentia. 

Ad cocli clara aon fuo» «ligaus itdera * 
Levarc meos infclices ocuios 
Gravi ilcpreffus pe(catorum ponilcFe 
Parce rcdcmptor*. 

F* «♦ 

Verfus de die judicii. 

Apparebit repentina iiies magaa Domini 
Far ob£cura velut noi^e inprovifos occupam*. 
In tremendo die judicii ctc^ Dcefl; iinis , et 
ia Codice ipfo quaedam folia hic deeflTe ru 
dtatm : incipit dc» 

F. ^« Canticum in bonorem B« Virg;inis« 

Virgini Virguiam cantica Mariae 

Genitrici Dci fidibus canamus 

Mqoe lcnta re&ncmus mclodca 

Si^erl Dominam quam Civcs adorant 

Dominum quoniam Machinam tctius 

Sine lcgc maritati progenuit ctc« 

Additae funt huic carmini notae muficae antk|u»€. 

L ; F. 4. 162. I Antiphonas in Vigilia S*«» Anftrudis 
Virginis Carmen. 

O quam vcnerabllc Virginum colitur decus 
Cujus claritate pollet eximius ordo Angelicus 
Qiium beata Amilrudis*'Virgo inclyta Chriib cuspide 
Elegit fibi ut manerct innupta» etc» 
Huic etiam Carmini C profae additae notae mullcae^ 

Scriptus vidctur Codex Scculo I X» Carmi- 
num , quae exhilict, partem , audlorem 
Faulinum Aquilcgienfem habere f vcro fimi- 
le eft» 

435» 4to Codcx Membran» /X 

De Poenitentiae utilitate , fermo , ano- 
nymi, quem fequiter Liber Poeniten- 
tialis; 

Diverfum hoc opus a Halitgarii Poeniten- 
tialibus Libris, editis inter Caniiii le^o- 
nes antiquns , ct in Bibliothcca Patrum« 
Titulus iltc praemittitur in noftro Codicc. 

«Tncipit de ntilitate Poenitentia ct quomodo 
j5 credcndum fit de remiflionc peccatorum per 
3> Pocnitentiam cum Pracfatione operis fubffr- 
5> qucntis» 

Tria folia cum dimidio impiet Pracfatio , ex 
qua haec excerpfimus, quae funt ad finem» 

M Men- IS3. ^Menfuram autem temporis in tgenda poe- 
,,nitentia idcirco non fiitis adtente praciigunt 
,>Canones pro unoquoque crimine, fed ms^ 
,3in arbitrio antiftitis relinquendum jftatuiint, 
.9,quia apud Dominum non tam valet menfu- 
„ ra temporis quam doloris* Kec abiHnentia 
39tantum Ciborum fed mortificatio pottus vi« 
yy tionim , propler quod ttmpora poenitentiae 
nfide ct converfatione pacnitentum ad brevi* 
»ando praecipiunt et neglegentia protelanda* 
s}£xtant tamen pro quibusdam culpis modi 
)9 pocnitentiat impofiti , juxta quos ceterae 
t9 pcrpcndcndac funt culpa^ cum fit facile per eos- 
31 dem modos vindidtam et ccnfuramcanonum ae« 
jy ftimare. Librum autem quem de corpore 
S9 Canonum excerpfimus , cuique . hoc opus 
ys quafi praefationcm praeponimus , in tribus 
nubcUis dividi piacnit, quo facilius ledor 
9) quod quaerit inveniat. Gt primus quidem 
39 tibellus continet ea quae funt de poeniten- 
39tia et pocnitentibus criminibus itque Judi* 
39 0iis* Secundus maxime de accufatis et ac« 
39 cufetoribus Judicibus ac Tcftibus cum eete- 
39 ris ad haec pertinentibus ccclefiafticis Regu- 
jjlis» Tertius de facris oidiiiibus vel qui pro- 
39movendi funt ad Clerum quivc removendi a 
39Clcro ct de rcgulis ac privilcgiis omnium 
39Clericorum ct praefulunu In quibus fiquis- 
39 quam aliquid invcnit de talibus conciliis , 
39 quac aut dcfpicienda aut non Tccipicnda ju- 
39dicat, ignoscat paupcrtati fenfus noftri. 

Liber primus continct Capita 121» quorum 
primum hoc titulo : 9, quod nulH fit ultimt 
poenitentia dcneganda.9> Idcm titulns, ct alii 
qui fequuntur, extant in Halitgerii Libro IIL 
Caput ?. de homiciiliis idcm cum Capitc 
X. Libri IV. Halitgcrii. ctc» 

Liber fecundus noftri .Codicis continet Capita 

117. quorum primum de conjuratione. Liber 
Ult concinet Capita 157. 

L 4 0.«»- i54- Qtiorum Caput primnm hoc TituIo«. 

. 9) Presbyterorum et Diacouorum ordinationes 
93certis celebrare temporibuso> 

Ultimum Caput de Epiftola Formata.; habet 
hunc Tituhim: 

2) Ut fine Epiftola Epifcopi fni non liccat Cle^ 
9, ricum vcl monachum proficisci et ile Mo« 
j^nachis vel Abbatibus» 

Subjungitiir finis Libri tertii Epiftola FomuN 
ta Attici 9 de qua jam fupra«. 

Additum. » Expliciunt Canones. yy 

€um indice Capitumhoc opus impletfolia ^r» 

Videtur conflatnm ex Halitgerii opcre et Ca* 
nonibus Conciliorum: adduntur Inig^iUs Capi- 
tibus nomina Conciliorum vcl Epiftolarnm 
^ Pontificibus fcriptanim , vel a Patribus , 
tmde ea exccrpfit auftor, ficut etiam fecit 
Halitgerius, in q[uo plurima Capita reperies» 
cum noftris prorfus convenicntia. Auftius vc- 
ro ct magis abfolutum videtur opus, quam 
iUud quod Halitgerio debemus. ^SU Fol. Codex Membran. • XIF^ 

Pontificum Romanorum Index Chro- 
nologicus, additis annot^tionibus hi* 
ftoricis in margine; 

a mnnu recentiori continuatus ufquc ad 
Paulum I V» 

408» 4to \ Jfo^ F* SeculU 

40g«. 4to Codex Membraii* IX^ 

Pontificum Romanorum vitae a Fetro 
ufqne ad Stephanum , regnante Fipino » 

hic Codex {iiit Bongarfiu 
^ 53. Svo Codex Membraiu Xt^. 

Fontificum Romanorm decretalium li- 
ber VL £ Colledio £onifacii Fapae 
VI 11. flne gloffis. 

In fine adrcnptiim eft» 

MScriptus fiiit iftc libcr juflu Rcvercndi in 
yy Cbrifto Patrisct Dominl Beiicdidi dc Mon- 
93 tcfcrando fipifcopi Cunilantii^nfis co cxnte 
5> (cxigcnte) in Convcntu FrHtmm Hcrc- 
^^mitarum bcatifTimi Auguftini ct in co- 
33 tlem loco cum altcro textu collatus , die 
„ pcnultima Mcnfis Aprilis unuo Dni» 147?«. 
ji ptr me Poutiittim (jodoFrcdum Canonicum 
^iiiccleiiac Nnrboucnfis Parifiis* Anuo ct 
stifie predi^. 

f©?* Jvo Codex Chartac» XV IT^ 

Freces Graecae. 

714» JTvo Codex Chartac» XVI L 

Frecum Libellus Arabicus, alternis in- * 

terferta inftitutioue Perfica de prae- 

L 5 ttantia 166* 

lio^ P^ _ Seeulh 

ftantia et ufu illius Orationis, quae 
praeceflit. 

Altcram Volumiiiis paitem Snratac Co- 
rani felcftae complcnt Nempe jtf. 48^ 62. 
67. fcriptus Codcx Aun6 Hegyrae 10^9. 

$67* Svo Codcx Chartae» XV 11» 

Precum Liber Arabicus intermixtis 
Turcids , legitur Annus Hegyrae 
10 14. f. annus Chrifti i6o>., addita 
alia profaica metrica, ad Calendarii 
notitiam , ad Licterarum Elementa , et 
alia. 

Privitegium C Romanae Ecclefiac, 
Vide Conttantinum. 

^Ci. 4to Codex Chartac. XVI. 

Procli Lycii Inftitutio Theologiae fe- 
cundum graecos , graece. 

Titnlus iic habet. 

99 Tov tro^porreLTis tt^okXh OiMoKH r5 7rXetro¥im 
^jKn fi KccS- eAAjjve*^ GfeoAoyijcj; ^oiX^iodtng. 

£x Propofitionibus 211. nofter Codcx hsu 
bet tantnm 157. 

lOT. FoU 167' 

■■■■■■■■■■■■■■■^^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■[■■■■l^ 
■ I ■ r , 

iVA. F. Seculh 

107» FoU Codex Mcmbraii. • • X. 

Profperi dc Vita Contemplativa, Libri 

III. 

< 

€%%• Svo Coilex Membraiu IX^ 

Profpcri de Vita Contemplativa , Libri 
111. deefl: finis. 

s^» 4to Codcx Membran. / X^ 

Pnidentii Carmina. 

Ordo fcquens* 

Gennadii Teftimonium, hoc litteris majus- 
culis fcriptum. 

Frima littera pida» 

Dein Praefetio et Hymni Cathemerinon. 
Singnlis autem Hymnis tittihis pracmittitur , 
ct metrum indicatur , haec littcris initiali- 
hus. Dceft i verfu loi* Hyrani XI. 
Pcccator intucbcris , ufque ad fincm j decft 
Hymnus Epiphaniac. Dceft initium Hym- 

norum nEPI STE4>ANnN, Ufque 
ad verfum 598« Hymni de B. Vinccntit. 

}, Palmam tulifti tu duas 

3) Simul parafti laurcas : 

Sequuntur Palfio B. Laurcntii, 

Dein PaiEo B* Ypoliti. 

35 Intcr vcrfnm 240» cjus Hymni,, Oran- 
}> tem Chriftus audiat Omnipotens „ ct vcr- 

fum 1^8* No. F^ SicidL 

lam S4T. ^Siffnbi de pleno Inpns exclnda- 
Cnr ovili» ii^erta eft PiychomacHia ab initio 
«fone ad VcrCum 2%^^ ^ Enpih et niadido 
fiupcndit ora capiilo.' 

DefDnt inde verfiis nsque ad vers* 521»^ 
Gurgitibus nobis ditilfima Xartara debent. 
Hinc extant a vcrfii 521* ufque ad vers. 
^41.99 Agmiaa calla fuper voltum finccrc To- 
« nantis*, 

Sequitnr cum fine Hymni de S. HippolitOt 
oni ut jam iiipra monuimns dividitur a ver- 
III 240. 

VbSRo E. Cypriam^ 

Dein Paifio Apoftolonim Petri et Paoli. 

Dein« Hymnus decem et odo Martyrum Cae« 
iar Augv 

Dein. Filfio S* Asnetis«. 

Ddn. Faffio S^ Eulaliae. 

Dein« Faffio S« Fruetnoli Epifcopi Tarn» 
con, etc 

Dein^ Hymaus in honqre QuirinL 

Dein« Paffio S. CaOBaoL 

Dein. Paffio Eomani^ 

Poft Romani Falfionem haec leguntnr': 

yjFiait KatHcmerinon Pmdentii Aureiii Cle- 
99 mentis*. Hoc eft liiier Ynmornm in liono- 
,)rem Martjnusu 

Unde videtor hynmos Martyrum olioi aoii fub no- 
minc UEFl ST£4»ANJQN veniifc» 

Sequi- • « *169i Seqnitur Enchiridion V. et N« Teftainciitl» 
eni pracmittihir cadem Praclatio qiiac in nii- 
tionc Fabritii Poctamm Ecclciiaftirorura , ad cal- 
cem Carminum Pmdcntii rcjicitar» vdut in 
Codicc fcquenti« Incipit autem fic: 

9s Pius fidelis innoccns 9 pndicus. ^» 

99 Dona confcicntiae* 

M(^ibus beata mcas abundat intus etc. Ea 
mc dicitur Praefatio Manualis Libri» 
IsEditione Pradentii , Chamillardi , eadem prae- 

mittitur Libro HEPI 2TE<f>ANnN» 
hoc Tcrfu praemiflb „ Immolet Deo Patri', 
qui in Codicibus noftris abeftr 

Poft cam Prae&tionem hacc addita litterii 
initialibns* 4 s»Finit Pracfatao» 

39 Incipinnt tituli libri Manualis Amoeti! 

)9 Exceptis quos perfonis TetraiHcha clandunt 

},Primut Adae elato de crimina narrat ct 

Aevae 

» Tum fingiliatim numcrata vocabula multa. 

)3 Provida pcrfonac pandit ' defcriptio Rythmi^ 

^yTitnlus primus hiftoriarum' de Adam et Ac- 
)9 va , qualitcr Gorgonio perfuafn prohibita 
>9iibi poma nfurpcmnt. 

Deeft pHmum Tctraftichon» y>^r9. columba 
^fiiit tune candida, m'gra dcindc* 

Scqui* I70. No* P^ SecuU. 

Sequitur Enchiridion , Apotheolis, dein Ha* 
martigcnia, Libri contra Symmachum \ nbi 
defunt verfus a 714» 

Illic terdenis gens exitiabilis annis 9, nfque ad 
v« 1062^ 

yy Fraude relignantur , {raus terds volvitnr 
imis« 

Ad Pijchomachiam adpidlae funt icones, bar« 
bare fatis, fed proptcr antiquitatis ftudium 
non contemncndae. Ad Martyrium Romani 
etiam et Cafliani pidurae additae funt^ 

Ad Praefationem Pfychomachiae eithibetur A« 
bram prelians adverfus Reges Sodomae et 
Gomorrae. etc» 

Codex ifte fuit olim Ecclefiae Argentinenfis » 
dein Friderici Cafimiri Comitis Palatini ad 
Rhenum Bipontini dein ex hujus dono , Ja- 
cobi Bongarfii , a quo ad nos dclatus eft. In uU 
tima pagina verfus cxtant Hexametri, Litte- 
ris initialibus fcripti , alternis iinci^ viridi 
et nibro. colore exarati > fed ita deleti nt in« 
te^i non amplius legi poffint«. Nomen ejus 
Qui Codicem defcripfit » et aevum exhibere 
lufpicor«. ^94. 4to Codex Membran» MX* 

Aurelii Prudentii Carmina» 

addita funt fcholia marginalia, ordo talfs; 

Titulus , qui fic. 

), Incipit Proemium Aurelii Prudentii Cle« 
» mentis Viri Liberali Feritia difertifibni* » Pcr 171^ 

yy Per quinqucnnia jam clecem* etc» Hic 
M titulus et vcrfus primus littcris initialibus , 
iftc quidem majoribus jct ,pi^s exprimitur» 
Frima littera exhibet effi^em Pruj^entii, Ca- 
piti nimbus cacrulei coloria impoiityis eft. 

Sequitur Teftimonium Gennadii de Pmdentio» 

■ 

Dein Cathcmcrinon Hymni X. priores; ill/e 
ante Somnum qui eil V L , in noilro Codice 
definit vcrfu 124. A verfu isf. ,9 Cultor 
Dei memento ,, ufque ad fincm Hymni , res- 
; liq[ui funt vcrfus sg. qui^us in noilro Codice 
Titulus iile . praemittitur. 

,, Ymnns ad Complctonum.^ 
Hymnos illos Xi infcqUuntur Hymni STEP/ 

^(petvZv. Pracfatio Prudentii in cos Uyni-' 
nos hic deeft , et in fine ejus operum addi- 
tur. 

Hymni autem hoc ordine cxtant. 

1. Ymnus SS» Martyrum Hemiterii et Chele^ 
dpniL 

fi» Paffio S. Vincentii Martyris» 

2, Hymnus. in honore dcccm ct 06I0 Marty- 

nun Cefar Aug» 

. . i'i- ' . •. / 

4» Hymnus in honore B. Martyrum Frucluoii 
Epifc. . etc. 

■ " . ■ i' . .- ' ... 

5» Hymnus in honore Qiurini» 

6^ De loco iu qiio Martyres paffi funt. tic^ 

7* PaffioCaffiam. - - - 

%* Paffi» IJZ' ■WMtaaiMMfcMflhAB S, Faflio Ypoliti. 

9* Paflio Apoftolonuiu 

xo^ Paffio B. Cjpriani» 

II. Paffio Agnetfs» . ' 

■ 

xs^ Paffio Lanrentii. 

xj. Hymnus in honore B« Etilaliae» 

Xf» Paffio S» Romani*' 

Hymnos nEPI CTE^ANflSN rcqwuntiir 

xelijni Hymni Cathemednon X I. qui in no* 
1^0* Codice (licitur ymnus natalis domini.y ft' 
X 1 1; f* Epiphaniae*. 

- -•■ ' . . . ■ ■• . . * 

Sequitur Apotheoiis. 

Hamartigenia» 

Ffycti^raachia* 

Dein Libri contra Symmachnm» 

Enchiridion utriusque Teftamenti* 

Exempla gloiTanim hic duo exhibemus td 
Tcrfum 4^ et 5* Hymni Cathemerinon fecundi^ 

» ■ t 

Patri qui Cherubin fedile facrum 
Nec noa et Seraphin fuum fupremo 
Subnixus folio tenet regitque. 

GlofTa 17? * Gioflk „ hic repreheniiitur quod dixerit Deum 
jy federe fuper Cherubin et Seraphin. Ut enim 
^ B« Hieronimus dicit , fuper Chcrubin Deut 
yy tantum fedct. Sed fcicndum quod vir ifte 
^fecularis erat nec adeo in divinis myftcriip 
sieruditus. Chembim et Seraphim hebraic^ 
,9proferunt ct mafculini gencris, atque plu^; 
^ ralis numeri. etc» 

• £x paiiione Romani v6rfus fl38» %9^ 

Meretrix Adonem vulneratura 

fcenica^ 

Libidinofo plangit afFedtu palam. 

(tlofla ,) Ado fuit amaiius Veneris , quem in» 
lyterfcdum ab apro plangcbat Venus, fecun- 
9 dum fabulam. Re autcm vcra ado folcm , 
' ^apcr hiemem, Venus terram ilgnificat. Ve- 
^ nus itaque et terra plangit adonem, id eft 
^ folem , ab apro , id eft hiemalibus pluviis 
M interfedlum , quia hiemali tcmpore quaii lu« 
yy ftuolk nihil viriditatis in fe continere efiici» 
>itur* 

Eadem Macrobius Saturnal. Lib* I* 

£t ad verfus 25^* 57. 58* ejusdem hymnit 

Venerem precaris , comprecare et limiam* 

Piacet (acratus aspis Aesculapii ? 

Corco drillus , ybis et canes cur displiccatr 

Gloffiu M Tria fimt genera fimiarum , Spinx , 
f, fimia villofa , Circopeticus , >aUud nurabi- 
splis fbrmae. Hanc coUmt Aegyptii* Ter- 
»9 tium , iliius quam nos , fine cauda* Meridia^ 
}»na Pars ibiccs avcs vocat, quae nili fluen^ 
f^ tis inhabitant. Oricntalis vero occidentalis- 
n que plaga parva quadrupedia ibices nominat » 
jy quibiis eft moris in petris parere , quae ae« 
j» inc ibiant nifi in petris liabitare* etc* 

M la 174' K». F, SteuU, 

In iine exlhnt* 

Fragmentum Homiliae Alcimi ( hic lep^itnr Al- 
jniini) Aviti in Rogationibns. 

Verfus ( Alchuini ) ad Samahelem» G. Set{* 
nenfis« 

' # • - . 

Carmen incerti Aiicloris ad Conftantinum , 

quod ita incipit* ^ « 

)) Conftantine meis opus eft non promere verbr& 

,) Aedigis ut crlnitorum (is ftcmmate rc^um 

,9 Poft Antenoridae deliramenta ruinae 

,) Cum tua pro^enies Romanas rexerit ar» 

ccs. ctc. 

Cannen aliud incerti , (ic incipiens. 
5,Convcnis fijnisque* conveniffe loqneh'^ 

* 

^,0 utinam quirem transmiffo tcmpore fet* 

trem 

5^ Cautum , pervigilem , fignatum voce Bovo^ 

nem 
3) Qui me pervexit , qui laudibus extulit Q» 

lim etc; A^ 3^ FohCodex Membran» , X Vlh 

Die auserleflenften Pfal^en , oder 
chriftliche Kirchengefange von Lob- 
vvafler, aus befchl Herr Schultheis 
Saagers gefchrieben , mit feinem por- 
trait, durch Gabriel Hermanu. 

B. 4h i^r^ i^0t Pf^^ SeofdU v* ," B» 4J» Codex CiiarUc.n> vr.. ^ vr;!^:.^': ;.;^-T :t.. ! .X F l^ 

Pfclli ftiohi Politici in Cantica. Graece* 

Idem Tkfliisv^i3fl EditioneJIAftflsfisnai^JUM ' . ^ 
Idi7. nempe. ,, ri/44i T^ i|/8AAa^ €iV to ugfM rov tar/jLurciw - . \ ^ydM gix^^ TToXniKoiy Trpog roy (icLo^^Ma 

^jKUPlOV liilKfl^O^OV TOV fOOTOLVMTflV^ 

Codice non integro , ilS\m fiufle 'Me|;^um , 
ex coUatione noftti CotlicfS ' "^iftet» «: ]^. ad '■' 
verfum g. Cap. I, Canticorum. 

j, Ew ijufi ymg^^ ictvrfjv yj ^cLAm h ywctim 

»^!f* ^^^^^ ^ ^^ TTTtpVCLig Toiv TTOlfJLVicdV» Keti ^ToifMivi Tccg i^i^ag o-^ iiri a^Kfjvco/MO^i rciv 
jy TroifAivodv. \^a) 

Sequentes verfus Pfelli in noftro Codice ^'- 
- ftmt, *$cft)8 6tnfttit Meuriiarta edftio.r 

j^ dg ^ctf^vivnera xj/u^iy (pfja-) Koi a^^strfitct tm^ (a) NoT;i|. Meuriius cdiiiit TSTOiiuvieiVn Male. m' 
««« ». • tr,, m *■ . «'kr^ 4'My Tf Mi 0OPc; qnem nofter Codex inte^ln 
nitidifiiine iet emendatiiume fcriptu^ cft«.r • , , 

Petri-iSbb. Cluniacenfis contra Petro* 

t ■ . »• ■ - •. ' «^,1 /x *» * * f « ^JC^.j.S ^ QuM^n. 


Rabbi ^ofe Ben Maimon , Sepher g 
Ikkarim, f. tredecim Articuli Keli- 


n •> Cod» Cod* 

lUbbi A^ron Ben Akti .SeplierTag- 
naqfiim» £• Liber de Atd«*ntibtis - ;He- '. ■ . j . . i ■: .-■? .-• . '•. \ ■''i}h. 1^0* i. SectiH. 

53. F6L 

• • • • • 

Regnlae Canotlicdniin, vide CondU 
liuni.Aquis Granenle. 

h • - 

t 

«l^, FoL Codex MembraiL \ -■ ' '-^ JX„ 

Regdae Canonicprum , deeft initium ' 

usque ad Caput A. cui titulus ^ Dc 

proficiscentibus in itinere , ultimum 

Ciput XXX, hoc titulo, deFe- 

ftivitatibus Sandorum , additumCa- 

Eut , cui titulus , de eo quod qui ad 
_ unc ordinem Canonicum fe fociare 
9, voluerint , de rffbus , quas pbflident ^ ^ \ 
5, «idEcclefiam B.Paiili rolennemdonaw: 
tionem de pcaefenti faciant. 59 

99 
99 

9") 99 r 

Exhortatio ad Presbyteros et Regulae ' 
Pallorales, quae his verbis incipiunt. 
91 Oblecro vbs fratres dilediffintOs ;; ut 
„erga fubditariim plebium profedum 
„ et emendationem vigilantiflima curl 
i^laboretis, quatenu^ illis vium &ldtt$^ 
97 oftendentes et eos verbis efcexem^ 
,^ plis inftruentes. « t t ^ Codex iftc fuit Bongarfii» 

Rcgulae illae Canoniconim videntur condita^ 
^ S. Chrodegainlo' E^scopo Metenfi-, - inter • 

M 4 alia 180, f ^o- M. Seeuti, 

alia Chrodegamlus fanxerat, ut Canonici 
bona fua Ecclefiae S; Pauli Metenfis do- 
narent. VideHiftoire des Ordres Religicnx 
Tom» • 11. pag. ^o. diverfae ab illis qnas 
Dacheri Spicclcgii Tomo L fiili Chrodegandi 
ilomine cdidit» 

f 2^» Fol. Codex Membran; - jtL^ 

Rdgube Monachonim , Capita LXXIII. 
auftorc S. Benedifto. 

Qnales edttae funt in Bibl. Patrnm^ edit» / 

Lngdtin. Tomo IX. deeft iu noftro Codice 
nomjeQ Auftoris. 

■ . i 

A.^ 5f* 4to Codex Membran» ^ XF^ 

' Regidae Monialium Ordinis Fraedi^ 
catorum Monafterii in Brannaderen » - 
C hifula S. Alichaelis prope Bernaro ; 
additis Pr;vilegiis eidem ordini ab 
Imperatoribus conceflis et aliis ^oca-' - 
mentis. ^ 

• - - • 

Singula vero, quae ifte Codex continet, ^ 
arduie recenfcre, quuiri aU hiftoriam Pa« 
triam quodammodo pertineant , operae pre- '"' 
tium erit ^ ea funt»' 

I 

iv Regula S. Auguftini , quam fcrip« 
fit mulieribus Keligiofis^ germani-. 
ce. 2. Regula MomaUum Ord. Praf^ 

dicatorum » germanice , titulus fic. 

* 

f, Hie vachend an die Gefctzte der 
9, Schvveftren S*^ Dominici Ordeos. 

Pro- '181. 

Prologus, dic Vbrrede, 

iic incipiens» 

5, Sit man Ton Gebot der Regel dic 99 Schvveftren heiflet das lic nabent 
„ein hertz und ein fel in demhert-.. 
,,zen, darumb fb ift och recht>, al 
„fie denn under einer Regel und un- 
„der einer jgehorlamen gelupt le- 
„ bent , das fie och einformliqhen ifi 
5,glich behaltung geilllichea lebens 
„funden vverdent. 

* 

Ca^ta Regnlannn {nnt Knmero XXXL Titiili 
eoramCapltiim. hi lunt*.. ' !; 

!♦ Von Gottes dienft^ 2. Von dem - 
nigen (neigen , profternatio ad alta- 
re). 3. Von den Totten (todten, 
orationes pro defiinais ). 4, V.on 
der Vaften. ^. Von der Spis. ' 6. 
Von der CoUaccio. 7. Von den Sie- 
chen. 8« Von der Laeffe Cfenguinis 
minutio). ^.VondemGeliger. lo.Von 
demiSevvand. 1 1. Von der Gemeind, 
1 2. Von der bevverd ( de Sacramen- 
to Euchariftiae) und befchrottung 
•(amputatio Capillorum^. 13. Von 
der Svvigklichi (de filentio). 14« 
V^ndendieman empfacht. , 1%. Von, ^ I ■SgBgagggBgg 

^*- JS. Ack/£. 

I ■ . • >• 

den Novicien. 1 6. Von dem AntheiflTen 
(deVqtoObedientiae.) 17. \(ondei:' 
lichten Schuld. iS. Voh der mil- ' 
ten Schuld. 19. Von der fchvvc- • , 
ren Schuld. 20. Von dpr noch (vve- 
rer Seliuld 21. Voh dcr aller fvver- 
ftehSchuld. 22. Von den Abtrunni- 
geni' 25. Von der Cur der Priorin 
(de Eleftione Prioriffae.) 24. Von^ 
der Setzung der Supriorin. 2^. Von 
derCirkarin (de Vifitatrice). 26.Von 
der Kellerin. 27. Von dem WercL 
28. Von dem aofter. bu. 29. Voa » 
dem ingang und usgang. 30. Von 
domCapitei. 31* yon dpm Urlob. ^ 

C^ut f» liaet continct. • ^ 

Von der Spis in dem Refedal* „ Zu gefueger zit , vor dem Imbis 
„ oder vor dem Nachtmal fol die Ku- 

99 ftrin ( Cuftos ) ze tifchc Ifitten kurt- . 

zelichen alfo das (ich die Svveftrea * 
9,mtt fument , darnach fol man die 
,»:ZymbIen fchlachen , ift das dicL * 
^rSpis bereit itt, fuft nit.bis die Spis:; 
,ybereit vvirt, und fo fi ir hend ge- . 
,y¥veichea hand, fo £o\ die Priorm/ 

das 


»iiimaBmmmm 9i. 
99 '„da? gloglin iii der reveccter luten, 
„ yiid Ibllent die Schvveftren ingan 
„zvvb iind zvvo niit einande,r , dar- 
„hach die die vers tut, die fol fpre- 
„ chen an niitten in dem revental 
„ (refe(3:orium , legitur etiam refeftal ) * 
( benedidte , und . der convcnt 
darnacl;! den tifch. fegen. So die * 
'Schvveftren gefitzend , fo fond dic 
„ dienerin anvached eflen ze geben ' 
„an der niderftien des tifches, und" 
„fond enden an der Priorin tifch. 
^Aii kein Svvcfter fol den erften tifch 
f* yerfumen , denn die dienerin und die 
«ieferin, an fuch und urlob. ^X^^e-" 
„Te ^ber zu den erllen tifch nit hac ' 
„ geflTen dt^, fol zu dem andren tifch 
„eflen das man den drittcn nit be-" 
„ dc^rffe machen. Man fol den Die- ' 
„nerin kein fuhdrige piftanzie ma- ' 
chen dic von der Convent nit ge- 
hebt hat^ An l^ein Svvefter fql 
tler andrcn pitantzi fendin den dte • 
„Priorin , doch mag ein jegliche * 
vvol die pitanzi die ir geben ift tey- ^ 
len nebent fich mit den die by ir • 
„ fitzent zu der rechten und Unggeh 
„'fitten Die Priorin fol in dem re- 
„ vental eflen , und fol fich laflen bc- 

gnue*' 99 
99 
99 99 

9, 184 JW. R. S^cidU 99 Suegen mit des Conventes fpife. 
is lelb (bnd die Siechmeiftrin und " 
„ander Ampt Schvveftren tun Die 
5,Convent niuefer fond an fleifch 
„iin in demCorivent' AUe tag fol * 
^, niah zvvey niuefer lian. Ift es das 
,, das Klofter haben mag daruber 
„ mag die Priorin etvvan geben nach 
„dem guet des Klofters und als fi 
,:,'g^uet duncket. Wp ein Schyvel^pr 
5,g[evvar vvirt 'das ^eiher atidrea ut 
„gebriftet voh det gemcind das fol 
j^fie ir vou der dienerin forderen. 
„lrt das en keini der dienerin oder 
„der die da eDTent einander erziir* 
„ uent , fo denn dei: Convent ufiftat 
fol fie ein venie ( veniam ) machen 
und fo die Priorin ein zeichen git 
fo gange vvider an k fl:at. 99 
91 Capnt $* fic. 

,,Yierften in dem Jare follen die 
„ Sch vveftren Leflfe halten. Die erftc 
^in dem monat September. Die 
„ ander nach N55^iennacht Die drit* 
,,te nach den Oftren. Die vierdc 
,, an Saiit Johans Babtiften tag. An 
9,dis Lefle foi niemen laflen, den 
„voa belcheidenheit; der Priorin 

„und Ko^ ' Jf* SeokU. 

,,und von fachen. Die do gelafien 
..iiant den fol man gutlich.tun, nach 
„ deni als es das Cloiter erzugen inag » 
9, aber npch denn foUent fie nit fieifch ; 
«^eflen* 

Caput ^. 

„DieSvveftren foUent nit ufF betten 
„ liseU' denn in dem fiechhus. Sie 
,,{cment ligen uf ftrp-fecken und 
„ wullen ftiretten und in eim rock und 
vvil und keltuchlin und gurtet und 99 
99 99 _ 

och in hofen in denen landen do es 
gevvonheit ift das die frovven ho- 
i»fen tragen etc» 

Has Regulas fctiuitnr. 

Regula B. AuenfUni , quam fcripfit mnlieri<* 
bns religiofis , latiiie , eadem qnac fiipm ger- 
manice. Addhft gloflGl Hugonis de S. Vifto- 
re in eandem regolam, Germanice. 

Sefmmtur Privilegia c;oncefla ei Coenobio. 
Titulus ifte» 

99Dis find copien uhd abgefchrifFten 
99 edicher unler alten Friheiten Brief- 
99ffcn, 6\t vvir hand von unferem 
s^heiligen Orden und vori* einem 
j^r&mlchen Keyfer und hgent verfig- 
9»let jn imferem depofito. 

PrJ- P9 

99 Primiim Oocnmentiiiii hoc cft. 

Dis ift ein coppi uffer dem brieff 
das die felige rrovv Margred von* 
, »Sedorf ftiffte das Clofter firunhadreh 
9, und ali ir gut darin gab und ocli - - 
„ein Svvefter darinnen vvard Pre- 
„ diger Ordens. 

9, In Noniine Domint AnieiL An;io 
„ejusdeni MCCLXXXVL Nc)- 
„ nas Junii indidione X 1 1 1 L Nq? 
„frater Jacobus Abbas de Aurcira, 
„ Ciftercienfis Ordinis Conllaiicienffs 
jjdyoecelLs. De confenfu et coh- 
„filio Patruni Ordinis noftri et fpe-' 
„cialiter Donvni Abbatis Lucelen- 
„fis faftum praedecefforisnoftri.Ul- 
„rici didide Thuna, quondai» Aljj^ 
,,batis d& Aurora n^miine noftro , no« 
5> ftri Conventus ac Sororum noftira-^ 
rum de Tedelingen fuper translacio- 
ne perfone domine Mechtildis de 
9,Sedorff civis Bernenfis rerumquc 
,, fuarum mobilium ac fe movjeni^-. 
um quocunque nomine cenfeaii- 
tur, a nobis Abbate,Conventu, et . 
5, ordine noftro , ac fororibus anta3l« 
„(3:is in virbs reiigiofos Prioreni et 
99 Conventum Fratrum de Berno Or- 

dinis 99 
99 9> 

95 187. j N9» R. , Seculu 

« « 

„dims Praedicatorum Laufanneniis . 99 
9) 99 
9» 

9} 
99 »9 
99 Dyocelis , fafta fecundum fprmam 
litterarum fuper eadem donacipne 
.. ronfeclnrum et figillis noftri Abba- 
„ tis ptaedidi ac Prioris nec non Do- 
niini Landgravii de Buchegga ^figil- 
latarum , que ficincipiunt : In fiumU^ 
ne DoniiniAmen : quarum medium eft : 
Sanefuper hac foirma cotnpoficionis pacifice, 
„ Finis vero : SigiUata figiUis Abbatis de 
Aurora , Prioris jratrum Praedicatorum et 
Landjravfi praediSarum. Confenfum 

„ nihilominus liberum tenori fep for- 
„mae litterarum fuper donacione prius 
5,eis fada confeftarum fine fecundarum 
>, prejudicio adhibentes abrenunciavi- 
„ mus una cum fororibus noftris de 
„ Tedlingen,in loco qui diciturBrunn- 
„ aderen coram Sculteto et Civibus 
„ Bernenfibus fubnotatis , videlicet 
„Hugone Burolino, Henrico et Ni- 
5, colao filiis fuis , Wernero de Rin- 
„ felden , Peti^o de Friburgo , Johanne 
5, Monetario , Werneri filio , Nicplao 
9, de Gifenftcih , Fratre Jordano Cel- 
„ lario Lucelenfi , Fratre Burchardo 
„ dido Lirgen Cellario de Aurora , 
,> Fratre Cunone difto de Marten , 

Mona- 188. 

3)Monacho ejusdem Domus, cum 
,,pluribus perfonis aliis fide dignis 9> eodem ann6 in odavo Pafchae, 
,, id ipfum fecundario facientes in- 
„aur, unk cum Conventu noftro 
„ coram praefato Priore noftro Do- 
jy mino Abbate Lucelenfi , in manus 
5, fepc didi Prioris , eodem fimifiter 
„anno in Vigilia Afcenfionis Do- 
,5 mini , et prefentibus abrenuntia- 
,, mus pro nobis noftrisque fratribus 
„ fuperius nominatis , acnoftris fuc* 
„ ceflToribus univerfis omni juri feu 
„ jurisdlftioni , quae nobis jure feu 
„ titulo aliquo competebant vel com- 
„ petere videbantur in Dominam M. 
5, praediclam et res ejus ac in quatuor 
^perfonas apud Brunnaderen rema- 
„ nentes cum ipfo loco fuisque atti- 
„ nentiis univerfis. Salvo et retento 
^ nobis jure noftro , quod in rebus 
^, mobilibus , immobilibus i ac fe mo- 
„ veiitibus competit vel debet com- 
„ petere quoquomodo occafione tran&p 
9, lationis hujusmodi translatis , colia- 
„ tis et remiflis nobis feu noftro Mo- 
„ nafterio et noftris Sororibus ante di- 
„ (ftis tam per fecundas litteras quam 
,, perprimas exclufis quibusdam con- 

dicio- 189- N^^ ^' SecuiU 

fj dicionibus contentis in primis litteris 
„ fuper provifiorie quarumdam |fdro- 
„ rum remanentium in Tedlingen , pro 
„quarum fingulis viginti libras Ber- 
», nenfes recipere debebamus. Ita fa- 
„ ne quod ae cetero , per nos aut 
„per interpofitam perfonam aliquam, 
y^ fuper perfonis prenominatis manen- 
», tibus in Brunnadren , cum rebus et * 
», loco. fpedantibus ad easdem prefa- 
.♦tis Priori et fratribus ac fororibus 
9, vel alicui nomine eorundem nuilum 
„ omnino jurgium fuscitabimus , nec 
^^ullam movebimus queftionem , 
I, quin quantum in nobis eit praemifla 
i.omnia ad locum Brunnadren ad 
„ fratrcs et ad forores prefentes et fu- 
turas fpedantia jure proprietatis ac 
veri dominii poflideant pacifice li- 
„bere et quiete hoc adjedlo, quod 
„ fi occafione nodri vel noftri Or* 
^ dinis aliqua perfona opponeret fe 
eisdem vel eorum quomodo libet 
conveniret aut impeteret , nos huic 
„perfone taliter impetenti nullum 
„omnino prellabimus amminiculum, 
„ fed ad eam removendam et com- 
y^pefcendam nos prefentibus fideli- 
„ter obligamus, omnemcjue materi- 
n am fcandali futuris eventibus fubtra- 

N „ here 99 9i 
99 190« ii iiii >5 

55 >5 

>5 

95 „here cupientes abrenuntiamus ex- - 
prefle prout fuperius eft notatum 
pro nobis , Conventu noftro et fo* 
„ roribus noftris de Tedlingen pre- 
fentibus pariter et futuris omni ex- 
ceptioni et fpecialiter doli - mali et 
in fidum reftitucioni in integrum Vel- ^ 
leiano refcripto , impetrato vel im- 
petrando edido, edito vel edendo, 
5, omnique juris auxilio et beneficji 
5,tam juris canonici quam civilis 
,,privato videlicet vel communi feu 
5, quibuslibet litteris et donacionibus 
utcumque fadis quibus promifla 
vel promiffbrum aliquod impugna- 
ri poflet vel aliqualiter innrman. 
In cujus rei teftimonium prefentem 
litteram fepe didis Priori et fratribus 
„ figiilis Venerabilium in Chrifto no- 
„ flri de Aurora et de fanfto Urba- 
55^0 Abbatum praedidi Ciftercienfis 
55 Ordinis cum figillis Sculteti de Berno 
,5 et predidi Lantgravii de Buchegga 
„dedimus figillatam. Nos Conven- 
„ tus de Aurora et Sorores de Ted- 
„ lingen praefato Domino Abbati no- 
55 ftro vices noftras in hac parte com- 
„mifli. Ita quodquidquid per eum 
„ordinatum eft, et hic fcriptum ac 
^^fijgiliatnih , ratuni et ^ratum nos ha- 55 
55 
55 

55 
55 5, bitu- rpi «^A» R* StCUti^ 

,> bituros promifimus et "^romittimus 

„et fnbfcriptione hac concorditer 
approbamus. Nos etiam de Luce- 
la et de land:o Urbano et bo» plbs. 
deBerno et Lantgravius,antedidi, 

rfigilla noftra rogatu partium praemif- 
farum appendimus huic fcripto. Afta 
funthaec in domo S. Urbani, anno 

„Domini, die et indiftione, ut in 
fbprema linea eontinetur. 99 99 ' Secnndum diploma hunc titulum habet» 

„Dis ift ein Coppi vffer dem BriefF 
5, der do vvifet vvie der durchluch- 
„ tig Kung Adolfus roemfcher Kcifer 
,,'in linem Schirm und Gnad nem 
,i das Schvverter Clofter Brunnadren 
9,' mit allen dem das dorzu hort 99 Initium tale. ,,Adolfus Dei gratia Romanorum 
„Rex femper Auguftus^religiofis Ma- 
„ tronis , PrioriUe & Conventui Mo» 
„ n^fterii Sanftimonialium in Brunn- 
,^ader juxta Bernam Conftancienfis 
„ Dybcefis , devotis fuis diledis gra- 
„tiam fuam et omne bonum etc. 

Datum eft hoc luftrumentum , iii Offenbnrg 
ini Idus Decembr. Indl^* VlL ao- 

N 2 n6 192. 2^0^ -^* SeciUU 

n6/ Domini MCCLXXXXIII^ 

Regni vcro noitri aniio fecuudo» 

Tcrtium hoc titulo^ 

„Ein ander Coppi vvift vvie Kupi 
„ Adolffelber ftifftet und in fin Gna< 
5, nam das Clofter Marieutal in der In- 
,,felan der Are. 

Adolfus Dei gratia Romanorum Rex etc. - - Novam Plantationem 99 

„Oratorii feu Monafterii Sandimo- 

95 

55 
55 

95 

5) nialium Infulae Araris fluvii prope 
Bernam quod Clauftrum vallis fan-' 
dae Mariae , nove noftre impofitio- 
nis nomine nuncupatur delideran- 
tes noftris temporibus crefcere in tem- 
5, poralibus et augeri et temporalium 
fubfidio in eo etiam fpiritualia nu- ^ 
triantur honorabilibus . perfonis. 

„ Prio- 5> 
55 Nota ad primum Diploma» 

(«) Coenobium f« Abbatia de Aurora eft- 

Coenobium Frienisberg , duabus Lcucis 

k Benia diftans , olim mons Aurorae di- 

tom , et Oriliiiis CiftcrcienCs Abbatia, Vi- 

^ Lfvv. Helvett Lexicon. Fricnisb. 

(*)Mo. 195 ir», M, SiculL 

9, Prioriffe et Conventui ejusdem Ora- 
„torii feu Monafterii Ordinis Fra-f 
,, trum Predicatorum et in perfonis ea- 
,> rundem fuo Ordini plantationem ip- 
„ lam cum fua area et fundo in quo 
,,reliqua pars aree inediHcata exi- 
„ftit, nec non ejusdem Infule feu 
„mediamnis tantum fundi contigui 
„fpacium quantum ad dilatandum 
^, plantacionem ipfam fuis ulibus ne- 
„cefl[arium habuerint donamus y et 
„ confirmamus donatam etc. 

Data efl: lu Kal. Mart. India;» VII L 
Ann6 Domini MCCLXXX XV» (Ir) Monafjeriam Lncclcnfe hodie num ex- 
ftat in Epifcopatu Baflleenfe* 

. ( r ) Cocnohium fororum de Tedlingen cx- 
ftitit olim , in loco qui hodie Dettlingen 
dicitur, in ditione Bernenfi, Regionc 
Zollikofen , Farochia Wolen. Monialcs 
ejus Coenohii erant Ordini Ciftercienfi ad- 
' didae, et fuh tutela Ahhatis Aurorae» 
▼cl Frienisherg» Vide euodera Levv. Le- 
xic. DcttUngen* 

N ; diiar- 194. 

-■ ■ - ■ ■ r— — ^i^^ . — ^ 

2^0^ . R. SeaOL 

Quartiim Inftrumentum hoc titulo*. 

„ Dife Coppi vvifet vvie die Svveftrea 
„ ze Brunnadren empfangen und in- 
„ corporirt vvurdent Prediger Or- * 
„den in dem groffen Capitel ze 
„ JMumpelier von Meifter Stephanufi 
„ dem Meifter. 

„ Nos Fratres Henricus Rumelli Pri- • 
9, or Conventus Thuricenfis , Pe^ . 
jjtrus de Bulzberg Prior Conventus 
„ Bernenfis et Petrus de Tuno Prior . 
„ ConventAs CurienfisOrdinis fratrum 
„ Predicatorum , notum efle voluraus 
«univerfis prefentibus et futuris, ^ 
5, quod vidimus de verbo ad verbum 
9,legimus et diligenter perfpexJmus 
9, litteras venerabiiium Patrum S*^* 
9, Meniorie Magiftri Stephani etc. 

3,Et deinde „Noverint univerfi etc. 
5, quod nos Magifter Stephanus Ordi- 
„ nis fratrum Praedicatorum et deffi- 
5,nitQres Capituli generalis aputmon- 
„ tem Peflulanum celebrati anno Do- 
„mini MCCLXXXXUII. ut 
5, Sorores de Brunadren juxta Ber- 
j, nam Dyocefis Laufannenfis in theu- 
„tonia fub cura recipiantur ordinis 
3, noftri etc- etc. Nos igitur fupra 

diai Ipf. ^•r. P» SecttH. 

„di(fti Priores Thuriccnfis, Bernen- 
,5 fis , et Curienfis in evidens tefti- 
„ monium hujus vifionis figilla noftra 
„huic litterae duximus appenden- 
>,da. Datum aput Bernam Anno 
„DomimMCCCXXVIlLetc. Qiiuitum hoc eft* 

9,Dis find die Friheiten die dis Clo- 
„ fter hat hie in Sant Michaelis Iri- 
„fel von den obritten Meifteren 
I, Prediger Ordens. 

99 In Dei filio fibi cariflimis Priorifie 
„ ceterisque Sororibus prefentibus et 
„fucuris Monafterii Sandi Michaelis 
„ in Infula Ville Bernenlis provincic 
„th€utoniae Dyocefis Lauiannenfis, 
„fub cura et inftitutis Ordinis Pre« 
;„dicatorum , Frater Bartolomeus 
«Texerii facre Theologie Profeilor 
Macejusdem, Ordinis humiUs Magi- 
99 ftej: et Servus etc. etc. Datum Lug- 
„duniX. Decemb. MCCCCXLVL 

In hoc et praecedcnti Infbumento obfemn- 
dum eft Monafterium nollrum iu Dyoccrin 
Lauranncnfcm referri, quum in Diplomatibus 
duobus , quae praecciiunt , Dyoceiis Conftan^ 
tienlis efle Uicatur. Ratio ex hifieria trans- 

N4 late 19^. >r«, R. 

latae fedis ejiis Coenobii repetenda eft» Qtnmi 
enim Riulolphus Imperator ann6 Domini I38$» 
Urbem Bernam obudione premerec, Monialet 
noftrae ex Monafterio fuo , quod , ut fupm 
vidimus, anno I284. eratconditum , inBrunn-» 
adren, ledcs in urbem moverunt, vitaiidi tn* 
mfiltus bellici gratia, Hinc data occafio ut 
conceCFo iis in urbc loco, poftea , ubi nunf 
hospitium ncgrutantiutn exftat, Monafterium 
eondercnt, Cui etiaminditum nomeu Infulae» 
ut antiqua fcdis memoria fervaretur. Non ta* 
men ftatim anno I2g8. hanc eas reiiquifTe , pa« 
tet ex Adolphi diplomate quod fccundum eft» 
anni I399. nbi adhuc dioceii Conftantienlt at» 
tribuimtur«. Tertium Oiploma anni 1394. eas» ' 
Dyocefi Laufannenli vindicat , translato ad In* . 
fniam Araris , S* xMichaelis diftam , monafterio» 
Conftat , Arulam limitem duarum Dyoceilum 
fuiflc , ut quac ad dextram ejus fluminis fita 
funt, occuparet Conftantienfis , qnae ad fi« 
niftram , cum Urbe Berna , Laufannenfem di« . 
tionepi agnofcercnt, Translatum videtur ita- 
que Coenobinm noftrum in aliam Dyocefim aa-* 
no 1394» Aimo tantum 1^47. eis fedem per<- 
petuam in urbcm fixiffe afTerit audlor Deli« 
cianim Bernenf. pag. 295» De his plura vide 
infra in narratione nofliri Codicis. Diploma.. 

fuintum eas in Villa (urbe) Bernenfi jam ha« 
itantes indicat. Sequitur ejusdem InftrOf' 
nenti verfio germanica. 

Sextum Diploma ab eodem Magiftro Texerio » 
eoncedit Monialibus, ut pro luftcntanda vit»' 
Eleemofvnas colligant» Datum Lugduni an- 
nd M C C C C X L V 1 1 L Addita elt ejusdem 
verfio germanica , ubi vcrba haec. Injtpiii 
ViUe hernen/is , vertuiitur fic: Des fiirnem- 
men Dorfl^ Bern* 

Septimum cisdem h Fratrc Martiali Auribellii 
Ordinis Predicatorum Magiftro conccflum, 
datnm eft Divionj 145^. addita ejusdem ver- 
fio gcrmanica. 

0^0^ 197^ OSavumf ab .eodem aimi 145^« tddid rtf» 
fione* 

yamtm^ ab eodem, Colonlae, 1457« 'addid 
verfione» 

Sequuntnr alia Documenta, hoc Titulo» 

„Dis find etliche Punden usgezogeh 

. „ yon den briefFeH der Friheiten der 

„ iVIeiflren des Ordens die fi gegeben 

5, hand den S weftren zu Schonen Stein^ 

99 hach, die vvir in glicher vvis och 
,, forachen und nutzen fond und mo- 
„gen , vvand die Meifter Ordens 
„ der felig vatter Bartholomeus Tex- 
„ erii und der lieb vatter JMartiaHs 
yy Auribelli hand uns heftellet und ge- 
n ben alle ir Friheit und ali ir Clo- 
^ftren die do reformirt find. Und 
„darum fo ein nevver JVleifter des 
„ Ordens vvird , fo fol man ervverben 
91 das er dis Friheit beftette. 

Primum horum e& fiib nomine Magiftri Tho- 
mae Steinbach Datiun Colon 13 Sg. Monafte- 
rium Schoncn Steinbach ,• ob £insheim fuperio- 
tis AUatiae, commemorat Stumpiius lib» 7t 
cap. 12» 

Secundum, fub nomine Thomae de Firmo* 
Datum Strasburg 140^» 

• Tertium » fub ejusdcra nominc , ib» eod. 

N $ Quar- 198. 

i^<^ R. Sectdk 

Quartnm, fub nomine Leonardt de Florentni^ 
ib* anno 1415« 

4 

Qulntum et Sextum, fub eod*. nomine* Du 
tum illud ex Columbaria 1419« hoc Coaftan^ 
riae 1420. 

Septimum , fub nomine BarthoU Texerli, 
BafiL 1438. 

0(Skavum et tria fequentia pertinent ad Mb* i- 
nafterium Sororum Mariae Magdalenae an Asp. .. 
Steinen in Bafilea, 

Duodccimum pertinet ad noftras , fub nomi- , 
ne Martialis Auribelli Datum Vicnnae 14^6% 
addita verfio Germanica. 

Decimum tertlum hoc titulo* :t 5, Von dem BriefFden gebenhat Mei- .• 
„fter Marcialis Auribelli dorinnen . 
„erverforget diellL Swefter C16fter » 
5, an Steinen und Sch6nen Steinbach 
„und S. Michaels Infel mit einem -. 
5, vvirdigen erlichen Vicarien genenht ; 
,, Vatter Heinrich Schretz Bacularius 
5, urid Prior ze den Predigern ze Bk- 
55 fel Datum Argent. 14^0. \ 

Sequitur. . , Dis find XX. usgenommen Pun- 
ften fo gezogen fmd uffer den Pti- 
vilegien Ib die Meifter des Ordens 
in, ire latinifchen Brieffen geben 

„hand 199- I i i T * ' ■ iVf»,: H* Secuii, 

5,hand und geordnet den Sweftren 
„ von der Oblervantz die da find in 
j, tutrdien Landen. 

« 

Sequuntur Regulac quaedam fpecialcs ad aedifi- 
cia Monafterii ct oeconomica pcrtinentes, et ad ■ 
vitam - Monialinm. 

^quitur» »9 
99 

99 
99 
99 99 
99 Dis ift dic Coppi von dem BriefF 
der do vvift die BruderfchafFt zvvi- 
fchent den Svveftrennn S. Miohels 
Infel und den^vveftren S. Maria. 
Magdalena an den Steinen ze Ba- 
k\j datum 1440. 

Sequitur. 

5, Informationes fuper debita claufu- , 
ra Sororum fab cura Ordinis Pre-. . 
dicatorum cxiftentium. £x deJ- . 

,,cretis Pontificum et BuIIa Bonifacii 

„1X. Pont. 

Eadem Germanice* 

. ■ ■ • ■ • 

Sequitnr. 

«Dife Copp? vvift vvie^der Bapftln- 
5,nocentius der II II. git die Friheit • 
,, der Begrebde den Brudern und den • 
„Svvefteren Prediger Ordens. Ea- 200» 

VHHHHHHHHHHHBHHHHBBHlMHMIiHHHHMHBHWiHHHlHHIBHiHMHHB 

Eadem Germanice. 

m 

Sequicur. 

i,Dife Coppi vvifet vvie der Bapft 
Benediftus der XI. gibt den Svve- 
ftren Predlger Ordens die Friheit 
dan fie kein Zechenden noch Zoln 
noch Schatzung, fon geben vve- 

„der geiftlichen noch vveltlichcn 

„Herren etc. 

Deeft finis ejus Bullae« 

Sequitur^ 

Die Begrebt der vveltlichen Perfo- 
nen die hie by uns hgent. 99 

9> 
99 

99 9J 

9> „ Anno L XVI 11. Frau Anna von 
„Burren Ludvvig Hetzel gemachel 
5, lit in Chor under dem Itein mit 
95 zvvoyen fchilten vor dem Altar, 

5, Ann6 LXX 1 1. Juncker Ludvvig 
„Hctzel ir gemachel under finem 
5, Stein mit dem fchiit neben ir. 

Itcm im Crutzgang by der chor 
tur under dem ftein mit den zvvo» 
yea Agnes Lovven frovv. 93, 

99 

97 Seqttitur« 

^jHic 201. K§^ R^ Secult. 

5, Hie vocht an die vorred in das le- 
„bendige buchli der Svveftren Pre- 
„ ger Ordens ze Bern in Sant Michels 
„ Infelen. 

In ea praefiitione Author haec ait* 

„Nund fond ir vviffen das ich mit 
„ flifs und arbeit durchlefen han und 
, , durchfucht hab alle die Jar zit bu- 
„cher und fel-bucher und brietF, 
„ inllrument und der gelichen die ich 
,, tinden kan in dem Convent der 
„Bruederen ze Bern Prediger Or- 
„dens und och hie dis Clofters 
„ fant Michels Infel , und hab zefa- 
„ men gezogen die namen der ver- 
„ gangenen totten Svveftren dis Clo- 
„ fters, wie vvol dan ift ir allerna- 
„ men hie nit ftatt^ 

Sequitur» 

Incipit liber Vite Sororum in Berno. 

„Alfo tund vvir kunt allen kunffti-- 

gen Svveftren dis Clofters , das un- 

ter Clofter geftifft und zu dcm 

erften mai angefangen vvard An-. 

noDominiMCCLXXXVI. vor 

der Statt Berne uflF der hofftat ge-- 

„nant 5J 
9> 
•9 '202* ir$. F. SecMiL 99 

97 
97 

99 nant Brunnaderen , do von enphieng 
oech das nuvv gettiiR: Klofter finen 
namen Brunnaderen, und die al« 
ler erften Svvefteren deflelben Clo- 
3, fter find dife namen. 

„ Svvefter Mechtildis von SedorfF des 
3,Clofters StifFterin. 

„ S. Mechtildis de Ripa Priorifla. 

„ Anna de Tedlingen. 

5, Elifabeth. 

„ A. de Ripa. 

Dis obgefchribenen Svvefteren kom- 
ment von dem Clofter genannt 
j^Tedlingen , Sant Bernardus Or- 
„ dens und lebten noch gevvonheit 
„der Svveftren prediger Ordens in 
5, dem Clofter Brunnader und namen 
„ zu inen die des Ordens begerten. 

„ Ita de Liebenvvil. 

„ Berchta Brunnaderin. 

,5 Agnes de SedorfF. 

9, Adelheit voa Goldbach. 97 » Ita 99 20? 5, Ita, von Sedorff. 

Demut von LiebenvviL 

„Kathrin von SedorfE 

„ Agatha von Friburg. 

„Anna Lirgin. 

„Do nun das Clofter incorporirt 
jjvvard Prediger Ordens, als du fin- 
„ deft in der Cronica do gab inen der 
,,provincial Svveftren des Ord^ns 
„von dem Clofter ze Zurich ge- 
„nant Oettenbach und eine vvard 
argefetzet zu einer Priorin etc* • 

Anna von Zurich Priorin. 

G. von Zurich. 

E. von Zurich. 

D. von Zurich. 

„*Dis vier Svveftren kamentvon Zu- 
^ rich und lebten geiitlichen. 99 3erchta Zembach. 
wElifabeth von Eige etc. 

Se. 2o4. JW»» ■ « « " ' ■ l^ Sequuntur novem alia nomina So- 
rorum, quae tunc Coenobium con« 
ftituebant* 

„ Darnach als dis Clofter etliche Jar 
„geftanden was und die Sweftren 
„ Gott dem Herren mit andacht ge- 
9, dienet hatten vil zit , da kam es 
9,darzu, das das Clofter von unfrid 
5, zerftOrt vvard als du findeft in der 
9>Cronica, an dem blat . • . do 
„erwartent fie von dem romifchen 
sjKung Adolfus ein ander Klofter 
„ftatt und buvvten ein Ciofter an 
,,dem Waflfer der Ar gelich als ein 
„ fhfel und vvard das Clotter geheit . 
9, len Maria thal in der Infel ais da 
„ vviffent die coppien deflfelben Ror 
^mifchen Keifters etc 

„Anna Priorin. 

„ Margareta Baldegein. 

9> Ita Bremgartin. Sequuntur nomi- 
3>na 9* rehquarum fororum. 

„ Do dis Clofter unlang geftund do 
„vvard cs von etlichen kinden der 
„ bosheit ganz und gnr ft6rt , alfo 
y, muften die Svveftren ftiehen in die 

,,btat 2oyi », Stat Bern in ein hus bi den Predi- 
„Igern , dorinnen fi fich enthielten 
„me den XX. Jar. Alib kofften fi 
„aber ein Clolterllat, das vvas der 
„Juden KilchhofF und ift jetz das 
„ Clofter iant Michels Infel. Die 
„ erfte Priorin difer Hofftat vvas ge- 
^heiffen. Berchta von Burgdorf, 
„vvas me den XXX. Jar an dem 
j, Prior Amt 

„ Anna Frefom. 

„ Hedvvigis von Lutenvvil. 

„Agnes von Schafhufen„ fequuntur 
„nomina 15. reliquarum fororum. 

Adelheit von Butzberg vvas Priorin 
Anno Domini MCCCLIIIL 

Ultima qiiae nominahir Friorifla , eft Anna von 
Siflkch Annd MCCCCLXII. 

Seqiiuntiir nomina Sororum, iu Monaflerio de- 
fim^rum , continaata monu reccntiori« Inter 
cas invenitiit« 

„ Barbart Priorifla X X X 1« annis defundbi Annd 

Additut cft poft nomina Sororum : 

saJaeob Wagner, nnnc Capian ifo;«. 

Sequuntur nomina Confeifotum Monafteril ; prb- 
mus eft: 

O Bru- 206. Bruder Cuno von Jegenstorf , difer 
vvas unfer erfter bidit vatter und 
vicari in dem Cloller zu Brunnadren 
und vvas vil zitten gelin Prior ze "« 
Bern, 

^i^. 4to. Coi!cx Membran. ^lVm 

Regulae Pattorales ex Patribus et Con- 
ciliis. 

540. 4to Codex Mcmhran» Xm 

De vera Religione Liber B. AuguftinL 

Deeft ijiitium ufquc ad haec verba* 

,3 Ergo ille cft et corporis Coiiditor a qno 
9, pax omnis cft et quiforma eil inidbricata 
)9 atque omiiium formofiflima. 

tfij» Svo Codex Mcmbran. XI Ih 

Rcmigii Antifliodorenfis Expofitio fuper 
Miflam. 

A. 54. Codex Chartac. XFt^ 

Joh. Reuchlinus de Arte Cabbalittica. ' 

j3^4 FoU Codex Membran* XIIL 

JMagittri Petri Riga et Egidii BiUia ver* . 
iibus edica. 

Opus 207^ ZlTf » & Siculk 

Opus verTaum circiter 14400. foliis i80*. 
comprehenfum 9 quae ab Egidio addita funt , 
obeliscis difHngmnitur j de hoc opere , quod 
nunquam Integram lucem adfpcxit , vide Fa* 
britii fiibl* medii aevi et aiios» 

Initio noftri Codicis hi vcrfus leguntur* 

M Scire cupis Ledor , quis Codicis 

ittius auftor. 

,,Audi quid breviter dicat ad ifta 

liber , 

» Petrus et Egidius me confcripfere, 

fed ille 

„A(3:or, Corredor ultimus ille fuit* 

y, llle prior Remis , hic Parifienfis a- 

luninus 

„Ambo graves annis, hic vir et ille 

lenex 

n Simplex Clericus hic > facri Ordinis 

iile Frofeflfor 

,Jlle Levita gradu, presbiter ille ma- 

nens 

9, Alter habundantis ftudii , fed acutior 

alter 

j, Quis proponendo debuit ordo geri 

O a „ Alter 9» 2o8. 

R* Secnb 

Alter adinvenit operam , fed in or- 

dine peccans 

^Oninia divifit fenfibus ire magis 

,> Alter acu tipica diltinclis verfibus , 

unum 

Confuit in corpus atque revixit opuft 

Ex utroque fuit ibmmi dignatio regis 

Obfequium rebus velle tulilfe fuis 99 99 99 Scquitiir praefatio profaica , quac ificitnr 
proI(»gus Magithi Alhcrti Rcrociifis di; com- 
mfndatione hiijus libri. Viiletur autcm ex 
praeiatione hac , ct cx praefatio(ic Petri 
aucloris, hoc opus initio tantum in Pcn- 
tateuchum fiiifle^ Dc Moyib et ejus fcri- 
bcnili ratione parum (iccenter juJicat. Sic 
cnim Albcrtus in prologo laudato. 

5, Quod enim IMoyfes legislator in Pen- 
„tJteucho fuo difiuie fcripiitetconfufe, 
„ in hoc opere ampla brevitate et brevi 
,3 amplitudine invenitur confummatum. 

Scquitur Prolo jus Petri Ki^ cditnris libri , 
nbi obforvaiiilim, ifta verLi initio prologi 
^ui XArwn (Te-:i:tns. flilo Mietrico dtpi»^» 
ratiyy in noftro Co«'icc Itc cfle mut-.ita , ut 
pro Gtnrfeos legatur Peutatcuchunu 

Ut Ibtim de ftilu et fiiic hujus Opcris fpe- 
cimen habcat Ledor, hos vcifus ab ioiti» 
czicnbainiif. M Ini- 209. 

No^ R. Secidu 

^lnitium Mundi quales in origine 

prima 

„ Traxit ab Artificis conditione vires , 

5,Que Fabrice concepta dedit, quc fc- 

mina rerum 

,,E(re Creatoris munus opusque DeL 

„ Cosmographo Moyfe mihi producc 

carminis hujus 
„ £(l animi motus commemorare mei 

9, Hujus adhuc putei veliit eruderator 

in altutn 

„ Ad typici fenfus vim penetrare volo 

5,Sicque figurali myfteria claufa ligillo 

^, Senfibus hiftoricis eliciturus cro. 

Quomodo antcm Pocfci allegoricc trafibavcfit 
S. Scripturam his cxcmplis oitendam dcfcri- • 
ptis cx primo capite de opere primi diei 
Gcncfcos llc*. 

5, Quid predidla notent prcfens intcl- 

h^e ledor 

», Nam quafi de petra fuggero mella tibi 

„Principium JEfuseft, celum creat ador 

in ilto 

0$ 4vPct 210.' 

■■■■iMiMWMMM— — — —^— ■ — — — 

l/o^ R^ Seci 

„ Per quam celeftes efficit efle viros. 

„ Terra prius vacua notat Ecclefiam . 

fine fruftu 

„ Donec Chriftus adeft et fibi jungit 

eam. 

,> Cujils in adventu datur Ecclefie no- 

va proles 

„ Nam breyis aut nuUus ad bona frudus 

crat 

„Scripturac tcnebras caligO; figurat . 

abyffi 

35 Myftica fcripta quidem (;lau& fuere 

diu. etc. 

In Hiftoria Samronis et cxatainis apum in 
faucc Lconis iic« 

99 Rlellificans examen apum fubit ora 

Leonis 

„Inque Leonino conftruit ore favos 

«Hoftes qiii pungunt animas claufas 

in averni 

9,Fauce, bonos tanquam mel tenuere 

diu^ 

« Suftulit ungue favos Sanifon de fauce 

ferina 
„ Chri- 99 
99 9> 2TI. 

— ^^^— ■— ^— ^— ^>— — 

K9. R. Stctdu 

Chriftus ab inferni fullulit ore fuos. 

Impedt hoftilis Samfonem tiirba li- 

gatum 

Hle velud ftupam forcia vincla fecat 

9, Armat fe Samfon maxilla , fe cruce 

Chriltus etc. etc. 

In finc operis cxlbt Epilojns pr()raicu.t E- 
gidii ad Qtlonem , Fariiiculcm iiipiKcopum» 

B. 47* 4to Codcx Membran. XIIL 

Petri Riga Biblia Metrica. 

Deeft in hoc Codice, qiii, antcqnflm E^- 
dius iwvL nddcrct, cxaratus videturi prolo- 
gus illc Albcrti Rcmcniis , dciunt etitim om« 
nia F)^;idii, quac in Codice 390. obcliscis 
«lifiiagtiuntur , Egidii etiam pracfatioi quae 
in pracccdcnti cxihit Codicc , in C\)(lice B. 47* 
abeft. Priorcs etiam 40. vcrfiis, qui in 
Codice 290. cxftanf, in illo dcfunt. Locus 
integer de Ajijiio Pafcliac eil K^^^idii , ct dc- 
cft in h'jc Codice« Dciinit in his vcrfibuflv 
(t tine Evansciii Matthaci* 

„ Loqnitur dc fine JEfus libroque Mathcu^ 
9, Dat fincm , Pctrus finit et ipfc fuunu 

In finc additae allcgoriae in omncs Btblio.> 
rumJihros, XXHL diviftouibiis comprehen^ 
&c, qnarum fuigulae unam cx litteris al- 
phabeti altcrnatim excludunt , ut prinm 
divifio fit fine littcra A. fccunda iinc B«. 
etc. ctc» 

O 4 Ritua^ 1X2. No. R* Secitlh 

Ritualis Liber Graecorum, vide Me- 
nologium. 

43;» 4to Codex Mcmbran. 

Ritualis liber Rabbinicus , contiiiens 
preces , plalmos et fententias moralesin 
uibm Synagogae. 

Codcx miitihis cft initio ct finc. 
%7U Fol. Codcx Membnin» XIII^ 

Roberti Grofli Capitis, Linclionienfis 
( Lincolnenfis ) Epifcopi , dilUncliones, 
quae vocantur Templum Dei. 

Ifte Tractatus Aiicloris , qui plurima fcripfit, 
anecdotus eft, teftibus Cavco, OuduiOy 
Fabritio. Initium autem talc» 

,3 Tcmplum Dei fan^um cft qnod eftis 
,) vos ctc. I. ad Corinth. IV. Scrmo ifte » 
,, quamvis omncs tangat , quos Spiritus Dei 
yy inhabitare dcbct , fpecialitcr tamen Sa« 
,, cerdotibus convenic , quonim corpom 
30 tcmpla funt Spiritus S. 1 . ad Corinth. VI» 
,)hacc etiam in ifto opere leguntur: 

Hos abfolvit Papa vcl alios aucloritate cjus. 

s> Pcrcnirorcs Clcricorum vcl detinentes eos 
^ia vinculis ct in carcere. 

)3 Inccndiarios dcnunciatos» 

jy ViolatoFcs Ecclefiarum denunciatos 

„Sor- 2I3< JVf . R. SectUi. 

,,Sortilcgos cumre {kcra, vel demonibus iiB* 
yy molantcs vcl abutentcs Sacramentis vcl aliud 
fy quam Dcum adorautes» 

Ab Epifcopo abfolvuntur. 

yy Mulier fencx impotens Curiam Romanam 

adire 

,,Si Prclatus vel Magiilcr Clericum cauft 
3, corrcdlionis pcrculTit non cxcedcndo modum,. 
}9 Si ctiam invcntus cft Clericus turpiter a« , 
9, gcns aim uxore , iilia , matrc , vcl foro- 
)) re C ct pcrcutiatur ) etc. 

Barbariem Monafticam fapit totum opiis* Vixit Ax^» 
dor Scculo XIII. continct fbiia 8« vel pag, i6^ 

A* %U %vo Minut» Codex Chartae. A' r"» 

Rofaria etOrationes. Ruchat Suite de rhiftoire de la Re- 
formation. Vide Cla(s. Hiftoricam. 

f ijr* FoU Codcx Chartac. X V* 

Johannis de Rupe Scifla , Ordinis Fra- 
trum Minorum Aquitaniae^ Cultodiae 
Ruthenenfis et Conventus Aufeliacen- ^ 
fis in Curia Romana in Avinione liber 
futurorum eventuum fcriptus in car- 
cere Domini Papae Clementis V I. 
Pontificatus lui Anno Vlll. ab incar- 
nat 13 59* 

Q % Hnne 214 JW. R, Seculk 

Hunc Baylius et alii vocant de la Roche 
Tailhde. 

No^ S. SecuK. 

folC^°^** Membram XlJh 

De Sacramento Euchariftias fecundum 
Thomam de Aquiiia. 

«71* FoL Codex Membraa. . XII I^ 

Salvatoris gefta S, Nicodemi Evange- 
lium* 

Hoc Prcuilo - Evanselium (aepins editum cft , 
noftcr Codcx Titulum exhibet fequentem: 

3, Incipiunt gefta Salvatoris Domini no- 
„ ftri jEfu Chrifti quae invenit Theodo- 
,,fius Imperator Komanorum proprio 
„ teftimonio Pontii in Codicibus publi- 
99 cis. 

Initium tale eft» 

9,Faftnm efi: in anno nono dccimo Imperatoris 
,, Tyberii Ccfnris anuo nono dccimo Principa- 
„ tus ejus VIII. Kalcndas Aprilis XXI. die 
,, mcufis Martij Confulatu Rufi vcl Lcenis 
„inami6 iiii. ducenteiime fccundc olympia- 
„ dis fub Principatu Saccrdotuin Judcoiiim 
s, Jofcph ct Cayphe , et quanta pofi: cruccm et 
^paflioiicm Domini hiilf.-riatus eil Nlchode- 
„mus. Afta a Principibus facordotum ct re- 
9 liquis Judeis mandavit ii^fe Nichodemus lit- 

«^ terls' sir^ i^«» iSV SecuU* 

s^tcris hebraicis.' (a) Anna .et Caipha et 
,) Semc et Dathan, Gamalit*! , Jnclas, Levi, 
„ Ncphtalim , Alcxander ct Syrus et reliqui 
9, Judacoriim vencrunt ad Fylatum etc» 

In noiho Codice non exibt ultima pars ejus 
Evangelii , a his ncmpc vcrbis : ^, haec omnia 
90 quae di^ et h&n funt a Judacis in Syna* 
99goga eonim ftatim Jofcph ct Nicodcmus 
99 annunciarunt PrefidL £t ipfe Pylatus fcrip« 
99 fit omnia verba in Codicibus pubUcis prae- 
99 torii fui ,, Haec vero fcquuntur* Eft poft 
99haec Pylatus fcripfit Epiftolam ad urbcm 
9) Romam Tybcri , dicens« Pontius Pylatus 
9) Impcratori Tvberio fal. Nuper accidit ctc. 
quaeEpiftola e& prima fub nomine Pylati vul- 
gata , PR claudit hoc Pfcudo- Rvangelium» Ob« 
lervavimus in noftro Codice ledliones complii- 
res, quae praeftant ledionibus » qu^s Edita 
ezhibcnt^ 

In codem Codice exftat Epijiola Chromatij et 
HcUodori ad Hieronintum cum Epiftola cjusdcm 
ad cos; addita narratio de nativitate Maria 
et JEfu 9 dc qna plura inira» 

< 
tT7^ 4to Codex Membran^ 

Sandae Mariae et Infantiae Salvatoris 
gefta. 

Duplex narratio eft; fubjungitur Lamentatio- 
ni Bernardi dc Paflionc Chrifti , quam obiter 
memoravimus fupra , vide Bernardi : 

Incipit autem fic : Lamcntatio Bcmardi : K O T A : ( a ) J^uae bactenus usqac ad illa 

^erha , Anna et Caif^A etc. Ex" 

fiant ad fincm ejusdtm Nicodtmi Evanftdit , 

quod edidit Albt Fubritius Corf. Apocryfb* 

^y, Ttfi^ fag^ 25%, faucis tanten iiverfa. «rfM 2,16. 2io^ S, SeculU 

„ Quis dabit capiti meo aquam et 
„ oculis meis ymbrem. etc» 

Eft cadcm cum 27 !♦ viJe Bernardu 

Prior vero ilc B. M:iria narratio , quae , ut 
momii.* fubjungitur in ifto Coilicc 577. La- 
mcntationi Bernardi , breviflima eft , et uni- 
cam pn^nam implet. Incipit vero iic: 

„ Tempore illo cum nata eflct B. 
„Maria in domo parentum fuo- 
,, rum in civitate Nazareth etc. 

dcruutque in apparitione Angcli et aununcia- 
tionc B. Marinc. Secumla narratio quac 19. 
paginis abfolvitur, incipicns iic: 

„ Erat vir in Ifrael nomine Joachim, 
„ ex Tribu Juda et erat paftor o- 
„vium fuarum timens Dominum 
„ in iimplicitatc etc. 

Conflatum viilctur iftiul op nfculum , quod iicc 
titulum nec auctorls nomcn pr.iefert , cx Pieu- 
do - Evangcliis de uativitatc Mariac , cx Pro- 
to- Evaugelio Jaci.»bi nominc ^niliiato , ex Evan- 
gelio Inlantiae. Diverfum tamen eft ab omoi* 
bus iftis. Natalia B. Virginis. cjusdcm cduca* 
tioncm in Templo. desponfationem cam Jo- 
fepho , Conceptionem , Partum in Speluiica pro- 
pe Betleem , hiftoriam duanim obiletrioum par- 
tui B. Vin^inis adliftcutium^ prcfcntationcm 
pneri JEfu in Tcmplo , Magirrum ado- 
ratiooem , ftigam Jofcphi in Fi;yptum , ct 
mnlta mincula in itinerc a JKfu pii.ro pcr- 
petrata , hio cnjrrarauAor, quac linpiln iu opuf- 
culis fnpra cittitis roperiuntiu:. N^irratio ta- 
mcn nottrt Pfoud - Evan^clii no:! p:iica con- 
tinet , quao ia ilU^ fruiVa qiiacrj-jv-. Noti- 
Timus in n»»ftro Codi^^e 4 -10.1 in -i:i:;wm lccun- 
dum poii iMtum JLlum wlloo^.i:ur a-.iv::itt:s 
Mi^oium ; iic cuim ait acdor : 

wTar- 217^ „Transa(fKs autem diiobus annis 
„venerunt ab Oriente iMagi Ihe- 
^rorolimas. etc. 

Ex ifto Plbiiilo - Evangclio fragmentiim fequens 
edimuf;. £ft locus cx narratione de itiuere 
B. Mariae et Jofcphi in ^gyptum : 

5, Fadum eft in die tertia profeftionis 
I, fuae , ut Maria nimio Ibiis ar- 
„dorc fatigaretur in iicremo; vi- 
dcnsqne arborem Palme, dixit 
adJolcpli,quiescamus aiiquantu- 
lum fub umbra ejus: Et teiti- 
„ nans Jofepli , duxit eam ad Pal- 
„mam et aefcendere fecit eam de 
35 jumento. Cumque refcdiflet Ma- 
„ria, refpiciens ad comam palme, 
„videns eam repletam pomis, di- 
„xit ad Jolepli: defiderium mihi 
„ eft, li ficri poflet, ut liujuspalme 
„frudum ederem : Tunc ait ad 
„e'am Jofeph : Miror te hoc di- 
j, cere cum videas quantam alcitu- 
), dinem habeant rami palme frudus, 
„Ego autem graviflime de aqua 
„ cogito que nobis jam defecic in 
„ utnbus et non habemus, unde 
„eos replcre, aut nos ipfos refo- 
MCiilare debeamus. Tum Infan- 

tulus )9 

93 
9i 21 $• N0» «SV SecuU^ 

„tulus JEfus leto vultu in finu 
„matris Marie virginis dixit ad 
„ad palmam, Reflefte te arbor, 
„ et de fruftibus tuis refice matrem 
,, meam. Statim ad hanc vocem 
„inclinavit cacumen fuum ufque 
„ ad plantas Marie. £t coUigen* . 
„tes ex ea fruclus quos habe- 
5, bat omnes refedi funt Poftea 
5, vero quam colleCta funt omnia 
,)poma ejus, inclinata manebat, 
„ exfpedans ut ejus imperio llirge- 
5, ret , cujus imperio fuerat inclina- 
„ta. Tunc JEfus dixit ad eam. 
„ Erige te palma, et confortare, 
„ et ello confors arborum earum, 
„ que funt in Paradifo Domini 
mei patrisque meo. Apcri au- 
tem ex radicibus tuis venam quc 
,5 occulcata ell in terra. Fluent 
„ ex ea aque ad fatietatem no- 
,,trram. Statim ereda eft palma, 
,, et ceperunt per radices ejus fon- 
•, tv^^s aquarum limpidiffimi egre- 
:., di cc dulciilimi nimis» 

Ui-.hKi.i.ii hjiiic ex qnoJain Libro de InFintia 
S.ilvjt-'rL:» , cn:n aliis mnltis , qnae hio ex<> 
r:.::i: , cl:at Mirtinu$ Poloau^ , Chrcnici libra 
5« ^jiutAa lir^cnt Ule ulcm «pus .iKn nc-irro» 99 

9y 99 

» 

99 219- Ultima in hoc Codicc cft hiftoria Idolornm, 
quac , intrante in Tcmplum Aegyptiorum piic^ 
ro JKfu , Qinuia corrucruut. Quac narratio 
talis tii:: 

», Et gaudentes atque exultantes 
„ ( Joleph et Maria ) in unam cx 
civitatibus , que dicitur Sotyen 
(«O ingrelfi Ihnt Et quoniam, 
in ea nuUus erat notus apud 
quem nolpitari potuiffent, teni- 
„ pium ingreQi funt, quod Aegyp- 
„ tii ejusdeni Civitatis Cafitulum 
j, (Codex 271. habet CapHolhmi^ 
„ vocarunt , in quo diebus fingu* 
„hs honor deitatis facrilegis pre- 
wparabatur. (Codex 271. fic : 

In cuo temflo trecenta ftxagintti ydo-- 

la pojita erant y et ibi atnrnonebant 

fedentes populum ^ quatenus fingulis 

diebus fecundum homrem deitatis eo^ 

rum facrifida offerrent ) Fadlum 

„ eft autem ut ingrefla Maria 

„cum Infantulo , Idola univerfa 

„corruerunt. Et omnia ipfu 1- 

dola jacientia in tacies fuas coni- 

minuta funt , ita ut nihii fe effe 

„evidencius predicercnt. Tunc 

adim- 99 
»9 

y> 

99 
99 99 

9> (ff) NuUa urbs co nommc in Acgyi^to uo* 
ta eil , QCtf mcmorata Gcographis# ^m 99 220. ^o^ «SV Seculk 

„ adimpletum eft quod diftum eft 
„ per Prophetam : Ecce Dominus 
5, veniet fuper nubem levem et mo- 
9, vebuntur h facie ejus omnia ma- 
„nu fada Aegyptiorum. Tunc 
Afrodyfo Duci ( Codex 271. ha- 
bet : Frogidio Duci civitatis iili- 
>,us) cum nunciatum fuiifet, ve- 
„ nit ad Templum cum omni Ex- 
^ ercitu fuo omnibusque Comiti- 
n bus fuis. Pontitices vero Tera- 
,5 pli ut viderunt Afrodifium cura 
,5 omni exercitu fuo ad Templum 
„ properantem putabant fe vindica- 
to re in eos , quorum caufa corrue- 
9, rant 

3, lUe autera ingreffbs Templum et 
^videns omnia ydola in faciera 
,,fuam in terra jacere, acceffit ad 
jsMariam et adoravit Infantem, 
uem ipfa in finu fuo portabat 
t tcum) adoraflTet eum , locu- 
„ tus eft ad univerfum exercitum 
„fuum et amicos fuos, et dixit; 
„Ni(i hic Deus eflet, dii noftri 
„corani eo in facies fuas minime 
^cecidiftent neque in confpeclu 
„ ejus proftrati jacerent. Domi- 
i^num iuum ilium efle taciti pro- 

teftaa- 3J 
3> 22I«L ■ 3m „ teftantur. Nos vero quod Deos 
„noftros vidimus facere, nifi cau- 
„tius et folliciti fecerinui^, om- 
„ nes in pericuio indignationis ejus 
„incurrere poterimus, et univerfi 
t,in iiiteritu mortis cadimus ficut 
5, evenit Pharaoni regi , Qui Deum 
„audire contempfit. Nam poll 
„ multum tempus dixit Angelusad 
5, Joleph. Reverterc in teirram Ju» 
5, daicam , defunfti iunt enim qui 
„quaerebant animam pueri. 

In hoc loco dcfmit narratio et Evan^clinm 
faujus Cddicis» 

«71. Fol. Codex Membtan. XIII. 

De Sandla Maria , et JEfu Chrifti puc- 
ritia Evangelium. 

Idem efl: cmn praecedenti opere. In hoc ta-- 
nen Codice praemittuutur Epiftolac Chromadi 
et Heiiodori ad Hieronimiim, et Hicronimt 
ad eosdcm Epiftoia , quac vuigatae funt inter 
opera Hieronimi. Illud vcro Pfeudo Evaugc- 
iium de nativitate iVlariae, quod has Epifto- 
las fcquitur in cditionihus Hieronimi , multis 
numeris divcriiim elt a noftro i nam primum 

Suidcm iliud dellnit in Nataltbu» JBfii^ Chri- 
i; noilrum vcro continet pucritiae ejusdem 
hiitoriam. Codex praeterea 37 u do. quo nunc 
nobis fcrmo c^, non dclintt in eo loco, ubi 
Cod/ 377 ^ fcd poft ca vcrbay qui Deum a»dire 
contmtfjit , hacc addit : nTuuc omnis populus 
,9 civitatis ciusdem credidit in Doniino Deo pcr 
s> JEfuni Chriihun. „ Kt faAum eft poft rc- 

P wgreOio, 
-— — — ^ 

S. SecttJi 

,, grefiioncm JEfu dc Aegypto, cnm cfTet in 
,) Galilaea , inchonnte quinto anno aetatis cjus , 
„ una dic Sabbati ipfe cum InBintibus lude* 
,> bat ad Jordanis alvcum etc. 

Karrantur dcinccps Miracula varia JEfn Chrt^ 
fti pucri, Hic occurrit hiftoria duodccim pa£- 
feram , auam infra in Evangciio Infantiae 
Thomae nysmaclitae videbit lcdor; Narratto 
de JEfu Magiftrum docente vim littcmrum* 
Sic vcro JEnis puer Magiftnim alloquitur: 
jjHi omncs ccci iiuit qui dicunt ct doccnt 
,) et audiunt , quaii acs fon-jns et cymbalum 
,)tinnicns, in quibus non eft fcniiis ct intcl- 
9) lc&us , que intelHguatur pcr fonum eorum , 
,) et fubjungens J£ms dixit Zachariae , ( J!f«- 
yygiflro de qno fttpra ferwo fuerat^ omnis iit- 
)) tera ab Alpha usquc ad Tau , dispoiitione 
3, dircernitur. Die ergo primum quid lit Thau 

5> et cgo dicam tibi ^uid fit Alpha et 

,> cepit JEfus iingillatim et iitteras ct nomi- 
9, na nominare et intcrrogare a Magiftrts qnid 
55 cffcnt yel quid fignificaren{. Dic Jlagifter 
,5 lcgis , prima littcra quare habct angclos mul- 
,, tos gradTitos , fubditos , incdjatos , obduAos « 
), produftos , fcdlos , frados, Cum autem 
5, haec audiiict Magiftcr , obftupcfachis cil ad 
„ tantam difpoiitioncm littcrarum . 

Quam Magiftri Ucbraci a pucro JEfu exige- 
bant iittcrarum intcrprctationcm , ca cft quam , 
Eufebius in Praeparatione Evangelica, ctHie- 
ronimiis in Epiftola ad Urbicam , expofne- 
re , qu^ Alcph , doArinam , Beth , domum , 
Gimel, plcnitudinem ctc. fignificat* Quam 
vero litterac Aicph intcrprctationcm exhibet 
pner JEius , ad l^abbalam Judacorum pertine- 
re vi2etur ; dc vi iitterae Aleph , ct immen* 
& ejut virtnte adeat lcAor , cui otinm liicrit » 
Kabbalae deaudatae part. lecundae pag^ i* 
icqft. 

Oiliiiit haec vai^ia Ffeudd-Evangelia inter fe 
■mldt Aumcsk . conv^niunt , et videntur in 

Oricn- i^ 223. 2^9^ 'S, SecMJK 

Oriente primis poft Chriftum fecnlis oonflata, 

qnod terouitnr loca multa« quae ex Irenaeo, 

Epiphanio, et alii» Patribus coUegit ianda* 

' tus iaepe Fabritiiis in Godice Apoerypho N» 

-Teil» In Oriente tale aliquod Pfendo - Evan- 

rfelinm , vel plura ibr{itan K Chriitianis re- 

cepta fuiiTe, undc etiam quaedam-Muhamedes 

iu Alcoranum * fuum retuiit , negari nequit. Adi 

fi placeat Aicoram Suram tertiam , ubi de Ma« 

xia in Templo cibum ab Angelis miraculofe 

. accipiente narrantur iitniiia iis , quae in P£eu* 

do-£vangcliis nolbis exlhilt» Narratio de ' 

Commoratioiie Jofephi et JVlariae cum JBTu 

puero in Aegypto , movet , ut conjiciamus, a ^ 

gnofticis Aegyptl forfan aliquod Pfeuilo - £« 

, vangelium conndum fniflTe. Praeter alia , quae 

hanc conjeduram juvant, inveni in Evange- 

lio Iu£antiae quod ex Arabico vertit Hcnr» 

Sike, eilitum .Traje&i 1697* .narrationem 

de puero JEfti qui cum Betleemi , poft rcdi- 

;'tum ex Aej^ypto , pfficinam Tin^ris in- 

traifet ,' invcnit ibi pannos plurimos ci« 

vium, quos varfis coloribus imbuere parabant. 

£os J££iis puer univerfos in cortinani tindlo- ; 

riam conjecit. Rcdicns Tindor, qui Salem 

vocatur , exprobravit puero fkiihim , qui iibi 

totum opus perdidiifet. Tunc ei J£fus pro- 

miiit fe quoficunque pannos voluerit» quoli- 

l>et iingulos coiore tindos extra(%urnm , et 

quod promiferat, ftatim pracftititj ftupenti- 

ous tinAore el omnibus qui adcrant* Hoc ego 

miraculum reperiiTe exiftimo in arte Aegyp- 

tiornm, quamnarrat Piinius lib. 95. Cap«Xu 

t) Pingunt et veftes in Aegypto inter pauca 

,)mirabili genere, candida vela poilqnam at- 

,) triverc illinentcs non coloribus , ied ciolo- 

„ rem forbentibus mcdicamentis» Hoe cfim 

„fecere, non apparet in velis: Sed in cor- 

„ tinam pigmcuti ferventis merfu , poft 

9, momentum extrahuntur pida i mirumque, 

)) cum iit unus in cortina culos , cx ilio alius 

„ atque alius iit in vefte , accipientis medica^ 

), menti qualitate mutatus«,> Stc ibrfitapf ut in 

fuppofitis ejusmodi Hiftoriis faciie evenire 

^ patuit« ex artiiicio tin6torum occaiio nata 

P 2 fingendi . - 2e4' 

lHm^HHi|HHHHH||B|^H9HHI^IBpmiHHHIHHi^lHHiBHBBi^BH^IBIi^l 

I ■iiaJa«»Mi*MMM—>h*iJ— i— wJJ iT .- • -. ■ j i l'Jj. r — — ■ 

^ fingemli miracult» Haetf jnfem mirratio , quam» 
' vis non extct in nolbco Thomac Hysmaelitae 
.•£vangelio., nec in aIttra^::q^uotl Hicronimi nk)- 
mine extat in Coii. 271. jet V!7^ tanta tamea 
. eft intcr hacc Pfeuilo-Evangelia affinitas, 
. ut ad eandem familiam vel patriam omsiiv 
; pertinere videantur« . 

1^8. FoU Codex Membran^ /X. 

Sanaorum Vitae, f. legendae, nem- 
pe Sozimae, B. Mariae Aegyptiacae, 
Bafilii Epifcopi, Euphrofinae. ctc. 

Vitaeiunt XVIL 
A* 7« FoU Codex Membraii» X. 

Sanftorum Vitae , fc. B, Remacli, B. 
ManfuetiX Apoftolorum difcipuli etpri- 
mi Leuchorum Epifcopi) B, Marcelli 
et Valeriani , B. Euurcii , B. Adriani 
Marty ris , B. Gorgonii et Dorothei , B. 
Pti et B. Jacinthi. 

Infertus eft poft vitam Euurcii , fetmo B^ 
Auguftini de nativitatc Mariae. 

Illa 6. Jlanftttti vita primnm futt edlta 
a Calmcto , Tomo 1. Hiftoire de Lorrai*- 
ne, Preuvcs Fol. CXXI. fcq. Audor ejus 
▼itae Adfo Abbas, qni, ut ipfc in hac vi-- 
ta teftatur, vixit tcmpore Oltonis Magni,- 
ouum Leuchorum (Toul) Epifcopus cf- 
fct Gcrardus; dceft quidcm in noiiro Co^ 
dice praefatio ejus vitnc , quam AiMb de- 
dicaVit Gerardo EpiicoDo , defuut etiam 
mnlta oEi, qnae iu illa vita a Calmeto 
edha sepenuntnr» 

4«. Felr n^ \ Xfoi'-'^''^ S,. SecMH. - 

4«, FoL CckleftMcrabwii.^' '1 ;..;.:/ x 

Sandorum Martyfum Paffioncs , ptima 
nemp6 S. Juftinae et iQjrpd^ni / mi^"' 
S.CoIiimbani > "' , \ ^* '"''' 

V ...» ; .1 

if F«l Coacjc Mcmbran»; : ' '' '' '^" ' _ JK' /♦ 

Sandorum Vitaei, ^ !(Ii^ronimo » ]Bc- -^;;: 
daetaUis Scriptiqribus. ^n: . t; v i 

Exflant hic Vitac.LflDXirJlL ?• •', >f.Ci i' 9C, Codex Membraiu JiT/* 

Sandorum Patrum diverforum Vitae 
vel Adiium I iber. : ;:. :. ^iihnoV 

etnis hoo fnb D.' Hicromini Presbytcri'hfl-'-; ^''^^ 
fliihc vulgatiimeft I^ugiisiv.i^» ^iKmvi^. ij<i til 
Hieronjmi Dalmatae, nun ilHus Pre^yte- 
rLopiis fit»^ Divcrfps , Codex noftcr ad >£di- ^ 

tiofic citata, quae' pteres 'cxHibet vitaty •< i** 
qopatti Codcx» Adhortatlonc^ ^ndionnn Pah 
tri^^ quae in Cuiiice ad librum pfimnm , 

l^incnt, in cditionc citata initlo Ubri ^d: -■ '•'<' 
foitis feamdae apponuntun ,; ^ : / v 

Cudet ijfte fuit <Cdeftindnim de Metts^ i /;.';iir r ^ 
i.|»FoU Codex Membram ^ »r. i Jf/*{N«|ftrl?//. 

Sanftorum : Vitae , fc. B. Simphofia- 
..jni ,_ B, Biirtholomaei et B. Auguftinj: 
i)uae ultima nihil praetei Prologum eVi:- 
hibet. ..•.....* 

Se^uuntur ab aHa mkniK 

r 3 ^ SAudo- Vf^\ / Sanftorum Vitae , fc. B. Marcdli, eu- - ^t 
jus ip^ufli usq^uQ ad mediivn cjeejl. B, 
Leo^^m, B. Valentini ♦ . B. ApoHi^ . ". 
naris, B.' JaCihmi , B. Gorgonii. (Mar-; . \ 
tyrium fub Licinio pafli ) B. Lucac 
Evangelillae, B. Tlieodardi > B. Lam-'. ^ ^^ 
berti, auftore Magiftro Nicolao, cui 
deeft -^rtis. Addrtafefuht ledlones px' ;• 
Evangeliis; Homiliae B. Gregorii PS--- ' -^ 
pae, Sermo B. Ambrofii. 

In fine Coilicis addita funt folia 6* quae,, 
cdntinent: .......i.iri/u />;.") ."i* 

T ■ > 

^ . 1 . ,.,;.. ^ 

.1 ■.{•i.# I # Venditiones et donationes variasfadas 
domui, Aiveriae et ipfms Fratribus ;. 
in prima pagina haec leguntur : 

Memoriale. A.Domiai MCCXCIXii 
in Fefto B. Petri et Pauli Apoflu Jojj 
hannis filius de Brevas promifit mihi^ 
Priori domus Alveriae nomine donfte 
noftrae ex parte fua et fratrum fuonun 
LX. folidos monetae Vienn. quolibet 
^Aiifl6 ih Fefto B. etc. K T A : Domus Arveria S. Alveria eft Mona- 
fterium Arvieres in Vairomey ord. 
Cartbus : V. Guichenon .Brefle. f 227« 

• — — • •' ■ «^^^^^^^^^ 

}ip, ... S, Seculi. 

U«. FoL Codex Membjan. • . . . • Xll. 

Sanftoxuoi Vitae , Silveftrj ^ Georgii , 
Eleutheri et. alior^m^ additacipc^rtado*! 
ne Sulpicii Severi de vita S^fMartini. 

iiu FoL Codex MombwfiVi ' . j of X//. 

Sandorum Georgii , S. Mard fiVange- 
liltae, S. Vitaliaet.alioruni.,P4Jip9esg 
uitima S. Llign. 

Vitae funt vel Paflioncs X L I V« 

•' * ^ ♦■ 

i;f*V9L Codex Membran. XI 2.- 

Sanftorunr Vitae , -^ 

Kempe» ' • , • De S^. M^ria Magdalena , jqualitcMri- \ 
xerit .in Herejijro, hancj vide Aiaria' 
Magdalenat *. 

De Vita et MiracMis B. Gregofti 
Pontificis , auftore Joh* Diacono. 

Paflio S. Pantaleonis Martyris. 

Vita B. Marthae , hospitae Chrifti. 

Vita S. Aegidii, ConfelToris Chriftt. 

Vita Benigni, Martyris. 

P 4 Paffio f 4 228. 

■ ' ■■ ■■ I ■ II . 

No. «$; . " SkctUK 

Paflio B Katarinae , Martyrii. 

PafTio B. Urfulae, Britannicae Reginae# 
et disrcem fodalium fuartlm cuni XL 
niillibus Virginum. 

Vita S. Johannis Alexandrini cogno- 
niine Heleymonis, ab Anaftafio ex grae- 
co Leontii vetfa» 

Vita S. Thomae Cantuarenfis Archi- 
Epilcopf. 

Codcx olitn Bbnsprfii» 
157. Fol. Coifcx Mcmbran. XJ/v;^ 

Sanclorum Vitae , Antonii • Hiiario- 
nis, Malchi (audore Hieronilno )• 
Pelagiae, Teclae, B Virginis nativi- 
tas (auftore Hieronimo) Vita et Mira- 
cula R^ Virgiriis., S. Bernardi, Paflio'- 
nes S. Addani, Juliani, Vitae S A- 
melii et Amici, Paffiones S. Chriftinae» 
Sabinae, Eugeniae, Katarinae, Viti^ 
S. Martialis, Pafliones S. Cypriani, S. 
Cyrici, Julie. 

(•Haec ultimai mutUa cft»)* , . - 1 - •40, CocicxMcmbraim XTIl^ 

Sanclorum Vitae-i Codexfolibrum 383.* 

In fiiic lcgitur* , 

Iftc 229< Ifte liber eft fratrum Celtftinorum dc 
Metis , quem fundatrdr Monafteril fui 
dedit eis conditione , quod nori va- 
leant alienare eum a did:o Monafterio, 

Ultiin^ pagina atldiintiir quaedam ad hW 
fturiani Oriiiuis illius , cx.,gr» 

„ Anno MCCXXVI. fuerunt data fta- 
„tuta, quae debeant- iteiieri et obfer- 
jjVari a fratribus et fororibus Hofpit^ *• *■■ 
,, lis S. Nycholai Epifqo|)i. etc. 

In eadem paitina exfhiit vcrfas latini , qlios ; 
ex Codice 205» edidi in Extndts dc Poelies* - / Pi^to Codex Membnuu * XIF, 

Sanftorum Paflionale, C Liber Pafliona- '' * '"^ 

lis , .'.•?■.•.'■ .•iu-y. 

Inciptt his verbis : . 

„ Univerfum tempus praefentis vitac iii 
„ 4. partes diftinguitur etc. 

Caput I* dc Adventu Domiui» ' )J3» ^tb Codcx Mcmbran^ XIIL 

Sandlorum Miracula, vel bti fert titu- 
lus. 

Liber Miraculorum, in 12. partes di- 
viium eft totum opus ,« cujus tantum 

PS aVlL 2JQ :• . Tii ^0« / «St SecuH» 

. . . -^ 

a VII. ad X. partem adfunt. VII. 
de S. AJaria , VUk de visceribus Mar- 
munij IX. de . corpore et fanguinc . 
Chrillu X. de Miraculis , 

Opus habet fbrniam ^logL 

Komiiia propria et gentilla multa citantur 
in hoc operc , ,€x» gr. . 

Ludovicus Comes Lofeniis , Bernardus 
de Lippa.; J; 

Aetas Codicii iilefittfcitttr , in ipfo enim' ' le- 
.gitur yy AnnOfpraeTeati f ^m efb MCCXXIL» 
ragihae primap .adftr^ptum, eft.,/^ .. 

jjConventus iu Romerstorp Ordinis Ci- 
yy ftercienfis. ^ 

3J7t Codcx i^mlirwi^j ; . , :; . XUI» 

Sanftorum Vitae. 

Frima earum eft S. Dominici. Sic ineipit optid: 

nBcatus Dpmintcl^is-^mnar Pater • Ordinis 

9, t^redicatorum ex Hyfpania et Villa que 

3, dicitur Cataloga Oxonieniis diocefis ori- ^ 

),undus fuit» 

iViirum, quanlamin f^iiiis rondendis au- 
daciam excitaverit fuperftiofa Sandorum ve- 
neratio 9 Auctorenim hujus vitac tanta mi- 
racula Dominico tribuere aufus eft , quan- 
|a nec ipfi Apoftoli perpetrarunt. Narrat 
ehim haec^ ' ^ j ' • 

Sandfcus Dominicus cum eflet Romae ado- ^ 

lescens adolefcentem confanguineum Domi- 
ni Stephani Cardinaiis equo lapfum , mor- 
tuum fuscitavit. 

Sequuntur vitae Syxti Pontificis et Marty- 
ris ♦ Donati, Cyriaci, Laurentii; Exflit 

ctiam ^iSH ' » Mariae» 


9> 
9» Iiter JVljraaaf^f qua^, appvne et ifl^;b9l¥l- . ' 
felh B.msaii»' perpettatarnarranttir, libc'V •* 
invcnitur. .[ ..:. . . . .' '* . 

»Tiv"urbe C<)Hftl4t{Hbpott efti)aMu 

»ua, in qua eflPlttflp^M^iViir^inis ■ ' 

,, cum filio.fiio aue, per- totam feD^ , , 

tm«Haiii fie v^ifur p^llio Mjccy: ^^ 

quod die viWdcfV^fbefSiA^vif-'^ 
« tute Dei mirabiliter fublevatur et 
5,poft vefperas Sabbati antq ipfuuv ^,, 
''Wtniraculofe deponitur irt'6mni6ti'sf^ ''''' 
,,liqueret quod:iUI dieiSabbatii qua' ' :* 
„ beata Virgp, .fugientihus JVpoftoJi^ 
„lbla infideftetit inmobilis zi^^^yi-i 

audiendum preces fidelium facilius 

inclinatur. Unde etiam in £zechie- . . . 
'„le capitulp qUacli3gefurio fe^ctodi- ^ 

citur ; qiiod poi^a' atrii interlbrisr ^ 


39 
95 

9> 
99 que refpicit ad orientera..«i(t> clSiti 
fa. fex diebus in quibus opus fit ; 
die autem Sabbati aperietur. '■\ Inter has exftat vita S. Elifabethae^. 
Hungariae Regis filiae defundae A. 1W r\ 2f^r^ 2i4f^ ... ^ *$;.. StcuU^ 1231. {a). In prima pagina hujus 
Codicis adfcripfit Bongarfia*. - 

„ Abbreviatiq in geftis et .niiraculis 
„ San^lbmih \ mdotZ Jdahiies. 4g 
jjMailliaco, Ao. 1243, .. /.1 

OrdiqiRj^^r$dicat^BBhi^mchu$'fo^^^^^^ . 
Joannes ; (|e .MaiUi^cQ « . .au(3;pi: : Chro- ^ 
nici-ad fu^AiCqp^ tett\ppra. .^. >. . ^ ^ 

AdcStituDV-iafine.v^ffftis^^ac^Caleii. ' 
darib;,.^,4?:aur^;fiutofera; . .y; ::;;. ' 

•'• * '; r <"» f » ■ . ' , r I - . -. » • -• 1 r^ ■» .- 

• • .* * ■ • *i . ■ . t . • • ■ ■ • » . ■ • • ^ . 

f98. 4to Cq3cx Memtrah* , ^ 'vVrr 

Sandtoruni ; fegenda. : fi V itaie. ^ : .*»<•. • ^ i. ■ . ' confat 'Cfldex felii» Jlid' -91,00101. prioii';'' 
S* oefiiiit» '■' I ■:(■•:; r i ! .*.' '':^ ' i , ^' ' '■; I , r ■ I • .- . • . . - . . • ,-, tfjf. 4to CodcJt Mcmbran» ' ' :^ ' J ^^ 

SanaQrumlegenda £ Paffionale; titulus oaeris* Cr 1 »> Iiid- Ui Nota: Theodoricus ThAringus au^aor vitac 

cjusdem Elifabethae , qtiem edidit Canifiu» ^ 
. f ^ 
cam Ao» icji» obiiOe a^t / 2M .» ' '^lncipiunt flores Sandoram,, v 

idem opus xum )ag» habct hk Codexfolk . 
6^6^ 4to Codex Membras. XF^ 

Sanftorum legenda ,' inter haec repe- 
ritur vita Elilabethae flliae Andreae 
Regis Hungariae, quae obiit telle o- 
pere Ao. MCCXXXlil. in fine addi- 
tum „ Conventus Ganimundienfis or- 
„din. Praedicat: i484- 

De Sanfti Bafilii Vita, vide Amphilo- 
chium, 

Sandi Malachiac Vita, vide S. Bernar- 
dum. ^ 

Sandae Mariae Vita , vide Maria. 

San(flae Mariae Magdalenae Vita, vide 
Maria Magdal. 

Sandlae Mariae Aegyptiacae Vita , vidc, 
Mikriae. 1 > j}*j*^. . t^A No^ «SV SectdK 

giH^ 4to Codcx Heodinuu •' r "•: > ^IIU 

Satidi Symeonis Vita ; ia fine hujus 
vitae quidam Antoninus> (vitae fcrip. 
tor) de fe loquitur. 

» Ego humilis et percator Antoninus , 
quem ebndem eflfe «cimfta^ cum Antonio 
Monticho, vitac S« S^^ebnis audtore Z iiae edita eft iiiter vita$ Patrum» No-' " 
er iic incipit. ,,Incipit vita S. Symeonis Syri Servt 
>, Domini Eccelii qui in columua flabat* S» . , , ^ 
9, Symeon ex utero matrisr fuae elcc^us eft 
9> in Oomino etc» 

Prim^c Uneae litteris initialibus exaratacr 

r 
•• 

177« 4to Codex Membran* /X» 

Sandi Galli Vita, audore Walafrido, 

fcriptura romana rotunda minori^ 
199^ Fol. Codex Membran, X* 

Sandi Pauli, primi Eremitae Vita. 

293» FoK Codex Membran« XL 

Sandli Theobaldi Vita. 

74. Foi. Codex Mcmbran. . XL 

Sandi Martini Vita, audlore Sulpitio : 
Severo. 

Ejusdem S. Martini Vitae libri 4. au- 
ibre Gr&gorio Turoaenfi. 

6%2^ IVO 


2jr, ati^ No, iR , Seeuli. 

■i%7. %vo Codex Membran. - X^PL 

Sanfti Martini Vita, audOre Sulpitio 
Severo. 

710. gva Codex Membran^ XIIT^ 

Sandi Laurentii Vita, Garmine Hexa- 
metro. 

Extat inter k&z SS. Bollandi* 

Sandi Alexii Vita , Carmin? Hexame- 
tro. 

Non extat inter hOcx SS» 

Sandae AgnetisVirginisPaffio, Carmi- 
ne Elegiaco. 

De quo Vlde Ada SS. XXI. Jannarii, ^ 
editiim intcr Opcra Philippi ab Eleemo- 
fyna. 

Sanfti Vincentii Paffio, Carniine Elc- 
giaco, 

non extat inter Ada SS* Codex olim S» 
Mariae de Prato» 

o^ Fol. Codex Membran* XIV* 

Sandti Herafini Paffio et Miracula de B. 
Virgine , 

Anonymi » habet folia ^* inter multa alia &- 
jusdem Codicis* 

5^7. 4to Codcx Chartac. XP^ 

Sanctae Margarethae Palfio , verfibus 
germanicis. 

%67. Fok 2^6, 1-^1 967^ Fol. Codex Membran» ^ ^v IX^ 

Sedulii Presbyteri Carminum in Novum 
Teftamentum, libri 4. 

Decft inituim et maxima pars libri L non 
eatlem eft in toto CoiUce fcriptura. Fuit illo 
olim S» Benedidi Fioriacenits Cocnobii. 

Socratis et Sozomeni hiftoria Ecclefia- 
ftica, vide Thcodoreti. 

271. FoL Codex Membran. XIIL 

Speculum Ecclefiae, continet folia 3i[. 

Idem opus cum Templo DciRoberti Grofli 
Capitis , inter multa alia ejusdem Codicis , 
et exftat k fblio LVI. ad XC. u&que* 

260. FoU Codex Membran^ XIF^ 

Speculum Sacerdotum et Ecclefiae, A- 
nonymi , 

habet fblia 9. inter alia muha hujus Codk 
cis» 

Sulpitii Severi , vide S. Martinum, 

A, ^g. 4to Codcx Chartac^ ^ XFL 

Simon Sulzeri der heil. SchrifFt Do- 
(ftoren und Superintendenten der Kiir- 
' chen zu Bafei Confeflion aus Befclil eiiis^ 
Ehrfamen Rhadts gefteUti^TS* 237. 

m I I IM^— ^^ I I ■ ■ ■ W I I ■ ■ i M — «— — ^— 

^•^ ^^ SecuU. 

5)7» 4tc Codex Chartae^ XF. 

Sybillae Oraculum; opus finc titulo, 
Aflonyiui , coatinens oracula et tiilto- 
liam Sybiilae , germanico Carmine. 

tUud ita incipit» 

» Sybilla ein Junffrovve alfo genanut 

«Eyn WifTagcry vvoi bekannt 

xt Sie kiuide vvol gefingen 

y>'Von zukiinfFtigen Dingen« 

»Was befchecn folt vor dem jiingften Tag. 

s 

Fidio tota riiliciila cft» Inter alia multa 
fingit Audor haec: 

))Cum jim confemunet Adam et aegrota« 
» ret , ex filiis fuis unum mifiiTe ut adiret 
j, Paradifum et inde Patri afFerret pomum 
>9 cx arbore vitae , medclam morbi ccrtifli* 
j5 mam, Hunc quum pcrreniflTet ad i)or- 
9, tam Paradifi , invenifle Angeium , a quo 
fi impctraverit ramum ex \rborc. Mottuo 
yy autem Adam ante filii rcditum , hunc ra« 
9, mumin terram defixifTe, qui crevcrit po* 
), ftca in arborem , et pormanferit ufque ad 
)9 tempora Rcgis Salomonis , quam fabri 
9>iib eo ad conquirenda Hgna emiffi 
>9amputare nunquam potucrunt. Sybilla 
9> autem advcniens Regi miraculum expii- 
5, cat , et ex ramo arboris vitae cfTe nar- 
» rat , quac ipfa po(l muita fecula in cru« 
» cem cHida fupplicio Salvatoris J£fu Chri« 
jsili infervitura fit etc» 

O lotf» Fol. 258. 

\ 

^Ho^ & ■ SecuS* 

106. FoU Coilcx Cnaftac» ^ ' XFI^ 

^Synodorum Epitome a Synodo Apo* 
flolorum utque ad Odavam habitam 
tempore Photii et Jobannis Ravennatis. 

(Circa Annum 8<Jo.) 

Graeca eft haec Epitome; Titulus talis* 

5, UTTo Tcov dyicov cLTTO^oMfV. yiyowMg 
^, o^Booo^ag»^ di^iTuutg avvoaag fJt^ixPi 
^^rr,g oyoorg t?^ eVi tS (pama Keu ttJ 
j^ rS TTCurret lcoctvvy ivcocrtu 

In margine Bongarfius ( cujus hic Codex fuit) 

ailfcripferat^ 

5, Codex Synotlicus cxtat in Bibliotheca Au- 
,, guftana , habct et hunc P. Nevcletus , De- 
,) rchius , ni fiallor , audliorem. 

Synodes de France , ad. hiftoricam 
Qaflem. ^26^ 4to 


Ifo^ T^ SeculU 

^- ^odex Chartac. XVI, 

Targum in XIL Prophetas minores, 
lacine a fiened. Aredo. 

ft7J» Fol. Codex Mcmbfan» XF. 

Taxae Romanae EccleGae , . ordine. AI- 
phdbetico, nomina Ecclefiarum, Coe- 
nobiorum etDioecefium exhibente, ad- 
dita in fine. 

Enumeratio omnium Archi - Epifcopa- 
tuum et SufFraganeorum. 

Iii fine adfcriptum eft : pro Bernardo dc 
Binis et fociis Joh. Giierini ; adfcripfit Bon- 
garilus ), Bongariii ab Aurelio qui ex Biblio- 
theca Vulcobiana,, de aetate Codicis coh- 
ftat ex multis locis ipfius ^ ubi Anni l^s'6\ 
57» citantur. 

# 

1«. FoU Codex Chaftac. XF. 

Theodoreti, Sozomeni et Socratis hi- 
ftoriae Ecclefiafticae per Calfiodorum 
in Epitomen redadae iibri XII; 

(ieeft pagina ultima» 

\ 
d 3 40?. 4to JV*» T. Seci 

40J. 4to Codex Membraiu XI 

Theoduli Egloga C Carmen cum glo(^ 
fis Marginalibus. 

- Editum eft faepius hoc Opnfcnliim, vide 
Fabritii Bibl. medii aevi. Carmen eft A* 
moebeum , f* Ecloga Amoebea Virgilianae iU 
lius: Paftorum muTam Damonis et Alphefi* 
boei etc. flmtlis : Interlocutores Ffeuftis , 
qui ReUgionem gentilium et mythologiam 
narrat. Alithia hiftoriam Vcteris Teftamcnti 
alternis Teftraftichis cxponit. Fhronelis 
Judicis inter eos vices implct» Videtur at^ 
^or hujus £cIogae Farallelas Hiftoriaefa- 
crae , ct mythologiae hiftorias fibi inviccm 
oppofiiKTe. Veluti Saturmis ct Adam , Ce- 
crops et Cain , Deucaliou et Noe , Tita^ 
ncs et homines turrim Babel extrucntes, 
Ded^us et Icarus , Abram et Ifaac , Phyl- 
lis et Dcmophoon, Loth et filiae ejus, - 
Hippolitus et Jofcph , Jupiter in Taurunt 
mutatus , Vitulus aureus* Gloftae in noftra , 
Codice extantes mythologiam optimd illii* 
ftrant h AUcgoriae illae , quas exhibent gloi^ 
&e editae Lugd. 1498* inter Opufcula Qz^ 
tonis, Theodnli ctc. additae iimt arecen- 
tiori, qui Fetrarcham citat* 

Exemplum noftri Poetae addam: primnm 
eft Tetraftichnm Anioeboenm de Saturno^ 
cui illud de Adamo opponitur, 

„ Primus Creteis Satumus venit ab Oris 
), Aurea per cundas difponens fecula tcrra^ 
)>KulIus ei genitor nec quisquam tcmpore m^jot 
itlpfogaudet avo fuperum generofa propago. Glof^ 241 ^•» T. Skculk 

»* ...... 

Gloflkm noftri Codicis ad hoc tetrafti. 
ehum, qofa diyerfii eft ab editis, rt quae- 
dam continere videtur haud ita obvia, de- 
(cripfimus i haec vero continct 

Vi Pfeuftis primo di^rus in princijpio p6rih 
}) fabulam dc Sfatqrno , quae talis eft: Satur- 
M nus Rex. fiiit pr(?b j, qui recepit iii refpoiidii , 
93 qnod geniturus eOret filium , qui ciim ex- 
,5pellerct e iregild, jJirecepit ergo uxori fue 
MCybele qi}p4 qnidquid parerct , coramipfo 
93 apjpoui JEacer^t , haec jpolba Jov^cm peperitt 
M qus natus carrjft matrifue , qne matema 6om» 
^ mota pictate .Saturno Albescuni five AU>6- 
iy ^ir genus lapidis pannis involutum pro 
s»pnero appofuit, etc.etc. Rei veritas cft 
M quod Jupitcr fqit filius Satumi et expulit 
«eum de Regno qui Saturnus recept^s eft 
fjinLatio ' * "^ latium diftum a Dee' 
» ibi laten^ etp* Intellcdus hujus fal^ujlae^ 
)j uiftus eft» Nota^, quod feptcm funt Planc- 
V>te, quorum unus Saturnus altior ceterW 
Womnibus, et propin^uior firniampptp.fa- 
9y ciens cutfum fuum per XXX. aniios , Ju- 
Mrpiter per XIL annos etc» Saturniu: 
ssautem Pater Jovis quia iupcrior fft 
sijove» Beus dicitur quod omnis gran- 
j»4o omnis nix ct tempeftas noftro venieHs 
99 emisphcrio , omnis fcg^ties quae domina*; 
^tur corpore humano a Saturno deCcen^y. 
^ ilit - - . - • retrogradns felccm in ma- 
f» nu tenens. Qiiidam euim planctc funt ftt- 
9)tionarH et quidam retrogradi - - - - Sa- 
ssturnns idem eft quod tempus^ unde di- 
» citur quafi fatnr aimis ; unde apud Libi- 
»9 cos ^dcpingitur caudam in orc tenens ia 
19 modo icrpentis etc» Jupitcr fuit filius Sa- 
»> turni , id eft , tempuK gratiac fiiit poft 
. M^empus legiim et expulit patrem o rcgno. 
s^Exfuperat tempus gratiae tempus kgis» 

a 5 „ Sa- i * .• *. r-rr ^mmm 242* ,9.Satiirniis devoravit AJbe^Ciim.; per hoe 
99 notai .qnod nulla adeo aura funt Jiec lapi-, 
"jjdes uec alia que.noh.a tempore comiirl 
„ mnhtur ctc» 

93 Teiliaili Satnmi liint legnmtna tevrae . 

33 five frymentum ordinarium , pifa et c&- 

9) tera , qui . deje<fli funt in inare f* in veflU 

s^trem iuimanum , qui eft tanquam mare» 

\,Nata eft Venus dea .formpjfa», id eft vcn^ 

^ ter hominis ttrre legnminihus crapulatus 

s^furgit in luxuriem, undc £• Hieronimus 

j^yenter mari cftuans dc facili,fpiimat in li^ 

'),bidinc.m. Acccdamus ftd litteta'm» Frimus\ 

■ j, id eft primo tcmpore afe cjri? Cr^t.c , et ab 

'5, Qrientc ubi fol creatiis tni(,et luna appa- 

j, ruit ,.a quibus diiohus COrpbribus tcmpo?i$. 

jiprocedit cognitio. Aurea^ qiua. tunc'icm7^ 

,,por]s maxima fiiit fertiiitas (;ibi et pQtiUj 

99'hominibys cxiftcntibus tdhuc ^aucis^ . ' 

nie' lapis .qiiem Rhea vel 6w Saturho.flc*- . 
vorandum appofuit pro ' filib' .J6ve% et Albc^ 
dnm vocatur a glofTatore , idem eft queia 
Prifcianus libro V. Ahiir nuhtupat» ' 

Interpretatio Tcfticul6nim Saturni convenfl 
cnm illa' Fulgentii Planciadis libro !♦ " ,' « »t )9 Unde- ^tiam et caftratus dicitnr , ^uod oiAb 
95 nes frtidlniim vires abscifae ,' atque in hunic^ 
93 ribus vifcerum velut in irfare proje^tae , fr- 
m cnt lllic Venerem , ita et libtdincm gigoaat 
3, necefie eft» ■ * / ' ' ' " 

-• .. ;' •■ •' '■* ■'. 

TetraiUchum Alithiae hoc eft. ! • ». 

33 Incola primus homo fuit in viridi paradifp» 
33 Conjuge vipcrinum donec fuadentc venenum « • ■ 
)3Haufit, eo cunctis mifcendo pocuJii morti^ .. .1 ,,, 
33 Sentit adhuc prolcs quod commifere parentes. 

Glof- 243* Nt> ' ' T. SecuB. 

Gloflatorem noftrum diverfum cflc a Ber- 
•nardo Silv^i|ri Epifcopo Carnotenfi , inde 
patet quia Ipfc Bernardus citatar. 

Miror Caveum , qui aliorum circa Theodu- 

.lum errores affgnit ^•ip.fum ridicnle ^r0e.y 

ubi de ifto Thco^uli carmine haec tradiU 

,5 Theodulus ill^ , jncertae aetatis fcriptor , 
^cujus meminit fegebertus Gemblacenfis, 
5, ciim Athenis ftuderet, gentiles chm Chri- 
„flianis difpUtantps audivit, eorumque col- 
,5 ligens Orationes ,, in Opus , quod Eclogam 
jjvocavit, contulit)^/« ^m purtes dwifum^ 
55 primam Pfeujtin , ' ifccundam Aletheam , ter- 
„ tiam Fhronejth didiam „ quum tanien infpefto 
faltcm Sigcberto Gemblacenli , ue ipfum 
TheoduUim evolveret, difcere potuiflet , 
' . ' 'i / FJmflin^ Aleteiuvt intcrlocutorcs «lialogi v$l Ec- 
logac clTe , illmn ncmpe Fabularum propugna- 
torem , 'haAc pro flcritate militantem i Fhrane' 
Jtn vero , live Trationem , arbitri partes tueri^ 

In hoc Carmine , quamvis cdito , ,tamen mi- • 
nus obvio , propter gloflas etiam , quae non 
-'**/. intcgrc prodiere , diutius quam alias circa . ' 

opera jam edita folemus , commorari haud 
. I . inutile ncc ingratum forc vifuin cft; • 

439. 4to CodeitMembran. XVu 

TheocJ.uU Ecloge , cum gloffis , 

. : ,liac §loffae lUffmmt a prioribus , . adduntur 

altegorlae, qiiac tamen rariflime^ bccurrunt» 

Exemplum hoc iu Hercule liydram debel- 
- laiite. 

„ Alcides, id eft virtus volens confumere 
„ ydram , id eft primos motus carnis , un© 
frenato miUyJursunt» - . . - 9» l . ■ » T*. QL4 4I$- 4t« •»• -« » t * . • •*- * * * H 244- 

^%%* 4to Codex Membrali. XI 11% 

De Theologiae fumma Tradatus , libris 
4. Anonymi. 

Exemplum hujus Operis ex libro !• ubfliaee 
exftant.. 

>) Poftremb fciendum , quod ftcat filius na^ 
yi eendo habet , ut omnino fit , ita et Spi- 
,} ritns Snn^us procedendo» Anguftinus, fi- 
„ lius non h('C tnntnm habet nafccndo , ut 
), fit filius , fcd omnino ut fit* Sicnt an- 
„ tem filio praeftat cficntiam de Patre ge- 
„ nci-atio , ita Spiritui San^ de utroque 
^ procefiio. 

49«. 4to Codex Chartac» ' ^ XFIL 

Thcologiae Sacro San(3:ae delineatio 
Methodica, Anohymi. 

yoo. 4to Codex Chartac. XFZ^ 

Theophrafti Paracelfi opufcula Germa- 
nica de Baptismate , de Sacramento Cor- 
porisChrifti, de S. Trinitate, de XIV.. 
Chrifti paraboHs apud Matliaeum , ia., 
Danielem, in tertiam partem Pfalmo^*" 
rum , de feptem pundUs Idolatriae Chri- 
ftianae. .. 

524. 4to. 

Eadem fere cum priori Codice. 24^ •^fm^^mmmmmmmimUi^^tm»^ «71. FoL Codex Membraiu XIII^ 

Salvatoris Infantia , f. Tbomae Hysmae- 
litae Traftatus^de operibus JEfu. 

Hoc omifculvm lUverfum eft ^ fragmento 
quod (ub Tbomae Ifraelitae nomfne edidtt 
graeco lat. fi. Cotclcrins intcr notas ad Con- 
ftitut. Apoftol. lib. VI. cap. 17. ct Fabri- 
tius Codice apocrypho N. Tcfbm. pag. 1 59 - 
157; diverfuni ctiam mnltis numcris abEvan- 
gelio Infantiac quod ex arabico latine edidit 
Henr. Syke, et idcm Fabritius png. i^g* di- 
verfum eft itidcm k praeccdentibus Pfeudo- 
Evangcliis» Sive illnd - fit Bvangelium Mani- 
chacorum ; quod hi fub Thomae Apoftoli no« 
mijic evulgarmit de quo Cyrillns Catecheil 
I V. pag. . 38. ct Oatech. V L pae. 4ii ' 

^^Mfj&iig difctyima^Ktro re xara Bum - 
'^y fjbciv ivatiyyiXiov , 2< ycL0 igiv ivog rSv 
^^dco^iMy «L\A' ivog rm kcckSv r^i^ 

9) Zv rn lAoLVfi fM^ffrm ,, • Sive iH 

aliud Gnoiticorum Evangelium , memoratum 
Kich. Simoni, Hiftoire critique d^s Commen- 
tateiirs dn N. Teft i ab ilio Manichaeorum 
£vaiu:elio diverfnm ; evulgamus iftud ex no- 
ih^o Codice , nt cum variis , anae fn Regil 
Puifiis Bibliotheca extant , et alibi , comparari 
poflit , dum aliquis omnia ejusmodi monumen- 
ta piae Chriftianorum fraudis , colligat , ope- 
rae oertc prctium fadums. 

Karrationi Thomae aftuta eft alia , qunmvis - 
aullo titulo inftgnita , de aifumptione vet . 
tranGtu B*. Mariae , ^uam idco fubjunximus , 
Ut dodi quibus contmgit vidcrc nnrrationc» 
ejusdem argumenti , eas conferre cum uoftra 
•poflint. De aiTumptione B. Mariac , f. tran^ 
fitu >, narrationem fub • nomine Jacohi A- 
poftoli citat LambeciiiS Bibl» Vilidob» Commea- 

Q. 5 tur. 


246. iVc. T. SkctOi 

tar. Lib. IV. pag. 151. Noftra veroaiiaorem 
pracfcrt Jofephum ab Arimathea. * 

»Narratio Thome et Apoftoli Hys- 
„ maelitae et ApoftolorumDominide 
>5 opcribus JEfu poftquam regrefliis 
»>eft JEfus de Aegypto in civitatem 
» Nazareth. Intelligite ergo omnesfra- 
jjtres chariflimi figna que fecit Do- 
„ minus JEfus quando fuit in civitatc 
99 Nazareth. Cum autem eflet JElUs 
9,quinque annorum fadta eft piuvia 
j, nqagua fuper terram et deambula- 
9} bait puer JEius fuper eam. Pluvia 
99 enim erat magna et terribilis fu-^ 
99 Bpr. terram quam congregavit JE^ 
>, fus in pifcinam et praecepit verbo 
», fuo ut iSeret clara, et ftatim fafta 
5, eft clara. Tulit enim deluto pit 
„cine jEfus et fecit de eo duor 
»>decim pafleres; erat autem fabbata 
„ quando hoc fecit JEFus inter pue^ 
9, ros judeorum. £t abierunt pueri 
5, ad Jofeph dicentes, filius tuus Uidfebat 
9, nobiscum tulitque lutum et iecit 
3, inde pafleres quod non fuit digr 
3, num facere fabbato . Venit aiitem 
„ Jofeph ad puerum JEfum et dixit 
», ei quare hoc fecifti quod non erat H* 
„ citum facere in fabbato. Hic jEfus au. 
„ tem apertis mariibus praecepit pafleri- 
„ bus dicens , recedite et volate in al- 
,. tum et a nemine ledamini , et vo- 

„ lan- M7' 99 
99 „lantes ftatim- ceperuht laudare dG- • 

^minum Deum gmnipotentcm vo- • 

„ cibus fuis.. ..Vadentes axitem Judei ^ 

„que fafta funtadmirati funt et abie- .• 
runt , et nuntiaverunt Jofeph ea que 

ik&ii iunt. Quidam auceni Phari- - 

>, fcus qui erat. ibiapprehendit ramuni' ' • 

j,et ccpit turbare iontem quem fece- •- 

5, rat JEfus; cuiii hoc vidiflTet JElus • 

5,dixit ad eum. Sodomita impie et - 

>, nefciens > quid fecerunt tibi foiiM : 

i,t€6'aquae. mee qiio.s tu turbatU.. , 

j5 Ecce liccut arbor arida fias , non . 
5, habens radiccs nec folia necfruftuni, 

9, et ftatini\acefadus cecidit nrortuus ,.• t ' 
95 parentes autem : ejus detulerunt eum 

„ mortuum et imcrepabant Jofeph di* ^ 

,>centes; Ecce quidfecit hlius tuus» , 

jjdoce eum.orare ct non blafphema-* . 
99 rc. Et poft -paucos diesdeambulan- 

9jte JEfu per* villam cucurrit de in- . 

9, fkntibus unus et percuflit JEfum: .. 
99 in qlnas fuas. JEius autcm dixit 

99 ad eum fic perficias iter tuutii et < 

99 tiDi revertarts , et mox ille ce«. : 

99Cidit et mortuus eft. lUi autem : 

99 cum vidiflTent mirabiWa haec clama* . 

95verunt ad Jofeph dicentes unus eft , 

*)ifte puer qui talia agit, recede de . 

9) loco ifto vel jdoceas eum orare et : 

biaijphe- 248 
99 

5> „ blafphemare , iilij enim noftri inceo- 
„ fati funt Vocavit Jofeph JEfum et , 
„ dixit ei : Ut quid habitatores ifti . 
„ de ioco ifto volunt nos expellere no* . 
„ bis blasphemias inferente& JEfus . 
„ refpondit : Ego fcio quod ifti fer- 
„ mones non funt mei ied tui funt » : 
„ ego autem tacebo propter te. Ipli.' 
enim videbunt iniipientiam fuam. 
ilii autem qui loquebantur adverfus 
9>J£fum ftatim ceci fadi funt Et 
„ deambulantes , dicebant omnes fer- 
„mones effe veros procedentes de 
»,ore ejus. Et cuhi vidiffet ea que 
,,fecerat JEfus apprehendi6€um per 
„ auriculam ejus. JEfus autem tur- 
batus fpiritu dixit ad Jofeph : fufficit . 
tibi videre me et non tangere me. : 
Tu autem nefcis quid ego fumi . 
Quia (i fcires me non contriftares. .^ 
etquamvis modo tecum fim^ ante . 
„ te iadus fum. Igitur quidam homo ., 
9, nomine Zacheus afcultabat omnia 
que dicebat JEfus ad Tofeph admir. .. 
ratus in femetipfum dicebat talem 
puerum ita loquentem nunquam. . 
vidi et appropinquans ad Jofeph ., 
dixit fapientem puerum habes. Tra^ . 
„de eum ad difcendas litteras, cum 
„autem dodtus fuerit in Itudio litte-i r. 

,,rarum 99 
99 99 

S9 
99 

99 
99 - . • ' - 


9y' 

99 249- No^ T^ Stculu 

rarum ego poftea docebo eutn ho- 
norifice ut lit fapiens in honeltate 
,)hujus feculi. Jofeph autem dixit 
„ ad eum , Nemo potefl eum docere 
3, nifi folus Deus , licet enim etate et 
„ corpore fit parvus , tamen in fapien- 
„tia perfedus eft , JEfus autem 
cum vidiQet talia dicentem Jofeph 
dixit ad Zacheum vere fcias niagi- 
,> fter quod omnia que de ore meo 
„ procedunt vera funt , et ante om- mi 
ne$ ego fum , vos autem de meis 
fubditis eftis quoniam mihi data eft 
gloria vera , vobis datum non eft 
„futura fcire, ego .auteni fcio quot 
„anni erunt vite vettle et quando 
„nati fuiftis^ Judei autcfm qui adlla- 
„bant et audiebant fermones quoslo- 
,> quebatur JEfus , dicebant, nunquam 
,5talia mirabilia vidimus nec ab ali- 
n quo homine audivimus , neque a 
), pontificibus fieque a magiftris ne- 
,>que a pharifeis nec unquam auditu- 
ri fumus ; refpondit JElus et dixit eis 
vos miramini quod dixi vobis me 
dixifle fcire quando nati fuiftis et 
quando finem habebitis. Plus dico 
vobis quod antequam mundus fie- 
ret.ego fum , et qui me mifit ad 
»vos., ille decUt mihi poteftatem ta- 

«lia 3» 95 
)> 
9> 
99 

n 

9» SfQ- ,) lia dicendi et talia operandi. Cudi 
„autem audiflient judei fermonem 
i,, quem dixerat JEfus, mirati funt uni* 
5, verfi et non potuerunt refpondere , 
„ Dixit aUtem magifter ille ad Joieph 
after mihi eum, ego autem doce- 
bo eum litteras. Jofeph autem ap- 
prehcndit puerum JElum et addu- - 
xit eum domum fupradi(fli magiftrt 
ubi pueri docebantur. Magifter ve- 
ro dulci fermone ccpit eum doce* 
re litteras , et fcripiit ei primum 
verficulum qai eftab Alpha, ufque 
ad Tau , et cepit palpare eum et 
„ docere. Ille autem tacebat , do- 
dor autem ille iratus , percufiit 
infantem in capite, puer vero dixit 
ad eum , me auteni oportet te do- 
cere , tu autem me docere non po« 
tes , ego fcio litteras quas tu me vis 
„docere, tu autem eas nefcis, vos 
„ eftis tamquam va& de quibus non 
„ exeunt nifi voces et non fapien- 
„tia. Et incipiens verficulum- per 
„Iitteras, legit ab Alpha ufque ad 
„ Tau pleniter, cum magna feftina- 
„ tione , et refpexit ad magiftrum et 
„dixiteit Tu autem nefcis interpre-: 
„ tari quid eft Alpha et Betha , qui 
9, vis docere alios ; dodor vero de 

9;prima 35 
3) 

39 

33 
39 
3) 
33 
»9 33 
39 
99 
39 

39 2fl ^m 9> Tp Seculu 

prima littera non ^ potuit ei dare 
refponfum. Hic autem dixit ad 
Zachaeum , audi me dodor , intelli- 
ge primam litteram ^ quoniam ha« 
„ bet duos verliculos in medio , gra- 
„ diendo permanendo , dogmando ^ 
55 dispergendo , variando , commu- 
,5tando , triplex difploide commiC- 
5,eendd , limiliter ingenio penitus 
sjOmnia communia habet Alpha. 
„Cum audiflfet Zachaeus, quod ta-» 
5, liter ditideretprimam litteram , ttu- 
5, pefadus eft et dixit : heu me mife- 
«rum, qui ab ifto puero turpiter 
5, devictus fum. Et dixit ad Jofephum 
„precor te frater, tolie iltuni 
5, puerum a me , quod non polfum 
„ videre eum, nec graves ejus quae- 
«ftiones fuftinere. Irte enim ante 
„ fecla natus eft. Quae vulva eura 
j,peperit aut qualis vjr eum nutri- 
vit ignoro. tgo autem dicebam , 
illum me h^bere difcipulum. ipfe 
„autem inventus eft magifter meus, 
„vellem habere infirmitatem et de 
„iIIo feculo transmigrare vel de illa 
„civitate egredi. Quid ergoad alios 
„ refpondere aut quales ferm©nes re- 
„ citare poflTum , eo quod me vicit 
u in prima litera puer unus. O ami- 

uCi 99 
99 9i 

9i 
99 99 
99 2f». ci mei nec primordlutn nec finem 
poflfum invenire, quid illi refpon- 
deam. Ideb precor te frater Jo- 
fepti ut toUas eum a me et ducas 
>, in domum ttiani , quia ifte ma^nus 
,, Deus eft aut angelus Dei. JEfus 
9i autem converfus eft ad Judeos qui 
9, cum Zacheo erant et dixit illis 
„ vosomnes videtis, quod adprecep- 
tura meum ceci vident, Non in- 
telligentes intelligunt, CiaudigreC- 
,>fum recipiunt , Surdi audiunt, 
„ Mortui refurgunt , et yos quare 
9,non creditis mihi. Cum autem 
filuiflfet JEfus falvi fadi funt omnes 
iniirmi qui propter fermones ^jus 
99 aut et propter increpationem ejus 
,9infirmi fuerant. Illa autem die 
yy afcendit JEfus in domo cujusdam vi« 
>, riludere cum infantibus ; unus aucem 
9, ex ipiis irruic per poftem qui mox 
„ mortuus eft , hoc cum vidiUent pu- 
99 eri fugerant omnes. JEfus autem 
„remanut9 et cum veniflent paren-.. 
99tes pueri qui defunctus fuerat di-* 
,9 xerunt JEfu vide tu eum occidiftL 
„J£fus autem defcendit fuper cor« 
„ pus defunc^i et clamans voce ma- 
„gna dixit Sinoe , iinoe furge et 
dic ii ego te cadere feci; fubito . 99 
99 99 2fh »•• T, SecuiC 

„fuiTexit a mortuis et dixit non do- 
„ mine , cum vidiflent autem paren- * 
„tes ejus tam magnum miraailum 
„ sloriiicayerunt Deum et adoraverunt jEfum. Poft per paucos vero diei 

,, (|uidam pueri ipfo vicp fcindebant 

„hgna et vulneravit feipfum. Venit 

^tVitem multa turba cum JEfu ad 

,, illum. JEfus autem coram illis te- 

,,tigitpedem illius quilefus (uerat et 

„ ftatim (anus faj^s eft , dixit autem 

„€i JEfus furge et fcinde ligna et 

^inemornsmei» turba autem videns 

9, quod fadum foerat adoravit JEfum 

i^oicendo. Vere certiilime credimus 

,»-€uod Deus 6s. Gum autem eflfet 

s,-j£fus annorum fex mifit eum mater 

»/tjus ad hauriendum aquam. Cum» 

s^que veniflfet JEfus ad fontem vel 

siWi puteum , invenit ibi pluri- 

,;mam turbam , et fregerunt ydriam 

s^ejus. Ipfe vero implevit pallium 

», ejus aqua et attulit Marie matri fue. 

»9 Cumque mater ejus vidiflfet tale mi« 

»,raculum ofculata eft eum et dixit 

,> doniine exaudi me et falva filium 

„ meum. Cum autem elfet tempus 

„feminandi egreflTus eft Jofeph ad 

,y feminandum triticum et fecutus eft 

MjEfus eum. Et dum feminaret Jo- 

R „feph mmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

. • # 

„ feph e;s:tendit JEfus manuni fuaui et 
„ tulit de tritico quantum puni pugno 99 

97 „ illo tenere potuit et feniinavit ye?- 

nit ergo Jofeph tenipore metendi , 
„ut nieteret meflemfuam ; ivit cum . 
„ill6 JEfus et coUegit fpicas quas 
5, difperferat et fecerunt centummo-. 
„dios optimi frumenti et vocavit., 
^pauperes orphanos etviduas et-erpi ^ 
„gavit eis triticum- Jofeph vero 
„^tuUt de tritico ipfo Jro probatione 
5,in domum fuam, fit fadus JEfus.. 
„annorum pdo et quadam die venit.. 
j, quidam. dives ad Jofeph dicens do- . 
„mine fac mihi grabatum unum uti^.^ 
„le et fpatiofum.. Erfrt autem T<x-,," 
„feph triftis quia lignum quod habe-i, 
jvbat breve erat ad opus hoCi dicit, 

„-autem ad eum JEfus._ . NiaJi Cprh, 
55.triftari v,apprehiende hoe lignum.' ab^ 
„uno capite et ego/.teaejbo aliuftc 
jjrGaput et traxeruntet,'ftatim lignuni^ 
sjfaauni eft utile ad opushoc. Jo-?, 

feph cum vidiffet quod fadlum fuf-s. 

rat.anjplexatus eft eum et dixit, 
„beatus fum quod talem fiUum dcr. 

djt mihi JDeus , et cum vidiflet Jo-. 

feph quod talem gratiam haherpt 

JEfus, et ftaturacrefceret cogitavit. 
,>eum tradere ad.discendas litteras» 

et 9% 

59 5> 

99 /. 9> 2ff. J^» T. Seculi. 

,, ^ tradidit alii dodori eum , dixit 

„ autem dodor ille ad Jofeph. Qua- 

,,les litteras defideras iltum doceri. 

9» Jofeph dixit , Doce eum primum 

,)litteras gehtUes et poftea hebreas, 

,^iciebat ai^t^m illum eflfe optime in« 

9,.telligentie et Hbenter. fuscipiebat 

„^um, et cum fcripfliTet ei primam 

„ Utteram que eft A , et poftea , 

9,B , docebat eum per aliquantu* 

3, las horas, dixit autem JEfiis ad ma* 

,>gairum. Si vere magitter es et 

^vere fcis litteras, dic vimhujus lit* 

^tere, A> et ego dicam tibiquid 

^fit, B,. Tunc furore repletusma- 

„^fter percuflit eum in capite. JC- 

^s autem maledixiteum, et illece* 

„cidit et mortuus eft , JEfus dutem 

,1 reverfus eft in domum fuam , Jo-* 

„feph vero praeoepit Marie matri 

,>fue ut dioiittet egredi JEfum de 

„atrio domus fue. roftea alius ma- 

3,gifter amicus Tofeph dixit ad eum , 

,> trade eum muii et ego cum multa 

M fuavitate docebo eum , et dixk. ad 

^eum Jofeph bene mihi placet , cum 

M accepiflTet eum doftor cnm timore et 

a,cum conftantiau) et cum ga^io 

„ duxit eum ad- domum fuam. ' JE- 

>ifuis invenit librum in eo loco et 

^R 2 9,appre- VAflfli « f\ 2<!6. „apprchendit eum, et aperuit, et • 

„ aperiens os fuum nonlegebat que -■ 

„ fcrijDta erant in libro fed docebat 

„ legem omnes vero qui ibi ftabant -c 

„ magiftri et populus libenter eum : 

„audiebant et rogabant ut fem-*- 

„per doceret tunc convehit om-^: 

„ nis turba adaudiendam fcientiam-^ " 

„landam dodlrinam et deleftos-^ 

„fermon'l'3 qui exibantde ore ejus' 

,, licet infans eftet. Cum audiftet 

5, hoc Jofeph timuit 5 et currens 

„ ad domum magiftri , magifter au« 

„ tem dixitad eum, lcias frater, quod 

„ recepi infantem ad docendum 

3, velad difciplinandum , ipfe au^ 

„ tep multa gratia et fapientia re- 

„ pletus eft y ecce nunc toUe eum 

. „cum gaudio in domum tuam^' 

9,quia gratias quas habet a Deo 

y,domino date fuhc ei. 'Cum au«- 

„ diflet JEfus talia dicentemr, hy-- 

,,Iaris &dus eft et dicebat, ecce 

^^nunc magifter benedixifti , per 

5,te eriim refurget magifter qui 

,,mortuus fuit. Mifit autem \^ 

«^cob Jofeph ad colligendam fti-* 

,,pulam et fecutus eft eum JEfus^ 

„ cum autem Jacob colHgeret ftK 

„ pulam momordit eum quedam vi^ 

„ pera et cecidit quafi mortuus pro* 

,. pter '2f7. •■"^r» 7V • Sc i 5> 
9) „pter venenum. Cumque talia vi 
„ diiFet JElus fufflavit in plagam ih. 
„ am et Ibbito Jacob fanus fadus eft 
5,et vipera niortua. Poft paucos 
•«dies in domo quadam intans qui- 
„ dam mortuus eft et plorabat eum 
„mater ejus, audiens hoc JEfus a- 
5,biit et ftetit fuper puerum et 
„pulfavit eum in pedore dicens. 
Tibi dico infans noli mori fed 
vivere , ' et ftatim furrexit infans 
„dixit autem JEfus ad niatrem pueri. 
5, Tolle filium tuum et da ei ubera et 
„recordare que fada funt. Viden- 
„tes autem turbe hoc miracur 
9,lum dixerunt , in vcritate in- 
„ fans ifte celeftis eft. Jam enim plu- 
„ res animas liberavit a morte et fal- 
„vosfacit fperantes in fe. Scribe et 
„ Pharifei dixerunt ad beatam Mariam 
„ tu es mater iftius infantis. llla vero 
5, dixit vere ego fum et dixerunt ad 
9,eam, beata es inter mulieres quo- 
9,niam Deus benedixit frudum ven- 
„tris tui, qui talem ac gloriofum 
„ infantem et tale donum dedit tibi 
„qualem nunquam vidimus atquc 
„ audivimus , furrexit JEfus et fccu- 
9,tus.eft matrem fuam, Maria autem 
,> fervabat onmia in corde fuo fign;: 

R 3 M lu.: . 2f8. »•■ »5 
99 J9 

53 No, T, Seci 

„ fua magna in populo que fecit JE- 
„ fus fanando infirmos multos. JE* 
„ fus autem crescebat rtatura et fapi- 
„entia et omnes qui videbant eum 
„ glorificabant Deum patrem omni- 
5,potentem qui etl benedidus. in fe- 
5,cula feculorum Amen. . 

„Pofl: haec omnia egoThomas Ifmaelita 
5, lcripfi que vidi et audivi a gentibiis et 
fratribus noftris et multa alia que fe- 
cit JEfus qui natus in terra Jude. Ec- 
,cc omnia iita et multa alia viditdo- 
mus Ifrael a principio ufque ad fi- 
nem quanta nemo mortalium pdffet 
„enarrare. Ipfe enim eft qui debet 
„ judicare mundum fecundum vo- 
„ luntatem immortalitatis fue. Scrip- 
„ tura enim facra de ipfo teftimonium 
5,perhibet. Prophete enim prophe- 
taverunt ipfum effe venturum et 
teftificati funt opera ejus et om- 
nibus populis Ifrael manifeftaverUnt 
„ Ipfe enim eft filius Dei vivi et Do- 
„ mini in univerfo orbe. Ipfunr de- 
5, cet omnis gloria laus et honor in 

3, fempiterna fecula amen. 

Hoc fragmentiim afTutiim eft» 

,, Tempore iilo antequam Dominus 
,9 ad J)affionem veniret et inter mul- 
„ta^illa que beata Maria mater 

4, Domini a filio fuo inquireret fuit 

,; maxi- 55 

99 
99 «f9. M t 59 
5> „ maxima cura ejus inquirere a filio , 
„ fuo quando ipfa moreretur , rdgavit 
5,enim eum dicens. Cariflime fili 
^precor fanditatem tuath ut quando 
5,anima mea de corpore meo exire 
„debet ante tres dies mihi manife- 
„ ftes obitum meum, et tu fili dilede 
„ cum tuis angelis et archangelis ani- 
mam meam fufcipere digneris, tJi^. 
xit ad eam JEfus. O aula et tem- 
i,plum Del vivL O purpura bene* 
„ difta. O Regina omnium facro- 
„rum exaltata fuper omnes feminas 
„ antequam me portares in utero ego 
femper cuftodivi te & cibari feci te 
cottidie cibo angelorum per ange- 
^lum meum ficut nofti. Noveris 
„ enim quod ego nunquam te defe- 
„ram, quoniam tu me portafti, la- 
ftafti, nutrivifti, fovifti; tammul- 
tas anguttias per me fuftiiluifti^ 
Scias infuper quod ego fuftinebo 
),multas paffiones pro falute totius 
populi ficut fcriptiim eft. Et ter- 
tia die refurgam, et poft quadra- 
ginta dies in- celum afcendam poftea 
. „ cum viderisme cum Angelis et Arch- 
angelis , cum fantis et virginibus 
et cum difcipulis meis venien- 
,> tibus ad te fcito pro certo quod 
anima tua feparabitur k corpore tuo 

R 4 ..^^ 99 

9> 9> 
99 
9) 9J 
9> 
99 9) 

9» 99 260. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmm 
2fo. T^ . ' StculL 

,, et in celis deferetur , et nunquatn 
jy penitus tribulationem et angulliam 
,,ae cetero fuftinebis. Tunc illa 
9, gloriiicatafledens genua ofculata eft 
. „pedes ejus, et benedixit creatorem 
,, celi et terre qui taie donum conceffit 
„ Poft Paffionem Doniini ndftri JEfu 
^,Chrifti beatiffima virgo Maria in 
5, orationibus diebus et noclibus fem- 
„ per permanfit , tertia vero die ante- 
. ^, quam obiret angelus Domini defcen- 
5, dens falutavit eam dicens , a ve gra- 
„ tia plena Dominus tecum , llla au- 
„ tem Deo gratias refpondit , ange- 
. ,,lus dixit ei, accipe hanc palmam 
„ quam Dominus nofter transmifit ti- 
,,bi. Accepit palmam beata virgo 
„ Maria gratias Deo agens dixitque 
„ illi Angelus Domini , poft triduum 
„ erit aUumtio tua. Illa autem Deo 
„ gratias referens talibus didis. Tunc 
„ vocavit Jofeph ab Arimathya et cau- 
„te et alios difcipulos difcipulasque 
„Domini et propinquos et parentes 
a>et praedixit traniitum fuum omni- 
„bus ibi adftantibus. Tunc beata 
„Maria corpus fuum lavit et induit 
„ fe ficut reginam. Expedabat enim 
„ adventum fui fiiii , ficut ille. fibi 
„promiferat , et rogabat omneB 
„propiaquoSs ut eam cuftodirent, 

»,fola* 261 «■ n i^0w T, SecuH. 

^folatium fibi facerent, habebatenim 
„ fecum tres virgines Sephoram , Ubi- 
„ geam , et Zaeli. Tunc hora ter- 
„ tia facla funt tonitrua magna et 
5, pluvia et corufcationes et nubila- 
„tio et terre motus, et recedentc 
„pluvia dum ftaret regina Maria in 
55 thalamo fuo Johannes Apoftolus, 
„intravit in thalamum falutavitque 
. 9) reginam dicens , ave gratia plena 
„Dominustecumilla veroDeo gratias 
5, refpondit et elevans fe ofculata eum 
5,dixitque ei,. o fili cariffime cur me 
9, tahto tempore derelinquifti , cum 
,« Dominus in cruce pendens me tibi 
5, commendavit , ille autem genu flexo 
„ veniam poftulabat , tunc beata Ma- 
„ ria benedixit eum et quefivit unde ve- 
„niret vel per quem cafum illic ad- 
,, veniffet, et dum hoc diceret , om- 
5,nesdifcipuli Dei excepto Thoma^ 
,,iUi advenerunt et intrantes thala-^ 
^,muni falutaverunt reginam et ado- 
„raverunt eam dicentes, Ave gratia 
„f)lena Dominus tecum. llla vero 
5, fe inclinans Deo gratias refpondit, 
„ et amplexata eft omnes dilcipulos 
„qui ibi fubito adjunfti funt Fue- 
„runt autem ifti Johannes Evange- 
„ lifta , Petrus , Andreas , Jacobus 
„ frater Johannis et Jacdbus Zebcdei , R 5 s,Phi- 99 
9i i62. 2^9» T^ Sce 

.„ Philippus , Lucas , Barnabas, Ma- 
„ thias , Barttolomeus , Matheus Pu- 
„ blicanus , Symon - Cananeus , 
„Judas frater ejus , Nicodemus 
,, atque Marcianus et multi alii quos 
,rnominare non poflTum. Tunc 
,,'beata Maria dixit fratribus fuis, 
5, quid eft hoc quod Jerofolimam veni- 
ftis. Relpondens Petrus dixit ei. No- 
bis neceUarium eftutate hocinqui- 
„ramus» Nemo enim noftrum lcit 
„quare huc venimus. Hodie fui 
9, in Antjochia , modo hic delatus 
5,fum; umiliter omnes dixerunt, ubi 
„ fuerunt illa die et mirati funt uni* 
,„verfi audientes. Tunc dixit eis re- 
„gina , Ego rogavi filium meum, 
„ ut . ipfe et vos omnes efietis ad 
„obitum meum, et fuper hoc ex- 
„audita fum ab eo. Craftina enim 
die feparabitur anima a cor^ 
pore meo. Vigilate et orate mecum 9 
ut quando dominus meus venit vi- 
„gilantes nos inveniat, et hoc pro- 
„ miferunt ei Apoftoli omnes , nora 
,,tertia fieut Spiritus Sandus fuper 
„ difcipilos in nube apparuit , ita def- 
9,cendit Chriftus cum multitudine 
fljAngelorum et accepit animam fue 
^diiede matris. Talis enim ibi fuit 
5, illuftratio , et odor fuavitatis quem 
„ nultus hominum pofiet lingua expli« 

«ca- 99 
99 
99 2^5. 2^o; T. SecuU. 

„care, cantabant canticum iftud , fi- 
„cut lilium inter fpinas , fic amica ^ 
„ mea inter filias , et omnes qui ibi 
„aderant ceciderunt in facics fuas, 
„ficut ceciderunt Apoftoli quando * 
„ transfiguratus eft Chriftus in monte 
3,Thabor coram eis, per integram 
9, enim horam et dimidiam , nullus 
„ fe erigere potuit, et recedente lumine 
„ affumpta eft in celum beata ejus a- 
„ nima cum pfalmodia et hymnis et 
„canticis canticorum. Et quando 
„nubes defcendit omnis terra tremu- 
„ it et in monumento obitum fande 
„ Marie omnes aperte viderunt. Tunc 
„intravit Sathanas in populum judeo- 
„ rum et cogitaverunt qiiid de cor- 
„pore cjns facerent quia de ea cre- 
„vit fufpicio et difientio judeorum 
„ propter peccata eorum , et congre- 
„gatio ct vocatio gentium et accep-* 
„tis armis uno momento de cecitatc 
^ percufli funt et percutiebant capita 
„fua per parietes et percutiebant fe in- 
„vicem. Tunc Apoftoli tanta clati- 
„tate imperterriti levantes cum mag- 
„gna fiducia corpus fandiflimum de 
„ monte Syon tulerunt de pfalmodia 
„ in valle Jofaphat Venientes autem 
,,in media via, ecte quidam judeus^ 
5, nomine Ruben de tribu Dan fcriba 

5, vokiY& i 9^ 
3? 2^4- „ volens corpus in terram jaftare , fta- 
9, llim arueruiit brachia ejus ufque 
ad cubitum et adhelerunt pheretro 
et non potuit manus ad fe retra- 
„here, et cepit rogare Apoftolos ut 
,,per onitionem illorum falvaretur et 
,5 chriilianus fieret. Tunc Apoftoli 
5,flcd:entes genua rogaverunt regi- 
,,nam ut eum falvaret, qui mox la- 
5, nus Factus eft in illa hora gratias 
Deo referens et ofculatus elt pe- 
des regine omnium feculorum, et pe- 
5,des apoftolorum, et in ipfo loco 
„baptizatus eft. Tunc beatiflimus 
„Thomas apoftolus qui dicitur di- 
5, dimus cum defcenderel: de monte 
„ olivett vidit beatiflimum corpus ce*- 
5, lum petere cepit clamare ad eam 
„ fic dicens , mater fandia mater et im- 
maculata mater benedida poftquam 
inveni modo gratiam te videndl 
5 pcr tuam miferiam in celum afcenden- 
„tem letifica me fervum tuum in 
„aliquo. Tunc zona qua Apoftoli 
„ corpus fandliflimum precinxerant 
„beato Thome de celo jadtata ell, 
„ quam accipiens et Deo gratias re- 
,, ferens et ofculans eam venit in valle 
Jofaphat , et invenit Apoftolos ibi 
et aUam turbam magnam percu- 
tientes pe(3:ora fua prae ckritate 

Quani 3» 
3> 9> 
9> )9 
99 J9 
99 2(Jf. Ko. T* Settdi. 

5, quam videbant qui videntes eum • 
„ fe invicem ofculati func , beatus 
„vero Petrus dixit lad Thomani. 
Vere fcmper durus et incrcdulus 
hiiltiquia pro incredulitate tuanon> 
placuit Deo quod nobiscum effes 
adicpeliendani matrem Domini n^- 
„ftri falvatoris , ilie vero percutiens 
„pectus fuum dicebat. Scio eniin 
.„et firmiter credo , quod ma- 
„ lus homo et feverus femper fui 
,, veniam peto a vobis omnibus de 
^ duricia et incredulitate mea et om- 
„nes oraverunt pro eo, tunc dixtt 
„ eis beatus Thomas , ubi pofuiftis 
53. corpus ejus , cui digito fepulchrum^ 
,y monftraverunt > iiie vero*^ dixit noftr 
,,:eft hic corpus • fandliflimum quod 
,fdicitis , dixit ei^ beatus Petrus: jam 
,ralia vice refurredionem Domini 
,j,noftri JEfu Chrifti quam tibi nun-r 
,fdaveramus credere noluifti donecr 
„ digitis tuis plagas palpares , etr 
,;oculis tuis videres , item modor 
,4nobis credere non vis cum ejus- 
j^corpus in hoc loco fepclivimtis. 
„Adhuc ille affirmabat dicens non- 
„ert hic , tunc omnes quafi irati 
„ad ibpulchrum beate virginis accef- 
ferunt quod exciffum in petra,- tu- 

^lerunt- 9» Z66> Jfo. T, & 

„ leruntque lapidem et corpus illic 
„ non invenerunt , quid dicerent neC- 
„ cierunt confufi et commoti fermo« 
„nibus Thome , tunc beatus Tho- 
„mas vidit eos hefitantes , et ftu-- 

, „ pentes > dixit ad eos , fciatis enidi 
„quomodo ego in India miflam can- 
„.taveram et adhuc indutus eram, et 
5, fui ftatim delatus in monte oiive- 
„ti et ibi vidi iandiffimum corpus . 
5, beate Marie et rogavi eam u t be- 
3, nedidionem mihi daret, et exau- 
„.diret deprecationem meam et mi- 
,,fit mihi Zonam fuam. Videntes 
,,autem Apoftoli cingulum de quo 
„.pei:cinxerant fandifiimum corpus 
glorificaverunt Deum et veniam 
pecierunt a beato Thoma > tam 
), propter Zonam quam dedit illi bea- 
,, ta Maria quam propter corpus be- 

\»atiflimum quod ad-ceios afcendere 
3, vidit , et benedixit eos beatus 
s^Thomas et dixit^ ecce quam bo- 
,, num et quam jocundum habitare 
sjfi^atres in unum, poft modoApo- 
„ ftoli illa nube qua ibi addudi fue- 
j^rant , eadem nube remeaverunt 
,, unusquisgue in iocum fuum , ficiut 
contigit r hilippo quando baptiza- 
vit eunuchum:^ quia cito reverfus 

eft »> 

yx 99 ,, eft- in Azotho > ficut legitur jn a(3i^ 
„bus Apoftolorum , et ficut Aba- 
„jcuch portavit vidtum Danieli fide- 
^ii.fervo Dbjnyii et. cito reveWus 
„ eft in Judeam, ita et Apoftoli cito re-r 
5, verli iuntibi , ubi efant conftituti ad 
5, predicandum populo Dei, nec mi- 
„ rum eft talla credere quia Domi- 
iyXim noft^r Jfifus Chriftus Dei filius •' 
„fecit hoc et operatus ell, qui claufQ \ 
„utero virginis iijtrpiyit et exivit de 
5iVirgine Che coirriiptione virginis, 
^^etetiam qui daufisi ; jamiis :acl dif^ . 
,5 cipulos intf avit , qui furdos auidire 
^, fecit, et mortuos j^citavit , lepro- . 
„fos mundavit, cecos illuminavit^ 
- ^ficut dicit beatus Johannes Evanr^ 
„gelifta, in Evangelio fuo qnod" 
,,iiHilta alia fjgna .fecit JEfus que .- 
'sjnon funt fcfiptk in libro hoc que 
U fi fcfribantur pef fingula nec ipjuni 
5,i^l mundum arbitrpr capere poflCe 
V,''eds qui fcribendi flint liberi. Ego 
j, vcro Jofeph qui corpus Domini 
5,J£fu in meo. fepulcmro pofui et 
„refurgentem vidij et templumejus 
5,facrum five beatam virginem Ma- 
>/riam ante afcenfionem et poft afl 
5, cenfionem fepe cuftodivi et ufqqe 
5, ad finem meum ifta 'predicafe non 
,,defiftam ipfam dominam et regi- 

9)nam •258» 

• ■ , » 

flBHBHHHHHHHHBHHHHHHHHHHBHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHIHlHHH 

No. T. StesUL 

„nam Gmnium deprecemur aflidue 
„ ut ipfa litmemor noftrum ante piif- 
„ fimum filium fuum qui in celis vivit 
„et regnat Deus per omnia fecula 
„feculorum Amen. 

914» 4to Codex Mcmbran* X^ 

Timothei Epifcopi Liber ad Ecclefiam 
Catholicam; ^ • 

Opus SalvianL Vide Cavenm , Oudinum etc» 

No. U^ Seculi. 

FoL C^^^^ Chartac* . XFL 

Joah. Vadiani Buch vorh Urfprung des 
M5nchen und Nonneii-Stands, und 
durch vvas mittel derfelbe vviderumb 
uff die rechte pan gereformiert vyet- 
den konte. '/' 

^ Opus hoc anecdotnm , ii anftoris clariffiini ' 

autographum , quod ipfe , paulb ante obi« 
tum , Magiftratui Reipublicac Bernenfis of* 
ferri juflTit) addita ef^ Epiftola miniftro-i * 
rum Ecclefiae S. Gallenfis ad Magiftratum . -. 
Benicnfcm die j* Junit 1551. cum. hoQ 
Codicc miirftt 

4S* Fol, 269.. 

2^0^ U*, Secnlh 

4S» FoL Codex Membran. Xm 

Viftoris Epifcopi Uticenfis perfecutionis 
Africanae temporum Geiferici et Hono- 
rici Regis "Wandalorum iibri 3. 

Titulu&* operls litteris majusculis rubro 
colore fcriptus eft. Initium operis deelU 

No. }V. SeculL 

FoL^*0*^^* ^***'**^" ^^^^ 

Wormacenfis ConventAs Ada Annd 
1540. congeftaper "Wolfg. xMufculum, 
qui fuit In eo Conventu notarius. 

No. Z. Seculi. 

poj^^odcx Membnm» . XI IL 

Zachairiae Epifcopi Chryfopolitani in 
concordiam Evangeliltarum a librife* 
cundi capite go. ufque ad iinem, ad- 
ditis nominum Interpretationibus. v A. j^ Fol. Codex ChaiW; ' ' - XVII^ 

Joh. Zenderi ioci communes Vet. et 
« Novi Teftamenti. 

^ ^^ /• S Podex 270« ' 'Jt Coilcx Chartac. XV^ 

Jph. Zonarae monachi in tetrafticha 
LiX, five fententids fpirituales Gre- 
gorii Theologi, i. e. Nazianzeni, Com^r ' 
nientarius. Inter prolixum et ailftrii^m brevitatcnv mcdiiiSy 
fimplcx ct perfpicmis , parcus digreffionum , ct 
ad mcntem poctae pandendam potius quam ad 
verum operofc dcmonftrandum comparatur» £x» 
emplum noilrum liqiiido i.omen auduris prae* f 
fiert , de quo quonilam dubitatum fuit» Coo- 
verfum fiiine latine commentarium ct typisa- 
licubi vulgatum , memoratur -•, at graeci operig 
practer proemium nil impreirum creditnr, Co-* 
dex recentior licet , fcriptus nitide» 4r 

^d^ 

%^^^^ .::i AUCTO- .«, 
371. 

(®&%i *■! J,*l|l 

» * » «1.^:1« AucTOREs Classici. 

Ko. 'X- ■ ';; Seculi, 

Acronis Comentarius iii Hora^ Car- 
raina et Ubrum Epodon. . . ., 

.^Uanus , vidfe. Tailicos. 

A.«i9: 4to Codex.chanac. '■ ' ' ■■■:'-. J.> x^- 

ECopi Vita, auftorfc Maxinio Planu- 
de, graece.' ' • 

TimluK litteris auieis fcriptns eft: in ftU 
,mis Codicif ; p^giofs liaec k^ti)r, ipipio 
lcripta. (^ 

^Vita AeTopi Fabnlatoris , et C.ito, ex I»- 
ijtino in graecnm' rerflls; Georgins . Her- 
^■nionimiis revet-enclo Proto nolarlo' Tol»- 
. M*ille commehilafioneili, ' ....."_ 

.Stnmlns en jijifai pauiKniina aiuana.^ini'^* 
"Non tapen cft c»ry>Uii 'i^^ 4u'a'd*tf&i iai. 

S 2 Eodem 272. 2fo, A. Eodem Codice. Catonis fententiiae>> 
vide Catonem. * ' 


' > V ^79* 4to Codex Membraiu 

Aefopi Fabulae latinc, 

/ quibus praemifTa fnnt exempla iive narratio- 

nes . variae , fub tkuUs . fii^ilaribus. t Initif^ 

' opreris' deeft» Extant fbha 79, vcl paj^fiae, 

158. primus titulus ex iis , qui reliqui iunt » 

,\ cft de Clericis, feqVf^ns de Fbilofophisy ter- 

tius de Fhyficis , quartus de Achocatis , quin« 

tus de Abhtttibus^ fextus de Monachis ^ (qi^^ 

mus de Herewitisy oftavus deliovhiis^ Wr- 

nus de Converfis^ decimus de Monialibusy uh-'' 

decimus de Beguinis , duodecimus de In^era* 

'toribiiSf dedmus tertius de RegHms etc* etc» 

Huic libro nomen lAhri Exemplorutu , indL 
tum eft ^ mann recentiori» Singula capiti 
ctiam fic incipinnt : Excmpla' ' de Regilms » ' 
Exempla de Comitibus etc» Mixta gallica 
latinis» Specimen unum aut alterum hic ad« 
jungamus» '^ 

De Abbatibus. 

• ... 

jjBemardus per Parifios tranfiens ct ^quitaiis 
^y bonum Paiefredum obvikm habuit v^xm 
,, G61iardum valde eloquenteni ct dfcehtcm,: 
« ^y utinam ha^erem X V 1 1 1» punftos ^xott 
^ Falefredum , quod audiens Bcmardus diskjt » 
3, quod poneret equum contra fe ipfum et cgo 
^ludam tccum*. Ccrtc, inquit Rioaldus» mt 
,, ipfum pono , f»roice ait bernardus , ct pro- 
,, jecit Xvlll» puhAos , ponc inquit. talos fi|* 
,3 per pedem meum : et proiciens , diviTus A 
H deciiu ' per mcdium itaque jccit XI X^ 
»^ct fic lucratus eft cum , quem fccit nio-' 
,, xiachum magnc impoftcmm lanftitatis et fe^ , 

De 27? m (^ N(U K ^* Seculu . 

De Monachis. 

m 

^ Monachus qnidam vadens ad aquas veniens fu- 
^ per pontem cquitando vidit rufticum tranfeun- 
99tem cum afnio ita oncrato, quod vix po- 
•j, terat movere pedem , qucm rufticus iine 
), iniferia cedeba^. Cui compnticns Moiiachus 
yyM^^ peffime ruftice, quare tu deftruis hanc 
^ beftiam , quae ita onerata eft , quod non 
^ipoteft irc, Certe refpondit , non eftitaom^- 
9^rata, quin bene portaret totam patienttam 
)»'Monachorum Abbatie veftre, qui iadus eft 
^ impatiens 9 tunc rufticus ait : avant , bninel , 
fy 4e ceftui eftes jvous qnittes , qui vere noa 
9»habebat patieAtiam» 

De Beguinis. 

'))Sciendnm cft quod perfone digne ad ftatnm 
^ Beguinagii pervenire , debcnt hahere XXVIIL 
^ proprictates ad hoc, quod poflint ibi rccipi 
1) et viverc , pront ex telHmoniis S. S. poflu- 
^ mus confirmare* Bas regarder Proverb. VI. 
9, Sex erunt quae odit Deus et feptem dete* 
-^ ftatur , oculos fublimes etc. En haut pen^ 
^fer Cant. IV» levamus corda noftra cuni 
t^manibus ad Dominum* Exempla Regum» 

5}Rex Philippus (Auguftus) exlftens in mari 
55 percgrinarido ultra mare tempore tempeftuo- 
92 fo valde in node , requircbat ab afliftenti- 
9>bus, quae nodis hora erat, et cum audiret 
9} quod media nox , tunc aftecurabat omnes 
)>nautas quod perire non poterant, quia , in- 
yy quit , pcr totum regnum Franciae furgunt 
p moilo religioCi et pro nobis orabunt , poil 
3^fecularcs , in mane celebrabunt religiuii 
9> miftam ,' poft feculares { adfcriptum fuit m%- 
pgne iidei et liberati fiieruat^ 

% 274^ ,,Idem in terra de Gaftinois freqnentans 11- 
jy benter bibcbat vinuni de vinea cnjusdiiitt 
3,vetdlc, quod videns Balliviis terre xniUtit 
yy apud virum vetule pro emcnda vinca ; noa 
9)Voluit9 ipro mortuo inftitit apud muHerem» 
,3 quae renuit h quadam die in vinenm openu 
,) rios miiit et fe cmiiTe a viro dixit et per 
^y potentiam prevaluit. In advcntu regis vi« 
',, riliter adverlus eum clnmavit ; quod Rex 
^andicns, Ballivo ait quod adduceret teft^ 
5, et fic clamor mulieris cefiiiret, quibus aii« 
yy ditis nnum vocavit ad partem ; fcis inquit • 
5>pater nofter. Scio inqnit; modo dixit, et 
55 emiiittum ct alium vdcavit» .Vere ait tn 
„ verbo rcgis fccius dixit ita veritatem ficnt 
5) eft patcr nofter» Recognofce ergo et hht^ 
,, raberis; aui ait, duxtrat eos Ballivus de 
^ynoike ad tbveapi cujus fuerat vinea et ex- 
fy bumato corpore Ballivus accepit manum 
yy ejus , dicens , emo vineam tuam fub teftip 
)9 monio iftorum , in ifto precio , et j>ofuit pe!> 
n cuniam fuper pc<^us ipfius , et itenim re« 
)) portavit , et itcrum in tcrram repofuerunt 
^ eum» Qui Rcx vocans alium , hic idem re- 
^ ^ cosrnovit , concordes jurare judicavit , et pe- 

9) nttus veritate rccognita , Ballivum ftatini 
yy fuspendi fecit et vineam rritituit mulieri , 
5) quae in morte eam regi legavit* Rex au« 
)) tem in ea Capellam aedificarl iecit , et cui* 
), dam nepotulo fuo dedit* 

Aggehus Urbicus, vide Boetiuou 
Agroetius , vide Grammaticos^ SS^* 4to Codcx Membrau^ •. 

Aibericus Londoueniis de veritate &• 
bularum. •. 402« 4to 27f. 

jyff. A Scculi* 

j|02. 54» Codex Chartac» XIl\ 

Atexandri Aphrodifienfis liber de Fa- 
to, graece. 

Mntilus ab illis verbis» Editioms Aldinae 
1554« P^g* ^^^" 

rS fict^vrifra, fiAv Iz^iv oxjtov h durait 

xmtif^ S^tlvau etc# etc» 

tlfqne ad fineilU 
$1% 4to Codex Chartac» Olim' Bongarfii. XF. 

De Amphitrione Carmen Elegiacum , 
cum gloflis marginalibus. 

Incipit fic» 
)i6raeconim ftudia nimium quam diuque fecutus 
9, Amphitrion aderat , eft fibi geta Comes. 
I, Inttat ad Alcmenam fi6lo Satiirnius ore etc. 

In hos vcrfus definit* 
,» Amphitriona meum thalamis amplexa fbvebanu 
nH;iec ad vcrba dolor Amphitriona monet 
i^Ofcula rumpuntur, fuccedunt verbera paci 
i>Quas modo lambebat nunc ferit illc gcnas 
9, Heu mihi , clamabat , re£lo modo calle vcnimus , 
a, Hercule mechus erat , non erat , ille refert 
„ Hos equidem vidi , vel vos yidifle videbar 

■ 
S 4 lufe- VJ6, 

,,Liifenuit animos fomnia fept meos 

„ Somnia font hercle , fubjecit Birri^ , Getft 

„ Infanit , faAos ftultior arte fua 

99 Jurgia fint inlkna procul 9 fuccedo coqnine 

„Gaudeat Amphitrion, Getaque fiat homo 

„Letatur fponfa Amphitrion, nidore coquine 

,,Birria, Geta hominem fe fbrequoque placet» 

In fine additum ; „ Explicit hic Liber Ampht> 
trionis et Getae»,» 

Idem Carmen exftat in Codice 550. 
^79* 4to Codex Chartacv J 

Anacharfidis Scythae Epiftolae I}C 
graece; 

feqmmturt 

Ariftotelis ad Olympiadem Epiftolae, 
graece. Artaxerxis ad Hyftanem Er 
piftola. Hyftanes ad Hippocratem, 
Hippocrates ad Hyftanem. Idem ad 
Demecrium. Hyftanes ad Artaxerxem* 
Art^xerxes ad Choos. Democritus 
ad Hippocratem. Hippocrates ad De- 
raocritum. Idem ad Thepolum £[• 
lium. Pythagorae Epiftolae ad Hie- 
ronem Tyrannum. Chionis Epifto- 
la tertia. Apollonii Tyanenfis tres 
primae Epiftolae. 

^ Graece omnia» 277- 

^0. i& ' Secuii^ 

t08« FoU Codex Chartac» J^T/. 

Apollonii Tyri Regis Hiftoria. 

Mann Velleri defcripta> edita inter opera 
ejusdem. 

X^^lPoh Codex Membran. XII U 

Apulejus de Deo Socratis» 

Initium deeft ufque ad haec verba. Jamdn- 
dum fcio , quod tiaec fignificari ilagitetis vo- 
bis latine* In fine additum „Explicit de 
,9 Deo Socratis \ Item de eadem Re* „ 

Sequitur Trismegiflus , quem multi fnppo- 
iititium judicant Incipit fic in noibro Codice* 

Afckpias^ l&t pro Sole mihi eft Deus. 
Trismegiftus» Deus te •nobis o Afclepi ut 
„divino fermoni interelTes^ adduxit, eo- 
„ que tali qui merito Omnium antea k no- 
„ bis fadlorum vel nobis divino numine in- 
„ fpiratorum videatur religiofa pietate di- 
„ vinior. 

Sequitur , uti fert titulus. 

Apuleii Madaurenfis de habitudine 
dodrinaque et nativitate Philofophi 
Platonis liber i 1. fic incipiens : Plato- 
nis habitudo corporis etc 

Sequitur , nulla tituli diftindione* 

Ejusdem de Philofophia Uber : Mo- 
ralis Philofophiac caput eft. etc. 

Sequitur ejus iiber de Mundo» fcd hoc 
Titulo. S ' % Apuleii 278. ^o^ A, SltctUL 

Apuleii Madaur ; de habitudine doo 
trinaque Platonis Ub. II. expliclL 
Incipit tertius de eadem Re. 300. 4to Codcx Membran^ XF^ 

ApuleiiPeri Ermeneias liber. 

SS* Fol. Codex Membraiu X 

Claudii Caefaris Arati Phaenomena, 

uti fert tituhis Codicis , qui multis numeris 
diffcrt ab Editione Grotiana anni 1600, 
Prima Codicis noftjri pagina exhibet pidam 
Imaginem Jovis , nimbo caput cindhm » 
dextra globnm , finiftra fceptrum geiUn* 
tem, fortan Imperatorem Auguftum pro 
Jove: cui Grermanicus carmen dedicat» 

Ab Jove principium magno deduxit Aratns^ 
Carminis , at nobis genitor tu maximus autor.. 

Figurae quae Codicem omant non eodem 
ordine quo in Grotiana Editionc dispofitae 
fiirit, e. g. 

Figura, quae in noilro Arctophylax dici« 
tur , eft in editis £ngonafin \ ad illum locum 
ubi de virgine a^tur , addita eft figura di- 
vtria .a figura editionis Grotianae» Ad fijgn. 
ram gcminorum , et cancri , in Codice ad« 
fcriptae fiint defcriptiones Fefti Avicni. Ad 
figuram Leonis, deeft ineditis hic verfiis, 
quem ha))ct nofter* 

Ora Z79^ K», ' A fecuh'* 

Ora frementis ab hifiC ttt re^ce fbrte viator . . 

Horrentis que Jubas. v 

I • , 

V 

Pifcium defcriptio Sn Codice noftro eit ultii^a , 
cum figura addita , in hoc verfu deiinens» 

,,Nec caufa e(t nominis ulla 
„ Sic tegpis cundis jam plene evanuit ardor« 

Ab auriga ad Deltotem Codex nofter om« 
w liua 9 quae in edjtis £ant , omittit, 

. * 

A Pifcibus, ubi definunt figurae 9 carmen 
continoatur, his yerfibus. 

9, Siguorum partes quomm praedifta figura 
9, Annum expleturi praedicunt quatoor orbes. 

I 

Sequitur fragmenttun ,- incipiens hoc verfi^. 

9, Grandine permixtus aries nivibusque caducis* 

■' * 

Ufque ad hunc verfum, 

■? ' ' 

99 Et rigor accedic ventls mitifliinus illev 

Sequitur fragmentum Gcrmanici ^uod Groti* 
us in.notis luis edidit) fic incipiens« 

9)Una via eft folis bis feni^ lucida fignis 

' • ■' 
Praeter illud autem fira^mentum fequuntur 
verfus, quos Grotius non addidit, in hoc ( 

ocmpe definens, 

» Mer* 28o. 
T-^ MerctMus^ bino>9 gradivos prbfidt orbes. «4 tn Codice nol^ro haec addita, quae hic edi- 

mus» 

* 

Tempore tum proprio modulatur noc- 

tiia carmen 

Tum vespertinum cbrnix lohgaeva 

refultat 

Tum coryi crepitant et ovantes gutturc 

rauco 

Agmina qrebro vocant , tum nota cu« 

bilia leti 

Succedunt pariter^ tum pennis cor« 

pora plaudunt 

Tunc et Strimonias circum volitare 

^ repente 

Suspicies per arta grues » ubi mitior 

annus 

Sponte procellofum disjecerit aeca 

coelo. 

Tunc qu6q[ae cum flellis hebes efi: 

lux omnibus uicro 

Nubila nec Craflbs pircum duxere mc- 

atus Ut 2^1. *TK.-ti*. ., .ttfi Vt jubar occilrraht flagrantibiis obVia 

flanimis 

'Nec caligo inliibet tutilantis lanipak 

4oa ignis 

Orbe nec expleto fecra fidera luna 
., retundit; 

• 

Sed jam fponte fua ftellarum lumina 

iparcentv 

jConvenit hibernae pxaenofcere figna\ 

proceilae 

' Nubila fi coelo confiftere, nubila 

ferri, 

Sique fuper fundi fibimet fu$pexer^ft 

ultro 

Tramina> fi carpit femen fepe taci- 
: tus anfer 

Si nodurna tibi comix canit , hesperus 
^vr/. ^^ttira. 

Cum redit in numeros» fi cantu gra* 

gulus Inftat 

. Si matutino frinquilla refultat ab ore 

Si fugiunt Yolucres rapti fireta turbida 

ncrei 

Sponte graves trepidant, nec fefe au<« 

(iUcibus aethrae 
Comit- ♦ j j 282. Ko. A. ' Steulu 

Comittunt pennis ut longos faepe vo^ 

latus. ^ 

Mox tempeftates et nubila tetra cientv 

Adrorum lapfus aftrorum protinus or« 

\ Perquire ftudio et fi quid tibi forte re- 

pertimi 

Piuribus indiciis folers fulcire memento 

Vale fidens Domino Chwfti veftitusa- 

more. 

Fragmentum hoctribus figurisoraatnry 

Primi fol quadrigis vedus , nimbo coronans 
globum finiifara tenefts*: Alteri Luna bigis ireo» ^ 
ta» Tertiii fphaera coeleftis , diverfa ab illa , 
auam GrotiuK fua Editione exhibet, no« 
ftrae enim centrum eft arftos, Grotianae 
terra. Ex ultimo verfu patet, recentiori^y 
et Chriftijuu Foetae efle Fragmentumi Co« 
dex nitidiffimus» 

r 

to^ FoLCodex Membran. Xlltm 

Ariftotelis Rhetorica, latine; ilif» FoL Codex Chartac* • • Olim Bongarfif - • XVL 

Ariftotelis de anima libri» 

deiinit in Cap« VIL Lib* 2. 

t 

Idem Idem, de Somnq et Vigilia ^ divi^ 
natioae per fomnum. 

Idem /de memom» 

mutilus. 

Idem' de Derichis, 

> 

^deimit in Cap. V. Libr; 9«. . Graece omniat • /- ■ ftfj, 4to Codex Chartac» Jt^/. 

Ariflotelis de anima lib. 3. graece* 

deeil iuitium. ' ' / • e r ■■ I 3^0, Codex Membran. , ' XVI^ 

-• ■■ ■ ■ . ' r - . .. ". 

Ohm Celcilinorum de Metis » dein BongarfiL 

.' • • i 

Ariftotelis Liijer.fepreti fecretorujn ad 
Alexaixdrum , qiiem traiistulit Plfiiip- 
pViis.Dpm. Guidoni Tripolitaria Epill. 
copo' ex arabico in latinum , coritmet 
fQliaXUL 

fiunc. Librum B6nonia!e editum commetno- 
rat Fabritius Bibliotheca graeca lib* III^ 
Cap. VI, pag* 167^ ubi^ 

- ■ . .. 

Stcretuiii et regimen Principum 

Vorntur, qiii liber ^uum rarius occurrat» 
1 hoc imle ^cmplum iubjecimus^ 

,, Alexander recole fadla Re^inae Indorum 
^ quando tibi mandavit amiatiae miilta en- 
,9 tenia et dona venufta , inter quae miifa 

„ fiiit 284» 

ggBggsgegg 1 ' Tssssssssssssas ,, fhit illa venuftiffima i^uella , quae ab ii 
„ fantia imbuta fuit et nutrita veneno fer» 
„pcntum; Itaque -fua natura verfa fah in 
„naturam ferpentum, et nifi ego illa ho- 
„ tk lagaciter infpexlflem ad eam , et arte 
^, magica judicairem , eo quod ita audaciter » 
„ horribiiiter , inceflfabilitcr et inverecunde 
,, fiiuni vigebal vifum ad facies hpminum ^ 
^, pcrpendi fiquidem quod intcrficiebat hu»-> 
„ mines folo vifu , quod tu experimento po- 
„ ftea probavifli ,' ct ntfi hoc certiffime «k 
,, ftendiflem 4 mors tua fiiiflet in ardore coi» 
„tus fubfecuta. |xo* 4to Codex Membraiu 

Ariftote du Ciel et du monde^ avec 
des Gloflfes et Cotnmentaires » par Ni« 
colas Or^sme Dojen de rEgUfe de 
Rouen , en 4. livres. 

Haec intao Libri adfcripta : 

. „£n nom de Djeu ci commence le livtt 
y, d^Ariftote appelle du Ciel et dn monde^ 
\f kquel du commeadement de tres fonve» « 
„ rain et tres excclent Prince Charl^ « 
,, quint de ceft nom par la grace de Dieii 
,vRoy (ie France defirant et amant toute» 
««iiobles fciences, je Kicble Oresme Dojeit 
Y, etc. propofe ttanslater et exppfer en fnm». 
y, qois* £t eft ceft Hvre ains intitule , cat 
' „ il traite du Ciel et des Elemens du moa- 
,^ de ea prenant ceft nom monde pqttr ies 
,,4» Elemens contenus dedans le Ciet 
I» et foubs le Ciei» 

Ad . calcem libri fecundi haec ad&r^ita»- 

,,J£t ainfi arhonneur de Dieu «t ^ Ik 
i».|;race. je ay accompU le .|?r;^mier etTe^ 

ti«oad 28f. «fCond llvre de Celo et Muiido, pmnr le»« 
,,qixels mieiix entendre eft expedient le 
.,:^Traijtte de Lesptri (la fphere) en ifi«ii. • 
„ coys dont je ay- £ut meation j e(. ibroit 
„bon qu*il foft mis en tm voltnhc ' aVeques '. -Xw ,,'ces ir. livres, et me femble Que cefe- 

»(ophii 9, ra un livre 4» mitnretle {[hiloiop^ a^ 

f9 ble et tres excellent* ' - :'-• In fine libri quarti et «ltiau> hMiki i -•**!. „ Et ainfi i laide de Dieu je ay accompll 
^^. „le livre du munde au comnijendemei4 , ^ 

jj de tres excellent Frince Charles etc; le ^qael en ce^.juijMit nia &it £veque de 
9,Ltfieux» Ltfii 

£odem Volumine additus Traditos, Jequa fiipra ipfe au^r : • J Le Tralteis de Tefpere , oa de' la 
fphere. 

Hunt AriftdEeliii cdmmentatorem ntfue Fa« 
britius ye^ue du Val, Catalogo editioai 
-. fuae praemifib,- conjmemonuit. ■'•■.-j i^a. Fq^ ...^ I ■=A. H*. P«d. Codex aartac. , . .., r-i^f , i.JP*', 

Lc livre des yconomiques d'Ariftotc 
avec le livre de Tulle cCSc^itoh^ dli 
la viellefFe translate du commende* 
ment du tres excellent Prince Loys Duc 
de Bourbon Seigneur de-Beaujeu:, ' ^' 
Pncle ieiRoy rfe IjcanceijpvLttwc* 
140T. , .V li^h,^ .28^. MMb i^fl» FoU Cbaex Charfee» '•' : ' - v' ^ XF/» 

DoDafi Acciajoli Commentarius mji« 
bros PpJiticOrvitii Aritlotelis. ; ArrfifnflSi' Vide Ta^aicds. , f Afper, vide= Giaftimaticos. 


r. » j- 130« Fol. xSodex Membran», - " XL 

-Olint- S; iVIaximlAi Afaftstiae ( iit fert iil- 
fcriptio , vel prope Treviros , Vel pro^^e 
Aqiias in Fxovincia Galliae \ dein BonsarfiL 

Aurelius Viftor . de Vitis Imperato- 
rum. r . ., ■ r . 
L 
•l3Eda, vide Grammaticos. " '''"^ ''' ''^^ •^*'' 


Boetii Codl^ds. . » •. , . . . - •. 


. " . ■ I • .• • ■ . * • • • . • » ;»■'» '«■•»».., ,»• . . • .■•'" 'r* 

43i« 4to Codcx Memliran, fine titulo. X 

Coetii de^confolatlone Phitofophiatf 
LibriV. •^. i ••w. iL •i."*' 'j, PniCtt Nq. S^ SeeuH. 

pTaemittuntnr Anonymi monitade ho6 ope« 
Te , et de Metris Carminum Boctii i et ejus- 
dem Vita, fic incipiens« 

Tempore Teoderici Regis infig- 

nis audor .Boetius claruit , qui vir- 

tute fua Cpniul in urbe fuit. Cum ve- 

ro Teodericus Rex voluit Tyranni- 

dem exercere in urbe ac bonos quos- 

que ex fenatu neci dare * Boetius 

vero ejus dolos efFugere geftiens 

quippe qui bonis omnibu? necem pa- 

rabat , videlicet clam litteris ad grecos 

miflis nitebatur urbem et fenatum ex 

ejus impiis manibus eruere, et eo- 

rum fubdere defenlioni. Sed poll- 

quama Rege reus Majeftatis convidus 

juflbs eft retrudi in carcerem in quo re- 

pofitus hos Libros per Satyram edidit 

imitatus videlicet Marcianum Feli- 

cem Capellam, qui primus Libros 

de Nuptiis Philologiae et Mercurij 

eadem fpecie Poematis confcripfe^ 

rat. Sed ifte longe nobilior mate- 

ria et facundia ei praecellit. 

Eit poilca hacc : ' ^ 

Boetius ergo nominatiir Annicius 
eo quod fuecit de gente Anniciorum. 
Annicii autem didti funt Fabii quafi 
iwfi&i. Didus eft autem i^njius a 

T » Man- 1 288* ' ^». B. Setali,. 

Manlio Torquato. Severimis a fe- 
veritate ju^iciaria. Boetius dicitur a 
graeco , eo quod fuerit adjutor 
iiiultorum , maxime Symmachi ' qui 
fuit gener ejus (Boetius nempe 
Symmachi). Ordinariu^ dicebatur 
quia in dignitatoi Confulari erat or- 
dinatus , vel quia hos ordinahat , vel 
fuper ordinem dignitatem habens 
etiam qua gradatim ad fummum gra* 
dnm perveniebat Queritura nonnullis 
quo ttmpbre fuerit ille Boetius. Di- 
cunt enim quidam quod fuerit tem- - 
pore Marciani hnperatoris , coUigen- 
tes hoc ex iV, Synodis, dicunt au- 
tem quod fecit librum de S. Trini- 
tate contra Neftorium et Euticem 
ubi mentionem facit Calcedonenfis 
Synodi. Poteft vero fieri ut adhue. 
juvenis fub Marciano fuerit, et jam 
ienex fub Teoderico Rege compo- 
fuerit Librum Philofopliiae Confola- 
tionis. 

» 

Sequuntur alia dc vita Boetij , h rccentiori nu^ 
nu , ubi ha^ec leguntur : 

Boetius honorifice eft tumulatus Pa- 
pie (Ticini) in Cripta Kccldiae , et 
• voqitus Sanftus Severinus a Provin- 
;ciaHbus» £pitaphium ejus hoc eil: 

s Hic 

\ 289- Hic jacet interpres et alumpnus Philo- 

fophiae. 

Q}io Latium gaudet » dolet olitki 

Graecia vidi / Nil agis immitis Yiolenta cede Ty- 

ranne 

Corpus terra tegit , nomen per fccula 

vivit. 

179, FoL Codex Membran^ Hoc Titulo» % 

Anicii Manlii Severini Boetii. V. C. 
Ex Gonf ordine et Mag. otf. atquc 
Patricij de confqlatione Philofophiac, 
Libri V. 

AdJitae funt gloiTae gramtnatica» 
l|i. FoU Codex Membran* Olim Magiilrorusn de Sorboiia. X 

Ejusdem ideni Liber. 

4IJ» 4to Codex Membran* Hoc Titulo» XIL 

Anicii Manlii Severini Boetii ex 
Confuiis ordinarii PatriciiPhiiofophiae 
Confolationis Libri V. 

Additae glolTae marginales , deeil uldmt pt- 
gina. I T 5 45^ 4to 290. 

Ka. R, SecuJi. 

4^5« 4^0 Codcx Membran» Sine Titulo. XI^ 

Idem denuo. 

Dceft ultima pagina* 

s 

^6$^ 4to Codcx Membran. XIV^ 

Le Livre de Boece de Confolation. 

Veriio gallica* 
43 a. 4to Codcx Membrau» ' XIL 

Boetii in Librum Ariftotclis de In- 
terpretatione opus , cui titulus , £di- 
tio fecunda. 

joo. 4to Codex Membran. Olim Magiftronim de Sor* 

bona. Hoc titiito. XI^ 

Anicii Manlii Severini Boetii viri 
lUuitris et Patricii ex Confui. Or- 
dine Liber de divifione. 

Ejusdem Liber Antepraedicamento- 
rum , 

qui in editis vocatur , de Syllogismo Ca- 
thegorico. 

Ejusdem Liber Syllogismorum Hy- 
potheticorum. 

5iOt 4to Codex Mcrabran. Hoc Titulo. X 

Anicii ]\lanlii Severini Boetii V. Q 
et illulbis ex Confulis ordinarii ac 

Patricii Z9l^ Patricii , liber q^iomodo Trinitasii^-^ . 
unus Deus et non tresdii» ad quin* 
tum Aurelium Memmium Simacum 
etiam V. C. ex C. ordinariutn .^ f ji- 
tricium focerum. Ejusdem ad Johannem Ecclefiae Rom. 
Diaconum , utram Pater et- Filius^ ac 
Spiritus Sandus de divinitate fubilan* 
tialiter praedicentur. ,,. >» Ejusdem ad eund(^ 9 quomo40 TuIh 
ftantiae in eo qubd funt , bonae fmt» 

cum non fmt fubftantiaiia bona. 

» • • • . " 

Ejusdem, uti Videtur, auftoris, libcr 
fine titulo, ubi^ agitur de Trtnitatd , 
deTiatura Chrifti, de Veteri Tpftia- 
mento etc. » ' 

Sic incipit. > 

„ Chriftianam Fidem Novi ac Veteris 
„Teftamenti pandit audoritas» et 
„ quamvis nomen ipfum Chrifti :ve- 
„ tus intra femfet continuerit liiftru- 
„ meutum , eumque faepe defigna- 
„verit afFuturum, queni credimus 
, , pcr partum Virginis jam veniflc , 
5, tamen in orbem terrarum ab ipfius 

T4^ t,no- 1 1 H 592; M^ B. SectOi 

i^noftri Salvatoris mkabili manafle 
t,probatur adventu. 

Deeft finiss non extat hic Liber inter ^di- 
€i8* 4to Codex Membran. 'XII* 

Ejusdem iidem Libri; integer hic ex- 
tat. ille iine titulo , quem precedenti 
Codici inefTe diximus; fubjungitur 
ejusdem Boecii Liber adverfus Ne- 
ftorium et Euticem pro perfona et 
natura ad Johannem Diaconum. 

$99* 4to Codex Membran* Hoc titalo» X 

Anitii Manlii Severini Boetii libri Ar« 
tis Geometriae et Aritmeticae nume- 
ro y. ab Euclid^_ translati de. Gre- 

co in Latuium. 

i. 

Continet ifte Codex varia Boetii , fed 
non eodem ordine quo in Editionibns ex- 
hibentinr , varia etiam aliorum , pre« 
fertim de agromm limitibns , de menfuris* 
Singulas igitur Codids partes hic recenfe- . 
iaus« 

Liber primns Geometriae exhibet ea quae in 
Boetii Editione Bafilcenfi anni 1570« extant 
m pagina ts^6* his verbis incipiens: 

» GcometKia eft difclplina magnitudinis etc« etc. 

Uiiqiitt :.. ^9J^ ^». . B, SeeuH. 

UfqTie ail png« cjust!» etfiHonis 15:41* in baeif 
verba dcGncns : Multa opponunt fsdh, pro. 
vcris. )> 

L(j)er fecundus Incipit his .verbis, qupe eadem 
pagina 1 541. Editionis laudatae coutmuantur : 

„ Quoraodo inventa eft Qeometria etc» 

Dcfunt autem in noftro ^odice oninia k pag.' 
1544. cdit^ laud« ufque ad finem libri* 

Libcr tcrtius incipit his verbis , qnae extant 
pag« 14R7. Edit» laudatae. luitio Libri prw 
mi , Euclidis : 

yy Principium mcnfurae pundum vocatur ctc. 

toefunt paucae lineae, quae in editis pnie- 
mittuntur. Definit in illo Problemate. „ Da- 
9, to redilineo aequum collocarc quadratum. y^ 

Libcr quartus incipit in illa propofitionc ; 
quac cxtat pagina 1510, Editionis lauda«> 
tae : 

Si in circulo per- centrum li- 
nea reda etc 

' Huic libro infcrta cft» 

Altercatio Geometricorum, de fi- 
guris, numeris et menfuris; Sic incipit: I t „Menfura eft quidquid pondere^, 
„capacitate, longitudine, altitudi- 
j^ne animoque (forfan, numero- 
„aue) finitur. Majores itaque no 
„ftri orbem in partibus, partcs in 

T 5 „prd- «94- 

i7o* B. SecuU. 

„provindas, provincias in regio- 
9» nibus > regiones in locis , loca 
9, in territoiriis , territoria in agris , 
,, agros in centuriis , centurias in 
y^jugeribus, jugera in climmati* 
„ bus , climmata in a(^us , adus 
„ in perticas , perticas in pafluSjpaflus 
„ingradus,gradus in cubitos, cu- 
9, bitosinpedes, pedes inpalmos, pal- 
,, mos in digitis , digitos in un- 
3, cias diviferunt Sed ut ad rem 
5,primam artis Geometricae venia- 
„ mus ; quod pedali menfura com- 
,,prelienditur, edicere non tarde- 
„ris. Digitus efl: pars minima agre- 
„flium meafurarum* Inde uncia 
„ liabet digitos tres. Palmus au- 
„ tem quatuor digitos hahet. Pcs 
„vero XVJ. l^ertica pedes X. 
„ Pafllis pedes habet V. Adus mi- 
„nimus pedum IV. Longitudinis 
„ pedum C X X. Aftus duplica- 
yy tus jugerum facit. etc. 

Haec invenies inter au(Sbres Res Agrariae e- 
dente Goefio pag. 920. plura tamen iuvcni- 
mus iu Codice noftro. 

His fuccedunt ea quae pagina 15 17* editiouis 
laudatae Boetil extant de fummitatibtts; 

Liber V. fic incipit» 

9, Fodismi mcnfurarum funt tria genera « rec- 
), tum,, plaiium , iolidum ctc. ^y £a continct 

2uae i p^» x$30. edit. laudatae fub tituio 
libri lU Geomctriae extant. Plura , quam in 
•ditis, praecipue Problemata, hic occurrunt* 
Sequuntur de menfuris et ponderibus quae- 

dam 295". iftf ,_ Bf SecuU. 

c1am« EiHta h Goefio pag. 921* 33» 3^. Dein 
fub nommc Julii Frontini quaedam de n^en- 
furis, et jugeribns metiendis, k Goefio edi« 
ta partim inter audlores de limitibus pag, jif* 
15* Fragmentum noftrum hc incipit.* 

^ In pede porredo femipedes duo ; in pede 
,5 conftrato femipedes I V» In pedc quaarato 
„ femipedes V 1 1 !♦ Pes habet palmos I V. un- ' 
„ cias X I L , digitos XVL Falmus habet digi- 
„ tos I V. uncias III. Seictans quae eademi 
„ dodrans appellatnr habet palmos IIL un- 
,) cias I X. digitos X I L Confuetudine tulg;a« 
5, ri iinus honuarius feritur frumenti modiis 
„IV. fed minoris de filigine IIL de fpcl- 
93 ta X. dc avcna V L de baliarco V. de pi- 
n fis tribus , de fabis tribus. Lucii Junii Mo- 
,y derati QCoUimellae) ez £unt cx Columellae Li- 
„ bro V. Cap* I. h his verbis : quoniam fami* 
yy liariter it nohis praecepta ntefifurarum defide" 
,} ras. Ufque ad illa Cap« 9. et ne in infini- 
^tum proceilat difputatio noftra, eadem por« 
yy tione ut cuique placuerint laxioca fpatia , 
fy femiua faciemus* 

Scquitur firagmentum hoc titulo : de JugerU 
bas metiendit : fic indpiens : 

«, Caftreniis Jugerus quadratus habet perticac 
„ C C I. XXX V 1 1 L Pedes autem quadra- 

^,tosXXVIIL DCCC, id eft per latus 
„ unum perticas X V 1 1 1. etc. 
Extant in Cdit» laudata p. ^ii. 

Sequuntiir definitiones qtfaedam Geomctricaep 

Dein Ferfus Ackranni de Ludo Tahularum fe» 
cundum numeros, Primi verius funt hi : 

Ludis qui plano tabulis de ftipitc 

fedis 
Hoc docet Acbrannus , difce lo- 

caremodo. 

Incu Incipit de Primo Ludo. ' 

Frimo tres impone loco, totidemque fecund» 
Et fede tn tripla fteme cubafe tria 

OrdUie quo fubtus diftindHm linea rurfus 
Altera difponat. Tres habitare triplos ctc» ctc^ 

iSequuntur ycrfus de fecnndo Ludo; dein Ter« 
fus de numero prim; et Cecundi Ludi» 

Semutur Ziber Abact de muUipUcattonibus et di^ 
vyionibus , anonymi , incipit autem lic : 

^Si mutttpUcaveris Jtnpdarem numerum per 
^ decem dabis unicuique digito X. et omni ar^ 
yyticulo C* etc* 

m 

Ferfequitur in hoc opufculo autor calculum 
per . digitos» Claudunt Codicem Fragmenta 
^uaedam de Menfuris , ex Columella et alii$ ^ 
et de ponderibus quaedam. 

Kota , in illo Fragmento , qiiod fub JuIH 
Frontini nomino hic extare diximus , occurre- 
re vocem Bonuarius quam inter vocabula me« 
- dii aevi citat Du Cange in gloflTario fuo$ fi 
fides habenda noftro Codici, qui feculo X. 
exaratus eife videtur, ea vox antiquiori aevo 
vindicanda erit* Eamdem vocem fic habet 
Fapias gloirario. ,, Bunuarii^ (^Bunarii) men- 
fura agri veluti Jugera,^ Nota , voces J^a» 
iiarcuf et SpeUa , nec in veteribus gloi&riit 
nec in Cangii gloffario medii aevi occurrere. 

Acbrannus ille qui in Ludos Abaci verfug 
.^^" fcriplit, mihi ignotus eft» 

•f. FoL 297- ' 2^0. .^B* Seciili. 

$7* FoL Codex Membraiu Olim S« Mtriae Argentt» i 

nenfis* H6c titulo. Xl^ 

> ' 

Anicii Manlii Severini Boetii Axtil. 
Geometriae et Aritmeticae Libri V. 
ab £uclide tran^lati de Greco 'itt 
Latinum. 

Iilem ordo qui in priori Codice, fervatnrs 
nifi quod in Libro 4to iila Altercatio duorom 
geometrarum non in eodem loco incipiat. Con* 
tinet praeterea non folum illa fragmenta fnb 
'^ulii Frontini nomine , ex priori Codice fnpm 
enarrata , fed etiam quae edita extant a. Pe« 
tro Scriverio , Frontini et Aggenf ' Vrbid 
fragmenta de Agro^m quaiitatibus et nien- 
furis. 

Sequuntur quaedam de Gnomone et Meridiano $ 
Boetiu foriitan adfcribenda ,qucm Cailiodorus 
teftatur duo horologia invemUe, nhum folare» 
^terum hydrauiiQUm» Lib« I» EpifE«> 4^» - 

Sic incipit;. 

„ Multi folis ortum et occaium comprehende« 
„ runt , qui eil omhi tempore mpbiiis neq .pp« 
,)teft fecundum curfumfuum comprehendi , 
„ quoniam ortus 'etft>QCiifus. iigi|a |4; lcMWup 
,«naturamvarieoftenduntur«\etc» < 

- Additae funt figurae Geometricae* Extat ta- 
-men illnd fragmentiim> fvb nomine Hygini 

' de limitibus conftitoendis , d Goefio editi pag« 
itf7» dS» nsque ad pag» 177^ 

Sequnntur variae :.^efinitione9 Geometrica^ » 

• quae et ia priori Codtce extant» A^dita .SclLe« 
mata, quae k Goefio edita innt.pagt ||S. 19» 
Poft ea legitur liaec inibriptio, 

* 9>Ego Conftantius peccator et indignns jSacer- 
9>do^S» Petri Luxovienfis i^oenobii icripii ad 

^ t> ferviendum ei hos libi^s «Boedi 4s Geome-i 
9>tria diebus JtantBiH XI* inftf^. Id« Jun..'et 
«VL Kal, JuL aano Mt liiu Cto(%7&b 

Jwcar* ' m- »! /_ • ' . • ■ 

Incarnatione Dommi ,' converfionis autcm no- 

'■- i ftraell. praecepto bii Patris Milonis. Sit 

crgo utenti gracia, fcriptoci venia , frauda- 

tiff^rfAatWma» . V 

• i- - I • ■ 

.'*■■■ I 

Ulttma Coilicis pagina exhibet fragmentum cul ' 
hic*tifahis praemittitiw : 

^ Ex lAhro Ctttforini de Geometrica, „ 

. Sic vcro incipit I ■ » f ^ Gcomctrla ell fcicntia ili^ercndi fi^^uras, nii« 
„ tneros. . cmeticnJi cum lui rcloliitionibiis, 
jjNurae^rus cll congrcjjatio ting^nlorum Jinita 
.„ remp.cr et intinita . natura ctc. Forfitan ex 
opere depcrilito Ccnforiui cjus , ^ quo Librunt 
dc die natali habemus. 

AdJit^ir iandem calculus indidionuai , epaAa- 
„ rum » dienim dominicarum , pro annis XXI» 
ncmpe ab anno 1004. ed ^nam 102^» 

In fine Codicis adfcriptum : 

n JVerittbtifius Epifcapof dedit Sae. Mariae^ 

de qtro vide Praefationem noftram. i NpT^ : Libellus ille Boctii qucm in duobus 
Codicibns f I o* et 61%. extare dixi- 
mus cum ejdsdem Libris de Trinitate .^ . et 
natura ChriiH, erit fbriltan ejusdem Confi^ 
iio fidei , quam- primus edidit Ren. . Vallinus 
cum Confol^tione Philofophiac i^^^.gvo Tandeni 
n'c pldYk de Boetio verba fiu:iamus , obCerva- 

' mus Woc' ultimum , variis cc^ominibus et 
t^tnltsv ilium in noilris Codicibus appeliari, 
ncmpe in quibusdam , vcluti in editis^ Ex Covfu" 
lit ordinarii , Magiftri officiorum atque Putricii \ 
in aliis vero Codicibus , Ex Confirlum ordine « 
qnod nlHnium magis arridet , qnamvis prips 
tueantiir Sertortus Urlatus ia notis Romaoo- 

*' rum, qui meminitt > E» Cotifuiis mrdiuaai. 
' it et.Bairthips* Nobis autem legendyin pptiu^ yjde* 

quot vetwfHGt)i4ices noftri , 'fet Wdlnem Goii&lTtti 
aliquem ftiifTe, non abFonum videatuK Niitti 
£x Confulis quidem ..titulu^ potiffimus eft; 
Ctfuilfl brdinariusetirfrti tfirf? ftti^fe *6QriR«, iU 
-le'htope, qui laWridis J^htatrrixi CMifti. 
ttithinibat, et a qu^anniis^.nomeri dueeljaf ; 
diiM poft Julium OiefifeS J!4fti Cdi^ulcs.ftif- 
«dti mu venire iucjpt^rifci' itMfodem^^nno dfc- 
hide Tub Imperatorfbtis^ pliiresrrrConfnJes elige- 

*tentur. Sed Ex Coiifuli» or^Ittaril tittfluA' ij{- 
'Vwf,artrtfe. ;•' /^'"^ ^ 

<% ^ ^ k& «f& ^ ^ ^ ^' ^'* ^ * ^ *. ^' ^ ^ ^.^ ii& ^ ^ ^ 

FoL *^j^..ij(ici4lfe^l ;ttlim jgidngarfiL /i; 

MaiftiantCapellae de .p,uptiis Philolb-, 
giaie et Mercurii JbJbiiri 4 X^ 

.. .,,.>....: ^,...,.' . . / ... ,■■ j; .. ;;t, - '.. .^^-^.^ 

. 'Add;tafeifi>«t glo9Cit€ inrpflitteares ^. ctj t?^ 
. !gio|les« A.msmtt reCMJoHi qu&e fectili X^ 

. «ilif.vtdctiar»: ..i.;. . ': ■:; 

Ca|»> diy,«ri4i efiVt GlQffit Johatmis ,Sctiti 

- £TMMn^ yi ^. rin ' <^ap^Uam commcntatus 

- :eft,j.Cfe»ili: XX.^i£criptor., itide conftat* 

f]i|pd: ipfae. GioHae Coditis noibri JohatUc 

nem $cotum qitant*, . 

391* 4to Cddat Alcmbtaiu X* 

- '-' ■. ■ .. . ■ •■ ' . * ■ '. , 

Marcwm' Capellae de rtuptiis Phik). 
lqgiae,^t Mercurii Libri Vil. priores; 

AdditaefnntGlpflae margiijales enedeni felre 
'. quae 1n priori Codice> padcis tamcn lo^ 
diftertuit. Defuht quidem hic Liber de 
Khitpfica , ct' .liber ' lie Geometria , & 
quoa tantuni Gtefl&e ^tmt. ' Libet Vllf » 
"•-*•• ae 300^ .VIIL de Aftronomia, et nonns de Mnfica 
j^tegri defunt etiam, paucis addltis gloflis in 
cosdem,. 

Hi diio Martiani Capellae Codices, non nM- 

„do haud afpemendae vetuftatis notam praeff- 

.runt» fed uterque , praccipue vcro Codex 

'^6» b» antiquior etniajori diiigcntia exara^ns» 

. nobis aliquando^ emeiif^tiorem , quam in- eiU- 

tis extat, audbrem exhiberc videtur. Opti^ 

mam Hugo jGrotios. olim publici juris u^t 

Capellae editibhcm, et viri eruditi qui, eiun 

pracceflit Bon. Vuicauii labores haud afper- 

nendi » non omiiia tamen viros erudttos vel ^ 

jul emendandihtt aui^rem, vei ad eiQ»licau* 

dam ejusdem mentem , obfervafle compro« 

* ■''- ^y* b^yi ^ poftquam diligeitdus Codices noftros cum •" 
ipforum Editionibus contuii» Multa quidem 
Vulcauius ex iisdem, qiu^ habefi)uSr glo^ 
eruit, fed non omnia, ' nequidem Grotitu^ 
Uti^ itaqne fbre exiiftimavi omnibus , .qui 
Cipellae operam dant*, fi tex ipfis 'Codici* 
bus Aoftris i^auas ^le^ohes, gloiutt etiant, 
quas neque Grotius ncque Vulcanius adhibue« 
«e% publici nunc primufM 'juris fedam, «ddi- 
tis aliqnando meis obfcrvatinnculis»'' 'Leftio- 
ncs ipfas cx Codice antiquiori quem Lfttera 
A. defignatum volo, exhioeo , notata pagimi 
editiouis Grotiaii;te ubi' cKtant eademJ m abe- 

\ at CodeK fecundus^ , le^onem ejus fnlHiiitto, 

addita B^ Littera. Gloflas , Litterik G» diftin* 
idi ilaxk opera nie eaa , qnas jam Vuleaiiiiis , 
vel Gfotius edidere , repetam. - Nec nltra du- 
os Capellae Libros priores , qui et coeteris 
ionge obfcuriores , et Mythologiae atque Theo- 
logiae veterum illuftraudae multum profunty.. 
hanc operam deduxi» ' Monendnm audan^ i^ 
utroque Codiee pracmitti ea quae de vita Mar« . 
tiani Capeliae' edita funt m capite ejus(feih. 
aut^ris, Bafiieae evulgati apud Henr^ Petri» 
1(93. Abit tamen nofter Codex ab editis , ubi 
fic legitur* „ Introducitur in fronte iftius Li* 
D bri quaedam Satira , id eft Venus , Mairtiani 
s»aiiiica, hot veriiis in honorem Hymenaci 
JOI 2fK ' a SecuU^ 

^ cedmffe*)) Nofter vero Cedex e^ verba, id 
(/i Vium^ omittit 

Pag» I. A» 

Tu quem pfallentem thalamis# 
quem matre Camena 

Progenitum perhibent copula Ia« 

cra Deum 

Gloflae» „ Camenam hic pro Venere ponlt ^ 
^tU^ Camena quaG Canena a canendo. Co» 
^ pula nominativus pluralis eft , et eft in fin- 
"ji gulari numero feminini generis , in plurali 
,,vero neutri, licut et pa£iuu Copuias ve- 
„ ro pluraliter Canum dicimus. ^er copula 
„atttem Ikos acdpimns nuptias -fecientes^. 
„ Ipfae enim nuptiac non perhibebant quia 
„ nec loquuntur. Vel per copula proles' aeo- 
yyrmn aocipimus , novem videlicet MuTas, 
,9 quae natae iinguntur ex Jove et Junone ^ 
„ per id quod precedit , id ^uodfequitur fignift- 
,, caasJPrecedunt enim niiptiaev deinde qui naC^ 
^ cuntur ^ iis^ 

Kill fugnaret quantitatis regula, cofula ih^ 
lativo cafu ifiAgularis numeri accipi poflt 
commode videretur^ 

Pag« a« A^ 

Et ritu nidantis antiftitis , prius- 
quam fores aditumque referaris » 

Gloflv 9>)fiftantis didt,< id eft^iYigikmtb^ 
19 a greoo ^^ y quod eft. noz» Et langit 

U nortai V 302. 


•^•. C. SectU 

* " . ,• 

„ morem Romanum , Romani enim cum in heU 
3, lum eflent profe^uri, Pontifex mH,ne ai r^ 
9,qiiam pergerent , flirgebat , eft autequan: 
„ Templum aperiret , folebat verba ant prtees 
^ foniiere in Templo Martis et tenebat ye^ 
„ xiila in manibus , dicens , Mars vigila, ' £t 
yy poftea aperiebat Templum , ut ingredientes 
5, miiites precar^tur Martenu 

Ad Templum Martis extra Portam Capenam 
olim milites arraatos p(>nvocari folitos patetex 
T. Livii Lib» VI L Cap. 2j. 

Pag^ a." A. 

Ne tu , inquam defipis j admo- 
dumque pcrfpicui opehs, kyi^yfMQv^ 
nofcens creperum fapis ? nec li- 
quet Hymenaeo praelibante difpo- 
iita nuptia^ refultare? 

GloiTa), Id eil refurrcftionum* Eil. vero Ege« 
^, rimion Liber apud graecos de Apotheofi, 
^ et eil fenfus : Cum , inquit , audicris hyme- 
)9 naeum praelibaritem id eft pracgnfbmtem di£l 
„ pofita , fcilicet carmina et cum ' tibi 'nbtus 
,,iit liber ille Egerimton elegantiffimi et per« 
), fpicui operis apud graecos , citr crepenini 
iy lapis*, id eftr dubitas de miptiis deonini ' me 
„ velle loqui , cum audias Hymenaeutil' ihip^ 
)9 tias refuitare , id eil refoijare. , , .. r 

Pag. 4» A» . . 

^ i. . ' ■ . ■ <■ ■ t . ■• j 

Delhis quoque, . ut ramale kweam 

^eftitat 9 divinatrice eadehKjue Gpo?» 

jedlurali virga volucres illi ac ful- 

goris ja^s iatl^ue ipiiu^ ni«atu$ 

caeli iiderunique monftrabat. • 
* . * Gioi:. 303 «MM ■■j • •.. ■■■- 1 a" GloiTa. ,, ramale lanrewn , id eft , virgam lan- 
g^ ri dicit quam gefbt ApoUo. Nslm qaoddam 
yy genus Lauri tale eft , quod et Xrt|i6t vo«< 
iicatur, quoil fuppofucris folium mliusaut 
y ramum capiti , dormias , quidquid {odiiiiflLV««' 
^ ris verum fit» 

a 4 

Hnc facit alia gloiTa quae mox ad Capellae 
Verba quae pag» 5» fequuntur, Cariantem Tri^ 
fodem^ fequitur» Haec autcm ibi glofla re^ 
fcrt: 

,J"Tripos fpccies cft Lauri trcs habens radices 
19 Apollini confccrata habnndans juxta Tem- 
ni^lum ApoUiuis quod in Claro tnfuia, cui 
„ inefle fertur vis divinandi» 

Huic gloflae foHhn anfam dedit verQis Virg|. 
lii Aeneid. 1 1 L v. ^^ 

Trojugena , intecpres divdm , qui; 

numina Phoebi 

Qui tripodas, Clarii Lauros , qui 

fydera fentis. 

Ubi tamen Servius optimns VirgiUt interpres 
per Tripodas menlas ApoUini ucras inteUi- 

- . . ■ ' ' 

Pag» 9» A» 

Denunciata pecudum caede fifica- 
r^tis extorumproficisvifceraloque- 
bantur , quibusque fortitus exce- 
dere vel logia perfonare. »1 j / ^blSt M FifictUatis prcfipis.y Id eft,^ natmli- 
li^s , refoonias» Peffime >> u^ ^eniin ofiendit Gro«, 
tuis, bfliculatis .pn^iis .'Ijqgendi^ ..«•..■ 304. GloiTa. QBibns, id eft in.Fanis folltus erat 
excedere , vel refponfa dare. 

' Suadet fentcntia hujus loci , et Gloflk illa » 
ut pro , fortitus , legatnus , folitus. Nempe 
vifceribus excederc foutus erat Apollo , vel es, 
eis refponGi edcrc. 

Pag. 5^ A. 

Jam pridem quidem ofFenfus con- 
tamine monendorum dedignatur. 
augur Pythius nuncupari. 

GlofTa „ "^ffcnfus ccrtaminc moncndorum , id 
,9 eft , facrificiuriim moncnda cnim dicuntur 
,,facrificia per quae dii moncntur, ut fuc« 
),currant mortalibus* Tangit vero hiftoriam- 
,9in hoc quod dicit oficnfnm contamine mo« 
,9 nendorum. Nam Apollo rcfponfum dedcrat 
,, quod Ncro intcrficiendus erat h popnlo Ro- 
yy mano. Timcns crgo Nero nc antpritatc nn- 
„ minis audacior reddcretur populus ad id 
yy pcragcndum , jullit claudi Tcmpla cjus. I- 
3, ta quodammodo oSenfus ApoUo dcdignatur 
),augur appellari» 

Qjuac de Monendis habet hacc Gloffa, c\\at 
Grotius. Quod vcro ad hiftoriam Ncronis per- 
tinet , quamvis id innuiifc Capellaih {noer^' 
tum eft, ccrtc haec Dio Caffius Libro LXIII^ 
Capi» 14. , narrat, qtiae ex intcrpretatiime 
latma editionis omnium cmendatiffiimae Reima* 
ri defcriplimus : 

„ Apolllni autem , fivc iratus , quod ei tri» 
,, ilia quacdam praciiixiflTct , five alia fncerta 
„ dc cauih infaiiicns , Cirrhaeum agrum adc- 
„ mit , eumque dedit militibus , et or^cdfnm 
,^dclevit; hominibnsad os ipfum, ex qUa 
„fpiritus dei exhalabat| interfeftis» ••• '-• . 30f. ^Sa Pag» j. A. 

Dcet inde quoque ad Indici montis 
fecretum obum bratumaue fcopii* 
lum nube perpetua , polteriijs mir 
^flfe peribebant. i; •'! 

,/Iiidiae nbi ho^eque feriiiitiir eflb Crepundia 
9, Apolliois. '-' ' 

* ' • • 

Glofla Codicis B* iic : ), Nifa enim Mons In- 
yi diae eft nbi hodieqne feruntur efie Crcpun« 
99 dia. ]Libe^i , ,,. . - ■. :• _ . .. .1, .it*'. 1 f De Bacclio ^d niontem ITy&m educatd. fatis 
(ioil^t ^d Mytbographos* . De Ap^fie handl' ita; , . , Cpeternin hnnc locum male interpun^nnt 
(fautes e(iiti6nes , netnpe poft fcopuhm , me« 
Hns noilri Codices poft ferfetua. 

Pag. 8» A; 

Atque in confpedu quatuor urnu- 
la^ adopeFt^^rvictffiin atque alter«^ 
nis infpeftionibus enudare. I ' dofla „ Qiiatuor urniilae (ignificant quatuor 
„ anni tempora. Pef fcrrum lignificatur fer- 
„ Tor et duritia acftatis. Per argentum fig- 
„jiificatnr vemale tempus, quod eft darmh'- 
„et temperatnm ctCr , ' 

Pag. S. A* 

Hacc Saturhi vocaturexitlum. ^ • ;/ Gfoifa „ Exitinm Saturni dicitup hiemps t iKm'^ 
qnod * Saturnus^'McitftiVti * pat6f etnr , rcd' quod * 

U 3 „ in- ^06. ,, infert; hicmali enim terapore omuiuntresu^i 
„ pnlcrituiio dcpcrit* Unde eft fida fabola 
,♦ de Voncre et Adonc. . . ; ' 

P^» 9. A. ■ 

At nobis praefcire vacuum ed, quaT* 

ftatio nulla elt' 
Quod fuperi voluere ; , licet de pp- 

dore nxis " .' 
Praeoptare caret, fi quod placet 

atque necefle elt Gloflk* ,,Jund;io eft* Licet caret, Id' 
„ inutil^ eft praeoptare id cft valde dedtle^ 
)^ re ^e^ra homihum de fixis , id eft * 4e. m^ 

qnae"iinmfitabiliter difjbofita funt) iuiuld^. 

quod placet diis, neccUe eft» 


Haec ncmpc eft glofTa in Codice &• iibi noa^ 
pHio^e legitiir, Ted peciora^ In Cmlice' A«* 
' vero peiiora mutatum fuifie vldetur* Hanc 
gloflam citat Vulcanius» 

Pag» 13. A. 

Concede proli quo nepotum pro- 

vehat 
Numerum , fuperni^ aflra quem 

vibrant poUs. 

' ■ -<■ 

Male interpungunt omnes editi, poft fnpernls y 
noftri Codices melius poft nummtm^ 

Pag» 14» A» . . 

Quae textum mundi circuloronEU 
que volumina , vel orbicutata pa- 
rallela» vel obliqua deculata po- 

lo- 3Q7- ' 

tfa.., C«, StaOL 

lofe limata , axiumque-rvc^g^ 
nes - - - nmnerare etc. 

B. Vd obliquaf ^cufl&tS F^^lofo. ' »1 

nius GloSa. ^ Obliqua .limata fpatfa. v6c9t' inter 
,9 ce^ftj^s ciroulos ^uae inulica ratione yel to-' 
i, no , yelfemitoi^o ^mpreheflaifntur* liima au- 
,« fem ft^mitonium dicitur. ,,Eolofe, i4eit.alte«' 
(ubiimiter.,,^ 'i^^^^: i^inc ef lam' sloTTam Viilca-' 
us^' Grotiaha ' emend^io niibj^ ^obfcur um locuih 
obiburiorem reddit» nempe*: "„ Vcl obliquedei 
„ cudatos polos et climata* 

Pag. i^ A» '^ '"' 

Attcmc f^tJeta rkdiohytn cAfronam 
folivaga virginitas Teiiudjfvir," 11^ 
futurarum caufi^ et copulis intoi^ 
eifetl • ^ ■" . ■ • 

Glofla.' ,, Pallas typtint tfilmi: fivmmae;Q 
„tiae, qu^e .f<>l^us ratlorifs- iHikm rtah'^^\rtt^* 
;, bornm gerbf^e Fidctur. Et ' ff|a j^^y cfctc ^piw 
i,iia feptem r^iorum aperiturv^dmyHtD&pi^ 
„«itia brnatritti \erborum *n^tQ^if/ jD^pi^ 
„ liberattuiA ^Hiuin fciexitia derikdStlrtfi" 

Pertihet potius' ea corona fe^tetn.radidram ad 
leptenariurii liamermn PalUdi lacfunu 1 \ Pm;. !<:.• A; • "V" • . '" ' 

■ ' «r,! \- " .'.i . " .• i.I ■■ r • 1 .■ ■ • 

Item ^jleptipm refi^uis/qul* fiicef 
duodecim-' non vocantur^ '• Boll^ 
hos quamplures ilti pr^dfuls gra- 
dibus caelites ac deoruuv popu- 308. lus abfque impertinentibus convo^ 
candL . . 

Gloi&.. ,j£rror icriptorOfiu Kam & debet 
„ dicere: Item refiduiVHL vocantun Vi- 
„ ginti enim {eledi dii ihnt nt B» Augufti- 
,, nns in V I L Libro de Civit. ' Dei oicit» 
„ Ergo prefcntibos XII. , odo^ enmt Tocuidi.' 
„ Impcrtinentes dil vocantiu: manes , qui im« 
^^ pertinentes vocantur ideo, ouod non de- 
„bcnt intereiTe Celeftibos» Diicordla vid^t- 
,, cet ct cetcri tales» ' Pag. itf* A» 

Nam ia X V L difcer nitur Coelum 
omne regiones. 

Gldfra» „Sededmfunt reglom» crfi , iaaiiiliiit 
„ omne celum dividitur, quae funt XVL va- 
„rietates circulorum , quibus omne c^lunt 
^^diftiq^tur» Plenarii namque circuli. funt 
^jiovem. Q^uuaue paralleli, videlicet fep* 

. ,9' tentrion^s , ^ fiufiitialis « acquinoftialis , brn- 
„malis,, anftraiis», Sextus SSo^jacus, fepti- 
Mjnus, lafteiisVo^vus ct nonufi duo Coluri*. 

j- „ Decimuscfi.borizon* Ifte s^uteni ihter no- 
,,vem qui mviduntur poni non debet« Nam 
«, folftitialis in duo dividitur hemispberia» 
5, Brumalis in dno fimiiiter^ Eaaino^Ualis 
„ vero, quimaximus omnium circiuonim eft» 
„ per quatuor partes dividitur , et ita. limiil 
„ fiunt fedecim* £ft et alius circulOs qui 
„ Anabib^.;on ilicitur , quQi^ fol. media die 
„ afcendtt. Sed nec ifte , nec Orfzon inter 
^fupra didd$..memorantur i quia non eodem 
„ ordiue Ibraper appareut^ 

£x illa : divifione Circulorum, XIV« tantma 
partes riafcentur. Dividendus itaque erit in 
dnas partes Lafteos, et 2^diacus etiam ut 

XVfc 30% 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

XVL regiones, - qnas numerat Capella* inir 
veniantur. Quotl autem hunc Jocum inter* 
„ pretatur Grotius ex Cicerone de divinatione 
Libro 1 1. ' ,5 Coelum in X VI, regiones divi^ 
y^firunt Etrmci^ id non ad hoc argumentum 
pertinere videtur; nam eas diviuoncs Coeli 
propter divinationem ex fulguribus inftitue- 
runt , de quibus hie non agitur , fed d^ lift« 
bitationibus deorum. Pag. i6. B. 


Poft ipfum Jovem dii confentesi* 
^enates , falus , ac lares • janusy 
favores, opertanei, noclumiisquCf 

^16(&. „ ConTentJte 'Deos dicit ' eos , qdda 
^ in feqnentibus commemorat et cpertaneM 
„ vocat , eo quod operti fint et lateant nee 
„ humana poiliut fententia comprehendi. L^ 
9, res , dii ignis. Favores , dii oui praefunt 
„ favorlbus , noclurnus , Deus noais* 

Qiiamvis Lylius Gyraldus, et pofi: hunc om- 
nes recentiores , Varronem dfe ire ruftica lib,^ 
I., fectiti, Deos confentes •dnplices agnofcant « 
priorcs nempe illos duodecijai qiios diftichoH' 
Kfmianthn ptofert 

^ Juno, Vefta, Minerva, Ceres , Diana, 

Venus, JHars, 

^Mercofius, JupUer, Neptunus, Vulcanusy 
" = Apollo. 

Alios v6ro 9 quos idem' Varro nuncupat , Jo- 
vem, Tcllurcm, Solem, Lunam, Cerercm, 
Liberum , Robigum , Floram , Minervam , 
Venerem, Lympham, Bonum cventum,- alios 
thmen,, uti gloflktor hofter monetY Capella 
Deos hoc Deorum confcntium nomine innuiflb 
Tidetor« Beos etiam , Penates , a diis con* 

JJ s fcnti- ^IO^ ibntibus diftinguit 9 <}no« confiuutit LylkiS' 
Giraldus. De his vid*> Servium in Aenei^»' 
Libv III* vers is. 

^yCum fociis, natoque, penatibus et mag- 

nis diis.)| 

Fpiffitan Seneca Libro: JL Cap» ^t* Natunu 
lium quaeiHonum ubi lic : 99 Fuhnma dicuni. 
a Jove mitti — — adhibitis in coiifiliwn dHsj 

fuos fuperiores et involutos vocant^ Eosdem. 
)eos innuit , quos Martianus nofter Deos 
op^rtaneos et confentes vocat. Sed de his ^ 
quae obfcuriffima funt » alii videant 
. •" . '. ' ■ •. 

Ptg* .itf. A. , 

In fecunda autemr manfitabant prae-^ 
ter domum Jovfe, quae ibi quo^ 
que fublimis , ut eft in omnibus , 
praediatus , Quirinus Mars , Lar 
militaris, 

GloiTa. yy Lar militaris , Deus illius ignis , 
,) qui ^ militibus , dum profisdscuntur ad 
,, militiam , fertur^- Noyenliles dii dicuntur , 
„ quafi uovem (alientes , id eft Saltatores 
„ Jovis. 

Pag* itf. A* 

De tertia Regione uniim placuit 
corrogari ; nam Jovis fecundani , 
et Jovis opulentiae , Minervaeque 
domus ibi funt conftitutae, 

Glofla. „ Jovis ferundani , qui pracerat pro- 
„ fperitatibus ; Jovis opulentiae , qui praecrat 
3) op&us« Usium autem ex hac ;Qegione di^ 

ck fl-« ,, cit cvocatum, id eft, Plutonem , quia.jreU- 
/T^i j&nt: eVotftti erant; '" 

Pag. lei. A» 

Tum Lyrxfa^filyeftris , MulcibpF^- 
Ear cefeftisJ^aec noiiietiam mili^n 

teiiertint;^ :": ; '..J.,, .[^. 

••»... \..T... _ ^ I 

Q^dm )iara ^ (u{W^ ojtiitett t^Zar ^inliifli»^ , ^^l^ 
101 legeniluni erit , Mars militqrisj, ^ ;r^ ^H 
cum Lylio Gyraldo , Lar famitiarts^ fng^ i«.-Av f-*: Ngptune autetn , Lar omniuoi .cuqt; ■tr . - tf Glofik. . „ Lat cuQ^a^ dtcitnr qnafi |neneni<^ 
,, lis compxigna^tiarecnQi , qnam Graece (Yiii* 
,«pathiam diciiiit^ quia ignis aquaerepil|Snal« et tcrrac gravitas aeris levitatL . • -..■..,- Pag. 17. A. Thiiic eleiwjntorum pracfuteF^bt^ 
qpe rUjtflitatis puJWicae nachtniai-. 
que cultores , .cwnoisque . .pbpuki» 
poteftatum. Quis Numae multus 
ffltcefibic^ihdicat?^ :.:.... . ;: 

Cod. B» 

,•.-... 4 ^-> . . ,» -'1 • / . I . • j . . ; Qpes l^iiAiafei '&. f. i. 

Glona, „Nec Numi ^ qui invenit cultiim 
„ilcorum , ncc ali^uis fucccfior ejus potcft 

» mili- \ 

\ T^% Jlf9t ■ ^ C.: SmA 

^inilicare nonuna onininm illaram poteftatua 
,, celeftiunu 

Pag» 17. A» 

Tonc Jupiter ~ apponifc primuig 
vfertici regalis fertl flammanteiu 
coronam, contegitque ex poftids 
caput quodam velamine rutilan- 
te^ quod ei Praeful operis Pailas 
ipfit teXueht. 

GloHk» „ Pcr verticem Jovis altiflima para: 
,5 mundi intellieitur , per coronam , Zodiacus. 
,, Bene Pallas dicitur hoe v^lum texuiflfe* SiQ4 
„iit enlin-^er Jovcm aethrtf; fit pcr Pallai 
^dem fumma pars aetheris defignatur» Uttfle 
j,et de vcrtice Jovis dicitur nat». Bcnp 
^ Pallas -dioitur hoc veUmen texuifie , pro(^ 
„ ter natnram feptenarii numeri , qui ei con* 
531 (ecrattts eft» In aetherc enim feptem Pla* 
j^netae funt» .... 

Pag. 17. k. .3 

Calceos aute?! fmaragdineae fliicV 
tu viriditatis herbofos veftigw* 
ejus teilus annexuit. 

Glofla^ „ Per calceos Jovis viri4is Temi' 
), fignificatur«), 

Pag. 17» A» 

^ub calceis vero fusqnum deprK 
mebat . .^ j^" GloiGu, JI3/ GloHk. )) Per fuscinum mare fignatnr. : Id» 
^ycixco fub calceis 9 ^uia aqua in&a^jtfirsni 
}i contineatur. 

Pag» 18» A. . ; 

Ipfa vero tefto capite , ladeo quo- 
dam galummate praenitebat, 

GIoQk. Per ladeum galumma candidkas ibpe- 
s^rioris aeris accipitur» 

Pag. ig» A» 

Cui gemmis inGtum diadema pre- 
tiofis ; nam neque Scythidis vire* 
ta, nec Cerauniorum yibrans fuU 
uransque lumen, nec fiudicblor 
yacinthi credebatur abefie pro* 
funditas. .^ 

GloflTa* Diadema Junonis Iridem celeftem de^ 
M fignat. Scitis gemma e^ viridis , Jafpis ge« 
), nus , fic di^ quod in Scitia reperiatun 
)> Ceraunius lapis tertur opitulari ^ contra ful« 
stmina» Per Scitidem et Ceraunlttm colorea 
^^arcus defignat, qui cum plurcs fnnt^ duo 
,) tamen ex illis funt notabiliores , viridis , et 
>> igneus , viridis per Scitida , igneus pet Co« 
)) raunium» JacinthHs lapis eft ^cerulei colorts » 
y> mirabilis et variae naturae , qiH^m nomine 
99 profnnditatis exprimit. Altanando nebulofus» 
M^aliquando purus. ^t clt lucts purpureae^ 
„ quamvis aim coelo moveatur , frigH in ore » 
jfid ^fcu^ur^ "vtl inciditur odaifHinUm 

De his lapidibus , nev^pe Smara^o Sc^thicOy 
Oerauniai Hyadnthoi vide FUnittm Lib. ^r» 514. •4BS9BiM«««HHM«^ Ptg. i^. A. 

Praetendebat dextra flammivomum 
quendam draconem , cauda fuae 
ultima devorantem, quem crede-^ 
bant 3nni numerum nomine per- 
docere. 

GloCTa. „Numeriim anni CCCLXV. dles 
^dicib» Tex enim dicitur Sattrrnus , ct iil- 
,, terpretatur Comedens Ninnerunt autem anni 
), dicitur perdocere hoc uomine, quia T. tre- 
), centnm iigmficat , £ 9 quinque , Z. fexa« 
» ginta. 

Pag» ip^ A» 

Licet ille etiam puer pofle fier! 
crederetur, 

GlofTa* 5) Saturnum pnerum pofie fieri ideo 
), dicit « quia tempus fingulis anois {enefcit 
), hieme, verc autem rejuvenefcit» 

Pag, ao. A. 

Calcei vero fimiles ex Pyropo, 
quem juxta Luna leni quoaam te* 
neroque vultu ex fraterna fulgo* 
rem lampade refumebat. 

Redle noftri Codices Zttnd , et Lampade legnnt*. 
Editi omnes Znnam , et Lamfadtu 

Pag» 20. A» 

Namhic nudus omnium nutricem 
deorumque hofpitam fecum ducit 

GloflOu II J« * • 

GloiTa» Nutricem deonim velVeftam velSti- 
j^gem dicit» quae fcrtiir eiTe^uxor Neptunk 
5, Ideo autefm tiutrix et ofpita detJirnni dicitur , 
), qnia omnes dii.ile terrispev purgatioiiem^ 
,, quam Stix iignificat , celefte meruerc couibr- 
») tium« Pag, 21» A» 

Sed ejus miros lacertos ridhisque 
Cleones fublimis Juno cemebat 
quis inter eos, decernentes femi- 
pajEf quarum una yirgo ferebatur , 
alia otiini^m generatioaum mater. 

Cod. B* (i|S:us que Cleoneos Juno icemeb^» . 

GloiTa. ), Quis inter eos , id eft « inter. fupm 
„ memoratos , et eft EUipiis. Ita tamen pot* 
M.ci^ jyngi : £rant decernentes ^minaei 
^ id eft dijudicantes , ^uis inter eos etfet vel 
M.melior^ vel pulcrior. Johannes vero Scotos 
^ad fuperiora jungit, et quis pro qualis acd** 
^ pit. Cemebat , inqnit ,' Juno qualis eflet 
M Hercules : et hic faStd. diitindlione , fubCe* 
M quitur. Erant difcernentes feminae. Sub* 
i^limis ocuUs Juno, id cft, ^^aruiri, tortis cl 
)9 obliqnis* Pag*.ai* A* V 

HuiG r oils decufatim vindis * ferta« 

ta connextio. 

1» 

Glofla.. )>Id eft Venerif decuilatim id eft 
lipmate» *..*,-.. ■3i^< i^fclMiMMilM^iB^I— ■■^i"""'"»»— — ••—■™— ■■■-■■^■■■Mi— ••'*■ m 2i^ :<. C S^cuB^ 

Pag* dtt A. 

1 

Nemefinque nonnulli , TycheiiquCt 
xjuamplures Nortiam. 

CoiU B« Tyclienqne quamplures , aut Nortianu 

Glofik» „ 1(1 eft infirmitatem ; prdpter itSxm 
„ mitatem enim hominuip fors reperta^ 

Lib.II. 

Pag^ 25» A^ 

Tamen vix eum pofl; undionein 
palaeftricam recurrentem. 

Omncs editi habent : ifix cum , male» 
Pag; ay. A» 

Dum ilores ipla decerperet pre« 
ledis quibusdam herbusculis , con« 
fpicata; quid, quod utrum fibi 
etc. etc 

61o{£u • ,, Per fiores radimenta arttnm igu* 
^ rantur 4 dum ergo fiores coUigeret « 
31 eum vidit $ quia dum ftudium rationis iit 
I, meditatione artium exercetur, tum Mercu- 
)3 rius ) id eft Btcundia fermonis adipiscitnr» 
\%jQuid^ fcilicety erat etiam iiludy quod dn- 
,»i)|tabat anxia utrum coaduceret nbi. haeo 
Mamplitudo connubii» 

Pag. ajr» A» 

Itaque primo » conduceret ne coh« 

nubi« 317 • \ m nubium — ex nuptiali congruen- 
tia numero conquirit. Moxque 
nomen fuum Cyllenii que vocabup- 
lum , — quod nafcenti ab ipfo Jo^ 
ve » fiderea nuncupatione compsh- 
dum , ac per fola Aegyptiorum 
commenta vulgatum , Max«mor- 
talium curiofitas afleverat» iti di- 
gitos calculumque diftribuit ; ex 
quo final6m utrimque litteram fu- 
mit quae numcri primum perfe- . 
dumque terminumclaudit; dehinc 
iiiud , quod in fanis pmnibus foii- 
ditate Cybica domtnus adoratur; 
litteram^uoque quam vim morta<- 
litatis aflerere prudens Samius ae» 
ftimavit, in locum proximum fu» 
mit; ac fic milie ducenti decem 
€t o6to numeri refulferunt; quos 
per novenariam regulam diftribu- 
ens j minuensque per monadas de<- 
cadibus fubrogatas, in tertium nu- 
merum perite reftrinxit Suum 
quoque vocabutum per feptingen- 
tos viginti quatuor numeros expli- 
catum in quaternarium duxit y qui 
nterque numerus congruenjti am- 
bobus ratione Ijgnatur. &c. 

Ifte locus admoilum torfit omnes interpre 
tcs, ' Aii veram autoris mentem prope 

X aeceuit 

/ 318. /f». C. Secu 

aeceflit Grotius , qui nomen illud Mer- 
'nmi, per Aegyptionim commenta vnlgatum 

• cfle il T judicavit 5 quum Gloflac no- 

ftrae tiefbio quod nomen K T F P I O foronia- 
rint ; primam illam quidcm litteram efle X ex- 
iilimarunt , pro qua K reponunt* AfFerunt au- 
tem , ut hoc probent , locum Prifciani de 
Fonderibus, ubi ait: Si ex utroquc latere 
dudi^ virgujiis finita fit littera X*, primum 
Cybiim id eft lolidum numcrum ex denario 
conficcre , idcft millcnarium , hac ncmpe fign- 
ra :I XI. et hoc addunt cacitcm Gloiiae', i*u- 
uer ftatuaS Mercurii littcram X. claufam 
Tcriptnm fuiiTe) et de hoc loqni Martianum 
'CapcUam , ubi ait : quod in fanis ontnibtts cu* 
bicii foiiiUtiitt; dominus aAoretur^ Sed haec oin- 
nia^ a mcntc auturis aliena. Nomen MercQrii 
Thouth , vcl, uti graecis litteris fcribitur 

^I2T0 9 hic innuerc Capcllam , patet» 

In interprctatione tamen litterac H errafle 
Grotius videtur , qui foliditatcm cubicam in 
ejus numero, qui fecundum vim alphabet! 
graecorum , eft Sco , fruftra quacfivit. Nam 
mimcrus quidcm oclonarius eft ciibicus, non 
itidcm numerus goo» Soliditas cubica ibrfan 
rcfcrcnila erit ad antiquam formam litterae 

X2 ^'^^ O V^^'^ 0^1°^ eandem vim habebant» 

Illa autem forma antiqua hujus littetae erat qna* 
drata, vcl cubo fimilis, ut patet ex variis 
monumcntis , quae exhibet Montcfalconius in 
Pafaegraphia gracca. Forfitaa Capella a fi- 
gurae fimilitudine allufit ad lapides , five co« 
iumnas quadratas, quibus olim Aegyptii fci- 
entiarum inventa iniculpcbant '■> hos lapides So* 
phoclis Scholiaftes ad Elcclrac vcrs. 722. vo- 

cat Kui3o€i^e7f Ai^i^f^ EasCoIumnas mOr 

VQcatas iuiife » quae deinde fingendd numini 

aniksi Zi9' 


T!' an£iin praebuere , docet Jablonsky in Pan- 
llieo Aes^yptfMiiyn Lib. y Cap, f . Uos.vero 
lapides uwc coluainas in Templis repofitos 
foiiTe coaftat, tefte Geoat* SyifocUo in Chro- 
nojpraphia et aliis multis. Eorum foli^itatem 

cnbicam reprefentabat littera q^ in nomine 
^Mercurii» 

Qnod autem ad calcnlmn noimitiilin attinet » 
cnm noftrii glofiatores explicaiit , ita nempe» 
ut divifione numeri lai^^^ppr 9. inftituta 
refiduum divifionis iit 9 4 nuoieri autem 724 , 
quem Philologiae nomeii e&primit , ' diviflone 
per eundem numerum 9. 'fiffta , refi- 
duum fit 4$ de niimerorum vero 4» et 9.vi 
multa docuere Pythagorei ^ quae nofter Mar- 
tianus hic fufiu^ cnarrat Huc pertinet, quc^ 
ihfra ait : pag. 27* Mmi quatet-nariuf ( n€nn$» 
ms) ideo peii'fecins c/^t H babetur quadraiitfs f, 
nt i$fe Cytieniusj quod accipiendum cft ile la- 
piilum quadratorom , quos fupra memoravi- 
muSyfiganu 

Pag» 35* A. 

An aliud illa fenis Dei ratio, qiii 
Marhen Tetradem non tacuit, 
confitetur ? 

Gloinu ,^ Pythagoras intelligendns , Matheii 
„ Tetrada , ait Arithmeticam , Geometriam , 
9, Muficam 9 Aftronomiaou Pag. 2d* A* 

JDeinde utrumque Qonlpciat., et 
trias quaternario fociata, eptadcn 
fkcit , qui Aumerus rationis perfe^ 
Xz '■■'■" dio • - • . 320. Qxo eft, ficut etiam OMAAAnK 

vel EciAOMAON Ula docet pleni- 
tudo. 

GlofTa*. ,, Qni nnmeni» , id eft fcptenariiis 
„ perfe^io eft Aiperae id eft celeftis ratibnis , 
,9 videlicet Propter feptein circnlos Planetaninu 

»»Sicut edpcet illa plenitudo OMAAON 
9, id eft plananun figurnrum \ omnes enim pla^ 
„ nae figurae a temario qnatemarioque ongi- 
„ nem duciuit«. 

Pag. 2tf. A. 

Novem vero ad oOlo 6pogdoi nu- 
meri faciunt jundionem ; tantum- 
que penfat in numeris quantum 
iymphoniae diapafon in melicis» 
quae tonum j&cit, qui eft confo* 
nae unitatis continuata modulatio, 
ex qui nihil eft quod difcrepec anC 
refultet in medio. 

Fufe haec explicant GloiTatores, qnae Irae 
tandem redeunt> quod ratio Toni maioris eft 
%4 ad ^ qune ratio orta eft ex duplicatione 
intervalli quod Diapafon , noftris Muucis oHa» 
ve dicitur , et intervalli Diaptnti , qnod ho* 
die J^uinte vocatur* 

Pag. a/. A» 

£x c)uo commodiflimum fibi con* 
nubium laetabimda alium mentis 
flui^um multi vida concitavit. Nam 

nihil 321 tiihil diflSdens animo, decori, for- 
mae ac fubflantiae coepit formida* 
re corporeaer ' . 

Cod B. alio mentis fludu. 

£t gloilke, et omnes Martiani Editores, ve- 
ram leftionem , et mentem antoris reliqne- 
nmty ca antem talis eft: 

£x qno, vel nnde, quamvis hetaretnr de 
connubio' iihi convenienti« tamen alinm men- 
tis flndiim (fervata ledibne prioris Codicis) 
fibi ipf4 concitavit* Nam nihil difFerens, id 
eft 9 diflBdens , animo , tamcn decori et fbr- 
mae corporeae forttiidarc coepit , ciii nempe 
perferencU eilent flammarnm coeleftinm g^obi. i 

P^» 37* A. 

Sed adveicrHin illa c^uoddam Abde- 
ritae fenis A^tna , cui multa la* 
pillis Qirculisque permixtis herba- 
ilmi etiahi membrbrumque concef- 

ferat, praeparavit ^ 

i ■ ■ ^ ■ ■ 

GloiTa.. Pra^aravit alimma, id eft« imsn- 
,9 eotnm.Abderitaefenis , td cft Satnmi , qui- 
^,Abdcrites vocatnr a lapide quem pro Jove 
„ devoravit , qui graece Abdir dicitnr , et be- N> iidei ,^ne contra fldeFum calores frigidifllmum Sa«, 
„ turni medicamentum perpetrat» Eft autem 
,9 medicina i eontrario. Cui fcilicet alimma- 
», ti conceflerat , id eft , penntscuerat multt 
yydc lapiljis et furculis permixtis , multt 
„ etiam erbarum et m^mbrornm. Per hoc 
,9 unpientnm fcientia phyfica deiignatur , quae 
,9 diiputat de naturis bpidum , arborum etc» 

fotius de Democrito Abderita, cujus de ignt 
doibimi ootiffiffla eftff loqui yidetur Capellau 

X j Pii?. 


N0. C. 

Pag. 27- A* 

Colchica etiam in cenrnm Toces 

continuata fiducia, adamantin: c^- 
cuminis imprcffione fignatur. 

GVidl^ „ Defigmuxr ct defcnbitiirColdiica fi- 
„ Jutii , inv-^ntatio. Colcbicje rq;:oais ho- 
„ i:i?r.^^ ma^imam <ipcram in cintatloiubii^ tAi- 
,, t^fvi^ iniptiuiuKt. Coorinusti ui centura vo- 
„ Ck'^ ; JircriL cuim vuiribiis DtcbiUitur in 
,y fni^!':i\» AtUmaiitint t-icuuiiius , id ell doc 5» • 1 * N<m (aris liciiiec de hoc loco , ncc iati^fari» 
iitit ^loiiae» 

Paij. 27. A. 

Quid adyerfum ignii ftiperos, et' 
deorum cbnfiiiid pni^^rata decoris 
in curiam Yenustads edam luniine 
fubmovebat 

k 

Cod. B. Quid adverfum i. C e. d. 
c p. d. in curiam v. e. L fubmo-. 
vebat. 

Gloflfa. ,, Quid, pcf quod, fubintellige Caiw 
„nicn9 iii ctinaDi , id efl fcnatiim dcorum, 
,, fiihmovcbat , iil c^, furfum movcbat. Maec 
corriipfa viilciitisr , et abiiflTe gloifatores t" 
mciirc aucloris. Foi Tau lcscndum , parva mu- 
tatioisc , ijuis , pru qu:hus , et in curiam , cuzn 
priori Codicc , ut tic reutiat CapcUa : „ Qui- 
„ bus Ibilicet pracilictis un^ucntis et in can- 
„ tatiouibus ad\eri'us ignes luperos praeparatay 
9, in curiam , id cft ncuiigcuti^ dccoris , quuni 

ncm- 
\ ' JZ3 
,« nempe tot ungnentis illinita npn admo^ 
9, dum ilecora cflet , venuftatis' fnae Inihiflr 
,9 fttbmovebat , id eft reparabat- * 

■ 

Faulo poft legitur , quis induta pro, quibns* 
Pag. 28* ilu 

Peplumque laftis ihfta> Ftilgiaum 
dedlt, quodvel ex illa bei^baratiF 
felicium iana, qua indufiarf '^grhti;' 
bentindiCae prudentiae vate&.iacG0^. 
lasque montis Urabracii. , 

GlofTa» „Unlbiattns mons eft lAdisfe/--l^d 
„ Iiulos autem herbae quaedam funt lan-igi- 
„ ncm candidiflimani ferentes s, eii>4liibus Fdr- 
„ tificum vcftes ficri folent. 

.1 »«,.,» ^* I s. "• Fag» 2S» A. 

Cum creperum luX alma ^micat, 

^ gemmata ^ectttc: 
Cum nitet aivajt^i velcum.iit^phps- 

phorus aftroi 

• • '' ... 

GlolTa» „ Quidem Codices habent geminabi 
„ (lecore , id eft ,. duplicato decorc oriedtis 
99 Solis» 

Vitiiun hic in membranis ineffc vldetur» 

Pag» 29. A. 

Vertex Aonidum virens Choraulis 
Cui frondet violas parante Cyrra. 

^oilli. „Vircns ipfe mons ChoranKs, id 

X4 „eft. ■ »■ . 1 ■ c ?24. 

5»e(l, Poetis, corkulus proprre qui comti €•»>. 
o nit ut bubulcust 

Pag» ;a A» 

Melos probare , ac tonos , et crus^ 

mata 
Artes qne cundas.folita &c. 

I^etljttti legebdurn pro irttstnatnj quod rignifi« 
cat, pnl&tioueii cordarum , Cro9n\tta « ut tri» 
gbrieta Mutices , en haimonicujn , diatonii^iitn 
ct cfomaticuiii hoc verfu enumeret CapeUsu 

Fag. 51. A. 

: Qui folu^ ante currum 
£t candidos jugales 
Altipotens parentis 
Memoreni ciere virgam* 
Qpis fata fuccidentis 
Separat libens Ofiris 
Sationibus gravari 
Genitalibus repertis 
Quem fcit pater deorum. 

GlofTa» „ Hoc eft , commoveat memorcm vlf* 
9) gam antc curriim folis. Solem parentem 
55 vocat , id elt , creatorcm omnium» Ofy* 
55 ris rex fuit Acgypti , maritus Ifidis , qui 
,3 apiul Aegyptios cultum vinenrum repe-« 
5,rit, ficut Libcr apnd Medos, ideoque pro 
9> vite pQuitur 9 quia ergo repcrit vincanim. 

„ cuU \ ' J2f. ), culturam , ideo diconttir fata ejus .mTari 
19 senitalibus^ fationibus, cujos iata Teparat 
„ ^lercurius ; quia iicut diximus ipfe praeeft 
^ {cmiflibus , et per ipfum difcemitur « quo 
))teropore dcbeant grayari vincae fbctibnti^ 
mVcI quo tempore putari* 

Melius forfitan , pro feparat , legeretur , ri* 
^furaty et agit locns de fabula Aegyptiorum, 
4, Oliris quaciiti ab liide , Anubi , fub canit 
y^figura, qui idem com Mercurio eft, comi* 
^ tante , et ejnsdem genitaiibos repertis* 

Pag. 35* A» 

Eademque faxa (lellas appellan^ ' 

Optime emendat , Grotiasy JltUis^ d« qnibot 
fupra dipcimus« 

Fag. 35. A» ' 

Poftquam igitur illam bibliotheca-* 
lem copiam nixa imitatus virgo 
cflFudit. 

Pontanus legebat 

Imitus Virgo efFudit 

Cag. ^6, A. 

Verum ipfa fpecics ovi interioris 
crocino circumlita^ exterius ruti- 
labat , ac dehinc perliicida inanita* 
te, albidoque humore, interior^ 
tamen medio folidior rutilabat 525. Gloila. ^ Per hmc ox\ fp^ciem totus mmidEis 
„ iigirificattir , qucm Philofophi anhiram faabe- 
), re (tixcmnt , licct careat fenfn ; Per cto> 
^j cimim , id eft, rofcmn coiorem , qiiofpfaTpe» 
^ cies exterins nitilabat, fplendorcm fnpennK 
^vel cthcreum fig^ificat* Pcr albidnm TcrD 
,, hiiinorcm fplendiditas aeris , per fbliditatcfli 
^ quoe iiiterias nitilabat , terra fignificatar» 

Gratiam multa cum licatione pov 
folvit, quod nec vediumcum uxo- 
re confpexerit, ficut fuadebat E- 
truria, nec Eumenidas ad ChaU 
daea miracula formidavit; nec ig- 
ne uflerit, nee ^ymphe iiibluerit, 
nec animae fimulacrum Syri cujus- 
dam dogmate verberarit , nec 
Fhafi fenis ritu Charontis manibw 
involutam immortalitatem mortis 
aufpicio confecravit. 

GloflTa* „ Vcdium , Plutonem , five orcum y 
jy cum uxorc , f. Profcrpina, Tangit auteni 
,,hic tria gencra purgattooum» Dicuiit emm 
,9 Philofophi animas aut igne purgari, aut 
,,aqua, aut verbcribus. Ritu Fhali fenis.^ 
,, Fafus cnim fcncx quidam docebat nullum 
,> pofFc vcnire ad immortalitatcm , nifl per mor-. 
9,tem« 

Syrum fcnem efle Phericidem probabili con-' 
^ jedura dicit Grotins , qui animae immortali^^ 
y^ tatcm docuit. De Phafi fcne non ita conftat. ^ Ptg. J7. A. .. 

Qpa^ ii\ fuggeftu maximo quo- 

niam fn^ , ' ' .-■■,.•■• 

niatn videbtfur (ieaica) diflScile 
admpduni fibi , ne dicam impqfli- 
Jitt^^depatabat ' ' ' ,■■■■' .: I 6loffa. „ Qiiac te^ica qiioniara videbatur in 
,) aitiilinio fiv^gcihi , deputabat illa ailinoduiii 
,>ribi efle tlifficilc, ut conscemleret. , . \ 

Malfr.blc. omoes .cditii-pQft ^iicfta/sr.» ^oa 
poft j^/ intcrpilAgurit. " " 

Pag. 58.' A. .; _* , 

Sbticenam te tjiias in partijs difcrfc 
mtne pretcxeri&, vel tn bello pre- 
cabuntor populotum Piebes , * Cu^ 
ritim debent memorare bellantes./: 

^loifsr^ :„ Soticenat ^ a foaiaiitb , qai^-fxKd^ 
yy marem et feminam* Saturnus cnim .mstses 
„ tle nnptiis liberat , Jitno feaiinas vel ift 
„ bcllo, vcl in labore coeundi. Virgiiina 
j^ 4t non in Venerem fcgnes nodlurnaque . hefia^ 
,; Plebes te debent memorare populorum , quia 
,, multiplicas populos , bcllantes debent tc 
^memorare Curitim id eft regalem. Servius 
^, CT^-ttim dicit vocari Junonem a Curru , quia 
5, bvliantes curribus utuntur* 

Male hic omnes editi poft beUo intcrpungnnt ^ 
Membracae noftrae melius poft yUhss^ 

* » . 

Pag. 40» A» 

Sibilla vel Erythraea , quaequc Gu* 
maea.^ell, vel PJirygia; quas non 
decem, ut aOTerunt, fed duas fu- 
iffc npii .nefci5>,id efi Ttieropilam 
. . ' Tro- }28. MBM^ Trojanam Marnienfi filiam et Sy- 
machiam Hypotenfis fiUam. . • •» » j . 4 6to(!a» \, Teropylam qa^fi Eronpylam ^ id 
9, eft , vironim fortium cognatam» Symachntti \ 
„ id eft , compugnittricem , ^uae nata eft |£ry* 
„ tra Infula^ 

Pag» 40. A* 

Et alii Triptes dcQrum degunt 

GloiTa. „ Triptes , id eft , hifores , a verbo 
9, tripto 9 ludo «.^j^ui delqctqnt homines dormi* 
ii entes» Sive Tnptes' diddntur fpecies demo- 
„ nam , quod iabent tripHcem poteibtem » 
,,in corporibus, in utwbris , in Ipiritibus. 

Pag. 41. A^ 

Sjtrae (Luna ) licet cornigeni cfc 
pera crederetur , egeftionibus op- 
portuna tamen et felem et cer« 
vam et converfiones bis binas viJU 
tibus praeferebat 

Codex B» 

Ageftionibus. 

Glofla. „ Aggeftionibus , id cft , incrementfs» 
„ Legitur et ageftionibus , id eft , evaporatibni* 
„bus, quia, ut fcpe didlum eft, rorem de 
„ fe egcrit. Opportuna t^men, id eft, ntiUt 
„ erat nutricndis frugibus» Felem et cervum 
„ praeFerebat propter velocitatcm ve^ropter 
„luminis claritatem , quia hae beftiae acutif- 
„{ime vident» Et converjiones his bittas ^ qua^ 
„ drifarta onim eft convcriio lunae etc* 

Pag, 3«9- K9. C SeeA 

Ipra que Venere quae nuptiis allu- 
befdebat^ quantum di^cebat orata . 
hoc in ea perhibetur intuita , quod 
admodum pulchra , tamen andas 
draconibus circumiiexa ^ crebroque 
capiilitio vulfa , ambifariumque ni- 
tal fecum congreJGla mitiHcat 

dofra. „ Intuita ip&, Philolosia , quod 
^y.aJmodum effet pulchra VeHus» Locus ifte 
), corriiptus vilio rcriptornm eit. Joh. Sco- 
^, tus ita fentit Ip^ ^nidem Venus adma(itna& 
i,pnlchra erat Tamea antias , id eft, con* 
,, traria ViiicliDitut ipTr PhilolQgiae. Amb!fa« 
f^rinmqne Amitali quod< gracce rorcm- fignt^i 
„ ficat , . am^iiariHm , iJ eft, duplicem, vel 
„ etiam ambientcm roretn y congrejfa , id cft , 
>, contendens , et pugnans (beum mitificabat % 
„ Ainbifarium rorcm dicit , quia Venus qua« 
^, fi media , eft toim ^uae praeeft tnrpibui - 
), amoribtts , et quae prfteeft caftis* Legttnr 

,v et NHal , pto Nitath, Siclit Lympha pro 

i^Nympha. NitoH enim graece venuios. 

„ Ambi&rium ergd Nitaa , id eft , ambientem 

y, venuffaitem* 

Quid hic fomniarint gloflatotes, nefcio^ nam 
Amital , rorem , Nitan , pulchritudinem figni- 
ficare , qno tefte afiferttnt ?^ Nittarion quidem 

Snidas habet et Battium quae dicit t)^o« 

KOQigixA 'zarpv^ yvMuutg. ^ Per Antias 
hic capillos iigmfi(^ri oftendit Grotius 5 cujus 
de voce Amital vfl Nifan , doaae funt con^ 
jefturae. Nec tamen fibi ipfe (atisfecit Mi^ 

ftm .JJ2. 

Ifa; ft SecuU. 

a94* FoUCodex Membnm. jf^ 

Caffiodori Liber de Artibus et Difci. 
plinis. Charadere quis Langobardi- 
cus vocatur. 

24^» Fol. Codex Mem1)ran» Xt 

Caffiodori de Orthographia Liber ; 

defunt ea , quae ex Frifciano excerp&t Ca£- 
iiodorus. 

175» Codex Chartac* 0b'm Bongarilu X^J- 

Caffiodori Liber de Orthographia. 

Annotationcs fuas margini addidlt Bongariius^ 
225« FoU Codex Membran» XII, 

Caffiodori Liber de Anima. 

Eod. Codice*. X, 

Caffiodori Liber de Inftitutione divi- 
narum fcripturarum. 

124. Codex Membran. OHm. S. Bened. Flor. X 

Cadiodori £xpofitio in Pialmos a 
C ad CL. • 3?3 

-t^ 


■^. ■ » . -» — 


■HHMB 


ITo^ - 


C 
SeciiiU 


H^. 4to Codex Chartac» 


V 

• 


• • 


XF. ^ Catonis fententiae et difticha.:' (prrae* 
ce. a jVlaximo l^lanude. 

Titulus, qui Litteris aureis exvatns eft, 
lic habet; 

' ■ •• ■ .j . ■ 

^Kctraovoi ^*oo/Miov yvZfAcu ^cii^BumiKeU 
99 ^k^^XP^ ^ l^TnvtyKi U Tfjg tSv MtL 

9 S «*•■■ .■■ 

*- ' ■ . 1 . ■ " . . 

. 4to Codcx Membran. Xfll, 

■'11 *'"■ ' '.i*'' 

Catonis diuicha moralia , cum glpIEs 
interlinearibus et marginaUbus.j^ . .. 

)Iaec difticha npn efTe CatonhKo^iR^i, fiN- 
lls qunftat, qugd argnmeutum traQSavk Fa^ 
teetos' Bibt; Latin. Tonu"L"JHg.«8j* 

In fine hiijus Codlcis adrcriptum eft: 

Parifetu^ de Donceverino ibripfiif Em Eifim» 
.anno Ooiniai 12%^ 

«". . • • . . ' ^ ' . ' * 

ftx4to Codex Membran* .,i. /, /%JIl^ 

Catonis carmina moralia , £ Diftidia, 
cum glolfis. : . « ■> •>• . . I ?9S» 4t» 39%*4to Codex Membran. - ' • -JlR 

Catoiiis diftichorum moralium Cora- • , 
mentarii fragmentum. * '4 •• I l 
• j. 

i6o» FoL Coikx Membran» Olim Celeftinonim de Metis , 

dein BongMfii*,T .:; ., .; •;. ^XIV. 

De Kathonc Stoicho et diiftis. ejus 
nioralibus quae fecit ad inftrudionem" 
filii fui cum gloftula defapei;. <.^ 

Idem opus,cum j9fiofibus« 
«!♦ FoU Codex Membran* X V^ 

In Catonis moralia difticha commen- 
tarius arti^^h^flimus, cui titiiius : Spe- -^ 
culum Regiminis. • * V. 'J«. In fine .adferiptjsm: 9« Valentinus de Lodicres 
„ huiC; libro iinem impofuit anno Domin) 
„ 14^0. jn domof. Frioratu S* Marj^e A\it6r 
y^lianenus» 

'■^^> *•■ ' ■ ■ '! -* .:i^ ,1 •; ': 

479* 4to Codex' Charjkac^ , .• XV. 

Catonis difticha latine > addita fihgu- 
Us diftichis Tetrafticha gallica, quae 
latina exprimunt. 

Fraemittitac Frax^&tio mettica, .fic incipiens t 
^Cathon fut premier Chevalier, fagehommC' 
M Maint bon confeil en la cit6 dc Romo 

)) Don« .ii> 335-« 
Jir«. C, SeeuK, 

yy Donna jadis pour la choCs publiqne 
,, Ung livre fift vaillant et autentique 
j, Far grand amour ly mift fon propre nom^ 
y Julles Ceiar , ung homs de grant renom 
„ Sur les Romains lors gouvemoit Tempire 
3, £n ce monde qui va de mal en pire 
^ Mnft grand discord entre luy et Pompee 
„En Theilaille le vainqui de refpce 
s,Adonc Cathon qui moult ama franchifc 
3,^onr afchiver de Cefar Fentreprife 
39 En Libye fen ala o toute la route 
iBniec mourut, de celle h^^ire toutc 
3, Ne diras plus longemens 
33 Car parler vueil des bons enfeignemens 
» Qae Cathon fift pour £bn fils enfeigner etc« 

Ultimum diftichum fic exprefnt interpres 
Gallicus : 

13 Miraris verbis me nudis fcribere verfus 
3)Hec brcvitas fenfus fecit conjungcrc binos^ 

9> Cathon finift qui fuft fagcs et prcux 
3>Lcs noblcs vers ncouply deux et deux 
3>Mais fevrc qui nc fcais lc fer batre 
93 En ce didie en ays fitit de deux quatre» 

Y 3 Diio 336. Duo tandem tetraftiche fubjnngit; quomm 
unum hoc eil : 

), Se valoir vculs II tc convient ikvoir 
„ Fay par ton fens que tu aycs avoir 
), Car qui cn a cn los ct honncur monte 
,, £t qui na ricns on ne tient de lui compte» 

Extant in hoc Coilicc carmina g^alHca va- 
ria, Balladcs, Ronilcaux, ab eadcm manu 
fcripta , dc qiiibus iu claiTi JliJceUuneorum^ 

Ciceronis Scripta^ 

49^» 4tu Codcx Mcmbran. 

M. T. Ciceronis libri ad Herenni- 
um; 

Decft initium , ufque ad Lib« L Cap. V I* 
^y aut aliquorum judicium de (imili cau- 
^y fa etc. ctc. lili ad Hercnnium libri 
Qui in cditis I V* Libros efficiunt 9 iu no- 
Itro Codice in V I. Libros dividuntur* 

4^9* 4to Codcx Membran«. 

Ciceronis Rhetoricorum Libri II. 

Dceft initium ufquc ad Cap* 19* Libri I» 
>, £jus partes funt duae, quarum aitcra in 
^^negotiis ctc. 

Ciceronis libri ad Herennium ; 

In fcx libros divifum eil opus ubi in Co- 
dice 499. ab illis verbis Libri IV. cap. $9^ 
,,Libcri partim c gremio Parcntum diripiuntur 
n ctc.ufque ad finem , codcx deficit. 

530. 4t« 337. 2^9^ C. Seculu 

5ao* 4to Codex Chartac. Olim BongariiL XIF. 

Ciceronis libri ad Herenniuiiit 

^%^ Codex Chartac. XV. 

Ciceronis Topica , cum commentario. 

Hunc Codicem fcripfit Philippus Launicus. 
Ao. if^^. amiotatioiies fuas adfcripQt Bon« 
garilus» 

284* FoL Codcx Membran, XV. 

Ciceronis orationes XXI. nempe 
I. Pro lege Manilia. 2. Pro Milone 
3. Pro Plancio. 4. Pro Sylla. ^. 
Pro Archia. 6. Pro Marcello. 7. 
Pro Q. Ligario. g. Pro Rege De- 
jotaro. 9. Pro P. Quintio. 10. 
Pro L. Flacco. 11. Antequam in c- 
xilium iret. 12. Cum Senatui gratias 
ageret 1 3 . Cum populo gratias age- 
ret 14. Pro domo fua. is. Pro P. 
Seftio. 16. Pro A. Cluentio , defunt 

?uaedam. ly.InVatinium. i8.De 
rovinciis decernendis. 19- In P. 
Clodium, quae in editis vocatur, de 
Haruspicuin refponfis. 20. Pro 
L. Cornelio. 21. Pro M. Coelio. 

In iine nddita Ciceronis Epiftola invcfti- 
va, vcl declamatio in Ota^avianum Cacfarem , 
fiippolita , fic incipiens : 

» Si per tuas iegiones mihj licitum fiiiffii/t, 
55 que nomini meo populoque Romano funt 
55 inimiciflime etc. ctc. 
In fine Codicis hacc adfcriptat 

Y i H^JolisMK ??8* Ko* C, SecidU 

5, D. Johan. Brevis Coxae lcRavit Eccle- 
)) liac Pariiicnti. >, ct adfcriptum noineu , ii- 
y^gils notariorumj exprclTum* Monfault^ 

104* 4to Co(!cx Membran. Olim Petri Oanielis ; dein 

Bongarlii* XIIL 

Ciceronis deofEciis Libri III. 

Ciceronis oratio pro Milone. Deeft 
nnis. 

ab alia maniu 

Ciceronis de fene(3utc, Fragmcn- 
tum : deeft initium. 

ab alia manu» 

XIV 

Ciceronis Philippicarum Libri XIV. 

I Jtf. Fol. Codcx Membran» X 

Ciceronis orationes X. nempe, i. 
priusquam in exilium iret. 2. Poft 
reditum \n lenatu. 3. Poft reditum 
ad popuUim. 4. De domo fua. 5-. 
Pro P. Sextio. 6. Jn Vatinium Te- 
ftem. 7. De Provinciis Confulari- 
bus. 8. De arufpicum refponfis. 9. 
Pro Cornelio Balbo. 10. Pro Cae- 
lio. 3i% J^o. C Seculi, 

39S< 4to Codex Membran* XIIL 

Ciceronis orationes VI. nempe. i. 
Pridie quam in exilium mittcretur. 
2. Poft reditum ad Senatum. 3. Poft 
reditum ad Quirites. 4. Pro MarceU 
lo. s^ Pro Ligario. 6. Pro rcgc 
Dejotaro. 

537, 4to Codex Mcmbran» XVU 

Ciceronis Philippicarum oratio quar- 
ta, et nona , quae fic incipit : Veilcm 
dii immortaies etc. 

Adilitae fcntentiae cx Philippids excerptae. 
S03« 4toCodex Membnuu Olim Petri Danielis. XF^ 

Cicero de Amicitia. 

Deeft initium nfqnead hacc vcrba: „Mnl- 
jy tis )ocis repudianda 9 neque cnim confen* 
,, taneum eft uUam honeltam etc« 

Eodcm Codice» 

Ciccronis Paradoxa. 

Eodem Codice. 

Ciceronis orationes , pro MarceUo, 
pro Qi Ligario, pro Rege Dejotaro. 

944, Fol. Codex Chartac. Olim Monafterii Portae Mo»- 

tis, livc Thorbcrg» ^'^- 

Y 4 Ciccro 340< ^'o. C Seeuli. 

Cicero de officiis Libri III. 

191* 4to» Codex Membran. X* 

Ciceronis de officiis Libri 1 1 L 

^08* 4to Codex Membran. 2lF* 

Ciceronis de officiis Libri IIL 

514« 4to Codex Membran» IX^ 

Ciceronis de officiis Libri II L 

Eodem Codice* XI L 

Ciceronis de amicitia Liber. 

Beeft finis i dcfinit in illis verbis : 39 Aperte 
ji enim adulantem nemo non videt , ni& 
)) qui admodum eft ex cors. 

4^S. 4to Codex Membran. Olim Bongarfii» XF^ 

CiceronisTusculanarum quaeftionum 
Libri V. 

04^» 4to Codcx Cbartac» XF* 

Le Livre dc Tulle, de la vieillefle, 
translate du commandement du tres 
excellent Prince Loys Duc de Bour- 
bon , Seigneur de ijeaujeu, Oncle 
le Roy de France , par Laurens en 
1405. 

2%7* FoL '341 «87. Fol. Codex Chartac» Olim Bongarfii. ^XV^ 

Cicero de feneftute,graece, a Theo- 
ro Gaza. 

c^i» FoU Codex Membnm» XJV^ 

Flores ex ('icerone de officiis, et de 
amicitia , aliisque ejus fcriptis. 

h7^ 4to Codex Membran. Olim BongariiL Xll^ 

Claudiani carmina, 

quae extant in cditione ad uC Delph» ^ pag«. 
fls* vel Lihrol. in Rufinum ufque ad pag* 
^12* ejnsdem editionis? definit nofter Co- 
dex vcrfu 9?» Gigantomachiac , caetcra 
defunt 

'SJ» 4to Codex Membran. Olim Pctri Daniclis. XIL 

Claudiani in Rufinum Libri I. verfus 
161. priores. 

Claudiani de 4to. Confulatu Honorii 
Fragmentum a verfu 256. ad verfum 

417- 

Sa;. 4to Codex Chartac. X Vh 

Claudiani Carmen 49. quo fons Apo- 
nus defcribitur. 

y % 3S0. 4t» 342« 9S0t 4to Codex Membran. Olitn P. Pitlioei: hoc titulo. P 

Ars Cledonii Romaiii Senatoris Con- 
ftantinopolitani grammatici. 

Hic idem cft Codex , cx quo Clcdoninmtedi- 
dit Putfchius pag. i%%6. feq. Grammatico- 
rum» Scriptura Codicis eft iila quae Roma- 
na rotunda vocatur^ Antiquiflimus vcro iile 
omnium noftrae Bibh*othccae efTc videtur^ 
Priorcs duas praefationis lincas, vctufhte 
partim dclctas, integras omilit Putfchius; 
quae ante illa verba : „ Fluentihiis verhisfcrU 
,, his ad me ctc. cxtant in noftro Codice j in 
quo hae voccs legimtur , a picihus — — * 

„ dcfixis et — leclione l\\ illa prima 

'^, fentcntia praefationis diverfam le^Uonein 
,, obfervavimus , ab Editis , fic enim Codcx : 
,, „ ut ea quac in artc utraquc doftiftimi Do- 
„ nati nebulofa caligine lcgentis obfcurat in- 
,, fcitia „ Sic vcro Putfchius : „ legentis 
„ ohfcurant infcitiam,, male, ut mihi vi* 
dctur. In prima Codicis pagina adfcriptos 
eft alius Titulus , qui praefationi praemit- 
titur , ncmpc : Clenodii Grammatica* 

Kon omnia ad fidcm Codicis exprimere mihi 
vifa cft Editio Putfchiana. e. g. 

De InterjedHone. 

Sic Putfchius : „ Optantis ut ; o mnltas paN 
„ ticulas habet* 

„ Interjcftioncm dolentis pro fenfu intelligi- 
„ mus , quoties fignificat mifcrationem^ 

Hacc autcm noftcr Codcx: 

„ Intcrjcftio cft par$ orationis interjcfta 
„ aliis partibus orationis , ad expracmcn- 
„ dos animi aiFcdus ut metuentis ut E , 9« 
„ aut optantis ut , aut dolcntis ut Eu , 
„ aut optantis ut o ^ o multas particulas 
„ habct etc. etc* 

Adje- 343i Adjeftum eft in iine fragmentnm de Barba« 
rismo ; quod non ettidit Putfchius : nempe 
haec : 

„ Barbarismus eft una pars orationis ; vitit 
9, orationis funt duodecim , Barbarismus , So- 
„ lycismus , Acyrologia , Caceniiiton , Pleo- 
9, nasmos , Periublogia , Acrologia , Tautolo- 
9, gia , Ellipfis 9 Tapinoofis , Kakoc etc* etc* 
99cetera defunt 9M^. Fol. Codex Membran. Olim S. Bencdidi Floria- 
cenfis, dein Bon^rfii, prima pagina hic legitur Ti- 
tulus : IX, 

Clementis Scoti Liber de partibus ora- 
tionis , 

Deeft initium et finis* Citantur ab eo multt 
ex vetuftis autoribus ; loca plurima ex Vergi« 
lio Afiano» Citantur etiam Cotntniniauus gram« 
maticus, de quo vidt Fabritium BibL iLat. 
Tom. L pag. 783», Muximianus^ (de quo 
vide eundem Fabrit Tom. I. pag. aja*) 

2uem rcgulam Metricam fcripfifle rerert Lab- 
eus Bibl* MSS. , Fapirimis qucm Papirinum 
practextatum efife conjccit Bongarfius 9 Sul- 
pitius 9 Aencas , Servilius , Lucanus , Gilvi- 
dius 9 Etherius 9 Donatiis , Practorius , Hi- 
larius, Glengus, Galbungus ; ex autoribus 
editis , Virgilius , Horatius , Cicero , Prifcia-" 
nus 9 Ifidorus , Pompejus , Fcftus , Auiruftinus 9 
Hieronimus , Probus , Donatus , Confentius , 
Sergius , Tefcntius Comicus , Suetonius , Pli- 
nius , Juvencus , Cato. 

Vixit Clemens Scotus tcmpore Caroli M , hafte- 
nus ineditus. Hunc Clnudium Clcmentem Scotum 
vocat Fabritius Bibliotheca mcdii aevi , ct 
Monachum Bencdifiimiin fuiflc ait , qiicm oVd 
conftindunt cum Claudio Taurinenfi ,• fcholis , 

variis ?44- lio^ C. Sa 

variis ordinrindis pracfuit ctiin Alcnino. Amr- 
bos in faccularihus et in facris fcriptitris itt^ 
coMparahiliter entditos vocat Monachus San- 
gallenfis , quem edidit Canifius. Deeft initi- 
um , prima pagina fic incipit : „ Eft apud la- 
„ tinum unde latinitas orta eft. Major po- 
„ pulus et magis cgregiis artibus poUens 
y, Tufci fhenuit qui de natura linguae fnae 
„ S* Litferam raro cxpiimuut* Haec rcs eam 
„ facit habcre liquidam. Hoc fciendum qnod 
„ ifta littera liquida fuit apud antiquos roe» 
„ tas. Apud pofteriores vero de mctro ex- 
„ cluditur ut Maximimtis dicit* Quia licen- 
„ti antiqui et ipfa quafi pro liquenti'ute- 
„ bantnr inerudita adhuc novit^e quod pofte- 
„ riorcs poctae non egerunt etc. 
Locum unum ubi Virgilius Afiamis ( Gram- 
maticus) Etherius ct Galbungus citantur , hic 
afferam. Eft vcro in ea operis parte, ubi 
agitur de Adverbio : 

„Nam, efio ncutralis vcrbi imperativas mo» 
„ dus tempore fiituro eft cujus fyllaba prior 
„ acui debet ; fi vero adverhium fiierit ejio 
„ prima fyllaba correpta pofterior neceflario 
„ acuetur» Eft ctiam fenfus hujus adverbii 
„ efto hoc eft recie , fccimdum illud Golbtttigi , 
„ efto inquid qtiaeruut , hoc eft, re6ie quaerunt. 
„ Eft ctiam efto quod pro fbriitan accipi 
„ foict Etberio citante : Efto Rotnani vincere 
,, poftero valeajit tempore , hoc eft efto pro y»r- 
„ fiian pofiiit Vir^» multi adverbia de con- 
„ junftivis facinnt ut erg;o pro yfpe ponant , 
„ Utmen pro inde , juxta illud Virgilii Afiani» 
„ Ergo fapicntes lcgimt tua fcripta o Cato. 
„ Hoc eft dicere fcpe lcf^tmt^ Et ipfe Cato , 
„ tamen , inquit , rcvoji Romam veniunt , hoc 
„ eft , inde reverfi. Virg. Adverbium eft 
„ quarta orationis particula iquae quia verbo 
„ adhaeret advcrbium vocatur» 

Virgilius , qui hic citatur , eft Virgilius Gram- 

maticus , 

** •• Pul ■ """» «c. ^^%etico fie 

i^» «tterfs , "'""■* ^«'»0 cft , ,. 

"«««'•«oSus' M^^- i.arir"'"*^^, ,,e 
?i?cnomine ,;„ ''*' "«'Jcn J^ • "f ««•ationfs , ./* J4^- No. C. Seci 

Sequitiir caput novum et forfan diverll ope- 
ris initium , de littcris , fyllabis , pedibus , 
acccntibus , pofituris , de grammatica , de 
partibus orationis , quas diftinde tradlat* To« 
tum opus fbrmam habet dialogi inter magi- 
ftnim et difcipulum. Ultimum opms caput 
agit de Interjedione ; fic definit : ,rD« Qiiid 
yy proprie patitur interjc6Uo prae ceteris parti- 
^bus orationis ? 

M» ,9 Qiiod in ea incerti funt accentns , fic« 
„ ut in. ccteris inconditis vocibus , et pro- 
„ prie ^uarumcunque linguarum funt, nec 
„ £u;ile in aliam luiguam transferuntur» 

Sequitur ilialogus inter difcipnlos et rnagi* 
ftrum , fic incipiens : 

D» „ Audivimus te dodiffimc Magifter fepius 
diccntem quod philpfbphia omnium effct vtr- 
,, tntiim magiftra , et haec fola fiiiffet quae 
„ inter homines (lege, omnes) divitias (ecu- 
„ li nunquam miferum fe poffidcntem rc- 
„ quiifet etc. Tractat ifte dialogus de prae- 
ccptis quibusdam moriilibus ; «t praemittitur 
Grammaticae Fiacci Alcuini quam cdidit 
Putfchius inter grammaticos pag» 2075* fcq. 
In ffto dialogo , pag, 2078. quaedam omiua 
fiint editione citata quae ex noftro Codice 
hic rcftituimus ? poft illa verba: 
„ M. £ft ne f^ientia Decus , et dignitas mi» 
„ mae ? D. £ft vere. 

„ M. Nonne absque ratione efl animam aliis 
,^qnam decori et dignitate fua eje perpetuum f 
D. Confequens videtur etc. 

Ser|iiitur Alcuini Grammatica , qualis edita 
eft a Putfchios ultimac lineae, de interje^o- 
ne , quas non cxhibuit Editor , talcs fnnt 
in noftro Codice : poft hacc verba : inconditm 
voce proferuntur^ >7 Exem- 347- ^iExempIa de circum qrca. Tn 
s, canone Laodicenfi, ■ £ra XII. 
,, ut Epifcopi Judicio Metropolita- 
'„horum et EpifCoponim qui cir- 
,> cuQi circa manent .promoveantui; 
„ad Ecclefiafticam aignitatem Jo- 
jjhannes ConftaRtfrtop. Epilcopus 
„.fuper Epiftolas Pauli adHebraeos. 
i,X)mil. A X X^ Verumtamen ad- 
„ propinquamus filio Dei et noi) 
,, licut mors es. lllic enim erimus 
,9<£remus) erat et ci^cum cjrca 
55^defeftio hic autem civitas et mi- 
9, lium celebritas angelorum, Itjeni 
9,Johamies Epifcopus in fermone 
»» de Mifericordia : Avarus calomni- 
^, ator pauperum et mediocrem prer 
^mit» vicinun) excludit et omnes 
i, circum ciirca pofilos infeftaildd 
5,depellit. 

Dclinit Alcuinus In fblio 7S» 

SeqQitnr alia Gmnmatica, de qtia inter Gram 

459. 4to Codcx Chartac. ,01im Bongarlii* XT» 

Georgii Codini Excerpta de Antiqui- 
tadbus Conftantinopoiitanis. 

Graece. 

Ab 348. 

AS? initio Codicis haec leguntur : EmvS^iv 

tur ifte Titulus; : T^t^C^cCoAfl&i iK Tijg 
l3iGXif tS X^^^^^^ '^^^ 'f^^ TFWtUM 

■ I . ■ 

3^^ K0VrctVTtVi^GM6i$9 Kffj Tfp^ €K^ 

^S^ff (iv^uvTiQv Tra^cL Tuapyia tS ku» 
^tvS. ■■'- i- -^;-- 

Hanc fcriptionem cnm Editione Comnieliiiiiu 
contiilimus, tum. quod cum ea magis ^am 
cum nnperis £ditiouibus conveniat, tuinprae- 
cipue qifod candcm cbmparationem jan|' ante 
uos Inllituerit fioag»iins«..; ^ 

Omnia redle fe habent ufqtie ad pag. l8*Edit. 
Comniel. ' ibi 'liuci* 8 i ^tt illa verba • ypS 

Al K/ \- ■•* •^ •■.. /W^ ■ 

^e imycti\ ou tZ Trivh^calta^x^o^rco^QtC» 

inferitur tragmcntum iiyipi T^g ^X^/Mm 

Toy^ct/^ictq Tr,g Koov^rctvTivifx-eAuog ; 

quod in Codini cditione in corpore Hift^- * Byzant; 
p.ii» et feq, fuuereil, prima autem ejus ycrjba 

haec funt : J(^Ofj yiVOUC^KUV on TH l^^($iif^ 

Tog CtC. ^^^ ^^^ integra eft ifta feftio 
in noftro Codice , ultima enim verba funt 
^CLtnhioOV civTOK^ATO^^a-cUfTOuV , ^^ 
in Edit» Corp, H. Byz» pag.ia. iuveniuntur. ;, 
Ibi vero in noftro Codice fubjungitur: j(^. ^ 

ToioovTfi fiiv ^ ^ t£ ^biycft^ Kav^cuf'^ 

rivu y 349. 
,m u i l t ■ I ' II i f i I -^ 

SecuM» (Pic^0 Tunc iteruin Codex nofter cum Com- 

meliDiana Eilitioae pergit fais verbts ; ^pj o% 

\i^Vt€U ufque ad pag. gu 9^ T^v 3-oMv. 

vel 9 ut in Codice noilro le^tiir , xo¥ S^o/^Vm 

Itu fine uHa intemiptione fnbjunguntur , , ab 

ilis verhis: rijV Oi O/yietV BvtPfifJ^VtV^^wni^ 

«X {eilione Codini de aedificiis Conflantinopo- 
litants defumta pag» 47. £ditiouis niiperae 
Corp. Hift. Byz» occurrnnt. Inde jam Codex 
nofter cum illa £ditione pcrgit ufqne ad pag^ 
<4« quae illius Ceclionis fincm facit 

Sequuntur ea quae F* Jnmus ope manufcr^ 
tonim veterum Commeynifmae Editioni addere 

iuffit inde a, pu 7^ ab iilis verfois , mvot^ 
tS iSiioAlW ^^^ue ad paginamis», ita ta^ 
nen nt aliquando Junius in animadverlioni* 
lios citatis, aliquando nofter Codex fit pro- 
lixior in enummerandis t^Bcioruia orxlinibiis* 

UitxnLo tandem loco fequitiir: 

Sedio quaedain ex Codini libro 
de officialibus Falatii Conftantino- 
poUtanL 

£t in noftro Codice Imnc praeFert Titulum: 

fMrow eibque eadem quae in Commelin. E- 
iitt* p. 17« fic infcribitur: 

mpi rSv m^ixaXvfiufMuvodv r^g xsCpcftA^; 

etc. Hanc fcdionem BongarQus , au^orem 
corredHorcmque qYuun in editis , ad marginem 

Z £(Ut* 3fa Edit CommeK aiiae in BibL noifara fnpereft^ 
diligenter contulit. Fergit Codex noto com 

CommeL Edit ufque adpag. 41» T^r^Ao^ 

AoyoSin • "^^ mutilus deficit» 41 7* 4to Codex Membran, cui titulus hic eft : 

Compotus Graecorum five Latinor uhl 

His Tcrbis incipiens : ,, Januarius , Augu« 
3, ihis , et December 1 1 1 L Nonas habent 
XVIIIL Foft Idus et dies XIIL 

£ft vero Libcr de computo , ubi agitur de 
termino Fafchaii , dc Indidionibus , de Epa» 
dis , et reliquis hujus argumenti» Aetas auc- 
toris cognofci potcft ex ioco , vbi de Indi^o- 
nibus invenjendis agitur : Sic vero audor : 

99 Si vis fcire quojta Indi^ eft anno praefen- 
))ti4. Sume annos Domini DCCCX^VI. 
„ Adde regularcs IIL 9 quia quando Incanuu 
„ cio fadla eft* 1 1 1. anni de illa Indidione 
„ proccfrernnt 9 fiunt DCCCXXVIIII.hos 
)) divide per quintam decimam partem , dimit* 
,,te DCCL. remanent LXXVIIL dimitte 
„ L X XV* remanent I II L quarta Indiftio eft 
)» in anno prefentL 

Multa anftor ex Beda defumiit* Per proble- 
mata tingula tra&at argumenta; ita nt fic 
incipiat ; Si vis fcire. etc^ Operi finem im- . 
ponunt qiiaedam capita, veluti, de J^idsAuom 
decim Menjium ^ de Lunae curfu per XITm 
J^a y de cuufis quibus nomina acceperunt Xllm 
Jigna^ de aetute, defaeculo^ de mundo} quod 
caput eft ultimum, in haec verba definens«. 
93 Ut caelum et aer , fol et luna et mare et 
99 iiumina , et tempora , et nodes , et dies , et 
yy anni , femper in motu funt. Quibus aeli« 
M mentis ut ait Ifidorus » nulla requies concef* 

fii 351 C* Seculu 

^ & eft» Finis» Qm vivit in aeternnm cre- 
^avit omnia fimul. Utenti vita aeterna, le- 
^ genti fides , creibat in Domino. ,> 

Sequitur Liber de Aftronomia Gapita XLVIIL 
complexusy quorum ultimum de nominibus ftel- 
larum , cx quibus caufis nomina aeceperint , 
Wfs^t^ Sequitur Bedae Liber de divifionc tem« 

E»rum , editus inter reliqua ejus opera» 
nnc infequitur Ifidori Liber de natura re— 
rnm. Scquuntur Tradatus de Litteris He 
bfaeis , Graecis , Latinis , de Ponderibus ct 
Menfuris pauca. 

la ultima Codicls parte fuut homiliae duac 
in S» Johannem Babtiibun» 

yotaudum eft , in Capite fupra citato de 
fijrnis XI L Menfium rcperiri verfus iilos de 
XI L fignis quos in Clafii Thcolo^ica MSS. 
ad Codicem Calendarii 441» adfcripiimus , quos 
in eo Codice , de quo minc nobis fermo eft , 
emendatiores cffe quum percepiifem, hic de« 
nuo addere lubet : Incipiunt autem hic a 
Menfe Aprili. 

j9 Refpicis Aprilis aries Frixea Kalendat« 

30 Majtti Agenorei miratur conma tauri 

ty Junius aequatos Caelo videt ire laconas v 

s, Solititio ardentis cancri fert Julius ailrum 

m 

^ Aoguihim menfem Leo fervidns igne perurit 
^ Sidere virgo tuo bachum Septembcr opimat 
iiAequat et Oi^imber fementis tempore libram 
M Scorpius hibernum praeceps jubet ire Novembri 
M Terminat Arci tenens medio fua figna Decembri 

Z d » Prin- ,, Principinm Jani fancit Tropicus Capricomus 
^ Menfe Nume in medio folidi ftat iidus Aquari^ 

Hos rerfus etiam Bcda in Compnto , qui 
dicitur £phcmcris , partim exhibet , ubi 
etiam illi verfus de diebus aegris vcl Ae-« 
gyptiacis , quos ex Codice 441. edidimus , 
exftant. 

Novimus quidem Rabani Mauri librum 
de Computo edidifle Baluzium Tomo L Mif-. 
ccUaneorum 5 qui Libcr cum non fit ad 
manus, etaetasnoftri aucloris cum aetate Ra- 
bani Maiiri eo incidat, forfitan ille ipfe 
noiter erit* 

B«4S» 4to Codex Chartac* Olim Joh* Sambuci; XI 1 

In fumma parte primae paginae , a tnann 
recentiori sdfcriptunu . ' 

^, T^ IA,pml3u(rtii. 99 Hunc Arfenium , Mo- 
nembai^ae Epifcopum anno 15^5. dcfundlum comme- 
morat Fabritius Biblioth* graccae Tomo X« pag* 

Continet autem Codex nofter : 

Cpnftantini Manaflis Chronicon fti- 
chis, vel verfibus exaratum, 

A Meurfio editnm , dein inter fcriplorcs Hi« 
ftoriae Byzantinae* Tituius noftri Codicit 
talis: „TOW 3n _4L .1 ^<i. & SeculL 

^j Kov^carrivov tqv /utvdiTGii avvo^^ig Xi^ 
^jfucn Sid (iX^v dTTQ KrioTiog KOTfia 
9, Tffv ci^X^v TTOiiifJumtk KSM oifjKovtM 
jjfi^X^t rns fi^i^iictg rov ^ormMn,^ 
^^wjptSi viKfi^po^ov^ ro TT^oofjLiov Trpog 
yjrtjy &i^oLgoKfCLTOfnr(rtf,v (Kv^c^n^fiV^fi^^ 

I) (editi habent u^m^ ) rr,v vvy/^v^ 

,jj8ata*A6fl? t5 jfcvjwv fMVQvnK^frffi^ra 
^^ avro^A((>oo dvrav Ku^ioi eivofioyucco. ' 

Priora %* Codiciji folia- a manii rccchtibi? ■ 
«dfcripta funt , ufqnp ad illum locum , ubf 
ile lapfu Adami et Evac : ... 

^jVrct^plKovcrctv rif; IvroA^ i<pct,yoif hc 
ijroo ^vAov. .- r-. • ' ' Reliqua Codicis Seculi XIII, fcrrpturam 
lapiunt» Z j Foft 3f4- 

No^ C. SkcuS. 

Poft nltima qnae in editis exfhuit , et In iilo 
verfu deiinunt: 

^j Ov ya^ TTi^wifJUt (^Mi re^ rSv yec^ 

Additi funt in noftro Codice, verfus fe« 
queutes : 

<Pog 
^yTfipScra rS vZ hm vtet^iia-eL *^€LKiVm 
^^ Tobmv mp h^ov ugtpi^ed reSv iyKOTeiVm 
9> '/3iWc ^cacreov rrig vLag ^eofieUoog 
^, ^onfivig 'zra?^irarfig r% xm rpymfjmtA^ 
3,T0AAa!y n Tranemv rm fiifieec^MvKerew 
9, 'TT^a^aig rl x^^^^^ ^ ^ aa^^mg 
^yHrcvvifM Hai yap TravTo^pa Kedv^amvu 
^j^pnAeo fjbavaff-a^v n ypafLfiariKmaru^ 

Dein hi vcrfus : 

99 f/A»?(pfi rtXog avv S^tei ^avnfyarvi /3i^ »> (5ynp wpa i?^¥ mvov tv K^h^m 

* ■ 

Hinc patet, Alefxtum quendam hmic C«- * 
dicem defcripliire» 

» ■ ■ o 

m % 

Ultimis Codicis paginis additi funt verfns 
Theodori Prodromi , de quo Fabritius Bib« 
lioth. graecae. Tomo VL pag* 8i^« addi*. 
tom in margine nomen auftoris , fic : 

n fw^iH S^ia>Mg tS 'orfoo^iiiit 

Sunt autem quae noftcr Codex exhibet# 

Carmina fequentia. ^ 

U Carmen acro(Uchum, cujus primae lit^ 
terae hunc ver&m effidunf ; 

ig fl^icQGrag dg voca'^ip'i» jfoot 

Primi verfus tales funt : ^s 

9 fMi Tsr^oa^gi ^Wt^OfJUl ^g Z4 liC^ jr5. I 1 ■ ■ * 

J • Kc^u (pS-ov^vrmm 

4« «Vi KfiTrym 

f « ^; iucovi(j*fjbivov jS/ov. 'zroAiruMi* 

Tria haec ultima Carmina edita extatit 
inter Theoilori poemata , sOa Erhardo» 
Lip£ issii, Svo* 

i^;^ FoL Codex Chartac. Olim Bongarfii« X ^ 

Conftantini Manaffis Chronicon per 
ftichos politicos, graece« 

Hunc Codiccm cum praccedenti contulit 
Bongarfius et varitfs addidit ledione^ 
Titulus hic occurrit diverfus paulo a pri^ 
ori* 

yy rav co^porctTQv fMveta^ w^t^ Kajv^ct^. 
^yrivov- 7rotfj[4,cc otoL px^^ TroAiri-. 

99 k£v „ etc* Jf7' c, . . . . Stcue* 

Adfcripfit haec Bongarfiiis: 

» Defiierunt in hoc verfus 98. quos tx li- ' 
39 bro Sambiici fupplevi } deerant in Sajnbuci 
.^libro verfus 26, quos in hoc repperi. :o Cbdex Chartac» XV^ 

Cratis Cynici Diogenis difcipuli Epl- 
ftoliae^ 

LatinC)' praemittitnr Eplgramma de landi- 
fras^ Phifofophiac. Sequitnr praefatio AthO' ' ' 
na/ii QonflantinopoUtani Archienfis Abbatis ad 
dominnm Principem Karofum Arragonium 
primogenitum : Sic vero ea Praefatio inci- 
pit: 

)) Cum fuperioribus dlebns me lllnftriifime . 
)iPrinceps cum tnis 

^jLftteris commcndatitiis ad Excellentiffi- 
93 mum Siciliae Proregem pro mci capiendi • 
)9 Monafterii poircfRone contulifTem , poiTcs* , 
)3 lioncm quidem haud habere potui , fed 
)3 Epiftotas quoramdam Philofophorum et 
fi prefcrtim CYatis Cynici fortuna optima rep- 
93 pcri , refertas optimis fentcntiis , refertas at« 
93 tica cloqucntia , reFcrtas denique Cynica il- 
93 la Philoiophia ; quas cnm repperiiTem , ma- 
)3 xima certe lctitia afPeftus lum , arbitra- 
53 bar enim , qno fi eas latinas feccrim ct ti- 
)3bi Principi littcratiHimo humanidimoque 
j3 dcdicaverim non folum grntitudme dignus. 
93 apnd te exiftimandus effcm etc. etc* 

Sc itaque has Cratis Epiifolas in latinam 
finguam vertifle tcftatnr ille Athanafius» 
Snnt autem hic Epiftolae numcro 28. 
quarum 24. priorcs iunt Cratis ; Infcrip- 
tae funt 7. priores fociis ; 8-10« ado- 

Z 5 lefcen- \ 3f8^ lefcentibnf» ix» Patrocli is» Matrodi. i^«. 
Eamapolo. 14» Oivitibas* 15* Theflaloni- 
cenfibus* 16^ Athenienfibus 17-31. Hippar« 
chiae Conjugi* sa. Matrodi* 2^* AperL 
S4» Herioni. Quatuor reliquae funt , So- 
cratis Flatoni , Anacbarlidis Medico, Anachar- 
fidis Aniioni, Anacharfidis Athenienfibns.^ Hat 
trcs ultimas reperimus graece inter Epiilolas 
Anacharfidis cditionis Aldinae 1501* Quaedam 
tamen diverfa a graecis, quacdam ridicule 
translata videntur*. Veluti in illa £piiloU 

Anachariidis ad Medicum qui graece uaiO^ 
KO^ dicitur, graeca iic habcnt: 

yJd^^M <f>dx)/ifig \J/u%?ff. 

3,Invxdia et Poefis magna funt figna ^ravi 
yy animi. >) 

Diyerfas etiam nofbras inveni ab illis grae« 
cis Cratisj praeter quinque quac funt in £di« 
tionc Aldina. ;. ^* tt. ct 14» inter noftras 
autem 4, ^« C^ 9^ et 19. 

Deiiint in noftro Codicc ct illa ad Origenem, 
et reliquae» Duas aiitem cx noftris hic fperi- 
minis loco edimus, incerti , an .alias typis 
mandatae fnerint. Crates Hipparchine. S» F«. 
D. ( erat hacc uxor Cratis ). Intcllexi te pe« 
periflTe, et facile, at tu quidem nihil ad nos 
lcriprifti i grates Dco et tibi» Credis igttur 
yy nc nunc quod laborarc quteti caufam aede" 
„runt. Non enim ita facile peperifres,, fi 
9) cum gravida uon laboraflbs , ut ii iacere 
y, folcnt qui ccrtamen inirc ftatuerunt« Sed 
yy comphircs muHcrcs , quando gravidae iunt \ 
9, dcUcatillimc vivunt, cum autcm parturie* 
yy riut , qiiibus contiiigiit , fi mudo contingere 
»poflit, falvam cvaderc , eg^rote d&inceps 
99 permancnt. 

Sequens ejusdcm ad Hipparchiam. 

Infans . Jfp. tfo. C. Steutt, % ' . : .A }».In(ans natns cft , fed fi oftendas cnjusnara : 
), gratia nobis evenerit , habebis curam hu«- 
.)9.jus catuli noftri $ habere curam eft fi eum 
-fjt&i dieneedudiveris, Sit igitur ci balneum ' 
i> aqua frigida , fafcia tribo , cibus quantum •_ 
>> fufficit ladis et non ad faturitatem , cuha* 
99 bulnm teftudinis conclia , ipfam enim ad 
53 morbos pueriles utilem eflc percipimns» 
), Quando autem loquendi feu ambulandi. tem^ : 
yi pus adcrit , omatum non enfe quenuulmo- 
^^um' Ethra ^;hefeQm omavit , fed bacnla » ^ 
9,et'tribone et pera,' que magis pofltuit ho- 
f^min^s tueri, quam cnfes, mitto Athenas* .; 
9,In ceteris autem nobis cura erit, ut eum 
jrpdargum pro ' cane tibi in feneAute re« 
fi mittamut» 

Eodem Codice extant 

■I 

Mi Bruti Epiftolae , latine ex ver- 
fione Rainutii 

CniemittitQr cjnsdem pr aeiatio ad KicolttimV. 
Pontificem^ et-Mitridatis Prohemium, qaedt 
fic inCcribitur: '., . 
Mitridates Mitridati nepoti f* 

De Crate^ et M^ Bruto vide Fabritii BibL 
Graecae Lib» II.:Cap« X* .\ 451, 4to Code» Membram: Olim Petij|Danieli8, dei« 

Bongarfii» ^* 

QuintiCurtii Riifi de rebus geftis A- 
lexandri Magpi Libri fuperftites. 

ftia* FoU 366 


/^9. C. aga» Folt Codex McmbraD*. Olim Bohgarfii» 

Q. Curtii Rufi de geltis Alexandri 
Magni. ^Gidi^ XV. A. 85'* Fol. Codex Chartac» 

■ ^ ■ 

Qiiinte Curfe RufFe desiais d'Alex- 
andre le grant. '- 

Fraemittuntur Argumenta Ltbrorum et Ca- 
pitum* Sequitur Dcdicatio opeiis, quae 
iic incipit: 

3,Le Prologue du Trauslateur — A tres 
,ihanlt, tres puifTant-f et tres excellcnt 
)3 Prince et mon tres redoubte Seigneur. 
jy Charles par la grace de IHeu duc de Bour-' 
9>gogne de Lothr» dc Brabant, de Lembourg^ 
3^ et dc Luxembeurg, Comte de FlandreSy 
„ d' Arthois , de Bourgogne ^ Palatin- de Hay-> 
9, nanlt; dc HoUandc, de Zeelaudeet de Na-' 
yy mur etc» Vasque de Lucenne Fortugahm 
)>.humble. fcrvice et prompte.obeilTance*. 

In fine Codicis haec leguntur: 

9,Fin de ce prefent Livre intituU Q. Cur- 
9) ce des fait d*Alcxandre etc* — efcrip^ au 
)3 nom et pout la utilite de noble Glaude 
9y Bcrgicr Efcuier d*Escuierie du Roy dc Fcap-. 
)) ce ores reignant ct de mon tres redoubti^ 
,3 Seigneur fcuft Loys Dnc de Savoye. et 
„ Maiftre d*Oftel dej niuftfe et tres reve-' 
,3 rend Scigneur Francois de Savoye , Prote- 
,> notaire Apoftolique , Tan de grace 1459* 
uefcript au Pont de Ins» XV. 36h ^». c. Seculi^ »1. Fol. CoJcx Chartac, . Olim Bongtrfii» xpi 

Q: Curtii Epiftolac. 

£as eiliilit Fabritius BibU Latin. Tom. t. 
Confentit cum editis nofter Codev nfqne ad 
Libri 4. Epiilolam 2» ubi an^fcor omues fafien* 
Us laheros ejfe difputat , cacterac in noltro 
Codice defunt« Subjungiintur vero Epiftolae 
9. diverii argumenti quarum ultima uc in* 
fcribitur» 

Guar^nus Bernardo fuo f. il Eft autem ta- 
lis: 

)) Beafti me tuis litteris quas ad me nuper de 
^jLuca dedifti.Nahfi cum nuncio de Te nullo jam- 
)) dudum acccpto anxius eflem pro mea de te cu- 
M ra et CogftatioHe reddidifti mihi animum qui 
9, tecum erat cum ubi eifet ignorarcm. Bene 
• 9, eft cum tibi bene eflfc audio. Ncc vero ani- 
,, mum demittas velinqiiia demittendum fiiit • 

„ ftuiUum ; etcnim ut in fabulis traditum eft » 
,> Phocbus aliquando Admeti pavit armcnta , 
' . » nt libcrior iret ad futiero^. Te etiam ta- 
)y'ccntc cxploratum habebam meas tibi leticiae 
„ fure res ^uas Deus ct hic Princeps liluftris 
),mihi bcmgne impeftit. Nam mea tibi 
), quoquc communia iacit amicitiae noibrae 
yy vis ct ut pro communicatiune bonorum te 
,^ipf\im praeter fpem locupletiorem elTe i»» 
),telligas, fcito me libetorum deccm numero 
9) coronari* Jeronimus fe tibi commendat 
)) quem horum ftudiorum dulcedo non nihil 
)9 attingit , ct pto aetate faiis progreditur i nt 
9> pctis non nihil fcriptorum . meorum axl te 
3) mittu ut in manus oblatum , tu velut de- 
5) guilatioAes efTe ducas, H non ftomacaberis 
)>aut expues. Ad reliqua lacies me ^cilio- 
)> rem, Tu vale interim , et fi quid babet 
yy novi , in re dico Libraria , fac me parcici- 
39pem, nuUum aliud repetundarum crimen pb« 
fi jiciatur , et £icito niti ikbrorum aut prixe 

atil 3^2. N*. C, StaB, 

§ 

„aut precio captonim aut habes mfe* Vale 
^itcrum* In fine hi verfus additi. 

^ !$tat fua cuique dles , breve et irrqpara- 

bile tempns 

M Omnibus eft vite , fed famam extendere 

&ais 

,,Hoc virtutis opus. 

Guarinus ifte, eft Guarinus Veronenfis, flla« . 
ftris SecuH XV. fcriptor, et Litterarum in* 
ftitutor , duodecim libcrorum parens « de ^no 
vide Fabritii Biblioth* medii aevi# 

No. A SecuU^ 

UAmafceni vide Lexicon Etymologicon. 

39» FoL Codex Membran. Olim Bongarfii* XJIIf 

Eodem Codice cum EtOropio^ 

Daretis Phrygii hiftoria de excidio 
Trojae j 

multit anmeris diverfa ab cdttione Dacerlaee 

1703, Amfterd« 

In Catalogo navium sraecamm» et Impera* 
torum 9 occurrunt varia quae omiflk funt aa 
editis, veluti poft Ajacem Telamonium , ante 
Neftorem, exftat in noftro Codice, Fotime'' 
ftor cum navibus XC. poft Thoanta , ct ante 
Ajacem Oileum , extat Untrius tximi ( vel « 

uti •3^^ uti alter Codex legit , Venerius exitma^ 
navibus numero L X 1 1* Sanuna n^vium 
quac Claflem Graeconun efficiebat in finc po- 
nitur mille , centum , odloginta et fex $ in 
editione citata fertur mille ducentum et duoi^ 

Tandem poft ultima illa verba editionis lan- 
datae Andromocham et Helenum miUe ducentii 
Bucusque hifioria Daretish non folum addita 
funt in noftro Codice , quae etiam extant in 
editione Daretis Veneta i499» ct Lugdunen^ 
fi I5S2» apud Gryphium , nempe nomina 
ducum Trojanorum , et Graecorum qui fe in- 
vicem occiderunt; fed poft ultima illa verba 
editionis Dacerianae , et ante illum Catalo- 
gum, ftatim infertiim eft Fragmentum quod 
integrumhic exfcribimus» 99 
99 Igitur Eneas cum adhuc apud 
Trojam poft profedionfm nia- 
9, neret Graecorum , cunftos ex 
„ Dardania atque ex prflxima pene 
i,infula foUicitarecepit, adit, orat, 
jjUti Antenorem regno fecum 
;,exuerent, et fe in regnum fubli- 
„marent At poftquam perver- 
fum de fe nuncium Antenor 
,,audivit, regrediens ad Trojam, 
^imperfefto Eneas negotio tacile 
„cohibetur. Ita Eneas coaclus 
,» cum omni patrimonio a Troja 
5, navigat, venitque ad mare Adri* 
aticum.Multas interim gentes bar- 
baras inveniens ibi , cum his qui 

„ fecum 99 
9» 99 

99 364' ■ 1 I tS 99 
99 

ry 

99 
99 5, fecum navigaverant civitatera 
condidit, appellavitque eam Cor- 
chiram Mililiam. Ceterum a- 
pud Trojam poftquam fama 
exiit , Antcnorem regno potiri , 
cundli qui hipllo refidui nod:ur. 
„ nam civitatis cladem evaferant, 
„ad eum confluunt, brevique in-r 
5, gens mukitudo coalita eft cum 
5, eo. Tantus amor erga Ante- 
,,norem atque opinio fapientiae 
„ inerat , ut a cundis miraretur , 
,,fitque particeps amicitiae ejus 
„ Rex Gabinorum. Igiur Quae 
„ in bello evenere Grecis et Bar- 
„baris cund:a fciens, magna ip- 
fe ex parte memorie dedi, et 
de Antenore ejusaue regno que 
audieram retulL Nunc reditum 
„ noftrorum narrare libet. Igitur 
„poftquam impofitis cundtis quae 
^fmguli in belio acquifierant, 
n folutis anchoralibus navigant de- 
„inde' pupes fecundante vento 
n paucis diebus devenere ad Ege- 
um mare; ibi multati imbribus 
vehtisque et ob id feviente mari 
„indigna ex parte perpefli uti 
fors tulerat, dispalantes hac et 

„ illac 99 
«9 
99 99 
99 99 ?<?^ p, iUac rapiuntur. In quibus Lo« 
^crorum claflis perturbjttus per 
yptempeftatem omciis nautarum» 
^ et inter fe impUcatis remigiis ac 
99poilremum fulmine cominutip 
,^,incenla eft. At rex Ajax Locro- 
^ rum poltquam natando evadere 
^naufragium nifus eft , reliqiil 
^per nodem tabuUs aut aUo leva^ 
,^mine HuitanteS) fcopulis appuUi 
^, pereunt. Per idem temqus Ajax 
,,NaupU fiUus , falamedis frater^ 
fliiCognito grecos ad fuos refliea* 
^,re» Argos venit; ibi Egialem at» 
«,que Qitemestram &Ifis nunciis ' 
^ adverfus maritos armat » dicens 
9teos adducere fecum uxores ex 
„TroJ3-ltaquemuUebti animoma* 
p» gis adverfum fuos earum idcUavit 
y^antmos. Denique Egiales adv^«: 
\^ nienti Diomedi per cives adituni 
,,'prohibet. Clitemeftr^ per Egi* 
»,ftum adulterio fibi lognituni^ 
M Agamemnonem in infidiis capit » 
ij^eumque interfecitBrevique nupta 
•9 adukero ErigoneiA ex eo edidit' 
„ Diomedes expulfus regno ; Teu» 
M cer prohibitus Salamina» , 0« 
^yterum plures eorum qui mare' 

Aa ina* i66;- 99 
99 
99 
99 
9> 
99 
»9 99 
99 

99 infidiasque evaferant fuorum ,^ 

9pud Corinthum confilium ha-' 

,i iniere ubi jundi inter fe fingula' 

aggrederentur regha , belloque 

,>aaitum ad fuos patefacerent 

Quam rem Neftor prohibet fua- 

yj detque temptandos prius animos 

j,*civium , neque permittendum 

» ubique graeciam per feditiouem 

perhre , ne forte inteftinis dis^ 

cordiis omnes corrumperentur. 

Nonmulto poft fua quisque re- 

,, gna recepit. Idomeneus ad 

99 patrium folum cum fummo &vo^ 

,5 re remeavit , colledo numerd 

eorum quos idoneos credidit. 

Indeper omnemArgivorum po-» 

;, pulum diflenflo orta eft aninioU 

rum quod divifi inter fe fapien- 

,tes, adpoftremumin partes difce-' 

ferint Menelaus regnum re- 

cepit fciterea per omnem In- 

fulam p&ftquam cognitum eft 

i, Heienam venifle multi undioue 

,, yirilisl ac muliebris fexus connu-' 

„unt , cupientes dinoscere cujus 

,', gratie Helena eflet , ob quam 

„ orbis pene omiiis ad bellum con- 

„fpiraC 99 
99 
99 
99 

99 

I 
99 

99 

99 N. fS7' I ■ t • ^ 

>, fpirafleL Per idem tempQs ex* 

.^pulfus regfjo TJieuehris (Teucer) 

^^puH CypruiEn Salaminam Qoadir 

tjdit urbem. Itaque Ulixes. jibi 

nyi ingruentium itomniorum ^ ac- 

„;taseft, predi^mque eft.sib iiv- 

^terpretibus vite exitum' ei immi^ 

j^here ab eo qutm mininie . credi;. 

yydit, vulneratus obiit , renior jam 

„ provedaeque aetatis , neque in- 

^'^ ,^V8Jidas wiiiiti. 

Hoc Fr«igmentttM tohnn 'fer& ad verbum re- 
jieritiir vLibro.,,d» Oiiftys cretenfis $ eX; qup 
tbi^ aefcriptupfi. et Dareti Phr^^ i ikMmuii 
jEnit» Konuulla tamen. diverfa hic vjbv^niunt 
il Terbis Diftys cretenfis« Ultima aoitri JQ|»- 
retis fnnt quaedam pauca de nominibus 6ra- 
|onim« Trojae, Il^, et ille Catalpguc: jgrtt- 
coruni} qni in editis codicibus..J^i»qsti niiem 
imponit. Varias obrervavi in, no&ro^. Q^ice 
lecttones, quae mihi illis emendatlores vifae 
fnnty quae editi exhibent* £xemplum uni- 
cum ad Cap» XIX* afFcram. Sic ibi Ed^tio 
' \ A Daceriae: ^Deinde quum Argifis n^ncon- 
ibret| exeundi ad Trojaro ckm nodn an in- 
ierdin' fieret, >Pa}am6te rusmet, et ratlonem 
addit n luce ad Trojam excenfionem fieri opor^ 
•t^re, 
:.h •-'.■ •: .- ^ 

Stc vero nofters : . c ' 

-,) Interea • iAgamHtvion confulit rodbs litrum 
„ nocfcn acceiliouem ad Trojam an diei age- 
p xent Palamedcs fuadet etc» . .. \ »r ^ « 

t m ■ Jt - f Aa 3 W*^to 3(Jg, 4' No. D. SecuS^ 

417« 4to Codex Membnuu Olim & Remigii Remenfis. X^ 

HqcTitnlo^ * . ., 

D^etis Frigii Hiftoria de vaftatibfm 
Tro jae k CQrnelio Nepote in Latinum 
ferthbnem translata. ' 

Deeft in ifto Codice Fragmentnm, quocl 
fupra memoravimns ; fed.in Catalugo navi^' - 
um Graecarum, et nominibus ducum, ma^ 
gis cum precedenu Codice confentity quam 
tnm editis» 

^pa* 4to Codex Membran* Olim S» Viaoris Paiis^ XIL 

Dares de Excidio Trojae. 

Nullns adeft titulus , fed continna ierie« 
^oftaKa quaedamcx Fnlgentii Mythobgiis» 
Kotandum , etiam in Codice 427. Fulgcn- ' 
tium extare. 

DeGnit nofter Codex , mntilns qnidem , in 
Xapite Daretis A' X X V L his Verhis „ ^(^ 
'ndit Neoftoletnus.ji i^* Svo Codex Chartac» . . XV 

' Demofthenis Orationes , nempe Olyn- 
thiacae 3., in Philippum. i«* dePace> 
in Pliilippum 2^ De Halmefo, de 
Cherfonefo , in Philippuhi ?*• , in e- 
und. 4*s in Philippi .Epiftolam , Sym- 
buleucicus ; 

graecej coeterae defunt* 

^ 3^7* 4^- i^ ~ D, SeculU 

Jr^ 4to Codex Membran. XJII^ 

Diftys Cretenfis de bello Trojano Li- 
bri V L 

€^ 410 Codex Charlac* XFI^ 

Diogenis Laertii de vita et moribus 
Phiiofophorum Epilogus , . f. Abbre- 
viatio^ latine. 

7* FoU Codci Chartoc» X VJ^ 

Dionyfii enarrationes Orbis^, graece. 

Initlo Codicis haec legimtQr : „ Hanc Pcriege- 
fin vertit Prifcianus » quod notandum con- 
tra illos <|ui vetuftam Prifciani verfionem 
Rhemnio iPannio perperam tribuunt. Vide 
Fabritii BibL Lat. Lih. 1 1 L Cap. X L Prae- 
mittitur brevis Dionyfii vita ubi de ejus ge- 
aere , et fcriptis > quae interctderunt , agi- 
tnr* Convenit haec vita cum iis quae fii- 
fius hac de re fcripfit » immo eadem eft 
cum vita Dionyfii cujus fragmentum edidlt' 
VoiCus Poet. graec. et Fabritius BibL grae- 
cae Lib. IV» Cap^ L Adduntur notulae muU 
tae , maximam partem grammaticae. 

r» 4to Codex Membran. Olim CeleiUnorQm de 

Metis» XI Ih 

Donaci Ars. Editionis fecundae» uti 

Aa g Tulgo 370. 
^#^ -"k. . vulgo appellatur, cum Expofitione 
Marginali , quae Remigio Antiffiodo- 
renfi tribuitur, ' . 

Sic vero hae Glollae incipiunt: 

9) Incipit Edltio fecunda Donati Grammaticl 
)) Urbis Romae , cum dicit fecundam , iin. 
,3 telligitur prima , quia Donatus duas edi- 
yy tiones compofuit , minoreM ad pueros 
99 inftruendos , majorem ad perfedliore!^ Mi^ 
9) nor vero fnb intcrrogatione et refponiio- 
99 nc compofita cft , quae congruit pueris^. 
99 Major vero abfolute eft compolita» 

Exemplum gloffarum unum addimus , ad lo<* 
cum Donati ubi de barbarismo loquitnr : 

99 Itemque barbarismus in noftra loquela, tii 

4 99 percgrina barbalexis dicitur , ut ii quis di- 

99cat, maftrica catejas, magalia, acriacis*. 

Glofla. 99Maftmga lingua Gallica dicitnr 
9,veftis ex pellibiis ferarum fa6la» Catejas 
,9 lingua Afronim dicitur g^adius» Magalia ct 
99Mapalia idcm funt, videl» cafule paftomih 
„ vel Cavanne» In his differt , quia Magalia 
9, produoitur , Mapalia corripitur« Acriaci& 
19 lingua Siriomm dicitur gladius» 79tFA E. Seculim V k • y ^orfex Chartac» Qlim IBongarfiL * XV L » •■ Epifteti Enchiridion. Gracce. ^ 

Immixta fuiit varia ^ Chriftkmo qnoi 
dam ati6borc. Pro <;aptte 7^^ quod hi$ verbis 
tncipit in Editi» Codlcibus» / ' . ^^ 

^jVvvtrrcu, etp. 

In noftro Codice fnbftituicur caput hoc : 

^[MXigct, f/ffi aMi^oi^ 'STi^) cixjrS^ 
yy TTctpuXfj^oog 9 ci\?\A u^Kov r» tto* 
^y iU» rcc UTT cmm k^ 'srafctxfiA^'^^ 
^^To Myuv Toig udcdTiK u ot rov fie 
^y^oiiiy KorcUp^ovncrug Im ^e ro i^- 
9, yiiT^cti fjtom (TxohjauTiig id£v in^op 
5, if y^ctfx^iJUcriKog wri ^c^«ipi* ye- 
^i yoyctg > iv rovrcj /juovca oictX^TTmv Aa 4 99 on \^ \-- 372 • 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ■ — ■ ' - ■■ ■ " 

^^ ivi7V[MV dt CTOtCL cuc^vyff^ OT etVTH 

^, cLvaywaxTKidV ro ivcLyyiKav it^ 
^^i^nyifiivog avti Ku,\Sif aavfiPovA 
99 wtt^ucrxvi ratoi ra, teunS i^ny^f^o^ 
9)4uro mA^ 9 dcrvfA(pov€L ^ctfoajffi 
^yT^irco rob icujrS i^ct. Sequoiitat variae fentedtiae ikiorales» Deinde 
fub hoc titulo 2 

t^fjytl^ig iig to iyx^^^^oiov Praciatio quae- 

dam in Enchiridion Epideti: Sic incipit» 

99 iTrctvo^B-oo^ig igi ircicSv rS» r%)^ 
^j)fSv n X^^iM^vSv d^tgog KSH <^'" 
9)<piAif^ (pi^.oa'o(f>lct. 

iPafaphraQs ipfa non ultra primum caput ex« 
tenditur» Hoc Epieleti Opufculum eodem 
Codice continetur cum Leonis, Arriani et 
ftliorum Libris TacHiicis , de quibus inira : 

iEpiftetum cum Paraphrafi Chriftianit edidit 
^iinu]» M» pafaubonus LondinL 1(^59» quae 
editio non fuit ad manus« 373 wti> —— »«— — i^— »T— >a: K: E^ SeeuiU 

69U 8V0 Coiiex Chartac* X Flt 

Epifteti Enchiridion. Graecc* 

Praemittitur Epidleti vita, a recentiori 
quodatn audore , et £pigraininsfta tria m 
Epidetum , quae in Plurodis Anthologia ex- 
ftant* Primum eomm fic indpiens : 

aSAo^ En-kmTO^ etC. in ^^o Co^ 
dice Leonidi tribuitur, quamvis Gellio tefte 
Epidetum audorem habcat. Subjunftum 
eft unicum exemplum Commentarionnn Hie- 
roclis, et aliud ex Galeni opufculo de dig* 
noscendis affedibos* Fragmentoou Etymologicon. Vidc GloQaria. 

Etymologicon Damafceni* Vide Lc- 
xicon. 

m 

41^» 4to. 

Evax de gemmis. Vide AJedicos. 

A. 50* 4to Codex Membran, XF* 

Eoclidis Geometriae LibriXV. cum 
commentario Campani. 

Aa5 ^flb- y 

\ 374. ^te Subjnngitur» 
• ■ ' > 

Alberti de Saxonia Qjiaeftio de Qua- 
dratura Circuli et alia Problemata; 

Sequitur. M^giftri Thome Bravvardini de Arit- 
metica Lib. 11. 

In fine lcgitur» ^ ' 

,) Explicit Aritmetica Doftoris prefiuidi Ma'* 
),giitri Thome Bravardini auno Oominji 

Sequitur» ^ 

Algorismus Prbportiohum, et tres a- 
lii Tradatus de Proportionibus. 

Sequitur* 

Algorismus de Minutiis. 

Sequitur^ 

Mufica Boetii abbreviata per C. de 
Muri. 

Campanus ille Euclidi« Pafaphrafles « quem 
cx Arabico vertiflfe dicitur , vixit , uti vulgo 
credunt , Scculo X L Edita eft haec in 
Euclidem Paraphrafis» Aibertus de Saxo- 
nia commemoratur Fabritio Bibl« medii 

aevi. J7f. aevi ; non ille Traftatus de quadratnra Cir- 
culi , forfan ineditus» Vixit Seculo XIV. 9 Thomas Bradwardinus Anglus vixit iSeai- 
lo X I V«. Arithmetica cjus cdita fil» 

Algoiismus dicitur pro Algorithmus ,^ ^uae 
v«x ex Arabico petita Arithm^ticam taUf 
verfalem , llve Algebram fignificat* 

Quis fuerit ille C. de Muri , Boetii abbre- 
-viator, an idem cum Conrado a Mure, 
- Seculi XIII. fcmptore , quem commemorat 
t^abritius BibU medii aevi , ignoramns* Fo|. Codex Membran» Olim Bongarfii^. XII^ 

Eutropij hifloria Romana. 

Mutilus eft Codex ab illo loco Libri V 1 1. 
ubi de Augufti Caefaris virtutibus loquir 
tur fic : „ ranis quidcm ad recipiendas a^ 
„ micitias , ad rctinendas conftantiflimus ,, 
lifque ad illa verba Libri X I L ad resjium 
Vaicntis et Gratiaiii ^jlnterca in partibus v 
Africae. Inde Codcx nofter integer pro- 
ccilit ufquc ad finem, ea nempe habet 

?uae in Eutropii Editione Bafileenfi 1592» 
ol. Multis tamen locis abit ab iis quae 
Paulus Diaconus et Landulphus Eutropii 
contiiuiatores fcripfere , quae lcgimus in £- 
ditis'. ^ 

' 101» Fol, / 37<?. Ko, F» SecttU^ C Fol. 

loSt^odex Membniiu ^ IX^ 

Fafti Confulares , a Bruto et Collatino, 
ufque ad Conlulatum Gallieni W et 
SaturninL 

Nallus iis titulus; pagina prima exhibe» 
tur Fragpentum Calemiarii, nempe men* 
fis Dcceinber, fimile prorfus ilHs quod e- 
didit Petrus Lambccius , et poft enm Grae- 
vins Thefauri Antiq. Roman» Tomo VIIL 
Faflos quod attinct^ iidem funt cum Faftis 
anonymis quos primus ex Codice Cufpinia- 
nt , qut nunc Bibliothccae Caefareae eft, vul* 
gavit H. Noris; fed noftri in Confulatu 
Gallicni VI. dcfinunt, quum illi ufque ad 
Confulatum Conftantii VlLet annumChri* 
-fti ^54. procedant» OifFerentias has ob» 
iervavimus» 

A. Urb. 26^. Fafti Norifii, Cor- 

nuto etCamerino. 

Fafti Noftri. Cornu- 
to et Labo, 

A. Urb,0oa. Fafti Norifii. Varo 

et Trigemino. 

Fafti Noflri. . Vero 
et Trigemino. AUrb. 577- iA/ Urb. 307. iNoris. . CDjntidifino'i 

et Tricofto. 

'"' Noftri. Coritlnefa- 
yr: noetTricofto. . . . .-.--• A. Urb. 3 80. Noris Bachpfolo. 

l^oftri. Bacho.Soio. 

■ ,"*'■''> . i t 

' ' ^kc differeutia inter Korifianos Faftos ,' '^uod 
iUi cuntinuo fcrihant, tanquam unus Ba<« < 
chus magiftratiim geflilTet ; nofter vero 
Xodex, duabuH in cojpmnis uti per totntn 
' Codicem , Bacchum , et Solum fcparatos ex- 
^. . M^t,9 quos male junxifle videtur Norifius. 
' Hoc confirmatur inde,' quod ad anntim 
Urbis 984' Leguntur Comuies» iic: Ma<- , i 
fHertitto et Solo^ 

A. Urb, 47f. Noris. ',Saberi6;.et 

* Prorico. • 

Nofter. Saberno et 
,. , ;r Pirritxiv' 

A^ Urb. H8- Noris. Marcelfc er 
. : . » . . , Pilo. 

.f Nofter. Metello et 

• PUo. 

A. Urb. 635. Noris. Marcello et 

Cotta*^ 

Nofter.. . . Mctello et 

Cott*. 


A. Urb. .?78- Ai./^Uib. 70*. Natis. Magna IIJ. 
/5: ... .. Solo 

,; Ndfter. Magno III. 

Solo. 

, Sed uti fupra, in noftro Codioe fepatatim , 
' fcri]^ta fuflt hacu d|;io nfimin^ •■ A. Urb. 754. Noris. Hoc Conf. Qiri- 
ftus natus eft Vili. Kl. Jan. Lun.XV. .T'J • Notter. Hoc ConC Dnus. IHSXPC 

Natjis eft VIIJ. Kal. Jan. D. ^ea 
Lunai X V. ■ »r A.,V.782. Noris. Hoc ConfuleCJyiftgs 
paiTus eft die Solis Luna' XIV. 

l^fpftep. His Confulibus 

DNS' IHS XPC paflus eft die Ven. 

LunarXIlU. -/ . <> / \ ;. 

■ ■ .» * «,/'1* ■ w •• «* i 

A. V. 785. Noris. Galba et SuUa. 

• Nofter Galba et Sulia. 

ei addidit l 

His. ConC Petrufr et Paulus ad rtij. 
beni venere agere Epifcopatuni. 

A; V. 808. Noris. Nerone Cefare et 
Vetere. 

Noftep 379» Nofter eodembt^hei.fta^'^ ^ 
Mdit. 

His Conf. paffi funt Petrus 
et Paulus. 

A. V. 819. Noris.Telefino et Pauli- 
no. 

Noller; Telefino et Paulo. 

A.^V. 829. Noris Vefpafiano Vll et 
Domitiano V. 

i " " • 

Nofter Vefpafiano VII. et 
Tito V. 

A. V. 830. Noris Vefpafiano VIIL 
ct Tiio V* ' 

. Nofter . Vfifpafiano: V II I. 

et Domitiano VV . • i ' ' .. • Adhotantur Ferlae et aetlit i.LuflMrf^ tttelo^ 
ti in £ditione Korifiana. 

^ FoU Codex Membran^ , ;j,v -r •y-f^» 

L Annaei Flori Epithome de T< Li- 
vioLibris iV.' ' " * "^ 

Qtti alias fub remm Komanorum titulo Fe« , 
mnturjadditifutit: 

Ejusdem Flori fijmmaria in T. Livium. 

In fine haec i^dfcnpta. 

,)Hic liber eft SS. Martyrum Marcdti^ 
,1 ni et Fetri Florentiiii ct liilarii. 

d43 FoU 380; 

S4S* FoU ' Cdez Membraiu ' JITF* 

L. Annaei Flori Libri IV* 

•i ' . ■ , 

r 

400. 4to Coilex Membran» Olim Fetri Dapielis, XV* 

Sexti Julii Frontini Stratagemata. 

Codex ifte In fihe mtktilus eft , ab illis ver* 
bis Ubri !• Cap. 12. „ Q.iiod cum Iblem** 
fy ne ex diiciplina feciflet oto. 

,,— 'interritos milite$ habuity 
t%^ 4to Codex Chftrtac* Olim Bonsarfil» , ^ ^* 

Sexti Julii Frontini Stratagemata, ; i.> * ■ ■ . * 

' Hic Codex ih ^eodamJoco de ficit ,quo ruperior,. 

Adfcriptum cft: „ Frontini Stratagemata rei 

^ militaris expliciunt fclicit&r), ut noo.mil»' 

tilus efle Codex , fed in hoc loco Liberii- 

te delinere vidtatiir» » - - ■ . ' * 

417 4to Codex Membran» OUm SL Remigii Rhemenfii» X 

Fulgeritii Mylhologicoh Libr^ III. 

peletus eft Titulus,'et deeft Praefatio, q^ae 
in Editis extat» Incipit noiler Codcx ftatim 
a Capite L et fic babiuitpirimae lineae : 

^ Diphantus Lacedcmonum auftor , libros * 
Dfcripiit antiquitatum quatuor decim^ ■ In 
i»quibus ait Sirofancm Acgyptium famllia 
it fnbiUntiaquc locuplctem FiSum gmuit qupm .« > _ 381. 

55=5-56=5=5^= 

s^yelnt enormis fubi^ntiae fucceiTorem in« 
^ effabili ultra quam paternitas exigebat affec- 
. * s> tu erga filium^ dcditum. Is que dum adver* 
D fiis fortunae incurfibus raperetur , quo pa-< 
,,tri crudelem geminae orbitatis dereltnquc« 
Y, ret eologiam vel eloginm , ut et pofterl- *' 
,,tatis perpetuale fufFragium denegaret, et 
„ fnbftantiae propagandae fubitam inter» 
», ceptionem obiceret. 

Ubi varias leftiones , quae praeftare poffint 
edftis, nonnuUas deprehendimus , e* g. qutm 
veUit enormis fiAfiantiat quum editi uc oabe* 
int: Qnem «;e/£ft enormis fubftantiae» Libro 
' I* m Fabula deBerecynthi:! et Atti fic legitur : 
„ Decepta grecia crudelitaze demonum potins 
y^ qnam deorum , nunquaih deterins fuis diis 
„ Kfpondet, quam ut eonim matrem veter- 
sgnoiam annm non (blum puerilem amatam 
j^quantum etiam fingerent ct Zelotipanu 

Hic varias lediones duas ob&rvamns.. VtU 

mum enim pro crtdelitate tditi habent cr^.' 
iulitate Dein , pro diis refpondet , editi re^ 
fancret* Utrumque melius in noftro Codice, 
uti videtnr» 

In fine fingulomm Libromm legitnr : » FAbii 
jQplanciadis Fulgentii viri clariilimi Mytoio- 
^giarum Uber explicit* 

Sequitnr, 

Ejusdem Fulgentii continentia 
Virgiliana. 

Cui libello non alius praemittttiir Tltulns 
nifi hic: 

Incipit Liber Fabii» 
In tine vcro additum: EnpUcit Expofitio Virgiliane eontinentie* 

Bb 6iu 4to (U. 382. 

■ t 5 ,.-■.■ -.- -■ ■ i^ 

^(i^ (?• Seculi. 

m 

4to,^odex Membraiu , Flll 

Galeni Epiftola de Febribus 5 latinet '. 

Sic incipicns: 

^Multa genera Fcbrium nafcmitiir in ho* 
„ mintbns ^ ct mutationis tcmporum , actnte $ 
„ labore , acbrictate ctc. implct paginas 7» 

Codcx codcm charadlerc fcriptus cll quo £• ' 
vanecliorum Codex N. 62U Contihet' alh 
multa 9 de quibus fuo loco. 

I 

A« 53« 4to Codex Membran* XI 

• ■. ". . ' . 

In Galeni artem parvani Introdu(3ip 
Joannitii Jokannis Alexandrini difci- 
puli. 

Typjs cditum fiiit hoc opufcuhim Argen* 
torati 1554. 8V0. In Codicc vcro noilro 
pracmittitur praefntio, qivic dccft iu Edu> 
tis* Sic autcm incipit ca : 

,, Cum intcr omnia animaHa humannm cor« 
), pus tiim propric forme imprciConc tum 
jy digniori potcntia animne rationabilitate ^ 
fy dignius repcriatur , nequaquam mirum ar* 
,,bitror fi de ejus fanitatis , cgritudinis et 
„ neutrahtatis fcientia philofophi folliciti 
,, fuerunt* ctc* 

), Dc ilto Joannitio , quietiam Humnin vo- 
jy catur , et Medicus Arabs Scculo X. vi« 
yy xilTe dicitur, vide Fabritii BibU Graecac 
s^Tom. XIII* pag« ^oo* , ^ .38J. 

C ^ SicuU* 

V 4to Oodex Meinbniu XII. 

A. Gellu Noaiam AtticaruinLibri IX. 
X. XI., XIL, 

Defihit in llbri hujus capite K« iflis ver« 
' bis : ,> qaaii k tuendis aedibus appellatus. 
Coetera defunt , cutn >o€to libris prioribus $ 
iotcc praeterea Fragmenta non Hto ordine, 
kd in varias partes Codicis diilradis pagi» 
nis, htc extant. In capite Libri IX. 2?o« 
mta A. Gellii iic fcribitttrt 

• ■ • ■ i' 
Agellii^. 

K6taii!(lum «n: etiam , in noftro Podice 
Libnim I X» ^ecimum vocari , Librum Xif 
imdecimum« FoL Wktx Chartac. XF^ 

A. Gellii Nodium Atticarum Libri 

In fine adfcriptum eft : 

,, £g;o Ludovicus de Gavilla Robcrti Blius 
,) Francigena exfcripii hunc Librum Auli 
19 Geiii noAium Atticarum in Caftro alme 
yy civitatis Sibehici fub anno a nativitate 
y,Dni.MCCCCXLVHL etdieVUIt 
,1 Mends Junii» 

K o T A : Nomen A» Gellii ilc fcnbi : 

A. Gelii. 

Varias Le^iones aliquas obfervavimus ex ^ 
utroque A. Gellii Codice , quos cum eili» 
tis comparavimus ad Libros IK. et X, . 

Bb d Co- ?84« 97 

3) nificat ev Tffo^&tv ixj^iv id e(t incur- 
rere in ' aliquid et incidere , 
alteruni e^ yroSuiv Trcm id eft a- 
7, vertere ac depeliere. 

Editi hanc vocum graecarnm intcrprctationem 
^uam ante nos Liplius ex vetufto Codice '6i- 
lelini probavit , non habcnt. 

Cap. IV. Cod. A. Invenimus in 
annalibus. Q^ LicinioCraflb," CaC- 
fio Longino confulibus , Calini 
puerum tadum ex virgine fub pa* 

rea- ii Codiccm 404» nota A. Codicem 6%. nota B* 
defignamas i iu iilo gracca dcfunt 

Cap. L Codex A. Quare milites . 
Metelli fauciabantur multo minus 
qliia quod maxime opus erat a 
pennis hoflis defendebant facillime 
funditore. 

Editio Thyfii et Oifelii AmHeL 1666^ fv» 
quae nobis ad manus eft, fic legit: 

,, Sauciabantur multo 
yy minns , et quod maxime opus erat a pen* 
9,%is hoftis defendebant facillime« 

Codex B« confentit cum editis* 

Cap. eod. Codex A. „Nam dc- 
„fendere et offendere inter fefe 
^diverfa funt quorum alterumfig* , Wr 38f* G. Seculi. 

rentibus jufluque haruspicum de-' 
porcatum in Ihrulam defertamu 

Cod* 6* et etliti (ic legunt: 

^ Licinio CrafTo , C* Caflio Longino. confii^* 
^y libus , C* Ailnii puenim fadlum cx virgine 

JjCtC^ 

Eib. X. Cap. V. 

Coi. B. „Cur enim non videri 
„poffit ab uno folum verbo in- 
i,clinatum quod e(t aveo eadem- 
5,que effe tidura qua eft avarus de 
n quo nihil dici poteft quum da- 
N^, plex non fit. 

Codex A. cum editis fic : 

„Eademque efle fidura qua cft A- 
„ marus de quo nihil elici poteft 
quin duplex non fit. 99 Lib. X, Cap.. XVI. Codex A. 
^Cerimonie impofite Fiamini dia- 
,> li , item caftus multiplices. 

Cod* B. Cafus cerimonlae impo- 
„ntae Flamini diali multi, itcm 
,; cafus multiplices. 

Cajlus, nempc titus, optimt lcdio. 

Bb i Ead. 1 99 

99 38<?. ' EoA Capite. Cod. A. Propagines 
e vitibus altius praetentos noa 
fuccedit 

Codex B. cum editis : ^ non fuc« 
cidet. „ 

Eod. Capite: „Cod. A. Eaedem 
„ferme cerimonie funt flaminicas 
,5 dialis feorfum aiunt obfervitare , 
„ veluti eft quod bene nato ope- 
; ritur et quod in rica furculum 
de arbore felici habet et quod 
,:(fcalas quae graece appellantur 
„ eas afcendere ei plus tribus gra* 
„ dibus religiofum eft:. 

Cod. B. „ Eaedem ferme cerimo- 
9,niae funt Fiaminicas facerdo- 
V tiftas dialis feorfum aiunt obfer« 
a, vitare , veluti eft quod bene na- 
3, to operitur et quod virica furcu- 
,5lum de arbore falici habet et 
,> quod fcalas quae graece (hic fpa- 
.5rtium graecae voci relidum eft) 
>5'appellantur , eas afcendere eis 
9jplus tribus gradibus religiofum 
99 eft. 

EiUtio Oifclii fie : ^ quoil venenato aperitiir 
3) et qiiod in rica Hirculum dc arbore ielici ?87. .* . • • - . 

9,habet; ct qmd fcalas , nifi qnae "graecaef 
,/'flppellantur eas afcendere ci plus tribus gra- 
},mbus religiofum elL 

lib* X. Cap. 24. Cod A. ,» Ea 

,iverba haec funt: die noni Po- 
jj.polo Romano Qpiritibus conipi- 
,^talia erunt quiado concepta fue- 
j^rint nefas. , 

Sic etiam Coaex B* Editio Oifelii : „ Con- 
»ccpta/«mV. 

Kotandum etiam argumcnta fingiilorum Capi- 
tkia praemitti iiiitiu Librorum in Codice A* , 
ia Coilice B« vero fingulis capitibps. . 

Grloflraria Latina* 

Antcquam ad rcccpfenda illa Glofikria aeceda* 
mus, monendum eil, nos ex fiu;ulis fpcci- 
mina vocum , cx iisdcm Littcris petita , hic 
exhibere , addita ubique nota Afterifci , fi <jua8- 
dam voces nec in Glofiariis quae fub liidori 
nomfac'prodifcte, nec in Fejlo ^ ncc in Glofli- 
riis graeco - Jatinis quac fub Philoxent no- 
mine edidit Labbaeus^ nec in GloflTario Ftpiac 
reperimus. » * ■ 

>L Codex Membran«. Olim Bongariti» 

Gloflfarium latinum exhibcns Littera^ 
quinque ab A. ad £• 

In marginc citantur auibores varii, Virgi- 
lius, Efidorus, (vel, uti.. etiam aliquaadci 
fcriptum eft , Yfidorus , ) Placidus , Eutropius , 

g b 4 Goh- m* Galenus , GlofTae , qiiae fic fcriptae iDTcni- 
untiir , de Glof. Placidns ille , eft Ln^tios 
Flacidus, cujiis in Statium fcholla habemns. 

Specimina ex ifto Codice haec decerpfimiui : 

Frimae lineae Htterae A* chanderibus unciii- 

libus fcriptae fic habent: ^ 

A. „Tn omnibus gentibus ideo pn- 
„ or eft litterarum pro eo quot ip* 
5,fa prior nafcentibus vocem ape- 
„ riat. 

Qpae fequtintur , fimt charadere minori* 

Abia Syrum nomen, fignificat in 
latinum pater. Quot Paulus Ro- 
manis fcribens expofuit diccns : In 
quo clamamus Abba Fater etc. 

Ah abjediflimis. A tenuiflimis.' 
Ab obfcuriflimis. 

Abanech cingulum &cerdotaIe ro* 
tundum polimita arte ex cocco 
purpura jacinthoquc contextum, 
ita ut ilores atque gemmae in eo 
efle viderentur diflind:e« Euccrwf. 
(nempe hic citatur.) 

Abas. Dux Trojanus. 

Abafo^ infixma domus. Ai^ •.A 389^ G^ Siculi. 

Abdicant ylt^\xdi?caL 

Ahdkant , abfteiliant vel repul- 
fant 

4bdicare , condemnare » refpuere ^ 

aut repudiare. 

\ 
Abdkat^ Abidt , rclpuit. 

Abdkat , alienat » vel cohibeb 

AbiUcatum^ exciufumvel exhereda- 
tum. De GloflC 

Abtllana/ fpecies arboris, cujus 
nuces in cibo fumptae corporis 
lani pinguidinem cbnferunt. Ypo- 

crat. 

Abellnne , peneftrine nuces , virides 
ftringunt, cofte autem in cibo \ 
fumpta capitis dolorem fcutiuat, 
etc. 

AbtUane , ab Abellano Campaniae 
oppido ubi abundant cbgnomina- 
te funt ; haec a grecis pontice ap- 
pellentur, eo quod circa Ponti- 
cum mare abundant. VirgiL 

Bb s Ahiis ?9G>« d ■* 9 

Abies difta quod ptac ceteris arbo. 
rlbus Idnge. eat etin excelfum 
promineat. Cujiis natura expers 
eft terreni humoris, ac perinde ha- 
bilis atque levts habetur de qua 
Virgilius: et cafus abies vifura 
marinos; quia ex ea naves fiunt 
Hanc quidam gallicum vocent 
proptet candorem; eft autem line 
nodo, 

Abijeius. Latro- Placidus. 

Abjeius. Fur jumentorum et pcco 
cum ab abigendo. 

Efidor^ 

Papias fic fcripfit. 

Abigeus. 
Ablundam. Paleam. Placidus. 

Abji&os. Gemma nigra et ponde- 
rpfa, diftinc3:a venis rubentibus; 
haec excalefada igni feptem die- 
bus calorem tenet. 

Efidorus. De Ghf. 

AbJL ^ 9^- i 

• 

Ahjtda , graeco fermone , latine 
interpretatur lucida , eo quod lu- 
mine accepto per arcumrefolendeat 
Secl utrum abfidam an abiidem di- 
cere debeamus , hoc verbi genus 
ambiguum quidam doftorum exi« 
ftim^nti 

Acidiari, indignari De Glof. 

\Aiamans lapis ferro durior de quD 
Phyfiologus ita dicit, fi tamen cre- 
dendum eft. £ft lapis quae dici-t 
tur Adamans ifte in monte que- 
dam in Oriente invenitur ita tamen 
ut nodibus queratur , non per 
diem, quoniam in node lucet, 
libi fiierit, per diem autem npn 
lucet , quoniam fol obtundit lunien 
ejus, hunc lapidem nec ferrum 
nocet, nec ignis>nec alius lapis ei po- 
ttft praevalere. De hoc lapide dicit 
propheta: vidi virum ftantem fu- 
per murum adamantinum. etc. 

Sequuntiir de Adamante excerpta ^% Angiis- 
tino , et ex indori orig. Libro XIV. Cap» 
ij. „ Adamans Indicus lapis. etc» ^ 

t Adnidare , invitare , arridere. Pla- 
cidus. 392' 

■■ ■■■MWMMWW— — — — —— 

fAdnigrati» proftrati. vel abdidL 
Cicero. 

t Adnigrati , fubadi , capti , aut 
compulfi. 

t Adnigrati , neca(3i neg pccifi, 

fAdnigrati, adaiifli, adibiti, ad- 
fumpti. ; : : 

Adoria , glor ia , . vel bona fama. 

Flacidus. 

B- P. Litteris Cogriatio cfl:. Nam 
pro burro dicimus Pirro. 

tBacuc. Clamore. 

Badium Equum antiqui vadium 
dicebant , quod inter cetcra aai« 
malia tbrcius vadat. Ipfe efl: et 
(padix, quem Fenicatum vocant 
£t didus fpadix a colore palme» 
quam ficuli fpadicam vocant 

Bajonola eft ledus qui in itinere 
bajolatur, abajolando, id efl; de* 
portando. Gfidorus. 
tB^J^- Ramos. 

Bajas. Balneae litoriae. 

Bajas. Id eft portum veteres a ba- 

jolan- 393. 6^«^ SeQuUp 

jolandis niercibus vocabant* Illa 
decUnationc, a Baja, bajas, ut a 
Familia , Familias. Efidorus. 

Bajae, calidae. Id eft aquae ca« 
lentes. Galeni. 

Bajum, porrum de Gloff. 

Bafiliscus graece, latine interpre- 
tatur Regulus eo quod Rex fer- 
pentium lit , adeo ut eum viden- 
tes fugiant quia olfaflu luo eos 
flecat) nam et hominem vel fi a- 
fpiciat , interimit, Cquidem ejus 
afpedtu nulla avis volans inlefa 
tranfit, fed quam perculfit ejus 
ore conbuita devoratur. A mu- 
(lelis tamen vincitur quas illis ho- 
niines inferunt cavernis in quibus 
delitescunt. Itaque eo vifo fugit 
quem ille profequitur et pccidit> 
nihil enim parens illa rerum fine 
remedio conftituit. Eft auteni 
longitudine femipedalis albis ma* 
culis liniatis. 

Bafium 5 quod uxori datur , nam di- 
ftantia haec eft yerba. Si vel qxo- 
ri (lege fic : diftantia haec eft ut 

bafium 394v i/9. G, SecuH^ 

bafium uxori ) ofculum filiis , 
fiiavium fcorto fit deputatum. 
XJaod quidam etiam verfibus hoc 
(adde modo) diftinxit: 

Conjugis interea bafium ofculan- 
tur amicis (lege: ofcuia dantur). 
Suavia iascivis mifcentur grata la^ 

beilis. 

Efidori de differentiis fermonum» 

Hos verfus Papias fic habet: 

m 

)9 Bafit conjngibiis , fed et olbula danttir *» 

mici^ 

n Suavia lafcivis mifcentur grata labelUs^ 

c 

C. et G, litterae quandam cogna- 
tionem habent, nam dum dicimus 
centum et trecentos , poftea qua- 
dringentos , G» ponentes pro C. 

Cappannam rufl:ici vocant quod 
tantum utium capiat. Capparis. 
In Salomone frufteti genus in O- 
riente lentifco finiile. Ifidorus. 

Candetum galli apellant in aeris 
urbanis ipatium centum pedum 

qua- 59^ 'If * G. Sectili. 

quafi centetum. In agreftibusau- 
tem pedes centum quinquaginta 
quadratorum juftum candetum ap^ 
pellant.' Yfidoti ' "^ ' 

Ke plura de hoc GloflTario) monendtim no« 
bis eft , maximam partem illtid deibriptnm 
ftiifle a Papia^ plurima autem hic repcrirl 
quae ex iridori originum libris haufta funt) 
Cv g. quae ad voces Aeolus ^ Aegyptus^ Cu»» 
nones habet ) ad vetbum in Ilidoro reperi» 
untur. * • ', ' s* i 1 Majoris certe molis opus e(l et exa^u» 
quam Papiae Gloflariitm, qui ^oiiri abbrfviii^, 
tor {Tiifle videtur. Codcx implet folia 159. 
nec plures quam quinque priores litteras ex* 
fcquitur ; parum praeterea lervat rationem or« 
thographiae , et mendofe 9 uti cetera $a gloT* 
faria, fcriptus eft«. * 4to. Codisx Membran. Qlim Bongarfii» ' /X 

GloflTariuni graeco latinum, vel voces 
latinas, a graeco dedvatas e:^hibensy 

Septem {bliis conftat , (ic autem in^pit. 

AbdomeU) pinguedo carnium« 

Abfida, lucida, eo quod luniine ac« 
cepto per arcuift refpiendeat. 

Achachia, fiiccus filiquae. 

Sequi- 39<5. Sequitnr^ 

• 

Gloirarium latinum <:ompendIp- 
fum, quodnon ultra 19. Folia ex- 
tenditur. 

Incipit fic: 

Abba, Pater. 

Abi , Julius menfis, 

Ab, Auguftus 

■ 

Abdicat, alienat. 

In eodem hae voces repcriantur : ' 

Agagula, vanus> fornicator. 

Amma, avis nodurna. 

Ambro , devorator , vel luxuriofus. Babiger , ftultus. 
Baburra, ftultitia» 
Baburrus, ftultus* 
Baccatum, margaritatum. 
Baccatur , furit , irascitur, 

Bacil- 

Vfk a. stctdi. 

Badllat, ex vinp 
fiadium, aequum 
fiardus , ffultus 

171, FoUCodex Membran/ >:^ ' . «»; ^j^^ 

Gloflaridm gfaiifcJo latinum , CDtftpen^ 
diofum nemp€i,i^ FoMis abfolvitun 

Ihclpit fii: •O"'''.*'^-: '-. 

Adonai. Domioef 
Agius. San6bus* 
Angelus. N^nplu^ 
SeqQuntur«. 

Synomina,' quae fub Ciceroms hai- 
mine vulgo feruntur^, ,.,:::,.. 

praemiflTa Praefatiunculi ^ quae {c inci|^lt: 

Cicero Vettria felutem, . : Gol- 
legi haec verba quae plurimis mo- 
dis in unum dijeltis (digeftis) di« 
cerentur, quo uberior prpu?pdart 
que fiat oratio etc. Igiturabora. 
tore iniciiim capiafnus: • • 

Orator, acJfor , defenfof ; jiatto^ 

^ nus , caufirfigyis,, adyqcatus.difertus , 

eloquens, facundus , ingeniofus. , 

Cc ^ Prump. '•» 


398. *\ I • • I i.i Prumptus , parattfeV tiercitafTOi 
copiofus, opimus. .1 . ■ :; 

4. Folia contineiit haec Syooniiiyt^ *; 

l7.'4«4l«^i r * . -^ '.'.1 

Sequltur. 

GloQarium Latinum. - . , , ^ . 

£if ju8 feqpcntia fpec]muia..^-.<^hibc]iius» ..v ^^ 

Abador, fur jumentorum. 
Abada, involuta furata. . . 

Abafte, exclufe. ' 

Abaftus, ab adlu reibotus. 
Abalfo, infirma domus. 
Abamita, foror abavi.: . .: 

Abarcit, prohibit 
Abartemum , inhoueftuml 

Ba. 

fiirbuittbs,^ ineptus, ftultus, 

Baccarium, vas vinarium, 

• . ■ , .» 

Baq(9nalia, furor, vel vacationes^ 

£a€catury furit, pervagatur, dis^ 

.,.-.':.i;j;:::i •. ., currit j 

f ' / ' I • •• • > I X/ilC" 

■ «*•«■ - •«^ 399«: G' SituO. Baecantes ^ turpiter ludentes, . 

vel discurren^^iSTi 

Baccat , facrificat, 

Baccanal/^ facrarium quod liberi 
patrispagani dicunt 

Bacillum , baculum modicuM 

Bacioca , patena , 

"Gloflke Ifitlori (Ic: Batiotica, patera^ 

. ' ' • . •.■.■. 

Bacaerus , bero fadus , ' 

.. .- • '. ■ • . • • ' • . '■ •' ■ 

GloiTae Ifidorl : Bacerus , bare faAus» 

<■ ' 

Baccum, yiuum, 

t Baccuceas,, . rufticus*. ^el;,deittc>. 

nes^ 

» T 

Vide 4n'C^^'Glil&r^ c «^: . :..! 

Bafer, groflus , 

Bagalio, drHbli getlus , ^ ' ^Mr.r .u.:i 

Ifidori Glblfae : Bagario , or<;eoU genu^ 

tBagatisy genus oleruni, 

tBai, antiqui, '.■•.-'r.r>H" 

- I V 

^jolw, gcrulus,^ * '-■ t^nii;.. 
Bajola , ledtus qui (n iti^ergijpQS. 

Cc a Ba- 400, m No. G. SIkmB* 

■ 

Balantes , oves balantes. 

t Bal&ride , vaccae mulfaris 

Baratram, gurgite, vorago, fo* 

vea. 

Barbarus ^ truculentus , inquina- 

tus. 

JBarbaria, fubtulusin coloribus 11* 
nds operatio, vel auro ornata. 

Barbarismus , corruptio verbi unius 

Barbiton, genus organi vel citha- 

rae. 

Barcaei^ gens africana. 

Bardus , carminum conditor. 

Bargine, peregrinae. 

Barridus ^ ftolidus , ftultus , fatuus 

vel puinguis 

Papiasiic: Bardus, hebes, ftultus, bniti», 

vel carmiDttm cooditor. 

tBarridon, genusorgani. 

Barrit » Eliphans. cum vocem emit* 

tit. 
Bafilla , regina. 

Bafi- . G> SecuB. 

Bafilum, genusnavis. 

Papiae Bafeliis , pro FafeluSk 

Bafis, felfio columnae* 
Baft&rna , teda manualiai 

ViiU Papiam, et da Catige«. 

Baubant , latrant > 

fiaucalem, gillonem. 

Batus» anfora, idem fmodiatresr 

Batis , herba holerum. 

Bath , linum. 

Bath din , veftes iinea. 

Baxea , genus calciamenti muliebris. 

Folia ^7» hoc gloflariam contintoU 

Fol. Codex Membran. Olim Petri Danielitf, dein 

Bongarfii. X' 

Gloflarium, Cve , uti fert titulus, glof- 
fae latinae; 

non rito ordine a Littera A ufque ad Z uf- 
que ad finem fcriptum , fed ita , ut decies re- 
petitis vicibus per bmnes Alphabeti Litteras 
vocabula ^uaedom colligantur j. quafi deccm 
Glofiaria junda eiTent in eodcm Codice ; 
quamvis unum fimul efficianty nunquamenim 

Cc g ■ vei 402. 

vel raro ii^em vocabiilutn bic occurrit. Con- 
vcnire vcro huic gloflario cutn iis 4)tiae dh- 
tc hac fucre reccnfita , ex compnrata eorinn ' 
inter fe lc^ionc comperimns. In his tamen 
vocibus liifFcrunt. Nam in co codice , de quo 
nunc fcrmp eit , legimus haec : 

Abafu ,, infama domus 
Bariton, genus organi 
Barjritonicus, muficus 
Batioca^ patera. 

Kitidi(&me ifte Codex fcriptus eft«. 
Duobns ultimis foliis exftant: 

Gloffae fpirituales juxta Eucherium 
Epifcopum. 

Ineipiunt vero fic: 

Agricola, deus- 

Ager , mundus. 

Auris domini, ex auditio divina. 

Arclius, intentio comminationis 

domini. 

Ara domini, adjutoria ejus in (an- 

dis.' 

Aquilo, ventus, Aquilo, diabolus 
velhomines infideles. 

Aufter, calor fidei. 

Prima 40h 

MMMaMMaaaM 1 — : — : 

G. Sictdi. 

■ c 

■ * ■ • 

Frima 4/« hujus Codicis Folla exhibrat 

Glo(Ois in Vetus et Novum Te- 
ilatnentum quae: fuat Anpaynii. . 

Eae (ic inctpiuat: 

Brefith, liber, geneOs graecc, 1»- 
tine generatio. 

Prologus, Praefatio , praefagio* 

providentia , pentateuchuni , quin^ 

que libroruni , obtredatorum , de" 

trahentium , fugillationem , ^Sb- 

cationem , cudere , condere , fae- 

dare, fordidare, Afterifco» ftelia 

x.^ obeio, veru vel virga, eft — 

« 

jugtttat , condempnat , fintagma , 

compofitionem 9 Apocriphorum $ 

dubiorum. 

Has Gloffas ad PraeFationem Hieronimi iti 
Pcntatcuchum pertinere , patet», 

Quae reqmmtur, ad Gcnefeos Cap* i* et s» 

In principio , ordinis creaturarum , 
caelum ct /terram, informem ma- 
teriam, unde celeftia et terreftria 
formata funt. Spiritus Dei fere- 
batur, providentia, fiat lux^ ip- 

Cc 4 fc 404. fc eft, quae poftea in vafa coeli, 
hoc cft lidera , diffundebatur : 
Bdellium , in arbore colligitur » et 
pigmentum eft, Evilath^ eft hoc. 
proprium nomen terrae. 

M^ FoK GQtlex Membran. Olim Bongarfii. X 

Gloflarii Latini Fragmentum , a Litte» 
raA, ufque adQ* 

Prima pagina vctuftate deleta eft. 

Ex ifto GloITarto fequentes voces excerf^ 
iimu« 

Argiletum , tradum k quodam Ar- 
go , qui cuni in hofpitio fucceptus 
ab ercule inlidias ei molitus eft» 
a quo preventus denique interfe- 
dus eft ac fepultus , inde locus tck 
muli ipiius argiletum appellatus eft^ 

Varro de lingua latina Lib. I V. fic : 

,) Argiletum funt qui fcripferunt ab Arrai 
,)feu quod is huc venit, ibique fepultns ut, 
„ alii ab argilla , quod ibi id genus terrae. 

Argiletnm emt locas in nrbe . Roma , vide 
VirgiU Aeneid. Lib. V 1 1 L et Servium. 

AcaliculuS , Pincerna a calice quem 
propinat iic didtus 

Ad- 40f. G. Senli. 

Acididus 9 fons , unde et Addalia 

Veneris 

fiandem ▼ocem habet Codex i6, et dtat Vir- 
(iliiuD* Vide AeDeid» L „Matris Acidaliae* 

Convenire plerumqiie cum prioribus Tifimi eft 
hoc gioflarium. Ia« tantnm iolia implet 

Seqnnntur in eodem Codice grammatici varii , 
de quibus infra» ol* Codex iWembran» X» 

Gloflarium Latinum > multas voces 
hebraeas expiicans , per omnes alpha- 
beti litteras exigitur , fatis amplum , 
quod nempe i go. foliis contineatur. 

De Scripturae acvo conftat ex.infcriptionepti- 
mi folii ubi haec leguntur, litteris maju^ 
culis exarata: 

Ao. IncarnatDominice DCCCCXI* 
in die Veneris fui initiatus , ^t fe- 
cit me HPTOA4»oc AUoreA 

In decurfn operis , ad €nem litterarum , quae 
iingulae iibros elficinnt, iaepiffime a(ticrit><- 
tum icpreheudimus : 

^ HPTOA^OC AEOTTA CKPTnCTe, 

Quod contra rationcm grammiticae fcriptum^ 
latinc iic lcgendum elt: 

jpEriulphus Levita fcripfit ,9 

Cc 5 Ih \ 4o6. •No,- -G. SkA 

In ultimo fblio fcqnens Infcriptio litteris n»- 
justulis exarata rcpcritur : 

Fui initiatus et Vlll. Kal ApriL 
coulumniatus et nomen fcriptoris 
mei HProA*oc AEoreA. et 
juflit nie Icribere ah©bhptoc 
(Lethbertus) iacerdos. 

Dein hi verfus. 

Nauta rudis pelagi ut fevis creptus 

- ab hundis 

In portum veniens pedlora leta 

tcnet 

Sic fcriptbr ferius calamum fub 

calce laboris 

Deponens habeat peftora leta 

quidem 
llle Deo dicat grates pro fofpite 

vitd 

Pro que laboris agat ifte fui re- 

quiCt Amen. 

Specimen fequens ex ifto Gljffario exhibc- 
nius« 

' Ar. 

Ararad armeniam quidam ^ in mon- 

tibus 407. G. StcuU. 

• 

tibus Ararad archa pofl; dfluvium 
fedide perhibetur , et dicuntur ibi 
tklque hpdie ejus matiere veiligia ; 
nieaiinit horum montium et Jere- 
biias in vifione contra Babilonem. 
joiephus quo^ue in primo anti- 
quitatum Judaicarum librd fecula- 
riam * litterarum hiftoricus profe- 
rens: 

Seqoitiir locns integer ex Jofepho, de mon- 
ie Ararat • 

Ar. locus vel opidum . Ar quod a 
LXX. interpretatus per exten- 
fkni vocalem Aer dicitur. 

Araboth moab , ubi fecundo nume- 
ratus etl populus , quod Aquiia 
intcrpretatur , humilia, five equa- 
lia Moab , habens hanc confuetu- 
dineni ut eremum propter plani- 
tiam, OMAAHN 5 id eft equalem 
intcrpretetur et plan3|iTi. Denique 
Symmacus pro Harabof nioab cam- 

Eellria Moab transtulit ^ eft ufque 
odie locus juxta montem Pho- 
gor , euntibus a Libia dein Esbon 
Arabiiie contra Jericho i qui ita 
appcllatur^ Ara- 408^ 2^0, Araba, hanc ut fupra Aqoila trans- 
tuUt planiim Simmacus interdiim 
campeftrem , interdum inhabita- 
bilem^ Teodotion, occidentalem^ 

Arat , civitas Amorreorum vicioa 
deferto Cades , et ufque nunc di- 
citur villa ab opido Malatis quaf^ 
to decimo lapide , a Chebron vice- 
limo , in tribu Juda. 

Arboc corruptb in noftris cddid- 
bus Arhoc fcribitur cum in ebreis 
legatur arte id eil 111 L 

Hic leguntnr quae extant in IGiloro de vitii 
fandorum pag. fja* Edit. Faris; et prae- 
terae haec , quac apuil Uidomm Don reperi» 
untur : 

Didat ad meridianam plagam ab 
Eba milibuscircitervigintiduobus; 
et quercus Abraham , que et Mam- 
bre ufque ad Conftantini regis 
imperium monftrabatur » et raau- 
foleum ejus in prefentiarum cerni- 
tur ; cumque a no(tris ibidem £c- 
clefla exflructa fit , a cundtis in 
circuitu gentibus terebintus in lo- 
co fuo fuperftitiofe colitur eo quod 

fub 409* 

mmtmmimmmmilmm 

fub ea Abrabam' angelbs qtn^sddfii 
hofpitio fuceperit; haec ergo pri- 
mum Abrae, poftea Chebron ex 
UDO filiorum Cheder fortita . voca- 
bulum eft. Lege verba dierum. 

De hac facra Therebintho vide Eulebiiixn in 
tita Conftantim lA^ 

Ba. 

Baalgat 9 civitas in campeftribus 
libani ad radices montis Aermont 
quam et ipfam cepit JEfus. ■■1 • 1 1 • j Babarica, opera fubtiliter omata, 

Badlriani, funt fcitae; a Bale filio 
jedtan nati qui fuis fedibus puIG » 
juxta Badrum fluvium confede- 
rjupt • Badriam urbem condiderunt > 
Iquorum rex fuit Zoroafter inveur 
tdr magicae artis. 

Pro Bale^ hic legendiim Sale, vlde Genefeos 
Cap«>'X. Glofiaiium i^. ' de Badrianis haet 
hahet : 

Badriani , a Sale filio Jedan , \u 
cet eos alii Scitarum exlules fu« 
fpicentur. 

Baftriani Scitae fuerunt, qui fuo- 

rum 410. ^ I * ■ , • ^ ■ ■ ■ ^ 

rum £idione a fedibus firis piil(i , 
jiixta Badron orientis fluvium con: 
federunt. 

t Baltta , genus purpure , vel veri. 
mes. ■ 

Balauftia, (idia , vel flores, mala 
granata, (ive Egipturias. 

Hanc voccm fic expiicat Gloflarinm 16* 

' ' ■ .. ■ ' ■ ■ 

Balaultion , hoc eft gentifplia Ccenr 
tifolia). Hanc .herbam Achilles ad!; 
invenit. Pulvis foliorum ejus om- 
nla vulnerai antiqua et finubfa CQr 
rat. Galeni^ 

Et haec addit: ^ 

BalaulliOn, greci agreftium ma- 
lorum flores appellayerunt , quo- 
rum aliialvi, C^Ibi) alii purpure!» 
aliirofei repperiuntur, fimiies flcf- 
ribus mali punid» ' 

Balatide , geneHe » vel fagitte. ! 

Barbo, barunculus. 

Barfus , rufus , niger. 

Papjas. Barrhus. 

Baffum, pingue, obefum. 411 G^ SeculU 

• t • ■ . 

o Coitex Membran* Olim Petri Danielfs* XIL 

Glofliarium Latinuni compendiofum^ 

Cajas nec fbUa , qiiae fant 4. , mtcgra infcrff^ 
ta funt. Aliquamlo vocabula Gallica. Latinis 
fnbjiciuntur 5 veluti: 

t 

t 

Anaboladium , chemiib 

.,■ - • 

Armilaufum , chapelaire. 

De hac voce fic Papias : 

■■ . ' "t • . 

^Armelaufa veftis yijlgo difta » cjupd., 
^^ahte et retrd divlla et aperta*ift*\ 
armis tamen claufa fuit» vel ab-- ' 
latai 1 ■'' • \ ' ttat etlam voces obfervavimttt* 

( • ■ f •■ . ■ 

t Abftra , folia vitis. L I- t A commentariia ;> nomen inde* 
clinabile communis geineris, dici- 
tur (jui nomine regis^ agebat , cu- 
ius indicib leges fcribebantur iti 
niftoriis vero mcitur fcriba cartcel- 
liirlus. 

Baccarris , heiba .fascinum pel* 
lens. 

.fBoscida, mac^ellarius. 

Cul- 4I9(< Culponeus » rufticorum calciamen* 
tum. 

Curuca, avis quae alienos pullos 
nutrit, currucare, aliquem cuf. 
rucam facere ejus violando uxo- 
rem. t Cunnire , putrescere. 4itf« 4to* Codex Membran* 

GlQflarium Etymologicum compendio- 
fum, 

quod cum Ifidori Etymologlcomm LHiBi 
X. multis numeris convenit 9 non pauca ta- 
men obfervavimns tn noftro Codice, qnae in 
liiiloro defunt 9 vocabula \ veluti haec : 

Apiafter dicitur filveftre Apium , 
fi^ut. oleaiter lilveftris olea. 

Abatis dicitur , comes ftabuli » vd 
magifter batorum ; batus dicitur 
vas cum quo menfuratur avena ; 
inde magifter batorum id eft c(>- 
mes ilabuli , qui folet avenam di« 
ipenfare equis. 

De hac voce vide du Cange gloflarium. 

A fecretis dicitur Secretarius , vel 

magi- •■ k 41?* .« • • -b-.^Mv . ^.« ■' .'Y'"' * ll I I 1« I. I ■ ■ I I . ■ - I, . l||^>fcl<MS magifter fecretotum. AfcartJrr dici- 
tur lapis queni devoravit $a(«Hlnus: 
Gradivus dicitur Mars id eft vi- 
braiisfaaftam. Gradeis efuHi <^icur 
vibratio haftae. 

De wce gra^ivus vide Feftnriw * ' 

Hofno. eft adverbium ;et eft com- 
poiitum ab lioc> et anno» imde 
rloratius^ homa Iruge dixit, pro 
annus^ 

Trlbti^ ^Boliis cmk ^imyHiQ lAfolvitHr ko6 
BrfliioIogte«BU. 

?iA. XMet. Atmhrin. ^criptura, qiuifil fflabilia- 

Bins friuKro ^llicam v«caU VI It^ 

Gloflarii latini Fragmenia. 

DefHnt ptiotes littehie afqiie '«dlitterann I^ 
Littd^ lU fi^ iflcipit^ 

Rapidus» veloit 

Ratum, arbitratum 

Ratum , firmum , validum , de- 
finetnm , 

Rates , navis 

Ramnus, Ramus , Spinetum , . vir- 
gultum fpinaruni. 

Dd Rancor, 4t4. 

... 1 tt»jj ■ 1 

A>. G^ Stci£. 

Rancor» inyidia, dolor 
Racha » inanis , vacuiis , 

26^^ FoL Codex Membran» /£ 

GlolTarium latinum » a littera A ad 
litteram R. ^ 

Titulus hic praemrttitur : 

• 

In nomine Trinitas in menfeind- 
piunt Glofle litterarum trium lin* 
guarum compofite, latina^ ebrea 
et greca» 

Littera B. integra deeil » item littera H» 

Compendiofum nimis et iinperfedum , quoi 
ncmpe $* Foliis abfolvatur. 

Specimen ex littera G. hic exlii|>emii^ 

Gencius , domefticus 

Gefta, adta, dispofita 

Ginit, . procreat , generat 

Gibre, homo ^ \ Glange , clama 

Graffdtur , latro ^ predator Gra- Gramen, erba . » ' . . j ■ ^ I \ Gratia, indulgentia 

Gramulus, ager 

Glepas, diflfenQbnii ' 

%%• tro Codex MembTan«> ' XIV^ 

* * • 

Gibflarium vpcum grecarjitti.y cupL 

latina interpretationei; , .--■■■ y 

• Sic incipit : » "!' ....;., 

I 

Abiida, lucida 

Abfinthum , herbe 

" ■• ■ ....... 

Abdomen, pinguedo carnis ; 

Sex Foliis abfohritiir. Seiquitwr» • • ' 

. -■ ■ •••■••/■ 

Gloflarium l^atinum/ 

; ■ Quod cum prtotiims: convenire videtur; 69 
}adticns: ■•/ ■ ^ ' . .. , 

Abadus , ab adhi rejmotus 

Abpfo» in firma domus , 

tAchalento^» ;PhiIoi;iieliaj :yelCa&» . 
dueUs ".." ; 

. T^ipias MSS.^ Acabtetia ,)>'avis vepribus aflu&- 

1>tat hanc alii Lurinam diUuit« alii Catdqe- 
em» Acalaiitos, Cardnelis albus* 

Dd z Acitu- 4i6. 

No^ '•• G^ Suii 

Acitula, genus cicutae 

Acitulium genus herbae. 
Acitelum , genus item circutae. 

Gloflarium Papiae, et UgutioniSt 
vide Papiam. 

Antequam huic ile GloflTariis Latinis mentio^ 
lU finem imppnimusy monendum, illud GldP* - , 
faAdh fbo^-Nd» \6^ omnibns rcliqnis longe ^ 
praeminere , inde nukxime^ quod et BuAorcf '. 
laudaty et rationem vocabuforum fiifius ex« 
fequitur. Idem opus efle veriiimile eft cnni 
gloiTario quod Saiomoni Abbati S. Gallenfi , 
Seculi I X. fcriptori, vulgo. tribuitur « cnits 
Exemplar charadlcribus Longobardicis dlN. 
fcriptum extare meminit. du; Cangc praefiitioiie 
GloiTarii mcdii aevi,'priniam nelhpe ejus Ma> 
tem in Bibliotheca D* Jolii Cantoris Fans*» 
altcram vcrd. partem in BibliQtheca S» Q^^ 
mani Paris» Integrum autcm in Bibliotheca 
Vaticana fervari iitem tcftatur. £x hoc.re- 
liqua defcripta, quae omnia deinde Papias» 
Scculi XI. fcriptor , didionarto fuo conflaiw 
do adhibuit. Ntc tamcii adeo' facllc cil con^ . 
jedarc, cui audbori hacc {ingula GloiTaria de« 
bcant "vindlcari» De Pd{ifi' plura infra , iibi 
et dc Ugntione, cujus Gloilarium cum Fapit 
jun^um habemus* , . i ■ 459. 4to Codex Mcmbran. Olim CeleiHnorum de Metfo» XJ** 

Graeeismus five Carnien Hcxattit?- 
trum Eberhardi Bethunienfis, de-fU 
guris et odo partibus orationis, cum 
Gloffis marginalibus. 

Quare ■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■iglBMMBMir ' 

QnBire operi namen graeclsmi inditam fiierity. , 

non conlht , nili proptcr cfiftichon fequens ex 
Cbdice quoJim pH>l4tiun:- 

Anno milleno, centeno, bis, duodeno 
CondiUit Ebrardus GraecismumBethumcnfis^. 

'Dc aetatc dadoris etiam ex hoc difticlio non- 
eonftat, an ad Scculum ^II. vel ad XIII» > 
fii rciVircndus. Nam ijla vox , his , vci ail 
(ktUeHo f vel ad dtiodetto ^ rejici potcft* - 

Opus hoc jam typis fiiit cditum; qiuim ta-*' 
men raro occurrat , fpecimcn cjus hic edimns « 
addkis gloifis. PraQmittitur quidcm Pracfati^. 
foluta oratkonc . quae fic habet* 

Quoniam igiiorantiae nebitlo tuf* ' 
piter excecati quidam impeiiti fa^" 
tuicatem aGninam expiimentes chtr^ 
merinas ymaginantes Itataas nefdd'^ 
quid inopinabile fomniantes didi(> ' 
num difcrepantiam matrinK)nio ndti' ' 
legali et finzugia nullatenus cohe* 
renti copulant inconcinne fucce^* 
dendi ; opirtioni eorum coiifuldfli * 
dum fore exiitimavi humano et- ' 
enim capiti equinam inferfthtes ce- 
fariem piumas piifcibus et fquamas 
avibus aponentes , Capam cathe- 
goridim candidum et precenden- 
tcs iilogismum, in undisaprospiC- 
cantur cum canibus et leones , in 
fllvis lucios venantur cum retibus 

Dd 3 et 4T8' rtMM- et falmones. Cum igitur animad« 
verterem quamplurimos hominei^. 
fic errare et errores eorum nichi-^ 
lo minus ignorare , ut eorum opi- 
niones erroneas corredlionis luna 
non reprehenOonis invidia vellem 
retundere, hanc operis farcinam 
aufus fum aggredi; quantum mei 
paupertas ingenioli valuitfuftinere, 
di<3^orum imniiicationes , fignifica- 
tiorium difierentias in quibus fcili* 
cet didiones fibi conveniant et 
quibus a fe difterant , utilitati om- 
nium deferviens propofui declarare. 
Se4 quum verborum cpmmixtio». 
commixtionum et tradationum coo. 
fufio tam rudibus quam provediis ^ 
tedium parturit et errorem ea quae 
locorum diverfitate et fignificatio-; 
num multiplicitate CQufufa funt fe- 
cundum Donati ordinem exfecutus^ 
prius de nomine fecundum de pro- 
ncmine traftans et fie deinceps , fti* 
lum meurri acueire deftinavi , de fi*. 
guris metaplasmi. De figuris tro.-^ 
pL . De figuris barbarismi, et,iQ- 
loecismi, et de coloribus retoricis 
verfuum. De pedibus metrieis. 
De commutatione litterarum.' De; 

nomi- m ^» Secali, 

nominibus tqu&rum, CDjus. gene* 
ris (it)t. De nominibus mularum 
et gentilium.^ De nominibus ex- 
tortis a greco fecundum* 'alphabe* 
tuni. 

Glofiae extaiit ad pniefationem • hane y quag 
commemorare opcrae prctium noii eft, 

Exemplnm feqaens exlplbopere excerplimus 
cxtatfolio 36. ^^ ' 

Affedus n^ntis , fed corporis eOfe vo-r 

luptas 

Dicitur, at velle fi dicas, e(t utriusqu^^ 

Veftes funt niulierum , veftimenta vi- 

tbhjtii * . 1 f . 'N « » £fca volatilium, cibus epulaque viro- 

♦ 

Divorumque 'dapes i firmaC ut Ifidortisr 

Cena prudentum, convivia funt focio- 

'rurii 

Sam)rudi<)fiie /iib^^^ ^ , genprale cibaria 

' *'"'".. : . , ' -" . diQas. 

Folio lequenti legimus haec : z' . I • ! ' Paiiperis eft palla , ditis ckp^s^ 9|;f\i6- 

atocns 
'■ Dd 4 Pal- 
4ao. 

— riHw— ^^^ w '■ ■ ■ ' ' * ' ■■■■■ "! ■' " ■ wi"T '' # i ' it ■ ' 

Falli^ funt , tribus his tnantellus con* 

' venit haecvox 

Culcifcniin dio a calcando , a fulcio fol- 

trum 

Eft; componentis fpeculum fc", ceu 

meretricis 

At fpecQlam tamen fore dicas excuhia-* 

rum 

Hic lucarius eO: » qui cuftodit hemu8 

ipfum 

At lucar proprie , lucrum quod fumi-* 

tur iud?. 

Quo £61 teda fubit lucanar linge fo- 

ramen . 1 • ■• Ceparum condimenta cep aria dicas 

£(l fepuUatum lepprinis carnibus ap-. 

tum. 

Gloflke ; 

„ Specula domus. illa in, q^ji cu- .. 
„ ftodes lat^nt viriearuni ' , "^uod 
„ dicitur gallice loge. „Lucarius,,foreftier gallice, qui 
sscuftoslud * 9i 

j 

Lucar ■ '• .t 9S 

99 

9» Lucar ^. didtur pretiuni quod 
, ruftkus dqmjiiio dat;. per aun. 
num, velpreciumqupdab eiiip-»' 
, tortbus nca>oruni halpctur. Ce- 
^pi^yatuni , eft brpdii^iip faftuxn 
„ex cepis et pipere et cuniino et 
^aliis aromaticis fpeciebus adcar-^ 
,,nes leporinas condiendas. 

Ultiini hujus opcris verfus hi fuat : 

Interdum vect)ls ablatiyum faciabls , 

Si p^ naturam feu figbificat tibi cauiala 

Aut inftrumentum , vel materiam pro« 

pe verhuni 

Indigeo pane , dic ^ deficioque labore 

Percutio baculO) conflabituf anulus 

auro 

Verbaque cum motu fibi jungunt dyp^ 

totacum tu. 

ExpHcit Ebrardi grecismtis nomi&c ChrHU» ' 

Qm. 4e<iit alpha et o £l laus et gloria 
Chriih>. 

Glofla. 

Verba que cum motu. Dicit 
quod verba motum exteriorem 
fignificantia a loco in locum jun* 

Dd 5 guitfc 422. •■t -^- ^iU G. SecSk 

gant fibi diptota , id eft fupina ' 
duos cafus habentia , ita quod ver- 
ba fignificantia motum ad quem 
cum primo fiipino , ut, vado le- 
ftum , veirba vero fienificantia mo- 
tum a quQ , cum ultimo fiipino 9 
et venio leftu. 

Foliis 74* abfolvitnr Ifte graecismus. 

Non omnia autcm auae In pracfatione pro- 
miferat, hic tra(3:a(rc videtur aii^ori partes» 
enim'tantum orationis hice^igit» rcliqtia, dc 
mqtaplasmis, de pctlibus mctricis ctc. alibi 
-foHati extant. Ultimum caput , de noinini« 
bus extortis a gracco , a quo totum opus 
fbrikn uomen actcpit < Gldflarinm e(& /Vid&- . 
tur vocum a gracco (letfudarym , illorum fi- 
mile , quae fupra inter GlofFana recenfuimus 9 
ted hoc etiam abell* 

> Grammatici Latini» 

Antequam ad recenfcndos hujus argumenti 
Codic^s manum admoveamus , moncndum erlt, 
•jn nollra Bibltotheca adfervari Copiam hand 
afpcrncndam Grammatioorum quos olim colle- 
gerat Petrus Danfel, dcin nadhis oft Bongar- 
Sus, qui eosdcm cum Elia Putichio « ut ad- 
ornarct fuam Grammriticornm Editioncm , com- 
municavit; quod patct ex Piitfchii pracfaiio- 
iie quam corpori Grammaticorum Hanoviae ' 
KJ05. 4to cdito, pracmiiit. Quos vcrq Co- 
diccs habucril Petrus Danici, iple tcftatut fe- 
qucntibus adicriptis propria manu , ad. caiceni 
Codicis 24;. 

,, De Roma , de Sicilia , de Italia , de Airidi « 
jyit Hifpania veacrunt ad nos l^ibri Grainr 
j^i^atici. < i •• . 421 ■B G. SecuS* 

3^De Roma quatuor Libri Donati* 

'4, De Sicilia I V^ difeipulorum ejiis, ideft* 
fi Honorati , et Sergii , Maximi et Metrorii» 

9) De Italia duo libri Confentii 4c nomioe 
39 et verbo, et de barbariimo» 

99 Et libri Prifdani XX. et Euticii dno,. 
99 et Sergii novem de littera et de barbspris* 
3} mo 9 et Afperi et Flaviani Libri I V^ 

99 De AiFrica veto Comminiani et Fon^iL 

99 De Hifpania Ifidori et Capri et Agroecti» 
39 et Analogia Papperini et Vidorinj; 

99 Velium Longum de Orthographfa et A« 
39 damantium five Mart^rrinm de V. e^ B. *ia« 
39 tegros repperit Venetiis CU Puteanus* 

Hunc Codicem primum recenfemus : ' 

Fq1« Codex Membran. Olim Petri DanieliSr dejn 
Bongarfii^ X. 

Grammaticorum varia . opufcula » 
ncmpet 

Gloflfarium de quo fupra« 

M, Aurelii. Caffiodori libcr de 

Orthographia. 

« ■ . 

Editus inter Putfchii Grammaticos , et intct 
opera Calfiodort , ubi citantur Grammaticorum 
XIL^ Cnaei Cornpti , Velii Longi , et reli- 
qnornm 6pera. Decft tamen • hic tiltimus ,^ 
se^pe Prircianns. Praefatio tnlis e(l qualcm 
cdidit Putfchius, auftior inter opcra Caffio- 
dori cdcnte Garetio ord. S. Mauri. 

Scqni- 424. mmmmmmmmmmm mmKmmmm Sequitur* 

^eda de Ortliographia , editus a 
Putrchio, 

Sequitur, uti fcrt titulus. 

Prifciani Inttitutia de Nomine^:^ 
Pronomine, et Verbo. 

Qiiae « Putfchio^ fuh tituto v f^ DcHintOicme 
nominmn edita fuit. Meliiis titulus nolVri Co- 
ilicis) qntim in l\oc opnfcub non de notnine 
tantum fermo fit» &tl (ie vorbo etiam et der' 
pronominek .r 207. FoK Codex Memhran. Ollm & Beoedi^ Florlaob. 

dein Bongariii* J^ 

Grdmmaticorum opefti varia. 

In prima Codicis pagina haec litteris nncix- 
libus exarata leguntiu: j 

Autorum curavi adfigere nomii^, 

hQrum 

Huic libello quem nimio fudore 
' ' ' confeci 

Donati, Afperi, Prifciani, Sergir, 

Probi 

Jifidori» Sophi, Becfae, Petrlqae»: 

Martis ErulL Pri- 4^S' dU— ^>*^^aMJBh— hJM^J ■■ m^mmmi^^^mmmamm^mmmmam^t^ ' w ■ --t •* ^* • ■ Seqnltui: lifcr CtTimtwaticiT^ hdc Tftnlo»^ ;• 

.<*■'■' 

Pairtes niajores Donati. 

ikiSbot ]gi)ot}iS5 &ritiaiii cti&m tUa)<tgi. f^t* 
yat» Haec vero in primis liiieis lcguntui : 

D. Partes oirationis quot funt? Mt 
ofto. D.. qiae ? M. Nonieii:> 
Pronomen^ Vcrbura etc 

D. Quare inchpavit Donatus a no* 
niine et n6n a littera cum alii a 

litte^ s <3) ^KecwIF* 

..Rrknis qdidcim ^bo^iis-fVsiHis^isrtaiitL^^fail^ 
isan Bcdae dc nitione .caiculi pe^.. ul^tas« 
Aein alphabeta vinria , ^ calc^nis iJidifHou 
ttDmatque Epaftsoriuft ib anno D» 7S9* uf^uc 
ad annum 75?7^ , 

%q\utqrhic titulns litteris ttficialibusv ctab^ 
bttvi^iiiUbiU feadattttus:, ';.\ ; . r^ ^ / - 

, r 

Ih nomineDer^ferfiiiil tnfcipft '^^rir 
Donati grammatica. • " 

' ^Servat ForirKiin <iialogi et JTotiis X ^ I f I^ 
tonftat; diverfus I(Ec liocr a Donftto edifio» 
nis primae , et fecundac quo^ Putfchlus edU 
dit* Agit autem^ de odh) partibas orationis « 
dein, iic iittcra,/dc r7l)^ba, ubi lcguntut 
feadem quac fub iioiyilnc ^er^ii de Ulttmi^ fy1% 
bbis vulga^Jt Pi\tfcibius> dein , de ac£Qfitibua.» 
quae pertinent . ad fyllabam, ^e po^turis «^ 
0e barbarismo / de io|oecismo , de ^c.eteriSt 
Vitiis « de metaplasmis ^ de tropis , Hp^^, 
Quinqnc nUima cajpita fub Don^ti iHjmine edi-' 
oit fcparatim Putichiq]^. Dein de.p^tibu^ (h 
rationis compendiofC:;d$itur» . I 426. littera inchoaflTent ? M. Scien$ Do- 
Oatus qoia et ip& littera nomen 
erat Ideo inchoavit k nomine 
et non k littera. et& 

D* Nomen quare didum e(t ? M 
A notapiine eo quod res notas & 

ciat " : 

- • ■• ....-, 

Hoc opnfculaiir videtur efle Paraphrafis in 
wtttm Donati, et implet fblia .37» a. IbU 
ig» ufque ad 45» ' ' 

* Sequitur aliud o^s Granmafieum quod^ tl^ 
cipit , de Idttera \ deinccps agit de i^yBtAa , 
dein huic Capiti inreritur traftatio de ultit- 
mis Sytiabis diverfa tamen a* Scirvif libeUoi 
ejnsderti ar^menti; dein fequitur Caput de 
Pedibusy dem , de Barbarifmo , de Soloecismd 
de ceteris vitiis , de M^taphsmis , de Schemati- 
bns f de Tropis^ Haec omnia diverfa funt a 
Donati -dperibus « qnae Pudbhiul^ edidit. d^ 
tantur multa ex an^ribus Latinae Lingua^» 
Exen^lnm ex capite de .Schematibus hic prd- 
feramus. 

Scemata quibus eloquiis proferun- 
tur, latinis aut grecis? Plurimi 
muita dikerunt , fed nullus eorum 
Yocabula eSerre potuit latino fer- 
mone.^ Sed his nunc appellatio» 
nibus proferuntur, quibus ea niaf» 
gidra grecia nuncupavit. Scemata 
ex greco in latinum eloquium fi- 
gurae interpretantur, quae fiunt 

in 4^. G. Seculh 

in verbis vel fententiis per varias 
didionum formas, quae dum va^ 
riatim ponuntur , et faftidium au* 
ferunt et elogium ornant Quan- 
tum fibi vindicent laudis ipfa re- 
rum hatura demonftrat Hujus 
ornationis generale ndnieh pradti* 
con greci vocaverunt. Specia- 
lc vocabulum narrationis fcemata 
fexebs; et dianoeas , id eft figu- 
ta verborum ct fenfus. Scd lce* 
mata dianoeas ad orationes per« 
tinent, ad granimaticos , lexeos. 
Quae dum multa Gnt , ex omni-i 
bus neceflfaria fere fuat decem ei 
oftov quorum haec fuqt nomina : 
Prolemlis (prolepfis)) 2euma, Y- 
pbwufis , filienfi?? ( fynepfis ) Ana* 
diplofis , Aiiatbra Epanolemfis 
(Epanajepfis), Epizeufis^ Parono* 
malia,, ScelisOnomatou» ParomOr 
oeon , homo eoptoton > Honweon* 
tseleoiton , Paliptoton , Yrijios > 
Polipfindeton ( Polyfyntheton ) , 
Dialiton^ (Dialyton)» Prolepiis> 
praefumptio rerunt ordihem fequu- 
turarum antecedens ut: 

Interea Reges (ingenti mole lati- 
nus', et cetera. 

De* ! 428* Debuit eAim dicere , ititerea reges 
ingenti mole proceduiit caftri& 
lade et praefumptio quia antepo*. 
Ota quae fequi debuetunt Ver. 

5ilius. Qpis geiius^neadum > quis 
Yojae neiciat urbem ^ Cum ; ante* 
ponere debuit, non obtufa gelb^» 
mus adeo pedora Poeni. Item^ 
ut &ciem mutatus et ora cupidoi 
et poftea fubjunxit : 

Incendat reginam. 

Cum prius dicere debutt^ Inceti'* 
dat reginam^ atc[ue oflibus impli*i 
cet ignem » et lic fubjungere < 

Ut faciem mutatus et ora cupido ^ 
donisque {iirentem. 

' Zeuma. Unius verbi conlifio a^ 
te con jundla diverlis claufulis , ut ; 

Trojugena interpres divum) qui 

numina Plioebi 

Qui tripodas clari lauros qui fi- 

dera fentis , et cetera»^ 

In ifto verbo fentis , totas fenten- 
tias conclufit Haec fcema (it tri- 
bu^ niodis. Nani aut in primo , 

aut 429. aut in medio aut in poftremo id 
vtrbum* ponitur quod fehcentias 
jungit in primQ, ut: 
Vertitur en Foris fundas fententi^ 

nobis 
In mcdio : Grecia fulpicio (brti- 

ta de galliae coSae. 

« ■ • 

Hos verrus in Ifiilori origiii* Libro I* emenr 
^tias legimus, fic: 

Vertitur oenoforis fundu^ fQUr 

tentia nqtnjs^ *. ■ 
£t : Graecia fulpicio forti datarg 

gallircottae. 

In poftremo : Namque hot5 temv 
pore obfequium amicos , veritas 
odium parit -^ • 

Item Cicero in Cantilenam , 

(Catilinam ) : Quae note dome- 
fticae turpitudinis quod priv?tarun} 
rerum dedecus, quae libido ab 0- 
culis, quod facinus k manibuSy 
quod flagitium a tuo corptite ab- 
fuit? 

Item: 

Anguis preffa perit , fera telo , vlr- 

que veneno* 

Plurima hic lcguntur , (|iine^apuil Ifidorun 
etiam cxftant, 'Definlt in folto.72. 

Seqnitur opufculum hoc titulo : 

E e Con- 450» Conlatio de generibus Metroniiiii 

Ubi hacc legnntur de Metro Daftylico: '■'= 

D. Metrum Dadylicuui exame- 
trnm a quo inventum eft priua? 
M. Ab Orfeo Critias aflerit. D. 
Quomodo. M. Dicit Critias, quia 
Orfeus hoc inveniflet j Democri^ 
. tus , a Mufeo. D. Quomodo f 
M/ Dicit DemocTiciis , quia Mu- 
feus iHird inveniflTet. D. Quare? 
M. Eo quod Deoruni fada carmi- 
ne fuo-fexplicare vellet, metri hu- 
jus quod longe pulchrius celflus* 
quei ^fl: , aut repertor aut certe 
adprobator fuit. 

Definit hic in iblio 77* 
' Seqmturhoc titnlo: Jfartis EruU : 

JJtellus de Metris , qui in editio- 
ne. Putfchii .Ceptimetrum Servii 
dicitiir. 

Sequitun 

Excerptum de Panegyrico Porfi- 
lii , ubi dc ratione illiUs carminis 
differitur : 

Addka fiint %i qnatuor verfusr 

Ardua w I ■ ' J I • ■ I Qjiibiis haec praetnittnntar inoAita^'. . - 

Hi qiiatuor verftis' onines pafi ra- 
tione confcripti funt ita ut nianen- 
tfe"ultifna parte- oratiphis ceteto 
partrfs omniutttverfuum ordto^thn- 
tum invicem mutatas atd dire(9um 
vel ad reciprdctim modumVari*. 
re po(fis* ita ut primae parte^ cum 
primis Vices mutant ', • " feqnWdi^e 
cum fecuiidis, ct pofffe, ff-velis» 
nulla parte orationis addita, exhis 
quatuor mixtis, fiicere odtogintti 
quatuor. 

Exempli sratia Hc permutantor . verfus i* 

«t a. '..'.' 

DilTona conjedant felices carmi- 

iia.Mu(ae i * •• . '««■.■ *«^i« « • Ardua componunt felices carmt- 

na Mufae . 

t ... tf • 

Ditfona conjeftant div^rfis- vjincu- 

lamefHs 

Scrupea pangentis torquentes pe« 

clora vatis 

./ . ■ 

tTttdiqii^ CQiiflllis conflabunt {ia- 

gula verbis. Ee2 Ar- ' '. . . .^ 

Ardua componunc diverfis vincu- 

k tnetri& I < Sequitur* 

Liberde oaopartibus' orationis. 

Citatiir Sergius gnimmaticns* Exemplum ht^ 
jnslibri cx capite de numeris.Bominnm & 
quens; aUdimus» ^ 

M. Numeri funt duo., D, Q.ui? 
M. Singularis et pluraiis fuht etiam 
nominanumerocommunia, utres, 
nubes , dies , dos , fpes. D: Qto- 
^modo ? M* Qpia in ipfa; fyliaba 
.exit;numei:us (ingularis,.i4; qua et 
)lqf alis ; haec ' res , . et m^ ■ , re& 
iWt femper plurafiif.,j^jusciem ge* 
neos „ ut n)ane& , xi^uintes:, canceL 
li. p. Manes quid intelligitur? 
JVl. .Dii inferorum femper lingu- 

4arJ^Jg<^nerj^^ pax;> jux. 

jpv rV^9ndQ> pluc^^ reT 

;cipuint?; M. Quia ufia-.eli pax, 

et .UQ^ lux > unayita» etiina mors.; 

fenlper pluralia ejusdem generis, 

ut kalendae, nundinae , feriae, 

quadrigarj riuptiae. D. Qiiomo^ 

do? M. Quae (in^ularitatem ,noa 

Tfecrprunt, Kalendael a cdlendo 

didaev tximdinae» k nonis. Sem- 

per 


per (inTOladfl: geDerii^ ifeutny) ut 

Ims , Tinis , laiiraih v argentiiuii; cp 
eum ,«.ferrum, triticum, etfere^ 
cetera, c^uae ad men(uiai»v jMMki*: 
du s ve referuntuij. . D. JQjlio jn^odp ? 
M. Quidquid ad nietiuirani vel Sd 
pQKRbs pertibetrj: gcnettB f eil; iieiiv 
eri. et femp^' fiogularitaOenYihabet;.. 
ExceptbfaU-quod eft genodfinialH 
atBni et-plucalttatem reei{litklD<jIiN 
Da e|us exismplunit. i M>:i>akft!faBiib 
line dent&iibt^^iet &hihoqoQd eA 
generis fetmtfini}: :;Dw£)9 Jtja^rica^ 
emplttQLS ' .v»"»'r- -i- .■• r:il"^fhr. * 

M. bifce JlU).eos.|}aU^^ 

Forian, pallenteQi* *■ ., 

Nutricem ;Yocis , ,. m^^hprniii 

femper awclmh..: / » I -Haec 'GranMiatia a fblio,«r.' nrqife >i4 
Fc^um io;^:'e)cte^tun Sequitur. 

Liber de V 1 1 i partibuii "^Oratii^- 
ikSs > • Anonymi. 

, » ' - ! . • ■* .■ ■ ■ ■ ; ♦ ■ 1 1 II' I f /■•■•. I : 

y « # i>'iV' - ' • ' • > 1 ■ ■ . i< K. ■«!• ■ ' . • ■ ' »,.,., ■ f . : fe^iiitiin fctio ilii.' . ,,. .. . ,^ 

;^S«iuitur^ .. f ... ; V.,' ,»■,.-.„.. 

iibergifjtththaticus, cujiii JnriqfiftiMt 
caput eft 'de Litteris » ^lequehtia 
'^ E e 3 de MH|>^W*Mn«M^WMWI der odo partibiis.oratidbis.t' quacr 
in titulo infcribuQtur Donato, 
quamvis . a Donato;; quem. £utf\ 
idiiais edttiit , diverla. 

, Capiit I* dif Litteris.-lic^incipit: 

,• I -•■•• ■■'fi' ..»■♦. • . ; ■, 

Genera ; littenpurum:' diverla &nsAi 
^d- diverfls locis etaudoribus-funC 
mwiitae. : Nam - 1 ante dilqviuni 
Bboch lihvenifle-ilitteras; xn:edimus, 
^bDi:.texhim {«ophetiae fuae ii* 
hk) impoiftos oftendifTe qon do^ 
biomr jeft v^Jteffiinte:i£pift61a quac; 
Catholica nominatur. Propheta- 
yit ut ait fepiimus ab Adam £- 
h66h'n\dinh JEcde^Dominusvcniet 
et reliqua' quae ibi fcribuntur. 
Per quas etiam ftudia fua in dua- 
hm Colmnis fcribere poft dilu^ 
vium ' hominesf curaverunt. Sed 
poftea r.epperit litteras Cham fi« 
lius Noe , deinde Abraham Syro* 
runi ^t Chaldaeorum Utteras inye^ 
nit. Hebraeoriim litteras J^oyfg$ 
invenit in monte Sinai,. ^uibus 
et legem fcriptam'3igito'^*l36mini 
fuscepit» fed noniUis iitteris nuhc 
uti^Cyi; Ikt^C^ei., .yt^ntuc^.autm 
«I^.M^s^quas mven}tV£f5^as prb. 

r '. i pheta 43 r. G. StcMti. 

Eheta fub Zo]X)babeI filio SalathU 
elis. Graecarum litterarum ufucii^ 
primi Feiiices invenerunt. 

D. Sciendum efl: . quibus niodis 
littera dici poteft. M, Quifiqu.e 
D. Quomodo ? M. Diciturapu^ ^ 
hebraep$ iepher» aput graecos^ 
gramma , aput phyloCpphos -, iatoh 
91)^6, aput oratotes , iegitei^ , apat 
latinos iittera;» et di^ e(t littera 
^9^. fWod •: (legentibus iter adf legen^ 
doQi o^endati rAthonius vero idcq 
nuqcupatus ^ .quia divicii iion po- 

teft. 

■■ » ' ■ -f ■ - 

Ex capite, iiiiod de nominibns agit, fe« 
^uentia 'excei^pfiqiius^ i 

Inter. Arbor q^H^^ft ? RefppnpOra^ 
tioeft. Int. Quae pars orationjs? 

Refp. Nomen eft. Jnt Eft pritivb 
tivum atl ab alio nomine deriva^ 
(Ur ? . R. Ab. aUo derivatut. jni:: 
Quid eft ergo, primitivum illiusi? 
IL.}AltuiSv ro4)pr. . -^ — InL Ador 
quae pars orationis eft ? - R. No^ 
iriCMd; Jlrit A qua^ p^rteorarionis 4c- 
(ivatur.? R, AM^erbo quod.eft; a- 
doro. Int, Quomodo 6t geniti- 
Y^is ejus? H« A4oris,. fed.an uf^ 
..j .i Ee4 fre- 4?'*. A^0» G» SMSt 

freqaenti non eft. Int Ador pror' 
duaam o habet an correptam? 
R. Produdam, quia a verbo dc-* 
rivatHr qupd produci|: o. Ut Vi):« 
giliu^ : .Ador^a liba per erbam. 

Ipt. Poflumus iJicete pueram (icot 
pueruhiyet puellum ficut puellam? 
r: PoflTumus. Jnt Unde pWba-l 
fcis? R. Libius dicif: pueraninV 
inanibu^^ Plautd^ didti srealinf 
d61et'^puenus fefe venum docier:^ 
Lucilids ait : Cunique hic tam fytk 
mbfus homo apte digntis plidlub^* •^: Ultimiiin Capnt hiijns Libelli eft de nomir 
nibus mobilibus y ddini^ in folio 137. 

Sequitur poft {ragmenta ^UiliMilh iitfei43u"''' 
* • » ., ■ 

Ats' Afperi' GranimaHri. • ' • 

i. ■',;'' ■ ' » ' 

Hic etiam ; multis niijnefis abit ab XrpeH 
liftello quem"edidit Punehius. Ih nofMebi^ 
dofifQtt^.quflcdc artc, .de littera, de pc^itH»; 
in , edito pracmittuntur ; . 1 ille . vero ftafiiA. a 
nomiixc; initium facit. . iProKxioi' cil editOy''et' 
folint Implet ii. t fblio Jli^«::id s^is» ;.v > 

■ ■ - . ^ 

■ l^ penultimo capite , ^^tfrw^AMWffi ha^ 
exccrpbnias :' ,.-». .\.v - •• • •, -.•'i 

Scicndum dft timeh !pei(iUilit«r.<i 
qtiod quoties ad- bdnam parteiU 
grefTus dirigitur » ponitur' in abUM 
tivo cafu, ficut didum eft : Bene^ 

* diiSus ^T^ didus Qui.vefii/: in nominepopi^ 
iii. Venit^nim, niotuoi h^bers 
vifjetur, fed (}uia in bohamjrenq 
yjEJDJt, bene in .ablativo. Etil^ 
riiiB diftiim eftl PejJuc. mt\ Po. 

t^iin^ in vi^^tua, et ambulajip.ai^^ 
yeritate "tija.i icjjicet^a^ j^io- 

tunj videtur tiab.er!?^; fpd ibj -qura 
ad /bonam partem .bertlneat» reSie 
m aolativo ponuntur. ^^ (^terpni^ 
ii diceret; prqpter peccatum rite- 
uni deduc me - iri' fJir dif idheiti let 
ambulo in poenam, quod ad nia^' 
lam rem pttflA^bdt" acLufa{?ir«'c#J- 
ftii adfcribehdumerit; et illiid de- 
nique in ablativ*! deduxiftf-nes 
in refrigerio , indiiixifti niotus efle 
Tidetur ; fed quia in refrigerio me- 
rito in ablativo complicatur. Si e« 
nim dixiflfet , induxifti nosin ihceH- 
jdium, quia ad ^ioenam pertinebat 
accufativum pofuiftet. 

Dein haec : 

Sine praepofitionc vero cum haec 
vrrba iiominibii^ jonguntur, abla-i 
tivo cafui dedinationis iniervii»t r 
pt| ufor tonica et tonicis , non 
tiinicifm. Fruoj;;L4gro et agr#s, 
non agrum et agros. Subfcribo 
epiftola et epiftolis ; tron elilftD- 

£e ^ lam m •s Ko^ G: SteA 

hin ei epiftplias. Ceterum fi ^hc 
iriotu didi , abladvtim pofitarus es ^ 
et ita dicis: Rbtnayel Kbmaecon- 
fifto \^ qui unus cafiis i^y\ Raven- 
fla tenjpor, Ver Ravenhae. Da- 
itia^d' eritn tatictddili Damarcoi 
EffeG ^raedicaban^ t&pqdatii EtFefb: 
Lugdutli vd Auguftiduni legebam , 
tanquam Lugdiino vel Aguftidtino 
it.his'fiitiilia. ' 

..■■■ : ' ■• ' . » ■'.';■■■'' " »^ 

^ Huic opufQalo.Giammatlfio/fubjuiigitiir lo* 
ftriptio fequens $ ~ ' 

■■■ I . j !> ! i / I • •■ . • . I l . > 1 

locipjunt primaie ^xpofitiones Ser- 
gii de prioribus, |I)pnati Grammar 
ticiiivbis.S.,Rona^* \,.[^l 

C^ufculum hoc etia<A> efll diverfum a- S^rgfl 
Ivxporuione in Dopfitutt^» qMani edidit JPutf 
fchius. Noftriim vero (ic incipit : 

' ' . ' « ■ I • , . ■ ■ , I I I • I I ' I ..Oratio eft oris ratio , iJtjeft orii eloquudoi 
^llic libclius a Fol*. 14^/ ad Fol. 14«: i^ro^ 

Sequitur:. ^ .^^^ ^^, _^^ 

Liber de Arte Grammatkia i; in 
qao faepillime citatur Donatusi 

^V^raaat VIIL partes orationis/ £t d4W 
air^oL itfg. exteaditur;^- :j!fl^J 

• ■ 

• I # . ' ■ ■ • ■ ••' r • ■■ > ■■^ 

J^ infc,uitnr. ; . ! ^ Jfidorus de GEamniaticai. < u 

Scd non eodem prorfus o{i|>itwn • oHfUe 9 

2tti in editis habetur. Nam in neilro initinm - 
t. .afite V. : de Qsintmti^sk il :ct V 1 1 h fpfrf 
tibns orationis , qnibus fubjunguntur demum 
miW. d^ litteris, dc ffyjilaba* pD^un^.liic 
mita, 4c notls feoteatianim t«de iclieinat|lma« 
ye tropis* : . ■■..••: 

Jibrf Gm^/aps^ MmMm^i^i Libcr 
dr'Rfaetdttca ,"ctfjtis' cai^^^iiRbiiMi-iniitihm 1 1 ■ - -f VUW' ■ r ' ' " i ' - -^ - '.- I • I o^ ' • 

' Iftific feqiiitur Liber ejnsdem de Dilltfi^^i^: 

; jpcfft^ :lue ^^ttt.de liagogis Porphyrii^ 
praeter priores Imeas , ufque ad ifta verb^ ; 
in^ certa acr jtA^tmtiulP i^tkn^ dktML 
tur^ Hic vcro infcntur caput^.de genifMi 
opii/culorum ^ quod in editis Libro VL ori'!^* 
nura cxft^t». Seqiyuntnr ..^9lumft,^eJtA.,Duif 
lcaacae; ' ' '' "■^'' ' '^' ^ • '■ ''^' ■ 

Sequltur < Fraefatii^' * ^Stf^ ^ fe ' J^thematica i 
4eia Caput XXIIL etfequentia ejusdem Li- 
bri»' Hiq: dcGnit Ctdex. Monendum eftv sil^ 
ter Alphabeta , , quaf; in primjs noibi Codic^ 
Foliis exhibefi 'diximus , dbfcrvaite lios litte« 
ras ;f|i^amplures.«' i^ae extant in Alphabet;p 
galHco ,' et in Alphabeto Runico , k Mabillo-r 
nio vulgatis in artis Diplomaticae Liliro V« ; 
{"05(1» c^atn. ^i^uae ex . .his litteris convcnif, 
enf cum ' Alphabetu Irothicis quae exhibet 
Schilterus Antiquitatum Teutonicanim Tomi 

4to* Codex Membran* Olim Bongarfii* -(•^4, .; X% 

Auri-Gaffiodori S^fttoris Liber dc Or- 

thographia. ' ^' * - «'. De 4#- 

De quo fupnLjaiii egiiiiiis» i. ><j:!t 

, Hiuio fe^iikiir* >: . • 

«^••1 .< . - , . , ,■ .... 

Bedae Libellus de Orthographia. '■ 

!• .ili •»'■■'■. «1 ■ I,- • _ • 

'■'Qiu ctiam cditus fiut a Puffchio.- Nofter 
tftnett 'phira- hab^t, quRiii-^kfcHtus. '▼,'i; in 
littQTi V. fequcntia obrcrvavimns : »• «: 
^jmm^^^M^ 

peltria dicuntur vcto culpam , vo« 
tft .wlpa 9 i.d eft prohibep a culpa^ 
Sedulius : pomisque vetaret acer- 
bis, idefta pomis, et Fortunatus: 
Non veto conjugium , fed prae* 
fero virginis alvurii. 

■ ■ ' 

Viiltuis mutatur , facies manet 

Ukus» et vindicatus, et punitus 

IJultus dixit Virgilius ; in uij fed 
et VUltorum Lucilius iti 1. ■ , 

' Ungo , unxi fine' U , attamen' ad nomeii. di- 
rivatum, 

Unguentum , non ungentum dici- 
tur^ . . . . » ■ • NuUum nomen auftoris pracfert, fcd'Bedae 
effe videtur*. I, ** • Seqvitur»'-:. 

lOrtografi» Capri, et idem de Verri 
bis dubiis. 

Se- j t . f ■ 1* • • MU 

Seqaitur» 

» • ■ ■ ■••).'".■■. 

■ Liber Terentu.Scauri de Oitogra- 
fia. 

' "Seqmtur. 

^oetius de Of (ogra&u 

/f)ic paulum divetfos eft ab exemplail 

e^to Futfchii, ab ifto loco 

Veniunt qui vendunt , veneunt fi 
vehduntur: = . 

Nam poft haec, nofter fic ^rocedit: 

Dileftuni a diligendo, deledum 
ab eligendo , delictuni i peccando. 

Religio ideo dicitur quod animas 
rdigat ad cultum divinum- 

Ia bis ' vcro dcfuiit : 

Haf p fors a forte , non a forde ; 
' grlpes.j nongrifi, frixuni , a frigo- 
ce , fticlum , a frigendo. 

. -Ultiittus eft» 

Ifidbri tra^atus de difierentiis fer^ 
mbhum. 

;■.':. • . ■ ■ . ■' . ■ 
Non lcsLVtiQn ita integet »r utl iu editis y ubi 
multo plura exftan^. • • • , nii . . ? • Hoc Cod^c fe u&m..t»ftitpr'Putfctiu?>. ,•; • • ■ 442» » » $23* Svo Codex Membcaik Ollm S» Remigii .Rhomeofiu 

*■■■ ' ' m ' 

In' margine adicriptum legimus» 

^ Liber S« Remigii iladio fratris Adalanti» 
Bongarlius vero adfcripfit fequcntia« 

£x Bibliotheca J* RuflTati LingOnenfit Pro^ 
prae^^H praefidis Calvi montanL 

Ltber Gramniaticus de o£ld paiti« 
bus orationis, 

' Queiti ex Donato > Prlftriano, et aiiis col- 
kdum eiTe teftatur au^br. 

Primum Capttt boc titalo infcribitur } 

pe fimilitudtne primae Litterae 
aetati hominis» 

Sic vero incipit» 

Sciendum eft autem cui Littera fi-* 
milis eflfe videtur , vel quam fimi- 
litudinem habet Littera dicitur 
fimilis efle infanti , quia per varias 
aetates et per incrementa ufque ad 

!)erfedam aetatem crefcit Sic et 
ittera quae per fyllabas et partes 
oratiouis uf^ue ad integram ora« 
tionem crelcere videtur. , , Inde 
Virgilius Maro dixit: Littera eft 
velut quaedam legendi nativitas. 

Hic auftor Virgilium Maroncm cum Virgi- 
lio Grammatieo Afiano , de qno fupra dm- 
tni^» confundere videtur. 

Capi- Mf- 
. 'C^fiiteifeqiientif agic OQ^r. 

De tribos materiis quibus conftat 
Littera» ficut et botno tribus fub« 
ftantiis CQnfiftir^^Ettlgittff 
fimilitudo Iftterac in homine. Sicut 
enim homo tribiisvconfl^at^r^^orpo. 

re et anima atque fpiritu 5 fic b't- 
tera tribus conflhit> figura ; tlomine 
et poteftate. 

Bic ttirrum Virgiliiis.citatur. 

. Cftpite feaiictiti agitut cle Invendane Littt^ 
ranim s ctii nic tltulus praemittitur : 

Traftatus multorutii Grammiatico. 
rum de Litteris» 

&eih agit (!e ' ofto panibns orafitfnk. 

Nomeii au^ris in fine libelli lieprehend^» 
mus ), ubi fequentes verfuv adibripiit : 

Hoc opus exigue quod certus tra- 

mite leftor 

Jam Petrus Domini fecit amore 

fui 

Plurima quo procerum tribuit pur- 

ganda cilindro 

Ordine funt forfan non benedi- 

fta fuo. 

Te flagito precibus ledor fi flefte- 

ris uUis 

Ut 444. 
Ut dicas darus^ Petre mifelle 

•-. • valel. .''y 

Omnipotens Dominus coeli terrae- 
' . ' ' ; \ quecreator ; 

Ledorem foveat node dieque 

pium^ 

SuJbjunguntur verfus fequent^s 5 qui foi^a 
iid idein' opus, fbrfan ad Donatum, qui fe- 
quitur , pertinent* 

Hic funt prata meis fi credis ple^ 

na rofetis 

Sume rofas manibust carpe re- 

fectus iter. ^ 

Qui cupit, ecce bibat noftro de 

gurgite limphas 

Vescaturque cibis me tribuente 

libri 

DeHnat infandas mentis fervare ' 

tenebras 

Definat et verbis bella ciere 

fuis. 

Pacificus fervet quae textus littera 

monftrat; 

Rex quoniam Chriftus pacifer ip- 

fe fuit 
Sume» 44f. 

4. SmU, 

.Suma% nam flores fi cor va fronte fii- 

perbus 

De his exQ)edet feffiis ad ima 

ruat. 

Jam .fit vera ^us , jam fit concor-^ 

dia fanda 

Jam refonent caftis verba beatsi 

modis. 

. Beqfthar» 

Donati Ars prima, quae incipit 
de' ioce, cui fubjunguntur ejus 
capita, de Barbarismo, d^Sqloedsri 
ffi6"et reliqua Donati, quae €x-| 
I (tant k Putichio edita ^ pag. 1767J 
ad pag, 1779- 

'SeqsitiiT* 

Compendlum de Grammatica cui 
hic titulus praeniittitur* Lib.ec 
S. St^han!, 

'Sk incipit^ corruptiifiiiie fcriptas: 

In aomine S» Trinitatis. Aggret 
lus quidam juxta Traditionem ma-' 
giftrorum de makis pauca coni^ 
memorari , nam . ficut abfcon- 
dere aiiquod bonum periculofum 

Ff effe 1 wtima^mt TBSSSSSSSSSSSSSE 

eflTe, non dubito, ita mihi hoc 
in loco praefumtivo juxta alio- 
rum autumationem efle tremi£- 
tb. Tamen pauca qua valemus 
ad adulefceiitum parvum facien- 
dutn in nomine , in editione fecun« 
da auxiliante Chrifto aggrediamur« 
Primitus fciendum eft quia om- 
nis audoritas fcripturarum in 
tribus confiftiftemporibus, id eft 
praefcntis , praeteriti, & futuri, 
vel ia tribus modis comendatutr 
ftt eff locus 5 tenipus , & perfofaa 
nec non in tribus perfonisterniiK 
natur ideft> quidicit, a quo did* 
tur, de quo dicitur etc* 

f • 

Et poftea haect ... 

Nam et audoritas fcriptufartim 
in tribus modis dinofcitur » aut el^ 
(itiilis et praemiis > ut PropheticoS^ 
libros et Apoftoli Epiftotas , aut eit 
titulis tantum ut Evangeliftas, aut 
Ars ifta Donati. 

Haec vero Editio fecunda Donatt 
Grammatici jyxta do(^rinam pri*' 
ojitus inteliigenda eft» 

~^-)^c patet, iftud b)^u(bulum fttiiKCom* 

■fllCtt* 447*^ • mentarium in artem iecundam Donati; mn* 
tilum eft, nee ultra 9. fblia fuperfunt» 

Sequitur» 

De Orthographia Dbclliis, 4. fo. 
liis continetur. 

Sed non editus a Putfchlo» 

Ex eo haec excerpfimns: 

■ '.■•. 1 

K. litteram antiqui praeponebant 
quotiens A. fequebatur ut kaput, 
kana, kalamus, nunc autemKar- 
tago et kalendae per eandem tan- 
tum fcribuntur. Omnia autem 
greca nomina qualicunque fequen« 
te vodli per k funt fcribenda. 

Laetus per dyptongum fcribitur 
quia laetitia a latitudine vocatur.cu- 
jus contraria eft triftitia quae an- 
guftiam facit L autem littera in- 
terdum pro D utimur, ut latum 
pro datum , et calamitatem , pro 
cadamitatem. A cadendo enim 
nomen fumpfit calamitas. . 

Petrum quendnm nomine Grammaticiim-in 
hoc Codtce contineri patett ^jusdem nomen 
legimns in Tituio Codicis 307» , quamvis ifte 
non idem opufculum exhibeat, quod hic Pe^ 
tri nomine infcribitur. 448., 6ii. 4to Codex Membnn» ScriptBra Franco - Gallica» F21L 

Libellus de 6&o partibus oratio* 
nis, qui Afpero tribuitur, 

Tefte infcriptionc capitis qnod de verbo 

traaat: ' ^ 

Ubi baec legnntnt: 

Afperi de verbo. Verbum quid 
eft 7, Fars orationis cui tempus ac* 
cedit, et perfona, non cafus. 

Idcm eft opnfculnm , ciim Afptro » qpiem es 
Codice praecedeatl recenfuimus» 

Seqmmtur. 

Fragmenta de Nominum decUna*! 
tione ) qt ex Ilidoro quaedam 4e 
IVIenfuris. 

» * • 

Seqiiitur*. . , 

Fragmentum continens Aenigma«i 
ta , diverfa ab iis quae fub Sympa» 
fii nomine > et inter Ladantii o* 
pera edita funt; diverfa etiam ab 
Aenigmatibus Aldhelmi editis in 
Bibliotheca Patrum. Lugd. Tom»- 

Koftra/vero Aenigmata fcquentes titulos 
habent . I. De Sale» fi. Pe Mcnlk. g^ JDe^ 
Calice* 4. Uc Ovo. $* Be Mola. ^* t)e G^ . 
ne* . 2* 9e Vitet S^ De Kave« ^* De 01iva« 

10« Dc 449 Gv SteuS, 

10« De Palma* lu De Cribro. 12, De Scn- 
pa« I?» De Pice» 14* De Melle. 15» De 
Apibus» 16. De Ove. 17» De Igne. ig. De 
iifembranis* 19. De Litteds. • 30. De Sinapi'*. 
•di. De Papiro, 2%. De Specoio* 29. De 
Pi(cibus. 24« De Spimgia. 25* De Rofa. 
^tf* De Lilio» 27. De Croco* 2S. De Igne«. 
29* De Rota. ;o. De Luna» 91. De Coelo^ 
J2. De StelUs* 99« De' Umbra» 

Alta quae his praemittebantur , ex Codice 
noftro abfunt Speoimina tria hic dercriberc 
lubet* 

De Membranis^ 

Lungam vitam manens toti nam 

confero niundo 

Et defunaa mirum praefto de cor- 

pore quaeflum 

Veftibus exuta multoque vinculo 

tenfa . 

Gladio fic mihi defeda vifcera 

pendenL 

Manibus me poftquam Reges et 

vifu mirantur 

Miliaquc porto nuUo fub ponde- 

re multa. 

De Papiro. 

F£3 45a Amnibus deleaor molli fab cispi- 

te cretus 

Et produifla lcve natus columna 

viresco. t 

Veftibus fub meis nequeo cernere 

folem 

Alieno tedus poflum producere 

lumen. 

Filios profundi dum fior lucis a* 

micus 

Sic qui vitam dedit mater et lu- 

minatollit. 

De Spcculo. • 

Uterum fi mihi praelucen^ texc-. 

rit umbra 

Proprios volente devota porrego 

vultus 

Talis ego mater vivos non genero 

natos 

f Sed petenti vanas difFundo vifa 

figuras 

Exiguos licct mentita profero fa- 

dos 

Sed 4ft G. . Stculf* 

Sed de vero iuas videntl dirigo 

fornias. 

Aenigmata lin^a fcnis Terfibos. contipeiHi 

4to Codex Membran» ....,;; XII* 

, ■ - ■ • 

Grammatica^ f, Libellus de parti* 
busQrationis^ anonymi. ; 

Addita efl; tntcrdum interpretatio gallica* 
Citantnr verfus exhibentes regulas grammati- 
cas» £xemplum fcquens exhibemus* . \h/' 

Quatuor funt adverbia locorum. 
Quo, qua • ubi , unde. Q^o qua&^ 
ritur de loco ad quem aliquis ten- 
dit. Qua, quaeritur de lopp {?er 
qaem aliquis tririfit Ubi quaeri- 
tur de loco in quo aliquis efl:. 
¥nde quaeritur de loco de qiio a- 
liquis recedit. Unde verfus. 

duo petit , ad , qua pctit , in ^ ubi 
petit , unde petit , de. 
Qiialiter , id eft , quo cafu nomi- 
na propria villarum» civitatum. eC 
caftrorum debent refponderi ad 
quo , qua, ubi, unde , oftendit 
per hos verfus. 

Quo , Romam, Rothomagum, Ver- 
nonum , tendit Athenas 
Ff 4 Rus 4J2, Rus tendebat, humumi. mili* 

tiamque, domum. 

Qpa, Roma > Rothomago , Verno» 

ne , meabat Athenis 

,Rure meabat , humo , militiaque , 

donio. 

Ubi , Romae , Rothomagi , Vemo- 

ne , moratur Athenis 

kure moratur , humi , militiae^ 

que, domi. 

Unde, Roma, Rothomago, Ver- 
nbne , redibat Athenis 

Rureredibat, hun^o, militiaque> 

domO. 

Folia 34* implet htc opQrcnlum , cui haec itf 

fine infcripta funt. 

■ ■ . 

Explicit de regimine cafuuni dato. 
per verruj. 

Scquuntur» 

Re^mina caFuum per verba > ordi- 
ne alphabetico. 

. Accu&tivum cafum regunt. 

Abdi. 4^1 Abdico , AbjugOy Abledo. 
Ablativum. Abundo. 
Dativum^ Adhaereo. 

Scquitnr. 

Libellus de partibus orationis, eai 
in fme titulus additur Arcubii 

Sic vero incipit: 

Quoniam omne metrum conftat 
ex pedibus , pes autem ex fyllabis, 
fyllaba ex litteris , primo viden* 
/ dum eft quid fit littera etc. 

Kbxac fequuntnr exponnnt breviter gcner^ 
Metrorum* Liber ipfe conihit exemplis , ex, 
quibus iingulae partcs orationis eruuntur* 
Jnrimum eorum hoc efL 

Areubius defcendensde.Turre fran^ 
gitur crus. In hoc latino tria no- 
to ; primo quod Arcubius idem 
eft quod excubitor gallice efcar- 
gaite ; et dicitur ab Ars artis > et 
cubo cubas, quaficubans in.Arte;. 
fciendum, quod cubo cuW^ pirae- 
teritum cubui , vel cubavi ; ver- 
fus ? A cubo , bas , batum dicatur , 
itumque fupino. Item cubo, cu- 

Ff5 bas. 4.f4. 

bas , diverii modo componitiir , et 
fecundam diverfas fignificationes 
diverfa fignificet, unde verfus: 

Si cubat, it) conibit mutetur , et 
addidero cum. Secundo notb quod 
Turris facit acculativum in em, 
ypl,in im^ unde verfus: 

Em dat et im , turris , veftis , pup- 
pisque, fecuris. Tertio noto quod 
crus regitur ab hoc paflivo, iran- 
gituir, ex vi iynecdoches, unde 
noto quod pafliivum regit accufa- 
tivuqi tribus modis , primo ex vi 
fynecdoches , ut diftum eft, fe- 
Qundo quand^ adivum a quo def- 
cendit regit duplicem accufativum , 
lit doceo te grammaticam; cum 
enim. dicitur , doceris a me gram- 
maticam, ifte accufativus regitur 
ab hoc verbo doceris ex natura 
Verbi, vel ex vi gerundii fubin- 
teiledi fcilicet tradendo. Tertlo 
modo quando adivum intelligitur 
in paflivo dicendo : 

Il^orbus miferos depafcitur artus^ ^f-T" 1d eft depafceiido corfbdit,- unde 
velrfus : 

X^iartum paflivo per fynodoceiA 

fociabis 

Qvm regit adivum geminos, v(l 

quando fubaudis. 

Alia exempla talia funt: 

Me miferum oportet ire ad S. Ma- 
riam de valle .viridi. Hic quaero 
primo a quo regitur miferum. Si 
dicat aliquis db hoc verbo, opor« 
tet, dico quodnon videtur eflTeve- 
rum quia il)i eil alius accufativus 
qui regitur de oportet, fcilicet 
me. etc. 

Aliud exemplunu 

Ego fum auditoi; Magiftri Petri 
dodoris mei grammaticae. 

Hiiic opufculo fubjunguntur verhis cxpo- 
riicntes Metaplasmos didionis , et de Sehcma- * 
tU)us ^tque TropiS) 

. Sic; 

Prothefis apponitapud auferefis que 

' , . lefdndit. 

Sinco- Siqcopa de medio tollit > quod 

epenthefis auget 

Si dicas Teucre» pro TeucerrUie- 

tathefis fit \ Tranftra per et remos dJcas > ana^ 

trophe fet etc* 

3S<f* Jto Codex MembnuL. XJI^» 

<jk)fla doftrinalium , five Gloflae 
in Alexandri de Villa Dd dodrina- 
le grammaticum ; . 

Hoc opus veHibns Hexametris exam^m, 
ubi. audlor de Grammatica agit , commemorat 
Fabritius BibU Med« Aevi« vixit ifte Alei»]!^ 
der ineuntc feculo XIII» 

Sequitiir» 

> Aliud opufculum Grammaticum, de qno nilk 
hil comperire potui; deeil initium; agit ve- 
ro de partibus orationis^ Citat PriiinBnum* 
Nomcn audoris in fine reperimus) ubi haee 
leguntur. 

Haec fufEciant de quaefitis in 
Grammatica. Explicit quolibet 
Magiftri Gerardi de monte Corbe* 
kto^ 

Subjunguntur in fine CoiUcis quaedam Phi* 

lo(«- 4f7* ^ S€(Mi lo{bplu6i» Baec omnia fcripta vide&tiir 
eiOo XllL 4to> CflNiot Mtftibm. Bdngarfii» Idfifie adlbrfjptiim 

i<gitiir« /Jir» 

n Hic eft Xibeff S* Maxiauai .Miciacenlb 
yi Monafterii. 3, 

Continet vero t>pnfcnla . graflninaticft feqnentia^ 

Cobfentius de p^rtibus oratioiiis : ' 

Cni* hit titnlu^ ipraeMittitntt 

IfKipit Af s Confentii tiri clari V. C - 
Quinti Confulis, quinque civita* 
tum , de duabus partibus oratiO'^' 
nis. 

tlos bontentio titulos tt ignofdhtia litte» 
tonn V» Ct ttdfcriptos M^St i monacho i^ 
«pto , patet% 

Sub ^netn pirtis prioris .dc nemine direr*' 
VStrimti^ ih nbftrO Codiee l^ t 

Tros Rutulosve itiiat» 

Qnae lc£lio ptaeferendl viJeti^r ^ cUtt Pu^* 
fchitts lcgat Rntulusvte^ 

Noftram vero tedioAem praeferendam eflb 
cenremns > tum ex confenfu variotum Virgilii 
Codicnnt, tum e^ ratiOnc argilmehti quod hic 
%fadat fiofter Confentii» 1 nempe- de nomini- 

bfll 1 458. bits ^ graeco derivatis ^ eonimque declinatione» 
Hiiec nempe dixerat^ 

Nam ex his nominibus quae De« 
clinationem lacinam recipiunt ple« 
rumque pbetae aliquos cafiis fibi ^ 
" " ' eiigunt et maxime accufativos 
quos graece ofFefant cum alios eo- 
rundem nominum cafus enun- 
ciare graeca declinatione non au*' 
deaiiL Yelut Tros Rutulpsve > et > 
Tres nothus abreptas ^ et' » qiiid 
Teflfea magnum. 

tfbi hoC ttoUnduftt eft » CoufeAtiUm, Uc 

Trosy et Rutulos^ acculandi cafu accei^lfie^ 

.'■■*■ • • ■ ■■- 

Se^uitttf* 

Ars Agroetii de Orthographia. 

Sequitur hoc titulo Libellus «ijrrammati^* . 

Inftitutio Prifciani Grammatici , 
CaefarienJOis viri eioquentiffimi' de. 
nomine et pronomine et verbo. 

Sic Vero inclpitt 

Oiiinia nomina quibus Latina Utt- 
tur eloquentia quinque declinatio- 
nibus infleauntur quae ordinem 
acceperunt ab ordine vocalium for-'. 
mantium genitivos» 

Caput 4Si9^ C^put <le Ptonoinint fic ificipit . , 

.• 1 1, .*.-.'■■ . ■ . . » • i - • 

Pfonomina *de quibus nullajdubif 
tatio eft , funt a^ud Latiqbs XV* 
pripiltiva qttidem odo haec, fijnt 
Primae perionae unum ut ego ^ et 
fecundae unum ut> tu, etc. 

tn Capite it paffi\4s fegiiik feqndntift legU 

■ « 

Palfiva imperativia fecundae perfo- 
ttae in onipi (;6njugatione mnilia 
funt inHnttlvi^ ' aciivis, ul "aihare > 
docere. l^iuralia vero fecundum 
tertiae peribnae terminatiohem 
aequalitetrm ^nma et in tertia per» 
fona terminantur , interpofita XOi 

{)to t ut ametur , amemuf . Nam 
ecunda peribna imperativi {imili^ 
ei% fecuadae^ki^icativi , qupj^odo 
et'apud graecos ut aiiiamim^ do^ 
Cemini et ceteta , idque ufus pro- 
bat. Terentius in PHofmionet^ 
dum igitur liceti» dumqueadfunu 
loquimim mecuni , in Antipho et 
contemplamini me. In ebdem t 
cofttemplamirti vultum. Idenl- In 
Eunuciio t me vos fequiujini. Sa* 
luitius in Catelenario t £^petgisci« 

mini ■ 

■S9 i^mtmm 2r$. - O^ StaA 

xhlni aliquando et capeffite remr 
publicam* 

. Hoc opu&uium non idcm ef& cum Prifcia- 
ni opcre « quod vulgo circumlertur ]patet. UL 
tima hujos libelli verba haec funt ', uU agi« 
tur de nominibus verbalibus: 

In o definentia oninia adivorum re- 
gulam fervant , in or vero paflivo- 
rum- ^ De quorum fpeciebus ia 
tribus libris quos de verbo fcripll^ 
mus latius diuertum iayenies. 

Sequitur. 

Servius Honoratus de ratione fyU 

labarum, 

f 

Sequitur^ 

Sergius in primam Donati oratio- 
nem. 

Codscem ckudunt» 

Scrvii ejusdem de ratione Syllabamm 
capita ultima, dc conjundione, de praepoft- 
tiune, et interjedioue. 

Ultimae vcro lineae haec habent : 

Sciendum eft primo quia auclorl- 
tas fcripturarum vel artium ple- 

tum- 4^1 rutnque tribus confirmatur modis , 
id eft per fona , loco et tempore , 
ficut fcriptum eft in Evangelio: 
cum natus eflet jEfus in Beth- 
leem Judae ia diebus Herodis Re- 
[fe; dicendd enini , cnmiiatns eC- 
^t J£fus, perronam ofttndit ; ad- 
dendo in Bethleeni Judae locum 
demonftrat, et fubjungendo, in die- 
bus Herodis , tempus declarac 
Perf6na autem hujus artis Dona- 
tos , locds i iloma eft. Tempore 
ut fertur Conftantis Itiiperatoris fi- 
•lii Conftantini fcripfit hanc arteita 
juffu Julii Pflpae* 

Plnra olim hoc Coilicc contineri vi£i rmit, 
Donati forfan ., de qiio Inlcripdo» Hoc Cbiit- 
c« fe ufun teftatur Futfchiust 

* 4tO Codcx Mcmhraa^ IX. 

Beda de Orthographia 
Caper de Orthographia. 
Caper de verbis dubiis. 

Ifte libellus iu his vefbis definttt 

>>Opilio , n<jn Upilio , uttisque 
)) manibus , et utraque manu reae. 

tfltima illa peticope qtiae in edito Capri 
libello apud Putfchium extat , his verbis inci- 

6g piens, ( 4(52* Ne^ G. StcvH. 

piens: ^^Metor, metaris, cUgOM hic deeft-» 
et Capri noa eflfe videtur* 

Sequitur* 

De Caefuris ratio ViftorinL 

Eft excerptum ex Viftorini Arte Gramiht* 
tica. 

^4^^ 4to Codex Membran» Xll 

Gualtheri Alexandreis t £ Carmett 
de Alexandro M« verfibus heroicis 
exaratum , cum glolfis marginali-- 
bus et interlinearibus. 

In fine haec adfcripta: 

j^Hic liber eft fcriptus, qnl fcripfit fit be« 

ncili(^us 
9>Scripfit Alexandrum Lambertns Clericus iftum* 

4ti. Svo Codex Membran. OHm Bongarfii* Xllh 

Gualtheri Alexandreis. 

Ab initio ufquead mciiiumtibri VII* prae- 
mittitur au^oris praefatiuncula , his verbig 
incipicns : 

^ Moris eft ufitati cum in auribus multitiidinis 
si aiiquid novi recitatu^ etc. 414^ 4*» 4^h r.i ■■■HiiH Tmir 1 m.«H^Hii mi, wMMHmmmmmmBmiBi'' ■ * ^* ■ •.' 

414« 4to Codcx Membran. " XIII^ 

Gualtheri AlcKandreis. 

Codex matilus , iacipit a Libri T 1«. vcrf^ ifto i . . ; . '• I wHic ab utroque mari etc. '• * '-': 

Definit in Libri I X» verfu ifto* 

),Solas Alexandro magno conamlne PotUsr«„ ' 

fif. 4to QiaexrJVlemiifttu \ ;,»■ ,r ,,;VX'//i. 

Gualtheri Alexandreis. ., p 

^odex etiam mutilus Jncipit a I4br0 IL de- 
IBriit in his verubus Libri IV» * 

NnLaflfa mirahitamleFti&um , , jamquc n^Qne- 
^bam clamantes focii, cellae ut rdilirct et 
^ ipfum exci^erent* 710* Svo Codex Membmn, XHI* 

Ex Gualtheri AleicaiKlreidos Libris \ 
cxcerpta.. 

Praemittitor titulus ifte; 

„ De primb libro mag^iflri Walthcri de Hi- 
^i ftoria AlcxanJri* * 

De Garlandia , yide Joaniltfm. 
6 g a x$o. Co- 


No. H^ SeculL 

: f 

iSo« Vi^odex Membran» Oluii S» Benbdifti Floriac* 7A' . • A Hegefippi ( fcribitur hic, Egefippi ) hi- 
ftoriarum Libri V* . 

579» 4to Codex Chartac» X^» 

' • - ■ ' * .. ♦ 

Heliodori Carmen de Chf yfopoeia , 
-five de Arte aufiim facicndL Graece. \ .-y 

Titulns noftri Codidi hrct* /' . ■•) 

'ii/uoSa)^ii (pf Aoff-o^if t^o^ &ioioiru9 
'<rG(pck)V [AAJ^iKfig nxv^^S ^^ si%^y iiffn^ 

' Hoc opfarcnliiin HellodoH » iit antnmatit^ 
Aethiopicorum fcriptons edidit Fabritius BibL 
graccae Tom. V h pag» 7%% fed. cx Codke 
MS. Parifienfi. 

A 

Noiler multas lediiones habet diverlas ab 
haC editionc V. g» 

In Titulo, Fabritu. (iaxriXm. Noft«r: 

Vers !• Fabrit*. TTUvifi^fiOViU Nofter: 

^aiv tfjuCpcLvig. 

Vcrs 4«^^^ 'i m nm % ■■■■ ^^?i^^^^?^r?r?ffP»S^: ff, SecuU^ . ^Jtf* Svo Cod» Chartao. Bongarfii* Jf^'/, 

Heronis Geodefia, firaece* - . , r. . .. - / Animadvertit CL Fabrithis, BiH*"gri Lv 
111. c. 34» tres fuifle Herones Mathemati- 
eos» Primus eft Alexandrinus , qui Ptole- 
mci Philadelphi et Evergctae I». lem^octbur- - 
vixit» Altcr medii fec. quarti auftor eft*. 
, .fl?c«iw Chriftlamji fob^ Heraolio yajfti, jf«- - ' 
taturj et'hic eft auftot libri de Geodeui.^ . 

2m in Codice noftro occurrit. De fcripH^ tR»'' ' 
aec habet idem Fabricius: GeoAefia quam 
latine vertit.el; Jph^liiji illnilrayit,, ^Jihj^Pfjjl^ 
de Machini^ fubjCClt B^ocius. Graece hott- ^^ 

dum 4dita eftt Franwsci Barocii ,verfia Hc- ; 
ronis noftri proini^ Venctiis 410 i^ra» Cddex 

liifog uvrti^^ ^fjfJLUov cVV i 

fte^o^ i^<7£y» r^ccfjbfjufi Oi , jttfjjco j dTrhok^ 

jgj-, UltimaB lcftionis argumcntum hoceft: 

Gg 3 M«- 4€6» 
Mi8«&rwri srwr«^ r^yom w^iSncar 
ro^ijjtlocaivm 9XX* Fol. Codcx Charttc. i^» 

Hicrocles in aureos verfuis Pythago- 
rae ab Aurispa tradudlus et Nicoho 
V. dicatus. • 

* ■ ■ ■ 

579» 4to Codex Chartac* Xl^i 

Hippo€rc'(tis de Infomniis Fragmentum 
Graecae.. : / • > 5960 4to {fodcx Mcmbran. Olim Bongarfii» X^^ 

Chrbnographia , f. Hiltotia ab orbe con- 
dito, ulque ad Nilephorum Botania- 
teiQ. Graece ; in duas pmes diviikr 

. . Qpanim prior ab orb^ • Qopdita, ufquc ad 
Diocletiamini et fblia prtora 53. implet i Ce» 
cunda a Dioclctiano ad NicCphornm folia 
Tclii^na nfqiic ad toUum 220» Titolns operii 
initio talis legttur: K- •. * ^ ■ • - 
ytia-iv u TTo KTia-iMg K6(r[A,^ /^^i AiO- 

Kf^iuvov rov l2a.a'{X£U}s kcu iar iiv- 

"■■'•" , ' « 

rou 

\ 4<?7- MCi^^^iiiijSiSS^SiS^Sii H. Seculi. 

Sic vero incipit : 

At ^%?^ twQiv^ ®tog fov ovfuvov 
Xi^M c^s^eov» ci^suoTccTov T8 sig t/f^og 
9[Sfi Stc^iv^ Kff^ [^^T ^7ov i^oifin 
Tfnv y?K. UTct, To (patg» 

In capita divifum e(t tbtum opus « 
quihus (ingulis ^rgumenta rubro 
colore fcripta, praemittuntur. 

daput illud , ih qao hiftoria prioris Synodi 
Nicaenae fub Conilantino magno habitae nar<« 
ratur , hic exfcribimus , ut de auftoris nofhi 
{cribendi ratione excmplum habeant le6lore$« 

Argumentum. 

ctzro flJo.^ $Tfi JE o^ i g. (^f 8 I ^ )• 

Tov x^igovT i g ^J l5*) Tovxfovov tou- 
Tov iTiXua^ti 9(1^ ^ ciyico 9(e^ oiKovfji,^ 
vi)di nvctfoog ^ Trfokti Ttiv aytoov tui 

Gg4 (318.) / 4<58. k .' TMioL. vTffo ToZ fjiiycL)^ ^ iva%liov( 

Capnt incipit* 

KAra rovrov rov x^ovov ug rovg k x^ 
vag rfjg fiaa^Piiictg rov f^ryecXou 
xoov^avrtvov inM^r&ti ^ iyivtro jj i* 
yie^ KSfJI oiKoviJumKn avvooog tj Trfum/i^ 
' rciv etsyuiv r^ictKoa^iciv oiKcL ^SH ^'^^ 

Qitotpopcuv TTeurfZv. tK rcvrSv 01 ir>^t^ 
ng ffletv BcLVfietrovfiyoi hsi^) Urayyi?<o$ 
^oAAoi rio^etv Hff^ igi^fjtmt rct ^sAsf 
ct/TTo rovg dioayfjLovg rodv rvfictvvuVm rm 
TrfOifivr^crctvtv rovrotg^ Trcupvovrtog^ avrv^ 
^ta&)v 9 fjLOxafiog ^ cfJLf^i{ir,vog ^ ^ 

ieuuafiog^ eevS^fecTroi S-etvfjucgc^ l(Sfj ivct^ ror 4S^ E, Sect^. 

T019 emvig anpi(retv wc^ovg ^jfj) sroA* 
Aas Tret^ctdo^et t^ct tTTOttia^uy. fidt cl* 
yUi avvooog iyinro u$ viKcuuv ^dXiy 
7^^ fivS^uvlctg, i(ffi fia^ctv iv cu/roTg 
VPOi^ct^^wng ^ [MXMio^ Trar^ict^m 
X^g iifoa'o^,vfMv j cchi^ccvofds uAt^cuh 

r 

^^«ft;« €i( 01 rov roTTOV rv^ foofjuig ^a^ 
3'curtv uvS^pamoi a^o^oi ^ Koymy 

%€i^€uouj*rt, ;(^ trot^iv ti crvvodog oicl 

rov roTTOv roZ rffot/cohct^x^ dntox^iots 

, » ■ ■ ■ ' 

(yct, ivt) ivgo6S-iogi7ria*}C07!Fog (iiPMg r^j 
(TvPicLg. cLM^ctyo^ttctg f(fff (iv^ctvrlou 
^l dTS-mct^v a^coiMTtKfjv K9i y?f ^f «^- 
clv i^vvfiSyia*uv va, 'tAS-ovv. t(ffn fia^cbv 
hg rov roTrov rovg KAfjPucoi U^of/^tyoi 

G g f cro(pa i •EZSaEwM^MiMyB 1 N 

\ 

I «evtft/Ao^ iTri&KOTTcg NtoKeucretfictg. i(gif 

ceAAov 'a'?oi3'og dyim eiyo^m i^iofsj^ 

^ .. 

yofveiftm nffi B-ctviMfriodv l^ym 9iff 

?<o^a)v» vrdvrus oi rovtovg iKvliifVfiat 

*■ ■ ■ ..* 

ficwhhivg aTTo TrSfi^cLv X6^(xv ifv fjS-t* 
,•»■ . ■ ' - » <» 

hauTw. dvTfi fi dyict kcu oiKSfiivtKfi 

'2ffpm¥i ovvcoog^ oict evvifiyietg Xfig i^ 

* 

yictg Kcu ofic^o^iig rfiMoog KctnficbM 
rfiv (pXvei^ov a^v kcu rSg oiJuo^PfovcLg^ 
wcov. TTPOiKeoS^d Kcu ug rffv avvo^ 
oovj Kcu [nyetg ^a^i^ivg KMV^etv^ 
rlvogm Kcu i^o0t&ebv rig cuPirucSg^ 
Keci cofi^fMna^ctv OAjrovg , kcu itg rctg 
lynrKOTrictg o^zsrov fia^eufs oi di^iKn opn^ 
cn (ieta^iMvg vet xuforovia^ovv aM^g 

•* • ' 

fisToooi^iia' , ot oi etym Tffcmfig u ) 
/ 

I 

\ 

\ P. SeculL 

yacti^cty ro uyiov cvufioXov Tr,g opS;0' 
io^a Trigiog rSv x^igiccvciv y ro j Tfft^ 
gwoA ug ivoc S-icv^ KSh Teo i^g^ kcCi 
igtfio^a^» ro o ficwtXwg [juc]] oiKUo^ 
Xl^i^ [rov2 K/oxxivfiy v ^oy^ctJp^v^ kcu 
vV€7^\{/^y Tce ivofJMrd [^t^J 0A01 
ii kym 'sreut^zg. kcu i^Pfj/jiaircuf fpi^ 
^aa-i/^icoy Kcii 'arug IxtLhourv ^ cvvet^ 

Hacc narratio variis locis abit a namtlonc 
Zonarae , et Ccdreni , de eadem rc* Vefati^ 
quae noftcr de virtutibus Patrum, et miracu- 
1r ab iis pcrpetratis^ refert, et sUa de fub- 
fcripta ab Imperatoris propria manu Synodo , 
nomina etiam quorundam Patrum hio' occur- 
runt, quae ilii non habent. Didionem no* 
ftri auftor/s Rraeco bnrbaram effc patet. In 
chrono^ogia abit ab Eu(ebio , ct a Cedreno. 
Annuni enim Erae Chriftiauae 39 t. ab orbe 
condito 5797. , Cedrenus Concilio Nicaeno aG- 
fignat. Eulcbius anmim Erae Chr. ^25* fe* 
cundum Chronicum canoncm graecum editlo- 
^is Scaligerianae , vei annum £rae Chr:^23^ 
fecundum Hieronimi verfionem Chronicorunu 
Noftcr vero annum Chrifti ji(?« ab orbe coQ« 
dito 58i6« ^ 

' Notae illae annomm ab <»fbe condfto et ab 
Era Chrifti tantum ab Imperio Diooletiani, .47a< 2fo, ' B, SeaiS, 

ubi flars altersi incipit, in noftro Codice ex» 
ftant , in priori parte defnntK Hifloriae Con* 
cilii Nicaeni in noftro anftore fubjungitor 
mors Crifpi Conftantini filit , his verbis : 

* -A . . 

TotJro ro iroi ereAf inrffqng o Kf^tnrag c jQg 

...«•■ • . 

Seqnitiir narratio de . fundatione Conftantl- 
aQpoJleos^.dein vatia cina celebrationem Pa« 
fchae , a Patribu« Nicacnae Synodi , dcinde 
Darrat celebrationem fcfti in mcinoriam acy 
ifejpti Regni a Conftantino» 

oJbr^e ^A5"gv }\\o^rfi jJ [4,iydx»i r2$ hy^ 
yvfudv rr^q ^ct^iMic^ ri fjiiyet^ xm^ 

f « I Hic reperiuntur exempla revercntiac qna 
magnus Conftantinus profequebatur Clericos 
et Fatres, quae etiam narrat Cedrcnus» intei 
quae hoc legitur Imperator dixifle : i 

I 

Kcu a>[jboa^v ^ on iuv iioct fjut rov^ i(^ 
B^aXfMv^ p£ i^zd-ia^ojTov m^vtvbvrct^ 
^eAtfb rov (TK^TrSctj f^irct iro^UfijSe^ 

, Haec Ccdrenus paulo aliter rcfcrt , quao ex 
vcrfionc Guil, X.ylandri hic fubjungimus : 

Ego H. SeouS. 

figo fi meis ocblis videfem \h £* 

pifcopo adultedum CQmitti vdi 

/ purpura me;a velletri flagi tium obte- 

^gere ne ejiirs -ConQ)edus alios lae^ 

Seqnittir kiftoria Aletindil Epifcopi qui 

^fthofoi^lini gentilem , cmn ^iM dirj^^balK» 

^nmtum reddUit; .quod et refert Ccdrenus» 

itotat dcinde inoiter,- ^uae templ^ in w^e 

Conilantinopoli dedicaverit tmperator«. Dein , 

fHb aliis (fapitum titulis , agit de converfiontf 

" f Ariafum gentidm ad ' ferfem Cliriftianam^' * 

~< 'Fkulus tudus: c^itis talis dU '■ . , •-'t 

-" Capitis alterius Tituliis* . -.a vi 

. Stquentia in )|is capitibbs le£:unhir y quae non 
exilant apuu Cedrenum: 

vr^o&ir^iXflV r? iriiU rdo X^^^^^^ ^^^ 
ra S-ecviMra^emiB^ ijSMmv^ on Tol* r i 4T4< ■■^ ca^ ot ivoon^ot ivmi^ ,(p^ov[iimog yi 
cro(pckTurog a/aro rav tvpgov /or^ 
fxS^onFiit x^ii moi(riov rZv fjubSffrSv 
myrov iKnjAS-ov ug r^ iV^ioy oioivemSSi 

rov$'ro7rovg hciivovg. kcu imocLhv «u;- 

^ • " ^ •■* . 

ro7g rov Xoyov rov 0eoa, cfMig hrigsv 
tra» HM 01 ijSe^di ceTro mxfM^smf^ 
Xf^gtccvtiv ywcMM». OTTOV ^TOIU S-CUh 

fjutret jjLiycLht^ aumi yctf ^ yvv^ iB-t^ 
^emtvcn TOv jiacP^a, r^g ifii^icbg. ori 
Jiao^iMvg ovrog eiog iKvvfjyvi j CTtApA^- 
'Sfl^ Ka) dvil^M^l/ivrov. ofioioog kcu ot 

» » / > N / 

a^fjLivm img^cav ug ;^^i^cv avvicyia 
rov {iaa^tXicg dvrcov TVPioaTa j ku) 
Tffiyofiov d^x^iTTtCKOTa-i dvrciv^ d*zsio 47f 


H. Secud. 

V 

Xfl(^V n^^ (317.) IMtTflt TWTflV TOI^ 

fimyKMra¥ cretfi^^tov rov /S^iAe^ t^^ 
raiv x^iiMvZv ^ o^ c (talio^toi 'oroX^ 
4^ovwtriV L^ fjiUv ^fu^v ^tci rtfVTrfo^ 

• ^ 

X^tgov 'Srt^tv. iirtcrzo^^iff ka) K^^tiujk 
^« X^t(tctvovt Oi Kut aXXovt ;^Am&^i^ 
19, d^c /t€y«^ Keoy^avrivot iWfJL^^iv d 
TroK^ta^a^tovg Kctt iy^ay^iv ttf rov ca* 
^o^tov tva iMtjcru rovt X6^^^^^(% ^< 
maTrava^i tcv ot&^Yfjbov. ooi aulioptoe 
w Ma^B-fi. 

Haec partim narrat Cedrenus, Multumpef 
•mnia convenit nofter cum illo. 

Sub- 


■■ li Subjimgitut Tabuk capitttUi, in fine ope* 
to, ety ^iiot annis fin|g;iili r^nav^rint ItK^ 
peratores , traditut* Nec in Nicephoro Botania* 
te , ubi opus ipfum defiait , Inilex ille fub- 
fiijbtt , fed fequentes Conilantinopoleos Impefa* 
tores tradit ufque ad Cdnftantinum Palacolo» 
^gttm et e^ptatn orbem a Muhamedanis» 

De duObus oltinis^ nempe Jotanc.^alae»- 
logo, et Conftantino firatre haec tradit Indcx» 

iioyo^. evto^ o ^cunXtv^ itso^^ T^y 
%¥ (pAo^emrh fi avvooov. iv rci g*ar /ju g. 
t^iititlO mutldi fff 4^.) km lavyHOr 
rtjiti uc ro oiy[jbet rciv Xctrhfcsy. h 
c^ n» iTTdvibgpdt^tv uurov ey xdjy^om- 
ifHiro^Ji y ^Xija-cur ccTriB-ctvu 

ficLtiXivg ^u^MUddv juov^cmlvog i TC^ 
?^io?^y$g OfcLycwig cioiX(poc Um9» 
Pii. og Kcu g;^flW*E nyy •sroAiF^ 

iv Oi r5 gir^ct fjifjvi ficuco kB- nfAt^ 

iTTct^S-fj n KoovcrcLvriv^ jri/ji wro 

M 

rus\f . 477. 

H* Secufi. 

, ■ • ■ - ■ 

Nota , hic litteram ^ in fignis Bumerorum 

pro (p 9 vel 5:00. pofitam vtderu 

» ■ ■ • « 

' Tandem ffubjungitur Imlex alius Itnperato-* 

. rnm Oripnti^a Coiiilantino Maguo ad Conftan- 

tinum Palaeologum« Notae chronologicae, defi- 

nunt in Reguo Juflini Imperatorts , nec ultrft 

repertnntur^ 

Horatiu 

foU Codex Membran» Olim Petri Danlelif. X^ 

Horatii Odarum Libri IV. , Ars 
Poetica , Epodon , Epiftolarum 
•Dbri II , Scrmonum Libri 11. Hi mutili funt a medio Satirae VIII. Libri 
n» et definunt in ifto verfu: ■ ^ 

,, Et leporum avulfos ut multo fuavius uw 
/ ino5,,«. . • * 

Addita funt fcholia marginalia ex Acrone 
et Porphyrione, praemittuntur argumenta et 
ttietra in odis» £ft Codex nitiilifiinmi,. * 4to Codex Membran. . - jj^^ 

Horatii Carmina. 

H h Eodem 47«- Eoileifi ordlne 9 qud in prldri Codice^ Mn« 
tilus eft a Satirae I* Libri IL verfu ^i ^* 
t ,) Cupidum Pater optime vireiB. ^ Additae {imt 
> paucae ct levis momenti notae in margine» 

549» 4to Codex Membran X> 

Horatii Odarum Libri IV, , Epodon^ 
Ars Poetica » Satirarum LibrilL £pifto* 
larum Libn IL 

Dcfunt quaedam, vclnti initium Artis Fo* 
eticae etc* Adilita eft vita Horatii audor^ 
Acrone. Ifte Codcx Satiram II. Libri h in 
duas dividit, ab ifto verfu ; Regibns hi« 
mos cft, etc* fatiram tertiam numerat» 

) 

€19» %vo Codex Membran. XI 

Horatii Satirae et Epiftolae cum gtof- 
fis marginalibus. 

Mutilus eft Codex ^ et incipit a Satirae I X* 
Libri I. verfu ^6^ Satirae X. initio verfna 

fequentes praemittuntur. 

Luciii quod fis mendofus tefte Ca- 

tone 

Defeniore tuo pervincam 5 qui 

male fadlos 

Emendare parat verfus , hoc .levius . - 

iUe 

QUQ - ■ >. 479- Q]io melipre vir efl: et Ippg? ' • fitb^ « 

' tiiior fllo 

Qpi multum puer et loris funibus 

. odis 

Exortatus ut eflfet opem qui f^fe^ « 

Poetis ' ■ ^ - ♦ » t Antiquis poflet contra faftidia no-' 

ftra ' 

Grammaticorum Equitum, dodiT. 

fimus , ut nsde&m iUuc 

Nempe in compofito etCa. 

Hos verfns etiam CoJices 21» et 543. ha« 
benti fed in* IS6& legitur: 

Hoc lenius ille 

Eft quo vir meliors longe fubtilipr 

ilio 

Acron eos non reciplt, nec plnrimae Edl' 
tiones* Landiniis Horatii commenttitor editns 
Venetiis 148^. hos verfus in ^uibusdam Codi^ 
cibus reperiri ait» :« 4to Codcx Membran» XI^ 

Horatii Odarum Fragmentum ab Oda 
XXI II. Librilil. ufque ad finem 

Hh 2 Oda- y 480. Od6rainV-^'dditae fiint Ars Poetiea, 
Satiraelll. prioris libri L et Epiftolae. ' • f ■ . t 4S7* 4to Codex Membraiu XI L 

UQf^tii Epiftolarum Fragmentum ? k 
1. Epift. Libri i. verfu 68. ufque ad 

Epiftolae X. hunc verfum : 

• .-»■. 

Serviet aeternum qui reifto helciet 
uti. . 

- « • ■ • ■ ■ •* 

Vana in hoc Codice extra ordinem pofita» 
^27^ Codex Membran. Xlh 

» * 

Horatii Ars Poetica , Epiftolae , et Sfir- 
mones ; praemiflfa argumenta Odarum, 
et fcholia quaedam in Artem Poeti- 
cam. 

A. ^o* 4(0 Codex Chartac, xf^. 

Horatii Ars Poetica. 

Scripfit Fr» Bertrandus ord» Minomm Pro- 
vinciae Aqiiitaniae 1467, Poeticam et Epi» , ■; . .:{ 
ftolas , quae ex Acroue maximam partem 
cxccrpta funt^ 

530. 4to 481. 

^<>. H. SecuU. 

530» 4to Codex Membran» Olim Bongarfii. Jtt^^ 

Horatii Odarum Libri IV. cum fgho- 
liis marginalibus^ '1,1 I ^33« tvo Codcx Mcmbran» XIII^ 

Scholia in Horatii Artem roeticam^ 
Sermooes, et Epiftolas gx Acrone 
confcripta^ 

^t^ Svo Codex Membran» Olim Bongarfii» XI IL 

Scholia in Horatii Odas , artem Poe- 
ticam , Satyras et £pi{tola& 

266^ FoL Codex Membran. XIlI*^ 

Scholia in Horatii Artem Poeticam, 
Sermones, et Epiilolas. 

Si6^ 4to Codex Chartac» A' F^ 

In Horathim Forphyrionis et Acronis 
Commentarii. 

Scripfit Petrus Marius Vitcrbi 1473* * 
Sf^» FoL Codex Membran^ XF^ 

In Horatii Carmina et Epodon Com- 
mentarius Acronis. 

4T* Fol. Codex Membran* Olim Bongarfii» X* 

Hygini de Aftronomica tragmen- 
tum 9 ab initio. 

H h I f 19* 4to 482. \ No^- L Secuti^ 

4to ^^odex Membraiu Olim Fetrl Danielis» XI F^ 

Joannis de Garlandia (f. de GaU 
landia) Ditticha Moralia Hexame- 
tra cum fcholiis. 

Hunc audlorem recenfet Fabritius , citat dn 
Cange in Glo^Tario medii aevi. Editus efb 
Haganoae I489* voces parum obvias in hoc 
opufculo coUigere iutendit Foeta* 

Frimum eorum diftichorum hoc eft: 

Cespitat in phaleris ypus blaftaque ^ 

fupinus 
Gloffa velud temetho labat hemum 

in fatuato. 

Scholia rel gloiTae ad iftud diftichum haec 
habeiit : 

„Jn his duobus verfibns dicit auftor qnod 
)) iicut Equus pnrpureis fudariis coopertus et 
39 inftrumcntis phaleratis ornatus huc et illu^ 
), currit , lia lingua nimia potione repleta huc 
ss ct illuc dicitur vacciilarje» Et iic rcprehcn- 
3)dit gulofos et nimiam potationem« Unde 
))Horatius: ' 

), Quid non Ebrietas defignat » operte re« 

5) ciudit. 

ff 

5> Cespitat dicitur a cespes , et eft terra avulfa 
^y cum herba , inde ccspitare 9 id eft , ce»« 
55 pitem petorc, et cft vcrbum eqiiis appropria- 
sjtum* Unde fciendum , quod plura funt ver« 
)> ba equis appropriata diveriam iignificatio- 

}) nem 48?. Ti — ^■ sr /♦ Seculk 

■ * 

9)nem habentia, quae in iftis verfibus eonti- 
s^nentur: Cespitat« antlpedatv repedarque re«. 
fj calcitrat , yppus in phaleris. Phaierae 
yi funt equorum ornaqienta , et dicitur a pha- 
9>los, v.el a phalon graece, quod eft lignunt. 
^sUode dicit.ni;igiiler Alexander de Uates ini 
}) verfibus Cuis graccis : Chere , cheron- - -i - • 
sxphalerando^ Inde phala , phale , turris U- 
}3 gnea et transrumptum ad fignandum turrun 
3> bipideam : Unde Jnvenalis : 

. ■» . ■ . '^ 
MConfulit ante Phalas delphinommque co-* 
,iliimnas«. 

m 

9,Inde Phalo, phalonis, portator lignorum^ 
^lnde phalerica , gallice henfroi» Iiide pha- 
),langa« magna pertica quae ponitur in de« 
^ fenuone muri caftrorum ctc« 

jyBlaBh duas habet fignificationes ; in una , 
,) id eft quae propriu id eft quo<l vefpertilio » 
ssgalUce cauve ioris; inde bladero, bfade- 
91 ras , garrirc. Verfus» 

jsFurpnra fit bla^vefpertilToqnoque blaAt 
,3 Blaftero dlc inde quo garrio dicitur effe. 

^ Glofla , id eft , lingua« Themeto* Theme- 
„tum eft forte vinum didum k teneo et 
), mess, quia tenet mentem; et poteft medift 
3>produci vei corripi« Verfus: 

i> Oiltgimus themetnm , qnia reddit cor re- 

quictum 

- w Atqne fiicit letum quando liigatque me 

tum« 

^ ' '^ Etom jnngatur , ut dumetumquc rofetnm 

Hh 4 ,, Did- 484' ,,Dicimus et themetumy dlcamus llve the« 

metum^ 

93 Sicut dicit magiibr J. de Gall : 

9) Labat , id ell , labitur , inde labina et 
93 terra labilis , (ive mares gallice , cujus pri« 
93 ma poteil pioduci vel corripi $ unde verftts: 

93 Labor labinam 9 fed de labo dico labinanu. 

93 De labo , et cedo dicitor labicidium 9 five . 
9, tourbe de mares gallice. 

yy Hemus^ plures fignificationes habet, iuk. 
93 de verfus: 

93Hemns9 mons que Hemus fit, fermo fit 

hemus / 

93 Fertur Hemos graecus » Hemus capit inde 

latinus 

93 Hinc omelia^ Infatuato , id eil ihilto« 

Notandum, qiiamvis hic Gioffator de Jo^ 
anne de Gallandia loquatur , tanquam fit di^ 
verfus a noitro , tamen haec ipTa difticha ef* 
fe Joannis de Gallandia nos aUerere , quum 
hic occurrant difticha quae ex eodem audore 
citat du Cange ; veluti iftud : 

93Fert anaphos pincerna , batos abatis, 

cpquus orcham 

93 £t puer onophorum, capfam capus , amu- - 

ger harpen. 

In eodem Codice haec diilicha rurfum .oc-» 
cuirrunt^ item. 

^usdem Joailnis de Garlandia di- 4&f< zs ftionarius liber de diftionibus ob- 
fcuiis ; opus proiaicum , cum 
gloflis. 

Hoc anecdotum extare in Bibliotheca 6u« 
diana ait Fabritius Bibliotheca medii aevi» 
Sic incipit iilc Libellus* Didionarius dicituir 
sjLiber iile a didUoiiibus magis ijkece^Tariis 
)9quas tenetur quilibet fcolaris non tantum' 
93 in fcrinio de lignis fado fed' in cordis ar- 
,>mariolo retlnere ut ad faciliorem orationfs 
y conjunclionem et enunciationem primo fciat 
yy vulgalia nominare » placet igitur a membris 
^ humani corporis inchoare rerum prumptwb' 
s^rium evolvendo» 

^lnter partes humani corporis pes eft 
^ inferior cujus pars efl planta callofa , talus 
),rotimdus , quinque articuli cum totidem 
,) unguihus 9 coUateralis eil fophena , caville , 
,,cui vicina ell tibia, quafi columpna totum 
i^ fupportans corporis edificium^ etc» 

In gloffis haec leguntur* 

^jSophena dicitnr quae Sophie vena, qnae 
,)£ fit grofa in pedc itextro fignificat bonum 
,) ingcnium* Cavilla dicitur de cavoi 

In eodem Codice extat: 

Tradlatus de Computo, ejusdem forfan Jo- 
annis de Garlandia cujus talem Librum in 
vaiiis Angliae Bibliothecis exllare memorat 
Fabritius* Sic incipit: 

„ Anteqnam principale propofitum aggredia- 
3, mnr primum videndum eft quid lit haec 
99 Ars quae compotus nominatur \ fecundo quid 
^in ca doceatur , ct qualiteri et ad quid; 

H h 5 „ Ter- 48<J. »Tertio, qui fuernnt hujusartis saftoret, 
^et qui eorum funt imitandi^ 

De Artis inventoribus haec habeti 

), Notandum eil qnod haec fcientia de grae- 
9, co in latinum transVita inter latinas gcn* 
,, tes maximae exftant excellentiae. Inter quos 
yy Romulus Romanorum princeps prius trafta- 
,)tus de ea compofuitt qui annum fuum ex 
^X. meniibus confbitueus> a marcio eum m* 
\y choavit* 

Dein Nunuun Pompilium , Julium Caefarem ; 
Ovidium tiumerat» Poftea haec leguntur : 

)) Poihnodum vero fuccedente tempore gra^ 
9) tiae inter Katholicos Dioniilus Abbas Roma- 
)> nus primus in hac arte viguit , qui eam ce- 
93 leberrime edocens dc ea traftatum compo- 
^)&it. Poilea Beda vcncrabflis facerdos huiv 
)) fcientiae multa adjecit. Deinde Helpericus 
)) Abbas Anglieus de ea multa diiferuit* De^ 
«, inde Gelkdus Lothoringie oriondus de ea 
„ multa differcns quatuor praedidlos nimis au- 
99 dadcr aiferuit oberraife , cujus dodrinam 
99 omittcns £ccle{ia , tum quia nimis audadler 
99praedidis viris contradixit, tum quia nimis 
), difEciiis et obfcura ejus doftrina erat , tres 
93 praedid):os viros Katholicos in hujus Ibien- 
99 tiae obfervationc fequitur» 

In eodem opufculo agitur de dicbus Aegyp- 
9)tiacis , ubi haec dicuntur: 

), Ecclelia autem has dies in Kalcndariis fuis 
9, annotavit non quod credat aliquid in eis 
5, effc incipiendum vel dcfincndum , fcd prop- ^ 
9, ^r miraculorum Domini commemorationem. 

In ifto Codice reperitur etiam: 

JPVflf- 4^. 

mmmimmtmmmm Fragmentum Gritepi^i\'^^ qjao fupra dixi- > FoL Codex Membran. Oiim Coenobii S» Maximini 
Miciacenfisy quem AgufUnus Fresbyter fe obtu* 
lifle ait X^ 

Jofephi antiquitatam Ltbri XI I. prio* 
res. 

Ejnsdem de Bello Judaico Libri VI L qnl 
esulem feriecum prioribus, nempe fub nomi- 
nfr.Libri XIIL et feq. continuantur ^ latine » 
-ex Teriione RuUni. - 

%. FoL G)dex Membran» X^ 

Jofeppi (fic fert titulus) hiftoriarum 
antiquitatis Judaicae Libri XIL prio- 
res. Latine ex eadem verfione. Ij, FoL Codcx Membran» X* 

Jofeppi hifl:oriarum libri VIL C de 
belio Judaico. 

In fine haec adfcripta: 

5,Explicit Hiftoriarum Jofippi libri numero 
,, V H. Rotbertus Laicus quamvis indtgnus 
„ hunc Codicem fcripfit in honorem S. Bc- 
,,nedifti jufiii rev«rentifiimi' Patris Abbo- 

^ Ifido- . • t 488. Ifidori Scripta. 

$(?« FoU Codex Membraiu Olim S» Benedidli Floriac» X 

Ifidori Etymologiarum , £ originqm 
Libri XX. ? 

95« Fol. Codex Membran» Olim Petri Danielis. XIL 

Ifidori £tymologiarum Libri XX. 

lor* FoL Codex Membran» X 

Ifidori Jfunioris (fic fert titulus) Spa- [ 
lenfis fipifcopi Libri qui vulgo Ety- 
mologiarum vocantur ; 

mutilus efl; Liber ultimus» 
159« FoL. Codcx Membran^ * Xllt 

Ifidori Etymologiarum Libri X X. 

la^* FoU Codex Membran^ Olim Bongarfii* • . XI T. 

Ifidori Etymologiarum Libri XX 

In (ine adfcriptum : ,, Hunc Librum fcripfit 
«)Fr» Joannes des Ronchaux monachus 
Balm^ finivit anno 1912« 

I 

it34» FoL Codex Membran, X 

Ifidori originum Libri XX. 

Ejus- 491 ^* SecHli. 

miis, Lanualdus « Lailoalilus» RegibertuS| 
GerolduS) Geuviliobus» 

FoU Codex Memhtiin* Olim S^ Remfgii; In mar- 
{rine adfcriptum eu: ))Lil?er fratris Emmonis do* 
^ no Teutboldi ad obrequium S. Remigii „ : x, 

Ilidori Hifpalenfis Chrpnicon , addita 
ejusdem taus Gothorumet Hifpaniae. 

\ 4to Codex Membraa. r .. X^ 

Ifidori de Aftronomia capita ea, quae 
in Libro originum lil. capita a 24. uf- 
que ad ultimum extant in editis. - 

Seqnitur: 

Ifidori de natura rerum Liber. 

Sequitur : 

Beda de computo, et de natura rc- 
rum. 

Hic tamen ultimus hon definit ubi editus» 
nempe in capita de divifione terrae ; fcd fub- 
junguntur aiia capita, de abrulibns planeta^ , 
rum , de XIL fignis , et de Pafcha quod ul- 
tiinnm idem eft: cnm Hidori capite X V I L 
de Cyclo Pafchali, nempe ab illis verbis: 
)) Antiquitus Ecclefia Pafcha XIV. luna cum 
3, Jiidacis celebrabat , quocunque die occurre- 
^,ret, fed hunc ritum S. Patres in Niccna 
jy Synodo prohibuerunt^, 

Sequuntur : 

Epifto^ 492. 

J^g. . L SeculL 

£piftolae duae, nna S« Cyrilli» ftc inci- 
piens : 

9, Scripta venerationis veftrae multam ha- 
^jfientift queremoniam etc* 

£t agit de Fafcbae oelebratione ; altera Pas- 
ealini Epifcopi ad Leonem Papam ) lic inci« 
piens: 

,)Apoftolatus veftri fcrlpta diacono Panor- 
„mitanae £cclefiae Silvano deferente percepi etc. 
cjusdem argumenti. 

Sequitur : 

Dionyfji de Fafcha Libellus. 

Sic ificipiens: 

,, Reverentiae Pafchalis Renilam dia fando 
,, ac venerabili Petronio £piicopo commonen* 
^ te tandem ftilo commendare compulfus om* 
^nem deinceps diverlitatis obpugnationem 
^ fublatam fbre credideram etc. 

Foliis quinque abfolvitur » nec integer adcft. 
€76^ Svo Codex Chartact Olim Petri Danielis^ ^ XF^ 

Ifidori opera varia , nempe ; obitiis et , 
vita SS. Patrum V. et N. Teftamenti ; 
Allegoriae V. et N. Teftamenti; 
Chronicon , de temporibus e iibro 
V. Etymolog. difFerentiae fermonis, 
de proprietate Sermonum , dodlrina 
et fides £ccle(iafticorum Dogmatum 9 
de illuftribus viris, de caufis natura* 
lium , de Aftronomia ex Libri 1 11. E- 
tymoiogiarum Capite 23. 

211* Fol. 49J' 

:• Fol. Codex Chartac* XV^ 

Ifocratis oratio ad Demonicam , a Pe- 
tro Perleone in latinum fermonem 
translata. 

5» 449» 4to Chart» X Vh 

Jijliani Imperatoris opufcula fequen- 

tia. 
Caeiares. 

Titulus hic eft : b^Af «tV^ ^a- 

Ejusdem de Regno five de Imperato- 
ris praeclaris aftionibus. 

Additis variantibus ledlionibus marginalibus«. 

Juris ^Romani , Lohgobardici et Sa- 
lici Codices. 

r^ FoL Codex Membran,. VII I^ 

Excerpta ex Ifidori Etymologiarum 
Libro V. Cap. 1-27. etLibrolX. 
Cap. 4-7. De Jure Romano, 

Sequitur: 

Corpus Juris ante Juftinianei , 

hoc titulo 9 litteris uncialibus. 

In hoc corpore continentur Libri 
legum Romanorum Teodofiani li- 

li bri 1 494- bri XVI. Novellarum Libri V. Ca- 
ji Liber l. Pauli Libri V. Gre- 
goriani, Ermogeniani et Paptani 
(pro Papiniani)libri finguli* 

Librorum Theodofii et Novellarum Inter*^ 
pretatio taiitum, iive Paratitla, in noftroCo- 
dice extat. Pauli aliquando Interpretatio fola , 
interdiim fentcntiae cum Interpretatione* IiT 
Codice Gregoriani aliquando Interpretatio fola e* 
tiam adeit. Liber ittc Caji vulgo fub titulo 
Infdtutionum , duobus libris , edjtns eft. Li- 
bri Gregbriani hic tres numerantur. Ulti- 
mus Grcgoriani titulus in noftro Codice eft.de 
Patria potcftate, qui in Schultingii Jiiiispru- 
dcntia ante Juftinianea cft Libri XIII, Titu« 
lus I, Non omncs tituli hic extant v. g» 
ex libro Gregoriani I. nihil adcft practer in- 
terpretationem ex Titulo 1 1. quac fic incipit : 
), Si quis per mandatum* Hermogeniani DihiU 
adeft praeter Titulum L et Titulum II. 

Hunc Sequitnr* 

Titulus Paviani (Papiani vel Pa- 
piniani ) de Padis inter virum et 
4ixorem. 

Hoc Fragmcntum in Jurisprudentia antc 
Juftinianca ctiam edidit Schultingius* 

Paviani Tituliim fcquitur Fragmentum, cui 
Titulus Ediecio corruptiffime i^riptum j agjit 
de .iccuratoribus , citat Codiccm Theodoiia* 
num , incipit iic: 

Cum in prefencia inlufter vir etc. 

Deiinit vero lic : yy Criminaiem accio profellio 
,} manu accufatore confcripta praecidat ni(i in 

s^ferep- 49f. I, SicuB, 

jsfereptione ( pro fcriptione) celebrata prius 
)9 ad judice' non andiatur, 

Ultiniae Codicis lineae exhibent feriem re« 
gum Francorum VI 11« a Teoderico nd Pipi* 
num Caroli M« patrem. De-qUO hae<^s ,, Pi- 
|>inus rex regnavit annis XVIII. „ Unde con- 
jicimus , quod praetcrea ex fcripturae ratione 
firmatur, Codicem noftrum ad iuitia regni 
Caroli M. pertinere , nempe ad feculi VIII» 
finem» ^ 


Fol. Codex Membran» XIV. 

Inftitutiones Judinianeae , cum Glof- 
lis. 

FoU Codex Membran» XIV. 

Inftitutiones Juftinianeae , Qum Glof- 
iis. . , Foh Codex Membran» OUm Bongar&is- XI F* 

Corpus Juris Juftinianei , compleilens, 
Inftitutiones, digetta, Codicem, et 
novellas. ToU Codex Membran. XI Ih 

Pandeaaruni Libri XXIIF- .et tituli 
duo Libri fe^uentis. Additae Gloifae. 

I i 2 14» FoU 49^. 

14« Fol« Cotlex Membraiu XII L 

Pandeaarum Libri a XXXIX. ufque 
ad finem cum Gloffis. 

17« FoL CodcxMembran. Xlllf 

Juftiniani Codex cum Gloflis. 

;S* Codex Membran. Xlf* 

Juftiniani Codex > mutilus. 

iS« FoL Codex Membran» Olim BongaHti» XIF, 

Leges Longobardorum ; deeft initium 
uiiquead Lcgem Vll. de plagis Servo- 
rum. Delunt etiam ultima a Lege 
Libri ilL ,, de his qui fecreta regis 
inquirunt,, ufque ad tinem. 

Seqauntur» 

Gloflae in Inftitutiones , in Tit. Di- 
geft. de aquirendis vel amittendis 
hereditatibus, 

Ab alia manu* 

i 

Fragmentum Gloflarum in Infortia- 
tum. 

Ab alia manu» 

» 

Commentarius in Codicem , 

«ujus au^r fe in «ligefla ct Inftitutiones 

fcrijj- 497< N9^ L SecuU^ 

fcriplifre , et patriam Montis peflulaneatn re- 
fert* 

44». 4to Codex Membnuu OUm Franc. Danielis. JX^ 

Lex Salica , continens LXX. Capitu- 
la priora; deelt praefacio. 

Hunc Libmm exhibet Recueil des hiftori^ 
ens Gaulois: 

177. Fol. Codex Chartac* XVI^ 

Ecloge Bafilicorum Leonis, prae- 
miflTa Tabula Capitum* Graece; 
alphabetico ordine. 

Synopiis ipfa, live £cloge, definit in Litte^ 
ra A» capite 45^ 

In fine Tabulae haeo lcguntur: 

jyriPiog rtjg avvo^^iog tZv ^ jSijSAion^ 

yj (icM^lXtKMV rSv VOfJLlfJ(,OdV. rijg Ti?^iXf^ ' 

9^ rcua,g dvdKctS^ct^Ttcog ^fifJt^i ^ w t^ 
^^^cboriMvTiv uoioifjLog Huji co^coTatrog 
9, GVVigriTaro Mc!iv S-iicLg ^sr^ovoicig xt* 

li i >^^ 498« 9) Vfia^eiaijg rrjv KctMicw av rov TT^g xo 
^yS^tfTTnoriov i^yo9 rotrro. 

Sequitnr hanc Tabulam , Nevellanim XVL 
Tabula, ab Imperatoribus Romano, Conftan- 
tino Frophyrogeneto , Nicephoro Joanne» Ba- 
£lio Juniore. 

£clogae ipfi hic titulus praemittitur : 

^jtK^y?! Kcti aXfvoT^ig rm ^eurt?Mm 
9» ^ (S^tfiXlm avv TrctMmfjuTreiig Ketrk 
jj^oiX^7ov^ rov 'zsrtfi 'srigiag fjuovi rir/in 
^TTPond-ivrog aiu ro rifitov» 

44P. 4to Codcx Chartac» XFl 

Fragmentum Ecloges Bafilicorum in- 
cipiens a littera K. cum fcholiis mar- 
ginalibus graece. 

116. Fol.Codex Chartac. XF* 

Juftini hiftoriarum Libri XLIV. 

Multa dcfunt) veluti liber II. et IV^ 
1^0«. Fol. Codex Mcmbran» Olim Pctri Daniclis* ^ 

Juftini hiftoriarum Libri X L I V. 

Liber ultimus mutilus eft 

343« FoU 499. 

K /* SecsUim 

1« FoL Codex Membran* XF* 

Juftini hiftoriarum Libri XLIV. 

Additae funt ad marginem Librorom dao 
priorum lediones variae. 

I* 4to Codex Membran. XI L 

Juftini hiftoriarum Libri XLIV^ 

U 4to Codex Membran» XT* 

Juftini hiftoriarum Libri XLIV. 

Praemifla funt argnmenta Capitum^ 
^4to Codex Membran*. Xtl^ 

Juvenalis Satirae. 

|^« 4to Codex Chartac» X V^ 

Juvenalis Satirae ; deeft ultima. 

. A* 4to Codex Membran* Olim Fetri Danielis. XL 

Juvenalis Satirae ; 

Mutilns Codex ab initio nfque ad Satirae 
I. verrum 77, Additae funt Gloifae mar- 
ginalcs a recentiori manu» 

Eodem Codice: 

Gloflae in onmes Juvenalis Satiras. 

I i 4 ^^^* vn 5oa K9. L Sea^ 

€66^ 8vo Codex Membraxip OlimPetri Danielis» XI1> 

In Juvenalem Scholid, £ Gloflae, 

Eaedem cum fuperioribns ; mntilus Codcx vS" 
qne ad medium Satirae X* 

Gloffae ifte a Pithoeaiiis Scholiis mnltis nn^ 
sneris abeunt* In variis Bibliothecis fcholia 
vetufta in Juvenalem extare, audtiora editis» 
conJlat» De iis fic Holftenius in Epiftola ad 
F«. Lambccium comentt Bibl^ Vindobon*. Lib«. . 
VL pag* 24J. 

)) Frobo eam , qnam Juvenali veteriqne Scho- 
3, liaibie operam impendis , nam et me idem 
9, aliquando ftudium incefiit » fed quotquot ifto- 
33 rum fchbliorum exemplaria inlpexi , infpexi 
3, antem plurima et antiauifnma , a Pithoeanis 
3, illis toto quod ajunt celo diffenint , ut frn&ra M ex iis medelam locis hiulcis fperes* 

Exemplum noftri glofratoris ex Satira XL 
liic cxhibcmus«. 

Atticus 3 eximie ii coenat , lautus 

habetur , 

Si Rutilus , demens , quid enim ma- 

jore cachinno 

Excipitur vulgi, quam pauper A- 

picius. 

Gloffa* jjPaupercs ulira vircs ad delicio* 
3jfas coenas tendentes ct divitcs nimis par- 
3, ee viventcs hic deridct ctc. 

3,Rutilus gladiator fiiit qui confumpto pa- 
3» trimonio gladiatorio officio maiicipavit fe» 

3, Apf- f6l. to^ I, Sieuli. 

m 

„ Apicius aim cflct ditifliimis et omne pa- 
3, trimonium iiium prodige diflipaflet tandem 
3,fc culiiiae tradens de coudimeutis multa 
^ fcripflt. 

Aliud exemplam ad Satiram XIY» afferre 
lubet: 

An faevire docet Rutilus, qui gau- 

det acerbo 

Plagarum ftrepitu , et nullam fei« 

rena flagellis 

Comparat , Antiphates trepidi laris, 

et Polyphemus* 

Glofla» ,) Num Rutilus docet filium fuum «% 

„ efle mitem an faevire t Saevire utique i gau- 
)>dct enim acerbo ilrepitu vulnerum ct non 
,, comparat eis ullam firenam , id eft dcle- 
yy ctationcm. Ille , dico ,* comparabilis An- 
5, tiphati regi t.aeflrigonum , vel Polyphemp 
,, in fuam famiiiam , et hoc eil , trepidi l^ 

iaj. Fol* Codex Chartac» -XT. 

Gloflae in Juvenalis Satiras , mutilae 
ab initio uique ad Satirae 11. veLfum 
15Z. 

5,Nec pueri crednnt , nifi qui nondum ac- 

53 re lavantur : 

Prolixiores funt iftae gloflac praecedentibus 5 . . 
canim exempla fequentia hic fubjicimus» 

li S Ad f02. Ko^ L StcM 

M Satirae III* vers ii - 14» 

Subftitit ad veteres_arcus, madi- 
damque capetiam 

Heic ubi nofturnae Numa coniti- 

tuebat amicae 

Nunc facri fontis nemus, et de- 

lubra locantur 

Judaeis , quorum cophinus foe- 

numque fuppellex. 

Gloflae* ,) M veteres arcus , locus erat 
,, juxta Romam qui^ta vocabatur proptcr :i- 
,3 quae dndlus quae defupcr his transvehebatur. 
„ tapenam , opidum eft Romae vicinum unde 
,, Capcnas , capenatis , nomen patrium» Ma-^ 
,3 didatn , propter vicinum fontcm Egeriae , 
jjf. quod ibi fiuit; alii dicunt quod Capena 
sjcft vallis. Nwna Romanorum Rcx iiiit 
-— dicebat fe cum Egeria Nimph:i dormi- 
,3 rc uodlu ct ab ea facra doceri quc doccbat i 
3) quod non eft aliud nill quod ifte Neirro- 
,3 manticus erat ct privatum habebat deum , 
,3 quem vocabat Egeriam , quia egercbat , id 
,3 cft , exgerebat , et oftendebat ei quaccua- 
33 que fadlura» 

^^Nunc facri fontis etc^ In tempore Juvena- 
,3 lis locantur Jiidcis loca illa. Avaritiam Ro- 
33 manorum exprimit , qui loca facra Judcis 
,3 locabant. Judeis , fcilicet mendicis , quorum 
33 cophinus. Nota , Judei in Sabbato nulla fa- 
,3 ciunt fcrvilia opera; in die precedenti quam 
>3 paralcevcn dicunt cibos ad opus Sahbati pa- 
33rant, cumquc ad tcporem fervandum feno 
„involvunt, et in cophino rcponunt — Co^ 
>3 phinus eft vas vimincum ct agrefte quo fter- 

„ co- fo?. X Seculi^ 

5) corantnr agri, Cornutus dicit n^ pntrescaiit 
33 carnes in parafceve co^ae , inde ab eis fer- 
33vabantur in cophino et foeno. 

Ad eiusdem Satirae verfum ^^* haec h». 
I>ent glofiae. 

£t prabeere caput domina venale 

fub haflta. 

Glofla* s,Apud antiquos fervi qui emeban* 
99 tur fub hafta emptoris domini tranfire coge- 
3) btotur» Idem eft autem ut ait Cornutus , 
39 fub corona vendi , quod fub hafta traniire y 
y% fiib corona vero vendi dicebantur , quia im» 
99poflebatur captti eorum ramufculus arbo- 
99 ris etc. Hoc tradatum eft a Jugurtha re- 
t9ge Numidarum) cum enim efiet Jugurtha 

99 in -^ Albinus Spurius ct Aulus fra* 

* ») ter e)U5 miffi funt cum magna legione ; de* 
99 mnm in tempore comiciorum Albinus Ro- 
99mam rediit; volebat enim fcire (i Romani 
99 vellent amplius eum rcgere confulat^m» In« 
99 tcrea Aulum obfedit Jugurtha , cujus legio 
99 voluit fefe dedere Jugurthae ; fed Jugur- 
99 tha eos recipere noluit nid in fervitutis fi- 
99 gnum fub hafta ipfius tranfirent , quod ita 
99&dum eft» Dominam autem dicit haftam^ 
99 quia dominos facit» 

Folia quae reftant funt LKVIL 
^H^^>$?^ 2S«» FoU 504^ No. L. SecuH» 

8S8. FoK Codex Chaitac. Olim BongarGL XIF^ 

Lexicon Joh. Damasceni, graecunL 

Codcx in Charta bombycina nidiori , litte- 
Tts minutis et a manu perita fcriptus ; Folia. 
«72. complcditur Lexicon, cui titulus -prae» 
mittitur, cujus haec tantum, quae legi po& 
iint, fuperant, ceteris per incuriam deletis: 

A«^gif TTifiiXOV^ 

A manu paullo recentiori ad marginem ad« 
fcriptum nomen Joannis Damasceni. Jnfunt 
tameh libro haud pauca quac non Damafccno , 
fcd pofteriori aevo debentur. Gloflae Mich« 
Pfelli, cujus opufcuhim ad calcem Lexici ex- 
aratum vcrfibus politicis, infra fuo loco de- 
fcribctur, omnes, fingulae fuis locis Lexico 
infertae funt. Theodorus etiam Prodromus, 
cujus itidem vcrfus Politici ad calcem codi- 

Cis inferti funt , citatur in voce Fef Pflt. 

Haec.tamen non prohibent quo minus Lexi- 
con magna fui partc Joh. Damasceno anc- 
tori re^^e tribui exiftimemus. Sed quid^ 
quid dc audlorc verum fit ; Lexicon ipfum eft 
fane luculcntum, ct ex optimis fontibus de- 
rivatum» Apparct iilud ex quinque aliis glof. 
fariis cumpilatum fiiiiTe, totics enim finguins 
litteras de uovo repctit et abfolvit , unde col- 
ligitur m ufum potius privatum , quam ut 
publice ederctur, concinnatum fuifle. Suidae 
ordincm ita fequitur, ut tunen apparcat non 
inde fuifle (lefcriptum; omnibus ejus utitur 
teftimoniis , aiqne in ca quidcm ferie tamen 
aliis , fcd contradis 5 ueque"Suidam nofter , ne- 
quc hic illum cxrcripiifle videntur j fed ex 

fonti- for. -Ibiitibns communibus uterque ita haufere, ut 
Vix vcrbo diftrepent^ Tum Hefychii quoque 
|lurima exhibet noiler , in gioflis tamen pere* 
mnis jeo 'parcior , ^que etiam Etyinologias 
folenniter, laudatis etiam veteribus granima- 
.teicts, quibus (ingulae debentur , exhibet» 
quamvis breviorem in gyrum coadus quatli 
in Stymologicq magno pleniiique legusitur» 
Hae funt Lexfci noim divitisii^, nt ceterortlii 
«pes aequety laepe etiam vincat* fed in prio- 

ribus tantnm Utteris , qu^aruti ^ ^uinqiie ab ' A 

^ €• 1^3» priora foGa implent» namam\;dio 

Tolumine fcre folas gloffas omiiiis au&orum 
locis 9 quae priorem partem egregie ornant , 
Vcphifcfentat» Quare mfefetur cum editis accu- 
rate conferri , locis corum plurimis poft ^(|t 
eruditorum curas adhuc depravatis , praefen- 
tetoi.opem laturum. Sed de.hoc Lexico fu,- 
lius aliqnando atque ei' ptofeilb diiferet V» 
C* Jac. Kocherus) diviqarum Litterarum apu^ 
noftrates Profeifor, qui totdm illud ciim He« 
fychio, Suida et magno Etymologico contu- 
lit. 

Inter fcripta anecdota Joh. Daoiasceni Lex^ 
con Etymologicum citat Fabritius BibL graC'» 
cae T«mo VI IL pag. Si9* et a vocibus ^ 

Uy iirifffifJLet i^srmXfiKT ucov ^ d urog i 

incipere ait. 

Sic vero incipit nofter : 

^jAcmrog^ o etTsr^oa^TnAagoc ^ TFMa 
91 To eiffrrco aTrrogy kcu acurrogoif ^ a» 

•jTii? A f06. ,^ AyOif dTrrofi&iog imTMti tS a. 

99 /S^. n W ^flbA^^zro^ iMi j8a^ 
^^jSs^o^^ imrcuru roZ eu. pvrceg jm« 
^^ Q^oSiou n ^et^ct ro etu ro (i?^ciisrrm^ 

In eadem ferie vocum d /Jisret rov p» 

hoc legimus. 

afi^oyeiiogy KUfiov, ovrog (f>^etyyog n». 

etc» quae fhfius apudSuidam» 

In voce TTctMOUO^og Joannes Damascenns 
de feipfo loquitur , ubi nempe haec lcgiinus» 

), rivig fji^sv ovv rov 'zs'ctpctoua'ov cita-S-ff^ 
jjTov i^pavTua-SriCav* \nPoi ^s voffroii 
3^ TrAriv ifAOiyi lu. ra Aafjteta^KtiVGJ 
^yOOM^ aTTTif aiS-^GOTsrog dio^S-fprog 
jjKcu vofjrog afjua oiOfjfjLiispyfjTo j ou- jjToo ;^ ro rovtov uporarov r^fiivog j^UKT^ 507. Ho^ 'I^ Seculu 

jj diO'&firov kfjuet xeu vofirov Koi iir- 
,9 'sr^^v \^v Tfiv ifjt/pcuriv^ y 459. 4to Codex Chartac» XV. 

' Ex Libanii Epiftblis * excerpta , graece. 

Implet paginas 14» mutilus Codex» 

Primiim excerptnm ex Epiftola XVIII» 
ad Anatolium; 

„ AAA' ia x^f^^ vofJL(a» etC« 

41. Fol. Codex Membran. Olim BongarfiL IX, 

Lilcani Belii Civilis Libri X. 

. Septem primi carminis verfus priorem im- 
plent paginam , nempe litteris maflrsculis fcri^ 
ti. Nitidiffimus Codex, cui multa adfcripfit 
Bongarfius. Praemittitnr Vita Lucani et 
feholia antiqua , quae definunt in Libri IIL 
verfu 16%. eadem videntur cum fcholiis, quae 
Oudcndorpius ad Lucanum edidit. 

Lucani Librum X. ftatlm infequitu^. 

Oreftis Tragoedia. 

Hoc carmen heroicis verfibus editum tooo. 
circiter , au«ftoris ignoti, ccrtc Lucani non 
^ft nec illi coaevum, quod fatis arguit tar- 
ihinis ratio. Incipit vero lic : 

Gaudia moefta canam, deteftendosque tri- 

umphos 

Vifto- ro8. Vidoris pro laude necem , ieftiva crnenta. 

Perrequitar hiftoriara Oreftis a morte Aga- 
memnonis» ufque ad Judicium Areopi^ 

Caedem Clytemnefirae ita narrat ut .non 
de eiTe videatur poetica quaedam indoles : 

Aft ubi nil potxiit mulier de pro- 

le mereri 

Mox redeunt animo frigiae prae- 

Ikgia vatis 

Si placet ulcisci genitorem , dixit , m 

ambos 

Piladis me dextra necet , neceC 

enfis etidem 

Et fuper ofla ruam recedens fpi. 

rantis Egifti 

Et fcelerum complex et noftri cri- 

minis audor. 

Mixtus uterque cruor teftabitur 

omnibus umbris 

Confortes fcelerum quia fors ma- 

net una malorunu 

Qiiod fuper ofa rogas moeci mori* 

bunda jacere 

Natus Z» StculU 

Natus ait, meUus. recides rupec dOa 

mariti 

Nec cruor amboram mifcebitiir 

■ en^ipiinaq/ 

Griminibus necfrudus eat morieti- 

lis amoris. I > • , 1 ■ » - ■ '■'•;';. Ant operae pretium capiatis forte Supplicio fodante nef^s , difcret;a ja« 

• cdbis- '^^---.i 

Dixit , et ad patnls veniens^&iiirver- 

; rbft fepulcr9»;,nr 

Sandle parens quia fenfus ineisjet 

^.,;,liwitusext!^t.% 

Accipito inferias quas oiFero , Sfi- 

dKma.jufta j^ft .!•; ,. 

MadoClitemneftrammatxDnbdkff- > 
. , gis EgiftL 

Atque utinarii non ante tuam \ ttc^ 6catet mendis oitogrdplikf!i;^*-littenie'l> €t^ 
Q invicftm racpilBme p^iNMit&iiftttf^ Qiptloos ^ 
pro captivos , (klbe pro falve» amvQ ,, pn» . 

ambo* ')? Jw .. ' : . I/O*» "' 

• « 

Kk Hotf ,■•». \ flOSI ■MM NOi, L^ Sevuth ..Hoc Carmen cotnmemorat Joh. Lelandus ^c 
lbk%HdKbu^ ^B^itanuids , fais vOhi^: : : . / 

„ Annis nb hinc tribus » ant eo amplhis auc- 
„ tipni vctcrum librorum iuterfiii. Uicego 
^non carbones, fed thef»iros..iaveiii,.»e^ 
„ pe Qrdken Tragoediam antiquiffimi fed auc- 
„ toris ' nadeniis mihi incerti nominis » non 
„ jambicis fenariis^ verum, quod admira^e- 
';;tii;\.''hexametris heroicis accnratiffime fcrip^ 
,ytam; conje^ura tantum eft, opus a Pom- 
„ ponio (ecundo poeia confcriptum. : ' • ■ I . . I t 531. MSS« Svo Cd^ex Mdnbran. Ex Bibliotheca Franc» 

panielis* A7. 

•■• » f ■ ". ■ • ■ • . i' 

Lucani Pharfalia. 

.^^.Xjtolus hic.eft,:. : ^ ...:-,• 

Incipit Uber Lucani. 

:)Xotfe3Kr:inu.tiins ito iin^,. dcficiunffex nltif 
mi vcrius libri iihimi. Addita funt huic 
Coitlci marginales GIoHIb grammaticae» 
.parvi momenti« 

-*/<•' I '■ .:■■/!?■ / ; . 

Cou Sto Codex Menitbrati^:' XL 

LttiSWi^arfalia^ .fu 

mntilus a verfu ^59» Libri VIIL ad finem 

;a{j^e^9..^ddita pauca fcholi|t ad marginenu - 

.,'"■.■ -. ." ■ " ■ ■ ■.*• 

^170. MSS;. oQpjdex I^cinbrwu ^ 4. Ex BibHotb, EccIeC 

^vf^^iae A,rgentinei|fis« ^* 

Sciibliaftae Lucani. nu ■f!r" Z. Seculu 

Continentur in hoc CoUice duo Lncani fcho- 
liaftae , quorum prior et prolixior hadenus 
ineditusy pollerior vero idem eft cum illo 
quem vulgavit Oudendorpius in Jua Liiciini 
tditioue 1738* Trajedi curata^ quamvis no- 
fter aliquoties ab illo abeat , obfcuriora expla- 
natius exhibeat, multa addat quae alter pla- 
ne omiiit Uterque tamen noftromm mendis 
plurimis confpurcatus eft» 

In priori nihil deBcit, in poftcriori defunt 
libri V. VU VII. VIII. IX. ufque ad illa ver- 
ba Fofteu in fenatu Caefarem interfecit^ inde 
pergit ufque ad argumentum libri X, quoU 
etiam deeft. £x ucroque quae ab initio libri 
IV* occurrant excerpiunus , ut Ledor ipfe 
de iis judicet» 

Prior Scholiafta. 

At procul extremis: Caefar veniens ad Hi- 
fpanias , quas Lucius Afrauius et Marcus Pe- 
tronius, et Marcus Varro Fompejani duces 
cum Legionibus obtinebanc , fuperare aggref- 
fuis eft. Froculy longe« 

m 

Martem faevus agit : Incaute Foeta hoc 
pofuit, nam ft martem faevus agit, contra- 
rium adjedt ifenfum , nou multu caede nocen^ 
tem , nam cum parcat et fine ftrage Martem 
gerat, minime eft faevus, an quoniam contra 
cives ? 

Dueilfus momenta daturum : Dampna , incli- 
nationem ad fe Ducibus daturum. 

Refhr caflris Afranius ilHs etc. Septem le- 
gationes Pompcjauas hi duces tencbant, qul 
}urc pari , hoc eft concorde , amico , nam A- 
franius Confularis ; Fetrejns , Praetorms erat. 

Alterno faret cuftodiaj^no,: Vigiles inqiMt« 

Kk a . ab 


rx2. ab altero figiram petcbaut, et cft exegdistu- 
tela valli ; cuftodia , quac cuftotiit» 

GoBortttn Celtae : Gens Galliae , iame ur&^en* 
te in Hifpaniam migravit, ct mlxto noniine 
difti funt Celtiberi. 

Zeni cplle: Facili non altb» 

Efperios etc^ Ab Efpeto , Auftro cui fub» 
jacet. 

Saxeus ingenti qttetn poHs mHpkiiitur arcu: 
Arcu pro ponte pofuit vel Fornice* Ciccrot 
s^l ipfum Fornicem Fabianum ; Nota qnod Ar« 
cum praeter iftum nemo pofnit nifi lagittamin » 
aut irim» 

Foftcrior Schollafta : poft Libri IV* argu- 
nientum. 

At pYocul eictremis terrarum Cuefar in orrs * 
Hifpaniae fcilicct finibus. 

Non ntttlta caedi noeentem : Ipfom fcilicei 
Maftem. 

Sed fa&i iucikus momefOa iaturum, u e* nt 
fi vicilfct in Hifpania Caeikr et Fompejum i^ 
fe fuperet in civili bello* 

Jure pari : Aequali poteftate» 

Ac Fetre^us erat : Hi a Pompcjo in Hifpantn 
rclidli fuerunt, qui praecirent» 

Concordia: Duorum fcilicct Ducum. 

. Fervigil: u e. tntela pervigilans» 

Alterno : Modo Afranii , modo Pctreii* 

Impiger Aftur : nnum,pro Gente, nam lii 
quos dicit, Hifpani funt. rl^ VeBonesque : quia equii vehi periti funt 

Mifcentes notnen Hiheris : Celtae Genter 6al- 
liae, mixta Hiberis, qui funt Hifpaniae^ Cel- 
tiberia nomen jundum accepit» 

Surgi^ Jlerda: nomen eft oppidi, 

F 

. Flacidis p^aelabitur undis: ipfam nerdam» 

Saxeus ingenti quem pons ampleUitur arcu: 

Arcum hic pro ibrnice pofuit , quod 0(1: ntitan- 

dnm , nam Cicero ait : videt ad ipfum Forni* 

cem Favianum, arcum autem nemo pofuit, 

v^nlli (agittarum , aut iris. 

. Satis jam de pofteriori Scholiafta *• ineptum 
cuim foret pluribus verbis de eo diiputare , 
tum quia fcre totus editus eft , tum in« 
primis quia nullius fcre videtur prctii. Alter 
vero ab uitio Lucani vitam cxhibet 

In fine uniuscujnsque libri fcribitur: AT^ 
Anci Lucani Commentorum lib-expL Codex 
iftc piduris multts oriuitus eft, quae ichno^ 
graphias exhibent urbium ^ pontium , montium , 
obfidionum, et faepius integrarum rcgionum 
fatis cnriof^s , et ex quibus intclligi poteft , 
qualis eo tcmporc in ufu fuerit chartas Geo* 
graphicas conftruendi mothis* 

Adponemus heic ScholiaQae noftri, nempe prioris 
commenta ad Achorei Oi^itionem , quae incipit 
a verlu ipj. Libri X* 

Aft ego caeUcoHs gratum reor , ire per omnes : 
Ego contra fentio , et hoc gratum maps efic 
diis« 

Sideribus^ qme fola fugam moderatur Oiympi: 
Dicunt phyfici VII, ftellas, quarum nomina 
dies curarcnt contra cclum uiti, qiiae ^ non 
occurrerent, univerfa raperct et praecipitarct 

Kkj tante ri4^ tanta vertigo , fusam moderantur pro matant 
pofuit* 

Occurruntque folo : qiioniam m contrarium 
ejus curfum feruntur fiderar 

^0/ tentfoira dkfidit aevi; Annua fpatia cur« 
fus folis regit. 

Mutat noHe diefn: Cum ortus fnerit diem 
faclt^ cum occiderit nodcm* 

Radiisqui fotentihus ire vetat : Radiis folis ob« 
lcurantur fidera, hoc dixit ire fcilicet» 

Immenfae CiOenius arbiter undae eft: Tnnc 
Kilum dicit crescere, cum Mercurii ftella in 
fidere fit , quod eft inter Cancrum et Leo- 
nem, 

Et varii mutator drcubts anni, Aequino* 
Aialcm circulum mclius accipimus quam Zo- 
diacum , aequinoAialis euim eft inter can- 
crum et capricornum, qui mutator eft, et fiir 
cit annum incremento veldecremento,. 

H^overon , Cancrumque tenet : quod hi duo 
diamctra fibi» 

Tunc Nili fonte foluto exit ut Oceanus btna* 
rihus incrementjs: Sicut mare cum luna creC- 
cit , fic Nilus figno Mcrcurii , fciendum Nilum 
latine Elonem i^ici, (malumus Melonem) fi- 
cut Atias latine Tclus dicitur* 

Auciusque faos non ante coartut quam: Ae» 
quiiioAium» 

jQiiam nox aeflivas a fole receperit oras : An- 
tcquam mcipiant nodcs crcfccrc» 

Non artos in iffis montihus aut horeas : Nam 
in provincia caliita , iiiquit, non funt illi 
venti , qui nives folei\|t crefcere» 

Nilm nj NUui neque fufcitat undas ante canis radios : 
idcft quinta Id. Auguft* 

jffnte parem noili libra fuh judice Fhoetum: 

Aequino^o autumnalL 

'■'"■ • 

Nec tuntet hibemus eum longe fole remoto:^ 
hieme* Aeftatem inquit, quoniam fol e aa- 
ftrali parte tranfit in feptentrioncm , ct longc 
cft a Nilo, eo fcUicet temporc, quo oroms' 
unda caret ^rffidis fnis^ id cft, non ut folct 
incrcfcit , tempcrat calidilfimam rcgionem , ut 
ardor inundationc ledctur« 

Keu teiras dijipet ignis ^ Nilus adeft: Me- 
taphora ab advocatis , qui , cum adfunt , de- 
fendunt» 

Contraqite inctnfa Zeoms ora tmttet : Mcnfc ' 
Jimio et Julio» 

Et ftuvio cogunt xncmnhere nimbos : Nilo 
fcilicet* 

l^el quoad aquas totiens rumpentis litora Ni" 
'li : quonhm feptcm bra habct* 

Adfiduo^ ferens cogunt refiflere JbUlu: id. 
'Cft veati# 

Stmt qtti fpiratnina terris ejfe futent : Sicuti 
ct Lucrctius (Lib* V» priores verfus non. cx« 
tant in editis libds* Vide Edit» Lambini. p» 
991») qui aitc ut inmaredc terris venitumor 
aquai, in terras itidcm manarc ex acquore 
falfo, percolatur cnim virus rctroquc rema- 
4iat matcries humoris ct ^ caput anuiibus 
cmnis conEuit iadc fuper terras « ' re- 
dit agmine dulci , qua via fcda fcmel liquido 
pcd^ lictulit undas, 

Fer tacitum tmndi : mundi pro tcrrac» 

Rumgr ah Hoceatto , qui terras alligat otu^ 

K k 4 ■ ^ ids: Seculi^ fl6* • 

nis : Ke pnefcriptionra adferret dulcedo 
KiU» 

Hunc ealsdi tttigit cum hracbia : Oceanitm 
foilicet 

Sol rapit , atque mdae ptus « qtiam quod dim 
gerit der , propter pabrtlum folis. 

Afl ego , JS tantam jus efl mihi folvere titem : 
^ Aft ego , inquit o Caefar , exiitimo , qnasdani 

^ aqnas poft multa et fera fecula, apenis venis 
terrarum erumpere, fine Deicura, veluti cum 
fbntes videmus in eo loco manare, ubi Rie-i 
runt, quasdam au^em in ipfa mundi compa- 
ge, hoc eft a Oeo compins;erentur , reor ce- 
pilfe: quas ipfe Crcator Naturac cohibet, et 
remittit ficut iii Nilum et in Oceanum « et ii^ 
alia inquibus reciproci aeftus funt«etc» 

■^o. M. SecttlL M Acer vide Medicos. 404* 4to Codex Mcmbran. Olim Franc» Danielis* XJI* 

Macrobii Saturnalium Liber V. a Ca- 
pite 1 3. , Liber VL et Liber VlL 

Caetera dcfunt^ 
5T4, 4to Codex Membran. /X 

Macrobii Saturnalium Liber VIL * 

Hoc fl7- 

mmmtfmimm ^^0, M. .. Seculi. 

Hoc titulo : „ Macrobii Theodofii V* C 
„et InU Convivionun Tertii diei.,» 

26$. FoU Codex Membran. Olim S^ Arnolphi Mecii» XI^ 

Macrobii in fomnium Scipionis 
fragmentura. 

Nempe ab initio nraiie ad finem capitis 
X» Libri IL quod defimt in haec verba : 

59 Ut parvi pcndendum ambitum famae vir 
)s fortis intelliget quae in tam parvo magna 
yy cVCs nou potcrit , ut contentus potius con« 
sjfcientiae pracmio gloriam non requirat* 

Poft haec verba leguntnr continuata fciip- 
tionis ferie haec , diverfk ab editis : 

„ Si quis forte quaerere vult cur porta ex 
ebore falfis et cornea veris fit deputata , in- 
ftniatur au^orc Porphyrio etc. 

Hanc de porta ebumea ct cornea interpre- 
tationem fequitur tradatus de fteilis , his verbis 
iucipiens : 

9, Inter celum ct terram certis difcreta fpa- 
)> tiis feptem fidera pendent,, adiUtae funt figu- 
rae geomctricae motinim coeleftium» Hoo 
Fragmentum tres paginas implet. 

266^ gvo Codex Membran. XJl* 

Fragmentuitx Commentarii in Macro* 
bium de fomnio Scipionis ; Definit in Libri L Cap. VL Folia ad« 
funt i()« 

Kkf 347. MSS. \ f|8* I^o^ M* gectdi. 

34.7«. MSS. 4to MembnuL Codex Bongarfii» X 

Macrobius in fomnium Scipionis. 

Non integrum Macrobii fomn» Scip.-fed frag- 
menta tantum ejus hic habentur» Sic aucem* 
incipit Kx librls Macrobii Ambrofii de dif- 
ferentia ftcUarum ct ilderum. Nunc videa- 
mas quae fint haec duo (idera, quorum pa^ 
ritcr meminit cum dicit, quae (idera et ftel- 
las vocatis» Exftant ifta circa finem cap. if. 
Libri primi in fomnium Scip. . Hinc autem Co- 
dex nofter cum Macrobii editionibus pergit 
ufque ad iUa verba ; Ut contentns potius con- 
fcientiae premio 9 gloriam oon reqniratt Q.ua« 
habentur ad finem capitis noni , libri fecundi» 
Adduntur alia quaedam minora fragmenta ex 

Ubri primi prioribus capiUbus. 

• 

4>^* MSS. 4to Codex Membran* Codex Bongarfii. XIL 

Macrobius in fomniun) Sdpionis. 

Pracmittitur Ciceronis fomnium Scipionis» 
Sequitur parva quacdam fedio quae a reccn- 
tiori manu infcribitur : Prologus de Macrobio ^ 
quam heic inferimus , quia in editis noihis de- 
/ uderatur : 

,, Macrobius olim Cretes , hoc eft 
,,Somniorum. Judex , vel inter- 
„pres, commentatus eft in Scipio- 
„ nis Apocaiipfi , id eft revelatio- 
„ ne , quam ei revelaverjmt jam 
^ , caelo recepti vel AfFricanus avus , 
^, vel Paulus pater, ut refert IWL 
5, Cicero in fexto libro de Repu- 
„ blica. Cujus reveiationis mifte- fI9. M. SecuU. 

t 

), ria et Ciceronis magnifica verba 
„ multisque fenfibus referta , prae- 
,,di£tus vir figillatim difcuciens, 
„hunc librum compofuit in qup 
„ diligenter ad Heufl:achium filium 
„ difieruit de natura animae , vitiis- 
„ que ac virtutibus , de diverfita- 
„ tibus et nominibus fomnionim ; 
„ nec non et de natura numero- 
„rum et divifione; de fideribus 
„ quoque et fleUis ; de numero 
53 et magnitudine coelefl:ium cir- 
,3Culorum; de Pofitione ac ma- 
„gnitudine coeliet terrae; dema- 
^jgnitpdine et defedu necnon et cur- 
„ fu iblis et lunae , et feptem 
„ planetis et harmonia coeli. Un- 
„ de Macrobius didus eft , quafi 
„ Macrpbios , quod latine fonat 
„longa via utpote de coelo ad 
„terram, (longa vita legi nequit 
„quia etfi id graeco conveniret 
„ ridiculae rationi hujus nominis , 
j,quae hic aiFertur, non congrue- 
„ ret). Qui et Ambrofio Medio- 
„ lanenfi Epifcopo , qui ut multis 
„ placet audor fuit in hoc libello 
„ defcribendo* 

Heic incipit Commentarius Macrobii in fom- 
tiium Scipionis. Ab initio a recentior» mnnu 

fcribi- f20. 

No^ M. Secttlr, 

&rib]tur: Incipit explicatio Macrobii fuper 
fomnium Scipionis. In fine a vetuila maau : 
Expiicit Felicitcr Macrobius. 

41^* MSS* 4to Codex Membran. XI JU 

Marbodaeus, feu ut aliis vocatur. 
Evax de lapidibus pretiolis. 

Hunc Codicem cum editione Fidorii Viliin» 
genGs anni 15:^1» contulimus, a qua paeci* 
pue in iiis difFert. 

Ab initio , loco praefationis Metricae , quae 
in noftra editione occurrit, in Codice noftn> 
Prologus exifcit alius qui in Pidorii Villiugi 
Editione dcfidcratur et fic incipit : >) Jncipit 
^yprologiis Evucis ad 2'iberinum de diverfis ge- 
jj nenhtis lapidtetn^ Dejideranti tihi fcrihi a nte 
M myjleria mnnium lapidum , qtiia generi huma- 
jj no ea fafienti prodcjfe videhantur , egandttm 
y^ tihi non fuit ,* tu ttaqe cuftodi ftimtna dili'^ 
ngentia myfterium fummi aitiffimique Dei etg^ 
Poft iftum prologum, qui duabus columnis 
abfolvitur , Marbodaeus jam incipit, capita 
autem non eodem ordine qno ineditione no- 
ftra occurrunt , ibi enim ' alphabeticus obfer* 
vatur ordo, heic vero ita fe invicem fequuntur» 
Adamas , Achatcs, Alcdorius, Hicracites, 
Jafpis, Saphirus, Chalcedonius , Smairagdus, 
Chryfoprafns , Sardius , Sardonix , Onyx , 
Chryfolithus , Bcrillus , Magnes , CoralUum , 
Alabandina , Corneolus ^ Carbunculus , Ligu* 
rins, Topazius , Hyacinthus , Amethyftus, 
Chelidonius , Gagatcs , Aetites , Selenites , 
Gagatromeus , Heliotropium , Hepheftires, 
Haemathitcs , Abeftos , Peanites , Sagda, 
Medus, Hcxcconthalithos , Chclonitcs/, rra- 
lius , Cridailus , Gala^lites , Oritcs , Lipares 9 

^ Knhy* T2r* iMk No^ M^ Sectdi^ 

EnhydrpS) Ins « AndroiIanKis , Ophtalmtiis, 
tJnio , Pantherus , Abfinthos , Pyritcs , Dia« 
dpcchos , Dionyfia , Chryfoledros> Heic ad- 
liuntur tres verfus qui epilogum conitituunt 
^t in eilitione Pi£torii etiam adfunt i prae- 
^tio autcm n^etrica ^ quae in cadem editione 
ajb initio praefixa eft , heic in tine fubjungitur 
), Annultis ut gemmam di^itii aptatidus baberet ,, 
fed non integra eft ifl:a fedio ,^ ultima enim.; 
verba in codice noftro hacc funt >» EfftHus titi^ 
«» ^^ procul antbiguo oomiian,tur^ 9» . . ^^a> 8vo Codex Cl^artac. AT» 

MaximiTyriidiflertatiohes , graece* 

Incipit Cpdcx a diflertlitione ^^ Huis Phi- 
Ufophhe finls fit \ dein a diiTertatione ^. us- 
quc ad 21* rito ordine decurrit » cujus hia 
ultima verba (\intt 

Ultimae hic funt, difTertationes ejasdem 

X» a» et )^ 

• - 

Medica. 

/ 

te 

52 j; 4to lASS» Codex Chartac. X K 

Compilationes Medicae^ de HerbiSy 
Animalibus, ct Mineralibus, ex 
Mufa , Apalejo > Sexto Philofopho > 
et SerapionCk 

Ah initib legitur s Herbarius% ' f^ettoHkf^ 
Nomim herhae Fettonicae Graeca^ Hcic oc» 

currunt f22. N«» M, Stct&, 

• 

cnrtunt Betonicae nomina ex fcriptioiie qiiae 
iiib A Mufae titulo hac lie re fupcreft, Oc- 
in de Plantaginc, de Pentaphyllo, de Ver« 
bena , de Hyosciamo ,' eorumque nominibns 
agitur, quae omnia ex Aptileio de Meiicami" 
nibus Herharum defiunta funt, ubi ordine fe 
ihvicem fequiintur. Heic vero praecipae no- 
tandum in Codice noftro poft Betonicam fta« 
tiih agi de Phhtagiue , nulla ^djefta novae 
fcriptionis nota , quod firmat opinionem ve- 
rofimilem BarthH , qni Mufain pro partc Her^ 
barii Apulejani habet* Noftcr autem Codex 
pcrgit cum Apulejo ufque ad Cap. 93. de 
Fulegio, nomina illa Plantarum notiora et 
peregrina fcdulo rcccnfens , in virtutibus vcro 
illarum defcribcudis Apulejo multo brevior*. 
Heic (ine ullo diftinftionis figno ihcipit nbva 
fedHo infcripta: Cqrnu Cervi.^ ex Cap. u Sex-* 
ti Fbihfophi Platonici de Medicina Animatium , 
defumpta» Sequitur Caput de Vuipe excerp- 
tum ex ejusdcm Sexti Cap* ^, Oe Tauro 
ex Cap» II. De Cane ex Cap. 9. Inferitur 
jam Caput de Mentha et ejus virtutibus«. 
Oein dc Lepore ex Sexti Cap. 2. Oe Capra 
domeftica ex Sexti Cap. f. Oe Ariete ex 
Cap. 6. Oe Apro ex Cap* 7. Scquitur de 
Nepeta , de Peucedano, de lnula,'tlc'Cyno^ 
glo({a etc. Quae omnia, uti et Mentha, de 
qua pauio luperius , in Apuleii libro ibi fe- 
quuntur , ubi Sextus ad Caput dc Pulegio , 
Apulcjo inrertus fuit , inde vero Codex nofter 
uique ad Bafilicam , leu ultimum Apuleii 
Caput, decurrit, ita ut omnes Apuleii plan- 
tae heic recenfeantur. In nominibus autem 
peregrinis Plantarum Codex nofter plnrimnm 
ab Apulcjo Hummelbergii discedit , et vari<- 
antes lediones habet innumeras , eo notabi« 
liores , quod iftud Apuleii fcriptum fit oor« 
ruptifiimum ; quamvis ad linguas fuperftkio- 
nesque Vetcrum cognofcendas , non parvo cfle 
poflit praefidio. Oucrepantium Codicis noftri 

le^o*' f23. 2io» M, SkhH, 

jo^oniim hpf eftp, «xfmplnm ; De PeiH»> 
(inyllo ^diti fic habent;^-^ — Ae^tH Crpkite' 
heotett ,' a/« Themone/trdni Go«icz nofter iic le- 
git : Aegyptn dicunt Afuffi Tcbeoti , Lemocri» 
tus dicit Theonmeflron», De Verbena fic eik 
in eilitis : AegyptH Fmfbihemphtham f Frophe» 
tue Enfifceptrom^ Coilex autem noftei; ita ' l^ 
git : Mgyptii' £$nipemhfir ^ . Fytbi^otas .JErifi 
xeptron^ Etfilivero» nt videtnr-^ h&km» 
Codici^ noftri ut plnrinuua finticomi^tiSmaev 
tviam j.tamen aii> vettoi le^onem ^ fubtilifis 
faiquirentibua , ^mlere foffimt» • 

. Cnm vero priora ezcerpta ex Apiilejo ibre 
.tpta gramma.tica fint, et nomina taiitnm co^ 
tiiqieant PL^ntarum , hek jam feqiiitur afia 
.pars ubi^iie iisdem Plantis ex^ eoaem audo- 
xc juxta Botanices artemagitursi' Defcrib'u;Btur 
, ex parte ilbrum ch^adteres , tiifleritur .mul^ 
tis de earum viribui,^, ct nptatnr tempus., 
quo legi folentv ttetc vero itenim capiti 
4e K^tonica ftatim jungitur alteruqi. tle Planr- 
tagine. , uinde . yorro ^colligas , haec .omnia 
ipidem «udlori tribuemla elTe* 

*■ Sequuntur heic ' excerpta medicsi prolixifli- 
ma ex. Serapionis {(friptiS de wrtutikus Medici" 
narttni ^ ut et "ex ejus Jimpticihus ix plantiSf 
ex Animalihus , ex Mineralibus , additis noii* 
nullis ex e^us Synonimis^ Maxima heic cum 
editis di0erentia , tiim qnoad Inl^rifec^ ,' tum 
prnecipife quoad ordincm capitum , notandum- 
que in Codice. noftro fimplicia ., de quibus 
lermo inftituitur , non iuxta alphaheti el\^ 
menta , nt in editis , exhiberi ; adduntnr ante 
finem opetis indices et fynonima ampla rerum 
de quibus in fftis ljUbri».a^i^«. 519. MSS, ^-a^- 519« MSS» 4to Coilex Membran. XJL 

Pocma de yiribus Herbarum » 
quod Aemilio Macro falfo tribui- 
tur. 

Ab initio fcrlptnm eft :• Incipit Maccr^ 
Poft Caput feptimum , quod in Cotlice noftro . 
ut in etittione Pidorit' d« ruta agit » fequitur 
fe^ dc vfolis 9 quae in «dit]St40«. efiiiut 
CafMit; ^ Dein in manufcripto noftrb agitut' de 
iknftolctchia:- qnae in editis eft Cap. 41^ de 
Marrubio , eft Capiiti^s^* iH rHyifopoi cft 
Cap» 4i« de Iride , ouae eft Cap* 49. dc I- 
nula, leu uti in ndftro Codice vocatur Enu« 
ia , Cap» 44» de Apio , qnod in editis oAlf- 
Tum conftituit caput, cum qulbds' jam Co- 
dex nofter pergit uiqub ad Cap.']''jy» de Se§- 
mllo, cui ob transpoiitionem fiipra citatafm 
luccedit Caput 4^; de A&ro, feu ut rubrrca 
noftra habet , de Vulgagihe. Poft iliud Capnt 
in editis' adhuc plurima alia fequuntur, in 
noftro autem Codice line ulla intermptione 
fubjungitur carmen de Haematite lapide , qned 
in Macri editioiiibus non exibt , ctim ex 
Cap. 9^. Mai:bodaei de lapidibus practioQs lie* 
fumptum iit* Poft verfus de Hnematite line 
ulla fcjuni^ionis nota fex adhuc fequentes ad- 
iluntur: 

Archadiae tellus lapidem producit 

abeilon 

Fervens huic color eft, naturate 

mira poteftas 

Feminei fexus r eferens imitando la- 

bores 

Nam f2f. M, Seadi, 

Nam quibus ex cauHs dubium fit 

tempore certo 

Ck>ncipit et parit et parientibus 

auxiliatur 

Ultima quos urget dubii difcrimi- 

nis ora. 

puo primi verfus de Abefto lapide in Mar- 
boSaei Cap. VII. hic exibnt i infeauentcs quatnor 
defiderantur. Poft hos verlus in Codicc 
noftro fcriptum eft i Explicit Marcer. 

Adduntur huic Codici marginales aotae ab 
cadem manu , quae non modo argumenta eo- 
rum, quae in Macro t^ontinentur , exhibent> 
fed quae hinc et inde ea quae in Textu ha- 
bentur ex Grammatica et Botanica arte expli- 
cant. Specimcn notarum grammaticarum ex 
cap. L defumimus, ibi verfus id. iic habet 
Hanc adifi junHam ftrumis apponere ^udat ^ 
Ftjtnius — Scholia noftra dicunt: Aieptcum 
Jme aiditamento ponitur porci fpecialiter inteiU" 
gitur» BotaAicae notae fpecimen depromimus 
ex cap. IIL ubi » ad illum verfum Si Jiler €t 
nardus tt ncetum jur^itur iUi nofter Scholia- 
ftes ait : Sikr , Ae^ttacnm cumimm , Jimile 
noftro^ fed dijferens in fapore y nafcitur in Al» 
pihus Burgundiae, Nardus herba in modum fpicae 
quam praejtrt Ceitica GaHia et India. \ MSS. 4to Codex Chartac» , XV^ 

Poema de viribus Herbarum, quod 
Aemilio Macro £tlfo tribuitur. Ll Ab r25# / Jn fine haec teguntor : 

Scriptoris quaefo quotiens legis 

hoc aiemor efto , 

Quarundam herbarum defcribens et 

fpecierutn 

JJomina , radices , vis, flores, 

femina, vires. 

' Explicit Herbarius Macri. 

Subjungitur heic Lexicon Botanicum latino 
germanicum , novem conflans pa>;inis , cujus 
hoc efto fpecimen : Anifum — Enif, Ayiiim 

— Eppe^ ( pro Eppich, ) /Inctum - — DiOe. 
Arthemifia — Bivof^ ( pro Bcyfujf. ) Alga 

— Aleerbinf^. Afarum — Bafelrvurz^ ^ 

AtSditae font huic Codici variantes leaioncs 

mar- 


Ab initio legitur: Incipip Macer^ Hic Co* 
dex iterhm \ quoad ordinem capitum , ah e- 
ditione Piclorii dilFert, ct cum priori Manu- 
fcripto propiiis convenit Ordo fcdlioniim tnlis 
eft: Omnia rite & habent ufque ad cap. 7. 
Odavum autem in noftro Manufcripto agit^de 
Violis, quaein editis cap. 40. orcurmnt 9 dein 
de Ariftolochia cap» 41* de Marrubio, 43. 
de HyfTopo 45. de Iridp 49. de Inula , quae 
in editis eft No. 44. Tum de Apio, quod 
in Pidorii edit* «vum efficit caput; Pergit 
ibi Codex nofter cum editis ufque ad cap. 99» 
quod excipit cap« 44^. de Afaro. £t hai^ 
nns quidem ifte cum priori Codice congruit^ 
ab eo autem poftca diftert, ad finem ufque 
cum cditis rite pergitv .1 527« No. M^ Seculu 

oiarginales, qtiae aliquam merentnr attentio« 
nem , et commentarioii nullius praetii» 

jitf. 4to MSS. Codex Chartac, XIV. 

£tnanuelis Mofchopuli fenioris Gram* maticae Artis Methodus» 

Graece» Titulus hic eft: A^XI ^ 6ui 
ayiod rciy i^cSlfifMJoov (^^a^xiiJvS-lvlw 
' 'Uctfict rS a^cf^coletjif Kv^i MctvnfiA 
t5Mo^%otoAS. Incipit r) l^i 'srDotr^ 

tidia^ Haec Eqtid\fifJU$\cL excipiunt 
Canones 9 requuntur praecepta <zg*SPl mA>* 

S79* 4^ Codex Chartac» XF^ 

Fragmentum Mofchopuli «rgji cx^ 
iav. Graece. 

Incipit a verbis : ra l»m ^ KM X^ig 
ctc* Quae pag* 34. editionis R* Stephani 
cxftant Definit vero in his verbis: ufTcb \ ro 7rpoffyii[4,ivoy ^ quae pag. $5, Editio^ 
nis laudatae exftant» 

Ll 3 tf99»4to i r28. No. N. SecuH. 

4to V^odcx Chartac. XVL 

MSS. 

Nicomachi Gerafeni Harmonices Ma« 
nuale. 

Titulus Libri hic eft: liJlKOflccx^ TifCUnf.m 

vi ci^fA.cmrig iyxufi^^av vTrayo^vB-h 
l| vwoyvia^ xxtru ro TraKouov. Ultima 

ifta Verba in Meiboinii etlitiorie defunt, fcd te- 
guntur iri Oxonienfibus Manufcriptis tcfte eo« 
dem Mcibomio in notis ad Nicomachum. 

Ut vcro de leftionibus Codicis noftri judici- 
um ferri queat , duas priores fedlioncs cum 
Meibomii editione contulimus» 

Pag* 3» ro t5 hoyn ^ofTiov Codex nofter legit 
(p^ovriot^ 

— cv?i/ioy io^/A^y — avM<oyiorfM. 
~" tKitS-tv Trort — isroS-ty. 

co$ ivei yivag uSij decft yiygg^ 

Acvy^ f29. 

II ■ I— — — — — ■ II II ■! — — W— ^»^— — — II I !■■ 

. » . . .• 

^9^ _ ^ I^. ' SecuU, 


r 

mcu0Jtn it^^ctyvoo^cap ^ deeft iUnd ivXfiiftxnmm 

— ifji((>cuvttv — ifjiJ^cum. 
•— A^roAoyajttgyej rm — riWff. 

— eyyro - — «ovro^ 

~" c^« r«y '^^yaivcdv — eti t5< r5F, 

Adduntnr hnic Codicl argumenta graeca c»- 
pitum , et paucae quaedam lediones margina-' 
les^ figuraeetiam ad muiicam pertinentes ni- 
tidiilime delineatae. 

tj. FoU Codex Membnuu Oltln S^ Rhemigii; in lecun« 

da Codicis pagina haec ad marginem leguntur: /^V 

L 1 ^ f> Libcr f30. Na. V. Seci£t 

„ Liber Fratris Emmonis dono Teutboldi , 99 ad obfeqiiium S. Remigii • ibripfit illi par<- 
tim Ft» warinus,partimBemardusClericus« "^ 

Nonti Marcelli capiit IV/, nem- 
pe de fignificatione verborum. 

Editum inter grammaticos Dionyfii 6otho« 
firedi pag. 6is» Kq* deeib huic tituhis* 

Nonio Marcello in noibro. Codioe praemittt* 
tur fragmentum operis ^rammatici , cujus 
initium dcefty varias latim fermonis reguias , 
et locutiones promifcue, nullo vel rerum vel 
litter^rum ordine conflatas exhibens $ citat au- 
dorum vetenuii et medii aevi nonnuUa , Vtr* - 
gilii Maronis , Virgilii grammatici ; de qiip 
fiipra )am diximus , Auguftini , Hieronimi , Can. ^ 
pri grammatici , Papiniani , citat etiam Alcui* 
num , quem virum fandlum et doftum nun-i 
cupat. 

Ut de ratione ejus opufculi conftet,.haec .. 
' «X fblu S* pagina altera exfcripfimuS;* 

,, Adulefcens , ut Caper in drthografiia fua 
„ teftatur , nullo modo eft dicendum. Venit 
„ enim iicut idem evidenter paudit ab adoleo » . 
ij id eft , crefco , verbo , participium adolet" 
^^cens^ et nomen adolifcens^ et utrumque per 
„ videlicet eo quoil ab olendo , id eft crcs- 
„ cendo diftum fit , propter difFerentiam ta* 
9, men nomen ipfum per i dici debere dicit» 
^^^Alcuhms etiam veluti ilebuit vir fanftns et 
.„dodu^ aiotifcentnn per omnem hihliotbecQm 
,,.ubi videlicet non participium fedfempor no« 
„ men id rcpperit , jure per i preferendum 
„ correxit : Ut , adolisccns , tibi dico , furge* 
„ — Si quis autcm putat quod ficut aduU 
,5 tus dicitur, fic adurcfcufiS quoque per u 
nj dici debeat , dubio procul errat , frcqucnter 
,y enim o in u vertitur ^ qiiamlo confonantes 
,, duae fequuntur» Ut ^volo vuU , 'uul- 

ntus v". • 

,»ftirx a vcduntatc ilicitur* C0/O , dtltuSf^ 'fis^ 
^ pes mo volpes eo (luod fit volubfUs peJibii', 
„ i/iy«f pro oyfusy «b ^uod ore fuo £b£iiie( 
))fbetus» 

Nota , qyae hic cx Capro citantur j nou 
rcpcriri in fragmentis Capri quae Putfchins r>* -- 
edidit , ubi in voce adolescens haec legun- ' * ' 
tur: pag. 224^ Adulefcens nomen eft, A« 
dolefcens participium tVU 

Hoc fragmentum implet folia 16* 

Poft Nonium Marcellum Codex nofter -habee 
aliud fragmentiun. grammaticum .> quod utl 
iliud y de quo modo dixtmus , nullo ordine dc-' 
currit , et varias latinae iinguae iocutiones 
tradat^ Citat Bedam , Gregorium M, , iiiero-i 
nimum, Pauiinum, Aithelmum, Smaragdutni 
nempe S. Michaelis Abbatem , Caroli M« 
«oaevum^ ' ' 

Folio IX. haec rcperiuntnr: 

99 Sodes adverbium non fignificat fodalitcr fecl 
9> adverbium cft precativum , ut illud Avieni : 
>, die fodes quidnam trepido tibi retulit urfi : 
9, So videiicct prodli^ cum fit in Sodali cor- ' • ~ 
yy repta« Inter abrenuntiarc et renuntiare hoc . . 
^y intereft , quod abr^nuntiamuK iii liciti&^ re- 
yy nuntiamus iicitis. ,, Praefcientia ponitur aliquando pro prae- 
9> deftinatione , ut eft illud , uion reppulit Ht" 
)) us plebem fuam , quam praefciit , id eft pi^e*» 
))deftiuavit, in fecimdo libro ad Proipe:um. 
^Nos tamen jam nunc ipfam potius teuiero 
9>debemus ilifterentiam , propter iilud^ quod 
), nimis male in Smaragdo dicitur , ab» «origi* 
9) ne quos praescivit bonos praedeftinatiunc 

L i 4 9> rcd- r 
i \ f32, ITb^ ir^ SecMU. 

j^reddit beatos» .. Qnaii videlicet ele6ti pro« 
39 pofito fiuit , quod ablit , a femetipfis boni , 
^ et hoc fuo gratiam Dei praecedente mo- 
^rito reddantor a Deo beati etc» ^47# 4to MSS* Codex Membran* BonsarliL X 

Nonius Marcellus de varia {ignifi- 
catione verborum. 

Ab initio haec lenmtur: Index eanim re- 
rum , quae hoc Codice continentur. Noniur 
MarGellus] Peripatheticus Tiburcicen&s (alii ci- 
tante Fabricio fi. Lat. TiburticenGs , optimi 
Tiburieniis ) de compendiolk doftdna per lit* 
teras ad Filium» 

Adverfum contra lignificat , Terentius Adel- 
phis. Quae occurrunt Cap. I V. intet Nonii 
Marcelli fcnpta in edit. grammaticorum Dio- 
nifii Gothofredi. Codex nofter cum editis ri- 
te pergit ufque ad litteram T ubi mutilus 

^eficit; circa illa verba. Ttnut infbecundum. 

^Tenke parvum etc» 

A» ^^ FoL Cod. Membran. Tribus fbliis/ VIIL 

Notitia Provinciarum. 

Incipit Codex nofter a Provinciis Gallicanit 
ifto Titulo infignitis : 

In nomine Doniini JEfu Chrifti in- 
cipiunt nomina Provintiarum. 

Lugdonenfium habet Civitates nume- 
ro IIIL 

Vetuftiffi- V S3l ^Tp. N. SicuH' 

VetuftiflimHm ifhim Codicem cnm Sirmondi 
editione coatulimus» i 

Sirmondus. 

Civ. Lugdunenfiutn nos Lugdonenilum. 

Caftrum Cabilonenfe - Civ. pabeUionenfis. 

Caftrum Matisconenfe - Civ. Matisconenfis. 

Civ. Bajocaflium - Bajocafium. 

Civ. Abrincatum - Albrincatum. 

Civ. Sagiorum - Saiorum. 

Civ^ Lexoviorum - Lixoiorum. 

Turonorum - Toronbrumu 

Cenomannorum - Cenomanorum. 

Redonum - Renodum. 

Andicavorum - Antccavorum. 

Coriofopitum - Corifopitum. 

Offismorum - Ofismorum. 

Diablintum - EMablentum. 

Provintia Lugdun. Senouia, numeroVII-iiofter 

Lugdonen IIIL. numero VIII. 

•• 

Autifiodorum -^ Authifiorum , 

fuperius a recentiori maim additur (U«> t — Civ. Tricaflium - Civitas Autricum. 

Civ. Tricafium. 
Ll ? Civ. f J4. 

Civ. Aurelianoram nos AurilianQram. 

Meldoram - Melduoram* 

Treverorum - Trevorum- 

Civ^ Mediomatrioram Metds * Civ. Me- 
diomatricum^ 

Civ. Lcucorum TuUo - Civ. LeocoTum 
ToUo. 

Civ. Verodunenfium - Veredinenfium. 

Suefiionum - Sefiionunu 

Catellaunorum « CatueUorum. . 

Veromanduorum - Viromandorum. 

Atrabatum - Atravitum. 

Camaracenfium - Camarcenfium, 

fuperius additnr ra« .-., ' 

BeUovacorum - BeUocavoranu Bononienfium - Boninenfium. 

Civ. Argentoratenfium - Argentoracenfiunu 

« 

Civ. Nemetum - Nemmetum. 

Civ. Vangionum - Vagionum. 

Civ. Agrippinenfium - Agrapenfium. 

Civ. 
I 

Civ. Tungrorum nos Taugrorum. 

Provincia M. feq. Numero IV. • Nume- \ 
roVHII. 

Civ. Vefontienfium • Vifoncinicum^ 

Civ. Equeftrium Noiodunus - Nuioduenum. . 

* • • • . .y ' 

Qv. Elvitiorum Aventicus - hoc eft Aven* 

ticus. 

Caftrum Vindoniflenfe - Civ. Vindonin- 
fenfe. 

Caftrum Ebredunenfe - Caftra Argentora- 
tinfe Caftra Ebrudunenfe. 

CaftrUm Rauracenfe - Rauracinfe. 

Provincia Alpium Grajarum et Pennina- 
rum * Poenanenfium. 

Civ. Centronum.Darantafia • Civ» Metra- 
nium Drantafia. 

Civ. Vallenfium Ododuro - Civ. Valen- 
fium Junftudoro. 

Provincia Viennenfis , Numero XIII - Pro- \ 
vintia Vjennenfium. Numero XiV. 

Civ. Genevenfium - Civ. Gennavenfiura, 

Civi- Sl6. K4f.^ ^* ' Seculu 

Civitas Gratianopolitana ms Civ. Gratiano- 
bilitanorum. 

Civ. Deenfium - Civ. Detenfium. 

Civ. Arauficorom - Civ. Auraficorum. 

Civ. Cabellicorum - Civ. Carpentoracen- 
fium nunc Vindausca. 

Rutenorum - Rotenorum. 

Civ. Biturigum - Bituricum. 

Arvernorum - Arvennorum.. 

Cadurcorum - Cadercorum. 

Civ. Burdigalenfium - Burdegalenfiu& 

Qv. Agennenfium - Aganenfium. 

ab alia manu fupra Agen, 

Civ. Ecolismenfium - Aescolisnefium. 

Civ* Elufatium - Civitas Auftiorum, 
Civ. Aquenfium • Aquinfium. 
Civ. Ladoratium - Latoracium. 

Civ. Convenarum - Convenas. 

Civ. Conforannorum - Conforamnorum. 

■ 

Civ. / f37- No. N* Secidu 

Civ. Benarnenfium nos Perranenfiqm» 

Civ. Turba , ubi Caftrum Bigorra - Ou» 
"^ ftorbigoruni, 

Civ. Ausciorum - Civ. Aelofatium. 

tJrbs ifta in Sirmondo eft prima et in no* 
ftris ultima» 

Provincia Narbonenfisprimaj numero VI- 
Pro vincia Narrabonenimm. l. Numero VUL 

Civitas Tolofatium • Civ. Tolo&tium. 

Civ. Aganenfium. 

Civ. Magalenenfium. 

Giv. Beterrenfium - Biterrenfium. 

Civ. Lutevenfium - Latuvenfium. 

Caftrum Ucecienfe. alias Civitas Ucecienfk* 
Civ. Ucecienfium. 

Provincia Narbon. II. Numero Vil •Nu- 
mero V I. 

Aquenfium - Aquinfium. 

Civ^ Reienfium * Regenfium. 

Forojulienfium * Furilulienfium^ 

Vappincettfium - Vappencenfium. 

Segefteriorum - Segefteorum. 

Ebro-r I^iK ^T, SecuU. 

Ebrodunenfiutn ms Ebrudunenfis. 
Dinienfium - Dienenfium. 

Sannitienfium - Sanicienenfium. 

Glannativa « Planatena. 

Civ, Camelenfium. 

Civ. Vintienfium • Vinficienfium. 

Haftehns Ptovtnciae Gallicae$ fcquuntat 
Provinciae Italiae , Africanae, Hifpaniae, 
Illyrict , Thraciae , AGae , Orientis , Ponti , 
Aegypti, Britanntae, quae in Schotti edt- 
tionc libelli Provinciarum Romanarum fe 
iuvicem eodem ordine fequuntur^ 

^45)* 4to MSS* €odex Membran^ IX^ 

« 

Notitia Provinciarum» 

Scquens praefigitur Titulus! 

In nomine Sandae Trinitatis incipit 
nomerus Provinciarum vel Civita- 
tum Metropolitanarum vel aliorum 
Provincia Lugduninfis prima habet 
civitates quattuor. 

Lugdunenfem primam excipit Lugdun. fe- 
cunda, ita tamen, ut poft Metropolln Ci- 
vitatem Rotomagcnfium infer&ntur nomin^ 
Menlium Aegyptiaca aliaque barbara , de qui* 
bus etiam agitur in Codice noibo ante No« 
titiam Provinciarum , poftea pergit Codex no- 
fter cum Notltia et hA^ civitatcpi Bfijocaffi'* 
um, qtlae in fecundar Logdunenfi Provincia 

Mctro- f39. ^^» N, Seculu 

Metfopolin Rotomagcnlium cxcipit; fequU 
tnr Lugdiin, 9. ct 4. Bclgica i. et i, 
Gcrmania !♦ et 2. Provincia Maxima 
Sequnnornm , quam e)c Coiiice noftro heic 
CichibemuS, ^ Provincia Maxima Sequahorum nomero X# 

Civitas Vifoncinicum» 

Civit Aequeftrium Nuodunuf» 

Civit. Elviciorum hoc eft A- 
venticus. 

Civit. Bafilienfium. . 
Caftr. Vindoniflenfe. 
Caftr. Argentarimfe* 
Caftr. Ebrodenenfc. 
'. Caftr. Raiifacenfe. 
Porta Abucini. 

Se^uuntur» 
Provincia Alpium Gtajaftim; Vielinclifi»! 
Aquitania i*..et 3. Kovem populana } 
Narbonenfis i. et 2. JPfov. Alpium Msu 
ritamarum V feqm>ntur Provinciae Italia* ^ 
Africae , HifpAniae^ Hlyrici, Thraciae, 
Afue ., Qrientis y Ponti) Aegyptt, -Britan^ 
niae. Heic fubjiinguntur prinui. lo^a.ha» 
rum Provinciarum. e. gr* 

Prima Lugdoninfis, Prima Gampama» 
Prima Cartago etc. * * ' * 

• 118. FoK ^40- » ■ *■ 2^0. 2/^ SecuU^ 

lsS*PoU Codex Membraiu Olim Bongarni» X. ' 

In Foi. I* legitut : Wetinharius Epifcopus 
dedit S- Miriae^ 

P. Orofii Hiftoriarum, five de Mi- 
feria Hominis , Libri V 1 L 

l€b» Fol. Codex Mem^ran> Oiito Petri Danielis» 

Nitidiifime fcriptus. Xm 

P. Orofii Hiftoriarum Libri VIL 

l<r^ Fol. CodeX Membran» IX. 

In Folio I* legituF. Werinfaariiis Eptfcopus 
dedit S. Mari&e. 

Orofii Hiftoriarum Epitome. 

XIV* Foliorum, 

Dividitur Vcro hic totum Orofil opus in 
capita 417». non in libros* F -aemittitur 
huic Epitomae breviifima feries Epocharum 
ab orbe coniiito ufquc in Confulatum Her- 
culani. Hacc nempe feries Chronologica fic 
terminatur^ 

» Fiunt ergo ab Adam ufque in paffio- 
,, nem Domini anni V D X X V. ( $$2$ X 
,) £t de paffionc Domiiii ufque ad Confuia- 
,9 tum Mamertini et Nevitulae a. CCCXXXI» 
n et i Coafulatu Mamertini et Nevitulae 
» ufque in Cunfulatum Herculani an*XCI. 
)> Fiunt ergo ab Adam ufque in Coniulatum 
» hunc anni VDCCCCXLIX« In Vm« 
i> Kal^ Apriiis» 

Hauc Chronoiogiam a computatione Orofii 
abire patet , qui ab orbe concUto ad Cliriftum 
natum aou plures quam 5000 annos computat. 

57tf. 4to r4r* 57^» 4to Codcx Chartac» XVL 

Epitome P. Orofii , five Hiftoria- 
rutn e jus Abbreviatio , . prolixior et 
ab illa priori diverla* 

Jtf^» 4to Codex Chartacl ^ X VL 

Orpheus de Lapidibus > graece , hoc 
. titulo : 

Praemittitur Bemetrii Mofchi Gramma- 
tici Argumentum , hoc titulo : 

B-iffig lur ro Tn^i >Jl^o)¥ o^(ptoig. 

In margine additae fiint gloi&e , quae ejus- 
dem Mofchi d& videntur; eaedem esttant 
in Codice fiibU Regiae» tefte Labbeo BibL 
M6» 27?. 

In fine codicis haec adfbripta : 

^j A^iva remfiv ty^cv^i fii(iMf 
^aS, MSS. 4to Codex Membraiu XIL 

m 

Ovidii. Metamorphofes. 

i ., , ' 

. .... . • - » 

Ma Co- f42^ ■ f ■ 
Codex miitilus. Primus ejus verfus hic 

eft: Dumque ibi fufpirat ntotos in haruniint 

ventqs^ Eft vers^ 707» libri primL Ritc . , 

pcrgit codex ufque ad verfum 843 libri VII , 

ubi iterum mutilus ufque ad verfum ;i. '.-• 

lib» X I. unde pergit ufquc ad verfum 848« 

libri X Vt 9 ubi mutilus deficit * I lOt FoL Codex Chartac^ Folio primo- excepto 9 quod 

Membran» XV^ 

Metamorphofes d'Ovide en vers Jai»- 
biques Frsinc^ois avec une Preface en 
vers. 

Sic incipit Lib* I^ 

Or vuel comancier ma matiere 
Ovide dit mes cuers vuel dire 
Les formes que muees furent etc. No. O^ Seculi. 

512» y^ 

4to. L^odex Membran. XIII* 

•MSS. 

Ovidii. Epiftolae Heroidum. 

In Codice noftro , uti in aliis vetuftis ^ 
exemplaribus, deeft Eptftola SapphoS Phaoni* •' ■ - ■. - 
DeCnit nofter Codex yerfu 12. ultimae E- 
piftolae, quae eft Cydippes AcQoitP* Iii fi- . '■ 
ne parva quaedam Ovidli vita, et per to- 
tura codicem prolixiora adduntur fcholia. 

m* 4to ^ fc f4h •AiH S ITo. 0, Seeuli, 

478* 4to MSS. Codex Membnui^ XIII^ 

Ovidius. 

Incipit Codex nofter a verfu 41. Epiib- 
lae VIII. Heroidum, qtiae eft Hermione 
Oreilae. Heic , nt in pripri Codice Epift. Sap- 
pho Fhaoni deeft» Et ultima vcrba Epii^' 
tolae Cydippes Aconito fiint : Qiios vereor 
paucos ne. velit elTe mei. Pofl hunc ver- 
fum duodecimutn m noftro Codice , ut in 
priori , additur : Explicit Ovidius Heroidum ; 
monet quoque Heinfius fere omnes codice? 
poft hunc verfom deficere. 

Epiftolas Heroidum excipiunt ex Ponto 
^ libri 4» Sequiinlur Triitium Ubri 5» Faftorum 
libri 6» Remedia Amoris» Artis Amatoriae 
libri ^. Amomm libri 9» Adduntar huic 
codici librorum argumenta , et hinc et in-^ 
de majora fcholisu 

711« gvo MSS» Codex Membran» Ex iibris Fetri Da^* 

nielis Aureliit XI^ 

Gloflae in Ibin Ovidii. 

Codex nofter incipit a verfu 177» S^y* 
phus eft iUic : Incipiunt Gloflke in Ibin» 
Dianam de ftupro iuterpeliavit etc 

Notlffimus eft vetus ifte commentator , de 
quo multis egit Salvagnius in Prolegom. ad 
Ibin^ Iftum »iterpretem fiurmannus.editioiii 
fuae integrum addidit* 

505. 4to MSS» Codex Mcmbriaiu ... * XIL 

Ovidius. 

Libri ^res de Arte amandi» Slequuutur alia 
Ovidii fuppoHtitia, {cripta . quat ipfi in codic^ 

Mm a noftro 544- ^0«. 0» Seculu 

noftro tribuuntur ; quorum primum eft : Parve 

Pulex et amara lues iftlmica Fuellis Car- 

mine quo fungar in tua fata ferox. In mar- , 
gine fcriptum eft: Quartus libcr, (quafihoc^ 
carmen quartum Amatoriae artis librum con- 
ftjtuerei) in fine : £xplicit liber Ovidii de Fu- 
lice» Hanc Ekgiam ue Pulice , et aliain ejys- 
dem argumentl , plurimi inter fuppofititia hujus 
Au^ris fcripta ediderunt^ ^ 

Sequitnr Liber quintos , in cujiis fine : Ex- 
plicit Libet Ovidii de Pediculo. Uoc carmen, 
a nemine, quantum ex Fapricio aliisqiie col- 
Ugere potnimus , Ovidia tributom, heic exco- 
dice noftro evulgamus: 

Lent^ fub undanti fub veftc pediculus ecce 

Atque cutem ruppit, fuxit, & intumuit; 

Qnem poftquam fenfi , nam me ibntire coegit » 

Admovi digitum , qui cito cepit cum , 

In lucem dudlus metuens puto pollicis i&as , 

De digito cecidit lubricus & latuit , 

« Inter nodorum juiyBhiras articulorum , 

Sed fiiga nil vaiuit , cura fequuta fuit* 

Inventus rapitiir , raptusrens efle probatur, 

At cum fupplicio traditur exiiio. 

Hunc omnes .lentes defflent , * lugraeque forores 

£t faciunt tumulum , cum tumulo titulum 

Cum fenis pedibus capnt et &ie corpore cofr^ 

pus 

Hoc jacct in tumulo carne creata caro* 

« 

Sequitnr lib. V I. , iii cujus fine legitur : 
Explicit liber OvidU de AjiuIo, (Annulo) 

Hoc f4f« * * ■• j^k* 
1^0. 0» Seculi^ Hoe carmen a nemine Ovidio tribut^m helc 
ex Codice noftro adponimns: ' * '? < 

Aimale formofke digitis jundlure pueUae • 

In quo cenfendum nW nifi vatis amor» " 

Mumis eas gratum te laeta mente reo^toim 

Protinus articulls induet illa fuis^ 

Felix a domina traftaberis annule noftra^ 

I^vid.e^ donis jam mifer ipfe meis , 

O utinam fubito leri mea munera poflem 

Artibus Eois , Capaciique fenis ,' * 

Tttnc ejgDmet flominae cnperem tetigifift pVi 
pillas,. . 

'Et laeiyam tuuicis inferuiflTe maaum» . . 

Uaererem digito, quamvis anguihis et haerens , 

Inque finnm inifii la^s ab arte cadanU ^ 

Idem ego A^cfaiirasi pioflim fignare tabdlat^, ^ 

Keve tenax c^am ^ccaque gemma trahat 

Humida formo^e.^tamgam prius ora puellae i^, 

• • ...... .i.ij ,...' •.. 

Tantum ne,fignem (cripta dolenda mihi 

••■ . . i ♦ , -, . . ,, 

•• i^ ^ • -^ ...■,.. « ^_y ..^. 

Si dabor ut credas locnlis exire negabo» 
Ailringens digttos oroe minore tuos; 
Kon ego dedecori''kb! fum mea: vd6i'ftihmii 
Qiiod dexter digifiis ftrte recnfet onlis. : > 
Me gere com 'Calidis • profiinder I mli ri biw iattrti 
Damnaque fub gemjipi fierfer euuitll aquae* : ( . ' 

Sed puto te vifii m^ membra jibidipe (nrgcnt, 

*• ■ ■ " MmT ■' ■ Blt »- r.lj r^'^!' 


No^ 0* Seculu 

£t peraget partes atmulus ipfe virL 
Irtita quiil moneo paryum perficite muaus, , 
Ula datam fecum fentiat efie fidem. 

. vikjituiitiir^libeT VII*, in CDJus fine fcriptuni 
eft: Explicit liber Ovidii de Medicamine au- 
rium , carmeh hoc inter Ovidii fuppofititia' d 
n^mine ^telatnm invenimus j iilud ex Codice 
noftrb heic evulgamus. ' ' 

Haec non ' displiceant qtxsie fit fihe corpdf 6 

Hortulns ifte brevis mitta pomagerit, ■; 
Plprjii^. 4odlorum funt hic .c^^qpeTta; prioram •; 
Hic leClor fnmas , quae meliora putas 
Ma^eries ihonftrat tibi ^ quaef' 'inWc^miiTar coii^ 

e2;Ui--il-. ;:: ; .iii,j>,v ^ ilant 

Tequijrqvpd ample^ai qop^Iq^ejCfiy^re deqet .^ 

SirAKiiis' lelix quae fuiit: praediofi^ require *" 

Si mAiiis rareas elige ^# i^e*t. ' '' 

l^e^hos coritemnas viles^ 'cu'm?>i3er!s lierbaii 

j nuni /;.!.f..i(..rj ••■••..; rr/jr .il .:. i.j ,*.■.;')' 

Quod leye compones levius eile folet» 

< '- .*v- J i U ■ , ..." ■•« 

Celeftis medicus , cujus manus om^ia peniat ^ 

^Myuca^unj prodit , quod tibi, lev^. ftiit* . - 

Hoc medicfmetitum &rdls ^lijaii^i^us aptpm.^ 
**ix: hcdfeab -fujcco-tfi&mppr- ; cpohiearia bina » ; ,'. 

Tantnrideflli fumas Meum^ l^ luiidit oliva; 3^ne*(^f^efta pQrrorum -coflige Cuecum t 

Ladlan- N U7' 

LaOantls puemm tantDmdem fninite laOisi 

Haec tribus ad Iblem vitro fuppMde 4iebns , 

NoOibns et tatidem fub aeerto deliiie ca^tJot,. ,. 

Ex boc anricnlae andeas infimdete fntdaei 

Ut folis ndinin patjens affumat in anrRn* 

^ Hoc cararfn «caloit Libsi VIIL' ia to^ 
fine lcTlbitnt ;; ExpKcit liber Ovidii de Cb- 
cuId, Hoc Poataauon Bedae tribiienduni oc 
currit in Cataleaii Ovidii, qnae GolJaftus 
Francof. 1610. vnlgwtt. ■ ■ ■' 

- SeqnitiiT tiberMoani, qni lic iDC^it: Nox 
eiat et fomnns laflbs fubmifit ohUos . ' nott 
integnim eft iftod carmen , nldmos ejns verfBS 
hic eft : Ac^iie iterum pafto pafcitur antc dbo. 
Hoc Foent^oi^„yec)t^' Oi(tdii fcmniinny.iet .'. ' .' 
a pluribus inter '{&ppontitia Ovldii leripta vnU 
. gatum fiiit . ■ -;■. '--:'■'■-■ i^- ■■■ 

j Hefc itenin-jii^ Cadicf ^.noflTo iiet^^i^ny^i:^-. 
timi vetfns Lfitilir Art. Amatoriae} >^J^. . 
rsr- ad finemi additut;^ ExpQcit laef-Ow- ' 
dji de.Arte APMtoda., 

■ "' A '.■■::'■ 
■ i«™»^V . ::. - 
^^5?*.e35^' ■ ,..,:.:,'■:: 
■W^if^»? ■'■••■ 

■ ' «!6#W ' 

%«« :,'•• 

•«• No. f48. P. 399- 
4to C odex Mqnbntu SecuK^ XV. Falladiusde Re RufticaV Tituliis hic eft : 

,>.,-■-; ■'■ ■ ■,':■.'■ \J 

pTzllzdu Rutim Tauri EmiUani vhri iL 

9» iuftris: Qftts ' Agriculttiiae ^ r.Kot«ndnm ' in 

Codloe fioftro taDtiim XIII* priores libroir 

extare XiV«.Carmine exaritus deeft * . I , .■ ■ t In fine Codicis legitnr: . ,- . 

: ^-litrmff^r t& de domo Vtdlis Viridts fio- 
sspeP^riaoe.» '4 FoL Cedex Membran* lit fioelegthir: Liber S4 IHo- 

'^».1 i' .;•'»•' : ■■:■■.;•■ ' ': nyfii Rhemenfis* : Xtll* 

Pamae Gloflarium , ' oe cbfflpendium 
arQ^ Gr.9(pmaticae. 

Grammatica compendBuia , quae Glofiario 
f apiae , five , . uti vulgo , nomine fertur , vo- 
eabulario , annexa eft , ej^sdem Fapiae auo- 
toris inde conjicitur quod sn Epilogo hujus 
operis audor' mcntionem isyecit compciidii 
grammatici, ^uod tanquam longi operis coro- 
nam imponei1&..decreverit» Haec enim ille » 
quae itidem in Edito Fa^ac gbfTario ad fi« 
jiem leguntur^ 

„Si tamen adhuc ad ejusdem perfe^ioius 
„ cumulum ex totius. astis granunatice utilita- 
„ te valde neceifarium et ex compendio ouam 
jj poterimus breviffimum ' appofiierimus libel- 
„ lum, ut cito quisqne velifc totum transcur- 
„rere poflit etfc* 

Prae- !■■. >. . .;. Secnff. Fraefntiuncula vero hnic srammaticae prae« 

' mifla., ficincipit: 

• . <■ .... 

,,Petiiitis a me kariffiou ex nrtegriimmflu 
„ tica conveni«ntes vobis.cegnha dari /^ttit atai- 
,, poni» Sed ^uum mttltoniin maxime^ue ip- 
y,'UUs Prifcianihabeainus' audoritatcfigii ,' *non - 
fV^ioletotia iiifthi al-rof^o <inod' ahr aH& iiivetiu 
*„ tmn approho» Ipfins i^nt Pfiibitof djb^- 
i, fitumem fnmmarttti^e^^IcS^ i^cr» ' f ' /- »« 

-• — ■ ■ ■ — ' •■''"' :'^'L '. 

a» FoUCodexMemlMran» Olim Bon;gaf fii. ; ?i :o,, XIF* 

Pafpiae Gloflarium , et compendium 
- grafiQh^aticae, . .,; ; , , ". 

, Opus plane fimile prJAtL . . : -v . , 

•7^« 4to Codex Mcmbran. OUm Petri Danie^ir* 

dciuBons^i. . :-\ ,. ' :^;; xiv^ ' In prima pagina hkec ftgniitnr : ' .. . ' 

f • ■ ' . ■■ • ■ ' 

„Ifie liber Papic et fe^ns iTghtibnfir 
vel U^iitii. funt a4 nfnm natris. Johannis 
■ dc Gmgni (hina^ci' cohveiitn — n^^f^ 
fequitur hiotitnlus: '' " 

sl^Tncipit £Ieti|j^^rium enjdit}9it|u 
^rapiae ad filios Papiae voGdlJkU- 
,,lanam) m plerisque cuQi..e4itis 
jyCongruens 


Huic fnbjnngiitiirl'' /- ' -• • 'u-j*'..«\> .• 

Ugutionis, five Eugedotris Vocabu- 
larium. 


Mm 5 « «- 


• ' f . 

In pnefatione quae operi praemlttitur , 
j^leprflfaaidttur nonien iet patria au^ris , nec 
J|i«iib>iiie. indlititto-operis». ubi.haec leguntur; 

i.,^i^^ i^tur .diviha '&Tente sratia com^ 
j,4D^p ftfmumus.^.in quo pr& i^iis^ fiv^ poll 
^altosj ! . vocabulo!;\nn .et , . r figiiorum , aiftuici 
yytiones» 4^iy^tti)mi^,pl;^ne&, EtbYj^^O; 
,9 giarum affignatibiires V 'ihterpretationum r^- 
„ perientur expofitionis — n quis quaerat 
•'"l^. .1 ,, operis huju&rqni^ra^r iftierit., dieendSlrof tfft"» '• '• * 
„ quod flt Deus ; fi quis quaerat hujus ope- 
^rif^ quis ^erit i^ftruiiaeptuiii!» re^ondift^ ^ 
„ dum efl; quod patria Firanus nomihe c^ii^ " 
„^/o, quau i?i^ecio, vX ^ honk itrrtty 'mm , 
„tantum prefentibus fed et futuris, vel U' 
99 gutio , quaii Vig9U$>i\A eil , virensterra etc» Eaodem. prae&tionem du Cange in Fraefiijd^- .;. 
n^ Gtbfiarii fiii medii aevi exhibuit., ubLHu*;. 
gutionis vocabularium anecdotum in Biblio-' 
thecis fervari ail; ; ubi d^ aetate autoris; tefti* 
monium chronici Nonantulani MSS^ ^ert » 
ad. .^um 1192 : , . 

',M.'!]^er haec tempofa^Agno Ugutio natione 

9,' jPifahus , Epifcopus Fetrarieims , cjui datus 

„ a fede Apoftolica Coadjiitor Abbati Monaf- 

; ^ rtf jii rNonantijlani prqdigflt, homini , ex libro 

-'Ti "4p5afe» qui mi6-cft, liwum derivktioht^ilr 

-iiiJwmppfiiit^ • '■ ' fivjii;. • . ."4i:-.i .. 

*^^^Wtinm"tfracfat!ofcis'V^ hifecfuntV*"*i'' ' V C ), Igitnr S» Spiritus aififtetite gratia ut qui 

), omnium bonorum eft di(Wh>tetor Mbisvefba- 

yy rum copiam audim fuppeditare dignetur, a 

^\\,h ^erh6 ofigiMii^ aoftr^e afTeTtionis attfpiciunf 

99 forciamur» 

,v'". :r.i 

Sic vero ii^ipit Vocabularium : 
ni . :* /.^^ 

„ Au- 


91 

• 1 '.KJ n Ab .augeo.biO^r.^jiguftus q#-. 
«, 9e£; Komaiiu* j iiipexatQr ,- - ab . .ftja-. 
„ genao Itnperjum, ipud^.et sqto- 
„ nomaftice Oaavianus diftus eft" 
„ OaaviaftUS-fitigufttiii qtiafi fiipfer 
V .onia^.aliQs. aimt^Rg>m,afitt|ii Irn- 

M perium, et, .ali,jil9rauj4am •»»?«-, 
^ fis , ,di(3:us ^ftrAuguftus, quod.eo 
,, nienfe natus eft , vel optinuit vic- 

„ to- 


^^ Augeo , ges !, !!ci\'6ium^ id efl implifica^ 
y^ rtn augmentum dare^ et inde haheiur mi^or^ 
5, id ejl ^augtnentator j et' debet fcribi cuin u et 

„ c, quaAdo vcro' figwific^t^^tc*^*^^™» i*^ ' 
^) eft , .andoritatem , cft Communis generis y 
,^ et (lebet fcribiifiiie c, ut habetur au(9:iir , 
,) et derivatur ab autenticum. Item inveiii- 
5, tur quoddam verbiim defedivum , fcilket r 
M kuieo, es, ligo ,. gas , et^inde habetu^ a^ic-, 
}» tor,tid eft, UgatQr^ fimiliter commuiUs.ge« 
jjineri^, et fine C5 ctc» * " 

■ ■ ' • ■ . "..'.}*' 

Ad eandem vopeip,;]^ec etiam leguntur.:/ 

Item ab augeo habetur auxefis y 
id e(l augmentuni , et hinc aUc-^ 
jitorium, id eft id -quod additur 
5, rei menfuratae ciim venditur , et 
„ cibus qui lAertfee - evadoatae ■ fu- 
,, peradditurV et hinc aukilla', id- 
,, ell pUa , vel \iink:, id eft tntviSvf'^ 
„ ra parum major quam juftaiiiridep 
,vauxillula, la6, id'*ft parvft- 61« 
„ h , vel ulria'-, r-^-*^ ' , ' ^ • Tf2. 2i», F. SecuU, 

9» toriam de Anthonio et Cleopatra , 
yj quando vero declinatur auguftus ,. 
a, um» id eft ndbilis, et efl: 
coaipolitum ab ave et guflio , quia 
folis nobilibus olim licebat gut 
tare aves, quando vero declina-' 
tur fecundum quartam declinatio*- 
nem, hic auguflius, tus, tui> eft 
quaedam fpecies divinationis^quae 
nebat in guflxi avium. Solebant 
,;^iim fpargere efcam gallinis et 
»in guftu et captione illius efcae 
5^ capiebant augurium quod dicitur 
auguflius. j^t ab }augufl:us fe- 
cundutxi; primam fignmcationem 
M dida eflt auguilea , id efl: charta 
s,quae ab augufl:o mittitur, vel 
s^ qupddam genus chartae fic dic- 
^, tum iniionorem illius, ficut au-. 
95 guideum dicitur genus marmoris 
,^ in Egypto tempore Augufti prius 
;,'inventi; ficut Tibcrinum didtur 
,, aliud genus marmoris temporeTi- 
^iberii priusinventL 

^'la.vpc^iAula liacc reperhintnr : 

"' ,i 'kxAi; tie, efl doinus regia, 
,-,' tijide habeoir auiula , lae , et Hinc 
nimetitn, ei;, id eft cortina quod 

" ...■,....,.. jjj 

» '• * 9>. 

95 
» 
9) 99 sn 97 
•9 No. P^ SectdU 

• 

„ in aula Athali Regis Pergameo- 
runi pritho fiiit inventum ,' 
vel ideo quod in aula extendi 
folet. Item aula, compofitum, 
proaula, elt locus ante aulam, unde 
,,in paffione B. Tliomae Apoiloli, 
9> pro aulam £ difponam. Item 
9, aula dicitur quoddam fgrinium 
5, in quo res ponitur. Unde Plau- 
,,tus in aulularia, quadribilem au« 
p, lam aqro Iionuftam ego habeo. 

5, Item aule , graece , latine di- 
„ citur cannula , vei tibia, unde 
„hic aules, lis , et' hic aiiledusi 
„ qui cum canula cantat in choro; 
„ five tibicen , et compofitum ha# 
„ betur , coraules , lis , et indc aule 
„ dicuntur fiftulae organorum , per 
i, quas elicitur melodia , unde auli* 
„ dus , a , um , duleis , ad inftar fo- 
,, ni organi. Unde iVlarcianus Ca- 
„ pella : aulideque duleedine can*. 
„tus inton.uit. Item iula , com- 
Mponitur cum ad, et dicitur a- 
„dulor, ^ris, verbuiti deponens , id 
„ eft aflfentiendo blandiri , quod fo- 
„ lent facere maxime aulici , vel eft 
„ compofitum ex a i etdulos, quod 

« eft ff4 ^o^ p^ ' SecuU^ 

„eft fervitus, quod fervorum fit 
95 adulari^ 

Ad verhum anio , haec legimus : 

„ Ab amo , tobetur amor, uride »9 amorofus, a, um, — ab amo 
7,amabundus, et hinc amita, fo- 
„ ror matris , et compofitum ha- 
9, bet abamita foror avi , unde «i- 
;,mitinus, filius amitae, et hinc 
„ amia id eft avis fecundum Ifido- 
^, rum quia multum amat, quae et 
9, ftrix dicitur a ftridendo et eft a^ 
9, vis nodurna ab amando pullos 
^ didla 9 et lac praebere fertur. 
i, item amans participium compo- 
nitur cum dryas quod eft arbor 
et dicitur hinc amadrias , dis , et 
funt amadriadas deae arborum, 
3, quafi amantes driades. A com- 
„ ponitur cum poii , quod fignifi- 
,^cat plura, et fit hinc Polida- 
„ mas , id eft multi quba , et mul- 
„ tigamus , qui multas habet ux6« 
9, res , ficut fuit Nero , qui didus &ft 
, , Polidamas , nam dicitur vir fuiC- 
>, fe omnium mulierum , et mulier 
9..omnium virorum. Unde Perfius : 

>jne 9, 

99 
9» rff- JV3^» P. SecuH} 

^ ne tnihi Polidamas et Trojades 3) Labeonem, praetulerint. In Littera I. de vpceiZPy vel JS&/r« haea 
leguntur: Ue, es , interpretatiir fylva, et 
ell didla fic primordialis materia 

„4uam quidam vocaverunt iilvam, 
quidam poffibilitatem , quidam 
receptaculum omnium forma* 
rum , quidam inter aliquid et f&^ 

,^ hil , quidam inter animam et — 
quidam corpus incorporeum , 
et aliis nominibus ab hiis philo- 

„ fophi vocarunt -- Si quis quae- 
rat utrum fit aliquid vel nihil, 
non concedimus, fed inter ali« 
quid et nihil ; de hac dicit Calci- 
dius fuper Platonem : Sicut nil 

„ videndo tenebras videmus , et 
nil audiendo audimus filentium ,. 
fic nil intelligendo intelligimus 

j, ylen. — Ab yle,yleus didus eft qui- 

,) dam gigas, propter magnituidinem 

„ et confufionem elementorum et 
hinc elementum quafi yletneo- 
tum , quod Deus primo ex nihiio 
creavit ylem, ex yle fecit elementa, 
etc. vel dicitiir elementum quafi eli- 99 

99 9> 
99 
99 99 
99 99 
99 
99 

99 99 
99 99 
99 
09 
99 99 Ci- ff6* Hp. 7. JP» SecuB» 

9» dnientum , quia omnia ex ele- » 
^mentis funt elicita. 

' Ex hh (htis patebit , Hugutionem noftrunir 
veftigia Papiae leqiii , ' ita tamen ut fit pro* 
lixior , et sr^efertim circa derivationes vocum : 

• ^ 

; Foliis 3^7» ifte continetur , fed multis ab« 
bireyiationibus vocum fcriptus) iPapias vero, 
qni fine abbreviationibus , Foliis i6b» <oS* toh poilex Membran. OXxtfi Bongarfii» XII L 

Pauli Diaconi Hiftoria Langobardo- 
rum. aj7* Fol. CtJdexMcmbran, Olirti Bongarfii. X 

Pisrfii Satirae. 

Mutilus eft Codex a Satirae I. vcrfu 95:» uf- " 
^ue ad Satirae 11. verf. 48. Addita abini- ; 
iXo fcholia Cormiti, ad marginem, fed 
rariora , nec per totnm Codicem continnata. 

I 

542* 4to Codcx Mcmbran. X 

Perfii Satirae. 

iVIutllas eft Codex, dcfunt nempe Satira. 
"t^rima et Satirac fecundae ycrfus 45» uC 
^que ad haec« 

,, Da peciis et gregibns ibetnm , qjno pcflame pa£to ete«. 

Sati. ST7- No^ . P. Seculi^ 

Satira ^. et 4. continnatae , et pro una, 
nempe pro quarta, hic habentur» Quae 
vero in editis quinta eft, hic quarta in- 
fcribitut ; fexta , quinta nunieratur«. 

In iine hic verfus legitur : 

,, Explicit intortus per totum Perfius orbem* „ 

Cifi^ Codex MemBran*. XIII* 

Perfii Satirae cuni fcholiis margina- 
libus. 

599» 4to Codex Membran*. Olim Petri Danieiis. XU 

« 

Perfii Satirae. 

Codex mutilus s defunt nempe Satirae 1«. ver'« 
fus 9 104. ufque ad hunc : 

„Hoc natat in labris et in udo ell maenas et aUis, 
,, Infenmtur quaedam ex Scholiis Cornuti 9 fed paucat 

In eodem Codice» 

Perfii Satirae VI. Fragmentum , aver- 
fu 10. ad verium 59^ 

Hoc fecuii DC. videtur , addita pauca Cor« 
nuti fcholia. 

S99» 4to Codex Chartac* XV* 

Perfii Satirae. 

Nii aajtFoU m 

2io. P. StcuH. 

22^^ FoL Codex Chartac^ XV^ 

Itv Perfium Commentarius f. Scholia 
Amiaei Cornuti. 

66^^ 8vo Codex Membran. XL 

In Perfium Scholia Cornuti. 

Mutilus Codex , et definit ad, verfum 74, 
Satirae UL 

357» 4to MSS» Codex Membran* Bongarlianust j& 

Titnlus^hic eft: 

Petronii Arbitri Satiricon. 

Hunc Codicemcum Editione P* Burmanni 
Traj. ad Rhen. 1709. contuiimusj et fe- 
quentes difcrepantias obfervavimus. 

Cap^ I. In Peftilentia nos in Peftilentiam 
Caf. 2. In Culina, — in coria. 

Alii Codices , citante Burmanno , habent 
in Curia^ 

Primi omnium, .- primi om- 
nem. 

Acceflifle video ,. — accefliflTe 5 et 
ideo. 

Et ut ita , - et velut ita. 

Simul- ff9. No. P. Secttfi^ 

Simulque corruptae eloquen- 
tiae , nos femelque corrupta 
eloquentiae. 

Obtinuit, — ommutuit 

Thucydidis, — Thucidides. 

Caf. 3. Porticu, - Portico. 

Minimum, — Nimirum. 

Coenas 1 «- Cena divitum cap- 

tant , ^ihil prius. 

Hdc in Codice noftro ab iftis verbis omnia 
deficiunt ufque ad illos verfus Phoeho pulr- 
chrior , tt forore Pboebi quae in medio Ca- 
pite i09t exftant» 

At nunc levior aere » vel rotundo ifte verfus 
ut et ille Riientes fi^^ et puellas in Co- 
dice noftro defunt 

Cap. I lo. Lineamenta 9 - Liniamenta. 

E^o 9 etiamp repqfitum etc» ufque ad illa 
verba Caeterum Eumolpus^ in Codice noftro 
defunt. 

Cap. iih Sparfis profequi crini- 

bus, - paffis. 

Lacrimas commoda- 
bat 9 -< commendabat. 

Nn » Quo- I 

Quoties , nos Quotienscunque. 

Solum illud , — f t {blum. 

Corpora detraheret , - Corpus. 

Eumdem exitum efle fed et 
idem , — Eandem. 

(fuperius fcriptum eundem') ejfe fed eidem, 

Nec receffit , — Non receffit. 

Commovere, - Ammonere. . 

Cap. 112. Tentareplerumque foleat,— 

Plerumque foleat temptare. 

Corporis abftinuit , — Corporis 
mulier abftinuit. 

Ut fi quis , — Ut quisque. 

Cruciarii unius, - Unius cru- 
caria. 

Modo illa perituro , — Moda 
perituram , 

(fnperius periturum) locum^ 

Nec iftud, inquit, dii fi- 
nant , - Nec iftud definant. Ex arca , 

deeft in noftro Codicef Cap^ r6u 

^<f* Pv Seculi^ 

Cap. 113. Edile, w^xHedile. 

Praeoccupaverat , — Occupa- 
verat 

Spoliatuin crinibus vultum. 

Defunt heic , fine ulla diftindlionis nota ea 
quae ab his verbis ufque ad initium cap. 
iig. in Editis occurrunt» _ 

Cap. 1 1 8. Teneriorem verborum , — 

. teneriore verborem, 

(fuperins verhorum.') 

Vanitatem, — Saiiitafenu 
Concipbre, — Gonfpici, 

Orationis , — Rationis. 

Vifam , — Verfum. 
Cap. 119. Trita, — Treita. 

^s Pyreum , - ^s «pyrc. 
An ^reo , — Auro. 

Ammon , - Hammo. 

Exfedaque, - Exaf^quc. 
Mobiiis, -Nobilis. 

Nn 3 "^^ Po. • »1 ■ Poniturf ac maculis itnitatur 
vilibus aurum > ^ - 

Citrea menfa; greges fervo- 
rum , oftrumque reni- 
dens. 

Quae turbant Tenfum hoftile. 

Nos Menfa greges fervorum 
oftrumque renidens. 

Ponitur ac maculis imitatur 
vilibus aurum, 

Qpae (enfum trahant ho fterile - 

Exftruit, nos lESmit. 

Inquelucrinis, — Atque lu- 
crinis. 

Viaus , 

fic et nos» fnpra vcro fcriptum eft 

■ •Vinfius. 

Dedecus eft , - Dedecoris. 
Irigtuvies, — tnluvies. 
' Intra niembraV— Infra membra. 
Excita, - Excila. 

Cap. I20, f^l. •Mi f ; - < • t Caf. 120. Honores, nos Honorc 
Excifoi— Exceifo, .^ 
Furit, — Yirit 

Ager, — Aer. 

■ * • '■■.•■ 

Ecquid , .- Ecqbocil ^ 


arius lapis , — Vanus. 
Jubentur , - Fatentur. 
Nutritasf^i- Nutrita. 
Cap. 121. Vota^inihi, - Vota tibL 

Cedunt>, ^ Cedent^ 

'\ ' ■» 

Levipfve i -. Leviorque. .•■f- -in (•• 


Deftruat , — Deftruet 


I^uxmn , — Luxu* 

.•'■•• ^' * 

Striaos morte f -^ Stratos. 

Cloftra, — Clauftra.r 

'■ • • • I 

Arceffe , i- Accerfe^ 

Gr/?. 122. Vultus, - Vultum. 

Lapfi^ , •« LaffiSf . 

■ Nn a',.; - -Mor- rS4 2^^ K SecuH. 

Mdrtem, >»f?;Mattft; 

Sideribus tiini$ ada.ciet: jam- 
que ^tna wratur , - Sideribus • f tremifa(3^ cia etiamque ae- 

terna..:/ 

. . . » - ■' - •. . 

Fulmina , — Flumina. 
Incendia , r- Incedia. 

Repens , - Recens. 

•♦ . .»' . ^^ .^,,^^^,,,.( 

'Manfuescuift^radii", i- Manfu- 

escit r^dii?^.-.::7iy'<; 

.;Rigensa-;Riget. ; - .^ .^ 

« 

' Tuj — JSu* 
Arcefler^ , — Accerf^re. 
Latior , ~ Laetior. \ 
Cd/. 123. * OniiniBus^ - Hoihinibus. 

Greffes''pi-ioi' ^'8i?(fepat au- 
• ioi;,;. . fu. ~. C^eiTji^ppor oc- 
cupat hauitus. 

ftaque raox ftabant , fludus 
(liip u ef e- pruina , — Stabant 
yihdla fludus ftupere pruina. 

Paflim turuiaeque , viriquc,— 
,^ Pariter tumiaeque 
•10 1,, jurique. ^ 

Flu- Flumine , ms Flamine. 

Rupto, — Rupti. 

Ac tumida , — Aut tumida. 
Unda , — Umbra» 

Pennis, — Pinnis. 
Atque haec , — Hoc. 

Et Patriae eft pontus, et jam 
timor, — Et Patria pontus jam 
tiitior, 

Jubentibus aftus , — Uti. 

Manu trepida y — Pavida. 

Metuit , -. Timuit 
Cap. 124. Furentes , .- Furentis. 
Reliao , - RelidL 
Magnpm, — Magnaque. 
Lumina, — Flumina. 
JErati,- Irati. 

Epidauria, — Epidamni nomina. 
Thcflaliaeque , - Theflalicosque» ^ 
Crotona, — Cratona. 

Jl^ui' ftatim opes i hsiec et quae fequimtar 
mque ad illa , procedentibus deinde hngius 

Nn $ in r66. 2^0* T. Secti», 

iQ Codice noftro (ine uUa diftinftionis no- 
ta defunt» 

Cap. 126. Procedentibps deinde longius 
logis, rogavi nos Procedenti- 
bus deinde longius rogavi. 

Duceret dominam , — Perduce- 

ret^ 
Daphnona, Daphona. 

Laeterique applicat meo , — Late- 
rique meo appUcat 

Malarum fcripturam , — Scrip- 
turarum. 

Praxiteles, — Praxatiles. 

Projedtis armis, - Proleftis^ 

Danae,--Damna, 

Calore, — Colore. 

Caf. 127. Expertam, — Expartem. 

Qiiaerere, — Inquirere. 

Tu tameri , — Tantum. 

Cognofcere , adgnofcc. 

Sonus pcrtentabat Sera , — per- 

tempta- f^7. Mi»««jUfa»«MAI& /i9^ . P. SecuH. 

temptatum mulcebat a6ra. 

Inter auras canere , nos aures. < 

Mundi currum, -Curfum. 
Habeo tamen , — Habebo. 
Imo etiam > - imo jam. 
Concoepit pedore , - coepit 
Clinavit in herbas , — clamavit 

Cap. IlS.Qifid efly inquity numquid etc. 

Haec in Coilice noftro fine diftinftionis 
nota defunt ufque ad illos verfus hujus ca- 
pitis quorum initium eft. JVocie foporifera. 

Itaque hoc nomine tibi gratias 
ago etc. 

Haec in Codice noftro dcfunt ufque atl 
iila verba cap. is^. Cubiculum autem me" 
um etc^ ■ ' 

Cap. 129. 

Intravit Chryfis , - Chryfis in- 
travit. 

Si Libidinofa , 

Heic in Codice noftro interponitnr : 
CIRCE POLYENO SAiVTEM. 

Sine nervis pofle ire ', - Sine 

, nervis homines ambulare 

pofle. 

Cap. 130^ f<58. 


0/>. 130. Habes, inquam , confiten- 
tem , nos Habes confitentem. 

Id tantum memento , — Ulud. 
unum. 

AnteceflTerit, — Anteceffit 

Tamquam major > — Tamquam 
jam major. 

^ Vale. 

Beeft in Codice noftro. 

Dimifla cum ejusmodi etc. 

Haec in Codice noibro defunt ufque ad 
• illos verfus Cap* 13 !♦ Nohitis aeftivas etc^ 

Caf. 131. 

Et circum tonfae trepidanti 
I vertice pinus , 

•^ Hic verfus in Codice noftro poftponihir ilii 
qui incipit Et Baccis etc^ 

Verfabat rore , - vexabat 

Sylvefter Aedon - .Silvefter is- 
don. 

Sua rura ^ — Sua fora, 

Sic etiam citante Burmanno habet Codex 

. '» Auti- ^69» 

Antinod. qul cum noftro plerutnque conve- 
nire viiletnr. 

Myrtoque ms Myrtaque. 
Quod hodie, — Equid hodie, 
Cap^ 132. Ipfa corporis pulchritudine etc. 

Haec et quae fequuntur ufque ad illa verba : 

Quod folum igitur falvo pu- 
dore etc 

tn Codice noftro defunt 

Confingere, -Contingere^ 

Simulare coepi , — Simulavi. 

Coliculi tepente , — Colicoli 
repente. 

Nec nominare , — Ne nominare. 

Ut traduceres annos, etc. 

Haec et quae fequuntur ufque ad illos ver- 
fus : Iffa folo Jixos etc. In Codice noftro de« 
funtt 

Incepto vultus , — vultum. 
£t quidem tragici etc. 

Hacc et quae fequuntur ufque ad illos ver- 
fiis : ^«i(i m f^Hatis cwjlrieia in Codice 

noftra ^•?-3 .♦c---^ 

i»..-*-^- 570^ noftro defunt ; yerfus vero ifti fic legun- 
tur: iiuid me conftriiia f^^atis* 

\ Quis concubitus, mQuia. 
Quid vetat , -> Qpis petat 
Juffit, - Lufit , 

quod accedit ad eorum opinionem qni lufit 
ex conjeftura heic pofuerunt* 

£t hanc vitam dixit habere 
Deos , — Et hoc vitam dixit 
habere telos. 

Nihil efl hominum inepta 
perfuaflone falflus , nec 
fida feveritate ineptius. 

Haec in Codice noftro defunt. 

Caf. 133. Conceptisque - verbis , — con- 

ceptiflimis - verbis. 

Utut res haberet fpem vultu 
flmulavi , 

Haec in Codice noftro defunt» 

Veftifluus , — Semper flavius. 

Codex Autiiiod» qui cum noftro congruere 
videtur , citante Bnrmanno, heic legit 
femper fluvius ^ quae leftibnes videntur du- 
cere ad feptifluus quod habent fcripti 5 de 
Nilo intclligendum. 

. ^ O Bac- rzi O Bacchi , nos Et Bacchi. 

£t timidas admitte preces, non 
fanguine trifti , - Et timi- 
dus non fanguine trifti admit- 
tere preces. 

Rebus egenus, — cgenis. 

Adtritis , — Attritus. 

Inops, minor eft reus,^ 
Inops eft minor reus. 

Pecoris , — Docoris. 

Foetus , — Feftus. 
Atraque vefte — nigraque. 

Cunda timentem. 

Haec et quae fequuntur ufque ad illa ver- 
ba Cap. 194. Ac nte iterum in ceUam etc^ 
In Codice noibo defunt. 

Cap. 134. 

Super ledlum, - Supra le- 
(ftum. 

Verberantis impetum, — im- 
petum verberantis. 

O Enothea , — Ofinothea , 

^uod pluribus placet, et fic femper 
habet Codex nofter in fequentibus. 

Num- F^^^SW" ' A m< l '. 

I^fe^ 10 Codice noftro fic exilant : /#(r^e 
ad cafae boflidUtm froe^^ et ecce anftres^ 
facri impetum in me facimti fnioque ac 
veluti etc* 

. • r 

Vifa fuas moto etc. 

|j(<ltie A^ llk verba wiferhn'<^U etc^ 
in Codice noftro defunt* 

••■•■. ' 

Anferetn obtuli . ' quem anus 
cum yidit, -,. Cum protuli 
anferem , aniis Ut vidit /- 

Putares, Putates iterumi 

Ca^.tyt. Etiam loqueriS, — 'Et loque. 

ris. •■» Haec ait et tremulo , - Quis- 
quis habet nummos. 

DefanU . 

; . ■ . ; ..•':■ 

Paret non parethabeto ^ - Par- 
retnop parret habenta 11' .■ « ' 'Et veniet claufum poffidet ar- 
.-': ca jovem. 

i7et(^^ lieiMierantur» 


68i» ^vo Codex Membran. XIII0 

Vlat^niS)oJ^maeus a Chaki^io verfus 
ktine, praemiila ejusdem^Praefatione, 

579' 4t<^ k * 1 f7?< Mollis^ fciliae lacus ^ tufs moUi QiU 
lae latus. 

Viminiae, - UlmiDiae. 

Nummerabat^ Munerabat. 

Sorba, - Sorva: 

Helc Bvrmtniius habet : MSS* Bongarfianug 
Sorva^ iiadepatet hunc Codicem, cum illo 
Burtaiaimi Aotifiod. ^uamw iiiiinultis conveni* 
tint , non tamen eundem elTe h hinc iK>rrp pa- 
tet J\vi3iSiSticm. Cpdicis noftri le^ione^ cum Bur« 
«nanno fuifli» communicatas , (ed pauciffimas, 
nam ao^ fr^quenter cum citatoi»t tdeprehemli^ 
inus. =' -^; * ^ r-^ 

^hymbrae, - Ymbrae. 

■.•;:»■•■»:■# 

Ut Autiftod* . , , 

Baccincas , - Bachineas. 

Ca{. iz6. Dum illa, - Tuiwu 

Cucumae, - Cucumulae. 

Modo convalefcentem , - Cotu 
valefcentem reftinguit , at* 
que totam facieMit^^G. 

Statimque ne res - cucurrit- 

Defunt. . ' 

Vix ad cafafe -^ ' fbedoquc i 
ac veluti etc. 

Oo ^ Haec if#» , .4^. Seculi* 

;^ Plauti Afinii Poetae clariffimi expli- 
citComedia VIII. ecultima. 

Notandum , Codicem Bibl. Rcg. Parifi 
No* 7%%%* easdem , quas nofter , contincre^ 
. i *. octo Comoedias Plauti i illnm vero Mb ^-." ■ 

No. 7%%9* qui yiginti Comoedias continet , 
* efie iequioris aevi, nempe XV. feculL * ' * 

'. .Itt finpjnoftri additi' ftnt' Verfiis ¥olcatii^ 
de Foetis Comicis , 'ex^A^ ^lHf Libro XV. 
cap. H» 

5a* Fol. Codex Chartac. Hoc -Titnlor • XF^ 

Plauti Afinii Poetae' dariffimi Co- 
moediae. r : 

Sunt eaedem ofto , ^iiae in praeifedentf Co- 
dice extant , additi iidem verfus Volcatii , 
,€t leadem infcriptip qim( prlori.Codice. * ' ' ;.• / 

Subjunftae funt. Comediaeduae profaof^-'^ 
tione fcijt^tacl inoerti aq^oris. . Harumprior ; 
iine titulo , cujus argumentum hoc prae- ^ ^^ 
- jnittitur i < i j 

,*j PKiIogeniam cuni ' amaret Epife- 
„bus perdite fua.fu et ,precibu^ . . .. 
„ean^ noflu. tandem abduxit do.-/' 
vj, ttib ' et clam^ pareptibus. Cuth-; 
."jj ciue qua^rerenttifurbe^totaad Eii- 
'-^^jforiium tradilftaeft, porro ad ali- , 
„um ut lateret. Hoc tibi vidit * 
sTfEpifebus >. Piuiog€niam ^ud j fe 
^^dfe- Don j)offc aiutiosf, hanc |n:o 
^virgine uobio dat tixbrem aftu 

• • „fiio h r. 


f77- «•■»t;ri»-g»^ ^*X* • - \ 


„ fuo et Serviae leiiac figmchtis. 
,, lcaque despondetur Philogenia 
,, et Gobius ea potitur uxore. 

Scena i. {ic incipit : 

Epifebus. Nichomus* 

Epifeb. „ Vere hoc poffum dicerc 
,»miNichomi, in amore me per- 
ditum et miferum atque Omnem 
etatem meam contriviffe dum 
amori operam dedi , atque uno 
„ verbo expediam, amavi fruftra, 
„ dii boni , tanta ne duritia affedam 
„quanquam,ut amorinon refpon- 
„deat Id profedo vitium. In. 
„ grati viri genus tamquam perni- 
„ ciofum legibus Perfarum graviffi- 
5» mis merito pledli folent.Etenim a- 
,9 pud ' eos exploratiffimum eft > 
,jquem alteri debere non fuppu- 
,>duerit, omnibus in rebus boni 
;iviri femper officium relinquerc. 
,5 Sed feterius et durius me hercu- 
j^lepena affici debent qdi finceri 
jjamoris, quam gui pecuniae de- 
.„bitores effefti funt, fi nihil ve- 
„ reantur debitores naturae agnofce- 
„re quod debeant etc. 

Oo 3 Ri- 


fSo/ i* « * N0. P. Siotdu 

9,fa dici poflit, voluntaria fitopor- 
9, tet , quamobrem fi minime ad id 
9, turpitudinis te voluntas fed ne- 
I 9, ceUitas impulit te inocentem eflfe 
„dico* Philog. Ego igitur diis 
„ gratias habeo fi femel abfque no- 
„ xa libidinem meam explevi^ ^ 

Altera {eqiiitur ^ hoc titulo Comedia» 

Lepidi Comici Philodoxios Fabu- 
la pr^mifla Lepidi Praefatione. 

Argiimentutn quod praemittiturtale eft: 

3, Philodoxius adulefcens Dexiam 
,i romanam civem amat , eftque illi 
3, fide optima et amicitia conjunc^ 
5, tus Frontifis , qui cum Ennia con- 
„filia congerat. Dat operam 
5, Frontifis amici caufa Ditonum 
„amatae coadvicinum benevolen- 
3,tia fibi ut advinciat plurimum 
„ funftoque officio Ditonus fidem 
„praeftat ei defuturum nunquara. 
«Dempta vero fide ab his cauta 
55 aftutia res omnis agitur quae ad 
„amorem fit Poft interim For- 
5,tunius Potentionis fuafu hanc ' 
„ Dexiam cupere cum occeperit da- 
„ tis legatis acceptoque repudio 
„abnegat omnis hymeneos, quin 

,, viel •^•. P. SecmlLf 

, „ vel potius vi edes fubiit ^ Fimi- 
„amque Dexiae fororem unicam 
„vitiat. Tandem Minimaeduftu 
j^ejufque reperto viro Frontifi 
„ — ita perfedum eft ut fedatis Qm- 
3> nibus hanc compreifam hic tene- 
9>at9 hanc amatam alter capiat. 

Hanc PhUodoxion fabulam ab Aldo Manu- 
cto fub Lepidi nomine editam Lucae l^S?» 
cffe Leonis Babtiftae Alberti fcculi XV^ibrip- 
toris narrat Fabritius BibU Latin* Tom. L 
pag» 672* 

Illa vero prior quam modo recenfuimus, 
eundem fbrfan auftorem habet. 

I jtf. FoL Codex Membran- X 1 L 

C. Plinii Epiftolarum LihrilV. prio. 
res, cum Epiftolis VI* Libri V* 

^42* Svoi Codex Chartac» XVl^ 

Plutarchi opuscula Philofophica qua- 
tuor, graece. 

Pag. 1-9- Animi an corporis affec- 

tiones fint pejores. 

• 9-23. De vitando aere alieno. 

* 23-4^. Aquane an ignis fit uti- 

lior. 

Oo 5 Pag. 4^ r82. No. V. Secul:. 

Pag. 4T-.7T«^ Bruta animalia ratione 

uti. Hoc titulo: 

«97. 4to Codex Chartac. XV U 

Plutarchi opufculum graece ; hoctitulo: 

vm av rig OictKfHfUi tgv KoXoKtt rS (p/A^ ; 

fi.ve, de diftinguendo adulatore ab 
amico. 

In margine adfcriptae funt variae leftiones 
a mauu haud indoda* '> ' 

579. 4to Codex Chartac* ^pr^ 

Plutarchi opufcula, graece. 

1. Non efle expetendam multitudi- 
nem amicorum. 

2. De f ortuna. 

Eodcm Codice» 

Plutarchus de cepienda ex hoflibus 
utilitate, graece. 

Poemata anonymi , vide Tyronis notas. 

212, FoK Cotlex Membran« jx. 

Publii Optatiani Porfyrii Panegyri- 

cus f8l 
N4t^ .P» SecuU. 

cus dii^us Conftantino Aagufto ; cui 
fubnexa funt carmin^ r nempe Ara 
Pytiiia , et Fiftula. 

Haec omtiia edita^ funt cum aliis cami- 
nibus quae in hoc Codice exftant , cum Pub- 
ilo Optattano Porphyrio ex Cod» VelCeri» 
Auguft» 1.^90* Sunt inter hos noftri Co- 
dicis verfus Alcuini, veriiis Joff»hi- Ajb 
batis Scotti , .verfos Tenduifi Epifcopu 

1094 Fol. Codex Membran,. Olim Bon^riii* 7 X, 

Prifciani Grammatici Libri X V 1 1 1. 

In iine JJhri XVIL -htec litteris majuscn- 
lis adfcripta exftant: )» 99 

9» Artis Prifcianl V. D. gramma- 
„tici Caefarienfis doftoris urbisRo- 
mae Conftantinopolitanae Lib. 
XVIL de conftruclione explicit 
„feliciter. Fl. Theodorus Dionifii 
„ V. D. memoriae Sacri Scrinii E- 
„piftolarum et adjutor magni vi- 
5, ri Quaeftoris Sacri Palatii fcrip. 
„ fi manu mea in urbe Roma Con- 
ftantinOpoii lil. Kal. Jun. Ma- 
vortio V. CL. Confule impe^ 
rantibus Juftino et Juftiniano. 9^ 
99 
99 Hutc ftmilcm infcript^onem Codict Prifciani, 
c|ut in Bibliotheca Joannea Hamburgi cxftat, in- 
eflc tcftatur Fabritius Bibl. Latin. Tom. U 
P^g- 784» Patet, ex yetufto Theodori €o- 

dice f84- Codice ceteros defcriptos f eandem infcriplio- 

nem (ervafle^ In variis noftri Codicis pagi* 

nis adfcriptum eil a manu veteri : Liber iSV 

BafoU. Addidit Bongariiiis : Hic eft S« Bafo- 

lus de quo in Epiftolis Abbonis* Conftat S. Ba- 

folum vixKTe in Gallia et circa amium $69* 

defunftum; cujus memortae £acratnm fuit 

poftea Coenobium prope Rhemos , fub ejusdem S«. 

Bafoli nomine. Ad hoc Coenobium nofter Co- 

dex perdnuiife videturC^). Bongarfius forfitan 

de aetate Codicis dubitans videtur ipfi S*. Ba- 

folo hunc Codicem tribuiife; fed hoc a ratio- 

ne fcripturaef quae recentioris aevi videtur, 

aUenum eft» In aUis paginis ejnsdem Codi- 

, cis tamen legitur» Libeir S. Bafoli confeflfo- 

rit Chrifti; quod iterum nos de Coenobso S.. 

Bafoli intelligendum cenfcmus. Graeca multa 

Frifciani loca , in noftro* Codice obmittuntur^. (*) N O T A : De Schola tfusdem Coenohii^ quod 

« 

olim Verzy didum , et de S^ ^afolo ejus» 
que in litteris frofeifibus , vide Hi/ioire 
JAtteraire de la France^ Tom^ I Ih pog^ 
440. 

559. 4to Codex Membran» ^lt 

Prifciani Grammatica. 

Incipit a libri primi capite illo ubi de 
Litteris agitur , his verbis : „ Quomodo 
„ nec antecedente nifi fit muta ante li- 
„ quidam „ definit in Libr. XVL cap. 
de conjunftionc , his verbis 5 i» hic enira , 

ne , conjunftio , ncc interrogativa nec dubitativa, fed confinnativa. 

397' 4to .f*f^ iMHHBMa A'a» , P».; SecuU^ 

597 4to Code% Mcmbran» . ' ^ .* , XIII* 

Prifciani Liber X V 1 1. et X V 1 1 1. 
,', nera vel fignificanories verbonim , quibus 
„ cafibus conftruuntdr,9 pag« 1158« editionis 
laudatae. Ad initium Libri XVIII. aii- 
^fcriptum^ Hi<;incipitLiber fecundus,,. I • • .' ■ i %lCu 4to podex Membran» , Olim Bongarfii» XI V^ 

Prifciani Grammatici Prologus, et Li- 
bri L Fragmentum ; 

'Sequuritur a manu diverla : 

Gloflae in Prifciani Librum XVII. 
ct -XVIIL qui de conftruflione» 
agunt. 

Initio adfcriptum : y, Glofiae Prifciani Faryin^ 
Sequuntur a manu diverfa 1 nempe feculi» XU 

Prifciani Liber X V I !• et X V 1 1 1. 

Tandem Codiccm claudunt: 

Gloffae in Prifciani Librum primum 
etfecundum. 

Sed mutilae. 

■ • . '. . ^ " . 

Notandum, olim libros Prifciani XVII* et 
XVULifeparatsrii^a^rqUquis libiis habitos , 

■ ct f96. 

_ _^ . ■ *_JL_J 'JL -- _-^J_ * _ * • • ■■ 

» ■ ■ I W^^M^^— — — — i— >— I I 

N0^ ^ P> SectUL 

ct pro inte^ et fingulari c^m cenCeri 
folitos, viden«. 

• •• ' ' ' 

fa7« 4to Codex Chartac» AT/. 

Propertii Carminum Fr^goientum. 

aSS* FoU Codex Chartac^ XI K 

Ad caicein Lexici Damafceiit de qUo (hpra : 
a Folio 279. ad 27%^ 

Michaelis Pfelli Stichi poUtici de 
graomiatica , gtaece. : : ': 

Hoc opus PreHi anecdotum commentbrat Leo * 
Allatius iii DiatriJba de . Pfellis , . quae e»- 
ftat in Fabritii ■ BiHiotheca graeca» Tittf- 
lufriiiiioftrb Codice hic eft: i . 

jj^/i^^vgi^oi "zsroAiTiKo) TTfiog rov ^ 

jj a*iMet KVfiiv kcav^rciirnvov rov Movouar 

< »■. • 
yyXfiv TTifi Tfig y^ctfjLfutrtKfjg. 

Opm ipfum fic iocipit: < . 

€6- -\ M ^j McAera coi y^ftjjutriKfig Kett Tfjg. 
^jU^Srev WTfi S-ifih^g kcu ficLTig 11 dwf 5-87' ,1 n,ti I MrtMiiri-.S 


» » Oppfculo finem imponimt verfus de figni- 
ficatiohe quarunditm vocum , ordine alphab^ 
tico, ultimi taies» 

..(phyM^ wtf h (pXfyfMffij ^gAtJ- 

^^^UV 01 TOjOTiTUV 

99 ^PAey^u^ 

91 X^ovicb ol cbKytifictTct, rct, KiofMi^ 

•' ' .„Tae.tt;;k;%«j/8i 

9^ 0*7ra06iVfl0fi TCU OrTffCtO^flOftCb ^ TTciB^Of 

99 h rv x^ovfjv 
^yXAAtf T€ 'TrXngc^ 7ff^(pvKi ovGfictrc^ 

jjO^KVTcUtt. 

9> ^^ \ rss^ N^. Pt Scculh 

9>%fA^^aM( ti TOTfifia to Kttrm r% 

y^^^aifm ri \|/ivffv Keti ^ium¥ i^ 
9, <p«Mv ro cKffrSi^iq 

y, • 4c w/Km /ivc^anfog tdpctto^ c 

jy OKfjuuog 

y^ AMpitei^ ci TrmKoyiet rci hc K^iB^S» 

,, d/p^iKTOiy 

- Voxqnwhic X^^^S legjiturv «ppit Swi- 
dam XjE?iCuVig habetur , ft intcrprctatuf : 

ioog rijg Sv^ccg^ ccft)L> T cxftr» g ji, 4to 


f89. ■Ti ■ No. Q:^ Seculi. 

4to V^odex Membnuu Olim S» Beaedifti Floxiic. Deia 

Bongatiii« X^ 

Q.umdi}iani inftitutionis oratbriae Li* 

bri X n. 

Mutilus CodeX ab initio» Prima faic oeeuN 
runt ex Libri I. Capite 2% kaec verba s 
^9 et nihilomiuus amicum gravem virum etc. 

DeHnit in Lihti XII. Capite xoi medio» 
fais verbis c 

^y Sedcum debeat deleftare» Ex ifto Codi« 
Ce varias le^liones a Geerg« Altmanno ad 
fe mifTas teftatur Petrus Butmannus quas 
ad caieem Quindiiiani fui ' rejecit» 

Ne^ R. Seculh 

410 ^odex Membraa> Bong^arfii olimv X. 

Remi Favini > £ Rhemnii Palaemonis 
Carmen de ponderibus et menfuris. 

4S9* 4to CodexChartac^ XFL 

Rufus Ephefius de appellationibus 
corporis humani, graece: 

Titulus hic eft: Pp 3J7. 4t« w 
^o, S. SectilL 

4to ^^odex M«ml»ran. ' 'JT» 

Ex Saluftii Crilpi hiftoriis excerpfa, 
nempe : 

Or^tio Catilinae apud conjuratos, o- 
ratio C). Catonis in fenatu , oratio Ca- 
tilinae. Oratio Micipfae ad Jugur- 
tham, oratio Adtherbalis, oratio L. 
Syllae ad Regem Bocchum. 

5^1. 4to Codex Membran. XV. 

Saluftii Belluni Catilinarium ; addita eft 
oratio Saluftii in M. T. Ciceroneni, et 
Ciceronis declamatio in Saluftium. 

Scriptus Codex Ao» 145^. 
69%* «0 Codcx Chartac. XVL 

Salluftii Bellum Catilinarium et Bel- 
lum Jugurthinum. 

A. 70* 4to Codex Membran. Charta intermixta. X F» 

Saluftii Belluhi Catilinarium et Bel- 
lum Jugurthinum , addita Saluftii 
declamatio in M. T. Ciceronem, et 
Ciceronis declamatio in Saluftium, 
et Ciceronis in Catilinam prima. 

484- 4to rpi No^ S. Seculu 

414« 4to Codex Membran» XJr. 

Senecae £pi(lolae ad Lucilium. 

Titulus talis efti 

3)Senecae ad Lucilium litterarum morali* 
», um Libri X X^ »» 

Exftant vero bic Epiftolae a prima ufque 
ad LXXXIILet deiinit in his verbis: 

«>Non ibis audacior fi mala illa efle credi« 
), deris. 

J5^ 4to Codex Membran^ XIV^ 

Seneque contre Mefavanture 5 

Gallica nempe verfio $enecac.dc remediis 
fortuitorum» 

«35« FoU Codex Membran» X7Z* 

Senecae et Paulli Epiftolae XIII ; 

Editae in Fabritii «Codicc Apocrypha N* T« 
Addita funt excerpta ex Senecae Epiilolis^ 

Eodem Codice denuo : XI. 

Senecae et PauUi Epiftplae ; 

^au 4to Codex Membran, XtV. 

Senecae Tragoediae ; 

Pp d Tit». 992. 2irp. s: SecuH. 

Titnlus , qni praemittitur talis eft : 

Publii Annaei Senece Herculcs fa- 
rens incipit: 

Notandum hic , Publium Senecam vocari ati* 
torem Tragoediarum , qui vulgo L. Annaeus 
Seneca, aliis M. Annaens Philofophi filius, 
nemini Publius didhis fuit. Ordo Tragocdia* 
rum tah's eft : Hcrcnlcs furens, Thyeftes^ 
FhoeniiTae , HyppoHtus , Oedipus, Troades, 
Odavia , Mcdea , Hercules Oetcus ; his Tra* 
goediis fubmittitur fragmentum ex Herculc 
nirente a verfu izs* ad v» l6u 

Sequnntur: 

Glofl&e in Senecae Tragoediae ; 

Hadenus ineditae, pauca quiilem continent^ 
quae \c6tu digna iint. Exhibcnt argiimentl 
Tragoediarum , ct fingularum Scenarum « 
trai^ant ctiam panca de Metris. Divcrfae ab 
iis quas cx Ludlatio grammatico MSS* aliis* 
que cdiiiit Schrocderus« 

£x noftris fequens fpccimen de Tragoedia 
Herailis Octei fubjungimus : Sator Deorum. Haec Tragedia 
didla Hercules Oetheus ab Oe- 
,. tha filva , pro argumento habet 
„quod Eiiritus Rex Eucholiae ha- 
5,buit Yolem filiam quam Hercu- 
les adamavit et a patre eam pe- 
tiit , quo denegante eam terras e- 
„ jus invafit» et ip(um patrem oc- 

„cidit. 99 
9> J> 
99 99 
» 
39 

99 m „ cidic, et Yolen fecum adduxitct 
„eani^lus qtiam uxorem propri. 
,,am Ueyanirani dilexit. Quod 
,5 cum> audiflet Deyanira mifit ei 
„ pallam intinftam Yanguine Nefli 
centauri quem Hercules vulnera- 
verat fagittis toxicatis. Qui NeC 
fus dixerat Deyanire quod fi vel- 
let quod Hercules averteret fe ab 
amore ejus mitteret illi pallam illam. 
,, Hercules autem illa indutus fl:a« 
„tim ita pette veneni correptus 
elt ut carnes ejus ab oflibus avellc 
rentur et palla etiam ita adhc- 
„ fit cuti quod abftrahi uon potuit. 
„Deyanira autem audito doiorc 
„ Hercuhsfeipfam interfecit» Hercu- 
„Ies autem dans Philoteti armi- 
„gero fuo arcum et fagittas fibi 
„ ignem paravit. Ubi pofita fub 
„ capite clava quod in eo morta- 
,y le erat confumpto in celum trans- 
,. latus efl:. etc. 

Sequuntnr has gloflfas fragmenta ex Oeiii<« 
po« Agamemon Tragoedia , glofihe iu euK* 
denu Taudem: 

Seneca ad Gallionem de vita bcata. 99 
99 T94« KHBMWI K9^ i* Secuii^ 

2tS* FoL Coifex Membraiu Xlt 

Sidonii Apollinaris Epiftolae etTane* 
gyrici. 

In Libri IX» Epift. XVI. Ordo tiirbatuf 
et ab editis^ diverfas eft» Paneg^rici hic. 
adfunt ufque ad Carmen VIII. ad Prifcum^ 
Valerianum) non eo ordine quo in editis,' 
fed ea confulione de qfia Sirmondus ad 
Carmen IIL et IX. 

Eodem Codice»" Sed ab alia manu« 

Epiftolarum ApoUinaris Fragmenta; 

9 media Epiftola a^ Libri Vm» ufque ad 
finem £piftoIae 6* ejusdem libri. 

170» FoL Cod. Membran. Olim Petri Danielis* XJL 

Julii Solini Polyhiftor. 

Capitum divifio aliquantum diverfa eft ab 
editione Salmaliit 

15^» Fot Codex Membran* Olim Petri Danielis» X^ 

i ■ 

P. Papinii Statii Thebaidos et Achil- 
leidos Libri. 

Codex nitidiffimus. 

f . 

jKiS. Svo MSS« Codex Membran. XIT^ 

Statii Thebais. 

Codex nofter deficit ad verfnm 517* Libri 
undecimi^ 

Prae- rpr- Praemittuntur dnae Statli vitae , jinanim « 

prima fic incipit : Tuiinm eft Civitas in Gal- 
lia , unde audor ifte oriundus TuloTenlis di- 
£bus eft* In Romam veniens rhetoricam di* 
' ' dicity quam et in Gallia celeberrime dopuit.^ ' 
Sed quum ex civilibus guerris et diflTenuoni* 
bus contritiones et difcordia magna per oiii- 
nia movebatur , maxime cum fuo tempore 
regnaret nequilfimus Imperator Domitianus, 
voluit Romanos a difcnrdiis civiiibus revoca- 
re« Sed cum Imperator D» ut fuae iniquita^. 
tcs libcrius augerentur, edidum fccerat, ne 
aliquis Poeta a&quem Reipublicae reprehende- 
ret, Hiftoriam Romanorum aiTumere non au- 
dens, Thebanam incipit, ut faltim per !iliud 
r . . exemplum belLorum Komanos corrigat* Poe- 
na repreheniionis talis erat, ut fixo palo in 
gutture combureretur etc. Altera Statit vitft 
£c incipit: Statius Fapinius Curculus (Surcu« 
ius , Urfulus , in Tolonenfis ( Tolofcnfi ) pi^ 
tria extitit oriundus , qui in arte praelatus 
grammatica Romanam urbem relida Patria 
vifitavit.,9 Ex his perfpicuum eft in iltis vitis 
. . . Statium Thebaidos audorem ; confundi heio 
cum alio L» Statto Urfulo , vcl Surculo , To- 
lofenfi rhetorev fed errorem iftum multis 
confotarunt Voffius, Dodvvellus, aliique plit« 
rimi qui de Statit vita fcripCenuit*. 407. MSS« 4to Codex Membran. XIU 

- - Statii Thebais. 

Mutilus in fine Codex deficientibns ultimi^ 
libri duodecimi verfibus, Adduntur huic 
Codici breviores nottie et variantes It&Xo* 
Jies ab antiqua mamu 

P P 4 589. «vi> f9^- ^«9« £ SecuU^ 

S^9» Svo Qpdcx Mcmbnm. XIL 

Statii Achilleis« 

xof. FoL Qidex Membran. OUm Pctri Duij[eUa« , XIV. 

C Suetonii Tranquilli de vitis Caefa* 
rum Libri X I L 

30tf« FoU Codex Membniu XIV^ 

C. Suetonii de XIL Cae&ribq» LihrL 

4S4» MSS. 4to Codex Membran. £x BibL K Danielts» XIV^ 

Epiftolae quaedam Symmachi ; 

Incipient^ a prima Epiftola hoc Titulo : Inci* 
piiint Epiftolac Simac^* 

2^8* Fol.. Codex Chartac^ Fetri Qanielis» ut vidctur ab 

ipfius manu* Xlh 

Symphofii Poetae vetcris elegantiffi- 
mi erudim juxta et arguta et feftiva 
aenigmata multo quam antehac emen- 
datiora et verfibus aliquot aud:iora. 

579. 4to Codex Chartac* X V. 

Synefii Cyrenaei Philofophi , adDios- 
corum in librum Democdti fcholia ; 
graece. 

Edidit primus hoe ^pufcnlum Chemid argu^ 

menti w^ JV#« S. SeeuH* 

mentl Alb. Fabritius BihU graecae Toiiu 
VIIL pag* 325, 

Titulus hic cfl : 

99 f iW j ^J fl' a-^AlOtg. I» Fabritil 
„ editione legitur : hg fiifi/Jm AfjfiO-» 
^•KpiT^» Dioscuro opus infcribitur 9 his 
„ verbis : AiOO^KOV^O^ ItPU t5 MiycC^ 

i^^Lct^eiTn^og r£ iv AM^cui^^ict y Qnov 
yjTt 9Wtv^oK5vTcg SvvcVwff (piAortipbi: 
^^Xf^i^v» Fabritu editio fic : AiWlM-, 


9> ^od li^ca, 
Codex noHer in haec verbd dcfinit: 

yyKcu Tou pev ovo trif^vcu vM^^t^ 
9) Zwreu Kcu ug aif^)» iTroxfi^^ktpvTiau. 

jl?^^y Fabritii editid fic : 

Ppf »«« f98. \ ^fOinog. kcu ro ^cuf th hoyn n- 

Eodem Codice: 

Synefii Cyrenaei de dono Aftrola- 
bii diflfertatio ad Paeonium , graece. 

r 

Ejusdem Synefii ntnimqiie opafbulun eft. ' 
97t FoL Codex Chartac» Olim BongarllL XFL 

Audores taftici graecL 

Primo loco hic occurrit Index tuftorum de 
re militari , qui haec continet : 

,^AuSdres de re militari nondum 
tradudi. 

* 

M Asclepiodori liber unus de acie 
inftruenda. 

9, Arriani de acie inftruenda Libri IIL' 

„UrbituLibriXIIL 

9, De machin is andquis Liber unus. ' 

„Leoni$ Imperatoris epitome rei 
milicaris. 

„ Poffi. y s:99* No. S* Seculu 

,>Fo(ndonii Rhodii Liber unus. 

^Aeliani Libri duo de obfidione 
„ urbiuiu. 

„ Pyrrhi Regis de peritia ejus qui 
„elt Imperator, Liberunus, 

5, Problematum de re militari Li- 
„ bri XL 

5, Concionum , five exhortationum 
„ ad fortitudinem Liber unus* 

„ Conftantini Liber de variis gen- 
„tibus, et ut unaquaeque pug- 
„ nat , utque fit eis refiftendum. ^ 

„Polyeni ad Imperatorem Anto- 
„ ninum ftratagematum Libri Viii. 

„Clearchi ftratagematum Libri IIL 
„quorum omnium audorum fum- 
„me funt Libri JJCXIV, maxi-^ 
„medigni qui convertantur , quo-' 
„ rum capita crafia miiierva , non ta* 
„ men omnium , infra fcripta funt 

Subjiuigitur Imlex latinus , conttnens argu- 
menta fingulorum Capitum, qaae iu praedi"' 
dis auftoribus ' exftant. 

His Indicibus fubjungnntur opurcula ipfa 

Tafti. ^oo. Ta£liconim, £ed ab its diverfa, qiiac fupn 
commemorantur* 

A pag. h ad ifo» Sylloge Tafticorum Leonis Impe- 

ratoris: • 

» 

Dtverfa eft prorfus ab opere ejnsdem vnl« 
gato quod primus Joh. Checus latine edidit » 
ct XX. conftitutionlbns vontinetur. Noftrum 
enim divifum eft in capita loi i quorum Ta- 
buia latine* et graeoe praemittitur. Titulus 
Tero Tabulae ifttus uiis cft: 

j^rot^. (^ ul/3« anno mundt 5413« qui an« 

nns in regnum Leoiiis vel fecuii X* ini« 
tium incidit* Ejus operis fpecimen aliquod 
Cit cxhibeamus, in eo oapite L X X V 1 1 1* cu. 

jus Tituius : cTi %¥ Xcug avccyKeuorarcug Exempium fequens» 

^ iPiKpc^rfig iyccvcMrSv rc^ oicL tJv ;^* $ M t f^ ^jfjtMvct rov oiKUw omv gparovy kcu f If: iSV Xrc«^. 601. 

j^ MTrroTcLToy 7r€^iilictX£T0 puKny^Koi 
99 ^f o^ X^^l^og mctv uyiTTtT^^uoP ^ 

^j Tdl KOU ^^oB^VfJLCiiS ^^O^ TOV uyc^U » / yjX^^^^^^^S icctr^ K^cLTog tviK^icca^ 
Qymd latine iic rcddi potcft» 

9, Iphictates exercitum fuum hiebiem rtio^ 
M lcftam impatientcr terre , et expeilitionl 
)) quae inftabat reludlari obfervans vile ct le« 
», viffimum fagum , ncc quod ad frigus arcen* 
5^ dum par eflct , indutus , hoc exemplo militU 
,j bus animum ad patiendum fbrtitcf rcddidrt » 
>» et holles debellavit* 

£x caplte fcquenti cul titulus : oTi 0%i TOP 

^hgficcr^yov Ko^^t^iKcv uvcct KcuCpipvgr^ 

9fV0V } exemplum fequeni. 

yj Keticao Xiff^oo^dVTi «rm crvv currS 

^^TcH ^MTUy Of^Tovg iK {icTUvHv 7r9i 602, MMfti ^j HofjMTfiios KcLtixfuJ^ j wmuTrm ^ 
9) cmo^uP^JMract Tcmo^^ tt^os rov ttO' 
91 Xtfiov ot ifjmt^oi y m rovc 'srcXBfjU'' 
») ovc rccrovTo Kcc^t^iKOvf s>6 rciy. i^oa» 

» 

jjomm ncbrctfjuHB-cdtriK 

^ Caerat itiine laborantibtts co^iis fuccurrlt 
)) panibus confeftis ex &ut]cibus et plantis ; 
,) quos cum rcperiflct magnus Pompejus ma* 
yy gna cura abicondit^ ;ie fui milites inde ti* 
,) mere inciperent hoftes , quos' tam fhigali 
„ viftu utt Cognofcerent» 

Caput 69. ^Oicd TPC^o) 01 iTnrci ov 

X^^f^^riTovcriv ; in quo narratur ftratagema 
Ariiiomenis MeflTenii qui hoftium iniidias de« 
prehendit ex hinnitu equorum^ quum ipfe 
equas fecum duxiflet ; et ars Parthorum qui 
fuos equos, ne hinniant) impediunt, loris 
fortitet eorum caudas conftringentes i occur« 
rit infira inter , praeccpta militaria de quibns 
mox diduri lumus , unde verofimile eft « Leo* 
nem td defcripiifre» 

Huic fyltogae adjundac funt t l^denae mU 
litaYcs ex Rufi Ta^tcis , et BafiliciS , quae ef- 
ficiunt capita 49. 

Tandem operi huic finem Impenunt» Byfmi 
miUtares ^ quibos* ifte titulus: AxA^^B^icL tfoj. ^-i^v %v. etc, 

2. a pag. 153. ad 194* Orationeg 
cxhortatoriae ad virtuteiii. 
3* a pag. ii;4.ad 224. de hoftium per- 
ditione , five uti graece legitur ^rggi 

'PtoMuiCoV (p^OPcig : "^i docentur varia » ad 
corriimpendum vinum , et aera ; fub his tituli^: 

jjGiva^cb^lM^iigj Atfo$ (f>ct^fia^ug ^ ,,. 

fequuntur alia praecepta bellica) fub' variis 
titulis, velnti: ^^ Ayav^i^iKOV 9 TT^og Td- 

,5 f^fiv 7r?\yiyivrcg j ttpoc TfjV a^zro CiO^if 

^yyrXriyfiVj hrxov TiB-cLa-ia^ fin %f**" 

j^l^ina-cn iTTTroVj 'srpoc hss^srm vtto^'^ 

jjtrtv } ^€^i 'mfsrm rctxagj rct^ 

^ fCL^iWTTOV , B-i^aTTiicL VOCOWTm XTJf- 

^jVcov ; avvSi<ng 'sroMiJ^mi^a um ' N mmmammmammmmmmmmmmmmmmmmmtammmmmmmmmmmm 
N§^ *Sl Secuit, 

^tA«to$ ivfU9 Kcm ni^utTj rexn 
^j7r^y¥6ogiKil tSv f4,i>\Jiomi¥j tt^^T^ 

5^ yw^yi^ ^ct^o^cu > omi (rKlveurioL ^ 
^^ iXetiis n%&jcurict , hsria-pociyio-fjut 

^ TTi^ fii^iOve 11 ^ qui tituli ladne fic re<k 

^ 4i poflfunt» 

Ad pugnandtim Ibrtitet incitamentum , ai 
amput^ttonem membrorutn fauciorum ^ advet^ 
fus vuinera a ferro iilata , de domandis equis ^ 
ad inhibendum hinnitum equorum, adverfus 
motbum oculorum ih equis, curatio ocuioruift 
in equis , ne equi terreantur, de ceieritate 
e^\iorum , ad terrendos eqtios , curatio jumen* 
torum aegrotantium , aliad pharmacum magis 
compofitum ^ curatio equcrum tuflientium , ad* 
veruis jumenta recalcitrantik , venatio milita»> 
ris , ad inveniendam iatitudinem fiuvii vel 
inuri , ars praeragiendi Ritura , &d eVigii^ndUm ^ 
ad pugnam Elephantorum , artes rufticae , 
praeparatio vini ^ praeparatio aceti , praepara* 
tio olei j ultimum caput eft , de fagittis» 

In illo ultimo capite, quod graece, tTri^» 
t)ouyitruei Trtfi (iiAaivg dicitur,hacc inter alia 

kgimus : 60f. iegimus : ^, ouvorcu (ii^jog t¥ Sieb ircta^g 
99 OiZ^^ t^ WKTog Kcu fifjui^cbg fdx" 

pmro avnx^g ^ ^Pop^sj^ poteft lagitta 

XxasL a6bi per 24» horas traufire (patiatn 
30000. Stadioranu Quod experimento qua* 
dam coafirmat audor, ita (nftituto, ut ruc« 
cedentibas fifoi idibcs jaculatores metas ieri. 
rent, et numeratis (imul omntbus fpatiis, ia« 
de compertum , unkam &gittam ii eadem 
celeritate per 24» horas ageretur 20000. Sta- 
^ diorum (patium ementuram. Deinde hacc addit : 

9 KC^^^o ^ ^^f^ T<wrti Kou av^fiog 
y • o^3-9jg xcu ^etwficav^ig i irU^og 
jTcix^ ol *jroZ Kcu n-Xuhfigi lioof 
^ Kcu uvrog ivccy^ct^ roi! ^ot^o^iXtoag 
^M^y^ rov 'srcttoog duTO^ ^cAAcfr- 
^Kiig mtfcbrayrof if^w itpriyYioroifiir 
9 fov. ro^oTtig iroi^oMog ^v ^ dgi 3"^- Secuiu 6o6» 

WHHBHHHHHHHHHHHHHHIIHHBHHHfflBHHBHPHIHHHi^HVH 

■^ ■ - I 

^o^ T. Sevuii. 

, m^STivov y KWfiytTfjg rig dvj cb^?\A 

^jTijg S^fjfiag B-MTr^g^ iK^Yidoi fjt^tv isc 

nvog Mxf^VS u^KTog vXaioL ^ (pofiipoc 

jTrPoa^^S^iiv ouvtj rig Idtiv uovvotrog 

^rUXU KU) (iot^UV^ iTTTOflfJUiVOtiV 0% 

j TTcmm Tr,g (^vyrigrug oOag , o fjLUV^ 

^ VOg TTUPUKlXiva-UfJLlVOg ^(HV S^U^^ilVj 

^'sruvTU fov (pofiov ^ii^.vav ovo (ii^ ^ 

,Xfi (iuX(Lv 5 Tovg yu^ oCpB-u^^fiovg 
KaruTo^ivcrug rrig upKTov^ €u%€*§o 
Tov {'sroiyiciv uvTfjv fjLtiOi (iKiTTOva^uy 
mg Kvvr/yiTug. r^v oi u^u ccCpcg ro* 
^GTfig fiufioficuvfjg it^ip rig in^og^ 
olSu r uvS^PCOTFOv ho^iva^uvru oiu 60^7. 

J^o*^ T. Seculi. 

^y na^idv Kobhov kcu iv^agov » oy 
jjKcu ypist/^ivg m e^eKct/jf^ /m/mv*. 
jjfjuivog» "Zir^ouliciMro o& rtfv «V-* 
jj Triocb victvictg. tovto ycl^ ^^o^nrct^ 

jj^iV jicC^fJTcivfjg ivOUKVVf^iVOg TJfy 

99 TiXf^v iifjbi¥ S-ictraug^ o o^ out l^a* 
j^y^ci^pog iyctStog rov KctriXftvrct fjuii^ 

^jTiS^flKiV iTTi T^V cl<r7riocC 'TrfdsTffV 

5,^Ey roi riiv Ki^pcbAr^v iy^cti^&f, of" 
^Bolg fieAta^i kvkKov Kii(pct/ojg fjufjbov^ 
jj fjuivog^ UTct rm opB^uXfMv rcur (^oXctg^ 
99 X*^^ ^f^viug , fvQ-fjLov yivuaw. 

jyKCU /iOlTTOg CUfS^flCuTTOg fiKoP^S^u 

55 r? ra^u rov o^odfJbctTog. co io^fjuvv^ 
55 vfro ro^iKii ypcLpiKfiv otfAXfl&j8«y Koii 

^^yociipcOV TO^iVfJtM^i y KCOi r0^iVCi)V^ 6o8. 

A>« ^'^ SecuU^ 

4 

etc^ 

Quod hic nnrrat de deXteritate Bftrdefanh 
in jaculando e^empltim , fidem fuperat , et 
latine fic exprimi poteft. £rat autem pcri« 
^ tiffimus arcu Bardefanes* Vidi illum fagit-* 
,, tis quafi pingentem , hunc nempc in mo^ 
^ dum : Juvenem quendam pulchrum . et ro« 
^ bufto corporis habitti fibi coram (hUui juOit ^ 
)>quem vix pidor digne eBingcrct. Cly- 
), peum vero ille , jubente Bardclane , projc* 
), cit« Hic , nobis fpedantibus , ut artis fuae 
), experimentunii facerct , in clypetim fagittas 
,, intendens , e longinquo faciem primum ju- 
)3 venis ^ oculos , labra , geiias , i£libtis &• 
9, gittarum expreffit. t)ein cetcram corpori^ 
,, effigicm , ita ut fagittis pingere vel pidlurag 
,)jaculari dici poflet, nos vero admiraba* 
,, mun etc* ^ 

Agharus Rex , et ManHus , quos in hoc ca* 
pite au^r commemorat ^ iidem forfan funt 
cum Regulis Arabiae et Syriae , qui apud bi* ' 
onem libro L X V 1 1 1. in vita Trajani ad an« 
num ab J* C» %67. occurnmt, unde eti^m 
verifimile eft, hoc opufculum Arrlaui eire« 
vel Aeliani» 

Sequuntnr , interjeifbo a pag. 2^4. ad 24^» 
Epicleti Enchiridib y de quo fupra $ 

Probientata Militaria^ Lihris , vel P^cyoiS 
uniecitn comprehenfa* A pag. 251« ad 317» 

Primul liber fic incipitt 

jj rig 71 curicc ol ^v iva^oLvrcL ra ray* ^^ ivix, [ifj tK rov et^iir/Mv ra>y fictvow 
y tvUfiS-fiOfrog o gfctro^ roig ix^^^^ 
55 y^vlftcu^ lioStv ou imMyfivai 
" j ^ Tng vutrov r<k^%a4 emo Tretvrog ray-- 
^yfjuatrog. ofAoioig ot km rig l^ctfx^ 
jtKcu ivcci^x^ 9 ^ ^vrdfx^» 
jyKcu rtr^ct^x^* 

In libro fecundo legimus caput feqnens» 

99 vc rivoiv aTTootacnov cog ko^ov ra 
' 99 ^^^ /^^'^ ^ f6o/^d^ oict^o^iig rtjv 

w ^^^rfjyictv ymcS-cti Ek t6 rcov o^ay* 
15 yciw Kcu iK runv ckuS^ikSv iSvZv. 
jjXofti yot^ 01 dfxS>ioi r^o TrofctTfipfi^ 
^yCctvrts ug ^^Qvyy^g ^jftoi fit^fi K9i 
^^fioi^otg hct^^o^ng 'orpog r^v x^tMV 
^, iTCLG^Tov ^ KctB^ug vZv cificLfUtr Kdi 
f^TovoKOi rctrcovTcti ^ izzivo ro a^ii* 
y^l^ct uvroi (pvXctrTQVTig Kcti crvyro* K§. T. SecttU. 

jy^atra^ daroi [jufucac r^aar er 
j^rctlg futxats. 

Qiiae iic verti pofliiiit: 

Unde demonftratur , utile efle exerdtam ln 
▼arias cohortes et catervas dividere ? 

^Ex catervis (^o^ouyyavyet ex gentibiia 
)) Scy this , veteres etiam olim idem obfervabaot 
j^vttm cohortcs vel catcrvas copias dividcrent 
s^ad variosufus, ficutict hodie folent Avari et 
jf Turcae , expcditius indc varias in praeliis 
^ inverfioncs , et in diverlas partes fbrmantes 
jf aciem» 

Occurrunt hic variae voccs quae ad medium 
aevum rcvocant audorem noftrum , veluti 

(ictyooiV ^uae funt vexilla , opnyyav j 

eatervac, et nomen Turcarum, quod ante 
fectilum poftChriftum XL vix innotuit. Vi« 

de du Cange gloiTarium voce (iobVQOV. 6tC« 

Sequitur. 
a pag» 3I7» ad pag. J44. 

Arrianus de Arte militari five Tac- 
tica. 

a pag. 5JO» ad 59^^ 

Arriani ejusdem expeditio adver- 
fus Alanos. Tandeni. 

Ono- A^o» T» Seculi^ 

Onofandri de Imperatoris arte f. 
Strategici, capitum index. 

^74- 8vo Codex Chartac* ! XV IL 

\ * 

Leonis Tad:ica, - 

hoc titulo : 
^^K^WOfCg Toiv iv TTOM/Mtg TCtKTlKOOV 

9, trvvTOfJbog Trctaccoocig» 

Hoc eft opus, quod vnlgo circumfertur , 
divifum iu capita , f. conftitutioncs XX» 

Hic tamcn non eadem eft prorfus divifio : 
fcd quatuordecim funt OMTc^^Ug • quarum 

nltima 7rm voLvfMx^ctg* ^k^ Q.q 4 4"* 4to 


6li. 

— • - -^ ■ ■ ■ ■ 

2io. T. Seculi. 

4to ^odex Membr^v XIV^ 

\n Terentium fcholia > 

^iverfa a fchoHis Donati et Eugrapliii «pise 
' lindebrogius Parifiis edidit i^io* 4to«. 

Eodem Codice extant«. 

SchoKa in Lucanum , Virgilium > O- 
vidium, Statium, Sallultium; ulti- 
^ ma funt fcholia in Terentium. 

%^A* 4*0 Codex Chartac* XVI. 

Scholia 'm Terentii Andriam et Ea- 
nuehum; 

Diverfa et i prioribus illis et a fcholiid 
Donati et Eugraphii. Poil: Andriam adfcrip* 
tnm eft nomen proprium : FerroU 

«ft» FoL Codex Chartac* XIV^ 

Theodori Prodromi carmen de gram- 
matica. 

Hoc titnlo : . 

Carmen eft ftichis politicis , vel veriibus 

Jambicis conditum, quos recentiores grae» 

^ oi flc vocaiit , taiiquam hiftoriae fcribendae 

aptio* ^IJ. aptiores , qiiale etiam FfcUi opurcuhim fu- 
pra lauitatum. Anecdotum , quod nec Fabri- 
tius, qui omnia commcmorat, laudavit) nifi 
idem iit cum Theodori Prodromi opufculp 
fp^ammntfco , qncd ad calcem Demofthcnis ex« 
tarc ait Neflelius BibU Caefareae Cod. PhiloC 
ifo» , et cttiit Fabritius fiibl. graecae Tom/ 
<f. pag» S19. 

Incipit vero noftnxm £c: 

roictZrctt^ 

jjA^aSy dyvogiproi KotS-ct^eg^ dfLetj 

jj A^lJLO^U j ei(pti fj x^V eiz3T0fM,$ 

jj AfJtu^ToXog j ^Muvog j i^ofMtSteu 

rouTotgm 

jjTov aofpf 01 oobovvofjuiv j (rKorSofig 

yup iraret^xu. 

Ordinem alphabeticum perfequitur; mix- 
ta profa veriibus. Exempli gratia hfiee 
profa fcripta funt: 

i^ Tfi V TToia^fig M^tog dJxfi^v oetavvi* 6l4* N§* TV * Seculi, 

^j l^ oiov v^Ketvic^ iTnTXMTr^ fiv^ci^ 
y^ vog. vvigrov ycbt^a. varpog. 'S^orufiog. 

Hyrcania erat urbs Thraciae, alia ejnsdem 
nominis , five vicus tantum , in Palaeftina , 
viilc Stephanum Byzantinum, fed utra^uc 
Cum afpiratione fcribitur« 403* 4to Codex Chartac. XI V^ 

Theophrafti EreGi opufcula, grae- 
ce, nempe. 

WiPl 'ZuVPOg y fJLirOL rOL CpviriKCby Tffr 

Pi /^S-COVy 

^ifii iopoircv j ^sfiPi Ihiyyoov > 'zstpi 

KC^COV j 

jre^i IX'^^^ j ^^^* ^vijuav , Tn^i oT" 

S/[9* 4to Codcx Chartac» X V^ 

Theophrafti Philofophi Chriftiani pq- 
ema jambicum de arte chemica, 
graece. 

Extant hic tantum verfiis 48» priores. 
Hoc opufculum anccdotum coramemorat Lam- 
becius Comment. Bibl« Caefar« L« VL pag. 

191. ^^* T. Stculu 

i9i^ ct Fabritius Bibl. gracca Tom. XIL 
pag. 7<J9. 

Titulus hic cft : 

^,Tijg S-tiui rixv^ig ^id gix^v iufjim 

Sic vero incipit: 

,y di ron^ (ro(pigoiv dvoftg da^mp finro^ 

^eg 

^yEv^ctifjbov5vng xffJi ^iivrtg 'tffavTa- 

(poog. 

,j K<»i r^>' (pt/ff^^y di yvomg itcmm 

KTlCrfjMTCi)V0 
S2T^ 4to Codex Chartac* AT/, 

Albii Tibulli carminum Libri 1 1 1. 

Libri IIL et IV. hic pro uno habentur* 
3S%* '4to Coilcx Membran* Olim Bongarfil* iX 

Tyronis C Senecae notae. 

Deeft titulus ct initium , ncmpe caput h 
et pars capitis II. Folia implet 30. quod 
fupercft, nec cum Gruteri editis notis or- 
dine convenit» Praemittitur a manu Bongar- 
fii praefatio , quae ex alio codice dcfcripta 
videtur» £jus titulus hic eft: 

ji Inci- 6 16. Ke^ T^ Secuti, 

), Incipit Frologus ile notis Senecae et qua- 
},liter beatiffimus Gregorius Papa (M€caXo% 
))fuos per notarium Sccdulae recitare con- 
„ fueverat, feu et quod temporibus David 
,, regis notarii fuiflfe defcribuntur , fed et 
j^poilea quod Banich difcipulum Hiercmiae 
,, prophetae notarium fuiffe aflerunt Adfcripiit 
,9 etiam haec idem Bongarfius : 

„ Ex vetufto codice : In nomine Dei fummi 
„ incipiunt ndtnc Senccac ct CyccTonis fecun- 
fy dum traditionem TuUii. ^ 

His tachygraphicis notis, quas, uti mo- 
nuimus , Gruterus ad calcem infcriptionum 
edidity in noftro Codice fubjunda funt^ 

Poematia varia , incerti auftoris , 
niutila tamen et lacera , ita ut vix 
legi poffint. 

Eorum , quae hic fuperant , titulos et quae« 
dam fpecimina fubjungimus^ quamvis (int ne 
anecdota , dubitamus» 

1. De carminis inftitutionc. 

lucipit fic» 

Auri fteramate nexas 

Flavefcente coronas , 

Me cantare parante 

I 

Ut mitis caput altura 
Cingit lamina flexa 

2. De nayigio et agricultura, 

Incii 617' vammmm He^ T^ StculU 

Incipit liC: 

Undis raucifonis vela tumentia 

Ventis hinc trepidus tradere mo- 

lior 

Confedurus iter per vaga mar- 

mora 

Luftum prora fubit , Carbafa Cir- 

cius 

Inflat, chorus ct hinc , inde Fa« 

vonius 

^ . Subfolanus eis obvius irruit 

Eurus xum Borea praelia per* 

ftrepit 

Tum Vulturniis agit > tum Ze^ 

pnyrus ratem 

Auftris hinc tapitur » hinc Aquild* 

nibus : 

Parva lintre vehor, non michi 

clailica 

Navis, barca federis pluribus ail* 

choris , 

Cumbis atque fcaphis impeto ce* 

rula. ^18. Hp^ . 7\ SectUu 

In ultitna carminis parte , ubi ^e agricul- 
tura , et poti(fimum de vite loquitnr , occur- 
rit locus ideo notandus, quia dogma illud 
Fontificionim de myfterio corporis Chriili ia 
facrificio mifTae iuculenter tradit : 

Vites quia etiam Bachica munera 
Sulcis nec remores vel fcrobibus 

dare 
Sarmenta uviferis vitea brachiis. 
Vanos ac frutices demere vitibus. 
Palos palmitibus fubdere gemmeis- 

Hic mutiii funt verfui quinque, deinde 
haec leguntur. 

Dantes dapfiiiter mufta recentia 

Aram quae fubeant divite copia 

Puri cum folito munere tritici 

Agni in mirifico fanguine tran- 

feant 

Et nos letificent faece carentia 

Regi concilient , crimine fegre- 

gent 

Peftem fubmoveant profpera com^ 

modent 

Ut ' ■■ I »1 11» I I ■■ ■ l I . I| ,w. 

^o* T, SectUK 

Ut cum militibiis ' corde fidelibus 

Utaiiiur dt^coris ftemmate nobilis 

Gaudentes celebrem fumere glo- 

riamr 

3. De conftrudione domus Domi« * 
ni fecundum Hezechielem. Incipit (lc : 

Alacris fides tropeis etc. 

4. De Aritmethica. 

Incipit fic: 

Septem columnis intus eminet do. 

mus 

5. De Mufica. 

Incipit fic : 

Rimans nexa poli culmina redlrix. 

6. De Aftronomia» carmen Sa- 
phicum , deeft initiut». 

7. De Geometria. 

Incipit fic : 

Artis praepofitae brevi notatu etc 620. No. "^ y^ SeculU 

Fol* v*^odex Membnn. Olim Bongarili » XF^ 

hoc titulo» 

Valerii Maximi urbis Romanae fu- 
ris peritiflimi. Didorum memora- 
bilium libri IX- 

Initio codicis haec adfcripfertit quldam : 

,, Huuc librum ex manufcriptis et vetu- 
j^ftiffimum ct certiffimum arbitror, cum alia 
^jmulta quue in vulgaribus libris corrupta 
,, cx hoc reftitui lacile poflunt « tum quod in 
„ eo erat liber X» quem extraximus inde. 
yy Inventus eft a me inter veteres libros man^ 
„ exarato& in librarioli cujusdam oflBctna» J«' 
„ Jac» Lavernii et amicorum. 

Ad finem libri I X. adfcriptum eft : 

,) Valerii Maximi di(florum et fadlortim mc- 
» morabilium iibcr nonus deQnit , incipit prae- 
^ fiitio in Epitome libri X. C. Titi- Probi ,> 
de hac Epitome , quae de nominibus Roma- 
norum agit, et in noftro Codice abeft, vide 
Fabritii BibL lat. lib. IL cap. %, ^66» 4to Codex Mcmbran* X> 

Valerii Maximi faftorum et difto- 
rum memorabilium libri I X. 

^to» FoL Codex Membran. X 

Flavii Vegetii rei niilitaris libri IV. 

Initio libri fecundi hie titulus praemittitur t 

fla- 621. jjFlavii Vegetii Renati vlri inluftris 
„ Comitis Epitome inftitutorum rei 
„militaris de commentariis Trajani 
„ et Adriani nec non etiam Frontini 

Liber 4. et $• hic in nnain oontrafti faat^ 
ato. Fol. Codex Chartac^ XK 

Vegetii verfia gallica. 

In £ne adfcriptnm : 

yt Cy finit le livre de Vegece deTart de 
yy chevalerie que noble prince Jehan Con- 
^ te^ de Hen fit translatef de latin eii fran- 
3) qois par, * «. <le digne memoire maitce 
,,Jehan de Meun, en Tan de rincarna» 
,3 tion de N» S* mil denx cent ^uatre vingt 
9>quatre. . 

De hac verfione Fabritiiis BibL lajU et 
le Croix du Maiue Biblioth« pag» 24^^ 

33€* 4to 4to Codex Memhran» IX. 

Marii Vidorini de grammatica et 
metris liber. 

Idem fere opus , quod Putfchius edidit in« 
ter grammaticos pag» 1958» Titulus ta*. 
men noftri Codicis alium au&orem prae- 
fert , nempe fic habet : \ Incipit Audacis de Scauri et Pa^la- 
dii libris excerpta per interroga- 
3, tionem et refponfionem. 

B r Auftior >9 
9> •^22. Atidllor tamen eft nofter , nec nbique euiKi 
dem cnm edito onlinem fervat* Poft illa 
^ enim capita , de htinicate , de voee , nofter 

fnbjijngit ifta , de diftinitione , dc oratione , 
i^e diftinftione , de littcris , de fyHabis. Hoc 
. de Syllabis capnt fic definit in Putfchii edi« 
tione: 

„Autcum definit correpta vocalis v 
„ in confonatem , in qua pars ora- 
„tionis finiturj aut cum correpta 
„ vocalis ipfa per fe ^partem ora- ' 
„ tionis impleverit^ 

- Loquitnr de cafibus , quibus looga fit po« 
iitione fyllaba-, haec vero noftex: addit:< 

iy Aut cum corr^pta vocalis iti nie- 
„ dio verfu fola feu confonanti ad- 
5> juhfta fyilabam facit quae partem 
„orationis impleat, ut: 

„ Ovirgo nova mifacies, et: 

5, Ipfe ubi tempus erit omnes !n 

„fonteIabnbo, et. » Direpta domus et parui cafus tuli. ,,Aut correpta vocalis exclpitur a 
„littera quam necelFe elt ut con- 
„ fequatur littera u , quae cum 
„ altera vocali junifta loco confo- 

„ nan- „nands accipitur, ut apud Lu« 
99 cretium : 9>Quae calidum faciunt aquae 
•,taci:um atque vaporem; aut con* 
,, currentibus inter fe vocalibus 
„ duae fyllabajs in unum qua(i per 
^, dyptongum contrauntur ; ut : 
«, cui. non did^s lias (pro llylas) 
9,et: Tityre pafcentes a flumine 
,, reice (^pellas. Hoc enim Ibco 
9,Cui et rd; ita efterUntur veluti 
„ fingulae fyilaba^ fint cum tamea 
■9 duas efle conftat , maximeque 
iiCt aliis v^rfibi]s ut in Georgicis; 
>; et cui turpe caput ; et item r rei- 
9,ce ne itiaculis infufcet vellera 
^fpullis; quae omnia tn metris 
,, obfervanda funt 

* Sequitur: 

CapQt de accendbns. Dein de metris , 
qiiod editis audius eft Haec enim in pri* 
ma pagina habentnr: De Metro. 

, ■ . " .■ ■ ' ' 

Interr. Metrum quid eft ? Refp. 
Rei cujusqije menfura. Int Me- 
trumpoeticum quid ejlt? R. Ver- 

Rra „fifi- 


. 624. N*, y> SeaUl, 

'^iMcaRffidifciplitia tierta fyllaba^ 
,,rum ac temporum ratione in 
^pecjibus^p^ferv^ta./ v 

„ Int QiMd t{k rythmus ? k. vcr* 
,, borum modulata cb^ipofitio ^ 
5> iidil di^ricaf ratidne • fed nume* 
V,, ro ad jtidicium afuridm examinata 
3,tttputa veluti furit cantida vul 
„gatiumpoetarurii. ;^ 1« * 9» 

95' ■• ■ • . . • ■•■■■■/ ^ , . 

•vlnfe Qpi priinus.his ofeferyation|r 
•^.bus in . componjendis - .earmimr 
bua » ufii . funt ?. R. . P<»henomin9 
Bbcmonoe) ^iatjatiApollinis y^*. 
^rte^ |>rima jper infaniam ita locu^ 
Vfta, cujtts JwBodus meminit Var- 
:^to.\cr& iri Argonauftis Nimphas 
99 exametrum feciflfe fic fcripfit : 

„Te nunc ortigiae tenentem 

fpecula nimphae 

j, Oraritefe o phoebe et io lico»^ 

na clamarunt 

„ Multi autan ,Verfurii a Lino A- 
MppUipis antiftite excogitatum pu- 
„taht ', qui ex' bypielrboreis fuit 
3, Hujtis briginem ' Verfilis volunt 
jjquidamitt Delo ihventura , et 
95nunc verfum deliacum vocant» 

„ alii •V tf2r. lio. V. Sedab\ alii ab Omero, unde pofTutnus 
colligere verfum hunc magis eflfe 
,,naturalem. 9> 
99 Ultima duo hujiis opufculi capita funt de 
accentibus , quod argumentnm jam fupra 
traclatum , auaor h!c longius perfequitur , et 
de barbarismo» Addita tandem pauca de nu« 
meris et ex Auguftino atqiie Ilidoro in lau* 
de computi » quae mutila funt. 

Quae heic de inventione carminis heroici 
dicuntur , diverfa funt ab iis quae in Vifto- 
rini de metris capite, apud Futfchium le- 
gimtut : 2S0^ FoU Codcx Membran* 

• Vidorii ratio calculi ct cyclus pa- 
fchflilis» 

In prima pagina extat praefatio de ratio« 
nc calculi, lic incipiens: 

), Unitas illa unde omnis nnmerorum muU 
,) titudo procedit quae proprie ad arithmeti* 
), cam •diiciplinam pertiuet. 

Poft pradBationem litteris inijtialibns td£crip« 
tum eft: 

,, Indpit liber calculi quem. Viftorlus com« 
„ pofuit* 

In fine hujus de calculo opufculi adduntnr 
varia de menfuris et ponderibus folidoruin 
atque liquidorum. 

In primi pagina opufculi dc cyclo hacc le- 
guntut litteris initialibus pidis exarata : 

Rr 3 Coiiv. 626» 


)> Computus vulgaris qui diciCur 
59 Ephemerida Abbonis de Feria, 
„ de iuna et his quae ad lunam 
5, pertinent id eft aepadis, menG* 
9, bus » de fignis cicli decemnovena- 
„lis, 

Cdnftat Abbonem Flonacenfem I qni exenn- 
te Ceculo X. vixit, commentatum eflTe inVic- 
torii cyclum. Vide dc hoc argumento hi- 
ibire Utteraire de France Tome VII. uag» 
177* Ejusdem Vidorii , auftoris cyclis pafcha- 
X lis, effe opus illud de calculo, quod primam 

Codicis noftri partem efticit » et fblia implet 
II. verifimile eft. 

Alterum opufculum de compnto t foUii 
16*. continetur. 

€^S* Codex Mcmbrau» ^^* 

Cyclus pafchalis VidoriL 

Deeft initium» 

Qiium vero nobis defiierit hoc opus ex c4i- 

tione Bucherii, nullam hic noftri Codicis no^ 

titiam fubjungere poffumus. Non integrum 

autem nobis adelTe opus Viftorii , ftatim pap. 

tct ; nec initium , nec finis fuperant» Folia 

noii ultra 27. exftant. Huic operi fubjunc- 

• ta funt , nuUo fervato intervall» pagina- 

rum ; Nomina Hehntea , et Macedonica 

tnenfium^ dein nomina Provinciarum ^ qiM'^ 

rumfupra noHtinm txhihuimus^ 

Virgilii Codices. 

i(*S* FoLCodex Membran» Nitidiflimus. /iT. 

P. Virgilii Maronis carmina, nem- 

pe ^27- N: r, Stcuiu 

pe bucolicay georgica, et aeneidis 
libri* 

Pracmittimtur Virgilio verfus notiflimi, qui 
Augufto tribuuntur: 

fvErgone fuprcmis potuit vox improlm 

vcrbis 

)} Taia dirum mandare nefas , ergo ibit iil 

ignei 

3> Magnaque dodiloqui morietur mnfa Ma« 

ronis* 

Hos verfus fubfequitur inlcriptio» fequcns , 
littcris majasculis cxarata: »5 

9> Hunc Virgilii codicem obtulit 
Berno Gregis B. Maitini levita 
9,devota mente domino et eidem' 
«^beato Martino perpetuiter ha- 
„ bendunt £a quidem ratione ut » 
,, perlegat ipfum Arbertus Confo- 
^ brinus iplius ec diebus vitae fuae 
99 fub praetexcu B. Martini habeat 
„ et poft fuum obitum iterum S. 
reddat Martino» Si quis ipfum 
furaverit aut aliquo ingenio a 
poteftate S. Martini abltrahere 
3, temptaverit , maledidus (it et 
9,cum Juda et Saffira qui ex hoc 
9,quod ip(i Domino dederant frau- 
,»ciaverunt perpetuam dampnatio- 
„neni nili citillinie quod prae^ 

Rr 4 ^futtip- 9> 
99 628. JVif. r^ SecuH, 39 fumpferit emendare ftuduerit» 
adquirat £x recentiori infcriptione , quam etiam hfc 
reperimus , patct , hunc codicem a monacho 
coenobii S* Martini Tufonenfis Ibriptum fu» 
ifle* De hoc coenobio vide hiftoirc litte* 
raire de la France. 

Infcriptiom illi fubjundi funt hi quatuor 
verfus, qui vulgo. Ovidio tribuuntur, {brip^ 
ti etiam litteris majufculis. 

99 Qualis bucolicis , quantus tel* 

lure domanda 

„ Vitibus arboribusque, fatis , peco- 

rique, apibu^que 

,,Aeneadum fuerit vates, tetraftb 

ca dicent 

,,Continent quae quisque liber le- 

ge carmina nollra.. 

Fagina fequenti exftant hi quatuor verfus , 
itteris etiam initialibus : 

9y Tityrus agrefti modo laetus car- 

mine rnris 

„Formofum per quod Coridon 

dilexit Alexin 99 sae- 629. N9. V. SecHlL 

„Silcnumque fcnem fertisque me- 

roque ligavit. ' ^ 

„ Paftorumque fonos faciles duxe- 

re cicutae, 

Hinc ecloga prima, cujus initinm etiam 
litteris initialibus exaratum eft# 

Georgicis praemittuntur Tetrafticha OvitUi, 
quae argumenta ringulorum exponunt Hbro- 
nim. Libris etiam Aeneidos ejusdem prae- 
mittuntiu: argumenta. Scholia marginalia per 
totum codkem adfcripta funt , quae partim 
funt Servii partim ab alio auftore. Defunt 
54. ultimi verfus libri XII. Aencidos ; muti^ 
la etiam funt aliquot ex liltimis foliis. 

1^7« Fol* Codex Membran. -X. 

Primum folium continet quaedam ex 
Ifidoro de ailronomia« 

Virgilii carmina. 

Praemittitur vita Virgilii ab auftore ano- 
nymo , qui citat Eufebium ,' et Eram Chriilia- 
nam , maximam tamen partem defcripfit Do- 
natum. Vitam Virgilii fequuntur vcrfus Au- 
gufti de quibus jam didum eft. Dein fub ti- 
tulo : Expofitto Mauri Servii 9 reneritur hic 
initium expoiitionum ejus in bucolica et ge- 
orgica, et in aeneidem commentum eiusdem) 

J[Uod ante vitam Virgilii extat in editione Ba- 
ileenfi Henrici Petri i^g^. fub titulo libri 
primi commentariorum in aeneidem. Subjun- 
gitur etiam alia vita Virgilii brcvior , et ver- 
fus Ovidii» vel ejus fub nomine vulgati« 

,, Virgilius magno quantum conceffit Ho- 

mero 

99 Tantum ego Vlrgilio Nafo poeU meo« 

Rr 5 frac- \ \ 630. Vo. V^ \ Stcuiu 

' Praemittuntur argumenta Ovidii fineulis U- 
bris aeneidos , cujus finis ileeft a verlu 771» 
Ubri XU* 

. Inter varia quae heic de Virgilii {criptis 
narrantur , haec legimus 9 diverik aliquantttra 
a Servii narratione: 

M Prima earum (Virgilianorum artinm ) pars , 
))id eft bucolica et georgica in Parthenopc 
y^ que et Cuma et Neapolis dicitur , fcripta 
^ eft. Sicut ipfe in fine Gcorgicon dicit « lUo 
)) Virgiiium me tempore duicis alcbat Parthe- 
y^ uope etc* Aencidorum vero libros XII. 
s^heroici carminis Romae fcriprifTe putatur, 
^per quod amicitiam Caefaris adeptus eft» 
)) Alii vero potius in Mantua eos fcripfifie 
,) autumant « ut ex verbis ejus in principio 
,) gcorgici carminis dedaratur 9 ita dicens: 

i> Primus ego iii patriam mecum , modo vita 

fuperiit 

)> Aonio rediens deducam vertice muias. 

)iPrimus Idumeas referam tibi Mantua^ 

palmas 

91 Et viridi in campo templum de marmore 

ponam» 

Haec iterum: 

Iit prima ecloga Virgilins Tytiri fub per- 
fona intelligitur, et Cornificius fiib periona 
Melibaei. 

Et infra haec: 

„ Tytiri in hoc loco fub pcrfona Virgilium 
„ debemus accipere quafi fub tegmine poteibu- 
I, tis Caefaris recumbentis s Melibaeum . vero 
)> Arionem Claudum i quo agri fucrant ab- 
y^ ftradi , qui etiam Virgilium occidere voluit* 

Haec etiam: 6n Vo^ V* SeculU 

,, In animalibus bigenera dicuntur quae ex 
,) diveriis nafcuntur ut mulus ex equa et a- 
„ iino t burdo , ex equo et afina , ibriada ex 
39 capris et porcis , Tytirus ex ove et hircu t 
I) mufo ex capra et ariete* 

De hoc ctymo vocis Tityrns vidc Gefneri 
thefaurum lingune latinae» ubi ciutur Etige- 
nii Toletani verfus : 

))Tityrus ex ovibus oritur, hircoque pa- 

rente» • 

}7S. Fol. Codex Mcmbran*. X» 

Virgilii bucolica, georgica et ae- 
neadis libri V. priores. 

Pr^emittitur vita Virgilii a Servio, et 
verfus Augufti de quibus fupra» Initium 
eclogae primae eft a manu recentiori , ncm- 
pe lcculi XIL y fcliolia marginalia in to- 
tum codicem , exceptis duobus prioribus 
aeneidos libris, funt Servii* Folio pri- 
mo adfcripti funt duo verfus litteris ma- 
jusculis exarati, quorum pars deleta eil« 
baec fuperant: 

Contulit alme tibi pater hunc benedide libellum 

Ildemarus alumnus et ipfe tuus. * • ♦ • 

Hunc Codicem fiiifie S. Benediai Flo^ 
riacends , vcrifimile eft, 

1^4« Fol. Codex Membran^ Olim Bongarfii* IX* 

Virgilii bucolica i georgica , ae- 
neis, integra. 

Fraemittuntur argumenta Ovidti \ et ver- 

fus 6i2. jVi9« r*» SecuU^ 

fas Afmenii in libros XII. aeneidos* Scho- 
lia marginalia addita funt pauca^ 

§39* FoL Codex Membran^ i X* 

yirgilii aeneidos libri XIL 

Deeft initium ufque ad hos verfus: 

Ac prior» heus , inqait, juvenes monibate aie^nm 
Vidiftis ii quam etc« — 

8Sf« Fol^ Codex Membran* /X 

Virgilii bucolica et georgica> cum 
initio aeneidos. • , ' ' 

Addita funt argumenfa Ovidii in georgica, 
et argumenta in aeneidem, quae hic ad« 
fcribuntur Baptio. 

Zi2. Fol. Codex Chartac» X V* 

Virgilii aeneidos libri. 

Praemittuntur argumenta Ovidii, et ver- 
fus illi de Aeneide qui Afmenio adfcribun- 
tur« Addita fcholia anonymi^ 

26% FoU Codex Chartac» ^ XV* 

Virgilii aeneidos libri, cum argu- 
mentis Ovidii. 

^^9f 4to Codex Membran* XIV^ 

. In Virgilii bucolica , georgica , et 

VL <J^?. jVd. -^ SecuU* 

VI. Libros priores aeneidos conii- 
mentarius Servii. 

Sergius tamen hic pro Servio fcribitur, 
quod faepe aicciiiit in vetuftis codicibus* 

4x1« 4to Cedex Membran. Olim Bofigarfii. XII^ 

In Virgilii aeneideni gloflae; 

> 

'multa h!c ex SerVio, aliaetiam arecentiori 
com^nentatorev 

4^7« 4^ Codcx Chartac. Intermixtis foliis membran*. J^^^ 

Georgica Virgilii j cum tommentafio 
anonymi, qui citat Vincentium BeU 
lovacenfem ; 

Initio codicis adfcripta hae6^ 

, ,,Ifte liber bebtgicoi^m Virgilil fcJ-tU 
^^ net magiilro Stephano Pietitiqnem emit 
„ iu civitate Rhemenfi aiino 14S4* ex li^ 
^, bris defim^i magiftri Joh» JaSlon Cano* 
„ nici Rhemenfisk 

474. 4to Codex Membram . Xlll^ 

In Vtfgilii aeneidos libros Vlll. prio* 
res fcholia, 

audloris uti videtur medii aevL 
^2^* 8vo Codex Membran^ i*/» 

Vii^ilii carmlniim fragmenta. 

Frimnm enim heic occurrunt eclogae tres 

prio. 6J4- priores cum parte eclogae quartee» Friori 
vero hic titulus pncmittitar : 

P. Virgilii Maronis carmen bocoU- 
com in quo Teocritum vicit 

Seqnitur fragmentum libri IV» georgico- 
rum a verfu 25$. ufque ad finem* Subjnn- 
di funt georgicis 9 ht vcrfu^ notiffimi Vir- 

NoAe pluit tota , redeunt fpedacula mane etc* 

Huic continu;^tur ecloga IV* ab illo verfu in 
quo fupra deiinebat , transpoQtis nempe fo- 
liis» 

Sequitur inttinm georgicorum , et reliqui 
libriufque ad verfnm libri IV» 3;4» ita ut 
bucolica et georgica integra heic exftent» 

fxx« Svo Codex Membran» XIL 

Virgilii bucolica, fragmentum libri 
I. georgicorum et libri VUL in ae- 
ne.idos , cui defunt 4. ultimi verfus. 

47; 4to Codex Membran, NitidiOlmus* XF* 

Virgilii carmina. 

Dcfimt eclogae priores VII. cum parte cc- 
logae VIII. Libro primo aeneidos praenut<* 
tuntur illi 4* verfus. 

llle ego qui quondam gracili etc. 
In fine Codicis legitur : 

Explicit liber caeidos 14^1«^ ^^ ^^ 
April. 

%V7. 4t« <S3^ 

No. V* Seculi, 

$27^ 4to Codex Chartac» Hoc titulo. x F* 

Vita Virgilii , quam a Donato edi- 
tam nonnulli putant 
No. X^ Seculi. 

4to ^odex Chartac^ XFIL 

Xenophontis oeconomicus ; verfio 
italica. Auftore Petro Maflaeo patri- 
tio Florentino* 
Omissi^ 

513* 4to Codex Membran» Slne titulo«. jj^ 

Adamnani de locis fandis libri II I. 
ex relatu Arculfi fand:i Epifcopi. 

Sequitun 

Evangeliiun Kicodemi , hoc titulo» 
„ In nomine fcae et individuae Trinitatis » 
„ incipiunt gefta Salvatoris Dni« Nri. IHV» 
„ XPL quae invenit Theodofius magnat 
9, Imperator» 

Sequitur$ fine Titulo* 

Itinerarium Antonini Placentinl 

\£ditum inter A^ %%, Tomo II. Maii* t)e^ 
eii finis a capite XLVI, his vetbis» 

„ Et inde tranfeuntes per dvitates 9 hoc eft 
9, Parilfam , Ariilofum et Epiphaniam* ^ 636. 

No. M X S S I. SecuU^ 

5^S. 4to Codex Membran. XJII^ 

Ariiulphi Lexovienfls Epifcopi epi* 
ftolae et epigrammata. 

Dnae hic funt epiftolae Arnulphi quae 
Bon extant in editione Lugdv Bibuoth* P»* 
tnim Tomo XXII* 

Una ad Celeftinum Papam , fic incipiens: 

Suftuiit virum gloriofae memoriae Innocen* * ' 
tium P* etc» 

Altcra ad Engenium Papam pro Sagienfi 

J£ccleiinc fic incipicns» 

„ Pro Sagienfl Ecclefia tota mente pedibos 
„veftrac pietatis advolvor etc. 

ItH» FoL Codex Membran» Olim Petri Banielis» XIV* 

Libellus de vita et moribus Caefa- 
rum abbreviatus ex libris Sexti Au- 
relii Vidoris. 

90%, FoL Codcx Membran* Olim BongarIii«. XI Ih 

Hiftoria Trojana Frigii Daretis. 

Prologo pracmittitur titulus fequens» 

^, tncipit Prologus Cornelii Taciti in hifto • 
,, ria Trojae „ addita funt quaedam in fine » 
plura quam in editis. 

19^. Fol» Codcx Membran» Nitidifiifflus. Al 

Eutropii hiftoriae libri X V L 

Definit nofter in vita Zenonis , et a libro 
XV. diverfus eft ab editione Frobeniana» 

F I N I S» 

INDEX rcLajnMttiuTL zndcrL 
^ Ccdicc antiaiLO 

eAtnsriD;Esii 

buojoRjesiNO 

dAeSTCONll • - !■** . J ■ 

*■ - i. . ' -i. * ■ 

1 ; k *'.. . 


• ' ■ I ■■ rf ..V ,y 


I ■' »' ^ii 
^5* ^5* *&G* ^S^ *©2 
I N D E X 

Au^orum, quorumopera in hoc Cata. 

logo recenjkntur, 
A. 

APagintu Pa^na» 

bbo) vide Albo» AlbericuS) 074 

Abd Abwahid) x Albertus, vide Saxonbu ft 

AbenEfra» ibidem Albo Flormcenfis » 

Abu Mohammed > ibidem Alcoranus Muhanunedi , 9 

AcciaioUu, vide Ariftote» Alcuinus> iVidem 

Alexander Aphrodifienfis , d^f 

^^^^' ^^' Aiexander de Villa Dei, 4jtf 

Adamnanusj ^^5 n^ • -. -j ji 

Alexi, S. vita, vide Anony- 

Aegidlus , vide Pelrum Riga. mos , 

Aelianus , vide Tadlico& Algorismus , vide Euclidem , 

AeTopi vita , vide Planudem* ^^^ 

Alliaco (Petri de) j 

■ ■ ■ " Fabnlae, ^74-274 ^ ' ' 

. .. ^., n^ Altingius* ibid. 

Aggenus urbicus , vidc Boe» 

tium Ambrofius, 6» 4 

Agtoetin^, vide grammaticos^ Amore, ( Guilelnius de C) ibid. 
Alanus , ^ Amphilochius> ibidem 

S s Amphi- 
(o) 
A. Pag^ Amphitruo , vide Anonymos , 

Anabaptiftae , % 

Anacharfis , 276 

Anacletus , f 

Anonymk 

Anonymus, de vita S» Alexi , ^ 

■ dc Amphitruone Car« men. 375 Befchreibung des An- 
tichriften , 5 

Hiftoria ApoUonii Ty- 
rii , 377 

in Ave Maria, 6 

von dem Apoftolifchen 
Bann, 11 

Cabbalifticus Liber , del- 

la virtu dc Salmi, 

92 - 94* 

vita Clementis Medib- 
matricum Pontificis, 

51 

commentarius in Johel , 

in Apocalypfin, 

ibid. • iii Ffalterium , 

ibidem 

• in Gcnefin , ibid» 
in Pfalmos , ibid* 

inBiblia, ibidem A. Pag» > de Computo gracco^ 

corum et latinorum, 

550- 552 

Confolatio Theologiae , 

de Inventione S* Cru- 
eis , 55 

» ■ « 

curfus de Trinitate, 

Ero defimdis fidel^ 
us, 5^ 

quaeftiones in Decalo- 
gum , 57 

le Decalogue, le Credo , 
rApocal^pfe,avec des 
Explications, $% 

de Perfecutione-Deciana 
Carmen, S8- 59 

Dialogus inter virtutes 
et vitia , 62 

Ethica Chriftiana» 6^ 

vita B« Franciscl, 79 

Drii geiftliche Spiel^ 

vita B. Genovefae , 

ibidem 

de herefi et fide Catho- 
lica adverfus Pbnti- 
ficios et Anabaptiftas. 

Hiftoria ab orbe cond» 
ad Nicephorum Bota- 
niatem, 4^^-477 

le livre des trois Im- 
pofteurs , 98 - 102 

ExpH- 
(o) 
A Pag» A. Pag. 

Explication de la MefTe , ArgentinenGs Ecclefiae Thefau- 

117 rus, C ' Miraculorum liber, 118 . .« 

Ariftoteles, 382-286 276 

» de miferia hominis.ii^ , . , . ^ 

t Amulphus Lexovienus, 6^6 

de MiffsL etnomine JE- ., _ ^ 

fu , ibidem Arrianus , vide Tacticos^. 

Paradifus Heremi , 12 5 Afper, vide grammaticos^ 

PaflTion de J. C. ibidem Attici Epiftola , 48 

vita et obitus Patrum Ave Maria, vide Anonymos,. 

'^^ Auguftinus, 7-iu sotf 

dePerjurio. 127 AureUus vidor , 2%6. 6jf 

Pilati Gefchichten, 197 

Speculum Sacerdotum et S» ' 

Ecclefiae, 2^6 -^ 

Hiftoria SybiUae, 257 Ijann, vide Anonymos» 

Theologiaefumma, 244 Batilius» ^ X» 

Theologiae delineatio , ^c^a» **"'» 

ibidem ., 1,,,., vide grammaticos» 

^^«^'""^» 5 Bernardus ClarevaU , ia-14 

Antichrift, vide Anonymos^ Portarum Prior, 14 

Antoninus Pfacentinus, €^S t , Silveftris i< 

Antonii vita , vide Athanafium. Bibija s» 1« - ao 

Apollonius Tyrius , vide^Anony- Bibliander (TheodO ap- 

mos. ^ ^ 

A 1 . M 1 . . ^ Boetius, 29* 386-299 

Apulejus Madaurmois, 277 - 278* 

. . r «1 /> .1. Bonavcntura, 20 

Aquisgranenle , vide Conciha. / 

A . ^riM. 1 \ Brawardinus, (Thom.) 974 

Aqumo, (Thomas de) 214 • ?^t 

. Breviariujn Apoftolorum, 90 
Aratus I 378 

Ss 3 Bre- 
(o) 
B, Pag» a Pag. 

Breviaria» 90 Cluniacenfis » (Fetrns)^ fs 

Qrocardus , (Jac«) 51 Codinus , (Georg) 947 -5f» 

Bruti Epiilolae, • 959 Cothmentarius , vide Anonymos» 

. Computus vide Anon*. 
Bucerus, (MartO 91 

^ ,., ,„ ^ Conciiia , feptem oecumenica in 

BuUingerus , (HenrO J i - 3 a- compendio , 55 

/J . Conclliorum Canones^ 44-49 

Concilium Aiuisgranenfe I* ct 

CII» 6 

abbalifticus Uber, vide A- ConJilium Lateranenfe, icxf-ior 
nonymos* 

_ , , . Conradus , vide de Muri, 
Calendana, ^4.44 

. Confolatio Theologiae , vide 

Calvm, 44 Anonymos. 

Canonicorum Regulae , vide Conftantini M. Privilegram Ro- 

Concilia. manae Ecclef. conceuum, $$ 

Capella, (Marcianus) 2P9-93I Conftantini Manaffis Chroni- 

Caper, vide grammaticos, con , 35* -557. 

Cafiiodorus , 331-352 Coppenius , (Barthol. ) SS 

Cato, jjj.55<? Crates Cynicus, 357-358* 

Chryfoftomus, (JohO 49 Co^^entius , vide grammaticos. 

Cicero , 33^ - 34i ^'"Jmosf' '"'''"*^'' ' '''^^ ^°" 

Clamengiis, (Nicol, de) 49-51 Curfus , de Trinitate, vide A- 

Claudianus , 541 nonymos. 

Cledonius, 34» Curdus Ruftis, 359*3^3 

Clemens, difcJpulus Petri, 51 Cyprianus , S* Martyr, 5^, 

Clemcns Mediomatricum Ponti- r% 

fex, vide Anonymos. •*^* 

Clemens Scotus , 343-347 I Jamafcenus (Joh*) 57 

504-507 
Damia- 
(o) 1 2)1 Pag» ^ ' jEV Fag. 

Damianns » (PetrO S7 Ethica Chriftiana , vfde Anony- 

. ; t nios* 

Dares Phryifius, jtfa -gefgl Evax de geinmis ,' vidc Wcdi- ^5<^ cos 9 David , Frater ord^ Minor. $7 Euclides, '''57** 

Docalogus, vide Anonymos. Eufebius , " ' " Vj-rt' 

f . . . 

Deciana perfecutio , vide Ano- Eutropius,' ' * '' J^J» ^J^T 
nymos^ 

Definitio Ecclefiafticorum Dog* i#" ' 

' matum , vide Gennadium, 

F. . .. . . > 
afti Conrularcs, ' ?7^ -^79* 

Dialogus , viile Anohymos. p^^^ Apoftolorum et Sandorum, 

Dftlys' Cretenfis , ^69 -^* 

I}i<.genes Laertius , ^69 Floriis , ; :5r9-?*> 

Dionyfius Areopagita , 62 Fortercffe . dc U Foy , vide Spi.J 

na. 

DJonyfius (Exiguus) 492 ^ 

Francisci vita, vuU Anonymos»« 

Dionyfius F^iegetes ^ 9^9 « 1 .1. 1 /1 ^- 1 r j 

Franckenthal, Arti^l ^ ib da- 

Donatus » 5^9« j/o* felbft difputirt wordcn, 79 

r>bc>harthis Bethunienfis , 41^ 

42t- 
Efircm, S« Ephraim Syrus» 

Epifamus» 61 _ ^at._ ^ ^ Frontinu& 
Fulgentius , 
Fulgcnjtius B^ 


580 
So* 


\Jatenus , , 


5S2 ' Epiftoke Pontificum , Anaccleti , 
Evarifti ct aliorum ,, 6^ GalU St vife , vide Walafridum. 
De Garlandia (JoanO 4S2 - 4S7 
Ss 9 Gau-" \ ■ t (o) Gancluitii Biixiaui vita et Tnc- 
bitat, 80 

Gdftliche Spiel, vide ADony- 

GcUiiu, 3IJ-JI7 

Gennailiiu MalfilieDlis , eo-6i, 
Genove&e vita, vide AiKHiy- H. Gerbnerns , Pagl^ «I -Sa Gislebettiis 'W.eftmoiiafter ' gj 
Glol&e doAriiuliuiii , 4t< 

Gloflaria Latina , 387 - 41« 

Eberliardiiin 

Grammadci Lntini, 431-4111 

Gresoiius Magrnis, «4-8? 

Gregorius, Nazianzcnus , i6 

S. Gregoriiis Neoraefarienfis , 

« ■' "' 

Gregorius Turonenfis 8J-84 

Giinltheri Alexiiiijreis , 4£a - 46; 

Gualthcrus, ROil.'' 8« 

Guiilo Fcrrarienlts , 8^-89 H^^. 


Pag. 
I«3- i<4 


Hegefippnr 


**♦ 


Heliodomt, 


4«*-4<( 


Henzins Nic. 


90 


HeTOnis GeodeGn, 


4<f 


Hieroclet . 


4« 


Hieronimus , 


, 90-n 


Hilarius . 


93-9^ 
H 


HiWcgardis , 


ibid. 


Hippocrates , 


4« 


Hiftoria ab orbe 

Anonymos. 


coud. Tiile 


Hoflius , Joh. 


9f Homiliae Leonis Fapae , Bedae , 
Gregorii etc. 9f 

Horac , MifTae et Homiliae, t 

■«-sf. 

Horatius, 477 -4W, 

Hngo Paiifienfis ^t 

Hu^bertfis Sylvae Candidae E-; 
pifc, loj - id<_ 
Co) 
\ /• Pag. 

Impofteurs, vide Anonymos. 
Jofephus, 487 

Ifidorus , 4g8 - 492* 8^ 

IfocrateS;» 49^ 

Julianus Imperator, 49^ 

Julianus Toletanus, lo^ 

Ito Carnotenfis» 109 

Juris Romani, Longobardici ., 
et Salici Codices, 499-498 

Jiiftinus » 498 

Juvenalis , 499 - 509 

Juvcncus , 109. 

J>^imchi (Rabbi David) 104. 

^- 

J ^aftantius , 104 - 105: 

Lanfirancus , lOf 

Laurentins Vallenfis , 107 

Le^iones Puerorum, ibidem 

Ledurae cx Prophetis et N» T. 

ibidem 

Lentulus , (Scip.) 108 • 109 L. Pag. Lexicon, vide Joaii* DamaCbe^: 

num, 504-507 

Leo Sapiens, vide Tafticos* 

Libanius , 507 

Lotharius , five Innocentius^ 
III , 109 

r 

Lucanus, 507-51^ 

Ludovicus Imperator, X05L 

M. M Leo IX. Papa , 105 - 106 aper , vidc Medieos. 

Machfor, L Preces Judaeorum 

1x0 

Macrobius , 51^-526 

Marbodaeus , 520- 521 

Mariae , B. vita, 110- ixx 

Mariae, Magdalenae vita, 

IXI-XIS 

Mariae Acgyptiacae vita, ixft 

Marfilius Ficinus , il^ 

Martinus Epifcopus , ibidem 

Martyrologium Aethiopicum, 

ibidem 

Matthaeus Vindocinenfis , 11 

Mi^ximus Tyrius 5«x 

Medici, Apulejus , Mufa, Ae- 
milius Macer , 531 - 526 

Ss 4 Me- 
(o) 
M. ^Pag. O» Pag. 

Mentrd,j€to« ii^ Origenes» IH 

Menolog^um graecornm , ii^- Orofins, 54^*541 

* Orphens de LapidibnSy 541 

Mefie, Tide Anonymoft _ ... ^^, ^ 

' O^idins, S4I-T4T» 

Methodins Martyr ,117 

Mlracnla, vide Anonymos^ P^ 

MifceManea Ecclefiaftica , iit P^Uaaj^^ j4t* 

Mireria hominis» vide Anony- « ^. ^.^ -.^ 

mos. Papms, 549 *f5:» 

Miffa , vide Anonymos. Paradifns Heremi, vidc Aaony- 

^*^^ • "' Paffion de X €• vide Aaony. 

MoTchopnltis y 537 mos* 

Mofcolus, Wo%« 119 Patmm Sententiae de PrUnattt 

Romanae Scclefiae 126 

XT" Patrum vita et obitns , vidc A* 

^* nunymos» 

J^icodemi Evangelinm, viAt Fauli et Senecae Epiftolae, vi« 
Salvatoris gefta. de Senecam, 127 

Nicomachus Gerafenus, 528 - f 39 Faulinus Burdigaleniis, Vd^ 

Nilns, I20oi23t Paulus Piaconus , 55^ 

Nonius Marcellus , $90*5^2 PQrjurium , vide Anoaymos» 

NotitiaProvinciarum) sj2-599« Perfius , %^^SSt 

Petromus, %l%-$7^ 

Om Petrus Alfbnfus, 127 

OPhiloitorgius « isf 

J6 Chiniacenfis , Mj ph,nologus, «j.ijy 

Ordinarium iefturae Refeaoni^ py^^„^ ^ ^^^ Aiwnymos. 

Fli. Plata, 574 -jr 

Plaiitus, 575-581 

Plmius, EpJftolae, ju^ 

Plutarcbus , 58i-58J 

Poetae CWftiam ^ igg . i<j^ 

Poemata ADonymi , vUe Tv- 
roneai» ^ 

Poemtcutia, vide Halitgarium. 

Pontificnm Romanorom Index 
ct vitae, j(S4^i6s A Pag. 

Rabbi Aarori Beri-Afer, 17% 

Mofe Beu^MaiYnon, 
. - ibidem ReguUe Canoniconim 
-rr— S» Benediai , Decretalia , 1^5 Preces graecae» Arabicae, 

Prifcianus» 5«-58<J 

Proclus, V. ,^ 

Propertius , *g^ 

Profper , ^^^^ 

Priidcntius» 1^7-174 

Pfalmen, ,"j^^ 
Pfellus, 175-178. 58(J-58&^ >75 

]8p 

Monafterii Brwmadern» 

Paftorales » 20^ 

Remigpus Antifiodorenfis.» 30« 
Reuchlinns, ^. 

Rhfimnlns Fannii»» f%^ 

Riga, Petrus, Mtf.311 

Rituales Libri» 21» 

Robertvs groOi capilis , tbid^m 
Rdfaria» ^jz 

Rufiis Ephelhis , ^g^ 

Rupie Scii& , Jeh^ axj. il Oninailianus , ^alluftius^ 
Salvatoris gefta , 590 

fli4«2i; 589 Salyatoris infantia , et S» Ma- 
rwegefta, aij-224 -R. rC^^aiiiis Mturus , 178 San^orum vitae » 
Sedulius ^ 
Seneca 

S» t «4-335 

591 - 59 J 

Sida. H (o) n 5". Fag, T. Pag. 

Sidonins ApoUinaris, «y^ Theophtaftus Faracelfus, 344 

Socrates, vide Theodoretum. Thpmas Hysmaelita de Infan* 

« ., , , tia Salvatoris, 24^-2^^ 

Solinns, Jul. 594 

o , « • ... TibuUus, 

Speculum Sacerdotum, videA«' 

nonymos» Timotheus ^ 

Statius, 594- 5^9ir _ , ^, , 

j^T j^ Tyronis Notae 

Snetonlns, 's66^ ^ 

Sulpitins ■ Severus f vide Sanc- 

torum vitas. ^\ 

Sulzerus , Sim. ^96 x* T 

Sybillae hiftoria, vide Anonymos/ V «'^»anvs , Joach. 

Symphofius ^96' ^^^^""^ Maximus , 

Synrfius Cyr^naeus, 59^->5i^S. Vcgetius, 

Synodorum Epitome, i^g Yiiaor Uticenfis , 

Tm ' Vidorinus , 

To- . .' .:'■■■ • ' Viftorius, 

actici Auctores , varu , 

59« -«6' Virgilius , 
Targum in X I L Prophetas , < 

Taxat Romanae Ecclefiae » sj9 . ^ 

Terentius , . 612 \y ormcaenfis Conventus Ac;- 

ta, vide MufcUlum« 
Theodoreti, Sozomeni et So- 

cratis Hiftoria Ecclefiaftica , Y" 

239' -^» 

Theodorus Prodromus, 512-514 ^/^enophon, 6^$ 

Thcoduli Ecloga, 540 <^ 249 

Theologi^e fumma, vide Aiipr jLf 

nymos»' * ^y 

rnu ;. I n. nti r 1 nu - Aiacharias Epifcopus , 269* 
Theophraftus Philoloplius Chri- ^-' r r 7 ^ 

liianiis , 61^ Zemterus , Joh. ibid. 

Theophraftus Erefius , ^ ibid» Zoriaras , Joh * ' 270» 

6ts 
26% 


«fi5- 


• 619. 


• 


26% 
620 


^SO 


'621 
269 


621 


.625 


62 s 


-.626 


626 


'6^s w 

Errata. 

Praefatio^ ^ 

Pag. IV» lin. t» Altera fars cotifiat^ lege , Altera pars colledio- 
nis conftat*. . 

- V. L ultima, In germ^niam , lege # Iiji Germania» f 

Catalogus. 

Pag» I» lin. 15. a/, lege,a/» 

- 3. L ultima Atjiuas Provincia , !♦ i^^ua/ Provinciae^ 

- 5. 1, 90» (jcfc^neben Anonyini , gef^ttebetU Anonymi^ ■ 

- 7. 1. 20» /fg/^«r //Irer JB. Mariae , 1. /e^/^wr „ Liber J5; ^a- 
r/ae.,5 

- 1^.1. ultdefunt a Capite genefeos ^ 1. defunt a Capite geneftos^ 

- I g. U 5^ univerjs Ecclefiis , 1» univerjis Ecclefiiis^ 
ibiii» 1. 21^ Liber ^ Sapientiae y hLiber Sapientiae, 

- 19. 1. 2» Cantica Sapientiae^ U Cantica^ librum Sapientiaei 

- 2t»l. 9» -^. loj» /o/^ L 105. Fol» 

- 22» X^uAd Computi, l, A°, Omputi,. 
" 27. 1. ^o* denuo , 1. Sequitur. 

' 3%\^ i^* Agenoregi, U Agenoreu^ 

- 40» L 2» />cfy , U praeceps, 

- 52» h 5. Pe^r(»frr^awfw, U Petrobrufianos* 
' 55. U 10. C/«^f , U Clajfi^ 

- 57* 1. 8. Pifane , 1. Pifano*, 

- 6^,L ^d^.Keraclio y 1» Heraclio^ 

- ^<J, U II. rf/, l»rt. 

- ^9. 1. 8. ^«am , l. quem^ l 
" 72. 1. 9, concent^ U conceut», 

ibiil. 1. 9^. Abdemenoph - L ^w* Abdemeno^h , . 

- 80. 1. n.Jofephi opera, haec ad litteram J. ' 

- 84. 1. 10. JS^f a/ia 5*. Gregorio , L f^ a/ia ex S^ Gtigoruh 

- 85» U ult» Evangeliis , U Evangetia. 

- 86^. 1. 19* «SV argumenta , U^ve argumenta., 

- 89. L 7. praecipit , i^rfaf , U praecipit Adae^ 

- ^6. 1. 8. ^a2> , L 49a/f. 

- 97., 1. i^, munera , L munera^ 

- 99» L 17. puvica , L punica^ 

- 102. L i.Prafeiasjj h Prafeias. 
ibid* L 9» protuijfe , L potuijfe^ 

/- lOf. L I2»a»ffexa^ e/?, L annexa efi» 

- 107. 1. 14» Silveftri Pontificis , L Sihfefiro Pontifici. 

- 115:, L i%XVIL^ \.X11L 

- 117» L 117- :TUiJb/^UKMigog 9 :h wetfji^fMKU^igoft 

- 120. L i^ dS^eivcirog y 1» dS-uveCTog. 

- I2U Lio» ^^erflt*, L ^iJertfW. Pag. ixt* Utu % f ^i^ ^ legc f^ij; 
. - .12$A»7* Hermi^ U Heremu 126* 1. 19. afferuntur, U effenmtttr^ 
« 193, L a;. ^wfemur » !• j» r^ femur^ 

• 1 9 J* 1. 27* ^a , L ^9. 

- 14^*111 notis, Aiimlegiim 9 L A^dkgienu 

- 148. 1. 4« abfolutas , K abfolutos^ 

ibiil. poft. lin. 9. ToUenda iila linea transveria , ^ae Strophas 
taiitum (ingulas poft quintum verfum diftinguere dehet 

- 149* 1* !$• Ifonici ^ 1» ffoncii* 

ibid. U ig« Cepheletum , L Cepbaletum^ 

- I5(X L 9« ^^^ro^ , L ploret. 

- 162* K 1 J. Sequiter , L Sequitur* 

ibid« L 19. Poenitentia , 1* Foenitentiae^ v 

- 1^4» L 9»fitis^ hfini, 

- 165. L 6. Rotnunorm* L Romanorum» * 
ibid* L 17* Pontivum , L PotUium^ 

- 167» L 18, i%tte, L K/^Kf» 

- i6g^ !♦ !«♦ FruHuofi , L FruHuosj^ 

- 17I4 L 3. „ titulus^ L titubis. 

- 173» L 9. Hymni Cathemerinon , L Hjymni , ffmn^r Ca^ftmeritten 

• 175« Ld* ^ju^ Tov da^iM Tmy L ^ju^ r^ «6cr« 
IMTm. 

ibid» lin* itf» Sequentes , 1» fequentes. 

- 177» La» xoAi^, L J6^6A£« 

- igo» L 4- diverfae ab , L Diverfae noftrue stb^ 

- X83. L 7. (benedicite L benedicite^ 

- Ig4. L 3^tun^ L ^«». 

- 2 14. 1. 7. .fl^/M »V. L ^f/?a , ^w 

• 215. innota* Exftant h exftant» 

• 2x6. L 15. incipiensy L incipit* 

- 226* in nota Arveria S^h Arveriafive^ 

- 2^2, U 6^161 Litteris mimisculis debebant exaratt«. 

- 299* L 7* addita infine^ haea etiam litteris minusculis» 

- 245. L 2g./ra«ijV , coUigat , l^frat^iis colligaL 

- 24^. L ig. ({f/«^0 , L de luto», 

- 2g2. L 8. coronans , L coronatus^ 

- 2gg» 1. 19* a(i^f/f , L adhtic* 

- 295» L I. quaedam* Edita^ hquaedam eiita, 

ibid. liu* 16-23. Haee ita diftinguciida, ut Fragmentum Cohx« 
mellae in hac parte Codicls extare intelUgas* 
ibid. L 25. mctiendit , L metiendis^ 
il)id, L 26* Caftreniis , L Caftrenjis. 

- 298. L ult, meminit, Exconfulis , L meminit Exconftdis^ 

- 300. L 50. ejnsdsm» Autoris , L eijusdem autoris, 

- 904.1. 12 /Sacrificiorum monenda^hfacrificiorum^moneudtK 

- 309. 1. ult. rff oj etiam , Penates , L ^w e^/a»i Penates* 

- 914, L 9. Cauda , L Caudae^ 

- 334. L 15. .2"« 1- *£«*'♦ 

pag. 325-